Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Informacje o kandydacie POSPOLITAK Maria Halina

Nazwisko i Imiona Wiek Adres Poparcie Numer okręgu Treść oświadczenia lustracyjnego
POSPOLITAK Maria Halina 59 Brzozów 5
  • Wyniki wyborów do sejmiku

Wyniki wyborów do sejmiku

Liczba głosów oddanych na kandydata Procent ważnych głosów w skali okręgu Liczba głosów oddanych na listę Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę Mandat
1962 1.05% 29 413 6.67% Nie

Wyniki głosowania w okręgu nr 5 w podziale na obwody

Nr Adres Liczba głosów Procent głosów ważnych Liczba głosów oddanych na listę Procent głosów na liście
Województwo Podkarpackie 1 962 1.05% 29 413 6.67% 0.00667
Powiat Brzozowski 206 0.80% 6 381 3.23% 0.00323
Gmina Nozdrzec 6 0.19% 1 067 0.56% 0.00056
1 Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu, 227A Nozdrzec 1 0.17% 254 0.39% 0.00039
2 Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie, 89 Hłudno 0 0.00% 184 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Warze, 247 Wara 0 0.00% 134 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa w Siedliskach, 36A Siedliska 0 0.00% 33 0.00% 0
5 Dom Strażaka w Hucie Poręby, 30B Huta Poręby 0 0.00% 20 0.00% 0
6 Szkoła Postawowa Nr 1 w Izdebkach, 362 Izdebki 1 0.25% 148 0.68% 0.00068
7 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Izdebkach, 362 Izdebki 4 1.04% 140 2.86% 0.00286
8 Dom Strażaka w Izdebkach Rudawcu, 714A Izdebki, Rudawiec 0 0.00% 36 0.00% 0
9 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej, 401 Wesoła 0 0.00% 93 0.00% 0
10 Dom Strażaka w Wesołej Magierowie, 555 Wesoła, Magierów 0 0.00% 4 0.00% 0
11 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wesołej, 607 Wesoła, Ujazdy 0 0.00% 21 0.00% 0
Gmina Jasienica Rosielna 6 0.21% 329 1.82% 0.00182
1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej, 240 Jasienica Rosielna 0 0.00% 121 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa im. Św. Michała Archanioła w Bliznem, 439A Blizne 2 0.35% 73 2.74% 0.00274
3 Szkoła Podstawowa im. Św. Michała Archanioła w Bliznem, 439A Blizne 3 0.47% 94 3.19% 0.00319
4 Zespół Szkół w Orzechówce, 5 Orzechówka 1 0.19% 30 3.33% 0.00333
5 Szkoła Podstawowa im. Księdza Biskupa Jakuba Glazera w Woli Jasienickiej, 108 Wola Jasienicka 0 0.00% 11 0.00% 0
Gmina Dydnia 56 1.77% 794 7.05% 0.00705
1 Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w Dydni, 221 Dydnia 7 1.14% 198 3.54% 0.00354
2 Dom Ludowy w Grabówce, 66 Grabówka 6 2.55% 32 18.75% 0.01875
3 Dom Ludowy w Jabłonce, 47 Jabłonka 5 1.22% 84 5.95% 0.00595
4 Dom Ludowy w Witryłowie, 21 Witryłów 8 4.47% 45 17.78% 0.01778
5 Dom Ludowy w Krzemiennej, 46 Krzemienna 3 1.66% 42 7.14% 0.00714
6 Dom Strażaka w Temeszowie, 27 Temeszów 2 1.41% 54 3.70% 0.0037
7 Szkoła Podstawowa w Niewistce, 37 Niewistka 0 0.00% 54 0.00% 0
8 Szkoła Podstawowa w Obarzymie, 36A Obarzym 0 0.00% 52 0.00% 0
9 Dom Ludowy w Krzywem, 68 Krzywe 5 2.81% 39 12.82% 0.01282
10 Dom Ludowy w Końskiem, 39 Końskie 2 1.09% 49 4.08% 0.00408
11 Dom Ludowy w Niebocku, 148 Niebocko 10 1.74% 78 12.82% 0.01282
12 Szkoła Podstawowa w Wydrnej, 132 Wydrna 8 3.70% 67 11.94% 0.01194
Gmina Brzozów 122 1.17% 2 341 5.21% 0.00521
1 Urząd Miejski w Brzozowie (sala konferencyjna I p. , nr 117), ul. Armii Krajowej 1 Brzozów 33 3.09% 245 13.47% 0.01347
2 Ratusz Miejski w Brzozowie, ul. Rynek 10 (I piętro), ul. Rynek 10 Brzozów 12 1.18% 207 5.80% 0.0058
3 Budynek administracyjny Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, ul. Ks. J. Bielawskiego 18 (świetlica), ul. Ks. J. Bielawskiego 18 Brzozów 15 1.42% 246 6.10% 0.0061
4 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Humniskach, 877 Humniska 9 1.54% 131 6.87% 0.00687
5 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Humniskach, 264 Humniska 4 0.77% 127 3.15% 0.00315
6 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Humniskach, 264 Humniska 9 1.66% 131 6.87% 0.00687
7 Dom Strażaka w Grabownicy Starzeńskiej (parter), 593 Grabownica Starzeńska 4 0.65% 158 2.53% 0.00253
8 Dom Strażaka w Grabownicy Starzeńskiej (I piętro), 593 Grabownica Starzeńska 10 1.71% 136 7.35% 0.00735
9 Dom Strażaka w Górkach, 73 Górki 2 0.37% 101 1.98% 0.00198
10 Szkoła Podstawowa w Turzym Polu, 152 Turze Pole 2 0.47% 118 1.69% 0.00169
11 Szkoła Podstawowa w Zmiennicy, 29 Zmiennica 0 0.00% 158 0.00% 0
12 Szkoła Podstawowa w Starej Wsi, 790 Stara Wieś 2 0.30% 149 1.34% 0.00134
13 Szkoła Podstawowa w Starej Wsi, 790 Stara Wieś 12 1.59% 119 10.08% 0.01008
14 Zespół Szkół Nr 1 w Przysietnicy, 198 Przysietnica 5 0.54% 179 2.79% 0.00279
