Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Informacje o kandydacie LACKOSZ Tomasz Roman

Nazwisko i Imiona Wiek Adres Poparcie Numer okręgu Treść oświadczenia lustracyjnego
LACKOSZ Tomasz Roman 48 Jasło 5
  • Wyniki wyborów do sejmiku

Wyniki wyborów do sejmiku

Liczba głosów oddanych na kandydata Procent ważnych głosów w skali okręgu Liczba głosów oddanych na listę Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę Mandat
331 0.18% 7 131 4.64% Nie

Wyniki głosowania w okręgu nr 5 w podziale na obwody

Nr Adres Liczba głosów Procent głosów ważnych Liczba głosów oddanych na listę Procent głosów na liście
Województwo Podkarpackie 331 0.18% 7 131 4.64% 0.00464
Powiat Brzozowski 6 0.02% 1 096 0.55% 0.00055
Gmina Nozdrzec 1 0.03% 152 0.66% 0.00066
1 Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu, 227A Nozdrzec 1 0.17% 24 4.17% 0.00417
2 Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie, 89 Hłudno 0 0.00% 7 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Warze, 247 Wara 0 0.00% 36 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa w Siedliskach, 36A Siedliska 0 0.00% 3 0.00% 0
5 Dom Strażaka w Hucie Poręby, 30B Huta Poręby 0 0.00% 1 0.00% 0
6 Szkoła Postawowa Nr 1 w Izdebkach, 362 Izdebki 0 0.00% 22 0.00% 0
7 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Izdebkach, 362 Izdebki 0 0.00% 47 0.00% 0
8 Dom Strażaka w Izdebkach Rudawcu, 714A Izdebki, Rudawiec 0 0.00% 0 0.00% 0
9 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej, 401 Wesoła 0 0.00% 9 0.00% 0
10 Dom Strażaka w Wesołej Magierowie, 555 Wesoła, Magierów 0 0.00% 0 0.00% 0
11 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wesołej, 607 Wesoła, Ujazdy 0 0.00% 3 0.00% 0
Gmina Jasienica Rosielna 0 0.00% 57 0.00% 0
1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej, 240 Jasienica Rosielna 0 0.00% 11 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa im. Św. Michała Archanioła w Bliznem, 439A Blizne 0 0.00% 19 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa im. Św. Michała Archanioła w Bliznem, 439A Blizne 0 0.00% 18 0.00% 0
4 Zespół Szkół w Orzechówce, 5 Orzechówka 0 0.00% 7 0.00% 0
5 Szkoła Podstawowa im. Księdza Biskupa Jakuba Glazera w Woli Jasienickiej, 108 Wola Jasienicka 0 0.00% 2 0.00% 0
Gmina Dydnia 2 0.06% 95 2.11% 0.00211
1 Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w Dydni, 221 Dydnia 0 0.00% 20 0.00% 0
2 Dom Ludowy w Grabówce, 66 Grabówka 0 0.00% 6 0.00% 0
3 Dom Ludowy w Jabłonce, 47 Jabłonka 0 0.00% 11 0.00% 0
4 Dom Ludowy w Witryłowie, 21 Witryłów 0 0.00% 6 0.00% 0
5 Dom Ludowy w Krzemiennej, 46 Krzemienna 0 0.00% 5 0.00% 0
6 Dom Strażaka w Temeszowie, 27 Temeszów 0 0.00% 5 0.00% 0
7 Szkoła Podstawowa w Niewistce, 37 Niewistka 0 0.00% 2 0.00% 0
8 Szkoła Podstawowa w Obarzymie, 36A Obarzym 0 0.00% 3 0.00% 0
9 Dom Ludowy w Krzywem, 68 Krzywe 0 0.00% 5 0.00% 0
10 Dom Ludowy w Końskiem, 39 Końskie 1 0.54% 4 25.00% 0.025
11 Dom Ludowy w Niebocku, 148 Niebocko 0 0.00% 22 0.00% 0
12 Szkoła Podstawowa w Wydrnej, 132 Wydrna 1 0.46% 6 16.67% 0.01667
Gmina Brzozów 3 0.03% 617 0.49% 0.00049
1 Urząd Miejski w Brzozowie (sala konferencyjna I p. , nr 117), ul. Armii Krajowej 1 Brzozów 0 0.00% 141 0.00% 0
2 Ratusz Miejski w Brzozowie, ul. Rynek 10 (I piętro), ul. Rynek 10 Brzozów 0 0.00% 95 0.00% 0
3 Budynek administracyjny Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, ul. Ks. J. Bielawskiego 18 (świetlica), ul. Ks. J. Bielawskiego 18 Brzozów 1 0.09% 87 1.15% 0.00115
4 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Humniskach, 877 Humniska 0 0.00% 39 0.00% 0
5 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Humniskach, 264 Humniska 0 0.00% 30 0.00% 0
6 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Humniskach, 264 Humniska 0 0.00% 29 0.00% 0
7 Dom Strażaka w Grabownicy Starzeńskiej (parter), 593 Grabownica Starzeńska 1 0.16% 35 2.86% 0.00286
8 Dom Strażaka w Grabownicy Starzeńskiej (I piętro), 593 Grabownica Starzeńska 0 0.00% 23 0.00% 0
9 Dom Strażaka w Górkach, 73 Górki 0 0.00% 25 0.00% 0
10 Szkoła Podstawowa w Turzym Polu, 152 Turze Pole 0 0.00% 27 0.00% 0
11 Szkoła Podstawowa w Zmiennicy, 29 Zmiennica 0 0.00% 5 0.00% 0
12 Szkoła Podstawowa w Starej Wsi, 790 Stara Wieś 0 0.00% 16 0.00% 0
13 Szkoła Podstawowa w Starej Wsi, 790 Stara Wieś 1 0.13% 25 4.00% 0.004
14 Zespół Szkół Nr 1 w Przysietnicy, 198 Przysietnica 0 0.00% 29 0.00% 0
15 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przysietnicy, 514 Przysietnicy 0 0.00% 11 0.00% 0
