Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Informacje o kandydacie BOREK Grażyna

Nazwisko i Imiona Wiek Adres Poparcie Numer okręgu Treść oświadczenia lustracyjnego
BOREK Grażyna 61 Bażanówka 5
  • Wyniki wyborów do sejmiku

Wyniki wyborów do sejmiku

Liczba głosów oddanych na kandydata Procent ważnych głosów w skali okręgu Liczba głosów oddanych na listę Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę Mandat
1629 0.87% 29 413 5.54% Nie

Wyniki głosowania w okręgu nr 5 w podziale na obwody

Nr Adres Liczba głosów Procent głosów ważnych Liczba głosów oddanych na listę Procent głosów na liście
Województwo Podkarpackie 1 629 0.87% 29 413 5.54% 0.00554
Powiat Brzozowski 71 0.27% 6 381 1.11% 0.00111
Gmina Nozdrzec 12 0.38% 1 067 1.12% 0.00112
1 Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu, 227A Nozdrzec 3 0.51% 254 1.18% 0.00118
2 Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie, 89 Hłudno 0 0.00% 184 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Warze, 247 Wara 1 0.21% 134 0.75% 0.00075
4 Szkoła Podstawowa w Siedliskach, 36A Siedliska 2 1.16% 33 6.06% 0.00606
5 Dom Strażaka w Hucie Poręby, 30B Huta Poręby 0 0.00% 20 0.00% 0
6 Szkoła Postawowa Nr 1 w Izdebkach, 362 Izdebki 1 0.25% 148 0.68% 0.00068
7 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Izdebkach, 362 Izdebki 4 1.04% 140 2.86% 0.00286
8 Dom Strażaka w Izdebkach Rudawcu, 714A Izdebki, Rudawiec 0 0.00% 36 0.00% 0
9 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej, 401 Wesoła 0 0.00% 93 0.00% 0
10 Dom Strażaka w Wesołej Magierowie, 555 Wesoła, Magierów 0 0.00% 4 0.00% 0
11 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wesołej, 607 Wesoła, Ujazdy 1 0.71% 21 4.76% 0.00476
Gmina Jasienica Rosielna 5 0.17% 329 1.52% 0.00152
1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej, 240 Jasienica Rosielna 1 0.11% 121 0.83% 0.00083
2 Szkoła Podstawowa im. Św. Michała Archanioła w Bliznem, 439A Blizne 0 0.00% 73 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa im. Św. Michała Archanioła w Bliznem, 439A Blizne 1 0.16% 94 1.06% 0.00106
4 Zespół Szkół w Orzechówce, 5 Orzechówka 2 0.38% 30 6.67% 0.00667
5 Szkoła Podstawowa im. Księdza Biskupa Jakuba Glazera w Woli Jasienickiej, 108 Wola Jasienicka 1 0.38% 11 9.09% 0.00909
Gmina Dydnia 10 0.32% 794 1.26% 0.00126
1 Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w Dydni, 221 Dydnia 5 0.82% 198 2.53% 0.00253
2 Dom Ludowy w Grabówce, 66 Grabówka 1 0.43% 32 3.13% 0.00313
3 Dom Ludowy w Jabłonce, 47 Jabłonka 1 0.24% 84 1.19% 0.00119
4 Dom Ludowy w Witryłowie, 21 Witryłów 0 0.00% 45 0.00% 0
5 Dom Ludowy w Krzemiennej, 46 Krzemienna 0 0.00% 42 0.00% 0
6 Dom Strażaka w Temeszowie, 27 Temeszów 1 0.70% 54 1.85% 0.00185
7 Szkoła Podstawowa w Niewistce, 37 Niewistka 0 0.00% 54 0.00% 0
8 Szkoła Podstawowa w Obarzymie, 36A Obarzym 0 0.00% 52 0.00% 0
9 Dom Ludowy w Krzywem, 68 Krzywe 0 0.00% 39 0.00% 0
10 Dom Ludowy w Końskiem, 39 Końskie 0 0.00% 49 0.00% 0
11 Dom Ludowy w Niebocku, 148 Niebocko 2 0.35% 78 2.56% 0.00256
12 Szkoła Podstawowa w Wydrnej, 132 Wydrna 0 0.00% 67 0.00% 0
Gmina Brzozów 24 0.23% 2 341 1.03% 0.00103
1 Urząd Miejski w Brzozowie (sala konferencyjna I p. , nr 117), ul. Armii Krajowej 1 Brzozów 2 0.19% 245 0.82% 0.00082
2 Ratusz Miejski w Brzozowie, ul. Rynek 10 (I piętro), ul. Rynek 10 Brzozów 3 0.30% 207 1.45% 0.00145
3 Budynek administracyjny Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, ul. Ks. J. Bielawskiego 18 (świetlica), ul. Ks. J. Bielawskiego 18 Brzozów 1 0.09% 246 0.41% 0.00041
4 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Humniskach, 877 Humniska 1 0.17% 131 0.76% 0.00076
5 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Humniskach, 264 Humniska 2 0.39% 127 1.57% 0.00157
6 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Humniskach, 264 Humniska 1 0.18% 131 0.76% 0.00076
7 Dom Strażaka w Grabownicy Starzeńskiej (parter), 593 Grabownica Starzeńska 0 0.00% 158 0.00% 0
8 Dom Strażaka w Grabownicy Starzeńskiej (I piętro), 593 Grabownica Starzeńska 4 0.68% 136 2.94% 0.00294
9 Dom Strażaka w Górkach, 73 Górki 2 0.37% 101 1.98% 0.00198
10 Szkoła Podstawowa w Turzym Polu, 152 Turze Pole 0 0.00% 118 0.00% 0
11 Szkoła Podstawowa w Zmiennicy, 29 Zmiennica 2 0.41% 158 1.27% 0.00127
12 Szkoła Podstawowa w Starej Wsi, 790 Stara Wieś 1 0.15% 149 0.67% 0.00067
13 Szkoła Podstawowa w Starej Wsi, 790 Stara Wieś 0 0.00% 119 0.00% 0
14 Zespół Szkół Nr 1 w Przysietnicy, 198 Przysietnica 3 0.33% 179 1.68% 0.00168
15 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przysietnicy, 514 Przysietnicy 2 0.32% 126 1.59% 0.00159
