Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 2 116 059
Wyborców 1 714 950
Obwodów 1 805
 • Wybory do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
 • Wyniki głosowania do sejmiku
 • Wyniki wyborów do sejmiku
 • Geografia

Geografia

Powiaty

Powiaty Liczba Liczba Liczba wybieranych
Mieszkańców Wyborców Obwodów Okręgów wyborczych rad powiatów Gmin Wójtów Burmistrzów Prezydentów
Ogółem w tym:
pow. 20 tys. do 20 tys.
bieszczadzkibieszczadzki 22 047 18 080 30 3 3 0 3 2 1 0
brzozowskibrzozowski 66 432 53 223 59 3 6 1 5 5 1 0
dezbickidębicki 135 674 108 275 109 5 7 2 5 4 3 0
jaroslzawskijarosławski 120 525 98 429 114 4 11 1 10 8 3 0
jasielskijasielski 114 416 93 815 121 6 10 1 9 8 2 0
kolbuszowskikolbuszowski 63 288 50 814 64 4 6 1 5 5 1 0
krosznienzskikrośnieński 112 883 90 731 102 6 10 0 10 6 4 0
lezzzajskileżajski 69 841 56 418 54 4 5 2 3 3 2 0
lubaczowskilubaczowski 56 678 46 292 59 3 8 0 8 4 4 0
lzanzcuckiłańcucki 80 697 64 330 56 4 7 1 6 6 1 0
mieleckimielecki 135 013 108 999 116 5 10 1 9 7 2 1
nizzzanzskiniżański 67 249 55 052 70 5 7 1 6 4 3 0
przemyskiprzemyski 74 964 60 613 96 4 10 0 10 10 0 0
przeworskiprzeworski 79 227 64 031 72 4 9 0 9 6 3 0
ropczycko-sezdziszowskiropczycko-sędziszowski 74 674 59 134 69 3 5 2 3 3 2 0
rzeszowskirzeszowski 169 658 134 367 125 8 14 2 12 8 6 0
sanockisanocki 94 261 76 916 71 4 8 1 7 6 2 0
stalowowolskistalowowolski 104 595 86 134 80 4 6 1 5 4 1 1
strzyzzzowskistrzyżowski 61 971 50 112 64 5 5 1 4 4 1 0
tarnobrzeskitarnobrzeski 53 216 44 036 49 4 4 0 4 2 2 0
leskileski 26 781 22 443 30 4 5 0 5 4 1 0
Podsumowanie 1 784 090 1 442 244 1 610 92 156 18 138 109 45 2

Miasta na prawach powiatu

Miasto Liczba
Obwodów Okręgów Mandatów Komitetów Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
miasto krosnoMiasto Krosno 29 3 21 15 125
miasto przemyszlMiasto Przemyśl 38 4 23 18 137
miasto rzeszozwMiasto Rzeszów 94 4 25 22 163
miasto tarnobrzegMiasto Tarnobrzeg 34 4 21 20 137

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 miasto Rzeszów, powiaty: leżajski, łańcucki, rzeszowski 8 400 990 11 96
0.0000020000Nr 2 powiaty: dębicki, mielecki, ropczycko-sędziszowski, strzyżowski 6 326 512 10 73
0.0000030000Nr 3 miasto Tarnobrzeg, powiaty: kolbuszowski, niżański, stalowowolski, tarnobrzeski 5 274 457 10 64
0.0000040000Nr 4 miasto Przemyśl, powiaty: jarosławski, lubaczowski, przemyski, przeworski 6 319 723 11 81
0.0000050000Nr 5 miasto Krosno, powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jasielski, krośnieński, leski, sanocki 8 393 239 11 92
Podsumowanie 33 1 714 921 53 406

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5
1 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 6 5 5 7 5 28
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 10 8 7 8 10 43
3 KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI KW PARTIA ZIELONI 6 5 5 16
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 10 8 7 8 10 43
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM KKW SLD LEWICA RAZEM 10 8 7 8 10 43
6 KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM KW RAZEM 8 5 5 6 6 30
7 KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP KW RUCH NARODOWY RP 7 8 7 8 8 38
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 KWW KUKIZ'15 9 7 5 8 10 39
9 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE 10 8 7 7 10 42
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 10 8 7 8 10 43
11 KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI KW WOLNI I SOLIDARNI 10 8 7 8 8 41

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 401 014 221 605 221 210 55.16% 0.05516
209 597 94.75% 0.09475
Tak
2 326 750 175 750 175 600 53.74% 0.05374
163 094 92.88% 0.09288
Tak
3 274 589 138 971 138 757 50.53% 0.05053
129 172 93.09% 0.09309
Tak
4 319 407 173 632 173 338 54.27% 0.05427
159 405 91.96% 0.09196
Tak
5 393 447 202 289 202 127 51.37% 0.05137
187 461 92.74% 0.09274
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
1 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 28 801 28 3.39% 0.00339
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 100 802 43 11.88% 0.01188
3 KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI 5 334 16 0.63% 0.00063
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 114 100 43 13.44% 0.01344
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 49 669 43 5.85% 0.00585
6 KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM 9 166 30 1.08% 0.00108
7 KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP 16 318 38 1.92% 0.00192
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 56 176 39 6.62% 0.00662
9 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE 15 059 42 1.77% 0.00177
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 443 439 43 52.25% 0.05225
11 KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI 9 865 41 1.16% 0.00116

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych Udział w podziale mandatów
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
1 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 28 801 28 0 3.39% 0.00339
Nie
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 100 802 43 3 11.88% 0.01188
Tak
3 KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI 5 334 16 0 0.63% 0.00063
Nie
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 114 100 43 5 13.44% 0.01344
Tak
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 49 669 43 0 5.85% 0.00585
Nie
6 KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM 9 166 30 0 1.08% 0.00108
Nie
7 KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP 16 318 38 0 1.92% 0.00192
Nie
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 56 176 39 0 6.62% 0.00662
Nie
9 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE 15 059 42 0 1.77% 0.00177
Nie
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 443 439 43 25 52.25% 0.05225
Tak
11 KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI 9 865 41 0 1.16% 0.00116
Nie