16 Budynek Szpitala, Ks. J. Bielawskiego 18 Brzozów 0 0.00% 0 0.00% 0
17 Dom Pomocy Społecznej w Brzozowie, W. Witosa 13 Brzozów 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Haczów 0 0.00% 73 0.00% 0
1 Szkoła Podstawowa w Haczowie-świetlica na parterze, 593 Haczów 0 0.00% 7 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa w Haczowie-sala gimnastyczna, 593 Haczów 0 0.00% 20 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa w Trześniowie, 107 Trześniów 0 0.00% 7 0.00% 0
4 Dom Ludowy w Bukowie, 91 Buków 0 0.00% 8 0.00% 0
5 Szkoła Podstawowa w Jasionowie, 195 Jasionów 0 0.00% 10 0.00% 0
6 Szkoła Podstawowa we Wzdowie, 121 Wzdów 0 0.00% 1 0.00% 0
7 Szkoła Podstawowa w Malinówce, 42 Malinówka 0 0.00% 5 0.00% 0
8 Szkoła Podstawowa w Jabłonicy Polskiej, 178 Jabłonica Polska 0 0.00% 15 0.00% 0
Gmina Domaradz 0 0.00% 102 0.00% 0
1 Szkoła Podstawowa w Baryczy, 238 Barycz 0 0.00% 12 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Domaradzu, 651 Domaradz 0 0.00% 14 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Domaradzu, 349 Domaradz 0 0.00% 54 0.00% 0
4 Dom Strażaka w Domaradzu (Poręby), 897 A Domaradz 0 0.00% 6 0.00% 0
5 Zespół Szkół w Golcowej, 456 Golcowa 0 0.00% 13 0.00% 0
6 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Golcowej, 284 Golcowa 0 0.00% 3 0.00% 0
Miasto Krosno 16 0.09% 1 157 1.38% 0.00138
1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5, ul. Rzeszowska 10 Krosno 2 0.17% 59 3.39% 0.00339
2 Miejski Zespół Szkół Nr 3, ul. Ks. S. Decowskiego 9 Krosno 2 0.26% 79 2.53% 0.00253
3 Miejski Zespół Szkół Nr 3, ul. Ks. S. Decowskiego 9 Krosno 0 0.00% 58 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. M. Konopnickiej 5 Krosno 2 0.34% 27 7.41% 0.00741
5 Dzielnicowy Dom Ludowy, ul. M. Kopernika 17 Krosno 0 0.00% 20 0.00% 0
6 Miejski Zespół Szkół Nr 1, ul. J. i S. Magurów 1 Krosno 1 0.15% 48 2.08% 0.00208
7 Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, ul. Kolejowa 1 Krosno 1 0.12% 59 1.69% 0.00169
8 Miejski Zespół Szkół Nr 6, ul. Kletówki 1 Krosno 1 0.18% 32 3.13% 0.00313
9 Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. F. Czajkowskiego 49 Krosno 0 0.00% 9 0.00% 0
10 Miejski Zespół Szkół Nr 8, ul. Prochownia 7 Krosno 0 0.00% 49 0.00% 0
11 Miejski Zespół Szkół Nr 8, ul. Prochownia 7 Krosno 0 0.00% 47 0.00% 0
12 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ul. Kazimierza Wielkiego 4 Krosno 0 0.00% 14 0.00% 0
13 Miejski Zespół Szkół Nr 5, ul. Ks. P. Skargi 3 Krosno 1 0.13% 24 4.17% 0.00417
14 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Piastowska 58 Krosno 0 0.00% 56 0.00% 0
15 Dzielnicowy Dom Ludowy PUCHATEK, ul. F. Chopina 8 Krosno 2 0.27% 41 4.88% 0.00488
16 Miejski Zespół Szkół Nr 4, ul. S. Kisielewskiego 18 Krosno 0 0.00% 51 0.00% 0
17 Miejski Zespół Szkół Nr 4, ul. S. Kisielewskiego 18 Krosno 0 0.00% 36 0.00% 0
18 Miejski Zespół Szkół Nr 4, ul. S. Kisielewskiego 18 Krosno 2 0.30% 51 3.92% 0.00392
19 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , , NASZE ZDROWIE", ul. Podkarpacka 5a Krosno 0 0.00% 39 0.00% 0
20 Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Grunwaldzka 15 Krosno 1 0.08% 63 1.59% 0.00159
21 Miejski Zespół Szkół Nr 7, ul. Powstańców Ślaskich 75 Krosno 0 0.00% 97 0.00% 0
22 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, ul. Bohaterów Westerplatte 20 Krosno 0 0.00% 58 0.00% 0
23 Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi, ul. Wojska Polskiego 45 Krosno 1 0.12% 65 1.54% 0.00154
24 Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi, ul. Wojska Polskiego 45 Krosno 0 0.00% 68 0.00% 0
25 Dom Pomocy Społecznej Nr 1, ul. F. Żwirki i S. Wigury 4a Krosno 0 0.00% 1 0.00% 0
26 Dom Pomocy Społecznej Nr 2, ul. Kletówki 7 Krosno 0 0.00% 1 0.00% 0
27 Wojewódzki Szpital Podkarpacki, ul. Korczyńska 57 Krosno 0 0.00% 4 0.00% 0
28 Wojewódzki Szpital Podkarpacki, ul. Grodzka 45 Krosno 0 0.00% 1 0.00% 0
29 Centrum Medyczno-Charytatywne CARITAS Archidiecezji Przemyskiej w Krośnie, ul. Grodzka 45a Krosno 0 0.00% 0 0.00% 0
Powiat Sanocki 19 0.05% 1 532 1.24% 0.00124
Gmina Komańcza 1 0.06% 241 0.41% 0.00041
1 Urząd Gminy, 166 Komańcza 0 0.00% 62 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa, 26A Wisłok Wielki 0 0.00% 17 0.00% 0
3 Ośrodek Kultury, 32 Szczawne 0 0.00% 61 0.00% 0
4 Świetlica ZK, 46 Nowy Łupków 0 0.00% 38 0.00% 0
5 Rzepedzki Ośrodek Kultury, Osiedle A 19A Rzepedź 1 0.18% 63 1.59% 0.00159
6 Świetlica na terenie ZK, 45 Nowy Łupków 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Besko 0 0.00% 35 0.00% 0
