Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 204 932
Wyborców 157 414
Obwodów 105
 • Wybory do Rady Powiatu Wejherowskiego
 • Wyniki głosowania do rady powiatu
 • Wyniki wyborów do rady powiatu
 • Geografia

Geografia

Gminy

Miasto Liczba
Obwodów Okręgów Mandatów Komitetów Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
gmina miasto redaGmina Miasto Reda 9 4 21 9 55
miasto rumiaMiasto Rumia 21 4 21 18 126
gmina miasta wejherowaGmina Miasta Wejherowa 21 4 21 16 115
gmina choczewoGmina Choczewo 6 15 15 39 39
gmina gniewinoGmina Gniewino 7 15 15 32 32
gmina liniaGmina Linia 4 15 15 39 39
gmina luzinoGmina Luzino 7 15 15 28 28
gmina lzezczyceGmina Łęczyce 9 15 15 45 45
gmina szemudGmina Szemud 7 15 15 34 34
gmina wejherowoGmina Wejherowo 14 3 21 9 74

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 miasto: Reda 3 18 467 4 20
0.0000020000Nr 2 miasto: Rumia 7 36 809 4 32
0.0000030000Nr 3 miasto: Wejherowo 6 36 437 4 31
0.0000040000Nr 4 gminy: Choczewo, Łęczyce, Linia 3 17 889 4 20
0.0000050000Nr 5 gminy: Luzino, Szemud 5 24 155 4 26
0.0000060000Nr 6 gminy: Gniewino, Wejherowo 5 23 657 4 28
Podsumowanie 29 157 414 24 157

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 5 5 7 5 5 7 34
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 5 9 8 5 7 7 41
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 5 9 8 5 7 7 41
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY POWIAT GABRIELI LISIUS KWW WSPÓLNY POWIAT GABRIELI LISIUS 5 9 8 5 7 7 41

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 18 487 9 820 9 820 53.12% 0.05312
9 506 96.80% 0.0968
Tak
2 36 916 21 603 21 603 58.52% 0.05852
20 968 97.06% 0.09706
Tak
3 36 400 20 124 20 124 55.29% 0.05529
19 395 96.38% 0.09638
Tak
4 17 900 10 369 10 369 57.93% 0.05793
9 557 92.17% 0.09217
Tak
5 24 158 13 652 13 652 56.51% 0.05651
12 909 94.56% 0.09456
Tak
6 23 655 12 719 12 719 53.77% 0.05377
11 940 93.88% 0.09388
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 4 073 34 4.83% 0.00483
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 28 551 41 33.88% 0.03388
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 20 968 41 24.88% 0.02488
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY POWIAT GABRIELI LISIUS 30 683 41 36.41% 0.03641

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych Udział w podziale mandatów
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 4 073 34 0 4.83% 0.00483
Nie
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 28 551 41 9 33.88% 0.03388
Tak
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 20 968 41 8 24.88% 0.02488
Tak
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY POWIAT GABRIELI LISIUS 30 683 41 12 36.41% 0.03641
Tak