Sejmik Województwa Podkarpackiego - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 1 1 DZIESZKO Ireneusz 2 136 1.02% 0.00102
Nie
1 1 2 RĘKAS Sylwia Judyta 1 244 0.59% 0.00059
Nie
1 1 3 RZĄSA Irena Stanisława 1 394 0.67% 0.00067
Nie
1 1 4 KASZUBA Katarzyna Bogumiła 1 136 0.54% 0.00054
Nie
1 1 5 WIDELAK Bartłomiej Ryszard 316 0.15% 0.00015
Nie
1 1 6 MAŁEK Damian Maciej 1 133 0.54% 0.00054
Nie
1 2 1 BARTMAN Stanisław Wojciech 4 217 2.01% 0.00201
Nie
1 2 2 SŁUPEK Edward Józef 2 211 1.05% 0.00105
Nie
1 2 3 GDAŃSKI Józef 3 317 1.58% 0.00158
Nie
1 2 4 BUREK Jan 2 215 1.06% 0.00106
Nie
1 2 5 MAJEWICZ Kazimiera 630 0.30% 0.0003
Nie
1 2 6 KUŹNIAR Janina Józefa 1 090 0.52% 0.00052
Nie
1 2 7 NIEROJEWSKI Witold Józef 214 0.10% 0.0001
Nie
1 2 8 POCHEĆ Klaudia Ewa 286 0.14% 0.00014
Nie
1 2 9 KOTLIŃSKA Marzena Anna 318 0.15% 0.00015
Nie
1 2 10 PATRUŚ Grzegorz 578 0.28% 0.00028
Nie
1 3 1 OMIETOŃSKA Jolanta Teresa 557 0.27% 0.00027
Nie
1 3 2 LIGNAR Tomasz Dominik 139 0.07% 7.0E-5
Nie
1 3 3 WILK Marzena Małgorzata 542 0.26% 0.00026
Nie
1 3 4 GROCH Bartłomiej Tomasz 154 0.07% 7.0E-5
Nie
1 3 5 BAZYLEWICZ Zofia 222 0.11% 0.00011
Nie
1 3 6 SMALEC Bartosz Zbigniew 289 0.14% 0.00014
Nie
1 4 1 FERET Krzysztof Adam 9 328 4.45% 0.00445
Tak
1 4 2 STĘPIEŃ Danuta Waleria 6 803 3.25% 0.00325
Tak
1 4 3 TOMAKA Jan Walenty 5 762 2.75% 0.00275
Nie
1 4 4 ORDYCZYŃSKI Marek Stefan 4 100 1.96% 0.00196
Nie
1 4 5 SZCZYRBA Marta Stanisława 715 0.34% 0.00034
Nie
1 4 6 HOŁUB Ewa Magdalena 2 313 1.10% 0.0011
Nie
1 4 7 NOWAK Stanisław 1 050 0.50% 0.0005
Nie
1 4 8 ROGOWSKA Anna Jolanta 1 344 0.64% 0.00064
Nie
1 4 9 GRABOWSKI Zbigniew 606 0.29% 0.00029
Nie
1 4 10 DZIKI Mirosław Artur 2 546 1.21% 0.00121
Nie
1 5 1 NIEWCZAS Marta Agata 10 664 5.09% 0.00509
Nie
1 5 2 RYBKA Jerzy 1 537 0.73% 0.00073
Nie
1 5 3 DOMINIK Dorota Anna 733 0.35% 0.00035
Nie
1 5 4 MĘDRALA Ryszard Jan 320 0.15% 0.00015
Nie
1 5 5 SKRZYDLAK Włodzimierz Stanisław 290 0.14% 0.00014
Nie
1 5 6 PIETRZAK Henryk 381 0.18% 0.00018
Nie
1 5 7 GAJDEK Krystyna 361 0.17% 0.00017
Nie
1 5 8 WYTRWAŁ Marta Józefa 241 0.11% 0.00011
Nie
1 5 9 KUŹMICZ Marek Andrzej 214 0.10% 0.0001
Nie
1 5 10 FILIPEK Jerzy 884 0.42% 0.00042
Nie
1 6 1 ITNER Agnieszka 871 0.42% 0.00042
Nie
1 6 2 PRENETA Paweł Krzysztof 340 0.16% 0.00016
Nie
1 6 3 OŻÓG Barbara Katarzyna 672 0.32% 0.00032
Nie
1 6 4 TUROŃ Arkadiusz 247 0.12% 0.00012
Nie
1 6 5 TYMCZAK Sandra Magdalena 90 0.04% 4.0E-5
Nie
1 6 6 JASIŃSKI Krzysztof 221 0.11% 0.00011
Nie
1 6 7 GĄSIOR-NIEMIEC Anna Katarzyna 132 0.06% 6.0E-5
Nie
1 6 8 BĄK Dominik 380 0.18% 0.00018
Nie
1 7 1 BUCZEK Tomasz Wojciech 1 578 0.75% 0.00075
Nie
1 7 2 POMYKAŁA Izabela Karolina 978 0.47% 0.00047
Nie
1 7 3 SYLWANOWICZ Krzysztof Jerzy 430 0.21% 0.00021
Nie
1 7 4 DĄBEK Damian Łukasz 454 0.22% 0.00022
Nie
1 7 5 CHORZĘPA Elżbieta 301 0.14% 0.00014
Nie
1 7 6 WOŁOSZYN Tomasz 200 0.10% 0.0001
Nie
1 7 7 BROWIŃSKA Magdalena Aneta 131 0.06% 6.0E-5
Nie
1 8 1 BOBOLA Alicja Maria 5 240 2.50% 0.0025
Nie
1 8 2 GUZ Krzysztof Jacek 2 199 1.05% 0.00105
Nie
1 8 3 TĘCZA Teresa Anna 1 588 0.76% 0.00076
Nie
1 8 4 BERNAT Mateusz Kamil 1 479 0.71% 0.00071
Nie
1 8 5 PĄCZKA Przemysław 976 0.47% 0.00047
Nie
1 8 6 ROMAŃSKA Danuta Krystyna 552 0.26% 0.00026
Nie
1 8 7 MARUT Grzegorz Józef 855 0.41% 0.00041
Nie
1 8 8 GANCARZ Maria Paulina 728 0.35% 0.00035
Nie
1 8 9 BŁĄDEK Andrzej 1 075 0.51% 0.00051
Nie
1 9 1 BAŃKA Damian 1 129 0.54% 0.00054
Nie
1 9 2 KARDASIŃSKA Marzena 249 0.12% 0.00012
Nie
1 9 3 PILAWA Marcin Tomasz 246 0.12% 0.00012
