Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Informacje o kandydacie WRONA Władysław

Nazwisko i Imiona Wiek Adres Poparcie Numer okręgu Treść oświadczenia lustracyjnego
WRONA Władysław 78 Brzegi Dolne 5
  • Wyniki wyborów do sejmiku

Wyniki wyborów do sejmiku

Liczba głosów oddanych na kandydata Procent ważnych głosów w skali okręgu Liczba głosów oddanych na listę Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę Mandat
612 0.33% 29 413 2.08% Nie

Wyniki głosowania w okręgu nr 5 w podziale na obwody

Nr Adres Liczba głosów Procent głosów ważnych Liczba głosów oddanych na listę Procent głosów na liście
Województwo Podkarpackie 612 0.33% 29 413 2.08% 0.00208
Powiat Brzozowski 100 0.39% 6 381 1.57% 0.00157
Gmina Nozdrzec 16 0.50% 1 067 1.50% 0.0015
1 Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu, 227A Nozdrzec 2 0.34% 254 0.79% 0.00079
2 Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie, 89 Hłudno 1 0.26% 184 0.54% 0.00054
3 Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Warze, 247 Wara 2 0.42% 134 1.49% 0.00149
4 Szkoła Podstawowa w Siedliskach, 36A Siedliska 0 0.00% 33 0.00% 0
5 Dom Strażaka w Hucie Poręby, 30B Huta Poręby 0 0.00% 20 0.00% 0
6 Szkoła Postawowa Nr 1 w Izdebkach, 362 Izdebki 0 0.00% 148 0.00% 0
7 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Izdebkach, 362 Izdebki 3 0.78% 140 2.14% 0.00214
8 Dom Strażaka w Izdebkach Rudawcu, 714A Izdebki, Rudawiec 5 3.68% 36 13.89% 0.01389
9 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej, 401 Wesoła 2 0.48% 93 2.15% 0.00215
10 Dom Strażaka w Wesołej Magierowie, 555 Wesoła, Magierów 0 0.00% 4 0.00% 0
11 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wesołej, 607 Wesoła, Ujazdy 1 0.71% 21 4.76% 0.00476
Gmina Jasienica Rosielna 4 0.14% 329 1.22% 0.00122
1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej, 240 Jasienica Rosielna 2 0.22% 121 1.65% 0.00165
2 Szkoła Podstawowa im. Św. Michała Archanioła w Bliznem, 439A Blizne 1 0.18% 73 1.37% 0.00137
3 Szkoła Podstawowa im. Św. Michała Archanioła w Bliznem, 439A Blizne 1 0.16% 94 1.06% 0.00106
4 Zespół Szkół w Orzechówce, 5 Orzechówka 0 0.00% 30 0.00% 0
5 Szkoła Podstawowa im. Księdza Biskupa Jakuba Glazera w Woli Jasienickiej, 108 Wola Jasienicka 0 0.00% 11 0.00% 0
Gmina Dydnia 4 0.13% 794 0.50% 0.0005
1 Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w Dydni, 221 Dydnia 1 0.16% 198 0.51% 0.00051
2 Dom Ludowy w Grabówce, 66 Grabówka 0 0.00% 32 0.00% 0
3 Dom Ludowy w Jabłonce, 47 Jabłonka 1 0.24% 84 1.19% 0.00119
4 Dom Ludowy w Witryłowie, 21 Witryłów 0 0.00% 45 0.00% 0
5 Dom Ludowy w Krzemiennej, 46 Krzemienna 1 0.55% 42 2.38% 0.00238
6 Dom Strażaka w Temeszowie, 27 Temeszów 0 0.00% 54 0.00% 0
7 Szkoła Podstawowa w Niewistce, 37 Niewistka 1 0.78% 54 1.85% 0.00185
8 Szkoła Podstawowa w Obarzymie, 36A Obarzym 0 0.00% 52 0.00% 0
9 Dom Ludowy w Krzywem, 68 Krzywe 0 0.00% 39 0.00% 0
10 Dom Ludowy w Końskiem, 39 Końskie 0 0.00% 49 0.00% 0
11 Dom Ludowy w Niebocku, 148 Niebocko 0 0.00% 78 0.00% 0
12 Szkoła Podstawowa w Wydrnej, 132 Wydrna 0 0.00% 67 0.00% 0
Gmina Brzozów 51 0.49% 2 341 2.18% 0.00218
1 Urząd Miejski w Brzozowie (sala konferencyjna I p. , nr 117), ul. Armii Krajowej 1 Brzozów 3 0.28% 245 1.22% 0.00122
2 Ratusz Miejski w Brzozowie, ul. Rynek 10 (I piętro), ul. Rynek 10 Brzozów 1 0.10% 207 0.48% 0.00048
3 Budynek administracyjny Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, ul. Ks. J. Bielawskiego 18 (świetlica), ul. Ks. J. Bielawskiego 18 Brzozów 2 0.19% 246 0.81% 0.00081
4 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Humniskach, 877 Humniska 0 0.00% 131 0.00% 0
5 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Humniskach, 264 Humniska 2 0.39% 127 1.57% 0.00157
6 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Humniskach, 264 Humniska 0 0.00% 131 0.00% 0
7 Dom Strażaka w Grabownicy Starzeńskiej (parter), 593 Grabownica Starzeńska 0 0.00% 158 0.00% 0
8 Dom Strażaka w Grabownicy Starzeńskiej (I piętro), 593 Grabownica Starzeńska 0 0.00% 136 0.00% 0
9 Dom Strażaka w Górkach, 73 Górki 1 0.19% 101 0.99% 0.00099
10 Szkoła Podstawowa w Turzym Polu, 152 Turze Pole 1 0.24% 118 0.85% 0.00085
11 Szkoła Podstawowa w Zmiennicy, 29 Zmiennica 0 0.00% 158 0.00% 0
12 Szkoła Podstawowa w Starej Wsi, 790 Stara Wieś 6 0.89% 149 4.03% 0.00403
13 Szkoła Podstawowa w Starej Wsi, 790 Stara Wieś 1 0.13% 119 0.84% 0.00084
14 Zespół Szkół Nr 1 w Przysietnicy, 198 Przysietnica 19 2.06% 179 10.61% 0.01061
15 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przysietnicy, 514 Przysietnicy 15 2.38% 126 11.90% 0.0119
