Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 1

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, ul. Ofiar Piaśnicy 22 Wejherowo
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Ulice : I Brygady Pancernej WP (od nr 34 do końca), Akacjowa, Architektów, Budowlanych, Geodetów, Graniczna, Gulgowskiego, Księdza Heyki, Inżynierska, Karnowskiego, Lipowa, Mostowa, Nad Kanałem, Podmiejska, Przemysłowa, Rogali, Stolarska, Tartaczna, Techników, Wierzbowa.
Liczba mieszkańców 2764
Liczba wyborców 2139
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Wejherowa 1
Rady Powiatu Wejherowskiego 3
Sejmiku Województwa Pomorskiego 2

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Wejherowa
  • Wybory Sejmiku Województwa Pomorskiego) - Okręg nr 2
  • Wybory Rady Powiatu Wejherowskiego) - Okręg nr 3
  • Wybory Rady Miasta Wejherowa) - Okręg nr 1
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Wejherowa
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2147
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2147
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1924
3 Liczba kart niewykorzystanych 790
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1134
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1134
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 2
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1134
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1134
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 10
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 5
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 5
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1124
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 hildebrandt krzysztof mikolzajHILDEBRANDT Krzysztof Mikołaj 64 wyższe Wejherowo 695 0.06183
61.83
2 ponka tomir gerardPONKA Tomir Gerard 42 wyższe Wejherowo 109 0.0097
9.70
3 szczygielz arkadiusz wieslzawSZCZYGIEŁ Arkadiusz Wiesław 40 wyższe Wejherowo 137 0.01219
12.19
4 szlas rafalz boguslzawSZLAS Rafał Bogusław 44 średnie Wejherowo 183 0.01628
16.28
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Pomorskiego) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2147
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1924
3 Liczba kart niewykorzystanych 790
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1134
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 2
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1134
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1134
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 64
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 12
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 52
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1070
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sochacki jacekSOCHACKI Jacek 46 Gdynia 20 0.00187
1.87
2 bocian janusz marekBOCIAN Janusz Marek 40 Gdańsk 8 0.00075
0.75
3 danilewicz ewa magdalenaDANILEWICZ Ewa Magdalena 29 Gdynia 7 0.00065
0.65
4 wlzodarczyk ewa karolinaWŁODARCZYK Ewa Karolina 44 Gdańsk 12 0.00112
1.12
5 milczarek annaMILCZAREK Anna 40 Gdynia 15 0.0014
1.40
Razem 62
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 62

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kupcewicz janusz bogdanKUPCEWICZ Janusz Bogdan 62 Gdynia 18 0.00168
1.68
2 bujanowicz stanislzawa helenaBUJANOWICZ Stanisława Helena 69 Luzino 8 0.00075
0.75
3 tkaczyk jerzy andrzejTKACZYK Jerzy Andrzej 64 Starzyno 3 0.00028
0.28
4 szatkowski radoslzaw janSZATKOWSKI Radosław Jan 48 Reda 3 0.00028
0.28
5 gniazdowska elzzzbietaGNIAZDOWSKA Elżbieta 64 Karwieńskie Błoto Drugie 2 0.00019
0.19
6 wetoszka krzysztof stanislzawWETOSZKA Krzysztof Stanisław 61 Gdynia 1 9.0E-5
0.09
7 mikolzajczyk annaMIKOŁAJCZYK Anna 62 Gdynia 1 9.0E-5
0.09
8 lewicki jerzy wojciechLEWICKI Jerzy Wojciech 64 Sopot 0 0
0.00
9 gozrska renata zofiaGÓRSKA Renata Zofia 53 Szemud 2 0.00019
0.19
10 maslzowski dorian piotrMASŁOWSKI Dorian Piotr 37 Gdynia 1 9.0E-5
0.09
Razem 39
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 39

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wozjcik malzgorzata joannaWÓJCIK Małgorzata Joanna 59 Gdynia 2 0.00019
0.19
2 lis adam janLIS Adam Jan 19 Gdynia 4 0.00037
0.37
3 krysiak joannaKRYSIAK Joanna 44 Sopot 1 9.0E-5
0.09
4 wrozblewski tadeuszWRÓBLEWSKI Tadeusz 50 Gdynia 0 0
0.00
5 rosowska krystynaROSOWSKA Krystyna 58 Gdynia 1 9.0E-5
0.09
6 paszkiewicz piotrPASZKIEWICZ Piotr 53 Gdańsk 3 0.00028
0.28
7 jasinzska annaJASIŃSKA Anna 67 Gdańsk 13 0.00121
1.21
Razem 24
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 24

