Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Informacje o kandydacie PAŃKO Marek Jan

Nazwisko i Imiona Wiek Adres Poparcie Numer okręgu Treść oświadczenia lustracyjnego
PAŃKO Marek Jan 63 Lesko 5
  • Wyniki wyborów do sejmiku

Wyniki wyborów do sejmiku

Liczba głosów oddanych na kandydata Procent ważnych głosów w skali okręgu Liczba głosów oddanych na listę Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę Mandat
1012 0.54% 7 131 14.19% Nie

Wyniki głosowania w okręgu nr 5 w podziale na obwody

Nr Adres Liczba głosów Procent głosów ważnych Liczba głosów oddanych na listę Procent głosów na liście
Województwo Podkarpackie 1 012 0.54% 7 131 14.19% 0.01419
Powiat Brzozowski 87 0.34% 1 096 7.94% 0.00794
Gmina Nozdrzec 12 0.38% 152 7.89% 0.00789
1 Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu, 227A Nozdrzec 2 0.34% 24 8.33% 0.00833
2 Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie, 89 Hłudno 0 0.00% 7 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Warze, 247 Wara 3 0.63% 36 8.33% 0.00833
4 Szkoła Podstawowa w Siedliskach, 36A Siedliska 0 0.00% 3 0.00% 0
5 Dom Strażaka w Hucie Poręby, 30B Huta Poręby 0 0.00% 1 0.00% 0
6 Szkoła Postawowa Nr 1 w Izdebkach, 362 Izdebki 5 1.27% 22 22.73% 0.02273
7 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Izdebkach, 362 Izdebki 1 0.26% 47 2.13% 0.00213
8 Dom Strażaka w Izdebkach Rudawcu, 714A Izdebki, Rudawiec 0 0.00% 0 0.00% 0
9 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej, 401 Wesoła 1 0.24% 9 11.11% 0.01111
10 Dom Strażaka w Wesołej Magierowie, 555 Wesoła, Magierów 0 0.00% 0 0.00% 0
11 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wesołej, 607 Wesoła, Ujazdy 0 0.00% 3 0.00% 0
Gmina Jasienica Rosielna 5 0.17% 57 8.77% 0.00877
1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej, 240 Jasienica Rosielna 1 0.11% 11 9.09% 0.00909
2 Szkoła Podstawowa im. Św. Michała Archanioła w Bliznem, 439A Blizne 0 0.00% 19 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa im. Św. Michała Archanioła w Bliznem, 439A Blizne 3 0.47% 18 16.67% 0.01667
4 Zespół Szkół w Orzechówce, 5 Orzechówka 1 0.19% 7 14.29% 0.01429
5 Szkoła Podstawowa im. Księdza Biskupa Jakuba Glazera w Woli Jasienickiej, 108 Wola Jasienicka 0 0.00% 2 0.00% 0
Gmina Dydnia 10 0.32% 95 10.53% 0.01053
1 Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w Dydni, 221 Dydnia 1 0.16% 20 5.00% 0.005
2 Dom Ludowy w Grabówce, 66 Grabówka 0 0.00% 6 0.00% 0
3 Dom Ludowy w Jabłonce, 47 Jabłonka 3 0.73% 11 27.27% 0.02727
4 Dom Ludowy w Witryłowie, 21 Witryłów 2 1.12% 6 33.33% 0.03333
5 Dom Ludowy w Krzemiennej, 46 Krzemienna 0 0.00% 5 0.00% 0
6 Dom Strażaka w Temeszowie, 27 Temeszów 0 0.00% 5 0.00% 0
7 Szkoła Podstawowa w Niewistce, 37 Niewistka 0 0.00% 2 0.00% 0
8 Szkoła Podstawowa w Obarzymie, 36A Obarzym 1 0.80% 3 33.33% 0.03333
9 Dom Ludowy w Krzywem, 68 Krzywe 0 0.00% 5 0.00% 0
10 Dom Ludowy w Końskiem, 39 Końskie 0 0.00% 4 0.00% 0
11 Dom Ludowy w Niebocku, 148 Niebocko 1 0.17% 22 4.55% 0.00455
12 Szkoła Podstawowa w Wydrnej, 132 Wydrna 2 0.93% 6 33.33% 0.03333
Gmina Brzozów 48 0.46% 617 7.78% 0.00778
1 Urząd Miejski w Brzozowie (sala konferencyjna I p. , nr 117), ul. Armii Krajowej 1 Brzozów 6 0.56% 141 4.26% 0.00426
2 Ratusz Miejski w Brzozowie, ul. Rynek 10 (I piętro), ul. Rynek 10 Brzozów 1 0.10% 95 1.05% 0.00105
3 Budynek administracyjny Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, ul. Ks. J. Bielawskiego 18 (świetlica), ul. Ks. J. Bielawskiego 18 Brzozów 14 1.32% 87 16.09% 0.01609
4 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Humniskach, 877 Humniska 5 0.85% 39 12.82% 0.01282
5 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Humniskach, 264 Humniska 1 0.19% 30 3.33% 0.00333
6 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Humniskach, 264 Humniska 3 0.55% 29 10.34% 0.01034
7 Dom Strażaka w Grabownicy Starzeńskiej (parter), 593 Grabownica Starzeńska 2 0.32% 35 5.71% 0.00571
8 Dom Strażaka w Grabownicy Starzeńskiej (I piętro), 593 Grabownica Starzeńska 3 0.51% 23 13.04% 0.01304
9 Dom Strażaka w Górkach, 73 Górki 2 0.37% 25 8.00% 0.008
10 Szkoła Podstawowa w Turzym Polu, 152 Turze Pole 5 1.18% 27 18.52% 0.01852
11 Szkoła Podstawowa w Zmiennicy, 29 Zmiennica 2 0.41% 5 40.00% 0.04
12 Szkoła Podstawowa w Starej Wsi, 790 Stara Wieś 0 0.00% 16 0.00% 0
13 Szkoła Podstawowa w Starej Wsi, 790 Stara Wieś 1 0.13% 25 4.00% 0.004
14 Zespół Szkół Nr 1 w Przysietnicy, 198 Przysietnica 3 0.33% 29 10.34% 0.01034
15 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przysietnicy, 514 Przysietnicy 0 0.00% 11 0.00% 0
