Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Informacje o kandydacie SAWIŃSKI Krzysztof Jan

Nazwisko i Imiona Wiek Adres Poparcie Numer okręgu Treść oświadczenia lustracyjnego
SAWIŃSKI Krzysztof Jan 39 Lesko 5
  • Wyniki wyborów do sejmiku

Wyniki wyborów do sejmiku

Liczba głosów oddanych na kandydata Procent ważnych głosów w skali okręgu Liczba głosów oddanych na listę Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę Mandat
1322 0.71% 29 413 4.49% Nie

Wyniki głosowania w okręgu nr 5 w podziale na obwody

Nr Adres Liczba głosów Procent głosów ważnych Liczba głosów oddanych na listę Procent głosów na liście
Województwo Podkarpackie 1 322 0.71% 29 413 4.49% 0.00449
Powiat Brzozowski 38 0.15% 6 381 0.60% 0.0006
Gmina Nozdrzec 6 0.19% 1 067 0.56% 0.00056
1 Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu, 227A Nozdrzec 1 0.17% 254 0.39% 0.00039
2 Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie, 89 Hłudno 1 0.26% 184 0.54% 0.00054
3 Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Warze, 247 Wara 0 0.00% 134 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa w Siedliskach, 36A Siedliska 0 0.00% 33 0.00% 0
5 Dom Strażaka w Hucie Poręby, 30B Huta Poręby 0 0.00% 20 0.00% 0
6 Szkoła Postawowa Nr 1 w Izdebkach, 362 Izdebki 3 0.76% 148 2.03% 0.00203
7 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Izdebkach, 362 Izdebki 0 0.00% 140 0.00% 0
8 Dom Strażaka w Izdebkach Rudawcu, 714A Izdebki, Rudawiec 0 0.00% 36 0.00% 0
9 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej, 401 Wesoła 0 0.00% 93 0.00% 0
10 Dom Strażaka w Wesołej Magierowie, 555 Wesoła, Magierów 0 0.00% 4 0.00% 0
11 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wesołej, 607 Wesoła, Ujazdy 1 0.71% 21 4.76% 0.00476
Gmina Jasienica Rosielna 0 0.00% 329 0.00% 0
1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej, 240 Jasienica Rosielna 0 0.00% 121 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa im. Św. Michała Archanioła w Bliznem, 439A Blizne 0 0.00% 73 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa im. Św. Michała Archanioła w Bliznem, 439A Blizne 0 0.00% 94 0.00% 0
4 Zespół Szkół w Orzechówce, 5 Orzechówka 0 0.00% 30 0.00% 0
5 Szkoła Podstawowa im. Księdza Biskupa Jakuba Glazera w Woli Jasienickiej, 108 Wola Jasienicka 0 0.00% 11 0.00% 0
Gmina Dydnia 9 0.28% 794 1.13% 0.00113
1 Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w Dydni, 221 Dydnia 1 0.16% 198 0.51% 0.00051
2 Dom Ludowy w Grabówce, 66 Grabówka 0 0.00% 32 0.00% 0
3 Dom Ludowy w Jabłonce, 47 Jabłonka 2 0.49% 84 2.38% 0.00238
4 Dom Ludowy w Witryłowie, 21 Witryłów 0 0.00% 45 0.00% 0
5 Dom Ludowy w Krzemiennej, 46 Krzemienna 1 0.55% 42 2.38% 0.00238
6 Dom Strażaka w Temeszowie, 27 Temeszów 0 0.00% 54 0.00% 0
7 Szkoła Podstawowa w Niewistce, 37 Niewistka 0 0.00% 54 0.00% 0
8 Szkoła Podstawowa w Obarzymie, 36A Obarzym 1 0.80% 52 1.92% 0.00192
9 Dom Ludowy w Krzywem, 68 Krzywe 0 0.00% 39 0.00% 0
10 Dom Ludowy w Końskiem, 39 Końskie 1 0.54% 49 2.04% 0.00204
11 Dom Ludowy w Niebocku, 148 Niebocko 2 0.35% 78 2.56% 0.00256
12 Szkoła Podstawowa w Wydrnej, 132 Wydrna 1 0.46% 67 1.49% 0.00149
Gmina Brzozów 17 0.16% 2 341 0.73% 0.00073
1 Urząd Miejski w Brzozowie (sala konferencyjna I p. , nr 117), ul. Armii Krajowej 1 Brzozów 2 0.19% 245 0.82% 0.00082
2 Ratusz Miejski w Brzozowie, ul. Rynek 10 (I piętro), ul. Rynek 10 Brzozów 1 0.10% 207 0.48% 0.00048
3 Budynek administracyjny Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, ul. Ks. J. Bielawskiego 18 (świetlica), ul. Ks. J. Bielawskiego 18 Brzozów 0 0.00% 246 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Humniskach, 877 Humniska 1 0.17% 131 0.76% 0.00076
5 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Humniskach, 264 Humniska 1 0.19% 127 0.79% 0.00079
6 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Humniskach, 264 Humniska 2 0.37% 131 1.53% 0.00153
7 Dom Strażaka w Grabownicy Starzeńskiej (parter), 593 Grabownica Starzeńska 2 0.32% 158 1.27% 0.00127
8 Dom Strażaka w Grabownicy Starzeńskiej (I piętro), 593 Grabownica Starzeńska 2 0.34% 136 1.47% 0.00147
9 Dom Strażaka w Górkach, 73 Górki 0 0.00% 101 0.00% 0
10 Szkoła Podstawowa w Turzym Polu, 152 Turze Pole 0 0.00% 118 0.00% 0
11 Szkoła Podstawowa w Zmiennicy, 29 Zmiennica 2 0.41% 158 1.27% 0.00127
12 Szkoła Podstawowa w Starej Wsi, 790 Stara Wieś 1 0.15% 149 0.67% 0.00067
13 Szkoła Podstawowa w Starej Wsi, 790 Stara Wieś 1 0.13% 119 0.84% 0.00084
14 Zespół Szkół Nr 1 w Przysietnicy, 198 Przysietnica 2 0.22% 179 1.12% 0.00112
15 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przysietnicy, 514 Przysietnicy 0 0.00% 126 0.00% 0