16 Budynek Szpitala, Ks. J. Bielawskiego 18 Brzozów 0 0.00% 9 0.00% 0
17 Dom Pomocy Społecznej w Brzozowie, W. Witosa 13 Brzozów 0 0.00% 1 0.00% 0
Gmina Haczów 11 0.31% 1 154 0.95% 0.00095
1 Szkoła Podstawowa w Haczowie-świetlica na parterze, 593 Haczów 0 0.00% 187 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa w Haczowie-sala gimnastyczna, 593 Haczów 2 0.22% 372 0.54% 0.00054
3 Szkoła Podstawowa w Trześniowie, 107 Trześniów 1 0.25% 121 0.83% 0.00083
4 Dom Ludowy w Bukowie, 91 Buków 2 1.39% 56 3.57% 0.00357
5 Szkoła Podstawowa w Jasionowie, 195 Jasionów 0 0.00% 128 0.00% 0
6 Szkoła Podstawowa we Wzdowie, 121 Wzdów 6 1.95% 103 5.83% 0.00583
7 Szkoła Podstawowa w Malinówce, 42 Malinówka 0 0.00% 92 0.00% 0
8 Szkoła Podstawowa w Jabłonicy Polskiej, 178 Jabłonica Polska 0 0.00% 95 0.00% 0
Gmina Domaradz 9 0.35% 696 1.29% 0.00129
1 Szkoła Podstawowa w Baryczy, 238 Barycz 1 0.24% 212 0.47% 0.00047
2 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Domaradzu, 651 Domaradz 2 0.52% 50 4.00% 0.004
3 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Domaradzu, 349 Domaradz 4 0.51% 162 2.47% 0.00247
4 Dom Strażaka w Domaradzu (Poręby), 897 A Domaradz 0 0.00% 20 0.00% 0
5 Zespół Szkół w Golcowej, 456 Golcowa 2 0.37% 169 1.18% 0.00118
6 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Golcowej, 284 Golcowa 0 0.00% 83 0.00% 0
Miasto Krosno 33 0.18% 1 964 1.68% 0.00168
1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5, ul. Rzeszowska 10 Krosno 3 0.25% 137 2.19% 0.00219
2 Miejski Zespół Szkół Nr 3, ul. Ks. S. Decowskiego 9 Krosno 3 0.38% 76 3.95% 0.00395
3 Miejski Zespół Szkół Nr 3, ul. Ks. S. Decowskiego 9 Krosno 1 0.10% 71 1.41% 0.00141
4 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. M. Konopnickiej 5 Krosno 2 0.34% 80 2.50% 0.0025
5 Dzielnicowy Dom Ludowy, ul. M. Kopernika 17 Krosno 1 0.14% 81 1.23% 0.00123
6 Miejski Zespół Szkół Nr 1, ul. J. i S. Magurów 1 Krosno 1 0.15% 84 1.19% 0.00119
7 Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, ul. Kolejowa 1 Krosno 0 0.00% 84 0.00% 0
8 Miejski Zespół Szkół Nr 6, ul. Kletówki 1 Krosno 1 0.18% 48 2.08% 0.00208
9 Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. F. Czajkowskiego 49 Krosno 0 0.00% 34 0.00% 0
10 Miejski Zespół Szkół Nr 8, ul. Prochownia 7 Krosno 0 0.00% 60 0.00% 0
11 Miejski Zespół Szkół Nr 8, ul. Prochownia 7 Krosno 3 0.43% 76 3.95% 0.00395
12 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ul. Kazimierza Wielkiego 4 Krosno 0 0.00% 13 0.00% 0
13 Miejski Zespół Szkół Nr 5, ul. Ks. P. Skargi 3 Krosno 2 0.26% 94 2.13% 0.00213
14 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Piastowska 58 Krosno 2 0.22% 102 1.96% 0.00196
15 Dzielnicowy Dom Ludowy PUCHATEK, ul. F. Chopina 8 Krosno 1 0.13% 102 0.98% 0.00098
16 Miejski Zespół Szkół Nr 4, ul. S. Kisielewskiego 18 Krosno 0 0.00% 68 0.00% 0
17 Miejski Zespół Szkół Nr 4, ul. S. Kisielewskiego 18 Krosno 1 0.17% 45 2.22% 0.00222
18 Miejski Zespół Szkół Nr 4, ul. S. Kisielewskiego 18 Krosno 1 0.15% 51 1.96% 0.00196
19 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , , NASZE ZDROWIE", ul. Podkarpacka 5a Krosno 4 0.71% 60 6.67% 0.00667
20 Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Grunwaldzka 15 Krosno 0 0.00% 109 0.00% 0
21 Miejski Zespół Szkół Nr 7, ul. Powstańców Ślaskich 75 Krosno 1 0.12% 116 0.86% 0.00086
22 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, ul. Bohaterów Westerplatte 20 Krosno 0 0.00% 101 0.00% 0
23 Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi, ul. Wojska Polskiego 45 Krosno 2 0.23% 89 2.25% 0.00225
24 Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi, ul. Wojska Polskiego 45 Krosno 3 0.28% 153 1.96% 0.00196
25 Dom Pomocy Społecznej Nr 1, ul. F. Żwirki i S. Wigury 4a Krosno 0 0.00% 4 0.00% 0
26 Dom Pomocy Społecznej Nr 2, ul. Kletówki 7 Krosno 0 0.00% 1 0.00% 0
27 Wojewódzki Szpital Podkarpacki, ul. Korczyńska 57 Krosno 1 1.14% 22 4.55% 0.00455
28 Wojewódzki Szpital Podkarpacki, ul. Grodzka 45 Krosno 0 0.00% 2 0.00% 0
29 Centrum Medyczno-Charytatywne CARITAS Archidiecezji Przemyskiej w Krośnie, ul. Grodzka 45a Krosno 0 0.00% 1 0.00% 0
Powiat Sanocki 1 203 3.36% 4 079 29.49% 0.02949
Gmina Komańcza 10 0.61% 219 4.57% 0.00457
1 Urząd Gminy, 166 Komańcza 2 0.48% 64 3.13% 0.00313
2 Szkoła Podstawowa, 26A Wisłok Wielki 1 0.68% 20 5.00% 0.005
3 Ośrodek Kultury, 32 Szczawne 2 0.85% 41 4.88% 0.00488
4 Świetlica ZK, 46 Nowy Łupków 0 0.00% 32 0.00% 0
5 Rzepedzki Ośrodek Kultury, Osiedle A 19A Rzepedź 5 0.90% 62 8.06% 0.00806
6 Świetlica na terenie ZK, 45 Nowy Łupków 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Besko 118 7.92% 282 41.84% 0.04184