16 Budynek Szpitala, Ks. J. Bielawskiego 18 Brzozów 0 0.00% 0 0.00% 0
17 Dom Pomocy Społecznej w Brzozowie, W. Witosa 13 Brzozów 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Haczów 9 0.25% 73 12.33% 0.01233
1 Szkoła Podstawowa w Haczowie-świetlica na parterze, 593 Haczów 0 0.00% 7 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa w Haczowie-sala gimnastyczna, 593 Haczów 2 0.22% 20 10.00% 0.01
3 Szkoła Podstawowa w Trześniowie, 107 Trześniów 0 0.00% 7 0.00% 0
4 Dom Ludowy w Bukowie, 91 Buków 2 1.39% 8 25.00% 0.025
5 Szkoła Podstawowa w Jasionowie, 195 Jasionów 3 0.67% 10 30.00% 0.03
6 Szkoła Podstawowa we Wzdowie, 121 Wzdów 0 0.00% 1 0.00% 0
7 Szkoła Podstawowa w Malinówce, 42 Malinówka 0 0.00% 5 0.00% 0
8 Szkoła Podstawowa w Jabłonicy Polskiej, 178 Jabłonica Polska 2 0.43% 15 13.33% 0.01333
Gmina Domaradz 3 0.12% 102 2.94% 0.00294
1 Szkoła Podstawowa w Baryczy, 238 Barycz 0 0.00% 12 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Domaradzu, 651 Domaradz 0 0.00% 14 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Domaradzu, 349 Domaradz 3 0.38% 54 5.56% 0.00556
4 Dom Strażaka w Domaradzu (Poręby), 897 A Domaradz 0 0.00% 6 0.00% 0
5 Zespół Szkół w Golcowej, 456 Golcowa 0 0.00% 13 0.00% 0
6 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Golcowej, 284 Golcowa 0 0.00% 3 0.00% 0
Miasto Krosno 29 0.16% 1 157 2.51% 0.00251
1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5, ul. Rzeszowska 10 Krosno 1 0.08% 59 1.69% 0.00169
2 Miejski Zespół Szkół Nr 3, ul. Ks. S. Decowskiego 9 Krosno 1 0.13% 79 1.27% 0.00127
3 Miejski Zespół Szkół Nr 3, ul. Ks. S. Decowskiego 9 Krosno 2 0.21% 58 3.45% 0.00345
4 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. M. Konopnickiej 5 Krosno 0 0.00% 27 0.00% 0
5 Dzielnicowy Dom Ludowy, ul. M. Kopernika 17 Krosno 0 0.00% 20 0.00% 0
6 Miejski Zespół Szkół Nr 1, ul. J. i S. Magurów 1 Krosno 3 0.44% 48 6.25% 0.00625
7 Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, ul. Kolejowa 1 Krosno 2 0.25% 59 3.39% 0.00339
8 Miejski Zespół Szkół Nr 6, ul. Kletówki 1 Krosno 1 0.18% 32 3.13% 0.00313
9 Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. F. Czajkowskiego 49 Krosno 0 0.00% 9 0.00% 0
10 Miejski Zespół Szkół Nr 8, ul. Prochownia 7 Krosno 4 0.50% 49 8.16% 0.00816
11 Miejski Zespół Szkół Nr 8, ul. Prochownia 7 Krosno 0 0.00% 47 0.00% 0
12 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ul. Kazimierza Wielkiego 4 Krosno 0 0.00% 14 0.00% 0
13 Miejski Zespół Szkół Nr 5, ul. Ks. P. Skargi 3 Krosno 0 0.00% 24 0.00% 0
14 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Piastowska 58 Krosno 2 0.22% 56 3.57% 0.00357
15 Dzielnicowy Dom Ludowy PUCHATEK, ul. F. Chopina 8 Krosno 1 0.13% 41 2.44% 0.00244
16 Miejski Zespół Szkół Nr 4, ul. S. Kisielewskiego 18 Krosno 2 0.27% 51 3.92% 0.00392
17 Miejski Zespół Szkół Nr 4, ul. S. Kisielewskiego 18 Krosno 0 0.00% 36 0.00% 0
18 Miejski Zespół Szkół Nr 4, ul. S. Kisielewskiego 18 Krosno 0 0.00% 51 0.00% 0
19 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , , NASZE ZDROWIE", ul. Podkarpacka 5a Krosno 1 0.18% 39 2.56% 0.00256
20 Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Grunwaldzka 15 Krosno 1 0.08% 63 1.59% 0.00159
21 Miejski Zespół Szkół Nr 7, ul. Powstańców Ślaskich 75 Krosno 2 0.24% 97 2.06% 0.00206
22 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, ul. Bohaterów Westerplatte 20 Krosno 1 0.11% 58 1.72% 0.00172
23 Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi, ul. Wojska Polskiego 45 Krosno 4 0.47% 65 6.15% 0.00615
24 Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi, ul. Wojska Polskiego 45 Krosno 1 0.09% 68 1.47% 0.00147
25 Dom Pomocy Społecznej Nr 1, ul. F. Żwirki i S. Wigury 4a Krosno 0 0.00% 1 0.00% 0
26 Dom Pomocy Społecznej Nr 2, ul. Kletówki 7 Krosno 0 0.00% 1 0.00% 0
27 Wojewódzki Szpital Podkarpacki, ul. Korczyńska 57 Krosno 0 0.00% 4 0.00% 0
28 Wojewódzki Szpital Podkarpacki, ul. Grodzka 45 Krosno 0 0.00% 1 0.00% 0
29 Centrum Medyczno-Charytatywne CARITAS Archidiecezji Przemyskiej w Krośnie, ul. Grodzka 45a Krosno 0 0.00% 0 0.00% 0
Powiat Sanocki 327 0.91% 1 532 21.34% 0.02134
Gmina Komańcza 144 8.83% 241 59.75% 0.05975
1 Urząd Gminy, 166 Komańcza 43 10.24% 62 69.35% 0.06935
2 Szkoła Podstawowa, 26A Wisłok Wielki 7 4.76% 17 41.18% 0.04118
3 Ośrodek Kultury, 32 Szczawne 45 19.07% 61 73.77% 0.07377
4 Świetlica ZK, 46 Nowy Łupków 22 8.53% 38 57.89% 0.05789
5 Rzepedzki Ośrodek Kultury, Osiedle A 19A Rzepedź 27 4.84% 63 42.86% 0.04286
