Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Informacje o kandydacie RAK Zygmunt Mieczysław

Nazwisko i Imiona Wiek Adres Poparcie Numer okręgu Treść oświadczenia lustracyjnego
RAK Zygmunt Mieczysław 55 Siedliska Żmigrodzkie 5
  • Wyniki wyborów do sejmiku

Wyniki wyborów do sejmiku

Liczba głosów oddanych na kandydata Procent ważnych głosów w skali okręgu Liczba głosów oddanych na listę Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę Mandat
543 0.29% 29 413 1.85% Nie

Wyniki głosowania w okręgu nr 5 w podziale na obwody

Nr Adres Liczba głosów Procent głosów ważnych Liczba głosów oddanych na listę Procent głosów na liście
Województwo Podkarpackie 543 0.29% 29 413 1.85% 0.00185
Powiat Brzozowski 15 0.06% 6 381 0.24% 0.00024
Gmina Nozdrzec 4 0.13% 1 067 0.37% 0.00037
1 Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu, 227A Nozdrzec 1 0.17% 254 0.39% 0.00039
2 Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie, 89 Hłudno 0 0.00% 184 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Warze, 247 Wara 0 0.00% 134 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa w Siedliskach, 36A Siedliska 0 0.00% 33 0.00% 0
5 Dom Strażaka w Hucie Poręby, 30B Huta Poręby 0 0.00% 20 0.00% 0
6 Szkoła Postawowa Nr 1 w Izdebkach, 362 Izdebki 0 0.00% 148 0.00% 0
7 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Izdebkach, 362 Izdebki 0 0.00% 140 0.00% 0
8 Dom Strażaka w Izdebkach Rudawcu, 714A Izdebki, Rudawiec 0 0.00% 36 0.00% 0
9 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej, 401 Wesoła 3 0.72% 93 3.23% 0.00323
10 Dom Strażaka w Wesołej Magierowie, 555 Wesoła, Magierów 0 0.00% 4 0.00% 0
11 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wesołej, 607 Wesoła, Ujazdy 0 0.00% 21 0.00% 0
Gmina Jasienica Rosielna 0 0.00% 329 0.00% 0
1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej, 240 Jasienica Rosielna 0 0.00% 121 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa im. Św. Michała Archanioła w Bliznem, 439A Blizne 0 0.00% 73 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa im. Św. Michała Archanioła w Bliznem, 439A Blizne 0 0.00% 94 0.00% 0
4 Zespół Szkół w Orzechówce, 5 Orzechówka 0 0.00% 30 0.00% 0
5 Szkoła Podstawowa im. Księdza Biskupa Jakuba Glazera w Woli Jasienickiej, 108 Wola Jasienicka 0 0.00% 11 0.00% 0
Gmina Dydnia 3 0.09% 794 0.38% 0.00038
1 Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w Dydni, 221 Dydnia 0 0.00% 198 0.00% 0
2 Dom Ludowy w Grabówce, 66 Grabówka 0 0.00% 32 0.00% 0
3 Dom Ludowy w Jabłonce, 47 Jabłonka 0 0.00% 84 0.00% 0
4 Dom Ludowy w Witryłowie, 21 Witryłów 1 0.56% 45 2.22% 0.00222
5 Dom Ludowy w Krzemiennej, 46 Krzemienna 1 0.55% 42 2.38% 0.00238
6 Dom Strażaka w Temeszowie, 27 Temeszów 0 0.00% 54 0.00% 0
7 Szkoła Podstawowa w Niewistce, 37 Niewistka 0 0.00% 54 0.00% 0
8 Szkoła Podstawowa w Obarzymie, 36A Obarzym 0 0.00% 52 0.00% 0
9 Dom Ludowy w Krzywem, 68 Krzywe 0 0.00% 39 0.00% 0
10 Dom Ludowy w Końskiem, 39 Końskie 0 0.00% 49 0.00% 0
11 Dom Ludowy w Niebocku, 148 Niebocko 0 0.00% 78 0.00% 0
12 Szkoła Podstawowa w Wydrnej, 132 Wydrna 1 0.46% 67 1.49% 0.00149
Gmina Brzozów 6 0.06% 2 341 0.26% 0.00026
1 Urząd Miejski w Brzozowie (sala konferencyjna I p. , nr 117), ul. Armii Krajowej 1 Brzozów 1 0.09% 245 0.41% 0.00041
2 Ratusz Miejski w Brzozowie, ul. Rynek 10 (I piętro), ul. Rynek 10 Brzozów 1 0.10% 207 0.48% 0.00048
3 Budynek administracyjny Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, ul. Ks. J. Bielawskiego 18 (świetlica), ul. Ks. J. Bielawskiego 18 Brzozów 0 0.00% 246 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Humniskach, 877 Humniska 0 0.00% 131 0.00% 0
5 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Humniskach, 264 Humniska 0 0.00% 127 0.00% 0
6 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Humniskach, 264 Humniska 0 0.00% 131 0.00% 0
7 Dom Strażaka w Grabownicy Starzeńskiej (parter), 593 Grabownica Starzeńska 1 0.16% 158 0.63% 0.00063
8 Dom Strażaka w Grabownicy Starzeńskiej (I piętro), 593 Grabownica Starzeńska 0 0.00% 136 0.00% 0
9 Dom Strażaka w Górkach, 73 Górki 0 0.00% 101 0.00% 0
10 Szkoła Podstawowa w Turzym Polu, 152 Turze Pole 0 0.00% 118 0.00% 0
11 Szkoła Podstawowa w Zmiennicy, 29 Zmiennica 0 0.00% 158 0.00% 0
12 Szkoła Podstawowa w Starej Wsi, 790 Stara Wieś 3 0.45% 149 2.01% 0.00201
13 Szkoła Podstawowa w Starej Wsi, 790 Stara Wieś 0 0.00% 119 0.00% 0
14 Zespół Szkół Nr 1 w Przysietnicy, 198 Przysietnica 0 0.00% 179 0.00% 0
15 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przysietnicy, 514 Przysietnicy 0 0.00% 126 0.00% 0