1 Szkoła Podstawowa, ul. Kolejowa 54 Besko 32 6.00% 95 33.68% 0.03368
2 Gimnazjum, ul. Kolejowa 54 Besko 34 7.96% 72 47.22% 0.04722
3 Gminny Ośrodek Kultury, ul. Starowiejska 64 Besko 22 5.08% 76 28.95% 0.02895
4 Świetlica Młodzieżowa, Olza 8 Mymoń 30 30.93% 39 76.92% 0.07692
Miasto Sanok 66 0.44% 695 9.50% 0.0095
1 Starostwo Powiatowe, ul. Jagiellońska 22 Sanok 0 0.00% 33 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Jana III Sobieskiego 5 Sanok 2 0.36% 23 8.70% 0.0087
3 Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 1, ul. Rymanowska 15 Sanok 1 0.15% 12 8.33% 0.00833
4 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im J. Grodka, ul. Mickiewicza 21 Sanok 3 0.50% 18 16.67% 0.01667
5 Centrum Handlowe "Ryś", ul. Krakowska 2 Sanok 2 0.22% 37 5.41% 0.00541
6 Filia Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 1, ul. Piastowska 47 Sanok 9 1.32% 58 15.52% 0.01552
7 Szkoła Podsatwowa Nr 9, ul. Jana Pawła II 25 Sanok 3 0.42% 28 10.71% 0.01071
8 Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 2, ul. Sadowa 11 Sanok 11 1.61% 47 23.40% 0.0234
9 Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Sadowa 12 Sanok 4 0.53% 33 12.12% 0.01212
10 Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Jana Pawła II 25 Sanok 2 0.38% 17 11.76% 0.01176
11 Osiedlowy Dom Kultury "Puchatek", ul. Traugutta 9 Sanok 0 0.00% 25 0.00% 0
12 Żłobek Samorządowy Nr 2, ul. Traugutta 23 Sanok 1 0.14% 29 3.45% 0.00345
13 TS "Sanoczanka", ul. Kwiatowa 25 Sanok 1 0.14% 36 2.78% 0.00278
14 Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3, ul. Kochanowskiego 2 Sanok 9 1.12% 36 25.00% 0.025
15 Szkoła Podstawowa Nr 1, Al. Szwajcarii 5 Sanok 0 0.00% 26 0.00% 0
16 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. Grodka, ul. Reymonta 6 Sanok 4 0.66% 25 16.00% 0.016
17 Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Przemyska 80 Sanok 1 0.09% 54 1.85% 0.00185
18 Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 4, ul. Robotnicza 13A Sanok 2 0.27% 42 4.76% 0.00476
19 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Stróżowska 4 Sanok 4 0.44% 38 10.53% 0.01053
20 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Lipińskiego 63 Sanok 4 0.61% 37 10.81% 0.01081
21 I Liceum Ogólnokształcące, ul. Zagrody 1 Sanok 3 0.41% 33 9.09% 0.00909
22 Szpital Specjalistyczny, 800 Lecia 26 Sanok 0 0.00% 8 0.00% 0
Gmina Bukowsko 22 1.14% 328 6.71% 0.00671
1 Urząd Gminy (sala narad), 290 Bukowsko 5 0.63% 120 4.17% 0.00417
2 Zespół Szkół, 77 Nowotaniec 14 2.17% 158 8.86% 0.00886
3 Zespół Szkół, 105 Pobiedno 3 0.63% 50 6.00% 0.006
Gmina Sanok 99 1.54% 766 12.92% 0.01292
1 Wiejski Dom Kultury, 78 Płowce 4 1.41% 23 17.39% 0.01739
2 Wiejski Dom Kultury, 493 Niebieszczany 11 1.30% 114 9.65% 0.00965
3 Szkoła Podstawowa, 157 Prusiek 2 0.71% 30 6.67% 0.00667
4 Wiejski Dom Kultury, 29 Markowce 3 2.54% 16 18.75% 0.01875
5 Wiejski Dom Kultury, 205 Sanoczek 5 1.57% 36 13.89% 0.01389
6 Wiejski Dom Kultury, 100 Zabłotce 0 0.00% 17 0.00% 0
7 Szkoła Podstawowa, 92 Pisarowce 11 3.10% 53 20.75% 0.02075
8 Szkoła Podstawowa, 133 Czerteż 6 2.69% 28 21.43% 0.02143
9 Wiejski Dom Kultury, 224 Kostarowce 2 0.70% 19 10.53% 0.01053
10 Wiejski Dom Kultury, 110 Jurowce 15 2.99% 89 16.85% 0.01685
11 Wiejski Dom Kultury, 345A Strachocina 8 1.82% 30 26.67% 0.02667
12 Wiejski Dom Kultury, 224 Pakoszówka 8 1.74% 57 14.04% 0.01404
13 Szkoła Podstawowa, 173 Falejówka 10 3.40% 44 22.73% 0.02273
14 Wiejski Dom Kultury, Środkowa 25 Trepcza 1 0.22% 61 1.64% 0.00164
15 Wiejski Dom Kultury, 12 Dębna 2 1.87% 9 22.22% 0.02222
16 Wiejski Dom Kultury, 71 Liszna 2 1.85% 9 22.22% 0.02222
17 Szkoła Podstawowa, 170 Mrzygłód 3 0.96% 44 6.82% 0.00682
18 Wiejski dom Kultury, 100 Hłomcza 0 0.00% 34 0.00% 0
19 Wiejski Dom Kultury, Przemyska 91 Bykowce 0 0.00% 14 0.00% 0
20 Szkoła Podstawowa, 1 Wujskie 6 2.48% 39 15.38% 0.01538
Gmina Tyrawa Wołoska 13 1.57% 84 15.48% 0.01548
1 Urząd Gminy, 175 Tyrawa Wołoska 13 1.57% 84 15.48% 0.01548
Gmina Zagórz 41 0.78% 572 7.17% 0.00717
1 Szkoła Podstawowa w Zagórzu, ul. Piłsudskiego 70 Zagórz 15 1.71% 83 18.07% 0.01807
2 Szkoła Podstawowa w Zagórzu, ul. Wolności 10 Zagórz 4 0.35% 133 3.01% 0.00301
3 Szkoła Podstawowa w Łukowem, 64 Łukowe 7 1.43% 47 14.89% 0.01489
4 Gimnazjum w Tarnawie Dolnej, 28 Tarnawa Dolna 4 0.46% 81 4.94% 0.00494
5 Szkoła Podstawowa w Czaszynie, 191 Czaszyn 2 0.33% 64 3.13% 0.00313
6 Szkoła Podstawowa w Porażu, Szkolna 2 Poraż 0 0.00% 39 0.00% 0
7 Dom Strażaka w Mokrem, 116 Mokre 3 1.13% 31 9.68% 0.00968
8 Szkoła Podstawowa w Zahutyniu, 111 Zahutyń 6 1.21% 94 6.38% 0.00638
Gmina Zarszyn 834 25.14% 1 133 73.61% 0.07361
