Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 5 533
Wyborców 4 389
Obwodów 6
 • Wybory do Rady Gminy Choczewo
 • Wybory Wójta Gminy Choczewo
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Zespół Szkół Stołówka szkolna, ul. Szkolna 2 Choczewo stały Tak Choczewo: ul. Bałtycka, ul. Pucka ul. Wojska Polskiego, ul. Piaskowa, ul. Krótka, ul. Piwna, ul. Szkolna, ul. Jeziorna, ul. Olchowa, ul. Wierzbowa, ul. Leszczynowa, ul. Brzozowa, ul. Dębowa, ul. Bukowa, ul. Pierwszych Osadników, ul. Kowalewskiego, ul. Osada Leśna, ul. Kusocińskiego, ul. Kościuszki, ul. Różana, ul. Ogrodowa, ul. Łąkowa, ul. Łowiecka, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej, ul. Prusa, ul. Matejki, ul. Reymonta, ul. Chmielna, ul. Lisia, ul. Świerkowa i Łętówko
2 Zespół Szkół, ul. Szkolna 2 Choczewo stały Tak Sołectwo Kierzkowo: Kierzkowo (Błachówko, Jabłonowice, Karczemka Kierzkowska), Osieki Lęborskie Sołectwo Starbienino: Lublewko, Lublewo Lęborskie, Starbienino Sołectwo Kopalino: Kopalino, Lubiatowo (Szklana Huta) Sołectwo Choczewko: Choczewko, Kurowo
3 Świetlica, 2 Łętowo stały Nie Sołectwo Łętowo: Gardkowice, Karczemka Gardkowska, Łętowo, Sołectwo Słajkowo: Przebendowo (Przebendówko), Słajkowo, Żelazno
4 Sala gimnastyczna byłej szkoły, 19b Zwartowo stały Nie Sołectwo Borkowo i część Sołectwa Zwartówko: Borkowo Lęborskie (Borkówko), Zwartowo Sołectwo Gościęcino część Sołectwa Zwartówko: Gościęcino, Zwarcienko, Zwartówko
5 Szkoła Podstawowa, 11 Ciekocino stały Tak Sołectwo Jackowo i Sołectwo Słajszewo: Biebrowo, Jackowo, Słajszewo (Słajszewko) Sołectwo Ciekocino: Ciekocino, Ciekocinko
6 Budynek byłej szkoły, ul. Cisowa 6 Sasino stały Nie Sołectwo Sasino: Sasino (Białka, Osetnik, Krzesiniec, Sasiniec, Zielonka)

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Sołectwo Choczewo-część: ul. Brzozowa, ul. Bukowa, ul. Dębowa, ul. Jeziorna, ul. Krótka, ul. Leszczynowa, ul. Olchowa, ul. Piaskowa, ul. Piwna, ul. Pucka, ul. Wierzbowa, ul. Wojska Polskiego. Łętówko 1 392 3 3
0.0000020000Nr 2 Sołectwo Choczewo-część: ul. Bałtycka, ul. Kowalewskiego, ul. Kusocińskiego, ul. Pierwszych Osadników, ul. Szkolna, Osada Leśna 1 313 2 2
0.0000030000Nr 3 Sołectwo Choczewo-część: ul. Chmielna, ul. Konopnickiej, ul. Kościuszki, ul. Lisia, ul. Łąkowa, ul. Łowiecka, ul. Matejki, ul. Mickiewicza, ul. Ogrodowa, ul. Prusa, ul. Reymonta, ul. Różana, ul. Świerkowa 1 366 2 2
0.0000040000Nr 4 Sołectwo Kierzkowo: Kierzkowo (Blachówko, Jabłonowice, Karczemka Kierzkowska), Osieki Lęborskie 1 379 3 3
0.0000050000Nr 5 Sołectwo Starbienino: Lublewko, Lublewo Lęborskie, Starbienino 1 331 3 3
0.0000060000Nr 6 Sołectwo Kopalino: Kopalino, Lubiatowo (Szklana Huta) 1 306 3 3
0.0000070000Nr 7 Sołectwo Choczewko: Choczewko, Kurowo 1 263 2 2
0.0000080000Nr 8 Sołectwo Łętowo: Gardkowice, Karczemka Gardkowska, Łętowo 1 248 2 2
0.0000090000Nr 9 Sołectwo Słajkowo: Przebendowo (Przebendówko), Słajkowo, Żelazno Sołectwo Borkowo Lęborskie: Borkowo Lęborskie (Borkówko) 1 382 3 3
0.0000100000Nr 10 Sołectwo Zwartówko-część: Zwartowo 1 245 3 3
0.0000110000Nr 11 Sołectwo Zwartówko-część: Zwartówko, Zwarcienko Sołectwo Gościęcino 1 191 3 3
0.0000120000Nr 12 Sołectwo Słajszewo: Biebrowo, Słajszewo 1 182 3 3
0.0000130000Nr 13 Sołectwo Jackowo 1 187 2 2
0.0000140000Nr 14 Sołectwo Ciekocino: Ciekocino, Ciekocinko 1 209 3 3
0.0000150000Nr 15 Sołectwo Sasino: Sasino (Białka, Osetnik, Krzesiniec, Sasiniec, Zielonka) 1 395 2 2
Podsumowanie 15 4 389 39 39