Nie
1 9 4 DRĄŻEK Łukasz Franciszek 309 0.15% 0.00015
Nie
1 9 5 ZALEWSKA Karolina Kinga 208 0.10% 0.0001
Nie
1 9 6 DREWNIAK Tomasz Wiesław 596 0.28% 0.00028
Nie
1 9 7 KRUPA Ewelina 363 0.17% 0.00017
Nie
1 9 8 SZYSZKA Sylwester Marcin 154 0.07% 7.0E-5
Nie
1 9 9 CZENCZEK Kinga Elżbieta 202 0.10% 0.0001
Nie
1 9 10 STELMACH Alicja Lucyna 239 0.11% 0.00011
Nie
1 10 1 CYPRYŚ Jerzy 29 611 14.13% 0.01413
Tak
1 10 2 FAJGER Maria Bożena 7 780 3.71% 0.00371
Tak
1 10 3 KRUCZEK Stanisław 12 753 6.08% 0.00608
Tak
1 10 4 KOTULA Jacek Adam 13 583 6.48% 0.00648
Tak
1 10 5 WYBRANIEC Bogusława 3 799 1.81% 0.00181
Nie
1 10 6 KITLIŃSKA Nina Beata 2 725 1.30% 0.0013
Nie
1 10 7 TOŁPA Mieczysław 9 360 4.47% 0.00447
Tak
1 10 8 OŻÓG Karol Wojciech 20 714 9.88% 0.00988
Tak
1 10 9 CYGAN Halina 3 357 1.60% 0.0016
Nie
1 10 10 JAKIM Roman Stanisław 4 644 2.22% 0.00222
Nie
1 11 1 JAGIEŁA Beata 312 0.15% 0.00015
Nie
1 11 2 MUSKUS Ewa 238 0.11% 0.00011
Nie
1 11 3 ULICKI Kazimierz 143 0.07% 7.0E-5
Nie
1 11 4 SKOWRON Tadeusz Wojciech 83 0.04% 4.0E-5
Nie
1 11 5 WIĄCEK Agata Paulina 152 0.07% 7.0E-5
Nie
1 11 6 ŻUGAJ Łukasz Józef 92 0.04% 4.0E-5
Nie
1 11 7 ADAMIEC Jolanta Stanisława 85 0.04% 4.0E-5
Nie
1 11 8 PACHLA Izabela Katarzyna 45 0.02% 2.0E-5
Nie
1 11 9 SZCZURKO Krzysztof Janusz 46 0.02% 2.0E-5
Nie
1 11 10 MATWIJ Mirosław Stanisław 133 0.06% 6.0E-5
Nie
2 1 1 DUL Jolanta 2 517 1.54% 0.00154
Nie
2 1 2 STRAUB Lidia 368 0.23% 0.00023
Nie
2 1 3 WOLSKA Renata 1 103 0.68% 0.00068
Nie
2 1 4 SZEBLA Łukasz Marek 642 0.39% 0.00039
Nie
2 1 5 KOZIOŁ Arkadiusz Krzysztof 1 171 0.72% 0.00072
Nie
2 2 1 LADA Wiesław Andrzej 7 448 4.57% 0.00457
Nie
2 2 2 TARAPATA Jan Władysław 7 575 4.64% 0.00464
Tak
2 2 3 KIEPIEL Teresa Bogusława 1 620 0.99% 0.00099
Nie
2 2 4 BARNAŚ Mariusz Andrzej 1 501 0.92% 0.00092
Nie
2 2 5 KOZIOŁ Magdalena Helena 782 0.48% 0.00048
Nie
2 2 6 ŻELAZKO Danuta 956 0.59% 0.00059
Nie
2 2 7 STOLARSKA Małgorzata 431 0.26% 0.00026
Nie
2 2 8 ŚLIWIŃSKI Dariusz Adam 1 260 0.77% 0.00077
Nie
2 4 1 MITRĘGA Maria 5 574 3.42% 0.00342
Nie
2 4 2 KRAJEWSKA Aneta Anna 1 276 0.78% 0.00078
Nie
2 4 3 STROJNA Ewa Janina 554 0.34% 0.00034
Nie
2 4 4 ŻYŁKA Adam Nikodem 1 414 0.87% 0.00087
Nie
2 4 5 RAWINIS Emilia 526 0.32% 0.00032
Nie
2 4 6 JURZYSTA Marcin 1 649 1.01% 0.00101
Nie
2 4 7 PIETRUSZKA Jacek Robert 713 0.44% 0.00044
Nie
2 4 8 GAMROT Jacek Michał 707 0.43% 0.00043
Nie
2 5 1 BRZOSTOWSKI Edward 8 101 4.97% 0.00497
Nie
2 5 2 KUREK Andrzej 913 0.56% 0.00056
Nie
2 5 3 MIKOWSKI Bogdan Adam 325 0.20% 0.0002
Nie
2 5 4 GARBACZ-SARLIŃSKA Barbara Beata 285 0.17% 0.00017
Nie
2 5 5 BARAN Danuta Jolanta 466 0.29% 0.00029
Nie
2 5 6 SIUTA Magdalena Maria 438 0.27% 0.00027
Nie
2 5 7 ŚWIĘTONIOWSKI Arkadiusz Jerzy 221 0.14% 0.00014
Nie
2 5 8 TOMCZYK Michał Konrad 1 482 0.91% 0.00091
Nie
2 6 1 IRZYK Martin Marian 604 0.37% 0.00037
Nie
2 6 2 RŻANY Monika 528 0.32% 0.00032
Nie
2 6 3 ZAGÓRSKI Marek Józef 224 0.14% 0.00014
Nie
2 6 4 JURASIŃSKA Agnieszka Zofia 139 0.09% 9.0E-5
Nie
2 6 5 GAWRON Jakub 288 0.18% 0.00018
Nie
2 7 1 SŁĄBA Leszek 886 0.54% 0.00054
Nie
2 7 2 ZIĘBA Tadeusz Mikołaj 688 0.42% 0.00042
Nie
2 7 3 OCHAŁ Katarzyna Kinga 623 0.38% 0.00038
Nie
2 7 4 KUBIK Michał Franciszek 368 0.23% 0.00023
Nie
2 7 5 USARZ-NICOŚ Paulina Ewa 108 0.07% 7.0E-5
Nie
2 7 6 FILA-MORYTKO Piotr Robert 261 0.16% 0.00016
Nie
2 7 7 MALINOWSKA Klaudia Katarzyna 259 0.16% 0.00016
Nie
2 7 8 ŚRODOŃ Monika Paulina 247 0.15% 0.00015
Nie
2 8 1 GOCLON Paweł Andrzej 2 455 1.51% 0.00151