1 Szkoła Podstawowa, ul. Kolejowa 54 Besko 0 0.00% 18 0.00% 0
2 Gimnazjum, ul. Kolejowa 54 Besko 0 0.00% 8 0.00% 0
3 Gminny Ośrodek Kultury, ul. Starowiejska 64 Besko 0 0.00% 8 0.00% 0
4 Świetlica Młodzieżowa, Olza 8 Mymoń 0 0.00% 1 0.00% 0
Miasto Sanok 5 0.03% 598 0.84% 0.00084
1 Starostwo Powiatowe, ul. Jagiellońska 22 Sanok 1 0.19% 25 4.00% 0.004
2 Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Jana III Sobieskiego 5 Sanok 0 0.00% 12 0.00% 0
3 Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 1, ul. Rymanowska 15 Sanok 0 0.00% 24 0.00% 0
4 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im J. Grodka, ul. Mickiewicza 21 Sanok 0 0.00% 26 0.00% 0
5 Centrum Handlowe "Ryś", ul. Krakowska 2 Sanok 1 0.11% 26 3.85% 0.00385
6 Filia Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 1, ul. Piastowska 47 Sanok 0 0.00% 23 0.00% 0
7 Szkoła Podsatwowa Nr 9, ul. Jana Pawła II 25 Sanok 0 0.00% 23 0.00% 0
8 Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 2, ul. Sadowa 11 Sanok 2 0.29% 30 6.67% 0.00667
9 Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Sadowa 12 Sanok 0 0.00% 50 0.00% 0
10 Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Jana Pawła II 25 Sanok 0 0.00% 26 0.00% 0
11 Osiedlowy Dom Kultury "Puchatek", ul. Traugutta 9 Sanok 0 0.00% 36 0.00% 0
12 Żłobek Samorządowy Nr 2, ul. Traugutta 23 Sanok 0 0.00% 37 0.00% 0
13 TS "Sanoczanka", ul. Kwiatowa 25 Sanok 0 0.00% 36 0.00% 0
14 Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3, ul. Kochanowskiego 2 Sanok 0 0.00% 33 0.00% 0
15 Szkoła Podstawowa Nr 1, Al. Szwajcarii 5 Sanok 0 0.00% 25 0.00% 0
16 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. Grodka, ul. Reymonta 6 Sanok 0 0.00% 36 0.00% 0
17 Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Przemyska 80 Sanok 0 0.00% 40 0.00% 0
18 Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 4, ul. Robotnicza 13A Sanok 1 0.14% 13 7.69% 0.00769
19 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Stróżowska 4 Sanok 0 0.00% 31 0.00% 0
20 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Lipińskiego 63 Sanok 0 0.00% 23 0.00% 0
21 I Liceum Ogólnokształcące, ul. Zagrody 1 Sanok 0 0.00% 21 0.00% 0
22 Szpital Specjalistyczny, 800 Lecia 26 Sanok 0 0.00% 2 0.00% 0
Gmina Bukowsko 1 0.05% 107 0.93% 0.00093
1 Urząd Gminy (sala narad), 290 Bukowsko 1 0.13% 32 3.13% 0.00313
2 Zespół Szkół, 77 Nowotaniec 0 0.00% 60 0.00% 0
3 Zespół Szkół, 105 Pobiedno 0 0.00% 15 0.00% 0
Gmina Sanok 6 0.09% 242 2.48% 0.00248
1 Wiejski Dom Kultury, 78 Płowce 0 0.00% 9 0.00% 0
2 Wiejski Dom Kultury, 493 Niebieszczany 0 0.00% 14 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa, 157 Prusiek 1 0.35% 9 11.11% 0.01111
4 Wiejski Dom Kultury, 29 Markowce 0 0.00% 6 0.00% 0
5 Wiejski Dom Kultury, 205 Sanoczek 0 0.00% 6 0.00% 0
6 Wiejski Dom Kultury, 100 Zabłotce 0 0.00% 11 0.00% 0
7 Szkoła Podstawowa, 92 Pisarowce 0 0.00% 26 0.00% 0
8 Szkoła Podstawowa, 133 Czerteż 0 0.00% 4 0.00% 0
9 Wiejski Dom Kultury, 224 Kostarowce 0 0.00% 9 0.00% 0
10 Wiejski Dom Kultury, 110 Jurowce 0 0.00% 36 0.00% 0
11 Wiejski Dom Kultury, 345A Strachocina 0 0.00% 9 0.00% 0
12 Wiejski Dom Kultury, 224 Pakoszówka 2 0.43% 12 16.67% 0.01667
13 Szkoła Podstawowa, 173 Falejówka 0 0.00% 20 0.00% 0
14 Wiejski Dom Kultury, Środkowa 25 Trepcza 0 0.00% 25 0.00% 0
15 Wiejski Dom Kultury, 12 Dębna 0 0.00% 2 0.00% 0
16 Wiejski Dom Kultury, 71 Liszna 0 0.00% 1 0.00% 0
17 Szkoła Podstawowa, 170 Mrzygłód 0 0.00% 12 0.00% 0
18 Wiejski dom Kultury, 100 Hłomcza 2 0.67% 9 22.22% 0.02222
19 Wiejski Dom Kultury, Przemyska 91 Bykowce 1 0.32% 12 8.33% 0.00833
20 Szkoła Podstawowa, 1 Wujskie 0 0.00% 10 0.00% 0
Gmina Tyrawa Wołoska 1 0.12% 27 3.70% 0.0037
1 Urząd Gminy, 175 Tyrawa Wołoska 1 0.12% 27 3.70% 0.0037
Gmina Zagórz 4 0.08% 161 2.48% 0.00248
1 Szkoła Podstawowa w Zagórzu, ul. Piłsudskiego 70 Zagórz 0 0.00% 39 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa w Zagórzu, ul. Wolności 10 Zagórz 0 0.00% 35 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa w Łukowem, 64 Łukowe 0 0.00% 8 0.00% 0
4 Gimnazjum w Tarnawie Dolnej, 28 Tarnawa Dolna 0 0.00% 20 0.00% 0
5 Szkoła Podstawowa w Czaszynie, 191 Czaszyn 0 0.00% 8 0.00% 0
6 Szkoła Podstawowa w Porażu, Szkolna 2 Poraż 2 0.38% 16 12.50% 0.0125
7 Dom Strażaka w Mokrem, 116 Mokre 1 0.38% 23 4.35% 0.00435
8 Szkoła Podstawowa w Zahutyniu, 111 Zahutyń 1 0.20% 12 8.33% 0.00833
Gmina Zarszyn 1 0.03% 121 0.83% 0.00083
1 Dom Kultury w Zarszynie, ul. Szkolna 1 Zarszyn 0 0.00% 34 0.00% 0