16 Budynek Szpitala, Ks. J. Bielawskiego 18 Brzozów 0 0.00% 9 0.00% 0
17 Dom Pomocy Społecznej w Brzozowie, W. Witosa 13 Brzozów 0 0.00% 1 0.00% 0
Gmina Haczów 5 0.14% 1 154 0.43% 0.00043
1 Szkoła Podstawowa w Haczowie-świetlica na parterze, 593 Haczów 1 0.20% 187 0.53% 0.00053
2 Szkoła Podstawowa w Haczowie-sala gimnastyczna, 593 Haczów 2 0.22% 372 0.54% 0.00054
3 Szkoła Podstawowa w Trześniowie, 107 Trześniów 0 0.00% 121 0.00% 0
4 Dom Ludowy w Bukowie, 91 Buków 0 0.00% 56 0.00% 0
5 Szkoła Podstawowa w Jasionowie, 195 Jasionów 0 0.00% 128 0.00% 0
6 Szkoła Podstawowa we Wzdowie, 121 Wzdów 0 0.00% 103 0.00% 0
7 Szkoła Podstawowa w Malinówce, 42 Malinówka 0 0.00% 92 0.00% 0
8 Szkoła Podstawowa w Jabłonicy Polskiej, 178 Jabłonica Polska 2 0.43% 95 2.11% 0.00211
Gmina Domaradz 20 0.79% 696 2.87% 0.00287
1 Szkoła Podstawowa w Baryczy, 238 Barycz 4 0.98% 212 1.89% 0.00189
2 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Domaradzu, 651 Domaradz 4 1.04% 50 8.00% 0.008
3 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Domaradzu, 349 Domaradz 9 1.15% 162 5.56% 0.00556
4 Dom Strażaka w Domaradzu (Poręby), 897 A Domaradz 0 0.00% 20 0.00% 0
5 Zespół Szkół w Golcowej, 456 Golcowa 1 0.19% 169 0.59% 0.00059
6 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Golcowej, 284 Golcowa 2 0.63% 83 2.41% 0.00241
Miasto Krosno 6 0.03% 1 964 0.31% 0.00031
1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5, ul. Rzeszowska 10 Krosno 2 0.17% 137 1.46% 0.00146
2 Miejski Zespół Szkół Nr 3, ul. Ks. S. Decowskiego 9 Krosno 0 0.00% 76 0.00% 0
3 Miejski Zespół Szkół Nr 3, ul. Ks. S. Decowskiego 9 Krosno 2 0.21% 71 2.82% 0.00282
4 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. M. Konopnickiej 5 Krosno 0 0.00% 80 0.00% 0
5 Dzielnicowy Dom Ludowy, ul. M. Kopernika 17 Krosno 0 0.00% 81 0.00% 0
6 Miejski Zespół Szkół Nr 1, ul. J. i S. Magurów 1 Krosno 0 0.00% 84 0.00% 0
7 Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, ul. Kolejowa 1 Krosno 0 0.00% 84 0.00% 0
8 Miejski Zespół Szkół Nr 6, ul. Kletówki 1 Krosno 0 0.00% 48 0.00% 0
9 Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. F. Czajkowskiego 49 Krosno 0 0.00% 34 0.00% 0
10 Miejski Zespół Szkół Nr 8, ul. Prochownia 7 Krosno 0 0.00% 60 0.00% 0
11 Miejski Zespół Szkół Nr 8, ul. Prochownia 7 Krosno 0 0.00% 76 0.00% 0
12 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ul. Kazimierza Wielkiego 4 Krosno 0 0.00% 13 0.00% 0
13 Miejski Zespół Szkół Nr 5, ul. Ks. P. Skargi 3 Krosno 0 0.00% 94 0.00% 0
14 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Piastowska 58 Krosno 0 0.00% 102 0.00% 0
15 Dzielnicowy Dom Ludowy PUCHATEK, ul. F. Chopina 8 Krosno 0 0.00% 102 0.00% 0
16 Miejski Zespół Szkół Nr 4, ul. S. Kisielewskiego 18 Krosno 0 0.00% 68 0.00% 0
17 Miejski Zespół Szkół Nr 4, ul. S. Kisielewskiego 18 Krosno 0 0.00% 45 0.00% 0
18 Miejski Zespół Szkół Nr 4, ul. S. Kisielewskiego 18 Krosno 2 0.30% 51 3.92% 0.00392
19 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , , NASZE ZDROWIE", ul. Podkarpacka 5a Krosno 0 0.00% 60 0.00% 0
20 Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Grunwaldzka 15 Krosno 0 0.00% 109 0.00% 0
21 Miejski Zespół Szkół Nr 7, ul. Powstańców Ślaskich 75 Krosno 0 0.00% 116 0.00% 0
22 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, ul. Bohaterów Westerplatte 20 Krosno 0 0.00% 101 0.00% 0
23 Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi, ul. Wojska Polskiego 45 Krosno 0 0.00% 89 0.00% 0
24 Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi, ul. Wojska Polskiego 45 Krosno 0 0.00% 153 0.00% 0
25 Dom Pomocy Społecznej Nr 1, ul. F. Żwirki i S. Wigury 4a Krosno 0 0.00% 4 0.00% 0
26 Dom Pomocy Społecznej Nr 2, ul. Kletówki 7 Krosno 0 0.00% 1 0.00% 0
27 Wojewódzki Szpital Podkarpacki, ul. Korczyńska 57 Krosno 0 0.00% 22 0.00% 0
28 Wojewódzki Szpital Podkarpacki, ul. Grodzka 45 Krosno 0 0.00% 2 0.00% 0
29 Centrum Medyczno-Charytatywne CARITAS Archidiecezji Przemyskiej w Krośnie, ul. Grodzka 45a Krosno 0 0.00% 1 0.00% 0
Powiat Sanocki 92 0.26% 4 079 2.26% 0.00226
Gmina Komańcza 25 1.53% 219 11.42% 0.01142
1 Urząd Gminy, 166 Komańcza 8 1.90% 64 12.50% 0.0125
2 Szkoła Podstawowa, 26A Wisłok Wielki 2 1.36% 20 10.00% 0.01
3 Ośrodek Kultury, 32 Szczawne 7 2.97% 41 17.07% 0.01707
4 Świetlica ZK, 46 Nowy Łupków 1 0.39% 32 3.13% 0.00313
5 Rzepedzki Ośrodek Kultury, Osiedle A 19A Rzepedź 7 1.25% 62 11.29% 0.01129
6 Świetlica na terenie ZK, 45 Nowy Łupków 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Besko 2 0.13% 282 0.71% 0.00071