Nie
2 8 2 KAPINOS Aleksander Józef 2 566 1.57% 0.00157
Nie
2 8 3 JURASZ Bartłomiej Adam 1 050 0.64% 0.00064
Nie
2 8 4 LUKA Jolanta Anna 1 048 0.64% 0.00064
Nie
2 8 5 PARYS Anna Katarzyna 928 0.57% 0.00057
Nie
2 8 6 PIETRUCHA Agata Anna 975 0.60% 0.0006
Nie
2 8 7 ZAMORSKI Mariusz 981 0.60% 0.0006
Nie
2 9 1 SALWA Małgorzata Kazimiera 1 253 0.77% 0.00077
Nie
2 9 2 STRZELCZYK Karol Mikołaj 524 0.32% 0.00032
Nie
2 9 3 NIEKOWAL Krzysztof Stanisław 546 0.33% 0.00033
Nie
2 9 4 KUMOREK Dariusz Jan 309 0.19% 0.00019
Nie
2 9 5 MATŁOSZ Mariusz Kazimierz 280 0.17% 0.00017
Nie
2 9 6 KWASEK Agnieszka 160 0.10% 0.0001
Nie
2 9 7 MACIOŁEK Jarosław Paweł 285 0.17% 0.00017
Nie
2 9 8 BURY Sylwia Magdalena 378 0.23% 0.00023
Nie
2 10 1 ORTYL Władysław Zenon 38 428 23.56% 0.02356
Tak
2 10 2 ŁĄCZAK Czesław 9 908 6.08% 0.00608
Tak
2 10 3 BIESZCZAD Stefan 14 054 8.62% 0.00862
Tak
2 10 4 MAGDOŃ Jacek 10 489 6.43% 0.00643
Tak
2 10 5 MARCZENIA Andrzej 2 526 1.55% 0.00155
Nie
2 10 6 NAPIERACZ Maria 6 262 3.84% 0.00384
Tak
2 10 7 MARCZAK Barbara Danuta 3 264 2.00% 0.002
Nie
2 10 8 STEC-ŚWIDERSKA Bogumiła Mirosława 4 659 2.86% 0.00286
Nie
2 11 1 ARMATA Jan 562 0.34% 0.00034
Nie
2 11 2 SZUKAŁA Maria 302 0.19% 0.00019
Nie
2 11 3 BABIARZ Mariusz Józef 215 0.13% 0.00013
Nie
2 11 4 SARNA Wioletta Katarzyna 673 0.41% 0.00041
Nie
2 11 5 MASTEJ Małgorzata 227 0.14% 0.00014
Nie
2 11 6 WIŚNIEWSKA-FUDALA Wioleta Anna 163 0.10% 0.0001
Nie
2 11 7 WŁODYKA Emil 139 0.09% 9.0E-5
Nie
2 11 8 GOMÓŁKA Tadeusz Ferdynand 244 0.15% 0.00015
Nie
3 1 1 SASIELA-BŁAŻEJCZAK Halina Małgorzata 1 943 1.50% 0.0015
Nie
3 1 2 PIEKARCZYK Stanisława Teresa 537 0.42% 0.00042
Nie
3 1 3 TORBA Katarzyna Anna 731 0.57% 0.00057
Nie
3 1 4 TRAWIŃSKI Andrzej 670 0.52% 0.00052
Nie
3 1 5 PIEPRZYK Mikołaj Adam 448 0.35% 0.00035
Nie
3 2 1 BŁĄDEK Lidia 5 327 4.12% 0.00412
Nie
3 2 2 KOŚCIELNY Stanisław 2 149 1.66% 0.00166
Nie
3 2 3 MATYKA Lucyna 2 600 2.01% 0.00201
Nie
3 2 4 SZEPELAK Grażyna Helena 192 0.15% 0.00015
Nie
3 2 5 FURDYNA Mirosław 294 0.23% 0.00023
Nie
3 2 6 URBANIAK Czesław 573 0.44% 0.00044
Nie
3 2 7 TRYBAŁA Władysław Stefan 304 0.24% 0.00024
Nie
3 4 1 SZLĘZAK Andrzej Kazimierz 12 427 9.62% 0.00962
Tak
3 4 2 KAPAŁA Ryszard 3 767 2.92% 0.00292
Nie
3 4 3 NOWAK Halina 1 246 0.96% 0.00096
Nie
3 4 4 TROCHIMOWICZ-WARGA Zofia 791 0.61% 0.00061
Nie
3 4 5 RZEŹNIKIEWICZ Dominika 374 0.29% 0.00029
Nie
3 4 6 SZCZĘSNY Jakub Jan 508 0.39% 0.00039
Nie
3 4 7 NIEDZIAŁEK Tadeusz 1 709 1.32% 0.00132
Nie
3 5 1 OZIMEK Julian 4 770 3.69% 0.00369
Nie
3 5 2 TOFIL Bronisław Tadeusz 1 385 1.07% 0.00107
Nie
3 5 3 KRAWCZYK Jan Marian 244 0.19% 0.00019
Nie
3 5 4 WOŹNIAK Zbigniew Andrzej 360 0.28% 0.00028
Nie
3 5 5 ZAJĄC Marzena Zofia 500 0.39% 0.00039
Nie
3 5 6 OSTROWSKA Anna 382 0.30% 0.0003
Nie
3 5 7 ZYCH Ala 610 0.47% 0.00047
Nie
3 6 1 GRZYB Tomasz Michał 420 0.33% 0.00033
Nie
3 6 2 DEREŃ Karolina 316 0.24% 0.00024
Nie
3 6 3 KOTULSKI Krzysztof Stanisław 268 0.21% 0.00021
Nie
3 6 4 MRÓZ-TOTON Dominika 124 0.10% 0.0001
Nie
3 6 5 ITNER Mateusz 113 0.09% 9.0E-5
Nie
3 7 1 ZIĘBA Tomasz Sylwester 1 135 0.88% 0.00088
Nie
3 7 2 ZYCH Małgorzata 563 0.44% 0.00044
Nie
3 7 3 SUROWANIEC Anna Krystyna 539 0.42% 0.00042
Nie
3 7 4 JAWORSKI Dariusz 458 0.35% 0.00035
Nie
3 7 5 GLICA Grzegorz Marcin 208 0.16% 0.00016
Nie
3 7 6 RYFIŃSKA Dorota Anna 152 0.12% 0.00012
Nie
3 7 7 WEISS Krzysztof Paweł 188 0.15% 0.00015
Nie
3 8 1 HAUSNER Daniel Stefan 3 787 2.93% 0.00293
Nie
3 8 2 GĘBALA Agata 1 203 0.93% 0.00093
Nie
