Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP
Wyszczególnienie Dane
Skrót nazwy KW RUCH NARODOWY RP
Typ komitetu Komitet wyborczy partii politycznej
Adres ul. Noakowskiego 10 / 12, 00-666 Warszawa
Pełnomocnik wyborczy Witold Sławomir Tumanowicz
Pełnomocnik finansowy Michał Jan Wawer
Adres strony www http://ruchnarodowy.net/komitet
  • Informacje o kandydatach
  • Wyniki wyborów

Statystyka list kandydatów

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba
List rad
Zarejestrowane listy do sejmików województw 78 16
Zarejestrowane listy do rad powiatów 1 1
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu 5 1
Zarejestrowane listy do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 1 1
Ogółem 85 19

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 523 230 44% 293 56%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 3 1 33% 2 67%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 25 11 44% 14 56%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 5 2 40% 3 60%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 15 2 13% 13 87%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów na prezydenta 1 0 0% 1 100%
Ogółem 572 246 43% 326 57%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku kandydatów do sejmiku województwa 39 40 38
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów 33 31 34
Średnia wieku kandydatów do rad miast na prawach powiatu 32 34 31
Średnia wieku kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 48 45 49
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 36 40 35
Średnia wieku kandydatów na wójta
Średnia wieku kandydatów na burmistrza
Średnia wieku kandydatów na prezydenta 32 32
Ogółem 39 40 38

Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 184 87 47% 97 53%
30-39 163 56 34% 107 66%
40-59 173 72 42% 101 58%
60+ 51 31 61% 20 39%
Ogółem 571 246 43% 325 57%

Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 0 0 0% 0 0%
30-39 1 0 0% 1 100%
40-59 0 0 0% 0 0%
60+ 0 0 0% 0 0%
Ogółem 1 0 0% 1 100%