16 Budynek Szpitala, Ks. J. Bielawskiego 18 Brzozów 0 0.00% 9 0.00% 0
17 Dom Pomocy Społecznej w Brzozowie, W. Witosa 13 Brzozów 0 0.00% 1 0.00% 0
Gmina Haczów 1 0.03% 1 154 0.09% 9.0E-5
1 Szkoła Podstawowa w Haczowie-świetlica na parterze, 593 Haczów 0 0.00% 187 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa w Haczowie-sala gimnastyczna, 593 Haczów 0 0.00% 372 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa w Trześniowie, 107 Trześniów 0 0.00% 121 0.00% 0
4 Dom Ludowy w Bukowie, 91 Buków 0 0.00% 56 0.00% 0
5 Szkoła Podstawowa w Jasionowie, 195 Jasionów 0 0.00% 128 0.00% 0
6 Szkoła Podstawowa we Wzdowie, 121 Wzdów 0 0.00% 103 0.00% 0
7 Szkoła Podstawowa w Malinówce, 42 Malinówka 0 0.00% 92 0.00% 0
8 Szkoła Podstawowa w Jabłonicy Polskiej, 178 Jabłonica Polska 1 0.22% 95 1.05% 0.00105
Gmina Domaradz 1 0.04% 696 0.14% 0.00014
1 Szkoła Podstawowa w Baryczy, 238 Barycz 0 0.00% 212 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Domaradzu, 651 Domaradz 0 0.00% 50 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Domaradzu, 349 Domaradz 1 0.13% 162 0.62% 0.00062
4 Dom Strażaka w Domaradzu (Poręby), 897 A Domaradz 0 0.00% 20 0.00% 0
5 Zespół Szkół w Golcowej, 456 Golcowa 0 0.00% 169 0.00% 0
6 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Golcowej, 284 Golcowa 0 0.00% 83 0.00% 0
Miasto Krosno 5 0.03% 1 964 0.25% 0.00025
1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5, ul. Rzeszowska 10 Krosno 0 0.00% 137 0.00% 0
2 Miejski Zespół Szkół Nr 3, ul. Ks. S. Decowskiego 9 Krosno 1 0.13% 76 1.32% 0.00132
3 Miejski Zespół Szkół Nr 3, ul. Ks. S. Decowskiego 9 Krosno 0 0.00% 71 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. M. Konopnickiej 5 Krosno 0 0.00% 80 0.00% 0
5 Dzielnicowy Dom Ludowy, ul. M. Kopernika 17 Krosno 0 0.00% 81 0.00% 0
6 Miejski Zespół Szkół Nr 1, ul. J. i S. Magurów 1 Krosno 0 0.00% 84 0.00% 0
7 Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, ul. Kolejowa 1 Krosno 0 0.00% 84 0.00% 0
8 Miejski Zespół Szkół Nr 6, ul. Kletówki 1 Krosno 0 0.00% 48 0.00% 0
9 Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. F. Czajkowskiego 49 Krosno 0 0.00% 34 0.00% 0
10 Miejski Zespół Szkół Nr 8, ul. Prochownia 7 Krosno 0 0.00% 60 0.00% 0
11 Miejski Zespół Szkół Nr 8, ul. Prochownia 7 Krosno 0 0.00% 76 0.00% 0
12 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ul. Kazimierza Wielkiego 4 Krosno 0 0.00% 13 0.00% 0
13 Miejski Zespół Szkół Nr 5, ul. Ks. P. Skargi 3 Krosno 0 0.00% 94 0.00% 0
14 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Piastowska 58 Krosno 0 0.00% 102 0.00% 0
15 Dzielnicowy Dom Ludowy PUCHATEK, ul. F. Chopina 8 Krosno 0 0.00% 102 0.00% 0
16 Miejski Zespół Szkół Nr 4, ul. S. Kisielewskiego 18 Krosno 0 0.00% 68 0.00% 0
17 Miejski Zespół Szkół Nr 4, ul. S. Kisielewskiego 18 Krosno 0 0.00% 45 0.00% 0
18 Miejski Zespół Szkół Nr 4, ul. S. Kisielewskiego 18 Krosno 1 0.15% 51 1.96% 0.00196
19 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , , NASZE ZDROWIE", ul. Podkarpacka 5a Krosno 0 0.00% 60 0.00% 0
20 Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Grunwaldzka 15 Krosno 0 0.00% 109 0.00% 0
21 Miejski Zespół Szkół Nr 7, ul. Powstańców Ślaskich 75 Krosno 0 0.00% 116 0.00% 0
22 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, ul. Bohaterów Westerplatte 20 Krosno 0 0.00% 101 0.00% 0
23 Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi, ul. Wojska Polskiego 45 Krosno 0 0.00% 89 0.00% 0
24 Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi, ul. Wojska Polskiego 45 Krosno 2 0.19% 153 1.31% 0.00131
25 Dom Pomocy Społecznej Nr 1, ul. F. Żwirki i S. Wigury 4a Krosno 0 0.00% 4 0.00% 0
26 Dom Pomocy Społecznej Nr 2, ul. Kletówki 7 Krosno 0 0.00% 1 0.00% 0
27 Wojewódzki Szpital Podkarpacki, ul. Korczyńska 57 Krosno 1 1.14% 22 4.55% 0.00455
28 Wojewódzki Szpital Podkarpacki, ul. Grodzka 45 Krosno 0 0.00% 2 0.00% 0
29 Centrum Medyczno-Charytatywne CARITAS Archidiecezji Przemyskiej w Krośnie, ul. Grodzka 45a Krosno 0 0.00% 1 0.00% 0
Powiat Sanocki 22 0.06% 4 079 0.54% 0.00054
Gmina Komańcza 2 0.12% 219 0.91% 0.00091
1 Urząd Gminy, 166 Komańcza 0 0.00% 64 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa, 26A Wisłok Wielki 2 1.36% 20 10.00% 0.01
3 Ośrodek Kultury, 32 Szczawne 0 0.00% 41 0.00% 0
4 Świetlica ZK, 46 Nowy Łupków 0 0.00% 32 0.00% 0
5 Rzepedzki Ośrodek Kultury, Osiedle A 19A Rzepedź 0 0.00% 62 0.00% 0
6 Świetlica na terenie ZK, 45 Nowy Łupków 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Besko 2 0.13% 282 0.71% 0.00071
