Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Wyszczególnienie Dane
Skrót nazwy KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Typ komitetu Komitet wyborczy wyborców
Adres ul. Tysiąclecia 2, 59-300 Lubin
Pełnomocnik wyborczy Tomasz Dominik Ochocki
Pełnomocnik finansowy Waldemar Drzemicki
Adres strony www http://www.bezpartyjnisamorzadowcy.pl/
  • Informacje o kandydatach
  • Wyniki wyborów

Statystyka list kandydatów

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba
List rad
Zarejestrowane listy do sejmików województw 62 16
Zarejestrowane listy do rad powiatów 46 14
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu 30 5
Zarejestrowane listy do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy 25 6
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 15 4
Ogółem 178 45

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 446 210 47% 236 53%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 303 141 47% 162 53%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 217 107 49% 110 51%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy 175 86 49% 89 51%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 108 49 45% 59 55%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 149 46 31% 103 69%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta 9 0 0% 9 100%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza 3 0 0% 3 100%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na prezydenta 4 0 0% 4 100%
Ogółem 1 414 639 45% 775 55%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku kandydatów do sejmiku województwa 47 45 48
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów 49 48 50
Średnia wieku kandydatów do rad miast na prawach powiatu 46 45 47
Średnia wieku kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy 51 52 51
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 49 49 49
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 47 43 48
Średnia wieku kandydatów na wójta 45 45
Średnia wieku kandydatów na burmistrza 48 48
Średnia wieku kandydatów na prezydenta 46 46
Ogółem 47 45 48

Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 157 77 49% 80 51%
30-39 287 138 48% 149 52%
40-59 621 291 47% 330 53%
60+ 333 133 40% 200 60%
Ogółem 1 398 639 46% 759 54%

Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 1 0 0% 1 100%
30-39 3 0 0% 3 100%
40-59 10 0 0% 10 100%
60+ 2 0 0% 2 100%
Ogółem 16 0 0% 16 100%