Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 1 604 980
Wyborców 1 316 823
Obwodów 1 120
 • Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
 • Wyniki głosowania do sejmiku
 • Wyniki wyborów do sejmiku
 • Geografia

Geografia

Powiaty

Powiaty Liczba Liczba Liczba wybieranych
Mieszkańców Wyborców Obwodów Okręgów wyborczych rad powiatów Gmin Wójtów Burmistrzów Prezydentów
Ogółem w tym:
pow. 20 tys. do 20 tys.
bialzogardzkibiałogardzki 45 433 37 147 35 4 4 1 3 1 3 0
choszczenzskichoszczeński 47 217 38 636 36 4 6 1 5 2 4 0
drawskidrawski 56 526 45 984 50 3 5 0 5 1 4 0
goleniowskigoleniowski 79 866 64 379 52 3 6 2 4 2 4 0
gryfickigryficki 59 249 48 220 44 2 6 1 5 3 3 0
gryfinzskigryfiński 80 159 65 139 62 4 9 1 8 3 6 0
kamienzskikamieński 45 550 37 929 43 4 6 0 6 1 5 0
kolzobrzeskikołobrzeski 75 155 62 314 53 4 7 1 6 5 1 1
koszalinzskikoszaliński 64 570 52 168 62 5 8 0 8 4 4 0
myszliborskimyśliborski 63 920 52 034 53 3 5 0 5 2 3 0
polickipolicki 72 882 58 101 43 3 4 2 2 2 2 0
pyrzyckipyrzycki 38 490 31 352 27 3 6 0 6 4 2 0
slzawienzskisławieński 54 739 44 480 45 4 6 0 6 4 2 0
stargardzkistargardzki 114 130 93 783 75 7 10 1 9 5 4 1
szczecineckiszczecinecki 74 603 61 048 50 3 6 1 5 2 4 0
szwidwinzskiświdwiński 46 125 37 757 37 4 6 0 6 4 2 0
walzeckiwałecki 51 249 41 740 37 3 5 1 4 1 4 0
lzobeskiłobeski 35 722 29 115 29 4 5 0 5 1 4 0
Podsumowanie 1 105 585 901 326 833 67 110 12 98 47 61 2

Miasta na prawach powiatu

Miasto Liczba
Obwodów Okręgów Mandatów Komitetów Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
miasto koszalinMiasto Koszalin 54 5 25 30 201
miasto szczecinMiasto Szczecin 206 5 31 31 245
miasto szwinoujszcieMiasto Świnoujście 27 3 21 18 161

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Miasto Szczecin, powiat policki 8 358 260 9 80
0.0000020000Nr 2 Miasto Świnoujście, powiat goleniowski, powiat gryficki, powiat kamieński, powiat łobeski 5 211 665 9 58
0.0000030000Nr 3 powiat choszczeński, powiat drawski, powiat kołobrzeski, powiat świdwiński, powiat wałecki 5 226 413 8 55
0.0000040000Nr 4 Miasto Koszalin, powiat białogardzki, powiat koszaliński, powiat sławieński, powiat szczecinecki 6 278 098 9 65
0.0000050000Nr 5 powiat gryfiński, powiat myśliborski, powiat pyrzycki, powiat stargardzki 6 242 284 9 64
Podsumowanie 30 1 316 720 44 322

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5
1 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 10 7 7 8 8 40
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 10 7 7 8 8 40
3 KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI KW PARTIA ZIELONI 8 8
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 10 7 7 8 8 40
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM KKW SLD LEWICA RAZEM 10 7 7 8 8 40
6 KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM KW RAZEM 5 5 6 5 5 26
7 KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP KW RUCH NARODOWY RP 5 5 5 15
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 KWW KUKIZ'15 9 7 7 8 7 38
9 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE 8 6 7 7 7 35
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 10 7 7 8 8 40