6 Świetlica na terenie ZK, 45 Nowy Łupków 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Besko 3 0.20% 35 8.57% 0.00857
1 Szkoła Podstawowa, ul. Kolejowa 54 Besko 1 0.19% 18 5.56% 0.00556
2 Gimnazjum, ul. Kolejowa 54 Besko 0 0.00% 8 0.00% 0
3 Gminny Ośrodek Kultury, ul. Starowiejska 64 Besko 2 0.46% 8 25.00% 0.025
4 Świetlica Młodzieżowa, Olza 8 Mymoń 0 0.00% 1 0.00% 0
Miasto Sanok 67 0.45% 598 11.20% 0.0112
1 Starostwo Powiatowe, ul. Jagiellońska 22 Sanok 1 0.19% 25 4.00% 0.004
2 Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Jana III Sobieskiego 5 Sanok 0 0.00% 12 0.00% 0
3 Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 1, ul. Rymanowska 15 Sanok 2 0.30% 24 8.33% 0.00833
4 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im J. Grodka, ul. Mickiewicza 21 Sanok 4 0.67% 26 15.38% 0.01538
5 Centrum Handlowe "Ryś", ul. Krakowska 2 Sanok 1 0.11% 26 3.85% 0.00385
6 Filia Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 1, ul. Piastowska 47 Sanok 4 0.59% 23 17.39% 0.01739
7 Szkoła Podsatwowa Nr 9, ul. Jana Pawła II 25 Sanok 1 0.14% 23 4.35% 0.00435
8 Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 2, ul. Sadowa 11 Sanok 4 0.59% 30 13.33% 0.01333
9 Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Sadowa 12 Sanok 3 0.40% 50 6.00% 0.006
10 Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Jana Pawła II 25 Sanok 2 0.38% 26 7.69% 0.00769
11 Osiedlowy Dom Kultury "Puchatek", ul. Traugutta 9 Sanok 5 0.78% 36 13.89% 0.01389
12 Żłobek Samorządowy Nr 2, ul. Traugutta 23 Sanok 3 0.42% 37 8.11% 0.00811
13 TS "Sanoczanka", ul. Kwiatowa 25 Sanok 4 0.56% 36 11.11% 0.01111
14 Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3, ul. Kochanowskiego 2 Sanok 5 0.62% 33 15.15% 0.01515
15 Szkoła Podstawowa Nr 1, Al. Szwajcarii 5 Sanok 3 0.43% 25 12.00% 0.012
16 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. Grodka, ul. Reymonta 6 Sanok 5 0.82% 36 13.89% 0.01389
17 Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Przemyska 80 Sanok 10 0.94% 40 25.00% 0.025
18 Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 4, ul. Robotnicza 13A Sanok 3 0.41% 13 23.08% 0.02308
19 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Stróżowska 4 Sanok 1 0.11% 31 3.23% 0.00323
20 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Lipińskiego 63 Sanok 3 0.46% 23 13.04% 0.01304
21 I Liceum Ogólnokształcące, ul. Zagrody 1 Sanok 3 0.41% 21 14.29% 0.01429
22 Szpital Specjalistyczny, 800 Lecia 26 Sanok 0 0.00% 2 0.00% 0
Gmina Bukowsko 32 1.66% 107 29.91% 0.02991
1 Urząd Gminy (sala narad), 290 Bukowsko 13 1.63% 32 40.63% 0.04063
2 Zespół Szkół, 77 Nowotaniec 16 2.48% 60 26.67% 0.02667
3 Zespół Szkół, 105 Pobiedno 3 0.63% 15 20.00% 0.02
Gmina Sanok 26 0.40% 242 10.74% 0.01074
1 Wiejski Dom Kultury, 78 Płowce 3 1.06% 9 33.33% 0.03333
2 Wiejski Dom Kultury, 493 Niebieszczany 4 0.47% 14 28.57% 0.02857
3 Szkoła Podstawowa, 157 Prusiek 0 0.00% 9 0.00% 0
4 Wiejski Dom Kultury, 29 Markowce 0 0.00% 6 0.00% 0
5 Wiejski Dom Kultury, 205 Sanoczek 0 0.00% 6 0.00% 0
6 Wiejski Dom Kultury, 100 Zabłotce 2 1.03% 11 18.18% 0.01818
7 Szkoła Podstawowa, 92 Pisarowce 1 0.28% 26 3.85% 0.00385
8 Szkoła Podstawowa, 133 Czerteż 1 0.45% 4 25.00% 0.025
9 Wiejski Dom Kultury, 224 Kostarowce 2 0.70% 9 22.22% 0.02222
10 Wiejski Dom Kultury, 110 Jurowce 3 0.60% 36 8.33% 0.00833
11 Wiejski Dom Kultury, 345A Strachocina 0 0.00% 9 0.00% 0
12 Wiejski Dom Kultury, 224 Pakoszówka 1 0.22% 12 8.33% 0.00833
13 Szkoła Podstawowa, 173 Falejówka 1 0.34% 20 5.00% 0.005
14 Wiejski Dom Kultury, Środkowa 25 Trepcza 4 0.89% 25 16.00% 0.016
15 Wiejski Dom Kultury, 12 Dębna 0 0.00% 2 0.00% 0
16 Wiejski Dom Kultury, 71 Liszna 1 0.93% 1 100.00% 0.1
17 Szkoła Podstawowa, 170 Mrzygłód 1 0.32% 12 8.33% 0.00833
18 Wiejski dom Kultury, 100 Hłomcza 0 0.00% 9 0.00% 0
19 Wiejski Dom Kultury, Przemyska 91 Bykowce 2 0.64% 12 16.67% 0.01667
20 Szkoła Podstawowa, 1 Wujskie 0 0.00% 10 0.00% 0
Gmina Tyrawa Wołoska 4 0.48% 27 14.81% 0.01481
1 Urząd Gminy, 175 Tyrawa Wołoska 4 0.48% 27 14.81% 0.01481
Gmina Zagórz 16 0.30% 161 9.94% 0.00994
1 Szkoła Podstawowa w Zagórzu, ul. Piłsudskiego 70 Zagórz 3 0.34% 39 7.69% 0.00769
2 Szkoła Podstawowa w Zagórzu, ul. Wolności 10 Zagórz 3 0.27% 35 8.57% 0.00857
3 Szkoła Podstawowa w Łukowem, 64 Łukowe 2 0.41% 8 25.00% 0.025
4 Gimnazjum w Tarnawie Dolnej, 28 Tarnawa Dolna 2 0.23% 20 10.00% 0.01
5 Szkoła Podstawowa w Czaszynie, 191 Czaszyn 0 0.00% 8 0.00% 0
6 Szkoła Podstawowa w Porażu, Szkolna 2 Poraż 1 0.19% 16 6.25% 0.00625
7 Dom Strażaka w Mokrem, 116 Mokre 4 1.51% 23 17.39% 0.01739