1 Szkoła Podstawowa, ul. Kolejowa 54 Besko 0 0.00% 95 0.00% 0
2 Gimnazjum, ul. Kolejowa 54 Besko 0 0.00% 72 0.00% 0
3 Gminny Ośrodek Kultury, ul. Starowiejska 64 Besko 2 0.46% 76 2.63% 0.00263
4 Świetlica Młodzieżowa, Olza 8 Mymoń 0 0.00% 39 0.00% 0
Miasto Sanok 12 0.08% 695 1.73% 0.00173
1 Starostwo Powiatowe, ul. Jagiellońska 22 Sanok 0 0.00% 33 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Jana III Sobieskiego 5 Sanok 0 0.00% 23 0.00% 0
3 Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 1, ul. Rymanowska 15 Sanok 0 0.00% 12 0.00% 0
4 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im J. Grodka, ul. Mickiewicza 21 Sanok 3 0.50% 18 16.67% 0.01667
5 Centrum Handlowe "Ryś", ul. Krakowska 2 Sanok 0 0.00% 37 0.00% 0
6 Filia Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 1, ul. Piastowska 47 Sanok 0 0.00% 58 0.00% 0
7 Szkoła Podsatwowa Nr 9, ul. Jana Pawła II 25 Sanok 0 0.00% 28 0.00% 0
8 Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 2, ul. Sadowa 11 Sanok 0 0.00% 47 0.00% 0
9 Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Sadowa 12 Sanok 0 0.00% 33 0.00% 0
10 Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Jana Pawła II 25 Sanok 1 0.19% 17 5.88% 0.00588
11 Osiedlowy Dom Kultury "Puchatek", ul. Traugutta 9 Sanok 1 0.16% 25 4.00% 0.004
12 Żłobek Samorządowy Nr 2, ul. Traugutta 23 Sanok 0 0.00% 29 0.00% 0
13 TS "Sanoczanka", ul. Kwiatowa 25 Sanok 2 0.28% 36 5.56% 0.00556
14 Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3, ul. Kochanowskiego 2 Sanok 0 0.00% 36 0.00% 0
15 Szkoła Podstawowa Nr 1, Al. Szwajcarii 5 Sanok 2 0.29% 26 7.69% 0.00769
16 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. Grodka, ul. Reymonta 6 Sanok 0 0.00% 25 0.00% 0
17 Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Przemyska 80 Sanok 0 0.00% 54 0.00% 0
18 Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 4, ul. Robotnicza 13A Sanok 3 0.41% 42 7.14% 0.00714
19 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Stróżowska 4 Sanok 0 0.00% 38 0.00% 0
20 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Lipińskiego 63 Sanok 0 0.00% 37 0.00% 0
21 I Liceum Ogólnokształcące, ul. Zagrody 1 Sanok 0 0.00% 33 0.00% 0
22 Szpital Specjalistyczny, 800 Lecia 26 Sanok 0 0.00% 8 0.00% 0
Gmina Bukowsko 8 0.42% 328 2.44% 0.00244
1 Urząd Gminy (sala narad), 290 Bukowsko 7 0.88% 120 5.83% 0.00583
2 Zespół Szkół, 77 Nowotaniec 1 0.15% 158 0.63% 0.00063
3 Zespół Szkół, 105 Pobiedno 0 0.00% 50 0.00% 0
Gmina Sanok 9 0.14% 766 1.17% 0.00117
1 Wiejski Dom Kultury, 78 Płowce 0 0.00% 23 0.00% 0
2 Wiejski Dom Kultury, 493 Niebieszczany 0 0.00% 114 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa, 157 Prusiek 1 0.35% 30 3.33% 0.00333
4 Wiejski Dom Kultury, 29 Markowce 0 0.00% 16 0.00% 0
5 Wiejski Dom Kultury, 205 Sanoczek 1 0.31% 36 2.78% 0.00278
6 Wiejski Dom Kultury, 100 Zabłotce 0 0.00% 17 0.00% 0
7 Szkoła Podstawowa, 92 Pisarowce 1 0.28% 53 1.89% 0.00189
8 Szkoła Podstawowa, 133 Czerteż 0 0.00% 28 0.00% 0
9 Wiejski Dom Kultury, 224 Kostarowce 0 0.00% 19 0.00% 0
10 Wiejski Dom Kultury, 110 Jurowce 0 0.00% 89 0.00% 0
11 Wiejski Dom Kultury, 345A Strachocina 0 0.00% 30 0.00% 0
12 Wiejski Dom Kultury, 224 Pakoszówka 0 0.00% 57 0.00% 0
13 Szkoła Podstawowa, 173 Falejówka 0 0.00% 44 0.00% 0
14 Wiejski Dom Kultury, Środkowa 25 Trepcza 0 0.00% 61 0.00% 0
15 Wiejski Dom Kultury, 12 Dębna 0 0.00% 9 0.00% 0
16 Wiejski Dom Kultury, 71 Liszna 0 0.00% 9 0.00% 0
17 Szkoła Podstawowa, 170 Mrzygłód 3 0.96% 44 6.82% 0.00682
18 Wiejski dom Kultury, 100 Hłomcza 2 0.67% 34 5.88% 0.00588
19 Wiejski Dom Kultury, Przemyska 91 Bykowce 1 0.32% 14 7.14% 0.00714
20 Szkoła Podstawowa, 1 Wujskie 0 0.00% 39 0.00% 0
Gmina Tyrawa Wołoska 1 0.12% 84 1.19% 0.00119
1 Urząd Gminy, 175 Tyrawa Wołoska 1 0.12% 84 1.19% 0.00119
Gmina Zagórz 28 0.53% 572 4.90% 0.0049
1 Szkoła Podstawowa w Zagórzu, ul. Piłsudskiego 70 Zagórz 3 0.34% 83 3.61% 0.00361
2 Szkoła Podstawowa w Zagórzu, ul. Wolności 10 Zagórz 7 0.62% 133 5.26% 0.00526
3 Szkoła Podstawowa w Łukowem, 64 Łukowe 1 0.20% 47 2.13% 0.00213
4 Gimnazjum w Tarnawie Dolnej, 28 Tarnawa Dolna 6 0.69% 81 7.41% 0.00741
5 Szkoła Podstawowa w Czaszynie, 191 Czaszyn 8 1.30% 64 12.50% 0.0125
6 Szkoła Podstawowa w Porażu, Szkolna 2 Poraż 0 0.00% 39 0.00% 0
7 Dom Strażaka w Mokrem, 116 Mokre 1 0.38% 31 3.23% 0.00323
8 Szkoła Podstawowa w Zahutyniu, 111 Zahutyń 2 0.40% 94 2.13% 0.00213
Gmina Zarszyn 7 0.21% 1 133 0.62% 0.00062
1 Dom Kultury w Zarszynie, ul. Szkolna 1 Zarszyn 0 0.00% 205 0.00% 0
2 Dom Ludowy w Jaćmierzu, 134 Jaćmierz 3 0.61% 219 1.37% 0.00137
