Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 18

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Areszt Śledczy, Sobieskiego 302 Wejherowo
Typ obwodu areszt Śledczy
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice Areszt Śledczy
Liczba mieszkańców 0
Liczba wyborców 282
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Wejherowa 4
Rady Powiatu Wejherowskiego 3
Sejmiku Województwa Pomorskiego 2

Protokoły

  • Wybory Rady Powiatu Wejherowskiego) - Okręg nr 3
  • Wybory Rady Miasta Wejherowa) - Okręg nr 4
  • Wybory Sejmiku Województwa Pomorskiego) - Okręg nr 2
  • Wybory Prezydenta Miasta Wejherowa
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Wejherowskiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 84
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 353
3 Liczba kart niewykorzystanych 310
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 43
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 42
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 42
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 7
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 5
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 2
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 35
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 czajkowski wojciech mieczyslzawCZAJKOWSKI Wojciech Mieczysław 55 Wejherowo 1 0.00286
2.86
2 bednarska bozzzena elzzzbietaBEDNARSKA Bożena Elżbieta 52 Wejherowo 0 0
0.00
3 ryszowska anna bernadetaRYSZOWSKA Anna Bernadeta 60 Wejherowo 1 0.00286
2.86
4 legutko tadeusz henrykLEGUTKO Tadeusz Henryk 86 Wejherowo 2 0.00571
5.71
5 szemborska malzgorzata mariaSZEMBORSKA Małgorzata Maria 36 Wejherowo 0 0
0.00
6 naczk kazimierzNACZK Kazimierz 67 Wejherowo 0 0
0.00
7 krozl zbigniewKRÓL Zbigniew 55 Wejherowo 4 0.01143
11.43
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 reszke jozzef franciszekRESZKE Józef Franciszek 64 Wejherowo 3 0.00857
8.57
2 budnik jerzy feliksBUDNIK Jerzy Feliks 67 Wejherowo 4 0.01143
11.43
3 gaca miroslzawa mariaGACA Mirosława Maria 61 Wejherowo 1 0.00286
2.86
4 groth damian dariuszGROTH Damian Dariusz 31 Bolszewo 2 0.00571
5.71
5 kezdzierska beata malzgorzataKĘDZIERSKA Beata Małgorzata 43 Wejherowo 1 0.00286
2.86
6 hierasimczyk daniel janHIERASIMCZYK Daniel Jan 60 Wejherowo 1 0.00286
2.86
7 sirocka katarzyna iwonaSIROCKA Katarzyna Iwona 34 Bolszewo 3 0.00857
8.57
8 gredecki andrzejGREDECKI Andrzej 55 Wejherowo 0 0
0.00
Razem 15
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 15

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rybakowski wojciech januszRYBAKOWSKI Wojciech Janusz 46 Kochanowo 3 0.00857
8.57
2 gaszta grzegorz marekGASZTA Grzegorz Marek 52 Wejherowo 0 0
0.00
3 klamrowski maciej andrzejKLAMROWSKI Maciej Andrzej 23 Kąpino 2 0.00571
5.71
4 roclzawska ewaROCŁAWSKA Ewa 55 Wejherowo 0 0
0.00
5 wezsierska jolanta teresaWĘSIERSKA Jolanta Teresa 60 Wejherowo 0 0
0.00
6 reszke filip stanislzawRESZKE Filip Stanisław 23 Wejherowo 1 0.00286
2.86
7 jezzzewska-litwin anna jolantaJEŻEWSKA-LITWIN Anna Jolanta 30 Wejherowo 0 0
0.00
8 gillmeister edward jozzefGILLMEISTER Edward Józef 60 Wejherowo 0 0
0.00
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 11 - KWW WSPÓLNY POWIAT GABRIELI LISIUS