15 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przysietnicy, 514 Przysietnicy 2 0.32% 126 1.59% 0.00159
16 Budynek Szpitala, Ks. J. Bielawskiego 18 Brzozów 0 0.00% 9 0.00% 0
17 Dom Pomocy Społecznej w Brzozowie, W. Witosa 13 Brzozów 1 5.56% 1 100.00% 0.1
Gmina Haczów 12 0.33% 1 154 1.04% 0.00104
1 Szkoła Podstawowa w Haczowie-świetlica na parterze, 593 Haczów 0 0.00% 187 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa w Haczowie-sala gimnastyczna, 593 Haczów 1 0.11% 372 0.27% 0.00027
3 Szkoła Podstawowa w Trześniowie, 107 Trześniów 7 1.72% 121 5.79% 0.00579
4 Dom Ludowy w Bukowie, 91 Buków 0 0.00% 56 0.00% 0
5 Szkoła Podstawowa w Jasionowie, 195 Jasionów 0 0.00% 128 0.00% 0
6 Szkoła Podstawowa we Wzdowie, 121 Wzdów 3 0.97% 103 2.91% 0.00291
7 Szkoła Podstawowa w Malinówce, 42 Malinówka 0 0.00% 92 0.00% 0
8 Szkoła Podstawowa w Jabłonicy Polskiej, 178 Jabłonica Polska 1 0.22% 95 1.05% 0.00105
Gmina Domaradz 4 0.16% 696 0.57% 0.00057
1 Szkoła Podstawowa w Baryczy, 238 Barycz 0 0.00% 212 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Domaradzu, 651 Domaradz 2 0.52% 50 4.00% 0.004
3 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Domaradzu, 349 Domaradz 1 0.13% 162 0.62% 0.00062
4 Dom Strażaka w Domaradzu (Poręby), 897 A Domaradz 0 0.00% 20 0.00% 0
5 Zespół Szkół w Golcowej, 456 Golcowa 1 0.19% 169 0.59% 0.00059
6 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Golcowej, 284 Golcowa 0 0.00% 83 0.00% 0
Miasto Krosno 11 0.06% 1 964 0.56% 0.00056
1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5, ul. Rzeszowska 10 Krosno 1 0.08% 137 0.73% 0.00073
2 Miejski Zespół Szkół Nr 3, ul. Ks. S. Decowskiego 9 Krosno 0 0.00% 76 0.00% 0
3 Miejski Zespół Szkół Nr 3, ul. Ks. S. Decowskiego 9 Krosno 0 0.00% 71 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. M. Konopnickiej 5 Krosno 0 0.00% 80 0.00% 0
5 Dzielnicowy Dom Ludowy, ul. M. Kopernika 17 Krosno 1 0.14% 81 1.23% 0.00123
6 Miejski Zespół Szkół Nr 1, ul. J. i S. Magurów 1 Krosno 0 0.00% 84 0.00% 0
7 Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, ul. Kolejowa 1 Krosno 0 0.00% 84 0.00% 0
8 Miejski Zespół Szkół Nr 6, ul. Kletówki 1 Krosno 0 0.00% 48 0.00% 0
9 Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. F. Czajkowskiego 49 Krosno 0 0.00% 34 0.00% 0
10 Miejski Zespół Szkół Nr 8, ul. Prochownia 7 Krosno 1 0.13% 60 1.67% 0.00167
11 Miejski Zespół Szkół Nr 8, ul. Prochownia 7 Krosno 1 0.14% 76 1.32% 0.00132
12 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ul. Kazimierza Wielkiego 4 Krosno 0 0.00% 13 0.00% 0
13 Miejski Zespół Szkół Nr 5, ul. Ks. P. Skargi 3 Krosno 0 0.00% 94 0.00% 0
14 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Piastowska 58 Krosno 0 0.00% 102 0.00% 0
15 Dzielnicowy Dom Ludowy PUCHATEK, ul. F. Chopina 8 Krosno 0 0.00% 102 0.00% 0
16 Miejski Zespół Szkół Nr 4, ul. S. Kisielewskiego 18 Krosno 0 0.00% 68 0.00% 0
17 Miejski Zespół Szkół Nr 4, ul. S. Kisielewskiego 18 Krosno 0 0.00% 45 0.00% 0
18 Miejski Zespół Szkół Nr 4, ul. S. Kisielewskiego 18 Krosno 1 0.15% 51 1.96% 0.00196
19 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , , NASZE ZDROWIE", ul. Podkarpacka 5a Krosno 1 0.18% 60 1.67% 0.00167
20 Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Grunwaldzka 15 Krosno 0 0.00% 109 0.00% 0
21 Miejski Zespół Szkół Nr 7, ul. Powstańców Ślaskich 75 Krosno 1 0.12% 116 0.86% 0.00086
22 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, ul. Bohaterów Westerplatte 20 Krosno 0 0.00% 101 0.00% 0
23 Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi, ul. Wojska Polskiego 45 Krosno 1 0.12% 89 1.12% 0.00112
24 Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi, ul. Wojska Polskiego 45 Krosno 0 0.00% 153 0.00% 0
25 Dom Pomocy Społecznej Nr 1, ul. F. Żwirki i S. Wigury 4a Krosno 0 0.00% 4 0.00% 0
26 Dom Pomocy Społecznej Nr 2, ul. Kletówki 7 Krosno 0 0.00% 1 0.00% 0
27 Wojewódzki Szpital Podkarpacki, ul. Korczyńska 57 Krosno 3 3.41% 22 13.64% 0.01364
28 Wojewódzki Szpital Podkarpacki, ul. Grodzka 45 Krosno 0 0.00% 2 0.00% 0
29 Centrum Medyczno-Charytatywne CARITAS Archidiecezji Przemyskiej w Krośnie, ul. Grodzka 45a Krosno 0 0.00% 1 0.00% 0
Powiat Sanocki 1 478 4.13% 4 079 36.23% 0.03623
Gmina Komańcza 57 3.50% 219 26.03% 0.02603
1 Urząd Gminy, 166 Komańcza 20 4.76% 64 31.25% 0.03125
2 Szkoła Podstawowa, 26A Wisłok Wielki 0 0.00% 20 0.00% 0
3 Ośrodek Kultury, 32 Szczawne 8 3.39% 41 19.51% 0.01951
4 Świetlica ZK, 46 Nowy Łupków 9 3.49% 32 28.13% 0.02813
5 Rzepedzki Ośrodek Kultury, Osiedle A 19A Rzepedź 20 3.58% 62 32.26% 0.03226
6 Świetlica na terenie ZK, 45 Nowy Łupków 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Besko 62 4.16% 282 21.99% 0.02199