3 Szkoła Podstawowa w Bażanówce, 102 Bażanówka 0 0.00% 173 0.00% 0
4 Dom Strażaka w Długiem, ul. Sanocka 92 Długie 0 0.00% 135 0.00% 0
5 Dom Ludowy w Nowosielcach, ul. Św. Floriana 2 Nowosielce 0 0.00% 141 0.00% 0
6 Szkoła Podstawowa w Pielni, ul. Dębowa 1 Pielnia 2 0.59% 92 2.17% 0.00217
7 Szkoła Podstawowa w Odrzechowej, ul. Szkolna 1 Odrzechowa 2 0.46% 168 1.19% 0.00119
Powiat Krośnieński 47 0.11% 9 476 0.50% 0.0005
Gmina Jaśliska 1 0.11% 378 0.26% 0.00026
1 Dom Ludowy, 30 Jaśliska 1 0.15% 261 0.38% 0.00038
2 Dom Ludowy, 8 Wola Niżna 0 0.00% 90 0.00% 0
3 Budynek użytkowy-Świetlica-Moszczaniec, 13/2 Moszczaniec 0 0.00% 27 0.00% 0
4 Zakład Karny w Łupkowie-Oddział Zewnętrzy w Moszczańcu, 14 Moszczaniec 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Dukla 4 0.07% 1 135 0.35% 0.00035
1 Szkoła Podstawowa w Dukli, ul. Kościuszki 13 Dukla 0 0.00% 106 0.00% 0
2 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli, ul. Armii Krajowej 1a Dukla 0 0.00% 91 0.00% 0
3 Gminny Klub Seniora w Dukli, ul. Trakt Węgierski 8a Dukla 0 0.00% 79 0.00% 0
4 Dom Ludowy w Teodorówce, 69a Teodorówka 0 0.00% 89 0.00% 0
5 Dom Ludowy w Iwli, 20 Iwla 2 0.72% 54 3.70% 0.0037
6 Szkoła Podstawowa w Głojscach, Szkolna 7 Głojsce 0 0.00% 58 0.00% 0
7 Szkoła Podstawowa w Łękach Dukielskich, 74 Łęki Dukielskie 0 0.00% 47 0.00% 0
8 SZkoła Podstawowa w Łękach Dukielskich, 74 Łęki Dukielskie 0 0.00% 55 0.00% 0
9 Szkoła Podstawowa w Wietrznie, 22 Wietrzno 0 0.00% 57 0.00% 0
10 Szkoła Podsawowa w Równem, Długa 41 Równe 0 0.00% 69 0.00% 0
11 Szkoła Podstawowa w Równem, Długa 41 Równe 0 0.00% 58 0.00% 0
12 Dom Ludowy w Cergowej, 157 Cergowa 2 0.36% 82 2.44% 0.00244
13 Szkoła Podstawowa w Jasionce, 74 Jasionka 0 0.00% 53 0.00% 0
14 Dom Ludowy w Trzcianie, 24a Trzciana 0 0.00% 62 0.00% 0
15 Szkoła Podstawowa w Tylawie, 26 Tylawa 0 0.00% 175 0.00% 0
Gmina Wojaszówka 9 0.27% 697 1.29% 0.00129
1 Dom Kultury, ul. Władysława Jagiełły 1 Odrzykoń 5 0.55% 234 2.14% 0.00214
2 Dom Strażaka, 137 Bratkówka 0 0.00% 54 0.00% 0
3 Dom Ludowy, 115 Wojaszówka 0 0.00% 38 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa, 87 Łęki Strzyżowskie 0 0.00% 72 0.00% 0
5 Szkoła Podstawowa, 1 Ustrobna 0 0.00% 75 0.00% 0
6 Szkoła Podstawowa, 189 Przybówka 1 0.31% 57 1.75% 0.00175
7 Dom Ludowy, 138 Bajdy 0 0.00% 30 0.00% 0
8 Dom Ludowy, 33 Wojkówka 0 0.00% 23 0.00% 0
9 Dzienny Dom "Senior Wigor", 89 Łączki Jagiellońskie 1 0.92% 28 3.57% 0.00357
10 Oddział Przedszkolny, 51 Pietrusza Wola 1 0.73% 33 3.03% 0.00303
11 Dom Ludowy, ul. Mikołaja Kamienieckiego 131 Odrzykoń, Głębokie 1 0.50% 53 1.89% 0.00189
Gmina Krościenko Wyżne 1 0.04% 1 283 0.08% 8.0E-5
1 Publiczna Szkoła Podstawowa, Szkolna 34 Krościenko Wyżne 1 0.16% 343 0.29% 0.00029
2 Publiczna Szkoła Podstawowa, Szkolna 34 Krościenko Wyżne 0 0.00% 343 0.00% 0
3 Samorządowe Przedszkole, Południowa 11 Krościenko Wyżne 0 0.00% 323 0.00% 0
4 Dom Ludowy w Pustynach, Centralna 13 Pustyny 0 0.00% 274 0.00% 0
Gmina Rymanów 6 0.10% 1 121 0.54% 0.00054
1 Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie, ul. Grunwaldzka 9 Rymanów 0 0.00% 170 0.00% 0
2 Dom Ludowy w Rymanowie, ul. Mickiewicza 46 Rymanów 0 0.00% 57 0.00% 0
3 Dom Ludowy w Klimkówce, ul. Zdrojowa 51 Klimkówka 0 0.00% 130 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa we Wróbliku Szlacheckim, ul. Szkolna 5 Wróblik Szlachecki 0 0.00% 93 0.00% 0
5 Dom Ludowy w Bziance, 191a Bzianka 0 0.00% 37 0.00% 0
6 Hala Sportowa w Sieniawie, ul. Kwiatowa 10 Sieniawa 2 0.56% 91 2.20% 0.0022
7 Galeria "Zdrój" w Rymanowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 40 Rymanów-Zdrój 0 0.00% 102 0.00% 0
8 Zespół Szkół Publicznych w Milczy, ul. Szkolna 16 Milcza 1 0.21% 112 0.89% 0.00089
9 Szkoła Podstawowa w Głębokiem, 68 Głębokie 0 0.00% 60 0.00% 0
10 Szkoła Podstawowa w Króliku Polskim, ul. Bieszczadzka 137 Królik Polski 3 1.09% 63 4.76% 0.00476
11 Zespół Szkół Publicznych w Posadzie Górnej, ul. 3 Maja 164 Posada Górna 0 0.00% 104 0.00% 0
12 Dom Ludowy w Ladzinie, ul. Rzeszowska 155 Ladzin 0 0.00% 40 0.00% 0
13 Dom Ludowy we Wróbliku Królewskim, ul. Jana Pawła II 15 Wróblik Królewski 0 0.00% 62 0.00% 0
Gmina Chorkówka 9 0.17% 1 099 0.82% 0.00082
1 Dom Ludowy, 137 Bóbrka 0 0.00% 88 0.00% 0
2 Urząd Gminy (sala narad), 175 Chorkówka 0 0.00% 72 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa, 30 Draganowa 2 0.94% 75 2.67% 0.00267
4 Szkoła Podstawowa, 174 Faliszówka 0 0.00% 42 0.00% 0
5 Szkoła Podstawowa, 331 Kobylany 2 0.46% 116 1.72% 0.00172
6 Zespół Szkół Publicznych, 59 Kopytowa 2 0.41% 92 2.17% 0.00217
