Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI
Wyszczególnienie Dane
Skrót nazwy KW WOLNI I SOLIDARNI
Typ komitetu Komitet wyborczy partii politycznej
Adres Wiejska 2, 00-489 Warszawa
Pełnomocnik wyborczy Grzegorz Krzysztof Krzeszowski
Pełnomocnik finansowy Sylwia Anna Sadecka
Adres strony www https://kw.wolniisolidarni.pl/
  • Informacje o kandydatach
  • Wyniki wyborów

Statystyka list kandydatów

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba
List rad
Zarejestrowane listy do sejmików województw 63 12
Zarejestrowane listy do rad powiatów 16 5
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu 16 4
Zarejestrowane listy do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 1 1
Ogółem 96 22

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 447 216 48% 231 52%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 81 38 47% 43 53%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 103 52 50% 51 50%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 5 2 40% 3 60%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 117 35 30% 82 70%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta 5 0 0% 5 100%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza 4 1 25% 3 75%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na prezydenta 2 0 0% 2 100%
Ogółem 764 344 45% 420 55%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku kandydatów do sejmiku województwa 50 46 54
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów 50 48 51
Średnia wieku kandydatów do rad miast na prawach powiatu 53 54 51
Średnia wieku kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 57 41 67
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 50 51 50
Średnia wieku kandydatów na wójta 56 56
Średnia wieku kandydatów na burmistrza 66 71 64
Średnia wieku kandydatów na prezydenta 44 44
Ogółem 50 46 54

Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 64 43 67% 21 33%
30-39 147 76 52% 71 48%
40-59 306 137 45% 169 55%
60+ 236 87 37% 149 63%
Ogółem 753 343 46% 410 54%

Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 1 0 0% 1 100%
30-39 0 0 0% 0 0%
40-59 5 0 0% 5 100%
60+ 5 1 20% 4 80%
Ogółem 11 1 9% 10 91%