1 Dom Kultury w Zarszynie, ul. Szkolna 1 Zarszyn 154 21.39% 205 75.12% 0.07512
2 Dom Ludowy w Jaćmierzu, 134 Jaćmierz 172 35.25% 219 78.54% 0.07854
3 Szkoła Podstawowa w Bażanówce, 102 Bażanówka 167 60.07% 173 96.53% 0.09653
4 Dom Strażaka w Długiem, ul. Sanocka 92 Długie 110 19.23% 135 81.48% 0.08148
5 Dom Ludowy w Nowosielcach, ul. Św. Floriana 2 Nowosielce 95 19.79% 141 67.38% 0.06738
6 Szkoła Podstawowa w Pielni, ul. Dębowa 1 Pielnia 25 7.33% 92 27.17% 0.02717
7 Szkoła Podstawowa w Odrzechowej, ul. Szkolna 1 Odrzechowa 111 25.34% 168 66.07% 0.06607
Powiat Krośnieński 182 0.42% 9 476 1.92% 0.00192
Gmina Jaśliska 2 0.22% 378 0.53% 0.00053
1 Dom Ludowy, 30 Jaśliska 2 0.30% 261 0.77% 0.00077
2 Dom Ludowy, 8 Wola Niżna 0 0.00% 90 0.00% 0
3 Budynek użytkowy-Świetlica-Moszczaniec, 13/2 Moszczaniec 0 0.00% 27 0.00% 0
4 Zakład Karny w Łupkowie-Oddział Zewnętrzy w Moszczańcu, 14 Moszczaniec 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Dukla 39 0.70% 1 135 3.44% 0.00344
1 Szkoła Podstawowa w Dukli, ul. Kościuszki 13 Dukla 3 0.68% 106 2.83% 0.00283
2 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli, ul. Armii Krajowej 1a Dukla 6 1.30% 91 6.59% 0.00659
3 Gminny Klub Seniora w Dukli, ul. Trakt Węgierski 8a Dukla 5 1.46% 79 6.33% 0.00633
4 Dom Ludowy w Teodorówce, 69a Teodorówka 3 0.69% 89 3.37% 0.00337
5 Dom Ludowy w Iwli, 20 Iwla 1 0.36% 54 1.85% 0.00185
6 Szkoła Podstawowa w Głojscach, Szkolna 7 Głojsce 1 0.32% 58 1.72% 0.00172
7 Szkoła Podstawowa w Łękach Dukielskich, 74 Łęki Dukielskie 1 0.37% 47 2.13% 0.00213
8 SZkoła Podstawowa w Łękach Dukielskich, 74 Łęki Dukielskie 2 0.67% 55 3.64% 0.00364
9 Szkoła Podstawowa w Wietrznie, 22 Wietrzno 1 0.30% 57 1.75% 0.00175
10 Szkoła Podsawowa w Równem, Długa 41 Równe 5 1.45% 69 7.25% 0.00725
11 Szkoła Podstawowa w Równem, Długa 41 Równe 1 0.31% 58 1.72% 0.00172
12 Dom Ludowy w Cergowej, 157 Cergowa 4 0.73% 82 4.88% 0.00488
13 Szkoła Podstawowa w Jasionce, 74 Jasionka 2 0.43% 53 3.77% 0.00377
14 Dom Ludowy w Trzcianie, 24a Trzciana 3 0.85% 62 4.84% 0.00484
15 Szkoła Podstawowa w Tylawie, 26 Tylawa 1 0.26% 175 0.57% 0.00057
Gmina Wojaszówka 11 0.33% 697 1.58% 0.00158
1 Dom Kultury, ul. Władysława Jagiełły 1 Odrzykoń 2 0.22% 234 0.85% 0.00085
2 Dom Strażaka, 137 Bratkówka 3 1.29% 54 5.56% 0.00556
3 Dom Ludowy, 115 Wojaszówka 0 0.00% 38 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa, 87 Łęki Strzyżowskie 0 0.00% 72 0.00% 0
5 Szkoła Podstawowa, 1 Ustrobna 3 0.68% 75 4.00% 0.004
6 Szkoła Podstawowa, 189 Przybówka 1 0.31% 57 1.75% 0.00175
7 Dom Ludowy, 138 Bajdy 1 0.43% 30 3.33% 0.00333
8 Dom Ludowy, 33 Wojkówka 0 0.00% 23 0.00% 0
9 Dzienny Dom "Senior Wigor", 89 Łączki Jagiellońskie 0 0.00% 28 0.00% 0
10 Oddział Przedszkolny, 51 Pietrusza Wola 1 0.73% 33 3.03% 0.00303
11 Dom Ludowy, ul. Mikołaja Kamienieckiego 131 Odrzykoń, Głębokie 0 0.00% 53 0.00% 0
Gmina Krościenko Wyżne 4 0.16% 1 283 0.31% 0.00031
1 Publiczna Szkoła Podstawowa, Szkolna 34 Krościenko Wyżne 0 0.00% 343 0.00% 0
2 Publiczna Szkoła Podstawowa, Szkolna 34 Krościenko Wyżne 2 0.32% 343 0.58% 0.00058
3 Samorządowe Przedszkole, Południowa 11 Krościenko Wyżne 2 0.30% 323 0.62% 0.00062
4 Dom Ludowy w Pustynach, Centralna 13 Pustyny 0 0.00% 274 0.00% 0
Gmina Rymanów 36 0.63% 1 121 3.21% 0.00321
1 Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie, ul. Grunwaldzka 9 Rymanów 10 1.05% 170 5.88% 0.00588
2 Dom Ludowy w Rymanowie, ul. Mickiewicza 46 Rymanów 3 0.69% 57 5.26% 0.00526
3 Dom Ludowy w Klimkówce, ul. Zdrojowa 51 Klimkówka 2 0.25% 130 1.54% 0.00154
4 Szkoła Podstawowa we Wróbliku Szlacheckim, ul. Szkolna 5 Wróblik Szlachecki 2 0.58% 93 2.15% 0.00215
5 Dom Ludowy w Bziance, 191a Bzianka 0 0.00% 37 0.00% 0
6 Hala Sportowa w Sieniawie, ul. Kwiatowa 10 Sieniawa 7 1.96% 91 7.69% 0.00769
7 Galeria "Zdrój" w Rymanowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 40 Rymanów-Zdrój 1 0.18% 102 0.98% 0.00098
8 Zespół Szkół Publicznych w Milczy, ul. Szkolna 16 Milcza 1 0.21% 112 0.89% 0.00089
9 Szkoła Podstawowa w Głębokiem, 68 Głębokie 0 0.00% 60 0.00% 0
10 Szkoła Podstawowa w Króliku Polskim, ul. Bieszczadzka 137 Królik Polski 1 0.36% 63 1.59% 0.00159
11 Zespół Szkół Publicznych w Posadzie Górnej, ul. 3 Maja 164 Posada Górna 5 0.79% 104 4.81% 0.00481
12 Dom Ludowy w Ladzinie, ul. Rzeszowska 155 Ladzin 2 1.12% 40 5.00% 0.005
13 Dom Ludowy we Wróbliku Królewskim, ul. Jana Pawła II 15 Wróblik Królewski 2 0.80% 62 3.23% 0.00323
Gmina Chorkówka 17 0.32% 1 099 1.55% 0.00155
1 Dom Ludowy, 137 Bóbrka 3 1.00% 88 3.41% 0.00341
2 Urząd Gminy (sala narad), 175 Chorkówka 3 0.86% 72 4.17% 0.00417
3 Szkoła Podstawowa, 30 Draganowa 2 0.94% 75 2.67% 0.00267