16 Budynek Szpitala, Ks. J. Bielawskiego 18 Brzozów 0 0.00% 9 0.00% 0
17 Dom Pomocy Społecznej w Brzozowie, W. Witosa 13 Brzozów 0 0.00% 1 0.00% 0
Gmina Haczów 3 0.08% 1 154 0.26% 0.00026
1 Szkoła Podstawowa w Haczowie-świetlica na parterze, 593 Haczów 1 0.20% 187 0.53% 0.00053
2 Szkoła Podstawowa w Haczowie-sala gimnastyczna, 593 Haczów 0 0.00% 372 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa w Trześniowie, 107 Trześniów 1 0.25% 121 0.83% 0.00083
4 Dom Ludowy w Bukowie, 91 Buków 0 0.00% 56 0.00% 0
5 Szkoła Podstawowa w Jasionowie, 195 Jasionów 1 0.22% 128 0.78% 0.00078
6 Szkoła Podstawowa we Wzdowie, 121 Wzdów 0 0.00% 103 0.00% 0
7 Szkoła Podstawowa w Malinówce, 42 Malinówka 0 0.00% 92 0.00% 0
8 Szkoła Podstawowa w Jabłonicy Polskiej, 178 Jabłonica Polska 0 0.00% 95 0.00% 0
Gmina Domaradz 3 0.12% 696 0.43% 0.00043
1 Szkoła Podstawowa w Baryczy, 238 Barycz 0 0.00% 212 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Domaradzu, 651 Domaradz 0 0.00% 50 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Domaradzu, 349 Domaradz 0 0.00% 162 0.00% 0
4 Dom Strażaka w Domaradzu (Poręby), 897 A Domaradz 1 0.99% 20 5.00% 0.005
5 Zespół Szkół w Golcowej, 456 Golcowa 1 0.19% 169 0.59% 0.00059
6 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Golcowej, 284 Golcowa 1 0.32% 83 1.20% 0.0012
Miasto Krosno 6 0.03% 1 964 0.31% 0.00031
1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5, ul. Rzeszowska 10 Krosno 0 0.00% 137 0.00% 0
2 Miejski Zespół Szkół Nr 3, ul. Ks. S. Decowskiego 9 Krosno 0 0.00% 76 0.00% 0
3 Miejski Zespół Szkół Nr 3, ul. Ks. S. Decowskiego 9 Krosno 0 0.00% 71 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. M. Konopnickiej 5 Krosno 0 0.00% 80 0.00% 0
5 Dzielnicowy Dom Ludowy, ul. M. Kopernika 17 Krosno 0 0.00% 81 0.00% 0
6 Miejski Zespół Szkół Nr 1, ul. J. i S. Magurów 1 Krosno 0 0.00% 84 0.00% 0
7 Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, ul. Kolejowa 1 Krosno 0 0.00% 84 0.00% 0
8 Miejski Zespół Szkół Nr 6, ul. Kletówki 1 Krosno 0 0.00% 48 0.00% 0
9 Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. F. Czajkowskiego 49 Krosno 0 0.00% 34 0.00% 0
10 Miejski Zespół Szkół Nr 8, ul. Prochownia 7 Krosno 2 0.25% 60 3.33% 0.00333
11 Miejski Zespół Szkół Nr 8, ul. Prochownia 7 Krosno 0 0.00% 76 0.00% 0
12 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ul. Kazimierza Wielkiego 4 Krosno 0 0.00% 13 0.00% 0
13 Miejski Zespół Szkół Nr 5, ul. Ks. P. Skargi 3 Krosno 0 0.00% 94 0.00% 0
14 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Piastowska 58 Krosno 0 0.00% 102 0.00% 0
15 Dzielnicowy Dom Ludowy PUCHATEK, ul. F. Chopina 8 Krosno 0 0.00% 102 0.00% 0
16 Miejski Zespół Szkół Nr 4, ul. S. Kisielewskiego 18 Krosno 0 0.00% 68 0.00% 0
17 Miejski Zespół Szkół Nr 4, ul. S. Kisielewskiego 18 Krosno 0 0.00% 45 0.00% 0
18 Miejski Zespół Szkół Nr 4, ul. S. Kisielewskiego 18 Krosno 0 0.00% 51 0.00% 0
19 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , , NASZE ZDROWIE", ul. Podkarpacka 5a Krosno 1 0.18% 60 1.67% 0.00167
20 Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Grunwaldzka 15 Krosno 0 0.00% 109 0.00% 0
21 Miejski Zespół Szkół Nr 7, ul. Powstańców Ślaskich 75 Krosno 0 0.00% 116 0.00% 0
22 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, ul. Bohaterów Westerplatte 20 Krosno 0 0.00% 101 0.00% 0
23 Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi, ul. Wojska Polskiego 45 Krosno 0 0.00% 89 0.00% 0
24 Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi, ul. Wojska Polskiego 45 Krosno 0 0.00% 153 0.00% 0
25 Dom Pomocy Społecznej Nr 1, ul. F. Żwirki i S. Wigury 4a Krosno 3 7.89% 4 75.00% 0.075
26 Dom Pomocy Społecznej Nr 2, ul. Kletówki 7 Krosno 0 0.00% 1 0.00% 0
27 Wojewódzki Szpital Podkarpacki, ul. Korczyńska 57 Krosno 0 0.00% 22 0.00% 0
28 Wojewódzki Szpital Podkarpacki, ul. Grodzka 45 Krosno 0 0.00% 2 0.00% 0
29 Centrum Medyczno-Charytatywne CARITAS Archidiecezji Przemyskiej w Krośnie, ul. Grodzka 45a Krosno 0 0.00% 1 0.00% 0
Powiat Sanocki 117 0.33% 4 079 2.87% 0.00287
Gmina Komańcza 13 0.80% 219 5.94% 0.00594
1 Urząd Gminy, 166 Komańcza 5 1.19% 64 7.81% 0.00781
2 Szkoła Podstawowa, 26A Wisłok Wielki 2 1.36% 20 10.00% 0.01
3 Ośrodek Kultury, 32 Szczawne 1 0.42% 41 2.44% 0.00244
4 Świetlica ZK, 46 Nowy Łupków 2 0.78% 32 6.25% 0.00625
5 Rzepedzki Ośrodek Kultury, Osiedle A 19A Rzepedź 3 0.54% 62 4.84% 0.00484
6 Świetlica na terenie ZK, 45 Nowy Łupków 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Besko 4 0.27% 282 1.42% 0.00142
1 Szkoła Podstawowa, ul. Kolejowa 54 Besko 2 0.38% 95 2.11% 0.00211