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 357 903 188 565 188 271 52.60% 0.0526
183 601 97.52% 0.09752
Tak
2 211 781 110 776 110 615 52.23% 0.05223
101 460 91.72% 0.09172
Tak
3 226 230 116 495 116 341 51.43% 0.05143
105 867 91.00% 0.091
Tak
4 278 374 146 521 146 232 52.53% 0.05253
134 634 92.07% 0.09207
Tak
5 241 871 125 935 125 564 51.91% 0.05191
114 249 90.99% 0.09099
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
1 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 87 652 40 13.70% 0.0137
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 61 940 40 9.68% 0.00968
3 KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI 1 925 8 0.30% 0.0003
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 204 979 40 32.04% 0.03204
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 58 110 40 9.08% 0.00908
6 KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM 9 767 26 1.53% 0.00153
7 KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP 4 684 15 0.73% 0.00073
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 26 911 38 4.21% 0.00421
9 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE 12 404 35 1.94% 0.00194
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 171 439 40 26.80% 0.0268

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych Udział w podziale mandatów
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
1 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 87 652 40 3 13.70% 0.0137
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 61 940 40 2 9.68% 0.00968
Tak
3 KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI 1 925 8 0 0.30% 0.0003
Nie
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 204 979 40 13 32.04% 0.03204
Tak
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 58 110 40 1 9.08% 0.00908
Tak
6 KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM 9 767 26 0 1.53% 0.00153
Nie
7 KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP 4 684 15 0 0.73% 0.00073
Nie
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 26 911 38 0 4.21% 0.00421
Nie
9 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE 12 404 35 0 1.94% 0.00194
Nie
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 171 439 40 11 26.80% 0.0268
Tak