8 Szkoła Podstawowa w Zahutyniu, 111 Zahutyń 1 0.20% 12 8.33% 0.00833
Gmina Zarszyn 35 1.06% 121 28.93% 0.02893
1 Dom Kultury w Zarszynie, ul. Szkolna 1 Zarszyn 9 1.25% 34 26.47% 0.02647
2 Dom Ludowy w Jaćmierzu, 134 Jaćmierz 2 0.41% 14 14.29% 0.01429
3 Szkoła Podstawowa w Bażanówce, 102 Bażanówka 1 0.36% 7 14.29% 0.01429
4 Dom Strażaka w Długiem, ul. Sanocka 92 Długie 20 3.50% 24 83.33% 0.08333
5 Dom Ludowy w Nowosielcach, ul. Św. Floriana 2 Nowosielce 1 0.21% 17 5.88% 0.00588
6 Szkoła Podstawowa w Pielni, ul. Dębowa 1 Pielnia 2 0.59% 9 22.22% 0.02222
7 Szkoła Podstawowa w Odrzechowej, ul. Szkolna 1 Odrzechowa 0 0.00% 16 0.00% 0
Powiat Krośnieński 39 0.09% 1 187 3.29% 0.00329
Gmina Jaśliska 3 0.32% 11 27.27% 0.02727
1 Dom Ludowy, 30 Jaśliska 2 0.30% 9 22.22% 0.02222
2 Dom Ludowy, 8 Wola Niżna 0 0.00% 1 0.00% 0
3 Budynek użytkowy-Świetlica-Moszczaniec, 13/2 Moszczaniec 1 1.43% 1 100.00% 0.1
4 Zakład Karny w Łupkowie-Oddział Zewnętrzy w Moszczańcu, 14 Moszczaniec 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Dukla 12 0.22% 239 5.02% 0.00502
1 Szkoła Podstawowa w Dukli, ul. Kościuszki 13 Dukla 1 0.23% 30 3.33% 0.00333
2 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli, ul. Armii Krajowej 1a Dukla 4 0.87% 36 11.11% 0.01111
3 Gminny Klub Seniora w Dukli, ul. Trakt Węgierski 8a Dukla 0 0.00% 8 0.00% 0
4 Dom Ludowy w Teodorówce, 69a Teodorówka 0 0.00% 27 0.00% 0
5 Dom Ludowy w Iwli, 20 Iwla 2 0.72% 9 22.22% 0.02222
6 Szkoła Podstawowa w Głojscach, Szkolna 7 Głojsce 0 0.00% 5 0.00% 0
7 Szkoła Podstawowa w Łękach Dukielskich, 74 Łęki Dukielskie 2 0.74% 8 25.00% 0.025
8 SZkoła Podstawowa w Łękach Dukielskich, 74 Łęki Dukielskie 0 0.00% 11 0.00% 0
9 Szkoła Podstawowa w Wietrznie, 22 Wietrzno 1 0.30% 14 7.14% 0.00714
10 Szkoła Podsawowa w Równem, Długa 41 Równe 0 0.00% 18 0.00% 0
11 Szkoła Podstawowa w Równem, Długa 41 Równe 0 0.00% 14 0.00% 0
12 Dom Ludowy w Cergowej, 157 Cergowa 0 0.00% 25 0.00% 0
13 Szkoła Podstawowa w Jasionce, 74 Jasionka 1 0.22% 8 12.50% 0.0125
14 Dom Ludowy w Trzcianie, 24a Trzciana 0 0.00% 9 0.00% 0
15 Szkoła Podstawowa w Tylawie, 26 Tylawa 1 0.26% 17 5.88% 0.00588
Gmina Wojaszówka 3 0.09% 95 3.16% 0.00316
1 Dom Kultury, ul. Władysława Jagiełły 1 Odrzykoń 2 0.22% 18 11.11% 0.01111
2 Dom Strażaka, 137 Bratkówka 0 0.00% 4 0.00% 0
3 Dom Ludowy, 115 Wojaszówka 0 0.00% 4 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa, 87 Łęki Strzyżowskie 1 0.31% 8 12.50% 0.0125
5 Szkoła Podstawowa, 1 Ustrobna 0 0.00% 18 0.00% 0
6 Szkoła Podstawowa, 189 Przybówka 0 0.00% 9 0.00% 0
7 Dom Ludowy, 138 Bajdy 0 0.00% 13 0.00% 0
8 Dom Ludowy, 33 Wojkówka 0 0.00% 6 0.00% 0
9 Dzienny Dom "Senior Wigor", 89 Łączki Jagiellońskie 0 0.00% 1 0.00% 0
10 Oddział Przedszkolny, 51 Pietrusza Wola 0 0.00% 8 0.00% 0
11 Dom Ludowy, ul. Mikołaja Kamienieckiego 131 Odrzykoń, Głębokie 0 0.00% 6 0.00% 0
Gmina Krościenko Wyżne 0 0.00% 30 0.00% 0
1 Publiczna Szkoła Podstawowa, Szkolna 34 Krościenko Wyżne 0 0.00% 4 0.00% 0
2 Publiczna Szkoła Podstawowa, Szkolna 34 Krościenko Wyżne 0 0.00% 8 0.00% 0
3 Samorządowe Przedszkole, Południowa 11 Krościenko Wyżne 0 0.00% 13 0.00% 0
4 Dom Ludowy w Pustynach, Centralna 13 Pustyny 0 0.00% 5 0.00% 0
Gmina Rymanów 7 0.12% 152 4.61% 0.00461
1 Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie, ul. Grunwaldzka 9 Rymanów 2 0.21% 40 5.00% 0.005
2 Dom Ludowy w Rymanowie, ul. Mickiewicza 46 Rymanów 1 0.23% 12 8.33% 0.00833
3 Dom Ludowy w Klimkówce, ul. Zdrojowa 51 Klimkówka 0 0.00% 12 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa we Wróbliku Szlacheckim, ul. Szkolna 5 Wróblik Szlachecki 1 0.29% 9 11.11% 0.01111
5 Dom Ludowy w Bziance, 191a Bzianka 0 0.00% 1 0.00% 0
6 Hala Sportowa w Sieniawie, ul. Kwiatowa 10 Sieniawa 1 0.28% 9 11.11% 0.01111
7 Galeria "Zdrój" w Rymanowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 40 Rymanów-Zdrój 1 0.18% 22 4.55% 0.00455
8 Zespół Szkół Publicznych w Milczy, ul. Szkolna 16 Milcza 0 0.00% 6 0.00% 0
9 Szkoła Podstawowa w Głębokiem, 68 Głębokie 0 0.00% 5 0.00% 0
10 Szkoła Podstawowa w Króliku Polskim, ul. Bieszczadzka 137 Królik Polski 0 0.00% 17 0.00% 0
11 Zespół Szkół Publicznych w Posadzie Górnej, ul. 3 Maja 164 Posada Górna 0 0.00% 10 0.00% 0
12 Dom Ludowy w Ladzinie, ul. Rzeszowska 155 Ladzin 0 0.00% 4 0.00% 0
13 Dom Ludowy we Wróbliku Królewskim, ul. Jana Pawła II 15 Wróblik Królewski 1 0.40% 5 20.00% 0.02
Gmina Chorkówka 3 0.06% 110 2.73% 0.00273
1 Dom Ludowy, 137 Bóbrka 0 0.00% 11 0.00% 0