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY CHOCZEWO "RAZEM PO LEPSZE JUTRO" KWW GMINY CHOCZEWO RAZEM PO LEPSZE JUTRO 1 1 1 1 1 1 1 1 8
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY CHOCZEWO KWW GMINY CHOCZEWO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY CHOCZEWO „WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ” KWW GMINY CHOCZEWO „WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ” 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM LEPIEJ KWW RAZEM LEPIEJ 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
1 BIANGA Michał Zdzisław 45 średnie KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY CHOCZEWO „WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ” Choczewo
2 GĘBKA Wiesław 62 średnie KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY CHOCZEWO Starbienino

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 393 261 260 66.16% 0.06616
256 98.46% 0.09846
Tak
2 313 206 206 65.81% 0.06581
193 93.69% 0.09369
Tak
3 366 256 256 69.95% 0.06995
251 98.05% 0.09805
Tak
4 379 191 191 50.40% 0.0504
190 99.48% 0.09948
Tak
5 331 193 194 58.61% 0.05861
192 98.97% 0.09897
Tak
6 306 194 196 64.05% 0.06405
194 98.98% 0.09898
Tak
7 263 165 165 62.74% 0.06274
163 98.79% 0.09879
Tak
8 248 170 170 68.55% 0.06855
168 98.82% 0.09882
Tak
9 382 209 209 54.71% 0.05471
203 97.13% 0.09713
Tak
10 245 132 132 53.88% 0.05388
131 99.24% 0.09924
Tak
11 191 109 109 57.07% 0.05707
105 96.33% 0.09633
Tak
12 182 119 119 65.38% 0.06538
114 95.80% 0.0958
Tak
13 187 126 126 67.38% 0.06738
121 96.03% 0.09603
Tak
14 209 124 124 59.33% 0.05933
122 98.39% 0.09839
Tak
15 395 229 229 57.97% 0.05797
224 97.82% 0.09782
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY CHOCZEWO "RAZEM PO LEPSZE JUTRO" 226 8 8.60% 0.0086
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY CHOCZEWO 1 408 15 53.60% 0.0536
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY CHOCZEWO „WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ” 943 15 35.90% 0.0359
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM LEPIEJ 50 1 1.90% 0.0019

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY CHOCZEWO "RAZEM PO LEPSZE JUTRO" 226 8 0 8.60% 0.0086
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY CHOCZEWO 1 408 15 11 53.60% 0.0536
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY CHOCZEWO „WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ” 943 15 4 35.90% 0.0359
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM LEPIEJ 50 1 0 1.90% 0.0019