1 Szkoła Podstawowa, ul. Kolejowa 54 Besko 20 3.75% 95 21.05% 0.02105
2 Gimnazjum, ul. Kolejowa 54 Besko 9 2.11% 72 12.50% 0.0125
3 Gminny Ośrodek Kultury, ul. Starowiejska 64 Besko 33 7.62% 76 43.42% 0.04342
4 Świetlica Młodzieżowa, Olza 8 Mymoń 0 0.00% 39 0.00% 0
Miasto Sanok 384 2.57% 695 55.25% 0.05525
1 Starostwo Powiatowe, ul. Jagiellońska 22 Sanok 23 4.37% 33 69.70% 0.0697
2 Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Jana III Sobieskiego 5 Sanok 10 1.82% 23 43.48% 0.04348
3 Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 1, ul. Rymanowska 15 Sanok 9 1.35% 12 75.00% 0.075
4 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im J. Grodka, ul. Mickiewicza 21 Sanok 6 1.00% 18 33.33% 0.03333
5 Centrum Handlowe "Ryś", ul. Krakowska 2 Sanok 25 2.71% 37 67.57% 0.06757
6 Filia Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 1, ul. Piastowska 47 Sanok 34 4.99% 58 58.62% 0.05862
7 Szkoła Podsatwowa Nr 9, ul. Jana Pawła II 25 Sanok 18 2.52% 28 64.29% 0.06429
8 Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 2, ul. Sadowa 11 Sanok 18 2.64% 47 38.30% 0.0383
9 Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Sadowa 12 Sanok 17 2.25% 33 51.52% 0.05152
10 Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Jana Pawła II 25 Sanok 8 1.53% 17 47.06% 0.04706
11 Osiedlowy Dom Kultury "Puchatek", ul. Traugutta 9 Sanok 15 2.35% 25 60.00% 0.06
12 Żłobek Samorządowy Nr 2, ul. Traugutta 23 Sanok 11 1.56% 29 37.93% 0.03793
13 TS "Sanoczanka", ul. Kwiatowa 25 Sanok 23 3.23% 36 63.89% 0.06389
14 Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3, ul. Kochanowskiego 2 Sanok 16 1.99% 36 44.44% 0.04444
15 Szkoła Podstawowa Nr 1, Al. Szwajcarii 5 Sanok 15 2.16% 26 57.69% 0.05769
16 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. Grodka, ul. Reymonta 6 Sanok 14 2.30% 25 56.00% 0.056
17 Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Przemyska 80 Sanok 26 2.43% 54 48.15% 0.04815
18 Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 4, ul. Robotnicza 13A Sanok 26 3.52% 42 61.90% 0.0619
19 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Stróżowska 4 Sanok 26 2.89% 38 68.42% 0.06842
20 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Lipińskiego 63 Sanok 16 2.43% 37 43.24% 0.04324
21 I Liceum Ogólnokształcące, ul. Zagrody 1 Sanok 26 3.54% 33 78.79% 0.07879
22 Szpital Specjalistyczny, 800 Lecia 26 Sanok 2 4.55% 8 25.00% 0.025
Gmina Bukowsko 156 8.11% 328 47.56% 0.04756
1 Urząd Gminy (sala narad), 290 Bukowsko 59 7.38% 120 49.17% 0.04917
2 Zespół Szkół, 77 Nowotaniec 64 9.91% 158 40.51% 0.04051
3 Zespół Szkół, 105 Pobiedno 33 6.92% 50 66.00% 0.066
Gmina Sanok 401 6.23% 766 52.35% 0.05235
1 Wiejski Dom Kultury, 78 Płowce 15 5.30% 23 65.22% 0.06522
2 Wiejski Dom Kultury, 493 Niebieszczany 71 8.41% 114 62.28% 0.06228
3 Szkoła Podstawowa, 157 Prusiek 14 4.95% 30 46.67% 0.04667
4 Wiejski Dom Kultury, 29 Markowce 12 10.17% 16 75.00% 0.075
5 Wiejski Dom Kultury, 205 Sanoczek 24 7.52% 36 66.67% 0.06667
6 Wiejski Dom Kultury, 100 Zabłotce 10 5.13% 17 58.82% 0.05882
7 Szkoła Podstawowa, 92 Pisarowce 26 7.32% 53 49.06% 0.04906
8 Szkoła Podstawowa, 133 Czerteż 13 5.83% 28 46.43% 0.04643
9 Wiejski Dom Kultury, 224 Kostarowce 8 2.79% 19 42.11% 0.04211
10 Wiejski Dom Kultury, 110 Jurowce 57 11.38% 89 64.04% 0.06404
11 Wiejski Dom Kultury, 345A Strachocina 8 1.82% 30 26.67% 0.02667
12 Wiejski Dom Kultury, 224 Pakoszówka 19 4.12% 57 33.33% 0.03333
13 Szkoła Podstawowa, 173 Falejówka 21 7.14% 44 47.73% 0.04773
14 Wiejski Dom Kultury, Środkowa 25 Trepcza 44 9.76% 61 72.13% 0.07213
15 Wiejski Dom Kultury, 12 Dębna 4 3.74% 9 44.44% 0.04444
16 Wiejski Dom Kultury, 71 Liszna 0 0.00% 9 0.00% 0
17 Szkoła Podstawowa, 170 Mrzygłód 23 7.40% 44 52.27% 0.05227
18 Wiejski dom Kultury, 100 Hłomcza 5 1.67% 34 14.71% 0.01471
19 Wiejski Dom Kultury, Przemyska 91 Bykowce 7 2.24% 14 50.00% 0.05
20 Szkoła Podstawowa, 1 Wujskie 20 8.26% 39 51.28% 0.05128
Gmina Tyrawa Wołoska 42 5.07% 84 50.00% 0.05
1 Urząd Gminy, 175 Tyrawa Wołoska 42 5.07% 84 50.00% 0.05
Gmina Zagórz 198 3.76% 572 34.62% 0.03462
1 Szkoła Podstawowa w Zagórzu, ul. Piłsudskiego 70 Zagórz 27 3.08% 83 32.53% 0.03253
2 Szkoła Podstawowa w Zagórzu, ul. Wolności 10 Zagórz 45 3.98% 133 33.83% 0.03383
3 Szkoła Podstawowa w Łukowem, 64 Łukowe 8 1.63% 47 17.02% 0.01702
4 Gimnazjum w Tarnawie Dolnej, 28 Tarnawa Dolna 27 3.12% 81 33.33% 0.03333
5 Szkoła Podstawowa w Czaszynie, 191 Czaszyn 22 3.58% 64 34.38% 0.03438
6 Szkoła Podstawowa w Porażu, Szkolna 2 Poraż 16 3.07% 39 41.03% 0.04103
