Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Wyszczególnienie Dane
Skrót nazwy KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Typ komitetu Komitet wyborczy partii politycznej
Adres Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa
Pełnomocnik wyborczy Krzysztof Sobolewski
Pełnomocnik finansowy Teresa Schubert
Adres strony www http://www.komitetwyborczy.pis.org.pl
  • Informacje o kandydatach

Sejmik Województwa Podlaskiego

Zarejestrowani kandydaci

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%) Status
Okręg nr 1 9 4 44.44 5 55.56 1
Okręg nr 2 10 5 50.00 5 50.00 1
Okręg nr 3 8 3 37.50 5 62.50 1
Okręg nr 4 11 4 36.36 7 63.64 1

Wiek kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn Najstarszy Najmłodszy
Okręg nr 1 52 57 47 70 26
Okręg nr 2 48 51 44 63 26
Okręg nr 3 51 62 45 67 32
Okręg nr 4 49 57 45 70 27

Statystyka list kandydatów

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba
List rad
Zarejestrowane listy do sejmików województw 4 1
Zarejestrowane listy do rad powiatów 53 14
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu 13 3
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 26 7
Ogółem 96 25

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 38 16 42% 22 58%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 339 153 45% 186 55%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 100 41 41% 59 59%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 186 87 47% 99 53%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 747 200 27% 547 73%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta 35 8 23% 27 77%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza 22 6 27% 16 73%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na prezydenta 3 1 33% 2 67%
Ogółem 1 470 512 35% 958 65%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku kandydatów do sejmiku województwa 50 56 45
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów 50 49 51
Średnia wieku kandydatów do rad miast na prawach powiatu 48 50 47
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 49 49 49
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 47 46 47
Średnia wieku kandydatów na wójta 48 50 48
Średnia wieku kandydatów na burmistrza 47 44 48
Średnia wieku kandydatów na prezydenta 48 46 48
Ogółem 50 56 45

Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 98 28 29% 70 71%
30-39 293 96 33% 197 67%
40-59 764 302 40% 462 60%
60+ 255 71 28% 184 72%
Ogółem 1 410 497 35% 913 65%

Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 2 0 0% 2 100%
30-39 13 5 38% 8 62%
40-59 40 8 20% 32 80%
60+ 5 2 40% 3 60%
Ogółem 60 15 25% 45 75%