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 byczkowski wieslzaw zbigniewBYCZKOWSKI Wiesław Zbigniew 62 Gdynia 87 0.00813
8.13
2 filar pawelz jerzyFILAR Paweł Jerzy 43 Gdynia 16 0.0015
1.50
3 struk andrzej franciszekSTRUK Andrzej Franciszek 50 Jastarnia 149 0.01393
13.93
4 szczygielz karolina justynaSZCZYGIEŁ Karolina Justyna 36 Łęczyce 62 0.00579
5.79
5 bartnicki andrzejBARTNICKI Andrzej 69 Gdynia 27 0.00252
2.52
6 gierak-pilarczyk barbara annaGIERAK-PILARCZYK Barbara Anna 75 Sopot 8 0.00075
0.75
7 borusewicz kinga rozaliaBORUSEWICZ Kinga Rozalia 34 Gdańsk 20 0.00187
1.87
8 kruszynzska ewa zofiaKRUSZYŃSKA Ewa Zofia 69 Sopot 12 0.00112
1.12
9 marchwicka barbara kingaMARCHWICKA Barbara Kinga 34 Gdynia 4 0.00037
0.37
10 wittbrodt piotr witoldWITTBRODT Piotr Witold 55 Gdynia 45 0.00421
4.21
Razem 430
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 430

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 senyszyn joannaSENYSZYN Joanna 69 Gdynia 41 0.00383
3.83
2 taube stanislzaw kazimierzTAUBE Stanisław Kazimierz 53 Gdynia 1 9.0E-5
0.09
3 pronobis urszula elzzzbietaPRONOBIS Urszula Elżbieta 65 Gdynia 0 0
0.00
4 toeplitz artur karolTOEPLITZ Artur Karol 57 Gdynia 3 0.00028
0.28
5 ciesielska marzanna irenaCIESIELSKA Marzanna Irena 56 Dobrzewino 0 0
0.00
6 jaroni zdzislzaw andrzejJARONI Zdzisław Andrzej 67 Puck 1 9.0E-5
0.09
7 kosinzska katarzyna annaKOSIŃSKA Katarzyna Anna 25 Rumia 3 0.00028
0.28
8 mencel mateusz marekMENCEL Mateusz Marek 20 Wejherowo 3 0.00028
0.28
9 bochentin katarzyna krystynaBOCHENTIN Katarzyna Krystyna 53 Gnieżdżewo 0 0
0.00
10 rozzzzanzski andrzej wawrzyniecRÓŻAŃSKI Andrzej Wawrzyniec 59 Gdynia 3 0.00028
0.28
Razem 55
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 55

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 adamski krzysztof jakubADAMSKI Krzysztof Jakub 30 Gdynia 8 0.00075
0.75
2 haska karolinaHASKA Karolina 37 Wejherowo 11 0.00103
1.03
3 ciszek piotr dawidCISZEK Piotr Dawid 35 Gdynia 2 0.00019
0.19
4 stary monika agnieszkaSTARY Monika Agnieszka 28 Gdynia 1 9.0E-5
0.09
5 klzos wojciech jakubKŁOS Wojciech Jakub 29 Gdańsk 3 0.00028
0.28
6 gajewska beata krystynaGAJEWSKA Beata Krystyna 58 Gdynia 3 0.00028
0.28
7 jasinzski radoslzaw piotrJASIŃSKI Radosław Piotr 36 Sopot 2 0.00019
0.19
8 goworowska-adamska hanna malzgorzataGOWOROWSKA-ADAMSKA Hanna Małgorzata 59 Gdynia 0 0
0.00
9 wlzadzinzski adam juliuszWŁADZIŃSKI Adam Juliusz 27 Gdynia 0 0
0.00
10 grubba jagoda magdaGRUBBA Jagoda Magda 29 Sopot 3 0.00028
0.28
Razem 33
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 33