7 Dom Strażaka w Mokrem, 116 Mokre 11 4.15% 31 35.48% 0.03548
8 Szkoła Podstawowa w Zahutyniu, 111 Zahutyń 42 8.50% 94 44.68% 0.04468
Gmina Zarszyn 178 5.37% 1 133 15.71% 0.01571
1 Dom Kultury w Zarszynie, ul. Szkolna 1 Zarszyn 23 3.19% 205 11.22% 0.01122
2 Dom Ludowy w Jaćmierzu, 134 Jaćmierz 31 6.35% 219 14.16% 0.01416
3 Szkoła Podstawowa w Bażanówce, 102 Bażanówka 1 0.36% 173 0.58% 0.00058
4 Dom Strażaka w Długiem, ul. Sanocka 92 Długie 18 3.15% 135 13.33% 0.01333
5 Dom Ludowy w Nowosielcach, ul. Św. Floriana 2 Nowosielce 31 6.46% 141 21.99% 0.02199
6 Szkoła Podstawowa w Pielni, ul. Dębowa 1 Pielnia 47 13.78% 92 51.09% 0.05109
7 Szkoła Podstawowa w Odrzechowej, ul. Szkolna 1 Odrzechowa 27 6.16% 168 16.07% 0.01607
Powiat Krośnieński 51 0.12% 9 476 0.54% 0.00054
Gmina Jaśliska 2 0.22% 378 0.53% 0.00053
1 Dom Ludowy, 30 Jaśliska 1 0.15% 261 0.38% 0.00038
2 Dom Ludowy, 8 Wola Niżna 0 0.00% 90 0.00% 0
3 Budynek użytkowy-Świetlica-Moszczaniec, 13/2 Moszczaniec 1 1.43% 27 3.70% 0.0037
4 Zakład Karny w Łupkowie-Oddział Zewnętrzy w Moszczańcu, 14 Moszczaniec 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Dukla 3 0.05% 1 135 0.26% 0.00026
1 Szkoła Podstawowa w Dukli, ul. Kościuszki 13 Dukla 1 0.23% 106 0.94% 0.00094
2 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli, ul. Armii Krajowej 1a Dukla 1 0.22% 91 1.10% 0.0011
3 Gminny Klub Seniora w Dukli, ul. Trakt Węgierski 8a Dukla 0 0.00% 79 0.00% 0
4 Dom Ludowy w Teodorówce, 69a Teodorówka 0 0.00% 89 0.00% 0
5 Dom Ludowy w Iwli, 20 Iwla 0 0.00% 54 0.00% 0
6 Szkoła Podstawowa w Głojscach, Szkolna 7 Głojsce 0 0.00% 58 0.00% 0
7 Szkoła Podstawowa w Łękach Dukielskich, 74 Łęki Dukielskie 0 0.00% 47 0.00% 0
8 SZkoła Podstawowa w Łękach Dukielskich, 74 Łęki Dukielskie 0 0.00% 55 0.00% 0
9 Szkoła Podstawowa w Wietrznie, 22 Wietrzno 0 0.00% 57 0.00% 0
10 Szkoła Podsawowa w Równem, Długa 41 Równe 0 0.00% 69 0.00% 0
11 Szkoła Podstawowa w Równem, Długa 41 Równe 0 0.00% 58 0.00% 0
12 Dom Ludowy w Cergowej, 157 Cergowa 1 0.18% 82 1.22% 0.00122
13 Szkoła Podstawowa w Jasionce, 74 Jasionka 0 0.00% 53 0.00% 0
14 Dom Ludowy w Trzcianie, 24a Trzciana 0 0.00% 62 0.00% 0
15 Szkoła Podstawowa w Tylawie, 26 Tylawa 0 0.00% 175 0.00% 0
Gmina Wojaszówka 4 0.12% 697 0.57% 0.00057
1 Dom Kultury, ul. Władysława Jagiełły 1 Odrzykoń 3 0.33% 234 1.28% 0.00128
2 Dom Strażaka, 137 Bratkówka 0 0.00% 54 0.00% 0
3 Dom Ludowy, 115 Wojaszówka 0 0.00% 38 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa, 87 Łęki Strzyżowskie 0 0.00% 72 0.00% 0
5 Szkoła Podstawowa, 1 Ustrobna 0 0.00% 75 0.00% 0
6 Szkoła Podstawowa, 189 Przybówka 0 0.00% 57 0.00% 0
7 Dom Ludowy, 138 Bajdy 0 0.00% 30 0.00% 0
8 Dom Ludowy, 33 Wojkówka 1 0.85% 23 4.35% 0.00435
9 Dzienny Dom "Senior Wigor", 89 Łączki Jagiellońskie 0 0.00% 28 0.00% 0
10 Oddział Przedszkolny, 51 Pietrusza Wola 0 0.00% 33 0.00% 0
11 Dom Ludowy, ul. Mikołaja Kamienieckiego 131 Odrzykoń, Głębokie 0 0.00% 53 0.00% 0
Gmina Krościenko Wyżne 0 0.00% 1 283 0.00% 0
1 Publiczna Szkoła Podstawowa, Szkolna 34 Krościenko Wyżne 0 0.00% 343 0.00% 0
2 Publiczna Szkoła Podstawowa, Szkolna 34 Krościenko Wyżne 0 0.00% 343 0.00% 0
3 Samorządowe Przedszkole, Południowa 11 Krościenko Wyżne 0 0.00% 323 0.00% 0
4 Dom Ludowy w Pustynach, Centralna 13 Pustyny 0 0.00% 274 0.00% 0
Gmina Rymanów 14 0.24% 1 121 1.25% 0.00125
1 Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie, ul. Grunwaldzka 9 Rymanów 0 0.00% 170 0.00% 0
2 Dom Ludowy w Rymanowie, ul. Mickiewicza 46 Rymanów 1 0.23% 57 1.75% 0.00175
3 Dom Ludowy w Klimkówce, ul. Zdrojowa 51 Klimkówka 0 0.00% 130 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa we Wróbliku Szlacheckim, ul. Szkolna 5 Wróblik Szlachecki 2 0.58% 93 2.15% 0.00215
5 Dom Ludowy w Bziance, 191a Bzianka 1 0.48% 37 2.70% 0.0027
6 Hala Sportowa w Sieniawie, ul. Kwiatowa 10 Sieniawa 1 0.28% 91 1.10% 0.0011
7 Galeria "Zdrój" w Rymanowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 40 Rymanów-Zdrój 2 0.37% 102 1.96% 0.00196
8 Zespół Szkół Publicznych w Milczy, ul. Szkolna 16 Milcza 2 0.43% 112 1.79% 0.00179
9 Szkoła Podstawowa w Głębokiem, 68 Głębokie 2 0.63% 60 3.33% 0.00333
10 Szkoła Podstawowa w Króliku Polskim, ul. Bieszczadzka 137 Królik Polski 0 0.00% 63 0.00% 0
11 Zespół Szkół Publicznych w Posadzie Górnej, ul. 3 Maja 164 Posada Górna 3 0.48% 104 2.88% 0.00288
12 Dom Ludowy w Ladzinie, ul. Rzeszowska 155 Ladzin 0 0.00% 40 0.00% 0
13 Dom Ludowy we Wróbliku Królewskim, ul. Jana Pawła II 15 Wróblik Królewski 0 0.00% 62 0.00% 0
Gmina Chorkówka 3 0.06% 1 099 0.27% 0.00027
1 Dom Ludowy, 137 Bóbrka 0 0.00% 88 0.00% 0