7 Szkoła Podstawowa, 85 Leśniówka 1 0.55% 42 2.38% 0.00238
8 Dom Ludowy, 102 Machnówka 0 0.00% 15 0.00% 0
9 Dom Strażaka, 65 Poraj 0 0.00% 30 0.00% 0
10 Dom Strażaka, 36 Sulistrowa 0 0.00% 27 0.00% 0
11 Zespół Szkół, Szkolna 50 Świerzowa Polska 0 0.00% 149 0.00% 0
12 Szkoła Podstawowa, 85 Szczepańcowa 0 0.00% 152 0.00% 0
13 Szkoła Podstawowa, Łukasiewicza 31 Zręcin 2 0.22% 123 1.63% 0.00163
14 Szkoła Podstawowa, 242 Żeglce 0 0.00% 76 0.00% 0
Gmina Jedlicze 2 0.03% 983 0.20% 0.0002
1 Szkoła Podstawowa Jedlicze, ul. Tokarskich 5 Jedlicze 0 0.00% 118 0.00% 0
2 Urząd Gminy Jedlicze, ul. Rynek 6 Jedlicze 0 0.00% 78 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa Jedlicze, ul. Tokarskich 5 Jedlicze 0 0.00% 79 0.00% 0
4 Samorządowe Przedszkole w Jedliczu, ul. Rejtana 38a Jedlicze 0 0.00% 67 0.00% 0
5 Samorządowe Przedszkole w Jedliczu, ul. Rejtana 38a Jedlicze 0 0.00% 35 0.00% 0
6 Sala Domu Ludowego Jedlicze, ul. Kurkowskiego 19 Jedlicze 0 0.00% 51 0.00% 0
7 Sala Domu Ludowego Chlebna, 55 Chlebna 1 0.25% 73 1.37% 0.00137
8 Sala Domu Ludowego Długie, 113 Długie 0 0.00% 31 0.00% 0
9 Sala Domu Ludowego Dobieszyn, 103 Dobieszyn 0 0.00% 94 0.00% 0
10 Sala Domu Ludowego Jaszczew, 131 Jaszczew 0 0.00% 65 0.00% 0
11 Sala Domu Ludowego Moderówka, 134 Moderówka 1 0.22% 54 1.85% 0.00185
12 Sala Domu Ludowego Piotrówka, 116 Piotrówka 0 0.00% 60 0.00% 0
13 Szkoła Podstawowa Potok, 73 Potok 0 0.00% 57 0.00% 0
14 Szkoła Podstawowa Potok, 73 Potok 0 0.00% 39 0.00% 0
15 Sala Domu Ludowego Żarnowiec, 281 Żarnowiec 0 0.00% 82 0.00% 0
Gmina Miejsce Piastowe 8 0.13% 881 0.91% 0.00091
1 Dom Ludowy w Głowience, Szkolna 1 Głowienka 1 0.09% 134 0.75% 0.00075
2 Szkoła Podstawowa w Łężanach, Tadeusza Kościuszki 2 Łężany 1 0.13% 101 0.99% 0.00099
3 Szkoła Podstawowa im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym, ul. Szkolna 24 Miejsce Piastowe 1 0.11% 109 0.92% 0.00092
4 Dom Ludowy w Niżnej Łące, O. Hieronima Longawy 51 Niżna Łąka 0 0.00% 14 0.00% 0
5 Dom Ludowy w Rogach, Ks. Henryka Domino 54 Rogi 5 0.51% 171 2.92% 0.00292
6 Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Targowiskach, Ks. Macieja Suchodolskiego 38 Targowiska 0 0.00% 187 0.00% 0
7 Dom Ludowy w Widaczu, 34 Widacz 0 0.00% 50 0.00% 0
8 Dom Ludowy we Wrocance, Nadrzeczna 1 Wrocanka 0 0.00% 51 0.00% 0
9 Dom Ludowy w Zalesiu, 43 Targowiska, Zalesie 0 0.00% 64 0.00% 0
Gmina Iwonicz-Zdrój 1 0.02% 728 0.14% 0.00014
1 Kino "Wczasowicz", pl. Dietla 2 Iwonicz-Zdrój 0 0.00% 121 0.00% 0
2 Dom Parafialny, ul. Długa 33 Iwonicz 1 0.12% 159 0.63% 0.00063
3 Szkoła Podstawowa, ul. Zagrodniki 21 Iwonicz 0 0.00% 124 0.00% 0
4 Dom Ludowy, 98 Lubatówka 0 0.00% 79 0.00% 0
5 Remiza OSP, 290B Lubatowa 0 0.00% 117 0.00% 0
6 Szkoła Podstawowa, 284 Lubatowa 0 0.00% 128 0.00% 0
7 Dom Pomocy Społecznej, ul. Floriańska 19 Iwonicz 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Korczyna 6 0.14% 1 171 0.51% 0.00051
1 Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie, ul. Spółdzielcza 20 Korczyna 1 0.10% 209 0.48% 0.00048
2 Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie, ul. Spółdzielcza 20 Korczyna 1 0.11% 255 0.39% 0.00039
3 Budynek Szkoły Podstawowej w Korczynie, ul. Fredry 2 Korczyna 0 0.00% 105 0.00% 0
4 Budynek Domu Ludowego w Korczynie-Sporne, Sporne 17 Korczyna 0 0.00% 39 0.00% 0
5 Budynek Szkoły Podstawowej w Czarnorzekach, 1 Czarnorzeki 1 0.68% 26 3.85% 0.00385
6 Budynek Szkoły Podstawowej w Iskrzyni, Szkolna 4 Iskrzynia 1 0.20% 164 0.61% 0.00061
7 Budynek Szkoły Podstawowej w Komborni, 63 Kombornia 1 0.19% 241 0.41% 0.00041
8 Budynek Szkoły Podstawowej w Krasnej, 108 Krasna 1 0.38% 41 2.44% 0.00244
9 Budynek Szkoły Podstawowej w Węglówce, 81 Węglówka 0 0.00% 51 0.00% 0
10 Budynek Domu Ludowego w Woli Komborskiej, 17 Wola Komborska 0 0.00% 40 0.00% 0
Powiat Jasielski 45 0.10% 4 433 1.02% 0.00102
Gmina Osiek Jasielski 0 0.00% 238 0.00% 0
1 Gminny Ośrodek Kultury w Osieku Jasielskim, 9 Osiek Jasielski 0 0.00% 59 0.00% 0
2 Zespół Szkół Integracyjnych w Samoklęskach, 206 Samoklęski 0 0.00% 84 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa w Załężu, 3 Załęże 0 0.00% 19 0.00% 0
4 Dom Ludowy w Pielgrzymce, 185 Pielgrzymka 0 0.00% 32 0.00% 0
5 Dom Ludowy w Zawadce Osieckiej, 61 Zawadka Osiecka 0 0.00% 11 0.00% 0
6 Dom Ludowy w Mrukowej, 161 Mrukowa 0 0.00% 33 0.00% 0
Gmina Jasło 6 0.09% 478 1.26% 0.00126
1 Dom Świetlicowy, 122 Kowalowy 0 0.00% 14 0.00% 0
2 Dom Ludowy w Gorajowicach, 33 Gorajowice 0 0.00% 3 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa w Warzycach, 205 Warzyce 0 0.00% 38 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa w Warzycach, 205 Warzyce 2 0.60% 37 5.41% 0.00541
