Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE
Wyszczególnienie Dane
Skrót nazwy KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE
Typ komitetu Komitet wyborczy wyborców
Adres ul. Domaniewska 47 / 10, 02-672 Warszawa
Pełnomocnik wyborczy Artur Krzysztof Jabłoński
Pełnomocnik finansowy Mikołaj Piechota
Adres strony www http://www.wolnoscwsamorzadzie.pl/
  • Informacje o kandydatach
  • Wyniki wyborów

Statystyka list kandydatów

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba
List rad
Zarejestrowane listy do sejmików województw 77 16
Zarejestrowane listy do rad powiatów
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu 18 3
Zarejestrowane listy do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców
Ogółem 95 19

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 573 252 44% 321 56%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 121 57 47% 64 53%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 31 14 45% 17 55%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta 2 2 100% 0 0%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów na prezydenta 3 0 0% 3 100%
Ogółem 730 325 45% 405 55%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku kandydatów do sejmiku województwa 36 37 36
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów
Średnia wieku kandydatów do rad miast na prawach powiatu 37 40 35
Średnia wieku kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 42 43 41
Średnia wieku kandydatów na wójta 47 47
Średnia wieku kandydatów na burmistrza
Średnia wieku kandydatów na prezydenta 63 63
Ogółem 36 37 36

Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 296 131 44% 165 56%
30-39 180 75 42% 105 58%
40-59 189 82 43% 107 57%
60+ 60 35 58% 25 42%
Ogółem 725 323 45% 402 55%

Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 0 0 0% 0 0%
30-39 0 0 0% 0 0%
40-59 3 2 67% 1 33%
60+ 2 0 0% 2 100%
Ogółem 5 2 40% 3 60%