4 Szkoła Podstawowa, 174 Faliszówka 1 0.39% 42 2.38% 0.00238
5 Szkoła Podstawowa, 331 Kobylany 0 0.00% 116 0.00% 0
6 Zespół Szkół Publicznych, 59 Kopytowa 0 0.00% 92 0.00% 0
7 Szkoła Podstawowa, 85 Leśniówka 0 0.00% 42 0.00% 0
8 Dom Ludowy, 102 Machnówka 0 0.00% 15 0.00% 0
9 Dom Strażaka, 65 Poraj 0 0.00% 30 0.00% 0
10 Dom Strażaka, 36 Sulistrowa 0 0.00% 27 0.00% 0
11 Zespół Szkół, Szkolna 50 Świerzowa Polska 6 0.69% 149 4.03% 0.00403
12 Szkoła Podstawowa, 85 Szczepańcowa 0 0.00% 152 0.00% 0
13 Szkoła Podstawowa, Łukasiewicza 31 Zręcin 1 0.11% 123 0.81% 0.00081
14 Szkoła Podstawowa, 242 Żeglce 1 0.21% 76 1.32% 0.00132
Gmina Jedlicze 19 0.32% 983 1.93% 0.00193
1 Szkoła Podstawowa Jedlicze, ul. Tokarskich 5 Jedlicze 1 0.19% 118 0.85% 0.00085
2 Urząd Gminy Jedlicze, ul. Rynek 6 Jedlicze 1 0.21% 78 1.28% 0.00128
3 Szkoła Podstawowa Jedlicze, ul. Tokarskich 5 Jedlicze 2 0.36% 79 2.53% 0.00253
4 Samorządowe Przedszkole w Jedliczu, ul. Rejtana 38a Jedlicze 1 0.31% 67 1.49% 0.00149
5 Samorządowe Przedszkole w Jedliczu, ul. Rejtana 38a Jedlicze 0 0.00% 35 0.00% 0
6 Sala Domu Ludowego Jedlicze, ul. Kurkowskiego 19 Jedlicze 1 0.37% 51 1.96% 0.00196
7 Sala Domu Ludowego Chlebna, 55 Chlebna 0 0.00% 73 0.00% 0
8 Sala Domu Ludowego Długie, 113 Długie 2 0.72% 31 6.45% 0.00645
9 Sala Domu Ludowego Dobieszyn, 103 Dobieszyn 3 0.55% 94 3.19% 0.00319
10 Sala Domu Ludowego Jaszczew, 131 Jaszczew 3 0.57% 65 4.62% 0.00462
11 Sala Domu Ludowego Moderówka, 134 Moderówka 2 0.44% 54 3.70% 0.0037
12 Sala Domu Ludowego Piotrówka, 116 Piotrówka 1 0.34% 60 1.67% 0.00167
13 Szkoła Podstawowa Potok, 73 Potok 1 0.32% 57 1.75% 0.00175
14 Szkoła Podstawowa Potok, 73 Potok 1 0.35% 39 2.56% 0.00256
15 Sala Domu Ludowego Żarnowiec, 281 Żarnowiec 0 0.00% 82 0.00% 0
Gmina Miejsce Piastowe 17 0.29% 881 1.93% 0.00193
1 Dom Ludowy w Głowience, Szkolna 1 Głowienka 5 0.47% 134 3.73% 0.00373
2 Szkoła Podstawowa w Łężanach, Tadeusza Kościuszki 2 Łężany 1 0.13% 101 0.99% 0.00099
3 Szkoła Podstawowa im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym, ul. Szkolna 24 Miejsce Piastowe 2 0.22% 109 1.83% 0.00183
4 Dom Ludowy w Niżnej Łące, O. Hieronima Longawy 51 Niżna Łąka 0 0.00% 14 0.00% 0
5 Dom Ludowy w Rogach, Ks. Henryka Domino 54 Rogi 2 0.20% 171 1.17% 0.00117
6 Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Targowiskach, Ks. Macieja Suchodolskiego 38 Targowiska 4 0.42% 187 2.14% 0.00214
7 Dom Ludowy w Widaczu, 34 Widacz 2 0.59% 50 4.00% 0.004
8 Dom Ludowy we Wrocance, Nadrzeczna 1 Wrocanka 1 0.18% 51 1.96% 0.00196
9 Dom Ludowy w Zalesiu, 43 Targowiska, Zalesie 0 0.00% 64 0.00% 0
Gmina Iwonicz-Zdrój 19 0.46% 728 2.61% 0.00261
1 Kino "Wczasowicz", pl. Dietla 2 Iwonicz-Zdrój 0 0.00% 121 0.00% 0
2 Dom Parafialny, ul. Długa 33 Iwonicz 1 0.12% 159 0.63% 0.00063
3 Szkoła Podstawowa, ul. Zagrodniki 21 Iwonicz 3 0.35% 124 2.42% 0.00242
4 Dom Ludowy, 98 Lubatówka 3 0.77% 79 3.80% 0.0038
5 Remiza OSP, 290B Lubatowa 7 1.26% 117 5.98% 0.00598
6 Szkoła Podstawowa, 284 Lubatowa 5 0.62% 128 3.91% 0.00391
7 Dom Pomocy Społecznej, ul. Floriańska 19 Iwonicz 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Korczyna 18 0.41% 1 171 1.54% 0.00154
1 Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie, ul. Spółdzielcza 20 Korczyna 7 0.71% 209 3.35% 0.00335
2 Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie, ul. Spółdzielcza 20 Korczyna 4 0.43% 255 1.57% 0.00157
3 Budynek Szkoły Podstawowej w Korczynie, ul. Fredry 2 Korczyna 0 0.00% 105 0.00% 0
4 Budynek Domu Ludowego w Korczynie-Sporne, Sporne 17 Korczyna 1 0.73% 39 2.56% 0.00256
5 Budynek Szkoły Podstawowej w Czarnorzekach, 1 Czarnorzeki 1 0.68% 26 3.85% 0.00385
6 Budynek Szkoły Podstawowej w Iskrzyni, Szkolna 4 Iskrzynia 0 0.00% 164 0.00% 0
7 Budynek Szkoły Podstawowej w Komborni, 63 Kombornia 2 0.37% 241 0.83% 0.00083
8 Budynek Szkoły Podstawowej w Krasnej, 108 Krasna 1 0.38% 41 2.44% 0.00244
9 Budynek Szkoły Podstawowej w Węglówce, 81 Węglówka 1 0.39% 51 1.96% 0.00196
10 Budynek Domu Ludowego w Woli Komborskiej, 17 Wola Komborska 1 0.54% 40 2.50% 0.0025
Powiat Jasielski 85 0.19% 4 433 1.92% 0.00192
Gmina Osiek Jasielski 8 0.36% 238 3.36% 0.00336
1 Gminny Ośrodek Kultury w Osieku Jasielskim, 9 Osiek Jasielski 1 0.17% 59 1.69% 0.00169
2 Zespół Szkół Integracyjnych w Samoklęskach, 206 Samoklęski 2 0.39% 84 2.38% 0.00238
3 Szkoła Podstawowa w Załężu, 3 Załęże 0 0.00% 19 0.00% 0
4 Dom Ludowy w Pielgrzymce, 185 Pielgrzymka 1 0.31% 32 3.13% 0.00313
5 Dom Ludowy w Zawadce Osieckiej, 61 Zawadka Osiecka 1 0.32% 11 9.09% 0.00909
6 Dom Ludowy w Mrukowej, 161 Mrukowa 3 1.32% 33 9.09% 0.00909