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 1 1 ILNICKA-MĄDRY Maria Stanisława 6 051 3.30% 0.0033
Nie
1 1 2 URBAN Cezary 4 220 2.30% 0.0023
Nie
1 1 3 DOBA Aleksander Ludwik 9 217 5.02% 0.00502
Tak
1 1 4 BUGAJSKA Beata Ewa 3 615 1.97% 0.00197
Nie
1 1 5 KULPA Waldemar 2 038 1.11% 0.00111
Nie
1 1 6 EWANGELU Ekaterini 1 033 0.56% 0.00056
Nie
1 1 7 POSŁUSZNA Danuta Anna 1 943 1.06% 0.00106
Nie
1 1 8 BROŃCZYK Artur 892 0.49% 0.00049
Nie
1 1 9 ŁUSZCZEK Monika 1 666 0.91% 0.00091
Nie
1 1 10 JANIAK Jacek Mariusz 2 020 1.10% 0.0011
Nie
1 2 1 DURKA Andrzej Zdzisław 1 557 0.85% 0.00085
Nie
1 2 2 NOWAK Damiana 437 0.24% 0.00024
Nie
1 2 3 ENNAOUI Rafik 147 0.08% 8.0E-5
Nie
1 2 4 KAMIŃSKI Wojciech Dominik 217 0.12% 0.00012
Nie
1 2 5 GÓRCZYŃSKI Zygmunt Edward 228 0.12% 0.00012
Nie
1 2 6 IGIELSKA Barbara Anna 292 0.16% 0.00016
Nie
1 2 7 KUBUS Marcin Piotr 168 0.09% 9.0E-5
Nie
1 2 8 SADOWSKI Tomasz Piotr 158 0.09% 9.0E-5
Nie
1 2 9 SURDY-SAPIEHA Barbara Elżbieta 140 0.08% 8.0E-5
Nie
1 2 10 PIEKARZ Magdalena 478 0.26% 0.00026
Nie
1 3 1 SUCHARZEWSKI Robert 629 0.34% 0.00034
Nie
1 3 2 WŁODARCZYK Ewa Katarzyna 452 0.25% 0.00025
Nie
1 3 3 FURDYNA Artur Jacek 111 0.06% 6.0E-5
Nie
1 3 4 ADEL Krystyna Jolanta 196 0.11% 0.00011
Nie
1 3 5 ZMACIŃSKI Sławomir Adam 78 0.04% 4.0E-5
Nie
1 3 6 ADEL Iwona Beata 152 0.08% 8.0E-5
Nie
1 3 7 PLISZCZYŃSKI Marcin Andrzej 93 0.05% 5.0E-5
Nie
1 3 8 ILIĆ-LISOWSKA Margarita 214 0.12% 0.00012
Nie
1 4 1 GEBLEWICZ Olgierd Tomasz 42 494 23.14% 0.02314
Tak
1 4 2 POMIANOWSKI Artur Roman 3 797 2.07% 0.00207
Nie
1 4 3 KALINA Teresa 4 672 2.54% 0.00254
Tak
1 4 4 NIEDZIELSKI Andrzej Antoni 4 331 2.36% 0.00236
Tak
1 4 5 CZAŁCZYŃSKA Bogna 2 335 1.27% 0.00127
Nie
1 4 6 ZAMIATOWSKA Halina Anna 1 247 0.68% 0.00068
Nie
1 4 7 MIGDAL Marek 855 0.47% 0.00047
Nie
1 4 8 DORŻYNKIEWICZ Wojciech 4 485 2.44% 0.00244
Tak
1 4 9 ZAREMBA Renata 3 653 1.99% 0.00199
Nie
1 4 10 TAŁASIEWICZ Marek Jan 3 382 1.84% 0.00184
Nie
1 5 1 WIECZOREK Dariusz Krzysztof 6 334 3.45% 0.00345
Nie
1 5 2 CHRISTOWA Czesława 1 224 0.67% 0.00067
Nie
1 5 3 TROJANOWSKI Zbigniew 744 0.41% 0.00041
Nie
1 5 4 ŚWIERCZEK Maria 631 0.34% 0.00034
Nie
1 5 5 RESZKO-SZYDŁOWSKA Bogusława Małgorzata 332 0.18% 0.00018
Nie
1 5 6 LESZCZYŃSKA Danuta 1 059 0.58% 0.00058
Nie
1 5 7 KOZŁOWSKI Jacek Sławomir 344 0.19% 0.00019
Nie
1 5 8 CYDZIK Wojciech 257 0.14% 0.00014
Nie
1 5 9 PTAK Andrzej Wojciech 324 0.18% 0.00018