2 Gimnazjum, ul. Kolejowa 54 Besko 0 0.00% 72 0.00% 0
3 Gminny Ośrodek Kultury, ul. Starowiejska 64 Besko 2 0.46% 76 2.63% 0.00263
4 Świetlica Młodzieżowa, Olza 8 Mymoń 0 0.00% 39 0.00% 0
Miasto Sanok 30 0.20% 695 4.32% 0.00432
1 Starostwo Powiatowe, ul. Jagiellońska 22 Sanok 1 0.19% 33 3.03% 0.00303
2 Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Jana III Sobieskiego 5 Sanok 1 0.18% 23 4.35% 0.00435
3 Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 1, ul. Rymanowska 15 Sanok 0 0.00% 12 0.00% 0
4 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im J. Grodka, ul. Mickiewicza 21 Sanok 3 0.50% 18 16.67% 0.01667
5 Centrum Handlowe "Ryś", ul. Krakowska 2 Sanok 0 0.00% 37 0.00% 0
6 Filia Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 1, ul. Piastowska 47 Sanok 1 0.15% 58 1.72% 0.00172
7 Szkoła Podsatwowa Nr 9, ul. Jana Pawła II 25 Sanok 0 0.00% 28 0.00% 0
8 Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 2, ul. Sadowa 11 Sanok 5 0.73% 47 10.64% 0.01064
9 Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Sadowa 12 Sanok 3 0.40% 33 9.09% 0.00909
10 Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Jana Pawła II 25 Sanok 1 0.19% 17 5.88% 0.00588
11 Osiedlowy Dom Kultury "Puchatek", ul. Traugutta 9 Sanok 2 0.31% 25 8.00% 0.008
12 Żłobek Samorządowy Nr 2, ul. Traugutta 23 Sanok 2 0.28% 29 6.90% 0.0069
13 TS "Sanoczanka", ul. Kwiatowa 25 Sanok 1 0.14% 36 2.78% 0.00278
14 Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3, ul. Kochanowskiego 2 Sanok 2 0.25% 36 5.56% 0.00556
15 Szkoła Podstawowa Nr 1, Al. Szwajcarii 5 Sanok 1 0.14% 26 3.85% 0.00385
16 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. Grodka, ul. Reymonta 6 Sanok 0 0.00% 25 0.00% 0
17 Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Przemyska 80 Sanok 7 0.65% 54 12.96% 0.01296
18 Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 4, ul. Robotnicza 13A Sanok 0 0.00% 42 0.00% 0
19 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Stróżowska 4 Sanok 0 0.00% 38 0.00% 0
20 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Lipińskiego 63 Sanok 0 0.00% 37 0.00% 0
21 I Liceum Ogólnokształcące, ul. Zagrody 1 Sanok 0 0.00% 33 0.00% 0
22 Szpital Specjalistyczny, 800 Lecia 26 Sanok 0 0.00% 8 0.00% 0
Gmina Bukowsko 12 0.62% 328 3.66% 0.00366
1 Urząd Gminy (sala narad), 290 Bukowsko 0 0.00% 120 0.00% 0
2 Zespół Szkół, 77 Nowotaniec 11 1.70% 158 6.96% 0.00696
3 Zespół Szkół, 105 Pobiedno 1 0.21% 50 2.00% 0.002
Gmina Sanok 24 0.37% 766 3.13% 0.00313
1 Wiejski Dom Kultury, 78 Płowce 1 0.35% 23 4.35% 0.00435
2 Wiejski Dom Kultury, 493 Niebieszczany 4 0.47% 114 3.51% 0.00351
3 Szkoła Podstawowa, 157 Prusiek 0 0.00% 30 0.00% 0
4 Wiejski Dom Kultury, 29 Markowce 0 0.00% 16 0.00% 0
5 Wiejski Dom Kultury, 205 Sanoczek 0 0.00% 36 0.00% 0
6 Wiejski Dom Kultury, 100 Zabłotce 0 0.00% 17 0.00% 0
7 Szkoła Podstawowa, 92 Pisarowce 3 0.85% 53 5.66% 0.00566
8 Szkoła Podstawowa, 133 Czerteż 1 0.45% 28 3.57% 0.00357
9 Wiejski Dom Kultury, 224 Kostarowce 1 0.35% 19 5.26% 0.00526
10 Wiejski Dom Kultury, 110 Jurowce 1 0.20% 89 1.12% 0.00112
11 Wiejski Dom Kultury, 345A Strachocina 1 0.23% 30 3.33% 0.00333
12 Wiejski Dom Kultury, 224 Pakoszówka 2 0.43% 57 3.51% 0.00351
13 Szkoła Podstawowa, 173 Falejówka 3 1.02% 44 6.82% 0.00682
14 Wiejski Dom Kultury, Środkowa 25 Trepcza 1 0.22% 61 1.64% 0.00164
15 Wiejski Dom Kultury, 12 Dębna 0 0.00% 9 0.00% 0
16 Wiejski Dom Kultury, 71 Liszna 4 3.70% 9 44.44% 0.04444
17 Szkoła Podstawowa, 170 Mrzygłód 0 0.00% 44 0.00% 0
18 Wiejski dom Kultury, 100 Hłomcza 2 0.67% 34 5.88% 0.00588
19 Wiejski Dom Kultury, Przemyska 91 Bykowce 0 0.00% 14 0.00% 0
20 Szkoła Podstawowa, 1 Wujskie 0 0.00% 39 0.00% 0
Gmina Tyrawa Wołoska 8 0.97% 84 9.52% 0.00952
1 Urząd Gminy, 175 Tyrawa Wołoska 8 0.97% 84 9.52% 0.00952
Gmina Zagórz 21 0.40% 572 3.67% 0.00367
1 Szkoła Podstawowa w Zagórzu, ul. Piłsudskiego 70 Zagórz 3 0.34% 83 3.61% 0.00361
2 Szkoła Podstawowa w Zagórzu, ul. Wolności 10 Zagórz 3 0.27% 133 2.26% 0.00226
3 Szkoła Podstawowa w Łukowem, 64 Łukowe 2 0.41% 47 4.26% 0.00426
4 Gimnazjum w Tarnawie Dolnej, 28 Tarnawa Dolna 6 0.69% 81 7.41% 0.00741
5 Szkoła Podstawowa w Czaszynie, 191 Czaszyn 3 0.49% 64 4.69% 0.00469
6 Szkoła Podstawowa w Porażu, Szkolna 2 Poraż 1 0.19% 39 2.56% 0.00256
7 Dom Strażaka w Mokrem, 116 Mokre 1 0.38% 31 3.23% 0.00323
8 Szkoła Podstawowa w Zahutyniu, 111 Zahutyń 2 0.40% 94 2.13% 0.00213
Gmina Zarszyn 5 0.15% 1 133 0.44% 0.00044
1 Dom Kultury w Zarszynie, ul. Szkolna 1 Zarszyn 3 0.42% 205 1.46% 0.00146
