Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM
Wyszczególnienie Dane
Skrót nazwy KKW SLD LEWICA RAZEM
Typ komitetu Koalicyjny komitet wyborczy
Adres Złota 9 / 4, 00-019 Warszawa
Pełnomocnik wyborczy Andrzej Jan Szejna
Pełnomocnik finansowy Ewa Popowska
Adres strony www https://www.lewicarazem.org/
  • Informacje o kandydatach

Sejmik Województwa Podlaskiego

Zarejestrowani kandydaci

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%) Status
Okręg nr 1 9 4 44.44 5 55.56 1
Okręg nr 2 10 4 40.00 6 60.00 1
Okręg nr 3 8 4 50.00 4 50.00 1
Okręg nr 4 11 4 36.36 7 63.64 1

Wiek kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn Najstarszy Najmłodszy
Okręg nr 1 57 56 57 83 32
Okręg nr 2 56 55 57 77 37
Okręg nr 3 41 41 41 58 29
Okręg nr 4 56 48 61 76 27

Statystyka list kandydatów

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba
List rad
Zarejestrowane listy do sejmików województw 4 1
Zarejestrowane listy do rad powiatów 4 2
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu 10 3
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 4 1
Ogółem 22 7

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 38 16 42% 22 58%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 16 8 50% 8 50%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 59 27 46% 32 54%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 26 13 50% 13 50%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 16 4 25% 12 75%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza 1 0 0% 1 100%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na prezydenta 1 0 0% 1 100%
Ogółem 157 68 43% 89 57%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku kandydatów do sejmiku województwa 53 50 55
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów 47 40 53
Średnia wieku kandydatów do rad miast na prawach powiatu 52 50 53
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 50 52 49
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 51 45 52
Średnia wieku kandydatów na wójta
Średnia wieku kandydatów na burmistrza 26 26
Średnia wieku kandydatów na prezydenta 55 55
Ogółem 53 50 55

Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 18 8 44% 10 56%
30-39 19 12 63% 7 37%
40-59 68 30 44% 38 56%
60+ 50 18 36% 32 64%
Ogółem 155 68 44% 87 56%

Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 1 0 0% 1 100%
30-39 0 0 0% 0 0%
40-59 1 0 0% 1 100%
60+ 0 0 0% 0 0%
Ogółem 2 0 0% 2 100%