2 Dom Ludowy w Jaćmierzu, 134 Jaćmierz 1 0.20% 14 7.14% 0.00714
3 Szkoła Podstawowa w Bażanówce, 102 Bażanówka 0 0.00% 7 0.00% 0
4 Dom Strażaka w Długiem, ul. Sanocka 92 Długie 0 0.00% 24 0.00% 0
5 Dom Ludowy w Nowosielcach, ul. Św. Floriana 2 Nowosielce 0 0.00% 17 0.00% 0
6 Szkoła Podstawowa w Pielni, ul. Dębowa 1 Pielnia 0 0.00% 9 0.00% 0
7 Szkoła Podstawowa w Odrzechowej, ul. Szkolna 1 Odrzechowa 0 0.00% 16 0.00% 0
Powiat Krośnieński 46 0.11% 1 187 3.88% 0.00388
Gmina Jaśliska 0 0.00% 11 0.00% 0
1 Dom Ludowy, 30 Jaśliska 0 0.00% 9 0.00% 0
2 Dom Ludowy, 8 Wola Niżna 0 0.00% 1 0.00% 0
3 Budynek użytkowy-Świetlica-Moszczaniec, 13/2 Moszczaniec 0 0.00% 1 0.00% 0
4 Zakład Karny w Łupkowie-Oddział Zewnętrzy w Moszczańcu, 14 Moszczaniec 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Dukla 10 0.18% 239 4.18% 0.00418
1 Szkoła Podstawowa w Dukli, ul. Kościuszki 13 Dukla 1 0.23% 30 3.33% 0.00333
2 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli, ul. Armii Krajowej 1a Dukla 1 0.22% 36 2.78% 0.00278
3 Gminny Klub Seniora w Dukli, ul. Trakt Węgierski 8a Dukla 0 0.00% 8 0.00% 0
4 Dom Ludowy w Teodorówce, 69a Teodorówka 3 0.69% 27 11.11% 0.01111
5 Dom Ludowy w Iwli, 20 Iwla 0 0.00% 9 0.00% 0
6 Szkoła Podstawowa w Głojscach, Szkolna 7 Głojsce 2 0.63% 5 40.00% 0.04
7 Szkoła Podstawowa w Łękach Dukielskich, 74 Łęki Dukielskie 0 0.00% 8 0.00% 0
8 SZkoła Podstawowa w Łękach Dukielskich, 74 Łęki Dukielskie 0 0.00% 11 0.00% 0
9 Szkoła Podstawowa w Wietrznie, 22 Wietrzno 0 0.00% 14 0.00% 0
10 Szkoła Podsawowa w Równem, Długa 41 Równe 0 0.00% 18 0.00% 0
11 Szkoła Podstawowa w Równem, Długa 41 Równe 0 0.00% 14 0.00% 0
12 Dom Ludowy w Cergowej, 157 Cergowa 0 0.00% 25 0.00% 0
13 Szkoła Podstawowa w Jasionce, 74 Jasionka 0 0.00% 8 0.00% 0
14 Dom Ludowy w Trzcianie, 24a Trzciana 0 0.00% 9 0.00% 0
15 Szkoła Podstawowa w Tylawie, 26 Tylawa 3 0.78% 17 17.65% 0.01765
Gmina Wojaszówka 3 0.09% 95 3.16% 0.00316
1 Dom Kultury, ul. Władysława Jagiełły 1 Odrzykoń 0 0.00% 18 0.00% 0
2 Dom Strażaka, 137 Bratkówka 1 0.43% 4 25.00% 0.025
3 Dom Ludowy, 115 Wojaszówka 0 0.00% 4 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa, 87 Łęki Strzyżowskie 0 0.00% 8 0.00% 0
5 Szkoła Podstawowa, 1 Ustrobna 1 0.23% 18 5.56% 0.00556
6 Szkoła Podstawowa, 189 Przybówka 1 0.31% 9 11.11% 0.01111
7 Dom Ludowy, 138 Bajdy 0 0.00% 13 0.00% 0
8 Dom Ludowy, 33 Wojkówka 0 0.00% 6 0.00% 0
9 Dzienny Dom "Senior Wigor", 89 Łączki Jagiellońskie 0 0.00% 1 0.00% 0
10 Oddział Przedszkolny, 51 Pietrusza Wola 0 0.00% 8 0.00% 0
11 Dom Ludowy, ul. Mikołaja Kamienieckiego 131 Odrzykoń, Głębokie 0 0.00% 6 0.00% 0
Gmina Krościenko Wyżne 0 0.00% 30 0.00% 0
1 Publiczna Szkoła Podstawowa, Szkolna 34 Krościenko Wyżne 0 0.00% 4 0.00% 0
2 Publiczna Szkoła Podstawowa, Szkolna 34 Krościenko Wyżne 0 0.00% 8 0.00% 0
3 Samorządowe Przedszkole, Południowa 11 Krościenko Wyżne 0 0.00% 13 0.00% 0
4 Dom Ludowy w Pustynach, Centralna 13 Pustyny 0 0.00% 5 0.00% 0
Gmina Rymanów 16 0.28% 152 10.53% 0.01053
1 Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie, ul. Grunwaldzka 9 Rymanów 0 0.00% 40 0.00% 0
2 Dom Ludowy w Rymanowie, ul. Mickiewicza 46 Rymanów 0 0.00% 12 0.00% 0
3 Dom Ludowy w Klimkówce, ul. Zdrojowa 51 Klimkówka 1 0.13% 12 8.33% 0.00833
4 Szkoła Podstawowa we Wróbliku Szlacheckim, ul. Szkolna 5 Wróblik Szlachecki 0 0.00% 9 0.00% 0
5 Dom Ludowy w Bziance, 191a Bzianka 0 0.00% 1 0.00% 0
6 Hala Sportowa w Sieniawie, ul. Kwiatowa 10 Sieniawa 0 0.00% 9 0.00% 0
7 Galeria "Zdrój" w Rymanowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 40 Rymanów-Zdrój 1 0.18% 22 4.55% 0.00455
8 Zespół Szkół Publicznych w Milczy, ul. Szkolna 16 Milcza 1 0.21% 6 16.67% 0.01667
9 Szkoła Podstawowa w Głębokiem, 68 Głębokie 0 0.00% 5 0.00% 0
10 Szkoła Podstawowa w Króliku Polskim, ul. Bieszczadzka 137 Królik Polski 10 3.64% 17 58.82% 0.05882
11 Zespół Szkół Publicznych w Posadzie Górnej, ul. 3 Maja 164 Posada Górna 2 0.32% 10 20.00% 0.02
12 Dom Ludowy w Ladzinie, ul. Rzeszowska 155 Ladzin 0 0.00% 4 0.00% 0
13 Dom Ludowy we Wróbliku Królewskim, ul. Jana Pawła II 15 Wróblik Królewski 1 0.40% 5 20.00% 0.02
Gmina Chorkówka 3 0.06% 110 2.73% 0.00273
1 Dom Ludowy, 137 Bóbrka 0 0.00% 11 0.00% 0
2 Urząd Gminy (sala narad), 175 Chorkówka 0 0.00% 6 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa, 30 Draganowa 0 0.00% 5 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa, 174 Faliszówka 0 0.00% 1 0.00% 0
5 Szkoła Podstawowa, 331 Kobylany 0 0.00% 8 0.00% 0