5 Dom Ludowy, 13 Zimna Woda 0 0.00% 21 0.00% 0
6 Dom Ludowy, 171 Bierówka 0 0.00% 46 0.00% 0
7 Szkoła podstawowa w Niepli, 195 Niepla 0 0.00% 22 0.00% 0
8 Budynek Rekreacyjno-Sportowy w Chrząstówce, Chrząstówka 0 0.00% 16 0.00% 0
9 Dom Ludowy, 46 Szebnie 0 0.00% 42 0.00% 0
10 Dom Ludowy, 97 Wolica 2 0.59% 16 12.50% 0.0125
11 Dom Strażaka, 126 Łaski 0 0.00% 16 0.00% 0
12 Budynek Rekreacyjno Sportowy w ŻÓŁKOWIE, Żółków 0 0.00% 17 0.00% 0
13 Dom Ludowy, 248 Niegłowice 1 0.26% 21 4.76% 0.00476
14 Dom Ludowy, 3 Brzyście 0 0.00% 7 0.00% 0
15 Szkoła Podstawowa Nr 2, 162 Osobnica 0 0.00% 28 0.00% 0
16 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Osobnicy, 99 Osobnica 0 0.00% 46 0.00% 0
17 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Osobnicy, 99 Osobnica 0 0.00% 19 0.00% 0
18 Szkoła Podstawowa w Trzcinicy, 72 Trzcinica 1 0.25% 21 4.76% 0.00476
19 Dom Ludowy, 141 Trzcinica 0 0.00% 30 0.00% 0
20 Szkoła Podstawowa, 60 Jareniówka 0 0.00% 8 0.00% 0
21 Dom Ludowy, 154 Opacie 0 0.00% 8 0.00% 0
22 Zakład Karny w Warzycach, 467 Warzyce 0 0.00% 2 0.00% 0
Gmina Tarnowiec 5 0.14% 371 1.35% 0.00135
1 Dom Ludowy, 30 Tarnowiec 0 0.00% 68 0.00% 0
2 Dom Ludowy, 162 Czeluśnica 1 0.20% 25 4.00% 0.004
3 Dom Ludowy-świetlica, 77 Glinik Polski 0 0.00% 20 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa, 109 Łubno Szlacheckie 1 0.23% 52 1.92% 0.00192
5 Szkoła Podstawowa, 230 Tarnowiec 0 0.00% 41 0.00% 0
6 Dom Ludowy, BN Sądkowa 1 0.27% 57 1.75% 0.00175
7 Dom Ludowy, 89 Nowy Glinik 0 0.00% 14 0.00% 0
8 Dom Ludowy, 92 Łajsce 0 0.00% 21 0.00% 0
9 Dom Ludowy, 24 Umieszcz 0 0.00% 29 0.00% 0
10 Dom Ludowy, 35 Wrocanka 2 0.63% 44 4.55% 0.00455
Gmina Krempna 2 0.26% 219 0.91% 0.00091
1 Budynek Byłej Szkoły Podstawowej w Grabiu, 22 Grab 0 0.00% 30 0.00% 0
2 Zespół Szkół w Krempnej, 45 Krempna 0 0.00% 76 0.00% 0
3 Budynek Byłej Szkoły Podstawowej w Myscowej, 41 Myscowa 1 0.88% 27 3.70% 0.0037
4 Remiza OSP w Polanach, 44 Polany 1 0.89% 48 2.08% 0.00208
5 Dom Ludowy w Świątkowej Wielkiej, 49 Świątkowa Wielka 0 0.00% 38 0.00% 0
Miasto Jasło 9 0.07% 634 1.42% 0.00142
1 Urząd Miasta w Jaśle, Sala Posiedzeń RMJ, I piętro, ul. Rynek 12 Jasło 1 0.15% 23 4.35% 0.00435
2 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jaśle, ul. Tadeusza Czackiego 2 Jasło 0 0.00% 28 0.00% 0
3 Jasielski Dom Kultury, ul. Kołłątaja 1 Jasło 0 0.00% 28 0.00% 0
4 Zespół Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle, ul. Szkolna 38 Jasło 0 0.00% 31 0.00% 0
5 Zespół Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle, ul. Szkolna 38 Jasło 1 0.14% 32 3.13% 0.00313
6 Zespół Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle, ul. Szkolna 38 Jasło 1 0.13% 41 2.44% 0.00244
7 I Liceum Ogółnokształcące w Jaśle, ul. Czackiego 4 Jasło 0 0.00% 16 0.00% 0
8 Dom Ludowy Bryły, ul. Mickiewicza 115 Jasło, Bryły 0 0.00% 18 0.00% 0
9 Dom Ludowy Kaczorowy, ul. Kaczorowy 55 Jasło, Kaczorowy 0 0.00% 10 0.00% 0
10 Klub Osiedlowy Gamrat, ul. Mickiewicza 108 Jasło, Gamrat 1 0.24% 20 5.00% 0.005
11 Dom Ludowy Krajowice, ul. Okrężna 1 Jasło, Krajowice 0 0.00% 6 0.00% 0
12 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jaśle, ul. Tadeusza Czackiego 2 Jasło, Ulaszowice 0 0.00% 12 0.00% 0
13 Niepubliczne Przedszkole " SMYK" w Jaśle, ul. Na Kotlinę 3 Jasło, Ulaszowice 0 0.00% 35 0.00% 0
14 Szkoła Podstawowa Nr 10 w Jaśle, ul. Lwowska 36 Jasło, Brzyszczki 2 0.46% 24 8.33% 0.00833
15 Dom Ludowy Hankówka, ul. Hankówka 109 Jasło, Hankówka 1 0.35% 11 9.09% 0.00909
16 Szkoła Podstawowa Nr 7 w Jaśle, ul. Św. Jana z Dukli 94 Jasło, Nowy Żółków 0 0.00% 17 0.00% 0
17 Zespół Szkół Miejskich Nr 5 w Jaśle, ul. Sobniowska 58 Jasło, Sobniów 0 0.00% 32 0.00% 0
18 Zespół Szkół Technicznych w Jaśle, ul. Staszica 30 Jasło, Górka 0 0.00% 30 0.00% 0
19 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Jaśle, ul. Wincentego Pola 9 Jasło 0 0.00% 33 0.00% 0
20 Zespół Szkół Technicznych w Jaśle, ul. Staszica 30 Jasło 1 0.35% 15 6.67% 0.00667
21 MOSiR w Jaśle, ul. Sikorskiego 15 Jasło 0 0.00% 21 0.00% 0
22 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Jaśle, ul. Kopernika 8a Jasło 0 0.00% 39 0.00% 0
23 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Jaśle, ul. Kopernika 8a Jasło 1 0.26% 43 2.33% 0.00233
24 Zespół Szkół Technicznych w Jaśle, ul. Staszica 30 Jasło 0 0.00% 14 0.00% 0
25 Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Jaśle, ul. Rafineryjna 3a Jasło, Gądki 0 0.00% 22 0.00% 0