2 Dom Ludowy w Jaćmierzu, 134 Jaćmierz 0 0.00% 219 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa w Bażanówce, 102 Bażanówka 0 0.00% 173 0.00% 0
4 Dom Strażaka w Długiem, ul. Sanocka 92 Długie 1 0.17% 135 0.74% 0.00074
5 Dom Ludowy w Nowosielcach, ul. Św. Floriana 2 Nowosielce 0 0.00% 141 0.00% 0
6 Szkoła Podstawowa w Pielni, ul. Dębowa 1 Pielnia 1 0.29% 92 1.09% 0.00109
7 Szkoła Podstawowa w Odrzechowej, ul. Szkolna 1 Odrzechowa 0 0.00% 168 0.00% 0
Powiat Krośnieński 75 0.17% 9 476 0.79% 0.00079
Gmina Jaśliska 4 0.43% 378 1.06% 0.00106
1 Dom Ludowy, 30 Jaśliska 1 0.15% 261 0.38% 0.00038
2 Dom Ludowy, 8 Wola Niżna 1 0.55% 90 1.11% 0.00111
3 Budynek użytkowy-Świetlica-Moszczaniec, 13/2 Moszczaniec 2 2.86% 27 7.41% 0.00741
4 Zakład Karny w Łupkowie-Oddział Zewnętrzy w Moszczańcu, 14 Moszczaniec 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Dukla 13 0.23% 1 135 1.15% 0.00115
1 Szkoła Podstawowa w Dukli, ul. Kościuszki 13 Dukla 2 0.45% 106 1.89% 0.00189
2 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli, ul. Armii Krajowej 1a Dukla 0 0.00% 91 0.00% 0
3 Gminny Klub Seniora w Dukli, ul. Trakt Węgierski 8a Dukla 0 0.00% 79 0.00% 0
4 Dom Ludowy w Teodorówce, 69a Teodorówka 1 0.23% 89 1.12% 0.00112
5 Dom Ludowy w Iwli, 20 Iwla 0 0.00% 54 0.00% 0
6 Szkoła Podstawowa w Głojscach, Szkolna 7 Głojsce 1 0.32% 58 1.72% 0.00172
7 Szkoła Podstawowa w Łękach Dukielskich, 74 Łęki Dukielskie 0 0.00% 47 0.00% 0
8 SZkoła Podstawowa w Łękach Dukielskich, 74 Łęki Dukielskie 1 0.34% 55 1.82% 0.00182
9 Szkoła Podstawowa w Wietrznie, 22 Wietrzno 1 0.30% 57 1.75% 0.00175
10 Szkoła Podsawowa w Równem, Długa 41 Równe 0 0.00% 69 0.00% 0
11 Szkoła Podstawowa w Równem, Długa 41 Równe 1 0.31% 58 1.72% 0.00172
12 Dom Ludowy w Cergowej, 157 Cergowa 2 0.36% 82 2.44% 0.00244
13 Szkoła Podstawowa w Jasionce, 74 Jasionka 0 0.00% 53 0.00% 0
14 Dom Ludowy w Trzcianie, 24a Trzciana 1 0.28% 62 1.61% 0.00161
15 Szkoła Podstawowa w Tylawie, 26 Tylawa 3 0.78% 175 1.71% 0.00171
Gmina Wojaszówka 9 0.27% 697 1.29% 0.00129
1 Dom Kultury, ul. Władysława Jagiełły 1 Odrzykoń 0 0.00% 234 0.00% 0
2 Dom Strażaka, 137 Bratkówka 0 0.00% 54 0.00% 0
3 Dom Ludowy, 115 Wojaszówka 0 0.00% 38 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa, 87 Łęki Strzyżowskie 1 0.31% 72 1.39% 0.00139
5 Szkoła Podstawowa, 1 Ustrobna 1 0.23% 75 1.33% 0.00133
6 Szkoła Podstawowa, 189 Przybówka 4 1.26% 57 7.02% 0.00702
7 Dom Ludowy, 138 Bajdy 0 0.00% 30 0.00% 0
8 Dom Ludowy, 33 Wojkówka 0 0.00% 23 0.00% 0
9 Dzienny Dom "Senior Wigor", 89 Łączki Jagiellońskie 0 0.00% 28 0.00% 0
10 Oddział Przedszkolny, 51 Pietrusza Wola 1 0.73% 33 3.03% 0.00303
11 Dom Ludowy, ul. Mikołaja Kamienieckiego 131 Odrzykoń, Głębokie 2 1.01% 53 3.77% 0.00377
Gmina Krościenko Wyżne 1 0.04% 1 283 0.08% 8.0E-5
1 Publiczna Szkoła Podstawowa, Szkolna 34 Krościenko Wyżne 1 0.16% 343 0.29% 0.00029
2 Publiczna Szkoła Podstawowa, Szkolna 34 Krościenko Wyżne 0 0.00% 343 0.00% 0
3 Samorządowe Przedszkole, Południowa 11 Krościenko Wyżne 0 0.00% 323 0.00% 0
4 Dom Ludowy w Pustynach, Centralna 13 Pustyny 0 0.00% 274 0.00% 0
Gmina Rymanów 8 0.14% 1 121 0.71% 0.00071
1 Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie, ul. Grunwaldzka 9 Rymanów 2 0.21% 170 1.18% 0.00118
2 Dom Ludowy w Rymanowie, ul. Mickiewicza 46 Rymanów 1 0.23% 57 1.75% 0.00175
3 Dom Ludowy w Klimkówce, ul. Zdrojowa 51 Klimkówka 1 0.13% 130 0.77% 0.00077
4 Szkoła Podstawowa we Wróbliku Szlacheckim, ul. Szkolna 5 Wróblik Szlachecki 1 0.29% 93 1.08% 0.00108
5 Dom Ludowy w Bziance, 191a Bzianka 1 0.48% 37 2.70% 0.0027
6 Hala Sportowa w Sieniawie, ul. Kwiatowa 10 Sieniawa 0 0.00% 91 0.00% 0
7 Galeria "Zdrój" w Rymanowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 40 Rymanów-Zdrój 0 0.00% 102 0.00% 0
8 Zespół Szkół Publicznych w Milczy, ul. Szkolna 16 Milcza 1 0.21% 112 0.89% 0.00089
9 Szkoła Podstawowa w Głębokiem, 68 Głębokie 0 0.00% 60 0.00% 0
10 Szkoła Podstawowa w Króliku Polskim, ul. Bieszczadzka 137 Królik Polski 0 0.00% 63 0.00% 0
11 Zespół Szkół Publicznych w Posadzie Górnej, ul. 3 Maja 164 Posada Górna 0 0.00% 104 0.00% 0
12 Dom Ludowy w Ladzinie, ul. Rzeszowska 155 Ladzin 0 0.00% 40 0.00% 0
13 Dom Ludowy we Wróbliku Królewskim, ul. Jana Pawła II 15 Wróblik Królewski 1 0.40% 62 1.61% 0.00161
Gmina Chorkówka 9 0.17% 1 099 0.82% 0.00082
1 Dom Ludowy, 137 Bóbrka 0 0.00% 88 0.00% 0
2 Urząd Gminy (sala narad), 175 Chorkówka 1 0.29% 72 1.39% 0.00139
3 Szkoła Podstawowa, 30 Draganowa 1 0.47% 75 1.33% 0.00133
4 Szkoła Podstawowa, 174 Faliszówka 0 0.00% 42 0.00% 0
5 Szkoła Podstawowa, 331 Kobylany 2 0.46% 116 1.72% 0.00172