6 Zespół Szkół Publicznych, 59 Kopytowa 1 0.21% 3 33.33% 0.03333
7 Szkoła Podstawowa, 85 Leśniówka 0 0.00% 2 0.00% 0
8 Dom Ludowy, 102 Machnówka 0 0.00% 3 0.00% 0
9 Dom Strażaka, 65 Poraj 1 0.93% 2 50.00% 0.05
10 Dom Strażaka, 36 Sulistrowa 0 0.00% 1 0.00% 0
11 Zespół Szkół, Szkolna 50 Świerzowa Polska 0 0.00% 20 0.00% 0
12 Szkoła Podstawowa, 85 Szczepańcowa 0 0.00% 17 0.00% 0
13 Szkoła Podstawowa, Łukasiewicza 31 Zręcin 0 0.00% 23 0.00% 0
14 Szkoła Podstawowa, 242 Żeglce 1 0.21% 8 12.50% 0.0125
Gmina Jedlicze 1 0.02% 166 0.60% 0.0006
1 Szkoła Podstawowa Jedlicze, ul. Tokarskich 5 Jedlicze 0 0.00% 25 0.00% 0
2 Urząd Gminy Jedlicze, ul. Rynek 6 Jedlicze 0 0.00% 11 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa Jedlicze, ul. Tokarskich 5 Jedlicze 0 0.00% 16 0.00% 0
4 Samorządowe Przedszkole w Jedliczu, ul. Rejtana 38a Jedlicze 0 0.00% 15 0.00% 0
5 Samorządowe Przedszkole w Jedliczu, ul. Rejtana 38a Jedlicze 0 0.00% 7 0.00% 0
6 Sala Domu Ludowego Jedlicze, ul. Kurkowskiego 19 Jedlicze 0 0.00% 6 0.00% 0
7 Sala Domu Ludowego Chlebna, 55 Chlebna 0 0.00% 7 0.00% 0
8 Sala Domu Ludowego Długie, 113 Długie 0 0.00% 6 0.00% 0
9 Sala Domu Ludowego Dobieszyn, 103 Dobieszyn 0 0.00% 11 0.00% 0
10 Sala Domu Ludowego Jaszczew, 131 Jaszczew 0 0.00% 3 0.00% 0
11 Sala Domu Ludowego Moderówka, 134 Moderówka 1 0.22% 21 4.76% 0.00476
12 Sala Domu Ludowego Piotrówka, 116 Piotrówka 0 0.00% 3 0.00% 0
13 Szkoła Podstawowa Potok, 73 Potok 0 0.00% 6 0.00% 0
14 Szkoła Podstawowa Potok, 73 Potok 0 0.00% 22 0.00% 0
15 Sala Domu Ludowego Żarnowiec, 281 Żarnowiec 0 0.00% 7 0.00% 0
Gmina Miejsce Piastowe 4 0.07% 209 1.91% 0.00191
1 Dom Ludowy w Głowience, Szkolna 1 Głowienka 0 0.00% 43 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa w Łężanach, Tadeusza Kościuszki 2 Łężany 0 0.00% 22 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym, ul. Szkolna 24 Miejsce Piastowe 0 0.00% 19 0.00% 0
4 Dom Ludowy w Niżnej Łące, O. Hieronima Longawy 51 Niżna Łąka 0 0.00% 6 0.00% 0
5 Dom Ludowy w Rogach, Ks. Henryka Domino 54 Rogi 1 0.10% 50 2.00% 0.002
6 Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Targowiskach, Ks. Macieja Suchodolskiego 38 Targowiska 2 0.21% 23 8.70% 0.0087
7 Dom Ludowy w Widaczu, 34 Widacz 0 0.00% 8 0.00% 0
8 Dom Ludowy we Wrocance, Nadrzeczna 1 Wrocanka 0 0.00% 30 0.00% 0
9 Dom Ludowy w Zalesiu, 43 Targowiska, Zalesie 1 0.44% 8 12.50% 0.0125
Gmina Iwonicz-Zdrój 6 0.14% 59 10.17% 0.01017
1 Kino "Wczasowicz", pl. Dietla 2 Iwonicz-Zdrój 1 0.15% 21 4.76% 0.00476
2 Dom Parafialny, ul. Długa 33 Iwonicz 0 0.00% 3 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa, ul. Zagrodniki 21 Iwonicz 1 0.12% 13 7.69% 0.00769
4 Dom Ludowy, 98 Lubatówka 0 0.00% 7 0.00% 0
5 Remiza OSP, 290B Lubatowa 0 0.00% 3 0.00% 0
6 Szkoła Podstawowa, 284 Lubatowa 4 0.50% 12 33.33% 0.03333
7 Dom Pomocy Społecznej, ul. Floriańska 19 Iwonicz 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Korczyna 3 0.07% 116 2.59% 0.00259
1 Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie, ul. Spółdzielcza 20 Korczyna 2 0.20% 34 5.88% 0.00588
2 Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie, ul. Spółdzielcza 20 Korczyna 0 0.00% 22 0.00% 0
3 Budynek Szkoły Podstawowej w Korczynie, ul. Fredry 2 Korczyna 1 0.20% 18 5.56% 0.00556
4 Budynek Domu Ludowego w Korczynie-Sporne, Sporne 17 Korczyna 0 0.00% 3 0.00% 0
5 Budynek Szkoły Podstawowej w Czarnorzekach, 1 Czarnorzeki 0 0.00% 2 0.00% 0
6 Budynek Szkoły Podstawowej w Iskrzyni, Szkolna 4 Iskrzynia 0 0.00% 6 0.00% 0
7 Budynek Szkoły Podstawowej w Komborni, 63 Kombornia 0 0.00% 13 0.00% 0
8 Budynek Szkoły Podstawowej w Krasnej, 108 Krasna 0 0.00% 10 0.00% 0
9 Budynek Szkoły Podstawowej w Węglówce, 81 Węglówka 0 0.00% 8 0.00% 0
10 Budynek Domu Ludowego w Woli Komborskiej, 17 Wola Komborska 0 0.00% 0 0.00% 0
Powiat Jasielski 237 0.53% 996 23.80% 0.0238
Gmina Osiek Jasielski 7 0.31% 27 25.93% 0.02593
1 Gminny Ośrodek Kultury w Osieku Jasielskim, 9 Osiek Jasielski 6 1.04% 12 50.00% 0.05
2 Zespół Szkół Integracyjnych w Samoklęskach, 206 Samoklęski 0 0.00% 4 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa w Załężu, 3 Załęże 0 0.00% 3 0.00% 0
4 Dom Ludowy w Pielgrzymce, 185 Pielgrzymka 1 0.31% 4 25.00% 0.025
5 Dom Ludowy w Zawadce Osieckiej, 61 Zawadka Osiecka 0 0.00% 1 0.00% 0
6 Dom Ludowy w Mrukowej, 161 Mrukowa 0 0.00% 3 0.00% 0
Gmina Jasło 33 0.50% 133 24.81% 0.02481
1 Dom Świetlicowy, 122 Kowalowy 0 0.00% 3 0.00% 0
2 Dom Ludowy w Gorajowicach, 33 Gorajowice 0 0.00% 2 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa w Warzycach, 205 Warzyce 2 0.50% 7 28.57% 0.02857