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kozielz andrzej miroslzawKOZIEŁ Andrzej Mirosław 66 Gdynia 6 0.00056
0.56
2 urbaniak michalz piotrURBANIAK Michał Piotr 27 Mosty 1 9.0E-5
0.09
3 klzeczek izabela martaKŁECZEK Izabela Marta 35 Rumia 3 0.00028
0.28
4 truszkowski michalz maciejTRUSZKOWSKI Michał Maciej 41 Gdynia 4 0.00037
0.37
5 piepiozrka pawelz romanPIEPIÓRKA Paweł Roman 28 Gdynia 0 0
0.00
6 galinzski krzysztof ryszardGALIŃSKI Krzysztof Ryszard 34 Gdynia 0 0
0.00
7 selonka kamila magdaSELONKA Kamila Magda 24 Skarszewy 1 9.0E-5
0.09
8 trela zuzanna dominikaTRELA Zuzanna Dominika 25 Gdynia 3 0.00028
0.28
Razem 18
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 18

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 blzaszczyk annaBŁASZCZYK Anna 45 Gdynia 39 0.00364
3.64
2 trzcinzski janTRZCIŃSKI Jan 50 Wejherowo 21 0.00196
1.96
3 olbert joanna mariaOLBERT Joanna Maria 49 Rumia 2 0.00019
0.19
4 reglinzski kamilREGLIŃSKI Kamil 24 Rybno 2 0.00019
0.19
5 kurczynzska-kaminzska anna elzzzbietaKURCZYŃSKA-KAMIŃSKA Anna Elżbieta 32 Pogórze 1 9.0E-5
0.09
6 paždjerski dušan-vladislavPAŽDJERSKI Dušan-Vladislav 51 Wejherowo 2 0.00019
0.19
7 janicka malzgorzata teresaJANICKA Małgorzata Teresa 60 Gdynia 5 0.00047
0.47
8 barwinzski przemyslzawBARWIŃSKI Przemysław 36 Rumia 1 9.0E-5
0.09
9 miazga maciej stefanMIAZGA Maciej Stefan 48 Gdynia 2 0.00019
0.19
10 majcherek jacekMAJCHEREK Jacek 37 Bolszewo 4 0.00037
0.37
Razem 79
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 79

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kamienz marcin grzegorzKAMIEŃ Marcin Grzegorz 35 Wejherowo 16 0.0015
1.50
2 mering tomasz stefanMERING Tomasz Stefan 41 Wejherowo 7 0.00065
0.65
3 kielinzski pawelzKIELIŃSKI Paweł 29 Koleczkowo 3 0.00028
0.28
4 poznanz ryszard wiktorPOZNAŃ Ryszard Wiktor 34 Luzino 0 0
0.00
5 ehrlich karolina hannaEHRLICH Karolina Hanna 19 Wejherowo 3 0.00028
0.28
6 mudlaff krzysztof jerzyMUDLAFF Krzysztof Jerzy 27 Wierzchucino 7 0.00065
0.65
7 ratowska karolina elzzzbietaRATOWSKA Karolina Elżbieta 28 Rumia 3 0.00028
0.28
8 kamienz magdalena mariaKAMIEŃ Magdalena Maria 33 Wierzchucino 0 0
0.00
9 orlikowska katarzynaORLIKOWSKA Katarzyna 33 Reda 0 0
0.00
10 dziambor artur erwinDZIAMBOR Artur Erwin 36 Gdynia 3 0.00028
0.28
Razem 42
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 42