Rada Powiatu Wejherowskiego - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 2 1 DUDA-SZEWCZUK Marietta Joanna 109 1.15% 0.00115
Nie
1 2 2 KORCZYŃSKI Michał Andrzej 58 0.61% 0.00061
Nie
1 2 3 CELIŃSKA-SPODAR Beata 118 1.24% 0.00124
Nie
1 2 4 LESNER Paweł Stefan 141 1.48% 0.00148
Nie
1 2 5 CHORĄŻEWSKA Milena 45 0.47% 0.00047
Nie
1 4 1 CONRADI Jerzy Józef 1 737 18.27% 0.01827
Tak
1 4 2 GRZESZCZUK Halina 1 283 13.50% 0.0135
Nie
1 4 3 SEMMERLING Bogusława Janina 305 3.21% 0.00321
Nie
1 4 4 MELCER Ireneusz Tadeusz 252 2.65% 0.00265
Nie
1 4 5 GELLERT Michał 260 2.74% 0.00274
Nie
1 10 1 ZEGZUŁA Ludwik 733 7.71% 0.00771
Tak
1 10 2 PLOTZKE Kazimierz Julian 607 6.39% 0.00639
Nie
1 10 3 MAŁYSZKO Genowefa Zofia 256 2.69% 0.00269
Nie
1 10 4 ŚLEDŹ Andrzej Tadeusz 138 1.45% 0.00145
Nie
1 10 5 JACKIEWICZ Magdalena Anna 474 4.99% 0.00499
Nie
1 11 1 KAMIŃSKI Marek Wojciech 1 245 13.10% 0.0131
Tak
1 11 2 ŁADANAJ Urszula 405 4.26% 0.00426
Nie
1 11 3 HEBEL Joanna Anna 389 4.09% 0.00409
Nie
1 11 4 PACZKOWSKI Maciej Dominik 454 4.78% 0.00478
Nie
1 11 5 NOWICKA Iwona Grażyna 497 5.23% 0.00523
Nie
2 2 1 WALENTOWSKA Aleksandra Genowefa 139 0.66% 0.00066
Nie
2 2 2 BOGDAŃSKA Anna Małgorzata 47 0.22% 0.00022
Nie
2 2 3 LESNER Tomasz Paweł 81 0.39% 0.00039
Nie
2 2 4 MATEJKO Marian 65 0.31% 0.00031
Nie
2 2 5 SZATKOWSKA Joanna Katarzyna 61 0.29% 0.00029
Nie
2 4 1 KRÓL Jolanta 2 491 11.88% 0.01188
Tak
2 4 2 BACH Ludwik Adam 1 094 5.22% 0.00522
Nie
2 4 3 WINCZEWSKI Leszek Andrzej 1 349 6.43% 0.00643
Tak
2 4 4 OGLĘCKA Lucyna Olga 837 3.99% 0.00399
Nie
2 4 5 GRINHOLC Grzegorz Wojciech 1 616 7.71% 0.00771
Tak
2 4 6 AWSIUKIEWICZ Beata Teresa 591 2.82% 0.00282
Nie
2 4 7 HEBEL Łukasz 474 2.26% 0.00226
Nie
2 4 8 KOY Aleksander Grzegorz 476 2.27% 0.00227
Nie
2 4 9 PASIECZNA Ewa Izabela 2 026 9.66% 0.00966
Tak
2 10 1 RECLAF Witold Grzegorz 2 323 11.08% 0.01108
Tak
2 10 2 SŁOWIKOWSKA Łucja Danuta 1 129 5.38% 0.00538
Tak
2 10 3 JANUSZEWSKI Andrzej 663 3.16% 0.00316
Nie
2 10 4 MOZA-DALECKA Wanda Krystyna 171 0.82% 0.00082
Nie
2 10 5 JURKIEWICZ Tomasz 283 1.35% 0.00135
Nie
2 10 6 PAPKE Mirosława Maria 180 0.86% 0.00086
Nie
2 10 7 GRUCZA Arkadiusz Tadeusz 283 1.35% 0.00135
Nie
2 10 8 SEREMA Wiesława Jadwiga 111 0.53% 0.00053
Nie
2 10 9 ZABŁOCKI Janusz 292 1.39% 0.00139
Nie
2 11 1 JAMRÓZ-SZADAJ Anna Aleksandra 1 257 5.99% 0.00599
Tak
2 11 2 SAWICKI Robert 640 3.05% 0.00305
Nie
2 11 3 GRZESIAK Renata Władysława 225 1.07% 0.00107