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lisius gabriela ewaLISIUS Gabriela Ewa 57 Wejherowo 3 0.00857
8.57
2 thiel jacek wojciechTHIEL Jacek Wojciech 44 Wejherowo 0 0
0.00
3 toklzowicz bogdan ludwikTOKŁOWICZ Bogdan Ludwik 72 Wejherowo 0 0
0.00
4 damaszke tomasz arkadiuszDAMASZKE Tomasz Arkadiusz 48 Kąpino 0 0
0.00
5 podolska wioleta ewaPODOLSKA Wioleta Ewa 49 Wejherowo 1 0.00286
2.86
6 czeszejko elzzzbieta bernadetaCZESZEJKO Elżbieta Bernadeta 60 Wejherowo 0 0
0.00
7 gozralczyk krystyna jolantaGÓRALCZYK Krystyna Jolanta 63 Wejherowo 1 0.00286
2.86
8 ostaszewski mateusz ryszardOSTASZEWSKI Mateusz Ryszard 27 Wejherowo 1 0.00286
2.86
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Wejherowa) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 17
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 17
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 360
3 Liczba kart niewykorzystanych 353
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 7
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 7
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 7
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 7
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 2
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 1
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 5
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 groth tomasz jacekGROTH Tomasz Jacek 33 Wejherowo 4 0.08
80.00
2 kandzora ryszard andrzejKANDZORA Ryszard Andrzej 51 Wejherowo 1 0.02
20.00
3 potrykus katarzyna elzzzbietaPOTRYKUS Katarzyna Elżbieta 43 Wejherowo 0 0
0.00
4 krauze szymon andrzejKRAUZE Szymon Andrzej 29 Wejherowo 0 0
0.00
5 czarnecka joanna krystynaCZARNECKA Joanna Krystyna 37 Wejherowo 0 0
0.00
6 skrzypkowska romualda wiolettaSKRZYPKOWSKA Romualda Wioletta 45 Wejherowo 0 0
0.00
7 gosz boguslzaw zdzislzawGOSZ Bogusław Zdzisław 33 Wejherowo 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 drewa jacek piotrDREWA Jacek Piotr 33 Wejherowo 0 0
0.00
2 szczypior leszek wojciechSZCZYPIOR Leszek Wojciech 59 Wejherowo 0 0
0.00
3 lademann miroslzaw piotrLADEMANN Mirosław Piotr 52 Wejherowo 0 0
0.00
4 rybakowski grzegorz antoniRYBAKOWSKI Grzegorz Antoni 53 Wejherowo 0 0
0.00
5 noske monika mariaNOSKE Monika Maria 35 Wejherowo 0 0
0.00
6 milewska mariola nataliaMILEWSKA Mariola Natalia 58 Wejherowo 0 0
0.00
7 walkusz patrycja magdalenaWALKUSZ Patrycja Magdalena 30 Wejherowo 0 0
0.00
Razem 0
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 0

Lista nr 12 - KWW „WOLĘ WEJHEROWO KRZYSZTOFA HILDEBRANDTA”

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kraszkiewicz arkadiusz marekKRASZKIEWICZ Arkadiusz Marek 40 Wejherowo 0 0
0.00
2 tomaszewska olga irenaTOMASZEWSKA Olga Irena 53 Wejherowo 0 0
0.00
3 kreft dariusz stanislzawKREFT Dariusz Stanisław 54 Wejherowo 0 0
0.00
4 ostrowska justyna annaOSTROWSKA Justyna Anna 41 Wejherowo 0 0
0.00
5 wlzodarczak iweta annaWŁODARCZAK Iweta Anna 35 Wejherowo 0 0
0.00
6 jezzzowski radoslzaw bartlzomiejJEŻOWSKI Radosław Bartłomiej 27 Wejherowo 0 0
0.00
7 kukuczka marek jerzyKUKUCZKA Marek Jerzy 34 Wejherowo 0 0
0.00
Razem 0
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 0

