Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM
Wyszczególnienie Dane
Skrót nazwy KKW SLD LEWICA RAZEM
Typ komitetu Koalicyjny komitet wyborczy
Adres Złota 9 / 4, 00-019 Warszawa
Pełnomocnik wyborczy Andrzej Jan Szejna
Pełnomocnik finansowy Ewa Popowska
Adres strony www https://www.lewicarazem.org/
  • Informacje o kandydatach
  • Wyniki wyborów

Statystyka list kandydatów

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba
List rad
Zarejestrowane listy do sejmików województw 85 16
Zarejestrowane listy do rad powiatów 376 107
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu 189 43
Zarejestrowane listy do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy 41 10
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 199 61
Ogółem 890 237

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 712 325 46% 387 54%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 2 287 1 045 46% 1 242 54%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 1 336 613 46% 723 54%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy 259 127 49% 132 51%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 1 339 619 46% 720 54%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 980 370 38% 610 62%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta 20 3 15% 17 85%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza 27 3 11% 24 89%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na prezydenta 38 6 16% 32 84%
Ogółem 6 998 3 111 44% 3 887 56%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku kandydatów do sejmiku województwa 55 51 58
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów 53 49 55
Średnia wieku kandydatów do rad miast na prawach powiatu 52 51 53
Średnia wieku kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy 54 55 53
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 52 51 53
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 50 48 51
Średnia wieku kandydatów na wójta 55 44 57
Średnia wieku kandydatów na burmistrza 49 52 48
Średnia wieku kandydatów na prezydenta 52 56 52
Ogółem 55 51 58

Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 475 244 51% 231 49%
30-39 1 107 591 53% 516 47%
40-59 2 738 1 310 48% 1 428 52%
60+ 2 593 954 37% 1 639 63%
Ogółem 6 913 3 099 45% 3 814 55%

Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 1 0 0% 1 100%
30-39 11 1 9% 10 91%
40-59 50 8 16% 42 84%
60+ 23 3 13% 20 87%
Ogółem 85 12 14% 73 86%