Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Wyszczególnienie Dane
Skrót nazwy KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Typ komitetu Komitet wyborczy partii politycznej
Adres Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa
Pełnomocnik wyborczy Krzysztof Sobolewski
Pełnomocnik finansowy Teresa Schubert
Adres strony www http://www.komitetwyborczy.pis.org.pl
  • Informacje o kandydatach
  • Wyniki wyborów

Statystyka list kandydatów

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba
List rad
Zarejestrowane listy do sejmików województw 85 16
Zarejestrowane listy do rad powiatów 1 311 311
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu 296 66
Zarejestrowane listy do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy 77 18
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 838 236
Ogółem 2 607 647

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 720 310 43% 410 57%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 8 626 3 908 45% 4 718 55%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 2 269 986 43% 1 283 57%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy 571 257 45% 314 55%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 6 311 2 845 45% 3 466 55%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 13 644 4 524 33% 9 120 67%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta 657 141 21% 516 79%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza 444 94 21% 350 79%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na prezydenta 95 13 14% 82 86%
Ogółem 33 337 13 078 39% 20 259 61%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku kandydatów do sejmiku województwa 50 50 51
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów 50 49 52
Średnia wieku kandydatów do rad miast na prawach powiatu 49 51 48
Średnia wieku kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy 49 51 47
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 49 49 50
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 47 46 48
Średnia wieku kandydatów na wójta 48 47 48
Średnia wieku kandydatów na burmistrza 48 48 48
Średnia wieku kandydatów na prezydenta 46 45 47
Ogółem 50 50 51

Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 2 616 954 36% 1 662 64%
30-39 6 358 2 734 43% 3 624 57%
40-59 15 932 6 629 42% 9 303 58%
60+ 7 235 2 513 35% 4 722 65%
Ogółem 32 141 12 830 40% 19 311 60%

Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 40 3 8% 37 93%
30-39 256 54 21% 202 79%
40-59 769 167 22% 602 78%
60+ 131 24 18% 107 82%
Ogółem 1 196 248 21% 948 79%