6 Zespół Szkół Publicznych, 59 Kopytowa 2 0.41% 92 2.17% 0.00217
7 Szkoła Podstawowa, 85 Leśniówka 0 0.00% 42 0.00% 0
8 Dom Ludowy, 102 Machnówka 1 0.98% 15 6.67% 0.00667
9 Dom Strażaka, 65 Poraj 0 0.00% 30 0.00% 0
10 Dom Strażaka, 36 Sulistrowa 1 0.69% 27 3.70% 0.0037
11 Zespół Szkół, Szkolna 50 Świerzowa Polska 1 0.12% 149 0.67% 0.00067
12 Szkoła Podstawowa, 85 Szczepańcowa 0 0.00% 152 0.00% 0
13 Szkoła Podstawowa, Łukasiewicza 31 Zręcin 0 0.00% 123 0.00% 0
14 Szkoła Podstawowa, 242 Żeglce 0 0.00% 76 0.00% 0
Gmina Jedlicze 1 0.02% 983 0.10% 0.0001
1 Szkoła Podstawowa Jedlicze, ul. Tokarskich 5 Jedlicze 0 0.00% 118 0.00% 0
2 Urząd Gminy Jedlicze, ul. Rynek 6 Jedlicze 0 0.00% 78 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa Jedlicze, ul. Tokarskich 5 Jedlicze 0 0.00% 79 0.00% 0
4 Samorządowe Przedszkole w Jedliczu, ul. Rejtana 38a Jedlicze 0 0.00% 67 0.00% 0
5 Samorządowe Przedszkole w Jedliczu, ul. Rejtana 38a Jedlicze 0 0.00% 35 0.00% 0
6 Sala Domu Ludowego Jedlicze, ul. Kurkowskiego 19 Jedlicze 0 0.00% 51 0.00% 0
7 Sala Domu Ludowego Chlebna, 55 Chlebna 0 0.00% 73 0.00% 0
8 Sala Domu Ludowego Długie, 113 Długie 0 0.00% 31 0.00% 0
9 Sala Domu Ludowego Dobieszyn, 103 Dobieszyn 1 0.18% 94 1.06% 0.00106
10 Sala Domu Ludowego Jaszczew, 131 Jaszczew 0 0.00% 65 0.00% 0
11 Sala Domu Ludowego Moderówka, 134 Moderówka 0 0.00% 54 0.00% 0
12 Sala Domu Ludowego Piotrówka, 116 Piotrówka 0 0.00% 60 0.00% 0
13 Szkoła Podstawowa Potok, 73 Potok 0 0.00% 57 0.00% 0
14 Szkoła Podstawowa Potok, 73 Potok 0 0.00% 39 0.00% 0
15 Sala Domu Ludowego Żarnowiec, 281 Żarnowiec 0 0.00% 82 0.00% 0
Gmina Miejsce Piastowe 11 0.19% 881 1.25% 0.00125
1 Dom Ludowy w Głowience, Szkolna 1 Głowienka 0 0.00% 134 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa w Łężanach, Tadeusza Kościuszki 2 Łężany 3 0.40% 101 2.97% 0.00297
3 Szkoła Podstawowa im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym, ul. Szkolna 24 Miejsce Piastowe 0 0.00% 109 0.00% 0
4 Dom Ludowy w Niżnej Łące, O. Hieronima Longawy 51 Niżna Łąka 0 0.00% 14 0.00% 0
5 Dom Ludowy w Rogach, Ks. Henryka Domino 54 Rogi 3 0.30% 171 1.75% 0.00175
6 Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Targowiskach, Ks. Macieja Suchodolskiego 38 Targowiska 5 0.52% 187 2.67% 0.00267
7 Dom Ludowy w Widaczu, 34 Widacz 0 0.00% 50 0.00% 0
8 Dom Ludowy we Wrocance, Nadrzeczna 1 Wrocanka 0 0.00% 51 0.00% 0
9 Dom Ludowy w Zalesiu, 43 Targowiska, Zalesie 0 0.00% 64 0.00% 0
Gmina Iwonicz-Zdrój 15 0.36% 728 2.06% 0.00206
1 Kino "Wczasowicz", pl. Dietla 2 Iwonicz-Zdrój 0 0.00% 121 0.00% 0
2 Dom Parafialny, ul. Długa 33 Iwonicz 3 0.35% 159 1.89% 0.00189
3 Szkoła Podstawowa, ul. Zagrodniki 21 Iwonicz 2 0.24% 124 1.61% 0.00161
4 Dom Ludowy, 98 Lubatówka 2 0.51% 79 2.53% 0.00253
5 Remiza OSP, 290B Lubatowa 5 0.90% 117 4.27% 0.00427
6 Szkoła Podstawowa, 284 Lubatowa 3 0.37% 128 2.34% 0.00234
7 Dom Pomocy Społecznej, ul. Floriańska 19 Iwonicz 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Korczyna 4 0.09% 1 171 0.34% 0.00034
1 Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie, ul. Spółdzielcza 20 Korczyna 1 0.10% 209 0.48% 0.00048
2 Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie, ul. Spółdzielcza 20 Korczyna 1 0.11% 255 0.39% 0.00039
3 Budynek Szkoły Podstawowej w Korczynie, ul. Fredry 2 Korczyna 0 0.00% 105 0.00% 0
4 Budynek Domu Ludowego w Korczynie-Sporne, Sporne 17 Korczyna 0 0.00% 39 0.00% 0
5 Budynek Szkoły Podstawowej w Czarnorzekach, 1 Czarnorzeki 0 0.00% 26 0.00% 0
6 Budynek Szkoły Podstawowej w Iskrzyni, Szkolna 4 Iskrzynia 1 0.20% 164 0.61% 0.00061
7 Budynek Szkoły Podstawowej w Komborni, 63 Kombornia 0 0.00% 241 0.00% 0
8 Budynek Szkoły Podstawowej w Krasnej, 108 Krasna 0 0.00% 41 0.00% 0
9 Budynek Szkoły Podstawowej w Węglówce, 81 Węglówka 0 0.00% 51 0.00% 0
10 Budynek Domu Ludowego w Woli Komborskiej, 17 Wola Komborska 1 0.54% 40 2.50% 0.0025
Powiat Jasielski 51 0.11% 4 433 1.15% 0.00115
Gmina Osiek Jasielski 7 0.31% 238 2.94% 0.00294
1 Gminny Ośrodek Kultury w Osieku Jasielskim, 9 Osiek Jasielski 3 0.52% 59 5.08% 0.00508
2 Zespół Szkół Integracyjnych w Samoklęskach, 206 Samoklęski 3 0.59% 84 3.57% 0.00357
3 Szkoła Podstawowa w Załężu, 3 Załęże 0 0.00% 19 0.00% 0
4 Dom Ludowy w Pielgrzymce, 185 Pielgrzymka 1 0.31% 32 3.13% 0.00313
5 Dom Ludowy w Zawadce Osieckiej, 61 Zawadka Osiecka 0 0.00% 11 0.00% 0
6 Dom Ludowy w Mrukowej, 161 Mrukowa 0 0.00% 33 0.00% 0
Gmina Jasło 5 0.08% 478 1.05% 0.00105
1 Dom Świetlicowy, 122 Kowalowy 1 0.47% 14 7.14% 0.00714
2 Dom Ludowy w Gorajowicach, 33 Gorajowice 0 0.00% 3 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa w Warzycach, 205 Warzyce 2 0.50% 38 5.26% 0.00526