3 8 3 SOJA Arkadiusz Ryszard 514 0.40% 0.0004
Nie
3 8 4 RĘBISZ Wiktoria Gabriela 857 0.66% 0.00066
Nie
3 8 5 GOŁĘBIOWSKI Andrzej 928 0.72% 0.00072
Nie
3 9 1 STELMACH Krzysztof Jerzy 1 387 1.07% 0.00107
Nie
3 9 2 KANIA Bartłomiej 389 0.30% 0.0003
Nie
3 9 3 KAWA Maria Stefania 474 0.37% 0.00037
Nie
3 9 4 RAWSKA-WNĘK Magdalena Klara 349 0.27% 0.00027
Nie
3 9 5 GORCZYCA Magdalena Barbara 227 0.18% 0.00018
Nie
3 9 6 KUBIAK Dawid 260 0.20% 0.0002
Nie
3 9 7 KOSIOROWSKI Artur 306 0.24% 0.00024
Nie
3 10 1 DRAUS Ewa Maria 14 048 10.88% 0.01088
Tak
3 10 2 BŁĄDEK Antoni 9 054 7.01% 0.00701
Nie
3 10 3 ROMANIUK Bogdan Piotr 15 451 11.96% 0.01196
Tak
3 10 4 DZIUBIŃSKI Jan 9 538 7.38% 0.00738
Tak
3 10 5 PIECH Kamila Barbara 10 697 8.28% 0.00828
Tak
3 10 6 KACPRZYK Danuta Lucyna 2 964 2.29% 0.00229
Nie
3 10 7 TOFILSKI Bogusław Władysław 5 665 4.39% 0.00439
Nie
3 11 1 GŁÓWKA-LUTY Joanna Teresa 346 0.27% 0.00027
Nie
3 11 2 ŻARNOWSKI Mieczysław 114 0.09% 9.0E-5
Nie
3 11 3 POTYRAŁA Kazimierz Józef 64 0.05% 5.0E-5
Nie
3 11 4 GORCZYCA Małgorzata Maria 237 0.18% 0.00018
Nie
3 11 5 STACHURSKA Sylwia Julia 117 0.09% 9.0E-5
Nie
3 11 6 KOLANO Lidia Grażyna 429 0.33% 0.00033
Nie
3 11 7 DOMAGAŁA Piotr Paweł 442 0.34% 0.00034
Nie
4 1 1 TELEGA Renata Czesława 2 940 1.84% 0.00184
Nie
4 1 2 KULAS Małgorzata Barbara 753 0.47% 0.00047
Nie
4 1 3 MIESIĄC Wojciech Stanisław 387 0.24% 0.00024
Nie
4 1 4 PIEKARSKA Marzena Maria 756 0.47% 0.00047
Nie
4 1 5 FIEDOSEWICZ Monika 315 0.20% 0.0002
Nie
4 1 6 DEC Andrzej Piotr 1 043 0.65% 0.00065
Nie
4 1 7 MĘŻYK Łukasz Jan 189 0.12% 0.00012
Nie
4 2 1 NEPELSKI Andrzej 10 388 6.52% 0.00652
Tak
4 2 2 TWAROWSKI Kacper Karol 1 057 0.66% 0.00066
Nie
4 2 3 DACHNOWICZ Małgorzata Krystyna 2 785 1.75% 0.00175
Nie
4 2 4 PIENIĄŻEK Teresa 2 949 1.85% 0.00185
Nie
4 2 5 HOŁOWACZ Bogumiła Stanisława 1 122 0.70% 0.0007
Nie
4 2 6 MATREJEK Edmund Stanisław 746 0.47% 0.00047
Nie
4 2 7 BAWOŁ Tomasz Tadeusz 1 014 0.64% 0.00064
Nie
4 2 8 HOŁYSZKO Janusz Marek 3 240 2.03% 0.00203
Nie
4 3 1 BARTOSZEK Piotr Łukasz 566 0.36% 0.00036
Nie
4 3 2 WOJTASZEK Barbara Ewa 249 0.16% 0.00016
Nie
4 3 3 CIŹLA Michał Piotr 109 0.07% 7.0E-5
Nie
4 3 4 CYGAN Karolina Daniela 308 0.19% 0.00019
Nie
4 3 5 SĘK Ryszard Adam 270 0.17% 0.00017
Nie
4 4 1 TOMAŃSKI Piotr 10 570 6.63% 0.00663
Tak
4 4 2 ZADWORNY Waldemar 1 743 1.09% 0.00109
Nie
4 4 3 CHYŻYŃSKI Mariusz 321 0.20% 0.0002
Nie
4 4 4 KOSTKA Grażyna Dorota 1 146 0.72% 0.00072
Nie
4 4 5 ZYGARLICKA Maria 447 0.28% 0.00028
Nie
4 4 6 SZPUNAR Olimpia Katarzyna 741 0.46% 0.00046
Nie
4 4 7 MAZURKIEWICZ Stanisław Jacek 1 122 0.70% 0.0007
Nie
4 4 8 KŁAK Krzysztof Józef 2 368 1.49% 0.00149
Nie
4 5 1 BŁOTNICKI Jan Ryszard 3 072 1.93% 0.00193
Nie
4 5 2 SZCZYGIEŁ Anna Iwona 1 010 0.63% 0.00063
Nie
4 5 3 MYKITA Jacek Wojciech 420 0.26% 0.00026
Nie
4 5 4 WÓJTOWICZ Adam Józef 649 0.41% 0.00041
Nie
4 5 5 WOJTYNA Katarzyna Monika 323 0.20% 0.0002
Nie
4 5 6 CZUJKO Jolanta Kazimiera 201 0.13% 0.00013
Nie
4 5 7 SAWA Kinga Katarzyna 488 0.31% 0.00031
Nie
4 5 8 ŁUKSIK Wiesław Bogdan 268 0.17% 0.00017
Nie
4 6 1 KALINOWSKA Liliana Sabina 864 0.54% 0.00054
Nie
4 6 2 TURKIEWICZ Dariusz Bogdan 109 0.07% 7.0E-5
Nie
4 6 3 LEWICKA Monika 452 0.28% 0.00028
Nie
4 6 4 SKÓRKA-KRÓL Grzegorz 143 0.09% 9.0E-5
Nie
4 6 5 RĄCZY Katarzyna 99 0.06% 6.0E-5
Nie
4 6 6 IMIEŁOWSKI Marek Zygmunt 102 0.06% 6.0E-5
Nie
4 7 1 MAJKA Robert 1 149 0.72% 0.00072
Nie
4 7 2 KULPA Marek Bogusław 555 0.35% 0.00035
Nie
4 7 3 WAŻNY Tomasz Mariusz 327 0.21% 0.00021