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dambek roman witoldDAMBEK Roman Witold 69 Gdynia 85 0.00794
7.94
2 jankowska aleksandra helenaJANKOWSKA Aleksandra Helena 43 Sopot 34 0.00318
3.18
3 zagrobelna adriana katarzynaZAGROBELNA Adriana Katarzyna 37 Pogórze 9 0.00084
0.84
4 klawiter kazimierzKLAWITER Kazimierz 63 Rumia 100 0.00935
9.35
5 denis andrzej radoslzawDENIS Andrzej Radosław 54 Gdynia 7 0.00065
0.65
6 witka-jezzzewska edytaWITKA-JEŻEWSKA Edyta 49 Reda 11 0.00103
1.03
7 obajtek bartlzomiejOBAJTEK Bartłomiej 40 Kopalino 12 0.00112
1.12
8 malottki alicja ewaMALOTTKI Alicja Ewa 55 Puck 7 0.00065
0.65
9 baran grzegorz michalzBARAN Grzegorz Michał 35 Gdynia 12 0.00112
1.12
10 kozicki aleksanderKOZICKI Aleksander 47 Gdynia 11 0.00103
1.03
Razem 288
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 288
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Wejherowskiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2147
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1926
3 Liczba kart niewykorzystanych 786
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1140
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 2
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1140
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1140
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 37
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 21
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 16
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1103
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 czajkowski wojciech mieczyslzawCZAJKOWSKI Wojciech Mieczysław 55 Wejherowo 7 0.00063
0.63
2 bednarska bozzzena elzzzbietaBEDNARSKA Bożena Elżbieta 52 Wejherowo 6 0.00054
0.54
3 ryszowska anna bernadetaRYSZOWSKA Anna Bernadeta 60 Wejherowo 0 0
0.00
4 legutko tadeusz henrykLEGUTKO Tadeusz Henryk 86 Wejherowo 0 0
0.00
5 szemborska malzgorzata mariaSZEMBORSKA Małgorzata Maria 36 Wejherowo 2 0.00018
0.18
6 naczk kazimierzNACZK Kazimierz 67 Wejherowo 4 0.00036
0.36
7 krozl zbigniewKRÓL Zbigniew 55 Wejherowo 6 0.00054
0.54
Razem 25
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 25

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 reszke jozzef franciszekRESZKE Józef Franciszek 64 Wejherowo 97 0.00879
8.79
2 budnik jerzy feliksBUDNIK Jerzy Feliks 67 Wejherowo 63 0.00571
5.71
3 gaca miroslzawa mariaGACA Mirosława Maria 61 Wejherowo 9 0.00082
0.82
4 groth damian dariuszGROTH Damian Dariusz 31 Bolszewo 16 0.00145
1.45
5 kezdzierska beata malzgorzataKĘDZIERSKA Beata Małgorzata 43 Wejherowo 15 0.00136
1.36
6 hierasimczyk daniel janHIERASIMCZYK Daniel Jan 60 Wejherowo 6 0.00054
0.54
7 sirocka katarzyna iwonaSIROCKA Katarzyna Iwona 34 Bolszewo 14 0.00127
1.27
8 gredecki andrzejGREDECKI Andrzej 55 Wejherowo 28 0.00254
2.54
Razem 248
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 248

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rybakowski wojciech januszRYBAKOWSKI Wojciech Janusz 46 Kochanowo 95 0.00861
8.61
2 gaszta grzegorz marekGASZTA Grzegorz Marek 52 Wejherowo 73 0.00662
6.62
3 klamrowski maciej andrzejKLAMROWSKI Maciej Andrzej 23 Kąpino 6 0.00054
0.54
4 roclzawska ewaROCŁAWSKA Ewa 55 Wejherowo 20 0.00181
1.81
5 wezsierska jolanta teresaWĘSIERSKA Jolanta Teresa 60 Wejherowo 11 0.001
1.00
6 reszke filip stanislzawRESZKE Filip Stanisław 23 Wejherowo 4 0.00036
0.36
7 jezzzewska-litwin anna jolantaJEŻEWSKA-LITWIN Anna Jolanta 30 Wejherowo 4 0.00036
0.36
8 gillmeister edward jozzefGILLMEISTER Edward Józef 60 Wejherowo 4 0.00036
0.36
Razem 217
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 217