4 Szkoła Podstawowa w Warzycach, 205 Warzyce 0 0.00% 37 0.00% 0
5 Dom Ludowy, 13 Zimna Woda 0 0.00% 21 0.00% 0
6 Dom Ludowy, 171 Bierówka 0 0.00% 46 0.00% 0
7 Szkoła podstawowa w Niepli, 195 Niepla 1 0.42% 22 4.55% 0.00455
8 Budynek Rekreacyjno-Sportowy w Chrząstówce, Chrząstówka 0 0.00% 16 0.00% 0
9 Dom Ludowy, 46 Szebnie 0 0.00% 42 0.00% 0
10 Dom Ludowy, 97 Wolica 1 0.29% 16 6.25% 0.00625
11 Dom Strażaka, 126 Łaski 0 0.00% 16 0.00% 0
12 Budynek Rekreacyjno Sportowy w ŻÓŁKOWIE, Żółków 0 0.00% 17 0.00% 0
13 Dom Ludowy, 248 Niegłowice 0 0.00% 21 0.00% 0
14 Dom Ludowy, 3 Brzyście 0 0.00% 7 0.00% 0
15 Szkoła Podstawowa Nr 2, 162 Osobnica 0 0.00% 28 0.00% 0
16 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Osobnicy, 99 Osobnica 0 0.00% 46 0.00% 0
17 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Osobnicy, 99 Osobnica 0 0.00% 19 0.00% 0
18 Szkoła Podstawowa w Trzcinicy, 72 Trzcinica 0 0.00% 21 0.00% 0
19 Dom Ludowy, 141 Trzcinica 0 0.00% 30 0.00% 0
20 Szkoła Podstawowa, 60 Jareniówka 0 0.00% 8 0.00% 0
21 Dom Ludowy, 154 Opacie 0 0.00% 8 0.00% 0
22 Zakład Karny w Warzycach, 467 Warzyce 0 0.00% 2 0.00% 0
Gmina Tarnowiec 2 0.06% 371 0.54% 0.00054
1 Dom Ludowy, 30 Tarnowiec 0 0.00% 68 0.00% 0
2 Dom Ludowy, 162 Czeluśnica 0 0.00% 25 0.00% 0
3 Dom Ludowy-świetlica, 77 Glinik Polski 0 0.00% 20 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa, 109 Łubno Szlacheckie 0 0.00% 52 0.00% 0
5 Szkoła Podstawowa, 230 Tarnowiec 0 0.00% 41 0.00% 0
6 Dom Ludowy, BN Sądkowa 2 0.53% 57 3.51% 0.00351
7 Dom Ludowy, 89 Nowy Glinik 0 0.00% 14 0.00% 0
8 Dom Ludowy, 92 Łajsce 0 0.00% 21 0.00% 0
9 Dom Ludowy, 24 Umieszcz 0 0.00% 29 0.00% 0
10 Dom Ludowy, 35 Wrocanka 0 0.00% 44 0.00% 0
Gmina Krempna 1 0.13% 219 0.46% 0.00046
1 Budynek Byłej Szkoły Podstawowej w Grabiu, 22 Grab 0 0.00% 30 0.00% 0
2 Zespół Szkół w Krempnej, 45 Krempna 1 0.28% 76 1.32% 0.00132
3 Budynek Byłej Szkoły Podstawowej w Myscowej, 41 Myscowa 0 0.00% 27 0.00% 0
4 Remiza OSP w Polanach, 44 Polany 0 0.00% 48 0.00% 0
5 Dom Ludowy w Świątkowej Wielkiej, 49 Świątkowa Wielka 0 0.00% 38 0.00% 0
Miasto Jasło 8 0.06% 634 1.26% 0.00126
1 Urząd Miasta w Jaśle, Sala Posiedzeń RMJ, I piętro, ul. Rynek 12 Jasło 0 0.00% 23 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jaśle, ul. Tadeusza Czackiego 2 Jasło 0 0.00% 28 0.00% 0
3 Jasielski Dom Kultury, ul. Kołłątaja 1 Jasło 0 0.00% 28 0.00% 0
4 Zespół Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle, ul. Szkolna 38 Jasło 1 0.13% 31 3.23% 0.00323
5 Zespół Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle, ul. Szkolna 38 Jasło 0 0.00% 32 0.00% 0
6 Zespół Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle, ul. Szkolna 38 Jasło 0 0.00% 41 0.00% 0
7 I Liceum Ogółnokształcące w Jaśle, ul. Czackiego 4 Jasło 0 0.00% 16 0.00% 0
8 Dom Ludowy Bryły, ul. Mickiewicza 115 Jasło, Bryły 0 0.00% 18 0.00% 0
9 Dom Ludowy Kaczorowy, ul. Kaczorowy 55 Jasło, Kaczorowy 0 0.00% 10 0.00% 0
10 Klub Osiedlowy Gamrat, ul. Mickiewicza 108 Jasło, Gamrat 0 0.00% 20 0.00% 0
11 Dom Ludowy Krajowice, ul. Okrężna 1 Jasło, Krajowice 0 0.00% 6 0.00% 0
12 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jaśle, ul. Tadeusza Czackiego 2 Jasło, Ulaszowice 0 0.00% 12 0.00% 0
13 Niepubliczne Przedszkole " SMYK" w Jaśle, ul. Na Kotlinę 3 Jasło, Ulaszowice 0 0.00% 35 0.00% 0
14 Szkoła Podstawowa Nr 10 w Jaśle, ul. Lwowska 36 Jasło, Brzyszczki 0 0.00% 24 0.00% 0
15 Dom Ludowy Hankówka, ul. Hankówka 109 Jasło, Hankówka 0 0.00% 11 0.00% 0
16 Szkoła Podstawowa Nr 7 w Jaśle, ul. Św. Jana z Dukli 94 Jasło, Nowy Żółków 0 0.00% 17 0.00% 0
17 Zespół Szkół Miejskich Nr 5 w Jaśle, ul. Sobniowska 58 Jasło, Sobniów 3 0.40% 32 9.38% 0.00938
18 Zespół Szkół Technicznych w Jaśle, ul. Staszica 30 Jasło, Górka 1 0.13% 30 3.33% 0.00333
19 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Jaśle, ul. Wincentego Pola 9 Jasło 1 0.13% 33 3.03% 0.00303
20 Zespół Szkół Technicznych w Jaśle, ul. Staszica 30 Jasło 0 0.00% 15 0.00% 0
21 MOSiR w Jaśle, ul. Sikorskiego 15 Jasło 0 0.00% 21 0.00% 0
22 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Jaśle, ul. Kopernika 8a Jasło 0 0.00% 39 0.00% 0
23 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Jaśle, ul. Kopernika 8a Jasło 0 0.00% 43 0.00% 0
24 Zespół Szkół Technicznych w Jaśle, ul. Staszica 30 Jasło 1 0.34% 14 7.14% 0.00714
25 Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Jaśle, ul. Rafineryjna 3a Jasło, Gądki 0 0.00% 22 0.00% 0
26 Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Jaśle, ul. Rafineryjna 3a Jasło 0 0.00% 27 0.00% 0