Nie
4 7 4 PERŻYŁO Anna Maria 249 0.16% 0.00016
Nie
4 7 5 MATREJEK Michał Kornel 253 0.16% 0.00016
Nie
4 7 6 ZIELIŃSKA Katarzyna Jadwiga 205 0.13% 0.00013
Nie
4 7 7 SZUMIGRAJ Wiktoria Marcelina 152 0.10% 0.0001
Nie
4 7 8 JEZIERSKI Łukasz 125 0.08% 8.0E-5
Nie
4 8 1 BRENKACZ Jarosław Andrzej 6 059 3.80% 0.0038
Nie
4 8 2 ŚWIRK Łukasz Kazimierz 1 105 0.69% 0.00069
Nie
4 8 3 CHRAPEK Grzegorz Mariusz 1 293 0.81% 0.00081
Nie
4 8 4 PUCHALSKI Mateusz Jerzy 1 190 0.75% 0.00075
Nie
4 8 5 DUDA Dariusz Czesław 1 274 0.80% 0.0008
Nie
4 8 6 BOBEL Nadzieja Paulina 629 0.39% 0.00039
Nie
4 8 7 DZIURA Bernadetta Małgorzata 742 0.47% 0.00047
Nie
4 8 8 GOŁĘBIOWSKA Marta Magdalena 1 442 0.90% 0.0009
Nie
4 9 1 FILIP Tomasz Rafał 678 0.43% 0.00043
Nie
4 9 2 RĄCZKOWSKA Karolina Maria 194 0.12% 0.00012
Nie
4 9 3 WOJTUCH Ryszard Jan 200 0.13% 0.00013
Nie
4 9 4 KUNACH Jerzy Edward 125 0.08% 8.0E-5
Nie
4 9 5 STELMACH Klara Zenona 132 0.08% 8.0E-5
Nie
4 9 6 REBUŚ Damian Rafał 144 0.09% 9.0E-5
Nie
4 9 7 BUJAK Marta Ewa 177 0.11% 0.00011
Nie
4 10 1 PILCH Piotr 18 878 11.84% 0.01184
Tak
4 10 2 ĆWIERZ Andrzej Bogusław 10 592 6.64% 0.00664
Nie
4 10 3 HUK Anna Maria 11 894 7.46% 0.00746
Tak
4 10 4 PAMUŁA Teresa 10 607 6.65% 0.00665
Tak
4 10 5 LEGENY Tomasz Grzegorz 2 523 1.58% 0.00158
Nie
4 10 6 POŁUDNIAK Sabina Ewa 8 408 5.27% 0.00527
Nie
4 10 7 LEWICKI Maciej Jan 6 954 4.36% 0.00436
Nie
4 10 8 KRÓL Mariusz Andrzej 11 165 7.00% 0.007
Tak
4 11 1 JAGIEŁA Mateusz Marian 467 0.29% 0.00029
Nie
4 11 2 ŚLIWIŃSKI Jarosław 224 0.14% 0.00014
Nie
4 11 3 POTACZEK Joanna Elżbieta 128 0.08% 8.0E-5
Nie
4 11 4 MAJCHER Andrzej Jan 291 0.18% 0.00018
Nie
4 11 5 FICEK Piotr Władysław 187 0.12% 0.00012
Nie
4 11 6 SZAREK Katarzyna Maria 484 0.30% 0.0003
Nie
4 11 7 STANISZEWSKI Stanisław 123 0.08% 8.0E-5
Nie
4 11 8 STANIEC Marzena Małgorzata 237 0.15% 0.00015
Nie
5 1 1 SZNAJDER Lucyna 1 999 1.07% 0.00107
Nie
5 1 2 RADWAŃSKA-FRYDRYCH Magdalena 1 078 0.58% 0.00058
Nie
5 1 3 STASIAK Barbara Zofia 581 0.31% 0.00031
Nie
5 1 4 MAREK Kamil Piotr 624 0.33% 0.00033
Nie
5 1 5 PĘCAK Piotr Tomasz 647 0.35% 0.00035
Nie
5 2 1 SOBIERAJ Dariusz Wojciech 19 505 10.40% 0.0104
Tak
5 2 2 POSPOLITAK Maria Halina 1 962 1.05% 0.00105
Nie
5 2 3 KOMORNICKI Piotr 988 0.53% 0.00053
Nie
5 2 4 KULIGA Bogdan Robert 1 089 0.58% 0.00058
Nie
5 2 5 BARAN Bożena Danuta 986 0.53% 0.00053
Nie
5 2 6 SAWIŃSKI Krzysztof Jan 1 322 0.71% 0.00071
Nie
5 2 7 SKUBISZ Marta Janina 777 0.41% 0.00041
Nie
5 2 8 WRONA Władysław 612 0.33% 0.00033
Nie
5 2 9 RAK Zygmunt Mieczysław 543 0.29% 0.00029
Nie
5 2 10 BOREK Grażyna 1 629 0.87% 0.00087
Nie
5 3 1 JÓZEFOWICZ Maciej Piotr 529 0.28% 0.00028
Nie
5 3 2 KAMIŃSKA Bożena Irena 465 0.25% 0.00025
Nie
5 3 3 ROGOWSKI Kazimierz Krzysztof 321 0.17% 0.00017
Nie
5 3 4 SZWED Anna Maria 358 0.19% 0.00019
Nie
5 3 5 BARGIEŁ Stanisław Andrzej 256 0.14% 0.00014
Nie
5 4 1 PIKUL Antoni Stanisław 10 479 5.59% 0.00559
Tak
5 4 2 BLECHARCZYK Wojciech Aleksander 9 127 4.87% 0.00487
Nie
5 4 3 SŁYŚ Stanisław Józef 2 468 1.32% 0.00132
Nie
5 4 4 KAPAŁKA Małgorzata Maria 1 065 0.57% 0.00057
Nie
5 4 5 ŁOKAJ Tadeusz Antoni 284 0.15% 0.00015
Nie
5 4 6 PACZKOWSKI Piotr Antoni 659 0.35% 0.00035
Nie
5 4 7 BALON Barbara Maria 1 208 0.64% 0.00064
Nie
5 4 8 MRUGAŁA Ewa 753 0.40% 0.0004
Nie
5 4 9 FEDOROWICZ Małgorzata Beata 956 0.51% 0.00051
Nie
5 4 10 ZIMA Kazimierz 841 0.45% 0.00045
Nie
5 5 1 BRAJA Zbigniew Jerzy 2 296 1.22% 0.00122
Nie
5 5 2 PILCH Grażyna 1 362 0.73% 0.00073
Nie
5 5 3 PAŃKO Marek Jan 1 012 0.54% 0.00054
