Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 7

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa w Kębłowie (budynek sali gimnastycznej), ul. Wiejska 49 Kębłowo
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Sołectwo Kębłowo ul.: 10 Lutego, 3 Maja, Broniewskiego, Cedrowa, Daglezjowa, Chopina, Chrobrego, Gen. Bema, Gen. Hallera, Gdańska, Grabowa, Gryczana, Hetmańska, Husarska, Świętej Jadwigi, Kasztelańska, Klonowa, Kochanowskiego, Komandorska, Konopnickiej, Krasickiego, Krucza, Lawendowa, Leśna, Liliowa, Ludowa, Ogrodowa, Olchowa, Ks. Popiełuszki, Piastowska, Polna, Północna, Prosta, Prusa, Pszeniczna, Rzepakowa, Siewna, Sobieskiego, Sosnowa, Starowiejska, Topolowa, Waszyngtona, Wejhera, Wierzbowa, Wybickiego, Zakątna, Zamenhoffa, Żurawia, Żwirki i Wigury oraz Sołectwa: Kochanowo, Zelewo, Zielnowo.
Liczba mieszkańców 2042
Liczba wyborców 1401
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Gminy Luzino 10, 11
Rady Powiatu Wejherowskiego 5
Sejmiku Województwa Pomorskiego 2

Protokoły

  • Wybory Wójta Gminy Luzino
  • Wybory Rady Powiatu Wejherowskiego) - Okręg nr 5
  • Wybory Sejmiku Województwa Pomorskiego) - Okręg nr 2
  • Wybory Rady Gminy Luzino) - Okręg nr 11
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Wójta Gminy Luzino
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1401
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1401
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1265
3 Liczba kart niewykorzystanych 607
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 658
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 658
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 657
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 657
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 17
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 3
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 14
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 640
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Głosy przeciw Głosy za % głosów za
1 wejer jaroslzaw piotrWEJER Jarosław Piotr 56 wyższe Luzino 194 446 69.69
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Wejherowskiego) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1401
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1260
3 Liczba kart niewykorzystanych 602
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 658
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 657
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 657
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 60
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 39
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 21
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 597
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jaroszek albin maksymilianJAROSZEK Albin Maksymilian 55 Szemud 2 0.00034
0.34
2 lesner bronislzawaLESNER Bronisława 61 Wyszecino 2 0.00034
0.34
3 stenka dorota wieslzawaSTENKA Dorota Wiesława 35 Łebieńska Huta 8 0.00134
1.34
4 kroll tomasz franciszekKROLL Tomasz Franciszek 49 Tępcz 2 0.00034
0.34
5 grzazdkowski janusz wlzodzimierzGRZĄDKOWSKI Janusz Włodzimierz 61 Szemud 3 0.0005
0.50
Razem 17
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 17

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 siewert andrzejSIEWERT Andrzej 58 Bojano 17 0.00285
2.85
2 pelcer piotrPELCER Piotr 53 Luzino 135 0.02261
22.61
3 gruba elwira magdalenaGRUBA Elwira Magdalena 36 Szemud 4 0.00067
0.67
4 potrykus krystyna mariaPOTRYKUS Krystyna Maria 60 Luzino 11 0.00184
1.84
5 kowalewski leszek marekKOWALEWSKI Leszek Marek 51 Kamień 3 0.0005
0.50
6 szarynzska-dreliszak wiolettaSZARYŃSKA-DRELISZAK Wioletta 42 Lewino 12 0.00201
2.01
7 panek joanna iwonaPANEK Joanna Iwona 45 Kamień 5 0.00084
0.84
Razem 187
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 187

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bober krzysztof pawelzBOBER Krzysztof Paweł 56 Luzino 152 0.02546
25.46
2 slzowi genowefaSŁOWI Genowefa 71 Luzino 55 0.00921
9.21
3 kowalewski andrzej lzukaszKOWALEWSKI Andrzej Łukasz 35 Szemud 3 0.0005
0.50
4 skielnik jerzy wojciechSKIELNIK Jerzy Wojciech 52 Luzino 12 0.00201
2.01
5 hebel kamila mariaHEBEL Kamila Maria 26 Tępcz 10 0.00168
1.68
6 reszke sabinaRESZKE Sabina 54 Wejherowo 10 0.00168
1.68
7 tomys ryszard stanislzawTOMYS Ryszard Stanisław 70 Przetoczyno 6 0.00101
1.01
Razem 248
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 248