4 Szkoła Podstawowa w Warzycach, 205 Warzyce 3 0.90% 6 50.00% 0.05
5 Dom Ludowy, 13 Zimna Woda 0 0.00% 1 0.00% 0
6 Dom Ludowy, 171 Bierówka 2 0.74% 8 25.00% 0.025
7 Szkoła podstawowa w Niepli, 195 Niepla 1 0.42% 3 33.33% 0.03333
8 Budynek Rekreacyjno-Sportowy w Chrząstówce, Chrząstówka 0 0.00% 3 0.00% 0
9 Dom Ludowy, 46 Szebnie 1 0.23% 8 12.50% 0.0125
10 Dom Ludowy, 97 Wolica 0 0.00% 6 0.00% 0
11 Dom Strażaka, 126 Łaski 3 0.85% 7 42.86% 0.04286
12 Budynek Rekreacyjno Sportowy w ŻÓŁKOWIE, Żółków 10 4.05% 20 50.00% 0.05
13 Dom Ludowy, 248 Niegłowice 2 0.53% 8 25.00% 0.025
14 Dom Ludowy, 3 Brzyście 1 0.57% 2 50.00% 0.05
15 Szkoła Podstawowa Nr 2, 162 Osobnica 0 0.00% 6 0.00% 0
16 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Osobnicy, 99 Osobnica 2 0.47% 6 33.33% 0.03333
17 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Osobnicy, 99 Osobnica 1 0.24% 8 12.50% 0.0125
18 Szkoła Podstawowa w Trzcinicy, 72 Trzcinica 0 0.00% 12 0.00% 0
19 Dom Ludowy, 141 Trzcinica 3 0.59% 7 42.86% 0.04286
20 Szkoła Podstawowa, 60 Jareniówka 1 0.32% 4 25.00% 0.025
21 Dom Ludowy, 154 Opacie 1 0.55% 4 25.00% 0.025
22 Zakład Karny w Warzycach, 467 Warzyce 0 0.00% 2 0.00% 0
Gmina Tarnowiec 8 0.22% 73 10.96% 0.01096
1 Dom Ludowy, 30 Tarnowiec 2 0.36% 19 10.53% 0.01053
2 Dom Ludowy, 162 Czeluśnica 0 0.00% 4 0.00% 0
3 Dom Ludowy-świetlica, 77 Glinik Polski 0 0.00% 3 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa, 109 Łubno Szlacheckie 0 0.00% 3 0.00% 0
5 Szkoła Podstawowa, 230 Tarnowiec 3 0.68% 16 18.75% 0.01875
6 Dom Ludowy, BN Sądkowa 0 0.00% 13 0.00% 0
7 Dom Ludowy, 89 Nowy Glinik 0 0.00% 1 0.00% 0
8 Dom Ludowy, 92 Łajsce 3 1.30% 6 50.00% 0.05
9 Dom Ludowy, 24 Umieszcz 0 0.00% 4 0.00% 0
10 Dom Ludowy, 35 Wrocanka 0 0.00% 4 0.00% 0
Gmina Krempna 0 0.00% 12 0.00% 0
1 Budynek Byłej Szkoły Podstawowej w Grabiu, 22 Grab 0 0.00% 3 0.00% 0
2 Zespół Szkół w Krempnej, 45 Krempna 0 0.00% 9 0.00% 0
3 Budynek Byłej Szkoły Podstawowej w Myscowej, 41 Myscowa 0 0.00% 0 0.00% 0
4 Remiza OSP w Polanach, 44 Polany 0 0.00% 0 0.00% 0
5 Dom Ludowy w Świątkowej Wielkiej, 49 Świątkowa Wielka 0 0.00% 0 0.00% 0
Miasto Jasło 137 1.05% 431 31.79% 0.03179
1 Urząd Miasta w Jaśle, Sala Posiedzeń RMJ, I piętro, ul. Rynek 12 Jasło 4 0.59% 20 20.00% 0.02
2 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jaśle, ul. Tadeusza Czackiego 2 Jasło 12 2.58% 19 63.16% 0.06316
3 Jasielski Dom Kultury, ul. Kołłątaja 1 Jasło 4 0.73% 17 23.53% 0.02353
4 Zespół Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle, ul. Szkolna 38 Jasło 4 0.54% 34 11.76% 0.01176
5 Zespół Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle, ul. Szkolna 38 Jasło 13 1.76% 30 43.33% 0.04333
6 Zespół Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle, ul. Szkolna 38 Jasło 9 1.18% 38 23.68% 0.02368
7 I Liceum Ogółnokształcące w Jaśle, ul. Czackiego 4 Jasło 2 0.43% 14 14.29% 0.01429
8 Dom Ludowy Bryły, ul. Mickiewicza 115 Jasło, Bryły 1 0.30% 2 50.00% 0.05
9 Dom Ludowy Kaczorowy, ul. Kaczorowy 55 Jasło, Kaczorowy 8 3.19% 10 80.00% 0.08
10 Klub Osiedlowy Gamrat, ul. Mickiewicza 108 Jasło, Gamrat 0 0.00% 5 0.00% 0
11 Dom Ludowy Krajowice, ul. Okrężna 1 Jasło, Krajowice 0 0.00% 7 0.00% 0
12 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jaśle, ul. Tadeusza Czackiego 2 Jasło, Ulaszowice 1 0.22% 7 14.29% 0.01429
13 Niepubliczne Przedszkole " SMYK" w Jaśle, ul. Na Kotlinę 3 Jasło, Ulaszowice 5 0.66% 13 38.46% 0.03846
14 Szkoła Podstawowa Nr 10 w Jaśle, ul. Lwowska 36 Jasło, Brzyszczki 4 0.93% 12 33.33% 0.03333
15 Dom Ludowy Hankówka, ul. Hankówka 109 Jasło, Hankówka 0 0.00% 11 0.00% 0
16 Szkoła Podstawowa Nr 7 w Jaśle, ul. Św. Jana z Dukli 94 Jasło, Nowy Żółków 3 0.90% 10 30.00% 0.03
17 Zespół Szkół Miejskich Nr 5 w Jaśle, ul. Sobniowska 58 Jasło, Sobniów 3 0.40% 24 12.50% 0.0125
18 Zespół Szkół Technicznych w Jaśle, ul. Staszica 30 Jasło, Górka 10 1.32% 24 41.67% 0.04167
19 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Jaśle, ul. Wincentego Pola 9 Jasło 18 2.41% 36 50.00% 0.05
20 Zespół Szkół Technicznych w Jaśle, ul. Staszica 30 Jasło 1 0.35% 12 8.33% 0.00833
21 MOSiR w Jaśle, ul. Sikorskiego 15 Jasło 3 1.07% 12 25.00% 0.025
22 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Jaśle, ul. Kopernika 8a Jasło 9 1.48% 26 34.62% 0.03462
23 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Jaśle, ul. Kopernika 8a Jasło 5 1.31% 12 41.67% 0.04167