Rada Gminy Choczewo - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 12 12 KWAS Mariusz 31 12.11% 0.01211
Nie
1 13 13 GABRYELSKA Violetta 136 53.13% 0.05313
Tak
1 14 14 ŚWITAŁA Ewa Joanna 89 34.77% 0.03477
Nie
2 13 13 ŁASIŃSKI Krzysztof Adam 130 67.36% 0.06736
Tak
2 14 14 KUBIAK Dariusz Krzysztof 63 32.64% 0.03264
Nie
3 13 13 SARZYŃSKI Zbigniew 107 42.63% 0.04263
Nie
3 14 14 WENDROWSKI Patryk Łukasz 144 57.37% 0.05737
Tak
4 12 12 PŁONKA Danuta 38 20.00% 0.02
Nie
4 13 13 FLEMING Sabina 78 41.05% 0.04105
Tak
4 14 14 FLEMING Justyna Beata 74 38.95% 0.03895
Nie
5 12 12 HINTZKE Adrian Roman 72 37.50% 0.0375
Nie
5 13 13 ZIELASKIEWICZ Michał Łukasz 90 46.88% 0.04688
Tak
5 14 14 KRAMPIKOWSKI Adam Grzegorz 30 15.63% 0.01563
Nie
6 13 13 LEŚNIK-OLESZEK Sylwia Ewa 107 55.15% 0.05515
Tak
6 14 14 DUDZIK Mariusz Jan 37 19.07% 0.01907
Nie
6 16 16 ŚWIĄTEK Jakub 50 25.77% 0.02577
Nie
7 13 13 CEYNOWA Arkadiusz Tadeusz 77 47.24% 0.04724
Nie
7 14 14 KROPIDŁOWSKA Sylwia Wioletta 86 52.76% 0.05276
Tak
8 13 13 ZIENKE Radosław Krzysztof 121 72.02% 0.07202
Tak
8 14 14 ZIENKE Tomasz Norbert 47 27.98% 0.02798
Nie
9 12 12 BOBKOWSKI Wiesław Piotr 16 7.88% 0.00788
Nie
9 13 13 FLEMING Franciszek Andrzej 80 39.41% 0.03941
Nie
9 14 14 LADEMAN Teresa 107 52.71% 0.05271
Tak
10 12 12 KOSZAŁKA Marek Tomasz 29 22.14% 0.02214
Nie
10 13 13 ERDMANN Wiesław Grzegorz 64 48.85% 0.04885
Tak
10 14 14 HINZ Anna Maria 38 29.01% 0.02901
Nie
11 12 12 CZAJA Grażyna Aniela 26 24.76% 0.02476
Nie
11 13 13 LISZNIAŃSKI Marian Marek 33 31.43% 0.03143
Nie
11 14 14 WZOREK Bożena 46 43.81% 0.04381
Tak
12 12 12 STANISZEWSKA Emilia Bogumiła 12 10.53% 0.01053
Nie
12 13 13 MAĆKOWIAK Marek 67 58.77% 0.05877
Tak
12 14 14 JĘDRUCH Jurek 35 30.70% 0.0307
Nie
13 13 13 DREWA-KIERZNIKIEWICZ Marzena Beata 75 61.98% 0.06198
Tak
13 14 14 STRYCHARCZYK Przemysław Patryk 46 38.02% 0.03802
Nie
14 12 12 KUBERSKA Dominika Kazimiera 2 1.64% 0.00164
Nie
14 13 13 KSIĄŻEK Grzegorz Czesław 102 83.61% 0.08361
Tak
14 14 14 WALOCH Krzysztof 18 14.75% 0.01475
Nie
15 13 13 STEFAŃSKA Jolanta 141 62.95% 0.06295
Tak
15 14 14 NOWAK Bronisław Paweł 83 37.05% 0.03705
Nie

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 BIANGA Michał Zdzisław 45 średnie Choczewo, 914 35.32 Nie
2 GĘBKA Wiesław 62 średnie Starbienino, 1 674 64.68 Tak

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Zespół Szkół Stołówka szkolna, ul. Szkolna 2 Choczewo stały 1 071 723 722 67.41% 0.06741
685 94.88%
2 Zespół Szkół, ul. Szkolna 2 Choczewo stały 1 279 744 744 58.17% 0.05817
723 97.18%
3 Świetlica, 2 Łętowo stały 502 294 294 58.57% 0.05857
283 96.26%
4 Sala gimnastyczna byłej szkoły, 19b Zwartowo stały 564 326 326 57.80% 0.0578
318 97.55%
5 Szkoła Podstawowa, 11 Ciekocino stały 578 369 369 63.84% 0.06384
357 96.75%
6 Budynek byłej szkoły, ul. Cisowa 6 Sasino stały 395 229 229 57.97% 0.05797
222 96.94%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 5 533 4 389 6 1