Lista nr 11 - KWW WSPÓLNY POWIAT GABRIELI LISIUS

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bistronz kazimierz janBISTROŃ Kazimierz Jan 55 Luzino 119 0.01993
19.93
2 hirsch wlzadyslzaw wojciechHIRSCH Władysław Wojciech 57 Kielno 1 0.00017
0.17
3 mierzejewska malzgorzata teresaMIERZEJEWSKA Małgorzata Teresa 39 Bojano 3 0.0005
0.50
4 sikora iwona mariaSIKORA Iwona Maria 52 Głazica 3 0.0005
0.50
5 piaztek karol henrykPIĄTEK Karol Henryk 36 Luzino 10 0.00168
1.68
6 belgrau stanislzawBELGRAU Stanisław 58 Łebno 1 0.00017
0.17
7 poblzocka aneta mariaPOBŁOCKA Aneta Maria 37 Kębłowo 8 0.00134
1.34
Razem 145
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 145
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Pomorskiego) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1401
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1397
3 Liczba kart niewykorzystanych 740
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 657
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 654
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 654
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 89
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 31
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 58
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 565
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sochacki jacekSOCHACKI Jacek 46 Gdynia 8 0.00142
1.42
2 bocian janusz marekBOCIAN Janusz Marek 40 Gdańsk 5 0.00088
0.88
3 danilewicz ewa magdalenaDANILEWICZ Ewa Magdalena 29 Gdynia 6 0.00106
1.06
4 wlzodarczyk ewa karolinaWŁODARCZYK Ewa Karolina 44 Gdańsk 10 0.00177
1.77
5 milczarek annaMILCZAREK Anna 40 Gdynia 9 0.00159
1.59
Razem 38
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 38

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kupcewicz janusz bogdanKUPCEWICZ Janusz Bogdan 62 Gdynia 9 0.00159
1.59
2 bujanowicz stanislzawa helenaBUJANOWICZ Stanisława Helena 69 Luzino 29 0.00513
5.13
3 tkaczyk jerzy andrzejTKACZYK Jerzy Andrzej 64 Starzyno 3 0.00053
0.53
4 szatkowski radoslzaw janSZATKOWSKI Radosław Jan 48 Reda 8 0.00142
1.42
5 gniazdowska elzzzbietaGNIAZDOWSKA Elżbieta 64 Karwieńskie Błoto Drugie 5 0.00088
0.88
6 wetoszka krzysztof stanislzawWETOSZKA Krzysztof Stanisław 61 Gdynia 0 0
0.00
7 mikolzajczyk annaMIKOŁAJCZYK Anna 62 Gdynia 2 0.00035
0.35
8 lewicki jerzy wojciechLEWICKI Jerzy Wojciech 64 Sopot 1 0.00018
0.18
9 gozrska renata zofiaGÓRSKA Renata Zofia 53 Szemud 6 0.00106
1.06
10 maslzowski dorian piotrMASŁOWSKI Dorian Piotr 37 Gdynia 1 0.00018
0.18
Razem 64
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 64

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wozjcik malzgorzata joannaWÓJCIK Małgorzata Joanna 59 Gdynia 2 0.00035
0.35
2 lis adam janLIS Adam Jan 19 Gdynia 5 0.00088
0.88
3 krysiak joannaKRYSIAK Joanna 44 Sopot 0 0
0.00
4 wrozblewski tadeuszWRÓBLEWSKI Tadeusz 50 Gdynia 2 0.00035
0.35
5 rosowska krystynaROSOWSKA Krystyna 58 Gdynia 0 0
0.00
6 paszkiewicz piotrPASZKIEWICZ Piotr 53 Gdańsk 1 0.00018
0.18
7 jasinzska annaJASIŃSKA Anna 67 Gdańsk 3 0.00053
0.53
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 byczkowski wieslzaw zbigniewBYCZKOWSKI Wiesław Zbigniew 62 Gdynia 21 0.00372
3.72
2 filar pawelz jerzyFILAR Paweł Jerzy 43 Gdynia 2 0.00035
0.35
3 struk andrzej franciszekSTRUK Andrzej Franciszek 50 Jastarnia 39 0.0069
6.90
4 szczygielz karolina justynaSZCZYGIEŁ Karolina Justyna 36 Łęczyce 30 0.00531
5.31
5 bartnicki andrzejBARTNICKI Andrzej 69 Gdynia 13 0.0023
2.30
6 gierak-pilarczyk barbara annaGIERAK-PILARCZYK Barbara Anna 75 Sopot 3 0.00053
0.53
7 borusewicz kinga rozaliaBORUSEWICZ Kinga Rozalia 34 Gdańsk 9 0.00159
1.59
8 kruszynzska ewa zofiaKRUSZYŃSKA Ewa Zofia 69 Sopot 7 0.00124
1.24
9 marchwicka barbara kingaMARCHWICKA Barbara Kinga 34 Gdynia 5 0.00088
0.88
10 wittbrodt piotr witoldWITTBRODT Piotr Witold 55 Gdynia 41 0.00726
7.26
Razem 170
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 170