Nie
1 5 10 KARLIŃSKA Beata Jolanta 723 0.39% 0.00039
Nie
1 6 1 ZIEMSKI Michał 1 140 0.62% 0.00062
Nie
1 6 2 ARBAROS Wiktoria Maria 668 0.36% 0.00036
Nie
1 6 3 LEWANDOWSKA Nina Ewa 546 0.30% 0.0003
Nie
1 6 4 KURUOGLU Jolanta Teresa 160 0.09% 9.0E-5
Nie
1 6 5 KAWECKI Maciej Hubert 219 0.12% 0.00012
Nie
1 8 1 WOJTON Dawid Andrzej 2 712 1.48% 0.00148
Nie
1 8 2 HUNDERT Marcin Jacek 374 0.20% 0.0002
Nie
1 8 3 ISTELSKA Justyna 626 0.34% 0.00034
Nie
1 8 4 BĄBLOWSKI Marcin Łukasz 280 0.15% 0.00015
Nie
1 8 5 ZIEMAK Aleksandra 399 0.22% 0.00022
Nie
1 8 6 PODOLSKI Konrad Wiktor 433 0.24% 0.00024
Nie
1 8 7 MICHALAK Małgorzata 522 0.28% 0.00028
Nie
1 8 8 BURCZ Michał 267 0.15% 0.00015
Nie
1 8 9 CHLEWIŃSKA Dagna Helena 317 0.17% 0.00017
Nie
1 9 1 KRUSZEWSKI Tomasz 1 316 0.72% 0.00072
Nie
1 9 2 NIEMIEC Przemysław Piotr 169 0.09% 9.0E-5
Nie
1 9 3 ANDRZEJEWSKI Jakub Łukasz 180 0.10% 0.0001
Nie
1 9 4 WILCZKO Wojciech 162 0.09% 9.0E-5
Nie
1 9 5 DZIAŁA Jakub Michał 152 0.08% 8.0E-5
Nie
1 9 6 DUTKIEWICZ Natalia Krystyna 288 0.16% 0.00016
Nie
1 9 7 KOJAŁOWICZ Natalia Zofia 64 0.03% 3.0E-5
Nie
1 9 8 OLECH Karolina Maria 245 0.13% 0.00013
Nie
1 10 1 JACYNA-WITT Małgorzata Anna 26 910 14.66% 0.01466
Tak
1 10 2 KOPEĆ Maciej Stanisław 6 952 3.79% 0.00379
Tak
1 10 3 NIBURSKI Rafał 3 768 2.05% 0.00205
Nie
1 10 4 WOŹNIAK Wojciech 2 832 1.54% 0.00154
Nie
1 10 5 BOGUCKI Zbigniew 3 922 2.14% 0.00214
Tak
1 10 6 PRZYBYLSKA Agnieszka 3 190 1.74% 0.00174
Nie
1 10 7 MILEWSKI Aleksander Stanisław 997 0.54% 0.00054
Nie
1 10 8 GIETKO Lidia Maria 443 0.24% 0.00024
Nie
1 10 9 SIENKIEWICZ Milenia Bogumiła 753 0.41% 0.00041
Nie
1 10 10 BILSKI Artur Otto 930 0.51% 0.00051
Nie
2 1 1 POLIKOWSKA Renata Anna 3 309 3.26% 0.00326
Nie
2 1 2 GÓRSKA Grażyna Maria 1 509 1.49% 0.00149
Nie
2 1 3 MĘDREK Jerzy 1 330 1.31% 0.00131
Nie
2 1 4 DOWGIAŁŁO Elżbieta Natalia 789 0.78% 0.00078
Nie
2 1 5 WOŹNIAK Julita Ewelina 760 0.75% 0.00075
Nie
2 1 6 SEWERYN Zenon Andrzej 363 0.36% 0.00036
Nie
2 1 7 SOŁTYSIK Marcin 849 0.84% 0.00084
Nie
2 2 1 DZIEWGUĆ Zygmunt 8 458 8.34% 0.00834
Tak
2 2 2 RZEPA Jarosław Michał 6 565 6.47% 0.00647
Nie
2 2 3 SIMIŃSKI Damian 2 709 2.67% 0.00267
Nie
2 2 4 DŁUGOSZ Katarzyna Maria 942 0.93% 0.00093
Nie
2 2 5 ZAREMBA-SZUBA Grażyna Regina 731 0.72% 0.00072
Nie
2 2 6 KOTECKI Tadeusz Adam 341 0.34% 0.00034
Nie
2 2 7 KARPOWICZ Grażyna Cecylia 1 489 1.47% 0.00147
Nie
