Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15
Wyszczególnienie Dane
Skrót nazwy KWW KUKIZ'15
Typ komitetu Komitet wyborczy wyborców
Adres ul. Sienna 57A / 17, 00-820 Warszawa
Pełnomocnik wyborczy Zbigniew Oborski
Pełnomocnik finansowy Aleksandra Anna Ziółkowska
Adres strony www https://www.kwwkukiz-15.pl/
  • Informacje o kandydatach

Sejmik Województwa Podlaskiego

Zarejestrowani kandydaci

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%) Status
Okręg nr 1 9 4 44.44 5 55.56 1
Okręg nr 2 9 4 44.44 5 55.56 1
Okręg nr 3 8 3 37.50 5 62.50 1
Okręg nr 4 10 5 50.00 5 50.00 1

Wiek kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn Najstarszy Najmłodszy
Okręg nr 1 41 41 40 68 26
Okręg nr 2 43 31 52 71 22
Okręg nr 3 41 37 44 64 18
Okręg nr 4 47 49 45 63 24

Statystyka list kandydatów

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba
List rad
Zarejestrowane listy do sejmików województw 4 1
Zarejestrowane listy do rad powiatów 15 3
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu 4 1
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 3 1
Ogółem 26 6

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 36 16 44% 20 56%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 72 34 47% 38 53%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 30 16 53% 14 47%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 26 12 46% 14 54%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 20 10 50% 10 50%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza 2 0 0% 2 100%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na prezydenta % %
Ogółem 186 88 47% 98 53%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku kandydatów do sejmiku województwa 43 40 45
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów 38 40 36
Średnia wieku kandydatów do rad miast na prawach powiatu 35 35 35
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 44 43 46
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 45 42 47
Średnia wieku kandydatów na wójta
Średnia wieku kandydatów na burmistrza 50 50
Średnia wieku kandydatów na prezydenta
Ogółem 43 40 45

Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 42 23 55% 19 45%
30-39 57 24 42% 33 58%
40-59 70 36 51% 34 49%
60+ 15 5 33% 10 67%
Ogółem 184 88 48% 96 52%

Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 0 0 0% 0 0%
30-39 0 0 0% 0 0%
40-59 2 0 0% 2 100%
60+ 0 0 0% 0 0%
Ogółem 2 0 0% 2 100%