2 Urząd Gminy (sala narad), 175 Chorkówka 2 0.57% 72 2.78% 0.00278
3 Szkoła Podstawowa, 30 Draganowa 0 0.00% 75 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa, 174 Faliszówka 0 0.00% 42 0.00% 0
5 Szkoła Podstawowa, 331 Kobylany 0 0.00% 116 0.00% 0
6 Zespół Szkół Publicznych, 59 Kopytowa 1 0.21% 92 1.09% 0.00109
7 Szkoła Podstawowa, 85 Leśniówka 0 0.00% 42 0.00% 0
8 Dom Ludowy, 102 Machnówka 0 0.00% 15 0.00% 0
9 Dom Strażaka, 65 Poraj 0 0.00% 30 0.00% 0
10 Dom Strażaka, 36 Sulistrowa 0 0.00% 27 0.00% 0
11 Zespół Szkół, Szkolna 50 Świerzowa Polska 0 0.00% 149 0.00% 0
12 Szkoła Podstawowa, 85 Szczepańcowa 0 0.00% 152 0.00% 0
13 Szkoła Podstawowa, Łukasiewicza 31 Zręcin 0 0.00% 123 0.00% 0
14 Szkoła Podstawowa, 242 Żeglce 0 0.00% 76 0.00% 0
Gmina Jedlicze 7 0.12% 983 0.71% 0.00071
1 Szkoła Podstawowa Jedlicze, ul. Tokarskich 5 Jedlicze 0 0.00% 118 0.00% 0
2 Urząd Gminy Jedlicze, ul. Rynek 6 Jedlicze 1 0.21% 78 1.28% 0.00128
3 Szkoła Podstawowa Jedlicze, ul. Tokarskich 5 Jedlicze 2 0.36% 79 2.53% 0.00253
4 Samorządowe Przedszkole w Jedliczu, ul. Rejtana 38a Jedlicze 0 0.00% 67 0.00% 0
5 Samorządowe Przedszkole w Jedliczu, ul. Rejtana 38a Jedlicze 0 0.00% 35 0.00% 0
6 Sala Domu Ludowego Jedlicze, ul. Kurkowskiego 19 Jedlicze 0 0.00% 51 0.00% 0
7 Sala Domu Ludowego Chlebna, 55 Chlebna 0 0.00% 73 0.00% 0
8 Sala Domu Ludowego Długie, 113 Długie 0 0.00% 31 0.00% 0
9 Sala Domu Ludowego Dobieszyn, 103 Dobieszyn 1 0.18% 94 1.06% 0.00106
10 Sala Domu Ludowego Jaszczew, 131 Jaszczew 2 0.38% 65 3.08% 0.00308
11 Sala Domu Ludowego Moderówka, 134 Moderówka 0 0.00% 54 0.00% 0
12 Sala Domu Ludowego Piotrówka, 116 Piotrówka 0 0.00% 60 0.00% 0
13 Szkoła Podstawowa Potok, 73 Potok 1 0.32% 57 1.75% 0.00175
14 Szkoła Podstawowa Potok, 73 Potok 0 0.00% 39 0.00% 0
15 Sala Domu Ludowego Żarnowiec, 281 Żarnowiec 0 0.00% 82 0.00% 0
Gmina Miejsce Piastowe 10 0.17% 881 1.14% 0.00114
1 Dom Ludowy w Głowience, Szkolna 1 Głowienka 0 0.00% 134 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa w Łężanach, Tadeusza Kościuszki 2 Łężany 0 0.00% 101 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym, ul. Szkolna 24 Miejsce Piastowe 2 0.22% 109 1.83% 0.00183
4 Dom Ludowy w Niżnej Łące, O. Hieronima Longawy 51 Niżna Łąka 0 0.00% 14 0.00% 0
5 Dom Ludowy w Rogach, Ks. Henryka Domino 54 Rogi 3 0.30% 171 1.75% 0.00175
6 Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Targowiskach, Ks. Macieja Suchodolskiego 38 Targowiska 3 0.31% 187 1.60% 0.0016
7 Dom Ludowy w Widaczu, 34 Widacz 0 0.00% 50 0.00% 0
8 Dom Ludowy we Wrocance, Nadrzeczna 1 Wrocanka 1 0.18% 51 1.96% 0.00196
9 Dom Ludowy w Zalesiu, 43 Targowiska, Zalesie 1 0.44% 64 1.56% 0.00156
Gmina Iwonicz-Zdrój 4 0.10% 728 0.55% 0.00055
1 Kino "Wczasowicz", pl. Dietla 2 Iwonicz-Zdrój 1 0.15% 121 0.83% 0.00083
2 Dom Parafialny, ul. Długa 33 Iwonicz 1 0.12% 159 0.63% 0.00063
3 Szkoła Podstawowa, ul. Zagrodniki 21 Iwonicz 1 0.12% 124 0.81% 0.00081
4 Dom Ludowy, 98 Lubatówka 0 0.00% 79 0.00% 0
5 Remiza OSP, 290B Lubatowa 0 0.00% 117 0.00% 0
6 Szkoła Podstawowa, 284 Lubatowa 1 0.12% 128 0.78% 0.00078
7 Dom Pomocy Społecznej, ul. Floriańska 19 Iwonicz 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Korczyna 4 0.09% 1 171 0.34% 0.00034
1 Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie, ul. Spółdzielcza 20 Korczyna 1 0.10% 209 0.48% 0.00048
2 Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie, ul. Spółdzielcza 20 Korczyna 0 0.00% 255 0.00% 0
3 Budynek Szkoły Podstawowej w Korczynie, ul. Fredry 2 Korczyna 0 0.00% 105 0.00% 0
4 Budynek Domu Ludowego w Korczynie-Sporne, Sporne 17 Korczyna 1 0.73% 39 2.56% 0.00256
5 Budynek Szkoły Podstawowej w Czarnorzekach, 1 Czarnorzeki 0 0.00% 26 0.00% 0
6 Budynek Szkoły Podstawowej w Iskrzyni, Szkolna 4 Iskrzynia 0 0.00% 164 0.00% 0
7 Budynek Szkoły Podstawowej w Komborni, 63 Kombornia 1 0.19% 241 0.41% 0.00041
8 Budynek Szkoły Podstawowej w Krasnej, 108 Krasna 1 0.38% 41 2.44% 0.00244
9 Budynek Szkoły Podstawowej w Węglówce, 81 Węglówka 0 0.00% 51 0.00% 0
10 Budynek Domu Ludowego w Woli Komborskiej, 17 Wola Komborska 0 0.00% 40 0.00% 0
Powiat Jasielski 32 0.07% 4 433 0.72% 0.00072
Gmina Osiek Jasielski 2 0.09% 238 0.84% 0.00084
1 Gminny Ośrodek Kultury w Osieku Jasielskim, 9 Osiek Jasielski 0 0.00% 59 0.00% 0
2 Zespół Szkół Integracyjnych w Samoklęskach, 206 Samoklęski 2 0.39% 84 2.38% 0.00238
3 Szkoła Podstawowa w Załężu, 3 Załęże 0 0.00% 19 0.00% 0
4 Dom Ludowy w Pielgrzymce, 185 Pielgrzymka 0 0.00% 32 0.00% 0
5 Dom Ludowy w Zawadce Osieckiej, 61 Zawadka Osiecka 0 0.00% 11 0.00% 0
6 Dom Ludowy w Mrukowej, 161 Mrukowa 0 0.00% 33 0.00% 0
Gmina Jasło 8 0.12% 478 1.67% 0.00167