2 Urząd Gminy (sala narad), 175 Chorkówka 0 0.00% 6 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa, 30 Draganowa 0 0.00% 5 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa, 174 Faliszówka 0 0.00% 1 0.00% 0
5 Szkoła Podstawowa, 331 Kobylany 2 0.46% 8 25.00% 0.025
6 Zespół Szkół Publicznych, 59 Kopytowa 0 0.00% 3 0.00% 0
7 Szkoła Podstawowa, 85 Leśniówka 0 0.00% 2 0.00% 0
8 Dom Ludowy, 102 Machnówka 0 0.00% 3 0.00% 0
9 Dom Strażaka, 65 Poraj 0 0.00% 2 0.00% 0
10 Dom Strażaka, 36 Sulistrowa 0 0.00% 1 0.00% 0
11 Zespół Szkół, Szkolna 50 Świerzowa Polska 0 0.00% 20 0.00% 0
12 Szkoła Podstawowa, 85 Szczepańcowa 0 0.00% 17 0.00% 0
13 Szkoła Podstawowa, Łukasiewicza 31 Zręcin 1 0.11% 23 4.35% 0.00435
14 Szkoła Podstawowa, 242 Żeglce 0 0.00% 8 0.00% 0
Gmina Jedlicze 2 0.03% 166 1.20% 0.0012
1 Szkoła Podstawowa Jedlicze, ul. Tokarskich 5 Jedlicze 0 0.00% 25 0.00% 0
2 Urząd Gminy Jedlicze, ul. Rynek 6 Jedlicze 0 0.00% 11 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa Jedlicze, ul. Tokarskich 5 Jedlicze 2 0.36% 16 12.50% 0.0125
4 Samorządowe Przedszkole w Jedliczu, ul. Rejtana 38a Jedlicze 0 0.00% 15 0.00% 0
5 Samorządowe Przedszkole w Jedliczu, ul. Rejtana 38a Jedlicze 0 0.00% 7 0.00% 0
6 Sala Domu Ludowego Jedlicze, ul. Kurkowskiego 19 Jedlicze 0 0.00% 6 0.00% 0
7 Sala Domu Ludowego Chlebna, 55 Chlebna 0 0.00% 7 0.00% 0
8 Sala Domu Ludowego Długie, 113 Długie 0 0.00% 6 0.00% 0
9 Sala Domu Ludowego Dobieszyn, 103 Dobieszyn 0 0.00% 11 0.00% 0
10 Sala Domu Ludowego Jaszczew, 131 Jaszczew 0 0.00% 3 0.00% 0
11 Sala Domu Ludowego Moderówka, 134 Moderówka 0 0.00% 21 0.00% 0
12 Sala Domu Ludowego Piotrówka, 116 Piotrówka 0 0.00% 3 0.00% 0
13 Szkoła Podstawowa Potok, 73 Potok 0 0.00% 6 0.00% 0
14 Szkoła Podstawowa Potok, 73 Potok 0 0.00% 22 0.00% 0
15 Sala Domu Ludowego Żarnowiec, 281 Żarnowiec 0 0.00% 7 0.00% 0
Gmina Miejsce Piastowe 2 0.03% 209 0.96% 0.00096
1 Dom Ludowy w Głowience, Szkolna 1 Głowienka 0 0.00% 43 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa w Łężanach, Tadeusza Kościuszki 2 Łężany 0 0.00% 22 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym, ul. Szkolna 24 Miejsce Piastowe 0 0.00% 19 0.00% 0
4 Dom Ludowy w Niżnej Łące, O. Hieronima Longawy 51 Niżna Łąka 0 0.00% 6 0.00% 0
5 Dom Ludowy w Rogach, Ks. Henryka Domino 54 Rogi 1 0.10% 50 2.00% 0.002
6 Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Targowiskach, Ks. Macieja Suchodolskiego 38 Targowiska 1 0.10% 23 4.35% 0.00435
7 Dom Ludowy w Widaczu, 34 Widacz 0 0.00% 8 0.00% 0
8 Dom Ludowy we Wrocance, Nadrzeczna 1 Wrocanka 0 0.00% 30 0.00% 0
9 Dom Ludowy w Zalesiu, 43 Targowiska, Zalesie 0 0.00% 8 0.00% 0
Gmina Iwonicz-Zdrój 0 0.00% 59 0.00% 0
1 Kino "Wczasowicz", pl. Dietla 2 Iwonicz-Zdrój 0 0.00% 21 0.00% 0
2 Dom Parafialny, ul. Długa 33 Iwonicz 0 0.00% 3 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa, ul. Zagrodniki 21 Iwonicz 0 0.00% 13 0.00% 0
4 Dom Ludowy, 98 Lubatówka 0 0.00% 7 0.00% 0
5 Remiza OSP, 290B Lubatowa 0 0.00% 3 0.00% 0
6 Szkoła Podstawowa, 284 Lubatowa 0 0.00% 12 0.00% 0
7 Dom Pomocy Społecznej, ul. Floriańska 19 Iwonicz 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Korczyna 7 0.16% 116 6.03% 0.00603
1 Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie, ul. Spółdzielcza 20 Korczyna 2 0.20% 34 5.88% 0.00588
2 Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie, ul. Spółdzielcza 20 Korczyna 0 0.00% 22 0.00% 0
3 Budynek Szkoły Podstawowej w Korczynie, ul. Fredry 2 Korczyna 1 0.20% 18 5.56% 0.00556
4 Budynek Domu Ludowego w Korczynie-Sporne, Sporne 17 Korczyna 1 0.73% 3 33.33% 0.03333
5 Budynek Szkoły Podstawowej w Czarnorzekach, 1 Czarnorzeki 0 0.00% 2 0.00% 0
6 Budynek Szkoły Podstawowej w Iskrzyni, Szkolna 4 Iskrzynia 1 0.20% 6 16.67% 0.01667
7 Budynek Szkoły Podstawowej w Komborni, 63 Kombornia 1 0.19% 13 7.69% 0.00769
8 Budynek Szkoły Podstawowej w Krasnej, 108 Krasna 1 0.38% 10 10.00% 0.01
9 Budynek Szkoły Podstawowej w Węglówce, 81 Węglówka 0 0.00% 8 0.00% 0
10 Budynek Domu Ludowego w Woli Komborskiej, 17 Wola Komborska 0 0.00% 0 0.00% 0
Powiat Jasielski 23 0.05% 996 2.31% 0.00231
Gmina Osiek Jasielski 3 0.13% 27 11.11% 0.01111
1 Gminny Ośrodek Kultury w Osieku Jasielskim, 9 Osiek Jasielski 1 0.17% 12 8.33% 0.00833
2 Zespół Szkół Integracyjnych w Samoklęskach, 206 Samoklęski 1 0.20% 4 25.00% 0.025
3 Szkoła Podstawowa w Załężu, 3 Załęże 1 0.36% 3 33.33% 0.03333
4 Dom Ludowy w Pielgrzymce, 185 Pielgrzymka 0 0.00% 4 0.00% 0
5 Dom Ludowy w Zawadce Osieckiej, 61 Zawadka Osiecka 0 0.00% 1 0.00% 0
6 Dom Ludowy w Mrukowej, 161 Mrukowa 0 0.00% 3 0.00% 0
Gmina Jasło 5 0.08% 133 3.76% 0.00376
1 Dom Świetlicowy, 122 Kowalowy 0 0.00% 3 0.00% 0