Lista nr 11 - KWW WSPÓLNY POWIAT GABRIELI LISIUS

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lisius gabriela ewaLISIUS Gabriela Ewa 57 Wejherowo 399 0.03617
36.17
2 thiel jacek wojciechTHIEL Jacek Wojciech 44 Wejherowo 41 0.00372
3.72
3 toklzowicz bogdan ludwikTOKŁOWICZ Bogdan Ludwik 72 Wejherowo 24 0.00218
2.18
4 damaszke tomasz arkadiuszDAMASZKE Tomasz Arkadiusz 48 Kąpino 16 0.00145
1.45
5 podolska wioleta ewaPODOLSKA Wioleta Ewa 49 Wejherowo 11 0.001
1.00
6 czeszejko elzzzbieta bernadetaCZESZEJKO Elżbieta Bernadeta 60 Wejherowo 64 0.0058
5.80
7 gozralczyk krystyna jolantaGÓRALCZYK Krystyna Jolanta 63 Wejherowo 30 0.00272
2.72
8 ostaszewski mateusz ryszardOSTASZEWSKI Mateusz Ryszard 27 Wejherowo 28 0.00254
2.54
Razem 613
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 613
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Wejherowa) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2147
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2147
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1924
3 Liczba kart niewykorzystanych 788
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1136
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1136
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 2
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1136
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1136
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 33
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 13
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 20
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1103
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szlas rafalz boguslzawSZLAS Rafał Bogusław 44 Wejherowo 119 0.01079
10.79
2 nowocinzski maciej mariuszNOWOCIŃSKI Maciej Mariusz 40 Wejherowo 10 0.00091
0.91
3 stachowiak joanna mariaSTACHOWIAK Joanna Maria 43 Wejherowo 25 0.00227
2.27
4 czoska szymon piotrCZOSKA Szymon Piotr 31 Wejherowo 19 0.00172
1.72
5 bialzk grazzzyna teresaBIAŁK Grażyna Teresa 56 Wejherowo 42 0.00381
3.81
6 durajewska angelika malzgorzataDURAJEWSKA Angelika Małgorzata 29 Wejherowo 4 0.00036
0.36
7 krawiec mariusz stanislzawKRAWIEC Mariusz Stanisław 46 Wejherowo 12 0.00109
1.09
Razem 231
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 231

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 drewa marcin pawelzDREWA Marcin Paweł 33 Wejherowo 63 0.00571
5.71
2 jankowski dariusz antoniJANKOWSKI Dariusz Antoni 37 Wejherowo 12 0.00109
1.09
3 lzukowicz miroslzawa teresaŁUKOWICZ Mirosława Teresa 78 Wejherowo 17 0.00154
1.54
4 talaga marekTALAGA Marek 20 Wejherowo 9 0.00082
0.82
5 ponka jowita krystynaPONKA Jowita Krystyna 42 Wejherowo 14 0.00127
1.27
6 dziekanzska krystyna teofilaDZIEKAŃSKA Krystyna Teofila 64 Wejherowo 12 0.00109
1.09
7 ginejt krzysztof robertGINEJT Krzysztof Robert 32 Wejherowo 9 0.00082
0.82
Razem 136
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 136

Lista nr 12 - KWW „WOLĘ WEJHEROWO KRZYSZTOFA HILDEBRANDTA”

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 hildebrandt krzysztof mikolzajHILDEBRANDT Krzysztof Mikołaj 64 Wejherowo 232 0.02103
21.03
2 formela pawelz grzegorzFORMELA Paweł Grzegorz 41 Wejherowo 190 0.01723
17.23
3 gajewski krzysztof stanislzawGAJEWSKI Krzysztof Stanisław 60 Wejherowo 13 0.00118
1.18
4 malinowska teresaMALINOWSKA Teresa 69 Wejherowo 9 0.00082
0.82
5 frey bartlzomiej michalzFREY Bartłomiej Michał 39 Wejherowo 63 0.00571
5.71
6 chylak elzzzbieta irenaCHYLAK Elżbieta Irena 62 Wejherowo 2 0.00018
0.18
7 chodubska dorota janinaCHODUBSKA Dorota Janina 48 Wejherowo 27 0.00245
2.45
Razem 536
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 536

Lista nr 13 - KWW DLA WEJHEROWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szczygielz arkadiusz wieslzawSZCZYGIEŁ Arkadiusz Wiesław 40 Wejherowo 48 0.00435
4.35
2 blzawat piotr dariuszBŁAWAT Piotr Dariusz 40 Wejherowo 7 0.00063
0.63
3 dezbiec marta mariaDĘBIEC Marta Maria 36 Wejherowo 6 0.00054
0.54
4 skowronzski grzegorz dariuszSKOWROŃSKI Grzegorz Dariusz 38 Wejherowo 109 0.00988
9.88
5 szultk robert andrzejSZULTK Robert Andrzej 23 Wejherowo 7 0.00063
0.63
6 klejdysz aleksandraKLEJDYSZ Aleksandra 40 Wejherowo 0 0
0.00
7 musialzek anna angelikaMUSIAŁEK Anna Angelika 33 Wejherowo 23 0.00209
2.09
Razem 200
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 200