1 Dom Świetlicowy, 122 Kowalowy 0 0.00% 14 0.00% 0
2 Dom Ludowy w Gorajowicach, 33 Gorajowice 0 0.00% 3 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa w Warzycach, 205 Warzyce 1 0.25% 38 2.63% 0.00263
4 Szkoła Podstawowa w Warzycach, 205 Warzyce 0 0.00% 37 0.00% 0
5 Dom Ludowy, 13 Zimna Woda 0 0.00% 21 0.00% 0
6 Dom Ludowy, 171 Bierówka 0 0.00% 46 0.00% 0
7 Szkoła podstawowa w Niepli, 195 Niepla 0 0.00% 22 0.00% 0
8 Budynek Rekreacyjno-Sportowy w Chrząstówce, Chrząstówka 0 0.00% 16 0.00% 0
9 Dom Ludowy, 46 Szebnie 1 0.23% 42 2.38% 0.00238
10 Dom Ludowy, 97 Wolica 0 0.00% 16 0.00% 0
11 Dom Strażaka, 126 Łaski 1 0.28% 16 6.25% 0.00625
12 Budynek Rekreacyjno Sportowy w ŻÓŁKOWIE, Żółków 0 0.00% 17 0.00% 0
13 Dom Ludowy, 248 Niegłowice 0 0.00% 21 0.00% 0
14 Dom Ludowy, 3 Brzyście 0 0.00% 7 0.00% 0
15 Szkoła Podstawowa Nr 2, 162 Osobnica 1 0.24% 28 3.57% 0.00357
16 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Osobnicy, 99 Osobnica 1 0.23% 46 2.17% 0.00217
17 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Osobnicy, 99 Osobnica 1 0.24% 19 5.26% 0.00526
18 Szkoła Podstawowa w Trzcinicy, 72 Trzcinica 0 0.00% 21 0.00% 0
19 Dom Ludowy, 141 Trzcinica 1 0.20% 30 3.33% 0.00333
20 Szkoła Podstawowa, 60 Jareniówka 0 0.00% 8 0.00% 0
21 Dom Ludowy, 154 Opacie 1 0.55% 8 12.50% 0.0125
22 Zakład Karny w Warzycach, 467 Warzyce 0 0.00% 2 0.00% 0
Gmina Tarnowiec 2 0.06% 371 0.54% 0.00054
1 Dom Ludowy, 30 Tarnowiec 0 0.00% 68 0.00% 0
2 Dom Ludowy, 162 Czeluśnica 0 0.00% 25 0.00% 0
3 Dom Ludowy-świetlica, 77 Glinik Polski 1 0.42% 20 5.00% 0.005
4 Szkoła Podstawowa, 109 Łubno Szlacheckie 0 0.00% 52 0.00% 0
5 Szkoła Podstawowa, 230 Tarnowiec 0 0.00% 41 0.00% 0
6 Dom Ludowy, BN Sądkowa 1 0.27% 57 1.75% 0.00175
7 Dom Ludowy, 89 Nowy Glinik 0 0.00% 14 0.00% 0
8 Dom Ludowy, 92 Łajsce 0 0.00% 21 0.00% 0
9 Dom Ludowy, 24 Umieszcz 0 0.00% 29 0.00% 0
10 Dom Ludowy, 35 Wrocanka 0 0.00% 44 0.00% 0
Gmina Krempna 3 0.40% 219 1.37% 0.00137
1 Budynek Byłej Szkoły Podstawowej w Grabiu, 22 Grab 1 1.45% 30 3.33% 0.00333
2 Zespół Szkół w Krempnej, 45 Krempna 0 0.00% 76 0.00% 0
3 Budynek Byłej Szkoły Podstawowej w Myscowej, 41 Myscowa 0 0.00% 27 0.00% 0
4 Remiza OSP w Polanach, 44 Polany 2 1.79% 48 4.17% 0.00417
5 Dom Ludowy w Świątkowej Wielkiej, 49 Świątkowa Wielka 0 0.00% 38 0.00% 0
Miasto Jasło 5 0.04% 634 0.79% 0.00079
1 Urząd Miasta w Jaśle, Sala Posiedzeń RMJ, I piętro, ul. Rynek 12 Jasło 0 0.00% 23 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jaśle, ul. Tadeusza Czackiego 2 Jasło 0 0.00% 28 0.00% 0
3 Jasielski Dom Kultury, ul. Kołłątaja 1 Jasło 0 0.00% 28 0.00% 0
4 Zespół Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle, ul. Szkolna 38 Jasło 0 0.00% 31 0.00% 0
5 Zespół Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle, ul. Szkolna 38 Jasło 0 0.00% 32 0.00% 0
6 Zespół Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle, ul. Szkolna 38 Jasło 1 0.13% 41 2.44% 0.00244
7 I Liceum Ogółnokształcące w Jaśle, ul. Czackiego 4 Jasło 0 0.00% 16 0.00% 0
8 Dom Ludowy Bryły, ul. Mickiewicza 115 Jasło, Bryły 0 0.00% 18 0.00% 0
9 Dom Ludowy Kaczorowy, ul. Kaczorowy 55 Jasło, Kaczorowy 0 0.00% 10 0.00% 0
10 Klub Osiedlowy Gamrat, ul. Mickiewicza 108 Jasło, Gamrat 0 0.00% 20 0.00% 0
11 Dom Ludowy Krajowice, ul. Okrężna 1 Jasło, Krajowice 0 0.00% 6 0.00% 0
12 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jaśle, ul. Tadeusza Czackiego 2 Jasło, Ulaszowice 0 0.00% 12 0.00% 0
13 Niepubliczne Przedszkole " SMYK" w Jaśle, ul. Na Kotlinę 3 Jasło, Ulaszowice 0 0.00% 35 0.00% 0
14 Szkoła Podstawowa Nr 10 w Jaśle, ul. Lwowska 36 Jasło, Brzyszczki 0 0.00% 24 0.00% 0
15 Dom Ludowy Hankówka, ul. Hankówka 109 Jasło, Hankówka 0 0.00% 11 0.00% 0
16 Szkoła Podstawowa Nr 7 w Jaśle, ul. Św. Jana z Dukli 94 Jasło, Nowy Żółków 1 0.30% 17 5.88% 0.00588
17 Zespół Szkół Miejskich Nr 5 w Jaśle, ul. Sobniowska 58 Jasło, Sobniów 0 0.00% 32 0.00% 0
18 Zespół Szkół Technicznych w Jaśle, ul. Staszica 30 Jasło, Górka 1 0.13% 30 3.33% 0.00333
19 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Jaśle, ul. Wincentego Pola 9 Jasło 1 0.13% 33 3.03% 0.00303
20 Zespół Szkół Technicznych w Jaśle, ul. Staszica 30 Jasło 0 0.00% 15 0.00% 0
21 MOSiR w Jaśle, ul. Sikorskiego 15 Jasło 0 0.00% 21 0.00% 0
22 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Jaśle, ul. Kopernika 8a Jasło 0 0.00% 39 0.00% 0
23 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Jaśle, ul. Kopernika 8a Jasło 1 0.26% 43 2.33% 0.00233
24 Zespół Szkół Technicznych w Jaśle, ul. Staszica 30 Jasło 0 0.00% 14 0.00% 0