27 Dom Ludowy Niegłowice, ul. Niegłowicka 27 Jasło, Niegłowice 1 0.46% 6 16.67% 0.01667
28 Szpital Specjalistyczny w Jaśle, Lwowska 22 Jasło 0 0.00% 0 0.00% 0
29 Szpital Specjalistyczny w Jaśle, Za Bursą 1 Jasło 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Nowy Żmigród 4 0.10% 893 0.45% 0.00045
1 Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 9 Nowy Żmigród 1 0.15% 106 0.94% 0.00094
2 Dom Ludowy w Mytarzy, 137 Mytarz 0 0.00% 45 0.00% 0
3 Dom Ludowy w Tokach, 137 Toki 0 0.00% 45 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa w Kątach, 183 Kąty 1 0.28% 122 0.82% 0.00082
5 Dom Ludowy w Nienaszowie, 301 Nienaszów 0 0.00% 211 0.00% 0
6 Dom Ludowy w Łysej Górze, 222 Łysa Góra 0 0.00% 64 0.00% 0
7 Szkoła Podstawowa w Łężynach, 144 Łężyny 1 0.38% 21 4.76% 0.00476
8 Dom Ludowy w Gorzycach, 139 Gorzyce 0 0.00% 25 0.00% 0
9 Dom Ludowy w Starym Żmigrodzie, 151 Stary Żmigród 0 0.00% 89 0.00% 0
10 Dom Ludowy w Skalniku, 65 Skalnik 1 0.36% 52 1.92% 0.00192
11 Dom Ludowy w Makowiskach, 155 Makowiska 0 0.00% 51 0.00% 0
12 Dom Ludowy w Desznicy, 74 Desznica 0 0.00% 62 0.00% 0
Gmina Kołaczyce 3 0.09% 357 0.84% 0.00084
1 Dom Kultury w Kołaczycach, ul. Szewska 11 Kołaczyce 1 0.16% 82 1.22% 0.00122
2 Zespół Szkół Społecznych, 33 Krajowice 0 0.00% 7 0.00% 0
3 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Matysika w Bieździedzy, 98 Bieździedza 0 0.00% 67 0.00% 0
4 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Matysika w Bieździedzy, 98 Bieździedza 1 0.22% 18 5.56% 0.00556
5 Zespół Szkół Społecznych, 79 Lublica 0 0.00% 12 0.00% 0
6 Zespół Szkół Społecznych, 173 Sieklówka 1 0.26% 41 2.44% 0.00244
7 Zespół Szkół Społecznych im. Jana Pawła II w Sowinie, 1 Sowina 0 0.00% 18 0.00% 0
8 Publiczna Szkoła Podstawowa im. I Armii Wojska Polskiego w Kołaczycach, Szkolna 7 Kołaczyce 0 0.00% 112 0.00% 0
Gmina Skołyszyn 13 0.26% 776 1.68% 0.00168
1 Gminny Ośrodek Kultury w Skołyszynie, 283 Skołyszyn 2 0.22% 184 1.09% 0.00109
2 Dom Ludowy w Jabłonicy, 126 Jabłonica 0 0.00% 50 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa w Bączalu Dolnym, 101 Bączal Dolny 4 0.92% 40 10.00% 0.01
4 Dom Ludowy w Przysiekach, 429 Przysieki 0 0.00% 69 0.00% 0
5 Dom Ludowy w Harklowej, 501 Harklowa 1 0.17% 74 1.35% 0.00135
6 Dom Ludowy w Święcanach, 1 Święcany 0 0.00% 174 0.00% 0
7 Dom Ludowy w Lipnicy Górnej, 136 Lipnica Górna 0 0.00% 4 0.00% 0
8 Dom Ludowy w Lisowie, 172 Lisów 1 0.32% 55 1.82% 0.00182
9 Dom Ludowy w Siepietnicy, 84 Siepietnica 1 0.45% 47 2.13% 0.00213
10 Szkoła Podstawowa w Kunowej, 89 Kunowa 2 1.06% 30 6.67% 0.00667
11 Dom Ludowy w Siedliskach Sławęcińskich, 103 Siedliska Sławęcińskie 1 0.45% 38 2.63% 0.00263
12 Dom Ludowy w Pustej Woli, 77 Pusta Wola 1 1.14% 11 9.09% 0.00909
Gmina Dębowiec 6 0.17% 326 1.84% 0.00184
1 Szkoła Podstawowa w Cieklinie, 337 Cieklin 0 0.00% 66 0.00% 0
2 Dom Ludowy w Radości, 61 Radość 1 0.39% 21 4.76% 0.00476
3 Szkoła Podstawowa w Łazach Dębowieckich, 202 Łazy Dębowieckie 0 0.00% 24 0.00% 0
4 Urząd Gminy Dębowiec, 101 Dębowiec 0 0.00% 84 0.00% 0
5 Dom Ludowy w Majscowej, 171 Majscowa 1 0.58% 8 12.50% 0.0125
6 Szkoła Podstawowa w Zarzeczu, 143 Zarzecze 1 0.22% 41 2.44% 0.00244
7 Szkoła Podstawowa w Woli Dębowieckiej, 33 Wola Dębowiecka 2 0.71% 48 4.17% 0.00417
8 Szkoła Podstawowa w Dobryni, 53 Dobrynia 0 0.00% 12 0.00% 0
9 Szkoła Podstawowa w Foluszu, 53 Folusz 0 0.00% 13 0.00% 0
10 Dom Pomocy Społecznej Foluszu, 56 Folusz 1 1.89% 9 11.11% 0.01111
Gmina Brzyska 2 0.08% 141 1.42% 0.00142
1 Szkoła Podstawowa-świetlica, 125 Błażkowa 1 0.32% 9 11.11% 0.01111
2 Szkoła Podstawowa-sala lekcyjna, 125 Błażkowa 0 0.00% 20 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa-sala lekcyjna, 348 Brzyska 0 0.00% 31 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa-świetlica, 348 Brzyska 0 0.00% 28 0.00% 0
5 Dom Ludowy, 26 Ujazd 1 0.52% 24 4.17% 0.00417
6 Dom Ludowy, 129 Wróblowa 0 0.00% 17 0.00% 0
7 Dom Ludowy, 118 Dąbrówka 0 0.00% 12 0.00% 0
Powiat Leski 974 8.81% 2 091 46.58% 0.04658
Gmina Lesko 264 6.02% 827 31.92% 0.03192
1 Szkoła Podstawowa, ul. Smolki 2 Lesko 31 5.34% 104 29.81% 0.02981
2 Przedszkole Samorządowe, ul. Zygmunta Kaczkowskiego 26 Lesko 39 6.14% 100 39.00% 0.039
3 Bieszczadzki Dom Kultury, ul. Piłsudskiego 1 Lesko 39 6.87% 106 36.79% 0.03679
4 Publiczne Gimnazjum, ul. Kościuszki 7 Lesko 21 4.13% 79 26.58% 0.02658
5 Remiza OSP, 109B Jankowce 16 4.27% 61 26.23% 0.02623
6 Świetlica Wiejska, 110 Huzele 29 9.18% 74 39.19% 0.03919
7 Szkoła Podstawowa, 215 Bezmiechowa Dolna 16 5.41% 113 14.16% 0.01416
8 Zespół Szkół Samorządowych, 157 Hoczew 24 7.48% 59 40.68% 0.04068
