Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15
Wyszczególnienie Dane
Skrót nazwy KWW KUKIZ'15
Typ komitetu Komitet wyborczy wyborców
Adres ul. Sienna 57A / 17, 00-820 Warszawa
Pełnomocnik wyborczy Zbigniew Oborski
Pełnomocnik finansowy Aleksandra Anna Ziółkowska
Adres strony www https://www.kwwkukiz-15.pl/
  • Informacje o kandydatach
  • Wyniki wyborów

Statystyka list kandydatów

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba
List rad
Zarejestrowane listy do sejmików województw 84 16
Zarejestrowane listy do rad powiatów 266 71
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu 189 40
Zarejestrowane listy do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy 59 14
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 119 36
Ogółem 717 177

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 673 305 45% 368 55%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 1 432 653 46% 779 54%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 1 346 613 46% 733 54%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy 373 169 45% 204 55%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 763 348 46% 415 54%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 652 239 37% 413 63%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta 27 7 26% 20 74%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza 24 4 17% 20 83%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na prezydenta 46 6 13% 40 87%
Ogółem 5 336 2 344 44% 2 992 56%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku kandydatów do sejmiku województwa 43 42 44
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów 41 41 42
Średnia wieku kandydatów do rad miast na prawach powiatu 42 42 42
Średnia wieku kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy 43 46 41
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 43 42 43
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 43 43 42
Średnia wieku kandydatów na wójta 47 48 46
Średnia wieku kandydatów na burmistrza 45 45 45
Średnia wieku kandydatów na prezydenta 47 50 46
Ogółem 43 42 44

Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 1 070 475 44% 595 56%
30-39 1 486 663 45% 823 55%
40-59 2 000 901 45% 1 099 55%
60+ 683 288 42% 395 58%
Ogółem 5 239 2 327 44% 2 912 56%

Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 4 0 0% 4 100%
30-39 29 4 14% 25 86%
40-59 51 12 24% 39 76%
60+ 13 1 8% 12 92%
Ogółem 97 17 18% 80 82%