26 Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Jaśle, ul. Rafineryjna 3a Jasło 0 0.00% 27 0.00% 0
27 Dom Ludowy Niegłowice, ul. Niegłowicka 27 Jasło, Niegłowice 0 0.00% 6 0.00% 0
28 Szpital Specjalistyczny w Jaśle, Lwowska 22 Jasło 0 0.00% 0 0.00% 0
29 Szpital Specjalistyczny w Jaśle, Za Bursą 1 Jasło 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Nowy Żmigród 2 0.05% 893 0.22% 0.00022
1 Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 9 Nowy Żmigród 0 0.00% 106 0.00% 0
2 Dom Ludowy w Mytarzy, 137 Mytarz 0 0.00% 45 0.00% 0
3 Dom Ludowy w Tokach, 137 Toki 1 0.37% 45 2.22% 0.00222
4 Szkoła Podstawowa w Kątach, 183 Kąty 0 0.00% 122 0.00% 0
5 Dom Ludowy w Nienaszowie, 301 Nienaszów 1 0.19% 211 0.47% 0.00047
6 Dom Ludowy w Łysej Górze, 222 Łysa Góra 0 0.00% 64 0.00% 0
7 Szkoła Podstawowa w Łężynach, 144 Łężyny 0 0.00% 21 0.00% 0
8 Dom Ludowy w Gorzycach, 139 Gorzyce 0 0.00% 25 0.00% 0
9 Dom Ludowy w Starym Żmigrodzie, 151 Stary Żmigród 0 0.00% 89 0.00% 0
10 Dom Ludowy w Skalniku, 65 Skalnik 0 0.00% 52 0.00% 0
11 Dom Ludowy w Makowiskach, 155 Makowiska 0 0.00% 51 0.00% 0
12 Dom Ludowy w Desznicy, 74 Desznica 0 0.00% 62 0.00% 0
Gmina Kołaczyce 10 0.30% 357 2.80% 0.0028
1 Dom Kultury w Kołaczycach, ul. Szewska 11 Kołaczyce 1 0.16% 82 1.22% 0.00122
2 Zespół Szkół Społecznych, 33 Krajowice 0 0.00% 7 0.00% 0
3 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Matysika w Bieździedzy, 98 Bieździedza 0 0.00% 67 0.00% 0
4 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Matysika w Bieździedzy, 98 Bieździedza 0 0.00% 18 0.00% 0
5 Zespół Szkół Społecznych, 79 Lublica 0 0.00% 12 0.00% 0
6 Zespół Szkół Społecznych, 173 Sieklówka 4 1.04% 41 9.76% 0.00976
7 Zespół Szkół Społecznych im. Jana Pawła II w Sowinie, 1 Sowina 2 0.72% 18 11.11% 0.01111
8 Publiczna Szkoła Podstawowa im. I Armii Wojska Polskiego w Kołaczycach, Szkolna 7 Kołaczyce 3 0.39% 112 2.68% 0.00268
Gmina Skołyszyn 5 0.10% 776 0.64% 0.00064
1 Gminny Ośrodek Kultury w Skołyszynie, 283 Skołyszyn 1 0.11% 184 0.54% 0.00054
2 Dom Ludowy w Jabłonicy, 126 Jabłonica 0 0.00% 50 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa w Bączalu Dolnym, 101 Bączal Dolny 0 0.00% 40 0.00% 0
4 Dom Ludowy w Przysiekach, 429 Przysieki 0 0.00% 69 0.00% 0
5 Dom Ludowy w Harklowej, 501 Harklowa 2 0.35% 74 2.70% 0.0027
6 Dom Ludowy w Święcanach, 1 Święcany 0 0.00% 174 0.00% 0
7 Dom Ludowy w Lipnicy Górnej, 136 Lipnica Górna 0 0.00% 4 0.00% 0
8 Dom Ludowy w Lisowie, 172 Lisów 0 0.00% 55 0.00% 0
9 Dom Ludowy w Siepietnicy, 84 Siepietnica 1 0.45% 47 2.13% 0.00213
10 Szkoła Podstawowa w Kunowej, 89 Kunowa 1 0.53% 30 3.33% 0.00333
11 Dom Ludowy w Siedliskach Sławęcińskich, 103 Siedliska Sławęcińskie 0 0.00% 38 0.00% 0
12 Dom Ludowy w Pustej Woli, 77 Pusta Wola 0 0.00% 11 0.00% 0
Gmina Dębowiec 2 0.06% 326 0.61% 0.00061
1 Szkoła Podstawowa w Cieklinie, 337 Cieklin 1 0.12% 66 1.52% 0.00152
2 Dom Ludowy w Radości, 61 Radość 0 0.00% 21 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa w Łazach Dębowieckich, 202 Łazy Dębowieckie 0 0.00% 24 0.00% 0
4 Urząd Gminy Dębowiec, 101 Dębowiec 0 0.00% 84 0.00% 0
5 Dom Ludowy w Majscowej, 171 Majscowa 0 0.00% 8 0.00% 0
6 Szkoła Podstawowa w Zarzeczu, 143 Zarzecze 1 0.22% 41 2.44% 0.00244
7 Szkoła Podstawowa w Woli Dębowieckiej, 33 Wola Dębowiecka 0 0.00% 48 0.00% 0
8 Szkoła Podstawowa w Dobryni, 53 Dobrynia 0 0.00% 12 0.00% 0
9 Szkoła Podstawowa w Foluszu, 53 Folusz 0 0.00% 13 0.00% 0
10 Dom Pomocy Społecznej Foluszu, 56 Folusz 0 0.00% 9 0.00% 0
Gmina Brzyska 4 0.17% 141 2.84% 0.00284
1 Szkoła Podstawowa-świetlica, 125 Błażkowa 1 0.32% 9 11.11% 0.01111
2 Szkoła Podstawowa-sala lekcyjna, 125 Błażkowa 0 0.00% 20 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa-sala lekcyjna, 348 Brzyska 1 0.23% 31 3.23% 0.00323
4 Szkoła Podstawowa-świetlica, 348 Brzyska 1 0.23% 28 3.57% 0.00357
5 Dom Ludowy, 26 Ujazd 0 0.00% 24 0.00% 0
6 Dom Ludowy, 129 Wróblowa 1 0.44% 17 5.88% 0.00588
7 Dom Ludowy, 118 Dąbrówka 0 0.00% 12 0.00% 0
Powiat Leski 47 0.43% 2 091 2.25% 0.00225
Gmina Lesko 21 0.48% 827 2.54% 0.00254
1 Szkoła Podstawowa, ul. Smolki 2 Lesko 4 0.69% 104 3.85% 0.00385
2 Przedszkole Samorządowe, ul. Zygmunta Kaczkowskiego 26 Lesko 1 0.16% 100 1.00% 0.001
3 Bieszczadzki Dom Kultury, ul. Piłsudskiego 1 Lesko 4 0.70% 106 3.77% 0.00377
4 Publiczne Gimnazjum, ul. Kościuszki 7 Lesko 1 0.20% 79 1.27% 0.00127
5 Remiza OSP, 109B Jankowce 4 1.07% 61 6.56% 0.00656
6 Świetlica Wiejska, 110 Huzele 2 0.63% 74 2.70% 0.0027
7 Szkoła Podstawowa, 215 Bezmiechowa Dolna 0 0.00% 113 0.00% 0
8 Zespół Szkół Samorządowych, 157 Hoczew 4 1.25% 59 6.78% 0.00678