1 Szkoła Podstawowa, ul. Kolejowa 54 Besko 0 0.00% 95 0.00% 0
2 Gimnazjum, ul. Kolejowa 54 Besko 1 0.23% 72 1.39% 0.00139
3 Gminny Ośrodek Kultury, ul. Starowiejska 64 Besko 1 0.23% 76 1.32% 0.00132
4 Świetlica Młodzieżowa, Olza 8 Mymoń 0 0.00% 39 0.00% 0
Miasto Sanok 1 0.01% 695 0.14% 0.00014
1 Starostwo Powiatowe, ul. Jagiellońska 22 Sanok 0 0.00% 33 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Jana III Sobieskiego 5 Sanok 0 0.00% 23 0.00% 0
3 Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 1, ul. Rymanowska 15 Sanok 0 0.00% 12 0.00% 0
4 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im J. Grodka, ul. Mickiewicza 21 Sanok 0 0.00% 18 0.00% 0
5 Centrum Handlowe "Ryś", ul. Krakowska 2 Sanok 0 0.00% 37 0.00% 0
6 Filia Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 1, ul. Piastowska 47 Sanok 0 0.00% 58 0.00% 0
7 Szkoła Podsatwowa Nr 9, ul. Jana Pawła II 25 Sanok 0 0.00% 28 0.00% 0
8 Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 2, ul. Sadowa 11 Sanok 0 0.00% 47 0.00% 0
9 Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Sadowa 12 Sanok 0 0.00% 33 0.00% 0
10 Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Jana Pawła II 25 Sanok 0 0.00% 17 0.00% 0
11 Osiedlowy Dom Kultury "Puchatek", ul. Traugutta 9 Sanok 0 0.00% 25 0.00% 0
12 Żłobek Samorządowy Nr 2, ul. Traugutta 23 Sanok 0 0.00% 29 0.00% 0
13 TS "Sanoczanka", ul. Kwiatowa 25 Sanok 1 0.14% 36 2.78% 0.00278
14 Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3, ul. Kochanowskiego 2 Sanok 0 0.00% 36 0.00% 0
15 Szkoła Podstawowa Nr 1, Al. Szwajcarii 5 Sanok 0 0.00% 26 0.00% 0
16 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. Grodka, ul. Reymonta 6 Sanok 0 0.00% 25 0.00% 0
17 Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Przemyska 80 Sanok 0 0.00% 54 0.00% 0
18 Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 4, ul. Robotnicza 13A Sanok 0 0.00% 42 0.00% 0
19 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Stróżowska 4 Sanok 0 0.00% 38 0.00% 0
20 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Lipińskiego 63 Sanok 0 0.00% 37 0.00% 0
21 I Liceum Ogólnokształcące, ul. Zagrody 1 Sanok 0 0.00% 33 0.00% 0
22 Szpital Specjalistyczny, 800 Lecia 26 Sanok 0 0.00% 8 0.00% 0
Gmina Bukowsko 5 0.26% 328 1.52% 0.00152
1 Urząd Gminy (sala narad), 290 Bukowsko 2 0.25% 120 1.67% 0.00167
2 Zespół Szkół, 77 Nowotaniec 1 0.15% 158 0.63% 0.00063
3 Zespół Szkół, 105 Pobiedno 2 0.42% 50 4.00% 0.004
Gmina Sanok 6 0.09% 766 0.78% 0.00078
1 Wiejski Dom Kultury, 78 Płowce 0 0.00% 23 0.00% 0
2 Wiejski Dom Kultury, 493 Niebieszczany 1 0.12% 114 0.88% 0.00088
3 Szkoła Podstawowa, 157 Prusiek 1 0.35% 30 3.33% 0.00333
4 Wiejski Dom Kultury, 29 Markowce 0 0.00% 16 0.00% 0
5 Wiejski Dom Kultury, 205 Sanoczek 1 0.31% 36 2.78% 0.00278
6 Wiejski Dom Kultury, 100 Zabłotce 1 0.51% 17 5.88% 0.00588
7 Szkoła Podstawowa, 92 Pisarowce 0 0.00% 53 0.00% 0
8 Szkoła Podstawowa, 133 Czerteż 1 0.45% 28 3.57% 0.00357
9 Wiejski Dom Kultury, 224 Kostarowce 0 0.00% 19 0.00% 0
10 Wiejski Dom Kultury, 110 Jurowce 0 0.00% 89 0.00% 0
11 Wiejski Dom Kultury, 345A Strachocina 0 0.00% 30 0.00% 0
12 Wiejski Dom Kultury, 224 Pakoszówka 0 0.00% 57 0.00% 0
13 Szkoła Podstawowa, 173 Falejówka 0 0.00% 44 0.00% 0
14 Wiejski Dom Kultury, Środkowa 25 Trepcza 0 0.00% 61 0.00% 0
15 Wiejski Dom Kultury, 12 Dębna 0 0.00% 9 0.00% 0
16 Wiejski Dom Kultury, 71 Liszna 0 0.00% 9 0.00% 0
17 Szkoła Podstawowa, 170 Mrzygłód 0 0.00% 44 0.00% 0
18 Wiejski dom Kultury, 100 Hłomcza 0 0.00% 34 0.00% 0
19 Wiejski Dom Kultury, Przemyska 91 Bykowce 0 0.00% 14 0.00% 0
20 Szkoła Podstawowa, 1 Wujskie 1 0.41% 39 2.56% 0.00256
Gmina Tyrawa Wołoska 1 0.12% 84 1.19% 0.00119
1 Urząd Gminy, 175 Tyrawa Wołoska 1 0.12% 84 1.19% 0.00119
Gmina Zagórz 2 0.04% 572 0.35% 0.00035
1 Szkoła Podstawowa w Zagórzu, ul. Piłsudskiego 70 Zagórz 0 0.00% 83 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa w Zagórzu, ul. Wolności 10 Zagórz 0 0.00% 133 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa w Łukowem, 64 Łukowe 1 0.20% 47 2.13% 0.00213
4 Gimnazjum w Tarnawie Dolnej, 28 Tarnawa Dolna 1 0.12% 81 1.23% 0.00123
5 Szkoła Podstawowa w Czaszynie, 191 Czaszyn 0 0.00% 64 0.00% 0
6 Szkoła Podstawowa w Porażu, Szkolna 2 Poraż 0 0.00% 39 0.00% 0
7 Dom Strażaka w Mokrem, 116 Mokre 0 0.00% 31 0.00% 0
8 Szkoła Podstawowa w Zahutyniu, 111 Zahutyń 0 0.00% 94 0.00% 0
Gmina Zarszyn 3 0.09% 1 133 0.26% 0.00026
1 Dom Kultury w Zarszynie, ul. Szkolna 1 Zarszyn 1 0.14% 205 0.49% 0.00049
