Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Wyszczególnienie Dane
Skrót nazwy KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Typ komitetu Komitet wyborczy wyborców
Adres ul. Tysiąclecia 2, 59-300 Lubin
Pełnomocnik wyborczy Tomasz Dominik Ochocki
Pełnomocnik finansowy Waldemar Drzemicki
Adres strony www http://www.bezpartyjnisamorzadowcy.pl/
  • Informacje o kandydatach

Sejmik Województwa Podlaskiego

Zarejestrowani kandydaci

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%) Status
Okręg nr 1 5 2 40.00 3 60.00 1
Okręg nr 4 5 2 40.00 3 60.00 1

Wiek kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn Najstarszy Najmłodszy
Okręg nr 1 41 38 43 68 23
Okręg nr 4 42 45 40 55 28

Statystyka list kandydatów

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba
List rad
Zarejestrowane listy do sejmików województw 2 1
Zarejestrowane listy do rad powiatów
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu 4 1
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców
Ogółem 6 2

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 10 4 40% 6 60%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 31 13 42% 18 58%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 10 2 20% 8 80%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza 1 0 0% 1 100%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na prezydenta 1 0 0% 1 100%
Ogółem 53 19 36% 34 64%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku kandydatów do sejmiku województwa 42 42 42
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów
Średnia wieku kandydatów do rad miast na prawach powiatu 43 43 44
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 44 35 46
Średnia wieku kandydatów na wójta
Średnia wieku kandydatów na burmistrza 44 44
Średnia wieku kandydatów na prezydenta 39 39
Ogółem 42 42 42

Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 7 3 43% 4 57%
30-39 15 6 40% 9 60%
40-59 24 9 38% 15 63%
60+ 5 1 20% 4 80%
Ogółem 51 19 37% 32 63%

Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 0 0 0% 0 0%
30-39 1 0 0% 1 100%
40-59 1 0 0% 1 100%
60+ 0 0 0% 0 0%
Ogółem 2 0 0% 2 100%