Nie
5 5 4 LACKOSZ Tomasz Roman 331 0.18% 0.00018
Nie
5 5 5 RĄPAŁA Natalia Magdalena 367 0.20% 0.0002
Nie
5 5 6 POSADZKI Wacław Marian 234 0.12% 0.00012
Nie
5 5 7 KRYNICKA Emilia Maria 258 0.14% 0.00014
Nie
5 5 8 DURAŁ Joanna Elżbieta 174 0.09% 9.0E-5
Nie
5 5 9 ZIOMEK Jerzy 510 0.27% 0.00027
Nie
5 5 10 WOJNAROWSKI Piotr Marcin 587 0.31% 0.00031
Nie
5 6 1 MACKIEWICZ-ROSSMANITH Kamila 581 0.31% 0.00031
Nie
5 6 2 ŚWIEC Tadeusz 210 0.11% 0.00011
Nie
5 6 3 BOGACZEWICZ Anna 257 0.14% 0.00014
Nie
5 6 4 PACIOCH Hubert Piotr 90 0.05% 5.0E-5
Nie
5 6 5 CIWONIUK Marzena Mieczysława 104 0.06% 6.0E-5
Nie
5 6 6 ROSSMANITH Adam Zbigniew 178 0.09% 9.0E-5
Nie
5 7 1 WITKOWSKI Zdzisław Stanisław 894 0.48% 0.00048
Nie
5 7 2 BOREK Wojciech Robert 323 0.17% 0.00017
Nie
5 7 3 WIŚNIOWSKA Edyta Maria 289 0.15% 0.00015
Nie
5 7 4 TOMCZUK Łukasz Władysław 133 0.07% 7.0E-5
Nie
5 7 5 SZAJNA Szymon 303 0.16% 0.00016
Nie
5 7 6 WOLAN Joanna Jadwiga 183 0.10% 0.0001
Nie
5 7 7 MIŚKO Mateusz Michał 190 0.10% 0.0001
Nie
5 7 8 ADAMCZYK Gabriela Agnieszka 233 0.12% 0.00012
Nie
5 8 1 HELNARSKI Paweł Andrzej 3 014 1.61% 0.00161
Nie
5 8 2 SABAT Joanna Karolina 1 526 0.81% 0.00081
Nie
5 8 3 STABRYŁA Monika Kinga 730 0.39% 0.00039
Nie
5 8 4 ŁĄCKA Agnieszka Halina 1 736 0.93% 0.00093
Nie
5 8 5 PASTERCZYK Marta Bernardyna 648 0.35% 0.00035
Nie
5 8 6 HNATYK Piotr Paweł 344 0.18% 0.00018
Nie
5 8 7 KUREK Bogusław Adam 678 0.36% 0.00036
Nie
5 8 8 OLENIACZ Jacek Tomasz 490 0.26% 0.00026
Nie
5 8 9 RAJCHEL Łukasz Kazimierz 524 0.28% 0.00028
Nie
5 8 10 DYTKO Edyta Dominika 768 0.41% 0.00041
Nie
5 9 1 STADNICKI Robert Stanisław 823 0.44% 0.00044
Nie
5 9 2 WOLSKI Hubert Jaromir 378 0.20% 0.0002
Nie
5 9 3 ŚWISTAK Józef Tadeusz 243 0.13% 0.00013
Nie
5 9 4 BOGUSZ Zofia 251 0.13% 0.00013
Nie
5 9 5 DRAGUŁA Magdalena Helena 184 0.10% 0.0001
Nie
5 9 6 GOMUŁA Damian Henryk 98 0.05% 5.0E-5
Nie
5 9 7 KRZYWIECKA Karina 116 0.06% 6.0E-5
Nie
5 9 8 FORTUNA Michał Marcin 120 0.06% 6.0E-5
Nie
5 9 9 SAMOLEWICZ Joanna Izabela 60 0.03% 3.0E-5
Nie
5 9 10 ULIASZ Paweł 314 0.17% 0.00017
Nie
5 10 1 BORCZ Jerzy 18 194 9.71% 0.00971
Tak
5 10 2 KUROWSKA Maria Stanisława 22 027 11.75% 0.01175
Tak
5 10 3 ZAJĄC Wojciech Stanisław 20 103 10.72% 0.01072
Tak
5 10 4 DROZD Adam Tomasz 6 009 3.21% 0.00321
Tak
5 10 5 ŁUKASZYK Dorota 6 030 3.22% 0.00322
Tak
5 10 6 BRIL Joanna Katarzyna 5 242 2.80% 0.0028
Nie
5 10 7 ŚNIEŻEK Adam Walenty 7 526 4.01% 0.00401
Tak
5 10 8 BREWCZAK Monika Julita 5 199 2.77% 0.00277
Nie
5 10 9 JAKUBOWICZ Marek 3 311 1.77% 0.00177
Nie
5 10 10 POLEK Wiesław 3 444 1.84% 0.00184
Nie
5 11 1 RĄCZKA Wojciech Marek 578 0.31% 0.00031
Nie
5 11 2 SZLACHTA Danuta 158 0.08% 8.0E-5
Nie
5 11 3 ŻEBRACKI Piotr Józef 413 0.22% 0.00022
Nie
5 11 4 KWIATKOWSKA Agnieszka Barbara 219 0.12% 0.00012
Nie
5 11 5 GORCZYCA Karol 192 0.10% 0.0001
Nie
5 11 6 FARENHOLC-OLESIUK Hanna 129 0.07% 7.0E-5
Nie
5 11 7 GŁAZOWSKA Ewa Janina 90 0.05% 5.0E-5
Nie
5 11 8 KIEŁBASA Wioleta Teresa 342 0.18% 0.00018
Nie
 • Statystyka list kandydatów
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Województwo Podkarpackie - ogółem 182 3 006 2 245 2 116 059 1 714 950 1 805 109 45 6
powiaty 21 431 92 1 784 090 1 442 244 1 610
Gminy ogółem 156 2 452 2 133 1 784 090 1 442 244 1 610 109 45 6
w tym:
   Gminy powyżej 20 000 mieszkańców 18 382 63 548 959 448 099 379 4 12 6
   Gminy do 20 000 mieszkańców 138 2 070 2 070 1 235 131 994 145 1 231 105 33 0
Miasta na prawach powiatu 4 90 15 331 969 272 706 195 4