Gmina Jasło 11 0.17% 478 2.30% 0.0023
1 Dom Świetlicowy, 122 Kowalowy 0 0.00% 14 0.00% 0
2 Dom Ludowy w Gorajowicach, 33 Gorajowice 0 0.00% 3 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa w Warzycach, 205 Warzyce 1 0.25% 38 2.63% 0.00263
4 Szkoła Podstawowa w Warzycach, 205 Warzyce 0 0.00% 37 0.00% 0
5 Dom Ludowy, 13 Zimna Woda 1 0.52% 21 4.76% 0.00476
6 Dom Ludowy, 171 Bierówka 0 0.00% 46 0.00% 0
7 Szkoła podstawowa w Niepli, 195 Niepla 0 0.00% 22 0.00% 0
8 Budynek Rekreacyjno-Sportowy w Chrząstówce, Chrząstówka 0 0.00% 16 0.00% 0
9 Dom Ludowy, 46 Szebnie 1 0.23% 42 2.38% 0.00238
10 Dom Ludowy, 97 Wolica 2 0.59% 16 12.50% 0.0125
11 Dom Strażaka, 126 Łaski 2 0.57% 16 12.50% 0.0125
12 Budynek Rekreacyjno Sportowy w ŻÓŁKOWIE, Żółków 0 0.00% 17 0.00% 0
13 Dom Ludowy, 248 Niegłowice 0 0.00% 21 0.00% 0
14 Dom Ludowy, 3 Brzyście 0 0.00% 7 0.00% 0
15 Szkoła Podstawowa Nr 2, 162 Osobnica 1 0.24% 28 3.57% 0.00357
16 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Osobnicy, 99 Osobnica 0 0.00% 46 0.00% 0
17 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Osobnicy, 99 Osobnica 2 0.47% 19 10.53% 0.01053
18 Szkoła Podstawowa w Trzcinicy, 72 Trzcinica 1 0.25% 21 4.76% 0.00476
19 Dom Ludowy, 141 Trzcinica 0 0.00% 30 0.00% 0
20 Szkoła Podstawowa, 60 Jareniówka 0 0.00% 8 0.00% 0
21 Dom Ludowy, 154 Opacie 0 0.00% 8 0.00% 0
22 Zakład Karny w Warzycach, 467 Warzyce 0 0.00% 2 0.00% 0
Gmina Tarnowiec 10 0.28% 371 2.70% 0.0027
1 Dom Ludowy, 30 Tarnowiec 2 0.36% 68 2.94% 0.00294
2 Dom Ludowy, 162 Czeluśnica 1 0.20% 25 4.00% 0.004
3 Dom Ludowy-świetlica, 77 Glinik Polski 1 0.42% 20 5.00% 0.005
4 Szkoła Podstawowa, 109 Łubno Szlacheckie 0 0.00% 52 0.00% 0
5 Szkoła Podstawowa, 230 Tarnowiec 4 0.91% 41 9.76% 0.00976
6 Dom Ludowy, BN Sądkowa 1 0.27% 57 1.75% 0.00175
7 Dom Ludowy, 89 Nowy Glinik 0 0.00% 14 0.00% 0
8 Dom Ludowy, 92 Łajsce 0 0.00% 21 0.00% 0
9 Dom Ludowy, 24 Umieszcz 0 0.00% 29 0.00% 0
10 Dom Ludowy, 35 Wrocanka 1 0.32% 44 2.27% 0.00227
Gmina Krempna 3 0.40% 219 1.37% 0.00137
1 Budynek Byłej Szkoły Podstawowej w Grabiu, 22 Grab 0 0.00% 30 0.00% 0
2 Zespół Szkół w Krempnej, 45 Krempna 2 0.57% 76 2.63% 0.00263
3 Budynek Byłej Szkoły Podstawowej w Myscowej, 41 Myscowa 0 0.00% 27 0.00% 0
4 Remiza OSP w Polanach, 44 Polany 1 0.89% 48 2.08% 0.00208
5 Dom Ludowy w Świątkowej Wielkiej, 49 Świątkowa Wielka 0 0.00% 38 0.00% 0
Miasto Jasło 15 0.12% 634 2.37% 0.00237
1 Urząd Miasta w Jaśle, Sala Posiedzeń RMJ, I piętro, ul. Rynek 12 Jasło 1 0.15% 23 4.35% 0.00435
2 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jaśle, ul. Tadeusza Czackiego 2 Jasło 1 0.21% 28 3.57% 0.00357
3 Jasielski Dom Kultury, ul. Kołłątaja 1 Jasło 1 0.18% 28 3.57% 0.00357
4 Zespół Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle, ul. Szkolna 38 Jasło 0 0.00% 31 0.00% 0
5 Zespół Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle, ul. Szkolna 38 Jasło 1 0.14% 32 3.13% 0.00313
6 Zespół Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle, ul. Szkolna 38 Jasło 0 0.00% 41 0.00% 0
7 I Liceum Ogółnokształcące w Jaśle, ul. Czackiego 4 Jasło 1 0.22% 16 6.25% 0.00625
8 Dom Ludowy Bryły, ul. Mickiewicza 115 Jasło, Bryły 1 0.30% 18 5.56% 0.00556
9 Dom Ludowy Kaczorowy, ul. Kaczorowy 55 Jasło, Kaczorowy 0 0.00% 10 0.00% 0
10 Klub Osiedlowy Gamrat, ul. Mickiewicza 108 Jasło, Gamrat 1 0.24% 20 5.00% 0.005
11 Dom Ludowy Krajowice, ul. Okrężna 1 Jasło, Krajowice 1 0.42% 6 16.67% 0.01667
12 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jaśle, ul. Tadeusza Czackiego 2 Jasło, Ulaszowice 0 0.00% 12 0.00% 0
13 Niepubliczne Przedszkole " SMYK" w Jaśle, ul. Na Kotlinę 3 Jasło, Ulaszowice 1 0.13% 35 2.86% 0.00286
14 Szkoła Podstawowa Nr 10 w Jaśle, ul. Lwowska 36 Jasło, Brzyszczki 0 0.00% 24 0.00% 0
15 Dom Ludowy Hankówka, ul. Hankówka 109 Jasło, Hankówka 0 0.00% 11 0.00% 0
16 Szkoła Podstawowa Nr 7 w Jaśle, ul. Św. Jana z Dukli 94 Jasło, Nowy Żółków 0 0.00% 17 0.00% 0
17 Zespół Szkół Miejskich Nr 5 w Jaśle, ul. Sobniowska 58 Jasło, Sobniów 0 0.00% 32 0.00% 0
18 Zespół Szkół Technicznych w Jaśle, ul. Staszica 30 Jasło, Górka 0 0.00% 30 0.00% 0
19 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Jaśle, ul. Wincentego Pola 9 Jasło 3 0.40% 33 9.09% 0.00909
20 Zespół Szkół Technicznych w Jaśle, ul. Staszica 30 Jasło 0 0.00% 15 0.00% 0
21 MOSiR w Jaśle, ul. Sikorskiego 15 Jasło 0 0.00% 21 0.00% 0
22 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Jaśle, ul. Kopernika 8a Jasło 1 0.16% 39 2.56% 0.00256
23 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Jaśle, ul. Kopernika 8a Jasło 2 0.52% 43 4.65% 0.00465
24 Zespół Szkół Technicznych w Jaśle, ul. Staszica 30 Jasło 0 0.00% 14 0.00% 0