24 Zespół Szkół Technicznych w Jaśle, ul. Staszica 30 Jasło 8 2.71% 16 50.00% 0.05
25 Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Jaśle, ul. Rafineryjna 3a Jasło, Gądki 5 1.39% 8 62.50% 0.0625
26 Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Jaśle, ul. Rafineryjna 3a Jasło 5 1.27% 9 55.56% 0.05556
27 Dom Ludowy Niegłowice, ul. Niegłowicka 27 Jasło, Niegłowice 0 0.00% 3 0.00% 0
28 Szpital Specjalistyczny w Jaśle, Lwowska 22 Jasło 0 0.00% 0 0.00% 0
29 Szpital Specjalistyczny w Jaśle, Za Bursą 1 Jasło 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Nowy Żmigród 28 0.73% 66 42.42% 0.04242
1 Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 9 Nowy Żmigród 1 0.15% 16 6.25% 0.00625
2 Dom Ludowy w Mytarzy, 137 Mytarz 2 0.60% 6 33.33% 0.03333
3 Dom Ludowy w Tokach, 137 Toki 4 1.47% 8 50.00% 0.05
4 Szkoła Podstawowa w Kątach, 183 Kąty 0 0.00% 2 0.00% 0
5 Dom Ludowy w Nienaszowie, 301 Nienaszów 2 0.38% 6 33.33% 0.03333
6 Dom Ludowy w Łysej Górze, 222 Łysa Góra 0 0.00% 0 0.00% 0
7 Szkoła Podstawowa w Łężynach, 144 Łężyny 0 0.00% 2 0.00% 0
8 Dom Ludowy w Gorzycach, 139 Gorzyce 16 9.94% 18 88.89% 0.08889
9 Dom Ludowy w Starym Żmigrodzie, 151 Stary Żmigród 2 0.60% 4 50.00% 0.05
10 Dom Ludowy w Skalniku, 65 Skalnik 0 0.00% 1 0.00% 0
11 Dom Ludowy w Makowiskach, 155 Makowiska 0 0.00% 0 0.00% 0
12 Dom Ludowy w Desznicy, 74 Desznica 1 0.57% 3 33.33% 0.03333
Gmina Kołaczyce 4 0.12% 47 8.51% 0.00851
1 Dom Kultury w Kołaczycach, ul. Szewska 11 Kołaczyce 0 0.00% 9 0.00% 0
2 Zespół Szkół Społecznych, 33 Krajowice 1 0.62% 1 100.00% 0.1
3 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Matysika w Bieździedzy, 98 Bieździedza 1 0.21% 5 20.00% 0.02
4 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Matysika w Bieździedzy, 98 Bieździedza 1 0.22% 2 50.00% 0.05
5 Zespół Szkół Społecznych, 79 Lublica 0 0.00% 2 0.00% 0
6 Zespół Szkół Społecznych, 173 Sieklówka 0 0.00% 5 0.00% 0
7 Zespół Szkół Społecznych im. Jana Pawła II w Sowinie, 1 Sowina 0 0.00% 2 0.00% 0
8 Publiczna Szkoła Podstawowa im. I Armii Wojska Polskiego w Kołaczycach, Szkolna 7 Kołaczyce 1 0.13% 21 4.76% 0.00476
Gmina Skołyszyn 10 0.20% 125 8.00% 0.008
1 Gminny Ośrodek Kultury w Skołyszynie, 283 Skołyszyn 1 0.11% 28 3.57% 0.00357
2 Dom Ludowy w Jabłonicy, 126 Jabłonica 0 0.00% 8 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa w Bączalu Dolnym, 101 Bączal Dolny 1 0.23% 4 25.00% 0.025
4 Dom Ludowy w Przysiekach, 429 Przysieki 0 0.00% 14 0.00% 0
5 Dom Ludowy w Harklowej, 501 Harklowa 1 0.17% 17 5.88% 0.00588
6 Dom Ludowy w Święcanach, 1 Święcany 0 0.00% 10 0.00% 0
7 Dom Ludowy w Lipnicy Górnej, 136 Lipnica Górna 0 0.00% 1 0.00% 0
8 Dom Ludowy w Lisowie, 172 Lisów 5 1.59% 18 27.78% 0.02778
9 Dom Ludowy w Siepietnicy, 84 Siepietnica 0 0.00% 5 0.00% 0
10 Szkoła Podstawowa w Kunowej, 89 Kunowa 1 0.53% 12 8.33% 0.00833
11 Dom Ludowy w Siedliskach Sławęcińskich, 103 Siedliska Sławęcińskie 0 0.00% 4 0.00% 0
12 Dom Ludowy w Pustej Woli, 77 Pusta Wola 1 1.14% 4 25.00% 0.025
Gmina Dębowiec 7 0.19% 63 11.11% 0.01111
1 Szkoła Podstawowa w Cieklinie, 337 Cieklin 0 0.00% 6 0.00% 0
2 Dom Ludowy w Radości, 61 Radość 1 0.39% 9 11.11% 0.01111
3 Szkoła Podstawowa w Łazach Dębowieckich, 202 Łazy Dębowieckie 0 0.00% 0 0.00% 0
4 Urząd Gminy Dębowiec, 101 Dębowiec 4 0.42% 19 21.05% 0.02105
5 Dom Ludowy w Majscowej, 171 Majscowa 0 0.00% 8 0.00% 0
6 Szkoła Podstawowa w Zarzeczu, 143 Zarzecze 2 0.44% 9 22.22% 0.02222
7 Szkoła Podstawowa w Woli Dębowieckiej, 33 Wola Dębowiecka 0 0.00% 6 0.00% 0
8 Szkoła Podstawowa w Dobryni, 53 Dobrynia 0 0.00% 0 0.00% 0
9 Szkoła Podstawowa w Foluszu, 53 Folusz 0 0.00% 3 0.00% 0
10 Dom Pomocy Społecznej Foluszu, 56 Folusz 0 0.00% 3 0.00% 0
Gmina Brzyska 3 0.13% 19 15.79% 0.01579
1 Szkoła Podstawowa-świetlica, 125 Błażkowa 0 0.00% 5 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa-sala lekcyjna, 125 Błażkowa 0 0.00% 4 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa-sala lekcyjna, 348 Brzyska 0 0.00% 3 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa-świetlica, 348 Brzyska 0 0.00% 0 0.00% 0
5 Dom Ludowy, 26 Ujazd 3 1.56% 3 100.00% 0.1
6 Dom Ludowy, 129 Wróblowa 0 0.00% 1 0.00% 0
7 Dom Ludowy, 118 Dąbrówka 0 0.00% 3 0.00% 0
Powiat Leski 4 0.04% 752 0.53% 0.00053
Gmina Lesko 0 0.00% 356 0.00% 0
1 Szkoła Podstawowa, ul. Smolki 2 Lesko 0 0.00% 54 0.00% 0
2 Przedszkole Samorządowe, ul. Zygmunta Kaczkowskiego 26 Lesko 0 0.00% 89 0.00% 0
3 Bieszczadzki Dom Kultury, ul. Piłsudskiego 1 Lesko 0 0.00% 41 0.00% 0
4 Publiczne Gimnazjum, ul. Kościuszki 7 Lesko 0 0.00% 49 0.00% 0