2 Dom Ludowy w Jaćmierzu, 134 Jaćmierz 2 0.41% 219 0.91% 0.00091
3 Szkoła Podstawowa w Bażanówce, 102 Bażanówka 0 0.00% 173 0.00% 0
4 Dom Strażaka w Długiem, ul. Sanocka 92 Długie 0 0.00% 135 0.00% 0
5 Dom Ludowy w Nowosielcach, ul. Św. Floriana 2 Nowosielce 0 0.00% 141 0.00% 0
6 Szkoła Podstawowa w Pielni, ul. Dębowa 1 Pielnia 0 0.00% 92 0.00% 0
7 Szkoła Podstawowa w Odrzechowej, ul. Szkolna 1 Odrzechowa 0 0.00% 168 0.00% 0
Powiat Krośnieński 35 0.08% 9 476 0.37% 0.00037
Gmina Jaśliska 1 0.11% 378 0.26% 0.00026
1 Dom Ludowy, 30 Jaśliska 1 0.15% 261 0.38% 0.00038
2 Dom Ludowy, 8 Wola Niżna 0 0.00% 90 0.00% 0
3 Budynek użytkowy-Świetlica-Moszczaniec, 13/2 Moszczaniec 0 0.00% 27 0.00% 0
4 Zakład Karny w Łupkowie-Oddział Zewnętrzy w Moszczańcu, 14 Moszczaniec 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Dukla 7 0.13% 1 135 0.62% 0.00062
1 Szkoła Podstawowa w Dukli, ul. Kościuszki 13 Dukla 0 0.00% 106 0.00% 0
2 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli, ul. Armii Krajowej 1a Dukla 1 0.22% 91 1.10% 0.0011
3 Gminny Klub Seniora w Dukli, ul. Trakt Węgierski 8a Dukla 2 0.58% 79 2.53% 0.00253
4 Dom Ludowy w Teodorówce, 69a Teodorówka 0 0.00% 89 0.00% 0
5 Dom Ludowy w Iwli, 20 Iwla 1 0.36% 54 1.85% 0.00185
6 Szkoła Podstawowa w Głojscach, Szkolna 7 Głojsce 0 0.00% 58 0.00% 0
7 Szkoła Podstawowa w Łękach Dukielskich, 74 Łęki Dukielskie 1 0.37% 47 2.13% 0.00213
8 SZkoła Podstawowa w Łękach Dukielskich, 74 Łęki Dukielskie 0 0.00% 55 0.00% 0
9 Szkoła Podstawowa w Wietrznie, 22 Wietrzno 0 0.00% 57 0.00% 0
10 Szkoła Podsawowa w Równem, Długa 41 Równe 0 0.00% 69 0.00% 0
11 Szkoła Podstawowa w Równem, Długa 41 Równe 0 0.00% 58 0.00% 0
12 Dom Ludowy w Cergowej, 157 Cergowa 1 0.18% 82 1.22% 0.00122
13 Szkoła Podstawowa w Jasionce, 74 Jasionka 1 0.22% 53 1.89% 0.00189
14 Dom Ludowy w Trzcianie, 24a Trzciana 0 0.00% 62 0.00% 0
15 Szkoła Podstawowa w Tylawie, 26 Tylawa 0 0.00% 175 0.00% 0
Gmina Wojaszówka 3 0.09% 697 0.43% 0.00043
1 Dom Kultury, ul. Władysława Jagiełły 1 Odrzykoń 1 0.11% 234 0.43% 0.00043
2 Dom Strażaka, 137 Bratkówka 0 0.00% 54 0.00% 0
3 Dom Ludowy, 115 Wojaszówka 2 0.75% 38 5.26% 0.00526
4 Szkoła Podstawowa, 87 Łęki Strzyżowskie 0 0.00% 72 0.00% 0
5 Szkoła Podstawowa, 1 Ustrobna 0 0.00% 75 0.00% 0
6 Szkoła Podstawowa, 189 Przybówka 0 0.00% 57 0.00% 0
7 Dom Ludowy, 138 Bajdy 0 0.00% 30 0.00% 0
8 Dom Ludowy, 33 Wojkówka 0 0.00% 23 0.00% 0
9 Dzienny Dom "Senior Wigor", 89 Łączki Jagiellońskie 0 0.00% 28 0.00% 0
10 Oddział Przedszkolny, 51 Pietrusza Wola 0 0.00% 33 0.00% 0
11 Dom Ludowy, ul. Mikołaja Kamienieckiego 131 Odrzykoń, Głębokie 0 0.00% 53 0.00% 0
Gmina Krościenko Wyżne 0 0.00% 1 283 0.00% 0
1 Publiczna Szkoła Podstawowa, Szkolna 34 Krościenko Wyżne 0 0.00% 343 0.00% 0
2 Publiczna Szkoła Podstawowa, Szkolna 34 Krościenko Wyżne 0 0.00% 343 0.00% 0
3 Samorządowe Przedszkole, Południowa 11 Krościenko Wyżne 0 0.00% 323 0.00% 0
4 Dom Ludowy w Pustynach, Centralna 13 Pustyny 0 0.00% 274 0.00% 0
Gmina Rymanów 1 0.02% 1 121 0.09% 9.0E-5
1 Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie, ul. Grunwaldzka 9 Rymanów 0 0.00% 170 0.00% 0
2 Dom Ludowy w Rymanowie, ul. Mickiewicza 46 Rymanów 0 0.00% 57 0.00% 0
3 Dom Ludowy w Klimkówce, ul. Zdrojowa 51 Klimkówka 1 0.13% 130 0.77% 0.00077
4 Szkoła Podstawowa we Wróbliku Szlacheckim, ul. Szkolna 5 Wróblik Szlachecki 0 0.00% 93 0.00% 0
5 Dom Ludowy w Bziance, 191a Bzianka 0 0.00% 37 0.00% 0
6 Hala Sportowa w Sieniawie, ul. Kwiatowa 10 Sieniawa 0 0.00% 91 0.00% 0
7 Galeria "Zdrój" w Rymanowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 40 Rymanów-Zdrój 0 0.00% 102 0.00% 0
8 Zespół Szkół Publicznych w Milczy, ul. Szkolna 16 Milcza 0 0.00% 112 0.00% 0
9 Szkoła Podstawowa w Głębokiem, 68 Głębokie 0 0.00% 60 0.00% 0
10 Szkoła Podstawowa w Króliku Polskim, ul. Bieszczadzka 137 Królik Polski 0 0.00% 63 0.00% 0
11 Zespół Szkół Publicznych w Posadzie Górnej, ul. 3 Maja 164 Posada Górna 0 0.00% 104 0.00% 0
12 Dom Ludowy w Ladzinie, ul. Rzeszowska 155 Ladzin 0 0.00% 40 0.00% 0
13 Dom Ludowy we Wróbliku Królewskim, ul. Jana Pawła II 15 Wróblik Królewski 0 0.00% 62 0.00% 0
Gmina Chorkówka 2 0.04% 1 099 0.18% 0.00018
1 Dom Ludowy, 137 Bóbrka 0 0.00% 88 0.00% 0
2 Urząd Gminy (sala narad), 175 Chorkówka 0 0.00% 72 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa, 30 Draganowa 1 0.47% 75 1.33% 0.00133
4 Szkoła Podstawowa, 174 Faliszówka 0 0.00% 42 0.00% 0
5 Szkoła Podstawowa, 331 Kobylany 0 0.00% 116 0.00% 0
6 Zespół Szkół Publicznych, 59 Kopytowa 0 0.00% 92 0.00% 0