2 Dom Ludowy w Gorajowicach, 33 Gorajowice 0 0.00% 2 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa w Warzycach, 205 Warzyce 1 0.25% 7 14.29% 0.01429
4 Szkoła Podstawowa w Warzycach, 205 Warzyce 0 0.00% 6 0.00% 0
5 Dom Ludowy, 13 Zimna Woda 0 0.00% 1 0.00% 0
6 Dom Ludowy, 171 Bierówka 0 0.00% 8 0.00% 0
7 Szkoła podstawowa w Niepli, 195 Niepla 0 0.00% 3 0.00% 0
8 Budynek Rekreacyjno-Sportowy w Chrząstówce, Chrząstówka 0 0.00% 3 0.00% 0
9 Dom Ludowy, 46 Szebnie 0 0.00% 8 0.00% 0
10 Dom Ludowy, 97 Wolica 0 0.00% 6 0.00% 0
11 Dom Strażaka, 126 Łaski 0 0.00% 7 0.00% 0
12 Budynek Rekreacyjno Sportowy w ŻÓŁKOWIE, Żółków 0 0.00% 20 0.00% 0
13 Dom Ludowy, 248 Niegłowice 1 0.26% 8 12.50% 0.0125
14 Dom Ludowy, 3 Brzyście 0 0.00% 2 0.00% 0
15 Szkoła Podstawowa Nr 2, 162 Osobnica 2 0.48% 6 33.33% 0.03333
16 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Osobnicy, 99 Osobnica 1 0.23% 6 16.67% 0.01667
17 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Osobnicy, 99 Osobnica 0 0.00% 8 0.00% 0
18 Szkoła Podstawowa w Trzcinicy, 72 Trzcinica 0 0.00% 12 0.00% 0
19 Dom Ludowy, 141 Trzcinica 0 0.00% 7 0.00% 0
20 Szkoła Podstawowa, 60 Jareniówka 0 0.00% 4 0.00% 0
21 Dom Ludowy, 154 Opacie 0 0.00% 4 0.00% 0
22 Zakład Karny w Warzycach, 467 Warzyce 0 0.00% 2 0.00% 0
Gmina Tarnowiec 3 0.08% 73 4.11% 0.00411
1 Dom Ludowy, 30 Tarnowiec 0 0.00% 19 0.00% 0
2 Dom Ludowy, 162 Czeluśnica 1 0.20% 4 25.00% 0.025
3 Dom Ludowy-świetlica, 77 Glinik Polski 1 0.42% 3 33.33% 0.03333
4 Szkoła Podstawowa, 109 Łubno Szlacheckie 0 0.00% 3 0.00% 0
5 Szkoła Podstawowa, 230 Tarnowiec 0 0.00% 16 0.00% 0
6 Dom Ludowy, BN Sądkowa 0 0.00% 13 0.00% 0
7 Dom Ludowy, 89 Nowy Glinik 0 0.00% 1 0.00% 0
8 Dom Ludowy, 92 Łajsce 0 0.00% 6 0.00% 0
9 Dom Ludowy, 24 Umieszcz 1 0.36% 4 25.00% 0.025
10 Dom Ludowy, 35 Wrocanka 0 0.00% 4 0.00% 0
Gmina Krempna 1 0.13% 12 8.33% 0.00833
1 Budynek Byłej Szkoły Podstawowej w Grabiu, 22 Grab 0 0.00% 3 0.00% 0
2 Zespół Szkół w Krempnej, 45 Krempna 1 0.28% 9 11.11% 0.01111
3 Budynek Byłej Szkoły Podstawowej w Myscowej, 41 Myscowa 0 0.00% 0 0.00% 0
4 Remiza OSP w Polanach, 44 Polany 0 0.00% 0 0.00% 0
5 Dom Ludowy w Świątkowej Wielkiej, 49 Świątkowa Wielka 0 0.00% 0 0.00% 0
Miasto Jasło 3 0.02% 431 0.70% 0.0007
1 Urząd Miasta w Jaśle, Sala Posiedzeń RMJ, I piętro, ul. Rynek 12 Jasło 0 0.00% 20 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jaśle, ul. Tadeusza Czackiego 2 Jasło 0 0.00% 19 0.00% 0
3 Jasielski Dom Kultury, ul. Kołłątaja 1 Jasło 0 0.00% 17 0.00% 0
4 Zespół Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle, ul. Szkolna 38 Jasło 0 0.00% 34 0.00% 0
5 Zespół Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle, ul. Szkolna 38 Jasło 0 0.00% 30 0.00% 0
6 Zespół Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle, ul. Szkolna 38 Jasło 0 0.00% 38 0.00% 0
7 I Liceum Ogółnokształcące w Jaśle, ul. Czackiego 4 Jasło 0 0.00% 14 0.00% 0
8 Dom Ludowy Bryły, ul. Mickiewicza 115 Jasło, Bryły 0 0.00% 2 0.00% 0
9 Dom Ludowy Kaczorowy, ul. Kaczorowy 55 Jasło, Kaczorowy 0 0.00% 10 0.00% 0
10 Klub Osiedlowy Gamrat, ul. Mickiewicza 108 Jasło, Gamrat 0 0.00% 5 0.00% 0
11 Dom Ludowy Krajowice, ul. Okrężna 1 Jasło, Krajowice 0 0.00% 7 0.00% 0
12 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jaśle, ul. Tadeusza Czackiego 2 Jasło, Ulaszowice 0 0.00% 7 0.00% 0
13 Niepubliczne Przedszkole " SMYK" w Jaśle, ul. Na Kotlinę 3 Jasło, Ulaszowice 0 0.00% 13 0.00% 0
14 Szkoła Podstawowa Nr 10 w Jaśle, ul. Lwowska 36 Jasło, Brzyszczki 0 0.00% 12 0.00% 0
15 Dom Ludowy Hankówka, ul. Hankówka 109 Jasło, Hankówka 0 0.00% 11 0.00% 0
16 Szkoła Podstawowa Nr 7 w Jaśle, ul. Św. Jana z Dukli 94 Jasło, Nowy Żółków 0 0.00% 10 0.00% 0
17 Zespół Szkół Miejskich Nr 5 w Jaśle, ul. Sobniowska 58 Jasło, Sobniów 2 0.27% 24 8.33% 0.00833
18 Zespół Szkół Technicznych w Jaśle, ul. Staszica 30 Jasło, Górka 1 0.13% 24 4.17% 0.00417
19 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Jaśle, ul. Wincentego Pola 9 Jasło 0 0.00% 36 0.00% 0
20 Zespół Szkół Technicznych w Jaśle, ul. Staszica 30 Jasło 0 0.00% 12 0.00% 0
21 MOSiR w Jaśle, ul. Sikorskiego 15 Jasło 0 0.00% 12 0.00% 0
22 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Jaśle, ul. Kopernika 8a Jasło 0 0.00% 26 0.00% 0
23 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Jaśle, ul. Kopernika 8a Jasło 0 0.00% 12 0.00% 0
24 Zespół Szkół Technicznych w Jaśle, ul. Staszica 30 Jasło 0 0.00% 16 0.00% 0
25 Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Jaśle, ul. Rafineryjna 3a Jasło, Gądki 0 0.00% 8 0.00% 0