Nie
2 11 4 KAMIŃSKA Maria Danuta 559 2.67% 0.00267
Nie
2 11 5 JANUSZEWSKA Katarzyna 220 1.05% 0.00105
Nie
2 11 6 ŻUREK Joanna Wiesława 561 2.68% 0.00268
Nie
2 11 7 STAWIASZ Jacek Wojciech 163 0.78% 0.00078
Nie
2 11 8 KUBINA Aleksander Krystian 159 0.76% 0.00076
Nie
2 11 9 MROCZKOWSKI Marek Radosław 402 1.92% 0.00192
Nie
3 2 1 CZAJKOWSKI Wojciech Mieczysław 107 0.55% 0.00055
Nie
3 2 2 BEDNARSKA Bożena Elżbieta 69 0.36% 0.00036
Nie
3 2 3 RYSZOWSKA Anna Bernadeta 58 0.30% 0.0003
Nie
3 2 4 LEGUTKO Tadeusz Henryk 50 0.26% 0.00026
Nie
3 2 5 SZEMBORSKA Małgorzata Maria 46 0.24% 0.00024
Nie
3 2 6 NACZK Kazimierz 63 0.32% 0.00032
Nie
3 2 7 KRÓL Zbigniew 56 0.29% 0.00029
Nie
3 4 1 RESZKE Józef Franciszek 1 655 8.53% 0.00853
Tak
3 4 2 BUDNIK Jerzy Feliks 1 424 7.34% 0.00734
Nie
3 4 3 GACA Mirosława Maria 228 1.18% 0.00118
Nie
3 4 4 GROTH Damian Dariusz 324 1.67% 0.00167
Nie
3 4 5 KĘDZIERSKA Beata Małgorzata 279 1.44% 0.00144
Nie
3 4 6 HIERASIMCZYK Daniel Jan 132 0.68% 0.00068
Nie
3 4 7 SIROCKA Katarzyna Iwona 228 1.18% 0.00118
Nie
3 4 8 GREDECKI Andrzej 436 2.25% 0.00225
Nie
3 10 1 RYBAKOWSKI Wojciech Janusz 1 595 8.22% 0.00822
Tak
3 10 2 GASZTA Grzegorz Marek 1 223 6.31% 0.00631
Nie
3 10 3 KLAMROWSKI Maciej Andrzej 436 2.25% 0.00225
Nie
3 10 4 ROCŁAWSKA Ewa 334 1.72% 0.00172
Nie
3 10 5 WĘSIERSKA Jolanta Teresa 280 1.44% 0.00144
Nie
3 10 6 RESZKE Filip Stanisław 349 1.80% 0.0018
Nie
3 10 7 JEŻEWSKA-LITWIN Anna Jolanta 100 0.52% 0.00052
Nie
3 10 8 GILLMEISTER Edward Józef 90 0.46% 0.00046
Nie
3 11 1 LISIUS Gabriela Ewa 6 032 31.10% 0.0311
Tak
3 11 2 THIEL Jacek Wojciech 1 144 5.90% 0.0059
Tak
3 11 3 TOKŁOWICZ Bogdan Ludwik 594 3.06% 0.00306
Tak
3 11 4 DAMASZKE Tomasz Arkadiusz 545 2.81% 0.00281
Tak
3 11 5 PODOLSKA Wioleta Ewa 426 2.20% 0.0022
Nie
3 11 6 CZESZEJKO Elżbieta Bernadeta 274 1.41% 0.00141
Nie
3 11 7 GÓRALCZYK Krystyna Jolanta 297 1.53% 0.00153
Nie
3 11 8 OSTASZEWSKI Mateusz Ryszard 521 2.69% 0.00269
Nie
4 2 1 GODLEWSKI Wojciech 654 6.84% 0.00684
Nie
4 2 2 BOJANOWSKI Marian Franciszek 314 3.29% 0.00329
Nie
4 2 3 GÓRNISIEWICZ Marzena Danuta 82 0.86% 0.00086
Nie
4 2 4 KĘDZIOR Halina 87 0.91% 0.00091
Nie
4 2 5 WALKUSZ Jerzy Leon 57 0.60% 0.0006
Nie
4 4 1 JASIŃSKI Piotr Aleksander 587 6.14% 0.00614
Nie
4 4 2 SEWERYN Wacław Józef 397 4.15% 0.00415
Nie
4 4 3 SOROKO Kamila Magdalena 327 3.42% 0.00342
Nie
4 4 4 BULCZAK-WASZKINEL Aleksandra Agnieszka 179 1.87% 0.00187