7 Szkoła Podstawowa, 85 Leśniówka 0 0.00% 42 0.00% 0
8 Dom Ludowy, 102 Machnówka 0 0.00% 15 0.00% 0
9 Dom Strażaka, 65 Poraj 1 0.93% 30 3.33% 0.00333
10 Dom Strażaka, 36 Sulistrowa 0 0.00% 27 0.00% 0
11 Zespół Szkół, Szkolna 50 Świerzowa Polska 0 0.00% 149 0.00% 0
12 Szkoła Podstawowa, 85 Szczepańcowa 0 0.00% 152 0.00% 0
13 Szkoła Podstawowa, Łukasiewicza 31 Zręcin 0 0.00% 123 0.00% 0
14 Szkoła Podstawowa, 242 Żeglce 0 0.00% 76 0.00% 0
Gmina Jedlicze 7 0.12% 983 0.71% 0.00071
1 Szkoła Podstawowa Jedlicze, ul. Tokarskich 5 Jedlicze 0 0.00% 118 0.00% 0
2 Urząd Gminy Jedlicze, ul. Rynek 6 Jedlicze 4 0.84% 78 5.13% 0.00513
3 Szkoła Podstawowa Jedlicze, ul. Tokarskich 5 Jedlicze 0 0.00% 79 0.00% 0
4 Samorządowe Przedszkole w Jedliczu, ul. Rejtana 38a Jedlicze 0 0.00% 67 0.00% 0
5 Samorządowe Przedszkole w Jedliczu, ul. Rejtana 38a Jedlicze 1 0.42% 35 2.86% 0.00286
6 Sala Domu Ludowego Jedlicze, ul. Kurkowskiego 19 Jedlicze 0 0.00% 51 0.00% 0
7 Sala Domu Ludowego Chlebna, 55 Chlebna 0 0.00% 73 0.00% 0
8 Sala Domu Ludowego Długie, 113 Długie 0 0.00% 31 0.00% 0
9 Sala Domu Ludowego Dobieszyn, 103 Dobieszyn 1 0.18% 94 1.06% 0.00106
10 Sala Domu Ludowego Jaszczew, 131 Jaszczew 1 0.19% 65 1.54% 0.00154
11 Sala Domu Ludowego Moderówka, 134 Moderówka 0 0.00% 54 0.00% 0
12 Sala Domu Ludowego Piotrówka, 116 Piotrówka 0 0.00% 60 0.00% 0
13 Szkoła Podstawowa Potok, 73 Potok 0 0.00% 57 0.00% 0
14 Szkoła Podstawowa Potok, 73 Potok 0 0.00% 39 0.00% 0
15 Sala Domu Ludowego Żarnowiec, 281 Żarnowiec 0 0.00% 82 0.00% 0
Gmina Miejsce Piastowe 3 0.05% 881 0.34% 0.00034
1 Dom Ludowy w Głowience, Szkolna 1 Głowienka 0 0.00% 134 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa w Łężanach, Tadeusza Kościuszki 2 Łężany 0 0.00% 101 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym, ul. Szkolna 24 Miejsce Piastowe 0 0.00% 109 0.00% 0
4 Dom Ludowy w Niżnej Łące, O. Hieronima Longawy 51 Niżna Łąka 0 0.00% 14 0.00% 0
5 Dom Ludowy w Rogach, Ks. Henryka Domino 54 Rogi 1 0.10% 171 0.58% 0.00058
6 Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Targowiskach, Ks. Macieja Suchodolskiego 38 Targowiska 0 0.00% 187 0.00% 0
7 Dom Ludowy w Widaczu, 34 Widacz 1 0.29% 50 2.00% 0.002
8 Dom Ludowy we Wrocance, Nadrzeczna 1 Wrocanka 1 0.18% 51 1.96% 0.00196
9 Dom Ludowy w Zalesiu, 43 Targowiska, Zalesie 0 0.00% 64 0.00% 0
Gmina Iwonicz-Zdrój 3 0.07% 728 0.41% 0.00041
1 Kino "Wczasowicz", pl. Dietla 2 Iwonicz-Zdrój 0 0.00% 121 0.00% 0
2 Dom Parafialny, ul. Długa 33 Iwonicz 0 0.00% 159 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa, ul. Zagrodniki 21 Iwonicz 1 0.12% 124 0.81% 0.00081
4 Dom Ludowy, 98 Lubatówka 1 0.26% 79 1.27% 0.00127
5 Remiza OSP, 290B Lubatowa 0 0.00% 117 0.00% 0
6 Szkoła Podstawowa, 284 Lubatowa 1 0.12% 128 0.78% 0.00078
7 Dom Pomocy Społecznej, ul. Floriańska 19 Iwonicz 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Korczyna 8 0.18% 1 171 0.68% 0.00068
1 Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie, ul. Spółdzielcza 20 Korczyna 1 0.10% 209 0.48% 0.00048
2 Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie, ul. Spółdzielcza 20 Korczyna 0 0.00% 255 0.00% 0
3 Budynek Szkoły Podstawowej w Korczynie, ul. Fredry 2 Korczyna 0 0.00% 105 0.00% 0
4 Budynek Domu Ludowego w Korczynie-Sporne, Sporne 17 Korczyna 1 0.73% 39 2.56% 0.00256
5 Budynek Szkoły Podstawowej w Czarnorzekach, 1 Czarnorzeki 0 0.00% 26 0.00% 0
6 Budynek Szkoły Podstawowej w Iskrzyni, Szkolna 4 Iskrzynia 0 0.00% 164 0.00% 0
7 Budynek Szkoły Podstawowej w Komborni, 63 Kombornia 0 0.00% 241 0.00% 0
8 Budynek Szkoły Podstawowej w Krasnej, 108 Krasna 0 0.00% 41 0.00% 0
9 Budynek Szkoły Podstawowej w Węglówce, 81 Węglówka 6 2.36% 51 11.76% 0.01176
10 Budynek Domu Ludowego w Woli Komborskiej, 17 Wola Komborska 0 0.00% 40 0.00% 0
Powiat Jasielski 434 0.98% 4 433 9.79% 0.00979
Gmina Osiek Jasielski 23 1.03% 238 9.66% 0.00966
1 Gminny Ośrodek Kultury w Osieku Jasielskim, 9 Osiek Jasielski 7 1.21% 59 11.86% 0.01186
2 Zespół Szkół Integracyjnych w Samoklęskach, 206 Samoklęski 10 1.97% 84 11.90% 0.0119
3 Szkoła Podstawowa w Załężu, 3 Załęże 1 0.36% 19 5.26% 0.00526
4 Dom Ludowy w Pielgrzymce, 185 Pielgrzymka 4 1.23% 32 12.50% 0.0125
5 Dom Ludowy w Zawadce Osieckiej, 61 Zawadka Osiecka 0 0.00% 11 0.00% 0
6 Dom Ludowy w Mrukowej, 161 Mrukowa 1 0.44% 33 3.03% 0.00303
Gmina Jasło 22 0.33% 478 4.60% 0.0046
1 Dom Świetlicowy, 122 Kowalowy 0 0.00% 14 0.00% 0
2 Dom Ludowy w Gorajowicach, 33 Gorajowice 1 0.69% 3 33.33% 0.03333
3 Szkoła Podstawowa w Warzycach, 205 Warzyce 1 0.25% 38 2.63% 0.00263