26 Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Jaśle, ul. Rafineryjna 3a Jasło 0 0.00% 9 0.00% 0
27 Dom Ludowy Niegłowice, ul. Niegłowicka 27 Jasło, Niegłowice 0 0.00% 3 0.00% 0
28 Szpital Specjalistyczny w Jaśle, Lwowska 22 Jasło 0 0.00% 0 0.00% 0
29 Szpital Specjalistyczny w Jaśle, Za Bursą 1 Jasło 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Nowy Żmigród 1 0.03% 66 1.52% 0.00152
1 Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 9 Nowy Żmigród 0 0.00% 16 0.00% 0
2 Dom Ludowy w Mytarzy, 137 Mytarz 0 0.00% 6 0.00% 0
3 Dom Ludowy w Tokach, 137 Toki 0 0.00% 8 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa w Kątach, 183 Kąty 0 0.00% 2 0.00% 0
5 Dom Ludowy w Nienaszowie, 301 Nienaszów 0 0.00% 6 0.00% 0
6 Dom Ludowy w Łysej Górze, 222 Łysa Góra 0 0.00% 0 0.00% 0
7 Szkoła Podstawowa w Łężynach, 144 Łężyny 0 0.00% 2 0.00% 0
8 Dom Ludowy w Gorzycach, 139 Gorzyce 0 0.00% 18 0.00% 0
9 Dom Ludowy w Starym Żmigrodzie, 151 Stary Żmigród 0 0.00% 4 0.00% 0
10 Dom Ludowy w Skalniku, 65 Skalnik 1 0.36% 1 100.00% 0.1
11 Dom Ludowy w Makowiskach, 155 Makowiska 0 0.00% 0 0.00% 0
12 Dom Ludowy w Desznicy, 74 Desznica 0 0.00% 3 0.00% 0
Gmina Kołaczyce 0 0.00% 47 0.00% 0
1 Dom Kultury w Kołaczycach, ul. Szewska 11 Kołaczyce 0 0.00% 9 0.00% 0
2 Zespół Szkół Społecznych, 33 Krajowice 0 0.00% 1 0.00% 0
3 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Matysika w Bieździedzy, 98 Bieździedza 0 0.00% 5 0.00% 0
4 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Matysika w Bieździedzy, 98 Bieździedza 0 0.00% 2 0.00% 0
5 Zespół Szkół Społecznych, 79 Lublica 0 0.00% 2 0.00% 0
6 Zespół Szkół Społecznych, 173 Sieklówka 0 0.00% 5 0.00% 0
7 Zespół Szkół Społecznych im. Jana Pawła II w Sowinie, 1 Sowina 0 0.00% 2 0.00% 0
8 Publiczna Szkoła Podstawowa im. I Armii Wojska Polskiego w Kołaczycach, Szkolna 7 Kołaczyce 0 0.00% 21 0.00% 0
Gmina Skołyszyn 3 0.06% 125 2.40% 0.0024
1 Gminny Ośrodek Kultury w Skołyszynie, 283 Skołyszyn 1 0.11% 28 3.57% 0.00357
2 Dom Ludowy w Jabłonicy, 126 Jabłonica 0 0.00% 8 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa w Bączalu Dolnym, 101 Bączal Dolny 0 0.00% 4 0.00% 0
4 Dom Ludowy w Przysiekach, 429 Przysieki 0 0.00% 14 0.00% 0
5 Dom Ludowy w Harklowej, 501 Harklowa 0 0.00% 17 0.00% 0
6 Dom Ludowy w Święcanach, 1 Święcany 0 0.00% 10 0.00% 0
7 Dom Ludowy w Lipnicy Górnej, 136 Lipnica Górna 0 0.00% 1 0.00% 0
8 Dom Ludowy w Lisowie, 172 Lisów 0 0.00% 18 0.00% 0
9 Dom Ludowy w Siepietnicy, 84 Siepietnica 1 0.45% 5 20.00% 0.02
10 Szkoła Podstawowa w Kunowej, 89 Kunowa 1 0.53% 12 8.33% 0.00833
11 Dom Ludowy w Siedliskach Sławęcińskich, 103 Siedliska Sławęcińskie 0 0.00% 4 0.00% 0
12 Dom Ludowy w Pustej Woli, 77 Pusta Wola 0 0.00% 4 0.00% 0
Gmina Dębowiec 3 0.08% 63 4.76% 0.00476
1 Szkoła Podstawowa w Cieklinie, 337 Cieklin 0 0.00% 6 0.00% 0
2 Dom Ludowy w Radości, 61 Radość 0 0.00% 9 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa w Łazach Dębowieckich, 202 Łazy Dębowieckie 0 0.00% 0 0.00% 0
4 Urząd Gminy Dębowiec, 101 Dębowiec 1 0.11% 19 5.26% 0.00526
5 Dom Ludowy w Majscowej, 171 Majscowa 2 1.16% 8 25.00% 0.025
6 Szkoła Podstawowa w Zarzeczu, 143 Zarzecze 0 0.00% 9 0.00% 0
7 Szkoła Podstawowa w Woli Dębowieckiej, 33 Wola Dębowiecka 0 0.00% 6 0.00% 0
8 Szkoła Podstawowa w Dobryni, 53 Dobrynia 0 0.00% 0 0.00% 0
9 Szkoła Podstawowa w Foluszu, 53 Folusz 0 0.00% 3 0.00% 0
10 Dom Pomocy Społecznej Foluszu, 56 Folusz 0 0.00% 3 0.00% 0
Gmina Brzyska 1 0.04% 19 5.26% 0.00526
1 Szkoła Podstawowa-świetlica, 125 Błażkowa 1 0.32% 5 20.00% 0.02
2 Szkoła Podstawowa-sala lekcyjna, 125 Błażkowa 0 0.00% 4 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa-sala lekcyjna, 348 Brzyska 0 0.00% 3 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa-świetlica, 348 Brzyska 0 0.00% 0 0.00% 0
5 Dom Ludowy, 26 Ujazd 0 0.00% 3 0.00% 0
6 Dom Ludowy, 129 Wróblowa 0 0.00% 1 0.00% 0
7 Dom Ludowy, 118 Dąbrówka 0 0.00% 3 0.00% 0
Powiat Leski 460 4.16% 752 61.17% 0.06117
Gmina Lesko 255 5.81% 356 71.63% 0.07163
1 Szkoła Podstawowa, ul. Smolki 2 Lesko 34 5.86% 54 62.96% 0.06296
2 Przedszkole Samorządowe, ul. Zygmunta Kaczkowskiego 26 Lesko 66 10.39% 89 74.16% 0.07416
3 Bieszczadzki Dom Kultury, ul. Piłsudskiego 1 Lesko 31 5.46% 41 75.61% 0.07561
4 Publiczne Gimnazjum, ul. Kościuszki 7 Lesko 38 7.47% 49 77.55% 0.07755
5 Remiza OSP, 109B Jankowce 9 2.40% 15 60.00% 0.06
6 Świetlica Wiejska, 110 Huzele 22 6.96% 28 78.57% 0.07857
7 Szkoła Podstawowa, 215 Bezmiechowa Dolna 8 2.70% 11 72.73% 0.07273
8 Zespół Szkół Samorządowych, 157 Hoczew 17 5.30% 26 65.38% 0.06538