Lista nr 13 - KWW DLA WEJHEROWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 willma tomasz jozzefWILLMA Tomasz Józef 32 Wejherowo 0 0
0.00
2 szczygielz daniel mariuszSZCZYGIEŁ Daniel Mariusz 39 Wejherowo 0 0
0.00
3 szwierzb agata katarzynaŚWIERZB Agata Katarzyna 37 Wejherowo 0 0
0.00
4 zzzywicka aleksandra dorotaŻYWICKA Aleksandra Dorota 27 Wejherowo 0 0
0.00
5 wojewska danuta irenaWOJEWSKA Danuta Irena 62 Wejherowo 0 0
0.00
6 ciskowski adam robertCISKOWSKI Adam Robert 32 Wejherowo 0 0
0.00
7 czerwionke janina martaCZERWIONKE Janina Marta 40 Wejherowo 0 0
0.00
Razem 0
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 0
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Pomorskiego) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 291
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 351
3 Liczba kart niewykorzystanych 228
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 123
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 123
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 123
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 16
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 12
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 4
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 107
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sochacki jacekSOCHACKI Jacek 46 Gdynia 1 0.00093
0.93
2 bocian janusz marekBOCIAN Janusz Marek 40 Gdańsk 1 0.00093
0.93
3 danilewicz ewa magdalenaDANILEWICZ Ewa Magdalena 29 Gdynia 0 0
0.00
4 wlzodarczyk ewa karolinaWŁODARCZYK Ewa Karolina 44 Gdańsk 0 0
0.00
5 milczarek annaMILCZAREK Anna 40 Gdynia 3 0.0028
2.80
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kupcewicz janusz bogdanKUPCEWICZ Janusz Bogdan 62 Gdynia 8 0.00748
7.48
2 bujanowicz stanislzawa helenaBUJANOWICZ Stanisława Helena 69 Luzino 1 0.00093
0.93
3 tkaczyk jerzy andrzejTKACZYK Jerzy Andrzej 64 Starzyno 2 0.00187
1.87
4 szatkowski radoslzaw janSZATKOWSKI Radosław Jan 48 Reda 1 0.00093
0.93
5 gniazdowska elzzzbietaGNIAZDOWSKA Elżbieta 64 Karwieńskie Błoto Drugie 1 0.00093
0.93
6 wetoszka krzysztof stanislzawWETOSZKA Krzysztof Stanisław 61 Gdynia 0 0
0.00
7 mikolzajczyk annaMIKOŁAJCZYK Anna 62 Gdynia 1 0.00093
0.93
8 lewicki jerzy wojciechLEWICKI Jerzy Wojciech 64 Sopot 1 0.00093
0.93
9 gozrska renata zofiaGÓRSKA Renata Zofia 53 Szemud 0 0
0.00
10 maslzowski dorian piotrMASŁOWSKI Dorian Piotr 37 Gdynia 1 0.00093
0.93
Razem 16
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 16

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wozjcik malzgorzata joannaWÓJCIK Małgorzata Joanna 59 Gdynia 2 0.00187
1.87
2 lis adam janLIS Adam Jan 19 Gdynia 1 0.00093
0.93
3 krysiak joannaKRYSIAK Joanna 44 Sopot 0 0
0.00
4 wrozblewski tadeuszWRÓBLEWSKI Tadeusz 50 Gdynia 0 0
0.00
5 rosowska krystynaROSOWSKA Krystyna 58 Gdynia 1 0.00093
0.93
6 paszkiewicz piotrPASZKIEWICZ Piotr 53 Gdańsk 1 0.00093
0.93
7 jasinzska annaJASIŃSKA Anna 67 Gdańsk 1 0.00093
0.93
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 byczkowski wieslzaw zbigniewBYCZKOWSKI Wiesław Zbigniew 62 Gdynia 8 0.00748
7.48
2 filar pawelz jerzyFILAR Paweł Jerzy 43 Gdynia 6 0.00561
5.61
3 struk andrzej franciszekSTRUK Andrzej Franciszek 50 Jastarnia 4 0.00374
3.74
4 szczygielz karolina justynaSZCZYGIEŁ Karolina Justyna 36 Łęczyce 5 0.00467
4.67
5 bartnicki andrzejBARTNICKI Andrzej 69 Gdynia 3 0.0028
2.80
6 gierak-pilarczyk barbara annaGIERAK-PILARCZYK Barbara Anna 75 Sopot 0 0
0.00
7 borusewicz kinga rozaliaBORUSEWICZ Kinga Rozalia 34 Gdańsk 2 0.00187
1.87
8 kruszynzska ewa zofiaKRUSZYŃSKA Ewa Zofia 69 Sopot 2 0.00187
1.87
9 marchwicka barbara kingaMARCHWICKA Barbara Kinga 34 Gdynia 2 0.00187
1.87
10 wittbrodt piotr witoldWITTBRODT Piotr Witold 55 Gdynia 6 0.00561
5.61
Razem 38
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 38