4 Szkoła Podstawowa w Warzycach, 205 Warzyce 0 0.00% 37 0.00% 0
5 Dom Ludowy, 13 Zimna Woda 0 0.00% 21 0.00% 0
6 Dom Ludowy, 171 Bierówka 6 2.21% 46 13.04% 0.01304
7 Szkoła podstawowa w Niepli, 195 Niepla 0 0.00% 22 0.00% 0
8 Budynek Rekreacyjno-Sportowy w Chrząstówce, Chrząstówka 0 0.00% 16 0.00% 0
9 Dom Ludowy, 46 Szebnie 6 1.35% 42 14.29% 0.01429
10 Dom Ludowy, 97 Wolica 0 0.00% 16 0.00% 0
11 Dom Strażaka, 126 Łaski 0 0.00% 16 0.00% 0
12 Budynek Rekreacyjno Sportowy w ŻÓŁKOWIE, Żółków 0 0.00% 17 0.00% 0
13 Dom Ludowy, 248 Niegłowice 0 0.00% 21 0.00% 0
14 Dom Ludowy, 3 Brzyście 0 0.00% 7 0.00% 0
15 Szkoła Podstawowa Nr 2, 162 Osobnica 1 0.24% 28 3.57% 0.00357
16 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Osobnicy, 99 Osobnica 0 0.00% 46 0.00% 0
17 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Osobnicy, 99 Osobnica 0 0.00% 19 0.00% 0
18 Szkoła Podstawowa w Trzcinicy, 72 Trzcinica 5 1.26% 21 23.81% 0.02381
19 Dom Ludowy, 141 Trzcinica 1 0.20% 30 3.33% 0.00333
20 Szkoła Podstawowa, 60 Jareniówka 1 0.32% 8 12.50% 0.0125
21 Dom Ludowy, 154 Opacie 0 0.00% 8 0.00% 0
22 Zakład Karny w Warzycach, 467 Warzyce 0 0.00% 2 0.00% 0
Gmina Tarnowiec 7 0.19% 371 1.89% 0.00189
1 Dom Ludowy, 30 Tarnowiec 1 0.18% 68 1.47% 0.00147
2 Dom Ludowy, 162 Czeluśnica 0 0.00% 25 0.00% 0
3 Dom Ludowy-świetlica, 77 Glinik Polski 1 0.42% 20 5.00% 0.005
4 Szkoła Podstawowa, 109 Łubno Szlacheckie 0 0.00% 52 0.00% 0
5 Szkoła Podstawowa, 230 Tarnowiec 0 0.00% 41 0.00% 0
6 Dom Ludowy, BN Sądkowa 1 0.27% 57 1.75% 0.00175
7 Dom Ludowy, 89 Nowy Glinik 0 0.00% 14 0.00% 0
8 Dom Ludowy, 92 Łajsce 4 1.73% 21 19.05% 0.01905
9 Dom Ludowy, 24 Umieszcz 0 0.00% 29 0.00% 0
10 Dom Ludowy, 35 Wrocanka 0 0.00% 44 0.00% 0
Gmina Krempna 16 2.11% 219 7.31% 0.00731
1 Budynek Byłej Szkoły Podstawowej w Grabiu, 22 Grab 1 1.45% 30 3.33% 0.00333
2 Zespół Szkół w Krempnej, 45 Krempna 8 2.28% 76 10.53% 0.01053
3 Budynek Byłej Szkoły Podstawowej w Myscowej, 41 Myscowa 5 4.42% 27 18.52% 0.01852
4 Remiza OSP w Polanach, 44 Polany 2 1.79% 48 4.17% 0.00417
5 Dom Ludowy w Świątkowej Wielkiej, 49 Świątkowa Wielka 0 0.00% 38 0.00% 0
Miasto Jasło 40 0.31% 634 6.31% 0.00631
1 Urząd Miasta w Jaśle, Sala Posiedzeń RMJ, I piętro, ul. Rynek 12 Jasło 1 0.15% 23 4.35% 0.00435
2 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jaśle, ul. Tadeusza Czackiego 2 Jasło 2 0.43% 28 7.14% 0.00714
3 Jasielski Dom Kultury, ul. Kołłątaja 1 Jasło 0 0.00% 28 0.00% 0
4 Zespół Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle, ul. Szkolna 38 Jasło 4 0.54% 31 12.90% 0.0129
5 Zespół Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle, ul. Szkolna 38 Jasło 1 0.14% 32 3.13% 0.00313
6 Zespół Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle, ul. Szkolna 38 Jasło 3 0.39% 41 7.32% 0.00732
7 I Liceum Ogółnokształcące w Jaśle, ul. Czackiego 4 Jasło 1 0.22% 16 6.25% 0.00625
8 Dom Ludowy Bryły, ul. Mickiewicza 115 Jasło, Bryły 3 0.91% 18 16.67% 0.01667
9 Dom Ludowy Kaczorowy, ul. Kaczorowy 55 Jasło, Kaczorowy 0 0.00% 10 0.00% 0
10 Klub Osiedlowy Gamrat, ul. Mickiewicza 108 Jasło, Gamrat 0 0.00% 20 0.00% 0
11 Dom Ludowy Krajowice, ul. Okrężna 1 Jasło, Krajowice 0 0.00% 6 0.00% 0
12 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jaśle, ul. Tadeusza Czackiego 2 Jasło, Ulaszowice 1 0.22% 12 8.33% 0.00833
13 Niepubliczne Przedszkole " SMYK" w Jaśle, ul. Na Kotlinę 3 Jasło, Ulaszowice 1 0.13% 35 2.86% 0.00286
14 Szkoła Podstawowa Nr 10 w Jaśle, ul. Lwowska 36 Jasło, Brzyszczki 2 0.46% 24 8.33% 0.00833
15 Dom Ludowy Hankówka, ul. Hankówka 109 Jasło, Hankówka 0 0.00% 11 0.00% 0
16 Szkoła Podstawowa Nr 7 w Jaśle, ul. Św. Jana z Dukli 94 Jasło, Nowy Żółków 0 0.00% 17 0.00% 0
17 Zespół Szkół Miejskich Nr 5 w Jaśle, ul. Sobniowska 58 Jasło, Sobniów 6 0.81% 32 18.75% 0.01875
18 Zespół Szkół Technicznych w Jaśle, ul. Staszica 30 Jasło, Górka 0 0.00% 30 0.00% 0
19 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Jaśle, ul. Wincentego Pola 9 Jasło 0 0.00% 33 0.00% 0
20 Zespół Szkół Technicznych w Jaśle, ul. Staszica 30 Jasło 2 0.70% 15 13.33% 0.01333
21 MOSiR w Jaśle, ul. Sikorskiego 15 Jasło 2 0.71% 21 9.52% 0.00952
22 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Jaśle, ul. Kopernika 8a Jasło 3 0.49% 39 7.69% 0.00769
23 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Jaśle, ul. Kopernika 8a Jasło 5 1.31% 43 11.63% 0.01163
24 Zespół Szkół Technicznych w Jaśle, ul. Staszica 30 Jasło 3 1.02% 14 21.43% 0.02143
25 Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Jaśle, ul. Rafineryjna 3a Jasło, Gądki 0 0.00% 22 0.00% 0