9 Szkoła Podstawowa, 18 Manasterzec 15 4.41% 65 23.08% 0.02308
10 Zespół Szkół Samorządowych, 172 Średnia Wieś 34 7.83% 64 53.13% 0.05313
11 Szpital Powiatowy, Kochanowskiego 2 Lesko 0 0.00% 1 0.00% 0
12 Zakład Karny w Uhercach Mineralnych, Oddział Zewnętrzny w Średniej Wsi, 38 - 604 Średnia Wieś, Średnia Wieś 0 0.00% 1 0.00% 0
Gmina Solina 536 21.18% 657 81.58% 0.08158
1 Szkoła Podstawowa im. Józefa Blizińskiego w Bóbrce, 50 Bóbrka 23 6.17% 42 54.76% 0.05476
2 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zawozie, 65 Zawóz 57 38.26% 62 91.94% 0.09194
3 Szkoła Podstawowa im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi, ul. Szkolna 7 Wołkowyja 98 21.63% 114 85.96% 0.08596
4 Regionalne Centrum Kultury w Myczkowie, 46 Myczków 26 10.24% 40 65.00% 0.065
5 Świetlica wiejska w Polańczyku, ul. Bieszczadzka 18 Polańczyk 52 12.97% 77 67.53% 0.06753
6 Szkoła Podstawowa w Bukowcu, 37 Bukowiec 129 43.14% 139 92.81% 0.09281
7 Szkoła Podstawowa w Berezce, 18 Berezka 118 31.55% 140 84.29% 0.08429
8 Szkoła Podstawowa w Myczkowcach, 89 Myczkowce 33 14.47% 43 76.74% 0.07674
Gmina Baligród 102 7.49% 225 45.33% 0.04533
1 Gminny Ośrodek Kultury, ul Plac Wolności 11 Baligród 51 6.85% 108 47.22% 0.04722
2 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mchawie, 37 Mchawa 27 8.77% 57 47.37% 0.04737
3 budynek komunalny, 3 Nowosiółki 24 7.77% 60 40.00% 0.04
Gmina Olszanica 39 1.99% 282 13.83% 0.01383
1 Gminny Ośrodek Kultury, 85 Olszanica 10 1.59% 103 9.71% 0.00971
2 Zespół Szkół Publicznych, 150 Uherce Mineralne 21 2.81% 115 18.26% 0.01826
3 Świetlica Wiejska, 52A Stefkowa 0 0.00% 19 0.00% 0
4 Świetlica Wiejska, 66 Wańkowa 7 2.48% 40 17.50% 0.0175
5 Zakład Karny, /153 Uherce Mineralne 1 2.00% 5 20.00% 0.02
Gmina Cisna 33 4.06% 100 33.00% 0.033
1 Urząd Gminy, 49 Cisna 17 3.60% 57 29.82% 0.02982
2 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, 11 Wetlina 16 4.69% 43 37.21% 0.03721
Powiat Bieszczadzki 61 0.74% 989 6.17% 0.00617
Gmina Ustrzyki Dolne 49 0.73% 790 6.20% 0.0062
1 Przedszkole Nr 2, ul. 29 Listopada 49 Ustrzyki Dolne 2 0.49% 43 4.65% 0.00465
2 Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 1, ul. 29 Listopada 19 A Ustrzyki Dolne 5 1.35% 26 19.23% 0.01923
3 Świetlica Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6 Ustrzyki Dolne 5 1.01% 51 9.80% 0.0098
4 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Dobra 6 Ustrzyki Dolne 1 0.19% 52 1.92% 0.00192
5 Wspólnota Mieszkaniowa Prochatka 3, ul. Łukasiewicza 6 (świetlica) Ustrzyki Dolne 0 0.00% 58 0.00% 0
6 Zespół Basenów "Delfin", ul. Witolda Gombrowicza 49 Ustrzyki Dolne 3 0.98% 29 10.34% 0.01034
7 Żłobek Miejski, Pionierska 8 Ustrzyki Dolne 2 0.32% 50 4.00% 0.004
8 Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych, W. Gombrowicza 37 Ustrzyki Dolne 3 0.85% 30 10.00% 0.01
9 Szkoła Podstawowa w Łobozewie Dolnym, 61A Łobozew Dolny 8 2.92% 34 23.53% 0.02353
10 Szkoła Podstawowa w Ustjanowej Górnej, 84 Ustjanowa Górna 4 1.07% 18 22.22% 0.02222
11 Świetlica wiejska w Równi, 51 B Równia 3 1.10% 31 9.68% 0.00968
12 Świetlica wiejska w Bandrowie Narodowym, 52 Bandrów Narodowy 2 1.41% 24 8.33% 0.00833
13 Szkoła Podstawowa w Hoszowie, 31 Hoszów 0 0.00% 37 0.00% 0
14 Dom Pomocy Społecznej w Moczarach, 41 Moczary 0 0.00% 3 0.00% 0
15 Świetlica w Brzegach Dolnych, 46 Brzegi Dolne 0 0.00% 31 0.00% 0
16 Szkoła Podstawowa w Łodynie, 41 Łodyna 5 1.98% 49 10.20% 0.0102
17 Świetlica wiejska w Krościenku, 74 Krościenko 0 0.00% 29 0.00% 0
18 budynek byłego Gimnazjum w Wojtkówce, 26 Wojtkówka 2 0.98% 48 4.17% 0.00417
19 Szkoła Podstawowa w Wojtkowej, 40 Wojtkowa 1 0.39% 58 1.72% 0.00172
20 Szkoła Podstawowa w Ropience, 111 Ropienka 3 0.67% 77 3.90% 0.0039
21 Świetlica w Brelikowie, 38 Brelików 0 0.00% 10 0.00% 0
22 Szpital Ogólny SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych, 29 Listopada 57 Ustrzyki Dolne 0 0.00% 2 0.00% 0
Gmina Czarna 4 0.53% 95 4.21% 0.00421
1 Gminny Dom Kultury w Czarnej, 113 Czarna Górna 2 0.50% 56 3.57% 0.00357
2 Świetlica wiejska w Czarnej Dolnej, 32 Czarna Dolna 2 1.94% 17 11.76% 0.01176
3 Świetlica wiejska w Polanie, 33 Polana 0 0.00% 9 0.00% 0
4 Remizo-świetlica w Michniowcu, 4 Michniowiec 0 0.00% 13 0.00% 0
Gmina Lutowiska 8 0.98% 104 7.69% 0.00769
1 Gminny Ośrodek Kultury w Lutowiskach, 74A Lutowiska 1 0.28% 64 1.56% 0.00156
2 Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Stuposianach, 9 Stuposiany 4 1.81% 19 21.05% 0.02105
3 Remiza Strażacka w Dwerniku, 34 Dwernik 3 2.44% 14 21.43% 0.02143
4 Świetlica wiejska w Chmielu, 16A Chmiel 0 0.00% 7 0.00% 0