Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI
Wyszczególnienie Dane
Skrót nazwy KW PARTIA ZIELONI
Typ komitetu Komitet wyborczy partii politycznej
Adres Marszałkowska 53 / 46, 00-676 Warszawa
Pełnomocnik wyborczy Małgorzata Elżbieta Tracz
Pełnomocnik finansowy Mariusz Jerzy Rusinek
Adres strony www https://partiazieloni.pl/kw-partia-zieloni
  • Informacje o kandydatach
  • Wyniki wyborów

Statystyka list kandydatów

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba
List rad
Zarejestrowane listy do sejmików województw 57 16
Zarejestrowane listy do rad powiatów
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu 7 1
Zarejestrowane listy do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców
Ogółem 64 17

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 348 176 51% 172 49%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 50 26 52% 24 48%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 1 1 100% 0 0%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów na prezydenta 1 1 100% 0 0%
Ogółem 400 204 51% 196 49%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku kandydatów do sejmiku województwa 46 47 44
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów
Średnia wieku kandydatów do rad miast na prawach powiatu 43 45 40
Średnia wieku kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 56 56
Średnia wieku kandydatów na wójta
Średnia wieku kandydatów na burmistrza
Średnia wieku kandydatów na prezydenta 33 33
Ogółem 46 47 44

Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 60 24 40% 36 60%
30-39 95 45 47% 50 53%
40-59 171 94 55% 77 45%
60+ 73 40 55% 33 45%
Ogółem 399 203 51% 196 49%

Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 0 0 0% 0 0%
30-39 1 1 100% 0 0%
40-59 0 0 0% 0 0%
60+ 0 0 0% 0 0%
Ogółem 1 1 100% 0 0%