9 Szkoła Podstawowa, 18 Manasterzec 10 2.94% 17 58.82% 0.05882
10 Zespół Szkół Samorządowych, 172 Średnia Wieś 19 4.38% 25 76.00% 0.076
11 Szpital Powiatowy, Kochanowskiego 2 Lesko 1 14.29% 1 100.00% 0.1
12 Zakład Karny w Uhercach Mineralnych, Oddział Zewnętrzny w Średniej Wsi, 38 - 604 Średnia Wieś, Średnia Wieś 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Solina 74 2.92% 114 64.91% 0.06491
1 Szkoła Podstawowa im. Józefa Blizińskiego w Bóbrce, 50 Bóbrka 45 12.06% 50 90.00% 0.09
2 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zawozie, 65 Zawóz 1 0.67% 4 25.00% 0.025
3 Szkoła Podstawowa im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi, ul. Szkolna 7 Wołkowyja 3 0.66% 11 27.27% 0.02727
4 Regionalne Centrum Kultury w Myczkowie, 46 Myczków 1 0.39% 5 20.00% 0.02
5 Świetlica wiejska w Polańczyku, ul. Bieszczadzka 18 Polańczyk 15 3.74% 26 57.69% 0.05769
6 Szkoła Podstawowa w Bukowcu, 37 Bukowiec 1 0.33% 2 50.00% 0.05
7 Szkoła Podstawowa w Berezce, 18 Berezka 1 0.27% 7 14.29% 0.01429
8 Szkoła Podstawowa w Myczkowcach, 89 Myczkowce 7 3.07% 9 77.78% 0.07778
Gmina Baligród 60 4.41% 94 63.83% 0.06383
1 Gminny Ośrodek Kultury, ul Plac Wolności 11 Baligród 36 4.83% 53 67.92% 0.06792
2 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mchawie, 37 Mchawa 12 3.90% 21 57.14% 0.05714
3 budynek komunalny, 3 Nowosiółki 12 3.88% 20 60.00% 0.06
Gmina Olszanica 51 2.61% 125 40.80% 0.0408
1 Gminny Ośrodek Kultury, 85 Olszanica 25 3.99% 41 60.98% 0.06098
2 Zespół Szkół Publicznych, 150 Uherce Mineralne 22 2.95% 61 36.07% 0.03607
3 Świetlica Wiejska, 52A Stefkowa 2 0.80% 6 33.33% 0.03333
4 Świetlica Wiejska, 66 Wańkowa 2 0.71% 12 16.67% 0.01667
5 Zakład Karny, /153 Uherce Mineralne 0 0.00% 5 0.00% 0
Gmina Cisna 20 2.46% 63 31.75% 0.03175
1 Urząd Gminy, 49 Cisna 18 3.81% 43 41.86% 0.04186
2 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, 11 Wetlina 2 0.59% 20 10.00% 0.01
Powiat Bieszczadzki 47 0.57% 411 11.44% 0.01144
Gmina Ustrzyki Dolne 38 0.57% 339 11.21% 0.01121
1 Przedszkole Nr 2, ul. 29 Listopada 49 Ustrzyki Dolne 0 0.00% 15 0.00% 0
2 Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 1, ul. 29 Listopada 19 A Ustrzyki Dolne 0 0.00% 9 0.00% 0
3 Świetlica Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6 Ustrzyki Dolne 6 1.22% 30 20.00% 0.02
4 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Dobra 6 Ustrzyki Dolne 4 0.74% 31 12.90% 0.0129
5 Wspólnota Mieszkaniowa Prochatka 3, ul. Łukasiewicza 6 (świetlica) Ustrzyki Dolne 3 0.59% 32 9.38% 0.00938
6 Zespół Basenów "Delfin", ul. Witolda Gombrowicza 49 Ustrzyki Dolne 1 0.33% 22 4.55% 0.00455
7 Żłobek Miejski, Pionierska 8 Ustrzyki Dolne 5 0.79% 41 12.20% 0.0122
8 Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych, W. Gombrowicza 37 Ustrzyki Dolne 2 0.56% 17 11.76% 0.01176
9 Szkoła Podstawowa w Łobozewie Dolnym, 61A Łobozew Dolny 0 0.00% 4 0.00% 0
10 Szkoła Podstawowa w Ustjanowej Górnej, 84 Ustjanowa Górna 7 1.87% 20 35.00% 0.035
11 Świetlica wiejska w Równi, 51 B Równia 2 0.74% 14 14.29% 0.01429
12 Świetlica wiejska w Bandrowie Narodowym, 52 Bandrów Narodowy 1 0.70% 18 5.56% 0.00556
13 Szkoła Podstawowa w Hoszowie, 31 Hoszów 0 0.00% 11 0.00% 0
14 Dom Pomocy Społecznej w Moczarach, 41 Moczary 0 0.00% 1 0.00% 0
15 Świetlica w Brzegach Dolnych, 46 Brzegi Dolne 2 1.27% 4 50.00% 0.05
16 Szkoła Podstawowa w Łodynie, 41 Łodyna 0 0.00% 8 0.00% 0
17 Świetlica wiejska w Krościenku, 74 Krościenko 3 1.20% 18 16.67% 0.01667
18 budynek byłego Gimnazjum w Wojtkówce, 26 Wojtkówka 0 0.00% 5 0.00% 0
19 Szkoła Podstawowa w Wojtkowej, 40 Wojtkowa 0 0.00% 14 0.00% 0
20 Szkoła Podstawowa w Ropience, 111 Ropienka 2 0.45% 15 13.33% 0.01333
21 Świetlica w Brelikowie, 38 Brelików 0 0.00% 9 0.00% 0
22 Szpital Ogólny SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych, 29 Listopada 57 Ustrzyki Dolne 0 0.00% 1 0.00% 0
Gmina Czarna 3 0.40% 32 9.38% 0.00938
1 Gminny Dom Kultury w Czarnej, 113 Czarna Górna 2 0.50% 23 8.70% 0.0087
2 Świetlica wiejska w Czarnej Dolnej, 32 Czarna Dolna 0 0.00% 5 0.00% 0
3 Świetlica wiejska w Polanie, 33 Polana 0 0.00% 2 0.00% 0
4 Remizo-świetlica w Michniowcu, 4 Michniowiec 1 0.99% 2 50.00% 0.05
Gmina Lutowiska 6 0.73% 40 15.00% 0.015
1 Gminny Ośrodek Kultury w Lutowiskach, 74A Lutowiska 3 0.85% 22 13.64% 0.01364
2 Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Stuposianach, 9 Stuposiany 2 0.90% 8 25.00% 0.025
3 Remiza Strażacka w Dwerniku, 34 Dwernik 0 0.00% 7 0.00% 0
4 Świetlica wiejska w Chmielu, 16A Chmiel 1 0.84% 3 33.33% 0.03333