5 Remiza OSP, 109B Jankowce 0 0.00% 15 0.00% 0
6 Świetlica Wiejska, 110 Huzele 0 0.00% 28 0.00% 0
7 Szkoła Podstawowa, 215 Bezmiechowa Dolna 0 0.00% 11 0.00% 0
8 Zespół Szkół Samorządowych, 157 Hoczew 0 0.00% 26 0.00% 0
9 Szkoła Podstawowa, 18 Manasterzec 0 0.00% 17 0.00% 0
10 Zespół Szkół Samorządowych, 172 Średnia Wieś 0 0.00% 25 0.00% 0
11 Szpital Powiatowy, Kochanowskiego 2 Lesko 0 0.00% 1 0.00% 0
12 Zakład Karny w Uhercach Mineralnych, Oddział Zewnętrzny w Średniej Wsi, 38 - 604 Średnia Wieś, Średnia Wieś 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Solina 0 0.00% 114 0.00% 0
1 Szkoła Podstawowa im. Józefa Blizińskiego w Bóbrce, 50 Bóbrka 0 0.00% 50 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zawozie, 65 Zawóz 0 0.00% 4 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi, ul. Szkolna 7 Wołkowyja 0 0.00% 11 0.00% 0
4 Regionalne Centrum Kultury w Myczkowie, 46 Myczków 0 0.00% 5 0.00% 0
5 Świetlica wiejska w Polańczyku, ul. Bieszczadzka 18 Polańczyk 0 0.00% 26 0.00% 0
6 Szkoła Podstawowa w Bukowcu, 37 Bukowiec 0 0.00% 2 0.00% 0
7 Szkoła Podstawowa w Berezce, 18 Berezka 0 0.00% 7 0.00% 0
8 Szkoła Podstawowa w Myczkowcach, 89 Myczkowce 0 0.00% 9 0.00% 0
Gmina Baligród 2 0.15% 94 2.13% 0.00213
1 Gminny Ośrodek Kultury, ul Plac Wolności 11 Baligród 2 0.27% 53 3.77% 0.00377
2 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mchawie, 37 Mchawa 0 0.00% 21 0.00% 0
3 budynek komunalny, 3 Nowosiółki 0 0.00% 20 0.00% 0
Gmina Olszanica 1 0.05% 125 0.80% 0.0008
1 Gminny Ośrodek Kultury, 85 Olszanica 0 0.00% 41 0.00% 0
2 Zespół Szkół Publicznych, 150 Uherce Mineralne 1 0.13% 61 1.64% 0.00164
3 Świetlica Wiejska, 52A Stefkowa 0 0.00% 6 0.00% 0
4 Świetlica Wiejska, 66 Wańkowa 0 0.00% 12 0.00% 0
5 Zakład Karny, /153 Uherce Mineralne 0 0.00% 5 0.00% 0
Gmina Cisna 1 0.12% 63 1.59% 0.00159
1 Urząd Gminy, 49 Cisna 1 0.21% 43 2.33% 0.00233
2 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, 11 Wetlina 0 0.00% 20 0.00% 0
Powiat Bieszczadzki 3 0.04% 411 0.73% 0.00073
Gmina Ustrzyki Dolne 2 0.03% 339 0.59% 0.00059
1 Przedszkole Nr 2, ul. 29 Listopada 49 Ustrzyki Dolne 1 0.24% 15 6.67% 0.00667
2 Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 1, ul. 29 Listopada 19 A Ustrzyki Dolne 0 0.00% 9 0.00% 0
3 Świetlica Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6 Ustrzyki Dolne 0 0.00% 30 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Dobra 6 Ustrzyki Dolne 0 0.00% 31 0.00% 0
5 Wspólnota Mieszkaniowa Prochatka 3, ul. Łukasiewicza 6 (świetlica) Ustrzyki Dolne 0 0.00% 32 0.00% 0
6 Zespół Basenów "Delfin", ul. Witolda Gombrowicza 49 Ustrzyki Dolne 0 0.00% 22 0.00% 0
7 Żłobek Miejski, Pionierska 8 Ustrzyki Dolne 0 0.00% 41 0.00% 0
8 Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych, W. Gombrowicza 37 Ustrzyki Dolne 0 0.00% 17 0.00% 0
9 Szkoła Podstawowa w Łobozewie Dolnym, 61A Łobozew Dolny 0 0.00% 4 0.00% 0
10 Szkoła Podstawowa w Ustjanowej Górnej, 84 Ustjanowa Górna 0 0.00% 20 0.00% 0
11 Świetlica wiejska w Równi, 51 B Równia 0 0.00% 14 0.00% 0
12 Świetlica wiejska w Bandrowie Narodowym, 52 Bandrów Narodowy 0 0.00% 18 0.00% 0
13 Szkoła Podstawowa w Hoszowie, 31 Hoszów 0 0.00% 11 0.00% 0
14 Dom Pomocy Społecznej w Moczarach, 41 Moczary 0 0.00% 1 0.00% 0
15 Świetlica w Brzegach Dolnych, 46 Brzegi Dolne 0 0.00% 4 0.00% 0
16 Szkoła Podstawowa w Łodynie, 41 Łodyna 0 0.00% 8 0.00% 0
17 Świetlica wiejska w Krościenku, 74 Krościenko 1 0.40% 18 5.56% 0.00556
18 budynek byłego Gimnazjum w Wojtkówce, 26 Wojtkówka 0 0.00% 5 0.00% 0
19 Szkoła Podstawowa w Wojtkowej, 40 Wojtkowa 0 0.00% 14 0.00% 0
20 Szkoła Podstawowa w Ropience, 111 Ropienka 0 0.00% 15 0.00% 0
21 Świetlica w Brelikowie, 38 Brelików 0 0.00% 9 0.00% 0
22 Szpital Ogólny SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych, 29 Listopada 57 Ustrzyki Dolne 0 0.00% 1 0.00% 0
Gmina Czarna 1 0.13% 32 3.13% 0.00313
1 Gminny Dom Kultury w Czarnej, 113 Czarna Górna 0 0.00% 23 0.00% 0
2 Świetlica wiejska w Czarnej Dolnej, 32 Czarna Dolna 1 0.97% 5 20.00% 0.02
3 Świetlica wiejska w Polanie, 33 Polana 0 0.00% 2 0.00% 0
4 Remizo-świetlica w Michniowcu, 4 Michniowiec 0 0.00% 2 0.00% 0
Gmina Lutowiska 0 0.00% 40 0.00% 0
1 Gminny Ośrodek Kultury w Lutowiskach, 74A Lutowiska 0 0.00% 22 0.00% 0
2 Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Stuposianach, 9 Stuposiany 0 0.00% 8 0.00% 0
3 Remiza Strażacka w Dwerniku, 34 Dwernik 0 0.00% 7 0.00% 0
4 Świetlica wiejska w Chmielu, 16A Chmiel 0 0.00% 3 0.00% 0