9 Szkoła Podstawowa, 18 Manasterzec 1 0.29% 65 1.54% 0.00154
10 Zespół Szkół Samorządowych, 172 Średnia Wieś 0 0.00% 64 0.00% 0
11 Szpital Powiatowy, Kochanowskiego 2 Lesko 0 0.00% 1 0.00% 0
12 Zakład Karny w Uhercach Mineralnych, Oddział Zewnętrzny w Średniej Wsi, 38 - 604 Średnia Wieś, Średnia Wieś 0 0.00% 1 0.00% 0
Gmina Solina 6 0.24% 657 0.91% 0.00091
1 Szkoła Podstawowa im. Józefa Blizińskiego w Bóbrce, 50 Bóbrka 1 0.27% 42 2.38% 0.00238
2 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zawozie, 65 Zawóz 0 0.00% 62 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi, ul. Szkolna 7 Wołkowyja 2 0.44% 114 1.75% 0.00175
4 Regionalne Centrum Kultury w Myczkowie, 46 Myczków 0 0.00% 40 0.00% 0
5 Świetlica wiejska w Polańczyku, ul. Bieszczadzka 18 Polańczyk 1 0.25% 77 1.30% 0.0013
6 Szkoła Podstawowa w Bukowcu, 37 Bukowiec 1 0.33% 139 0.72% 0.00072
7 Szkoła Podstawowa w Berezce, 18 Berezka 1 0.27% 140 0.71% 0.00071
8 Szkoła Podstawowa w Myczkowcach, 89 Myczkowce 0 0.00% 43 0.00% 0
Gmina Baligród 7 0.51% 225 3.11% 0.00311
1 Gminny Ośrodek Kultury, ul Plac Wolności 11 Baligród 1 0.13% 108 0.93% 0.00093
2 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mchawie, 37 Mchawa 4 1.30% 57 7.02% 0.00702
3 budynek komunalny, 3 Nowosiółki 2 0.65% 60 3.33% 0.00333
Gmina Olszanica 8 0.41% 282 2.84% 0.00284
1 Gminny Ośrodek Kultury, 85 Olszanica 2 0.32% 103 1.94% 0.00194
2 Zespół Szkół Publicznych, 150 Uherce Mineralne 2 0.27% 115 1.74% 0.00174
3 Świetlica Wiejska, 52A Stefkowa 1 0.40% 19 5.26% 0.00526
4 Świetlica Wiejska, 66 Wańkowa 2 0.71% 40 5.00% 0.005
5 Zakład Karny, /153 Uherce Mineralne 1 2.00% 5 20.00% 0.02
Gmina Cisna 5 0.62% 100 5.00% 0.005
1 Urząd Gminy, 49 Cisna 1 0.21% 57 1.75% 0.00175
2 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, 11 Wetlina 4 1.17% 43 9.30% 0.0093
Powiat Bieszczadzki 275 3.33% 989 27.81% 0.02781
Gmina Ustrzyki Dolne 242 3.62% 790 30.63% 0.03063
1 Przedszkole Nr 2, ul. 29 Listopada 49 Ustrzyki Dolne 11 2.68% 43 25.58% 0.02558
2 Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 1, ul. 29 Listopada 19 A Ustrzyki Dolne 11 2.97% 26 42.31% 0.04231
3 Świetlica Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6 Ustrzyki Dolne 21 4.26% 51 41.18% 0.04118
4 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Dobra 6 Ustrzyki Dolne 14 2.59% 52 26.92% 0.02692
5 Wspólnota Mieszkaniowa Prochatka 3, ul. Łukasiewicza 6 (świetlica) Ustrzyki Dolne 11 2.15% 58 18.97% 0.01897
6 Zespół Basenów "Delfin", ul. Witolda Gombrowicza 49 Ustrzyki Dolne 7 2.28% 29 24.14% 0.02414
7 Żłobek Miejski, Pionierska 8 Ustrzyki Dolne 6 0.95% 50 12.00% 0.012
8 Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych, W. Gombrowicza 37 Ustrzyki Dolne 6 1.69% 30 20.00% 0.02
9 Szkoła Podstawowa w Łobozewie Dolnym, 61A Łobozew Dolny 3 1.09% 34 8.82% 0.00882
10 Szkoła Podstawowa w Ustjanowej Górnej, 84 Ustjanowa Górna 3 0.80% 18 16.67% 0.01667
11 Świetlica wiejska w Równi, 51 B Równia 2 0.74% 31 6.45% 0.00645
12 Świetlica wiejska w Bandrowie Narodowym, 52 Bandrów Narodowy 14 9.86% 24 58.33% 0.05833
13 Szkoła Podstawowa w Hoszowie, 31 Hoszów 18 6.69% 37 48.65% 0.04865
14 Dom Pomocy Społecznej w Moczarach, 41 Moczary 2 4.26% 3 66.67% 0.06667
15 Świetlica w Brzegach Dolnych, 46 Brzegi Dolne 18 11.46% 31 58.06% 0.05806
16 Szkoła Podstawowa w Łodynie, 41 Łodyna 35 13.83% 49 71.43% 0.07143
17 Świetlica wiejska w Krościenku, 74 Krościenko 9 3.61% 29 31.03% 0.03103
18 budynek byłego Gimnazjum w Wojtkówce, 26 Wojtkówka 14 6.86% 48 29.17% 0.02917
19 Szkoła Podstawowa w Wojtkowej, 40 Wojtkowa 20 7.72% 58 34.48% 0.03448
20 Szkoła Podstawowa w Ropience, 111 Ropienka 11 2.45% 77 14.29% 0.01429
21 Świetlica w Brelikowie, 38 Brelików 5 4.95% 10 50.00% 0.05
22 Szpital Ogólny SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych, 29 Listopada 57 Ustrzyki Dolne 1 4.55% 2 50.00% 0.05
Gmina Czarna 22 2.93% 95 23.16% 0.02316
1 Gminny Dom Kultury w Czarnej, 113 Czarna Górna 9 2.26% 56 16.07% 0.01607
2 Świetlica wiejska w Czarnej Dolnej, 32 Czarna Dolna 3 2.91% 17 17.65% 0.01765
3 Świetlica wiejska w Polanie, 33 Polana 1 0.67% 9 11.11% 0.01111
4 Remizo-świetlica w Michniowcu, 4 Michniowiec 9 8.91% 13 69.23% 0.06923
Gmina Lutowiska 11 1.34% 104 10.58% 0.01058
1 Gminny Ośrodek Kultury w Lutowiskach, 74A Lutowiska 8 2.25% 64 12.50% 0.0125
2 Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Stuposianach, 9 Stuposiany 2 0.90% 19 10.53% 0.01053
3 Remiza Strażacka w Dwerniku, 34 Dwernik 0 0.00% 14 0.00% 0
4 Świetlica wiejska w Chmielu, 16A Chmiel 1 0.84% 7 14.29% 0.01429