25 Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Jaśle, ul. Rafineryjna 3a Jasło, Gądki 0 0.00% 22 0.00% 0
26 Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Jaśle, ul. Rafineryjna 3a Jasło 0 0.00% 27 0.00% 0
27 Dom Ludowy Niegłowice, ul. Niegłowicka 27 Jasło, Niegłowice 0 0.00% 6 0.00% 0
28 Szpital Specjalistyczny w Jaśle, Lwowska 22 Jasło 0 0.00% 0 0.00% 0
29 Szpital Specjalistyczny w Jaśle, Za Bursą 1 Jasło 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Nowy Żmigród 1 0.03% 893 0.11% 0.00011
1 Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 9 Nowy Żmigród 0 0.00% 106 0.00% 0
2 Dom Ludowy w Mytarzy, 137 Mytarz 0 0.00% 45 0.00% 0
3 Dom Ludowy w Tokach, 137 Toki 0 0.00% 45 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa w Kątach, 183 Kąty 0 0.00% 122 0.00% 0
5 Dom Ludowy w Nienaszowie, 301 Nienaszów 0 0.00% 211 0.00% 0
6 Dom Ludowy w Łysej Górze, 222 Łysa Góra 0 0.00% 64 0.00% 0
7 Szkoła Podstawowa w Łężynach, 144 Łężyny 0 0.00% 21 0.00% 0
8 Dom Ludowy w Gorzycach, 139 Gorzyce 0 0.00% 25 0.00% 0
9 Dom Ludowy w Starym Żmigrodzie, 151 Stary Żmigród 0 0.00% 89 0.00% 0
10 Dom Ludowy w Skalniku, 65 Skalnik 0 0.00% 52 0.00% 0
11 Dom Ludowy w Makowiskach, 155 Makowiska 1 0.55% 51 1.96% 0.00196
12 Dom Ludowy w Desznicy, 74 Desznica 0 0.00% 62 0.00% 0
Gmina Kołaczyce 2 0.06% 357 0.56% 0.00056
1 Dom Kultury w Kołaczycach, ul. Szewska 11 Kołaczyce 0 0.00% 82 0.00% 0
2 Zespół Szkół Społecznych, 33 Krajowice 0 0.00% 7 0.00% 0
3 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Matysika w Bieździedzy, 98 Bieździedza 1 0.21% 67 1.49% 0.00149
4 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Matysika w Bieździedzy, 98 Bieździedza 0 0.00% 18 0.00% 0
5 Zespół Szkół Społecznych, 79 Lublica 0 0.00% 12 0.00% 0
6 Zespół Szkół Społecznych, 173 Sieklówka 1 0.26% 41 2.44% 0.00244
7 Zespół Szkół Społecznych im. Jana Pawła II w Sowinie, 1 Sowina 0 0.00% 18 0.00% 0
8 Publiczna Szkoła Podstawowa im. I Armii Wojska Polskiego w Kołaczycach, Szkolna 7 Kołaczyce 0 0.00% 112 0.00% 0
Gmina Skołyszyn 7 0.14% 776 0.90% 0.0009
1 Gminny Ośrodek Kultury w Skołyszynie, 283 Skołyszyn 4 0.44% 184 2.17% 0.00217
2 Dom Ludowy w Jabłonicy, 126 Jabłonica 0 0.00% 50 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa w Bączalu Dolnym, 101 Bączal Dolny 1 0.23% 40 2.50% 0.0025
4 Dom Ludowy w Przysiekach, 429 Przysieki 0 0.00% 69 0.00% 0
5 Dom Ludowy w Harklowej, 501 Harklowa 1 0.17% 74 1.35% 0.00135
6 Dom Ludowy w Święcanach, 1 Święcany 0 0.00% 174 0.00% 0
7 Dom Ludowy w Lipnicy Górnej, 136 Lipnica Górna 0 0.00% 4 0.00% 0
8 Dom Ludowy w Lisowie, 172 Lisów 1 0.32% 55 1.82% 0.00182
9 Dom Ludowy w Siepietnicy, 84 Siepietnica 0 0.00% 47 0.00% 0
10 Szkoła Podstawowa w Kunowej, 89 Kunowa 0 0.00% 30 0.00% 0
11 Dom Ludowy w Siedliskach Sławęcińskich, 103 Siedliska Sławęcińskie 0 0.00% 38 0.00% 0
12 Dom Ludowy w Pustej Woli, 77 Pusta Wola 0 0.00% 11 0.00% 0
Gmina Dębowiec 2 0.06% 326 0.61% 0.00061
1 Szkoła Podstawowa w Cieklinie, 337 Cieklin 1 0.12% 66 1.52% 0.00152
2 Dom Ludowy w Radości, 61 Radość 1 0.39% 21 4.76% 0.00476
3 Szkoła Podstawowa w Łazach Dębowieckich, 202 Łazy Dębowieckie 0 0.00% 24 0.00% 0
4 Urząd Gminy Dębowiec, 101 Dębowiec 0 0.00% 84 0.00% 0
5 Dom Ludowy w Majscowej, 171 Majscowa 0 0.00% 8 0.00% 0
6 Szkoła Podstawowa w Zarzeczu, 143 Zarzecze 0 0.00% 41 0.00% 0
7 Szkoła Podstawowa w Woli Dębowieckiej, 33 Wola Dębowiecka 0 0.00% 48 0.00% 0
8 Szkoła Podstawowa w Dobryni, 53 Dobrynia 0 0.00% 12 0.00% 0
9 Szkoła Podstawowa w Foluszu, 53 Folusz 0 0.00% 13 0.00% 0
10 Dom Pomocy Społecznej Foluszu, 56 Folusz 0 0.00% 9 0.00% 0
Gmina Brzyska 0 0.00% 141 0.00% 0
1 Szkoła Podstawowa-świetlica, 125 Błażkowa 0 0.00% 9 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa-sala lekcyjna, 125 Błażkowa 0 0.00% 20 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa-sala lekcyjna, 348 Brzyska 0 0.00% 31 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa-świetlica, 348 Brzyska 0 0.00% 28 0.00% 0
5 Dom Ludowy, 26 Ujazd 0 0.00% 24 0.00% 0
6 Dom Ludowy, 129 Wróblowa 0 0.00% 17 0.00% 0
7 Dom Ludowy, 118 Dąbrówka 0 0.00% 12 0.00% 0
Powiat Leski 69 0.62% 2 091 3.30% 0.0033
Gmina Lesko 27 0.62% 827 3.26% 0.00326
1 Szkoła Podstawowa, ul. Smolki 2 Lesko 1 0.17% 104 0.96% 0.00096
2 Przedszkole Samorządowe, ul. Zygmunta Kaczkowskiego 26 Lesko 3 0.47% 100 3.00% 0.003
3 Bieszczadzki Dom Kultury, ul. Piłsudskiego 1 Lesko 2 0.35% 106 1.89% 0.00189
4 Publiczne Gimnazjum, ul. Kościuszki 7 Lesko 4 0.79% 79 5.06% 0.00506
5 Remiza OSP, 109B Jankowce 6 1.60% 61 9.84% 0.00984
6 Świetlica Wiejska, 110 Huzele 1 0.32% 74 1.35% 0.00135
7 Szkoła Podstawowa, 215 Bezmiechowa Dolna 0 0.00% 113 0.00% 0