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 senyszyn joannaSENYSZYN Joanna 69 Gdynia 7 0.00124
1.24
2 taube stanislzaw kazimierzTAUBE Stanisław Kazimierz 53 Gdynia 0 0
0.00
3 pronobis urszula elzzzbietaPRONOBIS Urszula Elżbieta 65 Gdynia 0 0
0.00
4 toeplitz artur karolTOEPLITZ Artur Karol 57 Gdynia 1 0.00018
0.18
5 ciesielska marzanna irenaCIESIELSKA Marzanna Irena 56 Dobrzewino 4 0.00071
0.71
6 jaroni zdzislzaw andrzejJARONI Zdzisław Andrzej 67 Puck 1 0.00018
0.18
7 kosinzska katarzyna annaKOSIŃSKA Katarzyna Anna 25 Rumia 0 0
0.00
8 mencel mateusz marekMENCEL Mateusz Marek 20 Wejherowo 1 0.00018
0.18
9 bochentin katarzyna krystynaBOCHENTIN Katarzyna Krystyna 53 Gnieżdżewo 1 0.00018
0.18
10 rozzzzanzski andrzej wawrzyniecRÓŻAŃSKI Andrzej Wawrzyniec 59 Gdynia 0 0
0.00
Razem 15
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 15

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 adamski krzysztof jakubADAMSKI Krzysztof Jakub 30 Gdynia 3 0.00053
0.53
2 haska karolinaHASKA Karolina 37 Wejherowo 1 0.00018
0.18
3 ciszek piotr dawidCISZEK Piotr Dawid 35 Gdynia 0 0
0.00
4 stary monika agnieszkaSTARY Monika Agnieszka 28 Gdynia 0 0
0.00
5 klzos wojciech jakubKŁOS Wojciech Jakub 29 Gdańsk 0 0
0.00
6 gajewska beata krystynaGAJEWSKA Beata Krystyna 58 Gdynia 0 0
0.00
7 jasinzski radoslzaw piotrJASIŃSKI Radosław Piotr 36 Sopot 0 0
0.00
8 goworowska-adamska hanna malzgorzataGOWOROWSKA-ADAMSKA Hanna Małgorzata 59 Gdynia 2 0.00035
0.35
9 wlzadzinzski adam juliuszWŁADZIŃSKI Adam Juliusz 27 Gdynia 0 0
0.00
10 grubba jagoda magdaGRUBBA Jagoda Magda 29 Sopot 2 0.00035
0.35
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kozielz andrzej miroslzawKOZIEŁ Andrzej Mirosław 66 Gdynia 1 0.00018
0.18
2 urbaniak michalz piotrURBANIAK Michał Piotr 27 Mosty 2 0.00035
0.35
3 klzeczek izabela martaKŁECZEK Izabela Marta 35 Rumia 0 0
0.00
4 truszkowski michalz maciejTRUSZKOWSKI Michał Maciej 41 Gdynia 0 0
0.00
5 piepiozrka pawelz romanPIEPIÓRKA Paweł Roman 28 Gdynia 1 0.00018
0.18
6 galinzski krzysztof ryszardGALIŃSKI Krzysztof Ryszard 34 Gdynia 0 0
0.00
7 selonka kamila magdaSELONKA Kamila Magda 24 Skarszewy 0 0
0.00
8 trela zuzanna dominikaTRELA Zuzanna Dominika 25 Gdynia 0 0
0.00
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 blzaszczyk annaBŁASZCZYK Anna 45 Gdynia 15 0.00265
2.65
2 trzcinzski janTRZCIŃSKI Jan 50 Wejherowo 4 0.00071
0.71
3 olbert joanna mariaOLBERT Joanna Maria 49 Rumia 0 0
0.00
4 reglinzski kamilREGLIŃSKI Kamil 24 Rybno 3 0.00053
0.53
5 kurczynzska-kaminzska anna elzzzbietaKURCZYŃSKA-KAMIŃSKA Anna Elżbieta 32 Pogórze 1 0.00018
0.18
6 paždjerski dušan-vladislavPAŽDJERSKI Dušan-Vladislav 51 Wejherowo 2 0.00035
0.35
7 janicka malzgorzata teresaJANICKA Małgorzata Teresa 60 Gdynia 1 0.00018
0.18
8 barwinzski przemyslzawBARWIŃSKI Przemysław 36 Rumia 0 0
0.00
9 miazga maciej stefanMIAZGA Maciej Stefan 48 Gdynia 2 0.00035
0.35
10 majcherek jacekMAJCHEREK Jacek 37 Bolszewo 4 0.00071
0.71
Razem 32
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 32