Statystyka list kandydatów

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba
List rad
Zarejestrowane listy do sejmików województw 53 1
Zarejestrowane listy do rad powiatów 357 21
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu 75 4
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 212 18
Ogółem 697 44

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 406 180 44% 226 56%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 2 273 1 010 44% 1 263 56%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 562 254 45% 308 55%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 1 646 738 45% 908 55%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 5 314 1 424 27% 3 890 73%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta 270 33 12% 237 88%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza 122 12 10% 110 90%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na prezydenta 25 3 12% 22 88%
Ogółem 10 201 3 606 35% 6 595 65%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku kandydatów do sejmiku województwa 47 45 48
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów 51 49 52
Średnia wieku kandydatów do rad miast na prawach powiatu 49 49 48
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 48 47 49
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 49 48 50
Średnia wieku kandydatów na wójta 50 46 50
Średnia wieku kandydatów na burmistrza 51 51 51
Średnia wieku kandydatów na prezydenta 51 51 51
Ogółem 47 45 48

Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 601 207 34% 394 66%
30-39 1 939 780 40% 1 159 60%
40-59 5 407 2 002 37% 3 405 63%
60+ 2 254 617 27% 1 637 73%
Ogółem 10 201 3 606 35% 6 595 65%

Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 4 1 25% 3 75%
30-39 70 9 13% 61 87%
40-59 272 34 13% 238 88%
60+ 71 4 6% 67 94%
Ogółem 417 48 12% 369 88%