8 Zespół Szkół Samorządowych, 157 Hoczew 4 1.25% 59 6.78% 0.00678
9 Szkoła Podstawowa, 18 Manasterzec 2 0.59% 65 3.08% 0.00308
10 Zespół Szkół Samorządowych, 172 Średnia Wieś 4 0.92% 64 6.25% 0.00625
11 Szpital Powiatowy, Kochanowskiego 2 Lesko 0 0.00% 1 0.00% 0
12 Zakład Karny w Uhercach Mineralnych, Oddział Zewnętrzny w Średniej Wsi, 38 - 604 Średnia Wieś, Średnia Wieś 0 0.00% 1 0.00% 0
Gmina Solina 5 0.20% 657 0.76% 0.00076
1 Szkoła Podstawowa im. Józefa Blizińskiego w Bóbrce, 50 Bóbrka 1 0.27% 42 2.38% 0.00238
2 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zawozie, 65 Zawóz 1 0.67% 62 1.61% 0.00161
3 Szkoła Podstawowa im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi, ul. Szkolna 7 Wołkowyja 1 0.22% 114 0.88% 0.00088
4 Regionalne Centrum Kultury w Myczkowie, 46 Myczków 0 0.00% 40 0.00% 0
5 Świetlica wiejska w Polańczyku, ul. Bieszczadzka 18 Polańczyk 1 0.25% 77 1.30% 0.0013
6 Szkoła Podstawowa w Bukowcu, 37 Bukowiec 0 0.00% 139 0.00% 0
7 Szkoła Podstawowa w Berezce, 18 Berezka 0 0.00% 140 0.00% 0
8 Szkoła Podstawowa w Myczkowcach, 89 Myczkowce 1 0.44% 43 2.33% 0.00233
Gmina Baligród 16 1.17% 225 7.11% 0.00711
1 Gminny Ośrodek Kultury, ul Plac Wolności 11 Baligród 4 0.54% 108 3.70% 0.0037
2 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mchawie, 37 Mchawa 1 0.32% 57 1.75% 0.00175
3 budynek komunalny, 3 Nowosiółki 11 3.56% 60 18.33% 0.01833
Gmina Olszanica 8 0.41% 282 2.84% 0.00284
1 Gminny Ośrodek Kultury, 85 Olszanica 1 0.16% 103 0.97% 0.00097
2 Zespół Szkół Publicznych, 150 Uherce Mineralne 4 0.54% 115 3.48% 0.00348
3 Świetlica Wiejska, 52A Stefkowa 0 0.00% 19 0.00% 0
4 Świetlica Wiejska, 66 Wańkowa 2 0.71% 40 5.00% 0.005
5 Zakład Karny, /153 Uherce Mineralne 1 2.00% 5 20.00% 0.02
Gmina Cisna 13 1.60% 100 13.00% 0.013
1 Urząd Gminy, 49 Cisna 7 1.48% 57 12.28% 0.01228
2 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, 11 Wetlina 6 1.76% 43 13.95% 0.01395
Powiat Bieszczadzki 115 1.39% 989 11.63% 0.01163
Gmina Ustrzyki Dolne 89 1.33% 790 11.27% 0.01127
1 Przedszkole Nr 2, ul. 29 Listopada 49 Ustrzyki Dolne 5 1.22% 43 11.63% 0.01163
2 Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 1, ul. 29 Listopada 19 A Ustrzyki Dolne 4 1.08% 26 15.38% 0.01538
3 Świetlica Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6 Ustrzyki Dolne 1 0.20% 51 1.96% 0.00196
4 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Dobra 6 Ustrzyki Dolne 7 1.30% 52 13.46% 0.01346
5 Wspólnota Mieszkaniowa Prochatka 3, ul. Łukasiewicza 6 (świetlica) Ustrzyki Dolne 10 1.95% 58 17.24% 0.01724
6 Zespół Basenów "Delfin", ul. Witolda Gombrowicza 49 Ustrzyki Dolne 1 0.33% 29 3.45% 0.00345
7 Żłobek Miejski, Pionierska 8 Ustrzyki Dolne 5 0.79% 50 10.00% 0.01
8 Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych, W. Gombrowicza 37 Ustrzyki Dolne 0 0.00% 30 0.00% 0
9 Szkoła Podstawowa w Łobozewie Dolnym, 61A Łobozew Dolny 0 0.00% 34 0.00% 0
10 Szkoła Podstawowa w Ustjanowej Górnej, 84 Ustjanowa Górna 4 1.07% 18 22.22% 0.02222
11 Świetlica wiejska w Równi, 51 B Równia 2 0.74% 31 6.45% 0.00645
12 Świetlica wiejska w Bandrowie Narodowym, 52 Bandrów Narodowy 1 0.70% 24 4.17% 0.00417
13 Szkoła Podstawowa w Hoszowie, 31 Hoszów 1 0.37% 37 2.70% 0.0027
14 Dom Pomocy Społecznej w Moczarach, 41 Moczary 0 0.00% 3 0.00% 0
15 Świetlica w Brzegach Dolnych, 46 Brzegi Dolne 0 0.00% 31 0.00% 0
16 Szkoła Podstawowa w Łodynie, 41 Łodyna 1 0.40% 49 2.04% 0.00204
17 Świetlica wiejska w Krościenku, 74 Krościenko 3 1.20% 29 10.34% 0.01034
18 budynek byłego Gimnazjum w Wojtkówce, 26 Wojtkówka 17 8.33% 48 35.42% 0.03542
19 Szkoła Podstawowa w Wojtkowej, 40 Wojtkowa 9 3.47% 58 15.52% 0.01552
20 Szkoła Podstawowa w Ropience, 111 Ropienka 18 4.01% 77 23.38% 0.02338
21 Świetlica w Brelikowie, 38 Brelików 0 0.00% 10 0.00% 0
22 Szpital Ogólny SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych, 29 Listopada 57 Ustrzyki Dolne 0 0.00% 2 0.00% 0
Gmina Czarna 6 0.80% 95 6.32% 0.00632
1 Gminny Dom Kultury w Czarnej, 113 Czarna Górna 4 1.01% 56 7.14% 0.00714
2 Świetlica wiejska w Czarnej Dolnej, 32 Czarna Dolna 0 0.00% 17 0.00% 0
3 Świetlica wiejska w Polanie, 33 Polana 1 0.67% 9 11.11% 0.01111
4 Remizo-świetlica w Michniowcu, 4 Michniowiec 1 0.99% 13 7.69% 0.00769
Gmina Lutowiska 20 2.44% 104 19.23% 0.01923
1 Gminny Ośrodek Kultury w Lutowiskach, 74A Lutowiska 16 4.51% 64 25.00% 0.025
2 Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Stuposianach, 9 Stuposiany 0 0.00% 19 0.00% 0
3 Remiza Strażacka w Dwerniku, 34 Dwernik 4 3.25% 14 28.57% 0.02857
4 Świetlica wiejska w Chmielu, 16A Chmiel 0 0.00% 7 0.00% 0