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 senyszyn joannaSENYSZYN Joanna 69 Gdynia 3 0.0028
2.80
2 taube stanislzaw kazimierzTAUBE Stanisław Kazimierz 53 Gdynia 2 0.00187
1.87
3 pronobis urszula elzzzbietaPRONOBIS Urszula Elżbieta 65 Gdynia 0 0
0.00
4 toeplitz artur karolTOEPLITZ Artur Karol 57 Gdynia 0 0
0.00
5 ciesielska marzanna irenaCIESIELSKA Marzanna Irena 56 Dobrzewino 0 0
0.00
6 jaroni zdzislzaw andrzejJARONI Zdzisław Andrzej 67 Puck 0 0
0.00
7 kosinzska katarzyna annaKOSIŃSKA Katarzyna Anna 25 Rumia 0 0
0.00
8 mencel mateusz marekMENCEL Mateusz Marek 20 Wejherowo 0 0
0.00
9 bochentin katarzyna krystynaBOCHENTIN Katarzyna Krystyna 53 Gnieżdżewo 0 0
0.00
10 rozzzzanzski andrzej wawrzyniecRÓŻAŃSKI Andrzej Wawrzyniec 59 Gdynia 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 adamski krzysztof jakubADAMSKI Krzysztof Jakub 30 Gdynia 0 0
0.00
2 haska karolinaHASKA Karolina 37 Wejherowo 0 0
0.00
3 ciszek piotr dawidCISZEK Piotr Dawid 35 Gdynia 0 0
0.00
4 stary monika agnieszkaSTARY Monika Agnieszka 28 Gdynia 0 0
0.00
5 klzos wojciech jakubKŁOS Wojciech Jakub 29 Gdańsk 0 0
0.00
6 gajewska beata krystynaGAJEWSKA Beata Krystyna 58 Gdynia 0 0
0.00
7 jasinzski radoslzaw piotrJASIŃSKI Radosław Piotr 36 Sopot 0 0
0.00
8 goworowska-adamska hanna malzgorzataGOWOROWSKA-ADAMSKA Hanna Małgorzata 59 Gdynia 0 0
0.00
9 wlzadzinzski adam juliuszWŁADZIŃSKI Adam Juliusz 27 Gdynia 2 0.00187
1.87
10 grubba jagoda magdaGRUBBA Jagoda Magda 29 Sopot 1 0.00093
0.93
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kozielz andrzej miroslzawKOZIEŁ Andrzej Mirosław 66 Gdynia 0 0
0.00
2 urbaniak michalz piotrURBANIAK Michał Piotr 27 Mosty 0 0
0.00
3 klzeczek izabela martaKŁECZEK Izabela Marta 35 Rumia 0 0
0.00
4 truszkowski michalz maciejTRUSZKOWSKI Michał Maciej 41 Gdynia 0 0
0.00
5 piepiozrka pawelz romanPIEPIÓRKA Paweł Roman 28 Gdynia 0 0
0.00
6 galinzski krzysztof ryszardGALIŃSKI Krzysztof Ryszard 34 Gdynia 0 0
0.00
7 selonka kamila magdaSELONKA Kamila Magda 24 Skarszewy 0 0
0.00
8 trela zuzanna dominikaTRELA Zuzanna Dominika 25 Gdynia 2 0.00187
1.87
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 blzaszczyk annaBŁASZCZYK Anna 45 Gdynia 5 0.00467
4.67
2 trzcinzski janTRZCIŃSKI Jan 50 Wejherowo 1 0.00093
0.93
3 olbert joanna mariaOLBERT Joanna Maria 49 Rumia 2 0.00187
1.87
4 reglinzski kamilREGLIŃSKI Kamil 24 Rybno 1 0.00093
0.93
5 kurczynzska-kaminzska anna elzzzbietaKURCZYŃSKA-KAMIŃSKA Anna Elżbieta 32 Pogórze 0 0
0.00
6 paždjerski dušan-vladislavPAŽDJERSKI Dušan-Vladislav 51 Wejherowo 0 0
0.00
7 janicka malzgorzata teresaJANICKA Małgorzata Teresa 60 Gdynia 2 0.00187
1.87
8 barwinzski przemyslzawBARWIŃSKI Przemysław 36 Rumia 0 0
0.00