25 Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Jaśle, ul. Rafineryjna 3a Jasło, Gądki 0 0.00% 22 0.00% 0
26 Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Jaśle, ul. Rafineryjna 3a Jasło 0 0.00% 27 0.00% 0
27 Dom Ludowy Niegłowice, ul. Niegłowicka 27 Jasło, Niegłowice 0 0.00% 6 0.00% 0
28 Szpital Specjalistyczny w Jaśle, Lwowska 22 Jasło 0 0.00% 0 0.00% 0
29 Szpital Specjalistyczny w Jaśle, Za Bursą 1 Jasło 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Nowy Żmigród 7 0.18% 893 0.78% 0.00078
1 Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 9 Nowy Żmigród 2 0.30% 106 1.89% 0.00189
2 Dom Ludowy w Mytarzy, 137 Mytarz 1 0.30% 45 2.22% 0.00222
3 Dom Ludowy w Tokach, 137 Toki 0 0.00% 45 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa w Kątach, 183 Kąty 2 0.56% 122 1.64% 0.00164
5 Dom Ludowy w Nienaszowie, 301 Nienaszów 0 0.00% 211 0.00% 0
6 Dom Ludowy w Łysej Górze, 222 Łysa Góra 1 0.34% 64 1.56% 0.00156
7 Szkoła Podstawowa w Łężynach, 144 Łężyny 0 0.00% 21 0.00% 0
8 Dom Ludowy w Gorzycach, 139 Gorzyce 0 0.00% 25 0.00% 0
9 Dom Ludowy w Starym Żmigrodzie, 151 Stary Żmigród 0 0.00% 89 0.00% 0
10 Dom Ludowy w Skalniku, 65 Skalnik 1 0.36% 52 1.92% 0.00192
11 Dom Ludowy w Makowiskach, 155 Makowiska 0 0.00% 51 0.00% 0
12 Dom Ludowy w Desznicy, 74 Desznica 0 0.00% 62 0.00% 0
Gmina Kołaczyce 6 0.18% 357 1.68% 0.00168
1 Dom Kultury w Kołaczycach, ul. Szewska 11 Kołaczyce 2 0.33% 82 2.44% 0.00244
2 Zespół Szkół Społecznych, 33 Krajowice 0 0.00% 7 0.00% 0
3 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Matysika w Bieździedzy, 98 Bieździedza 0 0.00% 67 0.00% 0
4 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Matysika w Bieździedzy, 98 Bieździedza 1 0.22% 18 5.56% 0.00556
5 Zespół Szkół Społecznych, 79 Lublica 0 0.00% 12 0.00% 0
6 Zespół Szkół Społecznych, 173 Sieklówka 1 0.26% 41 2.44% 0.00244
7 Zespół Szkół Społecznych im. Jana Pawła II w Sowinie, 1 Sowina 0 0.00% 18 0.00% 0
8 Publiczna Szkoła Podstawowa im. I Armii Wojska Polskiego w Kołaczycach, Szkolna 7 Kołaczyce 2 0.26% 112 1.79% 0.00179
Gmina Skołyszyn 17 0.34% 776 2.19% 0.00219
1 Gminny Ośrodek Kultury w Skołyszynie, 283 Skołyszyn 13 1.42% 184 7.07% 0.00707
2 Dom Ludowy w Jabłonicy, 126 Jabłonica 0 0.00% 50 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa w Bączalu Dolnym, 101 Bączal Dolny 0 0.00% 40 0.00% 0
4 Dom Ludowy w Przysiekach, 429 Przysieki 1 0.16% 69 1.45% 0.00145
5 Dom Ludowy w Harklowej, 501 Harklowa 1 0.17% 74 1.35% 0.00135
6 Dom Ludowy w Święcanach, 1 Święcany 1 0.10% 174 0.57% 0.00057
7 Dom Ludowy w Lipnicy Górnej, 136 Lipnica Górna 0 0.00% 4 0.00% 0
8 Dom Ludowy w Lisowie, 172 Lisów 0 0.00% 55 0.00% 0
9 Dom Ludowy w Siepietnicy, 84 Siepietnica 1 0.45% 47 2.13% 0.00213
10 Szkoła Podstawowa w Kunowej, 89 Kunowa 0 0.00% 30 0.00% 0
11 Dom Ludowy w Siedliskach Sławęcińskich, 103 Siedliska Sławęcińskie 0 0.00% 38 0.00% 0
12 Dom Ludowy w Pustej Woli, 77 Pusta Wola 0 0.00% 11 0.00% 0
Gmina Dębowiec 7 0.19% 326 2.15% 0.00215
1 Szkoła Podstawowa w Cieklinie, 337 Cieklin 1 0.12% 66 1.52% 0.00152
2 Dom Ludowy w Radości, 61 Radość 1 0.39% 21 4.76% 0.00476
3 Szkoła Podstawowa w Łazach Dębowieckich, 202 Łazy Dębowieckie 0 0.00% 24 0.00% 0
4 Urząd Gminy Dębowiec, 101 Dębowiec 1 0.11% 84 1.19% 0.00119
5 Dom Ludowy w Majscowej, 171 Majscowa 0 0.00% 8 0.00% 0
6 Szkoła Podstawowa w Zarzeczu, 143 Zarzecze 1 0.22% 41 2.44% 0.00244
7 Szkoła Podstawowa w Woli Dębowieckiej, 33 Wola Dębowiecka 0 0.00% 48 0.00% 0
8 Szkoła Podstawowa w Dobryni, 53 Dobrynia 1 0.49% 12 8.33% 0.00833
9 Szkoła Podstawowa w Foluszu, 53 Folusz 0 0.00% 13 0.00% 0
10 Dom Pomocy Społecznej Foluszu, 56 Folusz 2 3.77% 9 22.22% 0.02222
Gmina Brzyska 1 0.04% 141 0.71% 0.00071
1 Szkoła Podstawowa-świetlica, 125 Błażkowa 0 0.00% 9 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa-sala lekcyjna, 125 Błażkowa 0 0.00% 20 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa-sala lekcyjna, 348 Brzyska 0 0.00% 31 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa-świetlica, 348 Brzyska 1 0.23% 28 3.57% 0.00357
5 Dom Ludowy, 26 Ujazd 0 0.00% 24 0.00% 0
6 Dom Ludowy, 129 Wróblowa 0 0.00% 17 0.00% 0
7 Dom Ludowy, 118 Dąbrówka 0 0.00% 12 0.00% 0
Powiat Leski 33 0.30% 2 091 1.58% 0.00158
Gmina Lesko 11 0.25% 827 1.33% 0.00133
1 Szkoła Podstawowa, ul. Smolki 2 Lesko 0 0.00% 104 0.00% 0
2 Przedszkole Samorządowe, ul. Zygmunta Kaczkowskiego 26 Lesko 0 0.00% 100 0.00% 0
3 Bieszczadzki Dom Kultury, ul. Piłsudskiego 1 Lesko 1 0.18% 106 0.94% 0.00094
4 Publiczne Gimnazjum, ul. Kościuszki 7 Lesko 4 0.79% 79 5.06% 0.00506
5 Remiza OSP, 109B Jankowce 0 0.00% 61 0.00% 0