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kamienz marcin grzegorzKAMIEŃ Marcin Grzegorz 35 Wejherowo 1 0.00018
0.18
2 mering tomasz stefanMERING Tomasz Stefan 41 Wejherowo 1 0.00018
0.18
3 kielinzski pawelzKIELIŃSKI Paweł 29 Koleczkowo 0 0
0.00
4 poznanz ryszard wiktorPOZNAŃ Ryszard Wiktor 34 Luzino 0 0
0.00
5 ehrlich karolina hannaEHRLICH Karolina Hanna 19 Wejherowo 0 0
0.00
6 mudlaff krzysztof jerzyMUDLAFF Krzysztof Jerzy 27 Wierzchucino 1 0.00018
0.18
7 ratowska karolina elzzzbietaRATOWSKA Karolina Elżbieta 28 Rumia 0 0
0.00
8 kamienz magdalena mariaKAMIEŃ Magdalena Maria 33 Wierzchucino 0 0
0.00
9 orlikowska katarzynaORLIKOWSKA Katarzyna 33 Reda 2 0.00035
0.35
10 dziambor artur erwinDZIAMBOR Artur Erwin 36 Gdynia 2 0.00035
0.35
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dambek roman witoldDAMBEK Roman Witold 69 Gdynia 56 0.00991
9.91
2 jankowska aleksandra helenaJANKOWSKA Aleksandra Helena 43 Sopot 35 0.00619
6.19
3 zagrobelna adriana katarzynaZAGROBELNA Adriana Katarzyna 37 Pogórze 8 0.00142
1.42
4 klawiter kazimierzKLAWITER Kazimierz 63 Rumia 57 0.01009
10.09
5 denis andrzej radoslzawDENIS Andrzej Radosław 54 Gdynia 6 0.00106
1.06
6 witka-jezzzewska edytaWITKA-JEŻEWSKA Edyta 49 Reda 12 0.00212
2.12
7 obajtek bartlzomiejOBAJTEK Bartłomiej 40 Kopalino 3 0.00053
0.53
8 malottki alicja ewaMALOTTKI Alicja Ewa 55 Puck 23 0.00407
4.07
9 baran grzegorz michalzBARAN Grzegorz Michał 35 Gdynia 8 0.00142
1.42
10 kozicki aleksanderKOZICKI Aleksander 47 Gdynia 6 0.00106
1.06
Razem 214
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 214
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Gminy Luzino) - Okręg nr 11
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 725
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 725
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 650
3 Liczba kart niewykorzystanych 283
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 367
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 367
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 367
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 367
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 4
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 4
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 363
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
12 groth ryszard janGROTH Ryszard Jan 62 Zelewo 123 0.03388
33.88
14 budnik kazimierz franciszekBUDNIK Kazimierz Franciszek 46 Zelewo 52 0.01433
14.33
17 tokarska lzucja urszulaTOKARSKA Łucja Urszula 57 Kochanowo 188 0.05179
51.79