Nie
4 4 5 WOJCIECHOWSKI Radosław Zygmunt 247 2.58% 0.00258
Nie
4 10 1 JAKUBOWSKA Anna Teresa 1 064 11.13% 0.01113
Tak
4 10 2 LANGER Marcin Wojciech 277 2.90% 0.0029
Nie
4 10 3 WÓJCIK Wioletta Katarzyna 262 2.74% 0.00274
Nie
4 10 4 KIELAN Paweł 151 1.58% 0.00158
Nie
4 10 5 BOBROWSKI Witold Andrzej 490 5.13% 0.00513
Nie
4 11 1 DALEKA Ewa 944 9.88% 0.00988
Tak
4 11 2 MILEWCZYK Danuta 893 9.34% 0.00934
Nie
4 11 3 WILCZYŃSKA Barbara 310 3.24% 0.00324
Nie
4 11 4 BIGUS Stanisław 858 8.98% 0.00898
Nie
4 11 5 SOBOŃ Andrzej Jan 1 377 14.41% 0.01441
Tak
5 2 1 JAROSZEK Albin Maksymilian 358 2.77% 0.00277
Nie
5 2 2 LESNER Bronisława 55 0.43% 0.00043
Nie
5 2 3 STENKA Dorota Wiesława 206 1.60% 0.0016
Nie
5 2 4 KROLL Tomasz Franciszek 66 0.51% 0.00051
Nie
5 2 5 GRZĄDKOWSKI Janusz Włodzimierz 104 0.81% 0.00081
Nie
5 4 1 SIEWERT Andrzej 1 074 8.32% 0.00832
Nie
5 4 2 PELCER Piotr 1 123 8.70% 0.0087
Tak
5 4 3 GRUBA Elwira Magdalena 233 1.80% 0.0018
Nie
5 4 4 POTRYKUS Krystyna Maria 263 2.04% 0.00204
Nie
5 4 5 KOWALEWSKI Leszek Marek 214 1.66% 0.00166
Nie
5 4 6 SZARYŃSKA-DRELISZAK Wioletta 157 1.22% 0.00122
Nie
5 4 7 PANEK Joanna Iwona 733 5.68% 0.00568
Nie
5 10 1 BOBER Krzysztof Paweł 1 419 10.99% 0.01099
Tak
5 10 2 SŁOWI Genowefa 1 157 8.96% 0.00896
Tak
5 10 3 KOWALEWSKI Andrzej Łukasz 342 2.65% 0.00265
Nie
5 10 4 SKIELNIK Jerzy Wojciech 290 2.25% 0.00225
Nie
5 10 5 HEBEL Kamila Maria 199 1.54% 0.00154
Nie
5 10 6 RESZKE Sabina 124 0.96% 0.00096
Nie
5 10 7 TOMYS Ryszard Stanisław 302 2.34% 0.00234
Nie
5 11 1 BISTROŃ Kazimierz Jan 1 488 11.53% 0.01153
Tak
5 11 2 HIRSCH Władysław Wojciech 757 5.86% 0.00586
Tak
5 11 3 MIERZEJEWSKA Małgorzata Teresa 663 5.14% 0.00514
Nie
5 11 4 SIKORA Iwona Maria 710 5.50% 0.0055
Nie
5 11 5 PIĄTEK Karol Henryk 362 2.80% 0.0028
Nie
5 11 6 BELGRAU Stanisław 374 2.90% 0.0029
Nie
5 11 7 POBŁOCKA Aneta Maria 136 1.05% 0.00105
Nie
6 2 1 KOŁODZIEJSKA Zenia 160 1.34% 0.00134
Nie
6 2 2 PTACH Romuald Adam 208 1.74% 0.00174
Nie
6 2 3 LEWANDOWSKI Roman Jerzy 208 1.74% 0.00174
Nie
6 2 4 GRABE Małgorzata Teresa 49 0.41% 0.00041
Nie
6 2 5 SOKOŁOWSKA Lucyna Bożena 49 0.41% 0.00041
Nie
6 2 6 MISZKA Bogdan Stanisław 54 0.45% 0.00045
Nie
6 2 7 SZMYTKA Gracjan 49 0.41% 0.00041
Nie
6 4 1 RYTCZAK Dariusz Tomasz 1 173 9.82% 0.00982
Tak
6 4 2 BAGNECKI Jacek Piotr 541 4.53% 0.00453
Nie
6 4 3 SKWARŁO Alicja Małgorzata 879 7.36% 0.00736
Tak
6 4 4 BACH Mirosław Antoni 295 2.47% 0.00247