26 Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Jaśle, ul. Rafineryjna 3a Jasło 0 0.00% 27 0.00% 0
27 Dom Ludowy Niegłowice, ul. Niegłowicka 27 Jasło, Niegłowice 0 0.00% 6 0.00% 0
28 Szpital Specjalistyczny w Jaśle, Lwowska 22 Jasło 0 0.00% 0 0.00% 0
29 Szpital Specjalistyczny w Jaśle, Za Bursą 1 Jasło 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Nowy Żmigród 269 7.01% 893 30.12% 0.03012
1 Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 9 Nowy Żmigród 37 5.57% 106 34.91% 0.03491
2 Dom Ludowy w Mytarzy, 137 Mytarz 11 3.28% 45 24.44% 0.02444
3 Dom Ludowy w Tokach, 137 Toki 5 1.83% 45 11.11% 0.01111
4 Szkoła Podstawowa w Kątach, 183 Kąty 17 4.76% 122 13.93% 0.01393
5 Dom Ludowy w Nienaszowie, 301 Nienaszów 42 7.98% 211 19.91% 0.01991
6 Dom Ludowy w Łysej Górze, 222 Łysa Góra 18 6.16% 64 28.13% 0.02813
7 Szkoła Podstawowa w Łężynach, 144 Łężyny 9 3.41% 21 42.86% 0.04286
8 Dom Ludowy w Gorzycach, 139 Gorzyce 3 1.86% 25 12.00% 0.012
9 Dom Ludowy w Starym Żmigrodzie, 151 Stary Żmigród 75 22.59% 89 84.27% 0.08427
10 Dom Ludowy w Skalniku, 65 Skalnik 5 1.82% 52 9.62% 0.00962
11 Dom Ludowy w Makowiskach, 155 Makowiska 24 13.19% 51 47.06% 0.04706
12 Dom Ludowy w Desznicy, 74 Desznica 23 13.14% 62 37.10% 0.0371
Gmina Kołaczyce 12 0.35% 357 3.36% 0.00336
1 Dom Kultury w Kołaczycach, ul. Szewska 11 Kołaczyce 1 0.16% 82 1.22% 0.00122
2 Zespół Szkół Społecznych, 33 Krajowice 0 0.00% 7 0.00% 0
3 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Matysika w Bieździedzy, 98 Bieździedza 4 0.83% 67 5.97% 0.00597
4 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Matysika w Bieździedzy, 98 Bieździedza 0 0.00% 18 0.00% 0
5 Zespół Szkół Społecznych, 79 Lublica 1 0.40% 12 8.33% 0.00833
6 Zespół Szkół Społecznych, 173 Sieklówka 0 0.00% 41 0.00% 0
7 Zespół Szkół Społecznych im. Jana Pawła II w Sowinie, 1 Sowina 0 0.00% 18 0.00% 0
8 Publiczna Szkoła Podstawowa im. I Armii Wojska Polskiego w Kołaczycach, Szkolna 7 Kołaczyce 6 0.79% 112 5.36% 0.00536
Gmina Skołyszyn 25 0.50% 776 3.22% 0.00322
1 Gminny Ośrodek Kultury w Skołyszynie, 283 Skołyszyn 3 0.33% 184 1.63% 0.00163
2 Dom Ludowy w Jabłonicy, 126 Jabłonica 0 0.00% 50 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa w Bączalu Dolnym, 101 Bączal Dolny 2 0.46% 40 5.00% 0.005
4 Dom Ludowy w Przysiekach, 429 Przysieki 4 0.62% 69 5.80% 0.0058
5 Dom Ludowy w Harklowej, 501 Harklowa 4 0.70% 74 5.41% 0.00541
6 Dom Ludowy w Święcanach, 1 Święcany 0 0.00% 174 0.00% 0
7 Dom Ludowy w Lipnicy Górnej, 136 Lipnica Górna 0 0.00% 4 0.00% 0
8 Dom Ludowy w Lisowie, 172 Lisów 3 0.95% 55 5.45% 0.00545
9 Dom Ludowy w Siepietnicy, 84 Siepietnica 2 0.91% 47 4.26% 0.00426
10 Szkoła Podstawowa w Kunowej, 89 Kunowa 3 1.59% 30 10.00% 0.01
11 Dom Ludowy w Siedliskach Sławęcińskich, 103 Siedliska Sławęcińskie 3 1.36% 38 7.89% 0.00789
12 Dom Ludowy w Pustej Woli, 77 Pusta Wola 1 1.14% 11 9.09% 0.00909
Gmina Dębowiec 15 0.42% 326 4.60% 0.0046
1 Szkoła Podstawowa w Cieklinie, 337 Cieklin 3 0.37% 66 4.55% 0.00455
2 Dom Ludowy w Radości, 61 Radość 0 0.00% 21 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa w Łazach Dębowieckich, 202 Łazy Dębowieckie 1 0.38% 24 4.17% 0.00417
4 Urząd Gminy Dębowiec, 101 Dębowiec 2 0.21% 84 2.38% 0.00238
5 Dom Ludowy w Majscowej, 171 Majscowa 1 0.58% 8 12.50% 0.0125
6 Szkoła Podstawowa w Zarzeczu, 143 Zarzecze 2 0.44% 41 4.88% 0.00488
7 Szkoła Podstawowa w Woli Dębowieckiej, 33 Wola Dębowiecka 2 0.71% 48 4.17% 0.00417
8 Szkoła Podstawowa w Dobryni, 53 Dobrynia 4 1.95% 12 33.33% 0.03333
9 Szkoła Podstawowa w Foluszu, 53 Folusz 0 0.00% 13 0.00% 0
10 Dom Pomocy Społecznej Foluszu, 56 Folusz 0 0.00% 9 0.00% 0
Gmina Brzyska 5 0.21% 141 3.55% 0.00355
1 Szkoła Podstawowa-świetlica, 125 Błażkowa 0 0.00% 9 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa-sala lekcyjna, 125 Błażkowa 2 0.72% 20 10.00% 0.01
3 Szkoła Podstawowa-sala lekcyjna, 348 Brzyska 2 0.45% 31 6.45% 0.00645
4 Szkoła Podstawowa-świetlica, 348 Brzyska 0 0.00% 28 0.00% 0
5 Dom Ludowy, 26 Ujazd 1 0.52% 24 4.17% 0.00417
6 Dom Ludowy, 129 Wróblowa 0 0.00% 17 0.00% 0
7 Dom Ludowy, 118 Dąbrówka 0 0.00% 12 0.00% 0
Powiat Leski 18 0.16% 2 091 0.86% 0.00086
Gmina Lesko 8 0.18% 827 0.97% 0.00097
1 Szkoła Podstawowa, ul. Smolki 2 Lesko 3 0.52% 104 2.88% 0.00288
2 Przedszkole Samorządowe, ul. Zygmunta Kaczkowskiego 26 Lesko 0 0.00% 100 0.00% 0
3 Bieszczadzki Dom Kultury, ul. Piłsudskiego 1 Lesko 3 0.53% 106 2.83% 0.00283
4 Publiczne Gimnazjum, ul. Kościuszki 7 Lesko 1 0.20% 79 1.27% 0.00127