9 miazga maciej stefanMIAZGA Maciej Stefan 48 Gdynia 0 0
0.00
10 majcherek jacekMAJCHEREK Jacek 37 Bolszewo 0 0
0.00
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kamienz marcin grzegorzKAMIEŃ Marcin Grzegorz 35 Wejherowo 1 0.00093
0.93
2 mering tomasz stefanMERING Tomasz Stefan 41 Wejherowo 1 0.00093
0.93
3 kielinzski pawelzKIELIŃSKI Paweł 29 Koleczkowo 0 0
0.00
4 poznanz ryszard wiktorPOZNAŃ Ryszard Wiktor 34 Luzino 0 0
0.00
5 ehrlich karolina hannaEHRLICH Karolina Hanna 19 Wejherowo 0 0
0.00
6 mudlaff krzysztof jerzyMUDLAFF Krzysztof Jerzy 27 Wierzchucino 0 0
0.00
7 ratowska karolina elzzzbietaRATOWSKA Karolina Elżbieta 28 Rumia 0 0
0.00
8 kamienz magdalena mariaKAMIEŃ Magdalena Maria 33 Wierzchucino 0 0
0.00
9 orlikowska katarzynaORLIKOWSKA Katarzyna 33 Reda 1 0.00093
0.93
10 dziambor artur erwinDZIAMBOR Artur Erwin 36 Gdynia 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dambek roman witoldDAMBEK Roman Witold 69 Gdynia 6 0.00561
5.61
2 jankowska aleksandra helenaJANKOWSKA Aleksandra Helena 43 Sopot 3 0.0028
2.80
3 zagrobelna adriana katarzynaZAGROBELNA Adriana Katarzyna 37 Pogórze 1 0.00093
0.93
4 klawiter kazimierzKLAWITER Kazimierz 63 Rumia 5 0.00467
4.67
5 denis andrzej radoslzawDENIS Andrzej Radosław 54 Gdynia 2 0.00187
1.87
6 witka-jezzzewska edytaWITKA-JEŻEWSKA Edyta 49 Reda 0 0
0.00
7 obajtek bartlzomiejOBAJTEK Bartłomiej 40 Kopalino 0 0
0.00
8 malottki alicja ewaMALOTTKI Alicja Ewa 55 Puck 0 0
0.00
9 baran grzegorz michalzBARAN Grzegorz Michał 35 Gdynia 0 0
0.00
10 kozicki aleksanderKOZICKI Aleksander 47 Gdynia 1 0.00093
0.93
Razem 18
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 18
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Wejherowa
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 17
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 17
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 360
3 Liczba kart niewykorzystanych 353
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 7
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 7
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 7
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 7
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 1
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 1
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 6
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 hildebrandt krzysztof mikolzajHILDEBRANDT Krzysztof Mikołaj 64 wyższe Wejherowo 3 0.05
50.00
2 ponka tomir gerardPONKA Tomir Gerard 42 wyższe Wejherowo 0 0
0.00
3 szczygielz arkadiusz wieslzawSZCZYGIEŁ Arkadiusz Wiesław 40 wyższe Wejherowo 1 0.01667
16.67
4 szlas rafalz boguslzawSZLAS Rafał Bogusław 44 średnie Wejherowo 2 0.03333
33.33