Nie
6 4 5 KRYSZEWSKA Krystyna Renata 162 1.36% 0.00136
Nie
6 4 6 FOGT Renata Urszula 75 0.63% 0.00063
Nie
6 4 7 GRUBBA Kazimierz 395 3.31% 0.00331
Nie
6 10 1 SKULSKI Marcin Jerzy 901 7.55% 0.00755
Tak
6 10 2 ŻOŁĄDŹ Krzysztof Aleksander 327 2.74% 0.00274
Nie
6 10 3 LESNER Alicja Gertruda 401 3.36% 0.00336
Nie
6 10 4 TEMPSKA Wanda Maria 176 1.47% 0.00147
Nie
6 10 5 JAWORSKI Karol Artur 174 1.46% 0.00146
Nie
6 10 6 GOŁOWACZ Jerzy Stanisław 106 0.89% 0.00089
Nie
6 10 7 DAMPS Beata Katarzyna 756 6.33% 0.00633
Nie
6 11 1 BUJAK Tomasz Tadeusz 1 174 9.83% 0.00983
Tak
6 11 2 TREDER Zygmunt Antoni 1 071 8.97% 0.00897
Tak
6 11 3 DANISZEWSKI Janusz Benedykt 374 3.13% 0.00313
Nie
6 11 4 DĘBKOWSKA Krystyna 446 3.74% 0.00374
Nie
6 11 5 DAMPC Monika Maria 626 5.24% 0.00524
Nie
6 11 6 MALINOWSKI Arkadiusz Tomasz 335 2.81% 0.00281
Nie
6 11 7 WITZLING Janina Maria 776 6.50% 0.0065
Nie
 • Statystyka list kandydatów
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Powiat Wejherowski - ogółem 11 203 111 204 932 157 414 105 7 2 1
Gminy ogółem 10 174 105 204 932 157 414 105 7 2 1
w tym:
   Gminy powyżej 20 000 mieszkańców 4 84 15 140 591 109 868 65 1 2 1
   Gminy do 20 000 mieszkańców 6 90 90 64 341 47 546 40 6 0 0

Statystyka list kandydatów

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba
List rad
Zarejestrowane listy do rad powiatów 24 1
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 52 4
Ogółem 76 5

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 157 72 46% 85 54%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 370 169 46% 201 54%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 217 63 29% 154 71%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta 15 1 7% 14 93%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza 7 1 14% 6 86%
Ogółem 744 304 41% 440 59%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów 52 51 53
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 45 46 45
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 48 48 49
Średnia wieku kandydatów na wójta 51 49 51
Średnia wieku kandydatów na burmistrza 45 30 47
Ogółem

Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 71 22 31% 49 69%
30-39 173 74 43% 99 57%
40-59 339 148 44% 191 56%
60+ 161 60 37% 101 63%
Ogółem 744 304 41% 440 59%

Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 1 0 0% 1 100%
30-39 5 1 20% 4 80%
40-59 14 1 7% 13 93%
60+ 6 0 0% 6 100%
Ogółem 26 2 8% 24 92%