6 Świetlica Wiejska, 110 Huzele 2 0.63% 74 2.70% 0.0027
7 Szkoła Podstawowa, 215 Bezmiechowa Dolna 0 0.00% 113 0.00% 0
8 Zespół Szkół Samorządowych, 157 Hoczew 1 0.31% 59 1.69% 0.00169
9 Szkoła Podstawowa, 18 Manasterzec 2 0.59% 65 3.08% 0.00308
10 Zespół Szkół Samorządowych, 172 Średnia Wieś 1 0.23% 64 1.56% 0.00156
11 Szpital Powiatowy, Kochanowskiego 2 Lesko 0 0.00% 1 0.00% 0
12 Zakład Karny w Uhercach Mineralnych, Oddział Zewnętrzny w Średniej Wsi, 38 - 604 Średnia Wieś, Średnia Wieś 0 0.00% 1 0.00% 0
Gmina Solina 6 0.24% 657 0.91% 0.00091
1 Szkoła Podstawowa im. Józefa Blizińskiego w Bóbrce, 50 Bóbrka 1 0.27% 42 2.38% 0.00238
2 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zawozie, 65 Zawóz 0 0.00% 62 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi, ul. Szkolna 7 Wołkowyja 1 0.22% 114 0.88% 0.00088
4 Regionalne Centrum Kultury w Myczkowie, 46 Myczków 0 0.00% 40 0.00% 0
5 Świetlica wiejska w Polańczyku, ul. Bieszczadzka 18 Polańczyk 1 0.25% 77 1.30% 0.0013
6 Szkoła Podstawowa w Bukowcu, 37 Bukowiec 2 0.67% 139 1.44% 0.00144
7 Szkoła Podstawowa w Berezce, 18 Berezka 1 0.27% 140 0.71% 0.00071
8 Szkoła Podstawowa w Myczkowcach, 89 Myczkowce 0 0.00% 43 0.00% 0
Gmina Baligród 6 0.44% 225 2.67% 0.00267
1 Gminny Ośrodek Kultury, ul Plac Wolności 11 Baligród 3 0.40% 108 2.78% 0.00278
2 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mchawie, 37 Mchawa 2 0.65% 57 3.51% 0.00351
3 budynek komunalny, 3 Nowosiółki 1 0.32% 60 1.67% 0.00167
Gmina Olszanica 9 0.46% 282 3.19% 0.00319
1 Gminny Ośrodek Kultury, 85 Olszanica 2 0.32% 103 1.94% 0.00194
2 Zespół Szkół Publicznych, 150 Uherce Mineralne 5 0.67% 115 4.35% 0.00435
3 Świetlica Wiejska, 52A Stefkowa 0 0.00% 19 0.00% 0
4 Świetlica Wiejska, 66 Wańkowa 2 0.71% 40 5.00% 0.005
5 Zakład Karny, /153 Uherce Mineralne 0 0.00% 5 0.00% 0
Gmina Cisna 1 0.12% 100 1.00% 0.001
1 Urząd Gminy, 49 Cisna 0 0.00% 57 0.00% 0
2 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, 11 Wetlina 1 0.29% 43 2.33% 0.00233
Powiat Bieszczadzki 22 0.27% 989 2.22% 0.00222
Gmina Ustrzyki Dolne 17 0.25% 790 2.15% 0.00215
1 Przedszkole Nr 2, ul. 29 Listopada 49 Ustrzyki Dolne 0 0.00% 43 0.00% 0
2 Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 1, ul. 29 Listopada 19 A Ustrzyki Dolne 0 0.00% 26 0.00% 0
3 Świetlica Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6 Ustrzyki Dolne 1 0.20% 51 1.96% 0.00196
4 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Dobra 6 Ustrzyki Dolne 1 0.19% 52 1.92% 0.00192
5 Wspólnota Mieszkaniowa Prochatka 3, ul. Łukasiewicza 6 (świetlica) Ustrzyki Dolne 1 0.20% 58 1.72% 0.00172
6 Zespół Basenów "Delfin", ul. Witolda Gombrowicza 49 Ustrzyki Dolne 0 0.00% 29 0.00% 0
7 Żłobek Miejski, Pionierska 8 Ustrzyki Dolne 1 0.16% 50 2.00% 0.002
8 Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych, W. Gombrowicza 37 Ustrzyki Dolne 0 0.00% 30 0.00% 0
9 Szkoła Podstawowa w Łobozewie Dolnym, 61A Łobozew Dolny 2 0.73% 34 5.88% 0.00588
10 Szkoła Podstawowa w Ustjanowej Górnej, 84 Ustjanowa Górna 0 0.00% 18 0.00% 0
11 Świetlica wiejska w Równi, 51 B Równia 1 0.37% 31 3.23% 0.00323
12 Świetlica wiejska w Bandrowie Narodowym, 52 Bandrów Narodowy 0 0.00% 24 0.00% 0
13 Szkoła Podstawowa w Hoszowie, 31 Hoszów 1 0.37% 37 2.70% 0.0027
14 Dom Pomocy Społecznej w Moczarach, 41 Moczary 0 0.00% 3 0.00% 0
15 Świetlica w Brzegach Dolnych, 46 Brzegi Dolne 1 0.64% 31 3.23% 0.00323
16 Szkoła Podstawowa w Łodynie, 41 Łodyna 1 0.40% 49 2.04% 0.00204
17 Świetlica wiejska w Krościenku, 74 Krościenko 0 0.00% 29 0.00% 0
18 budynek byłego Gimnazjum w Wojtkówce, 26 Wojtkówka 3 1.47% 48 6.25% 0.00625
19 Szkoła Podstawowa w Wojtkowej, 40 Wojtkowa 1 0.39% 58 1.72% 0.00172
20 Szkoła Podstawowa w Ropience, 111 Ropienka 3 0.67% 77 3.90% 0.0039
21 Świetlica w Brelikowie, 38 Brelików 0 0.00% 10 0.00% 0
22 Szpital Ogólny SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych, 29 Listopada 57 Ustrzyki Dolne 0 0.00% 2 0.00% 0
Gmina Czarna 3 0.40% 95 3.16% 0.00316
1 Gminny Dom Kultury w Czarnej, 113 Czarna Górna 2 0.50% 56 3.57% 0.00357
2 Świetlica wiejska w Czarnej Dolnej, 32 Czarna Dolna 1 0.97% 17 5.88% 0.00588
3 Świetlica wiejska w Polanie, 33 Polana 0 0.00% 9 0.00% 0
4 Remizo-świetlica w Michniowcu, 4 Michniowiec 0 0.00% 13 0.00% 0
Gmina Lutowiska 2 0.24% 104 1.92% 0.00192
1 Gminny Ośrodek Kultury w Lutowiskach, 74A Lutowiska 1 0.28% 64 1.56% 0.00156
2 Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Stuposianach, 9 Stuposiany 0 0.00% 19 0.00% 0
3 Remiza Strażacka w Dwerniku, 34 Dwernik 0 0.00% 14 0.00% 0
4 Świetlica wiejska w Chmielu, 16A Chmiel 1 0.84% 7 14.29% 0.01429