5 Remiza OSP, 109B Jankowce 1 0.27% 61 1.64% 0.00164
6 Świetlica Wiejska, 110 Huzele 0 0.00% 74 0.00% 0
7 Szkoła Podstawowa, 215 Bezmiechowa Dolna 0 0.00% 113 0.00% 0
8 Zespół Szkół Samorządowych, 157 Hoczew 0 0.00% 59 0.00% 0
9 Szkoła Podstawowa, 18 Manasterzec 0 0.00% 65 0.00% 0
10 Zespół Szkół Samorządowych, 172 Średnia Wieś 0 0.00% 64 0.00% 0
11 Szpital Powiatowy, Kochanowskiego 2 Lesko 0 0.00% 1 0.00% 0
12 Zakład Karny w Uhercach Mineralnych, Oddział Zewnętrzny w Średniej Wsi, 38 - 604 Średnia Wieś, Średnia Wieś 0 0.00% 1 0.00% 0
Gmina Solina 3 0.12% 657 0.46% 0.00046
1 Szkoła Podstawowa im. Józefa Blizińskiego w Bóbrce, 50 Bóbrka 0 0.00% 42 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zawozie, 65 Zawóz 0 0.00% 62 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi, ul. Szkolna 7 Wołkowyja 0 0.00% 114 0.00% 0
4 Regionalne Centrum Kultury w Myczkowie, 46 Myczków 1 0.39% 40 2.50% 0.0025
5 Świetlica wiejska w Polańczyku, ul. Bieszczadzka 18 Polańczyk 0 0.00% 77 0.00% 0
6 Szkoła Podstawowa w Bukowcu, 37 Bukowiec 0 0.00% 139 0.00% 0
7 Szkoła Podstawowa w Berezce, 18 Berezka 2 0.53% 140 1.43% 0.00143
8 Szkoła Podstawowa w Myczkowcach, 89 Myczkowce 0 0.00% 43 0.00% 0
Gmina Baligród 5 0.37% 225 2.22% 0.00222
1 Gminny Ośrodek Kultury, ul Plac Wolności 11 Baligród 4 0.54% 108 3.70% 0.0037
2 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mchawie, 37 Mchawa 1 0.32% 57 1.75% 0.00175
3 budynek komunalny, 3 Nowosiółki 0 0.00% 60 0.00% 0
Gmina Olszanica 1 0.05% 282 0.35% 0.00035
1 Gminny Ośrodek Kultury, 85 Olszanica 0 0.00% 103 0.00% 0
2 Zespół Szkół Publicznych, 150 Uherce Mineralne 0 0.00% 115 0.00% 0
3 Świetlica Wiejska, 52A Stefkowa 0 0.00% 19 0.00% 0
4 Świetlica Wiejska, 66 Wańkowa 1 0.35% 40 2.50% 0.0025
5 Zakład Karny, /153 Uherce Mineralne 0 0.00% 5 0.00% 0
Gmina Cisna 1 0.12% 100 1.00% 0.001
1 Urząd Gminy, 49 Cisna 0 0.00% 57 0.00% 0
2 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, 11 Wetlina 1 0.29% 43 2.33% 0.00233
Powiat Bieszczadzki 14 0.17% 989 1.42% 0.00142
Gmina Ustrzyki Dolne 13 0.19% 790 1.65% 0.00165
1 Przedszkole Nr 2, ul. 29 Listopada 49 Ustrzyki Dolne 0 0.00% 43 0.00% 0
2 Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 1, ul. 29 Listopada 19 A Ustrzyki Dolne 0 0.00% 26 0.00% 0
3 Świetlica Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6 Ustrzyki Dolne 0 0.00% 51 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Dobra 6 Ustrzyki Dolne 0 0.00% 52 0.00% 0
5 Wspólnota Mieszkaniowa Prochatka 3, ul. Łukasiewicza 6 (świetlica) Ustrzyki Dolne 4 0.78% 58 6.90% 0.0069
6 Zespół Basenów "Delfin", ul. Witolda Gombrowicza 49 Ustrzyki Dolne 1 0.33% 29 3.45% 0.00345
7 Żłobek Miejski, Pionierska 8 Ustrzyki Dolne 1 0.16% 50 2.00% 0.002
8 Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych, W. Gombrowicza 37 Ustrzyki Dolne 3 0.85% 30 10.00% 0.01
9 Szkoła Podstawowa w Łobozewie Dolnym, 61A Łobozew Dolny 0 0.00% 34 0.00% 0
10 Szkoła Podstawowa w Ustjanowej Górnej, 84 Ustjanowa Górna 0 0.00% 18 0.00% 0
11 Świetlica wiejska w Równi, 51 B Równia 0 0.00% 31 0.00% 0
12 Świetlica wiejska w Bandrowie Narodowym, 52 Bandrów Narodowy 1 0.70% 24 4.17% 0.00417
13 Szkoła Podstawowa w Hoszowie, 31 Hoszów 1 0.37% 37 2.70% 0.0027
14 Dom Pomocy Społecznej w Moczarach, 41 Moczary 0 0.00% 3 0.00% 0
15 Świetlica w Brzegach Dolnych, 46 Brzegi Dolne 1 0.64% 31 3.23% 0.00323
16 Szkoła Podstawowa w Łodynie, 41 Łodyna 0 0.00% 49 0.00% 0
17 Świetlica wiejska w Krościenku, 74 Krościenko 1 0.40% 29 3.45% 0.00345
18 budynek byłego Gimnazjum w Wojtkówce, 26 Wojtkówka 0 0.00% 48 0.00% 0
19 Szkoła Podstawowa w Wojtkowej, 40 Wojtkowa 0 0.00% 58 0.00% 0
20 Szkoła Podstawowa w Ropience, 111 Ropienka 0 0.00% 77 0.00% 0
21 Świetlica w Brelikowie, 38 Brelików 0 0.00% 10 0.00% 0
22 Szpital Ogólny SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych, 29 Listopada 57 Ustrzyki Dolne 0 0.00% 2 0.00% 0
Gmina Czarna 0 0.00% 95 0.00% 0
1 Gminny Dom Kultury w Czarnej, 113 Czarna Górna 0 0.00% 56 0.00% 0
2 Świetlica wiejska w Czarnej Dolnej, 32 Czarna Dolna 0 0.00% 17 0.00% 0
3 Świetlica wiejska w Polanie, 33 Polana 0 0.00% 9 0.00% 0
4 Remizo-świetlica w Michniowcu, 4 Michniowiec 0 0.00% 13 0.00% 0
Gmina Lutowiska 1 0.12% 104 0.96% 0.00096
1 Gminny Ośrodek Kultury w Lutowiskach, 74A Lutowiska 1 0.28% 64 1.56% 0.00156
2 Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Stuposianach, 9 Stuposiany 0 0.00% 19 0.00% 0
3 Remiza Strażacka w Dwerniku, 34 Dwernik 0 0.00% 14 0.00% 0
4 Świetlica wiejska w Chmielu, 16A Chmiel 0 0.00% 7 0.00% 0