2 4 1 ŁĄCKI Artur Jarosław 10 048 9.90% 0.0099
Tak
2 4 2 KOZŁOWSKA Elżbieta Emilia 6 181 6.09% 0.00609
Tak
2 4 3 ŁUKASZEWSKI Zbigniew Jan 2 637 2.60% 0.0026
Nie
2 4 4 LALAK-SZAWIEL Lidia 1 971 1.94% 0.00194
Nie
2 4 5 KOŚCIUKIEWICZ Małgorzata Irena 2 101 2.07% 0.00207
Nie
2 4 6 REIMANN Adam Paweł 609 0.60% 0.0006
Nie
2 4 7 FEDEŃCZAK Adam 4 354 4.29% 0.00429
Nie
2 5 1 GAWROŃSKI Robert Leszek 4 431 4.37% 0.00437
Nie
2 5 2 GORAL Zdzisław Ludwik 1 756 1.73% 0.00173
Nie
2 5 3 KOŁODZIEJEK Wiesława Maria 952 0.94% 0.00094
Nie
2 5 4 ŁYDZIŃSKA Elwira Marzanna 662 0.65% 0.00065
Nie
2 5 5 WIECZOREK Cezary Adam 760 0.75% 0.00075
Nie
2 5 6 KSIĄDZ Ewa Bożena 623 0.61% 0.00061
Nie
2 5 7 LACHOWICZ Marek 654 0.64% 0.00064
Nie
2 6 1 SZABLA Maciej Igor 583 0.57% 0.00057
Nie
2 6 2 BIAŁOŃ Rafał Wiesław 125 0.12% 0.00012
Nie
2 6 3 GENDAJ Daniela Weronika 143 0.14% 0.00014
Nie
2 6 4 SOBIESZCZYK Tadeusz Jan 85 0.08% 8.0E-5
Nie
2 6 5 BUŁAWA-HALASZ Joanna 257 0.25% 0.00025
Nie
2 7 1 SZCZODRY Artur Maria 825 0.81% 0.00081
Nie
2 7 2 KOZIOŁ Adam Mirosław 321 0.32% 0.00032
Nie
2 7 3 PYCLIK Eryka Maria 173 0.17% 0.00017
Nie
2 7 4 MILEWSKA Małgorzata 258 0.25% 0.00025
Nie
2 7 5 BRAJER Wioletta Agata 157 0.15% 0.00015
Nie
2 8 1 KULKA Cezary Marek 1 403 1.38% 0.00138
Nie
2 8 2 WASYLÓW Elżbieta Jolanta 690 0.68% 0.00068
Nie
2 8 3 RONOWICZ Izabela Renata 423 0.42% 0.00042
Nie
2 8 4 DZIEKOŃSKA Iwona Maria 457 0.45% 0.00045
Nie
2 8 5 DĄBROWSKI Mirosław Stanisław 349 0.34% 0.00034
Nie
2 8 6 KICIŃSKA Agnieszka 507 0.50% 0.0005
Nie
2 8 7 WAWSZCZYK Kamil Radosław 289 0.28% 0.00028
Nie
2 9 1 POKORSKI Michał 699 0.69% 0.00069
Nie
2 9 2 CIEŚLAK Sebastian 402 0.40% 0.0004
Nie
2 9 3 SIDORUK Marek Artur 269 0.27% 0.00027
Nie
2 9 4 SIDORUK Justyna Malwina 196 0.19% 0.00019
Nie
2 9 5 ANDRZEJEWSKA Dorota 349 0.34% 0.00034
Nie
2 9 6 GRZEBYTA Antonina 102 0.10% 0.0001
Nie
2 10 1 SZYMAŃSKA Halina Barbara 12 867 12.68% 0.01268
Tak
2 10 2 DYCZYŃSKA Katarzyna Karolina 2 530 2.49% 0.00249
Nie
2 10 3 ŻUKOWSKI-KONOPKA Robert 1 130 1.11% 0.00111
Nie
2 10 4 ZDROIK Joanna Helena 1 578 1.56% 0.00156
Nie
2 10 5 BIAŁKOWSKI Jan 1 247 1.23% 0.00123
Nie
2 10 6 KAMIŃSKI Michał 2 724 2.68% 0.00268
Tak
2 10 7 ZARĘBSKA-KULESZA Magdalena 2 439 2.40% 0.0024
Nie
3 1 1 GEMBICKI Piotr Paweł 1 243 1.17% 0.00117
Nie
3 1 2 SZUMIATO Grzegorz 718 0.68% 0.00068
Nie
3 1 3 ZANIEWSKA Barbara Anna 1 042 0.98% 0.00098
Nie
3 1 4 GRABEK Janusz 540 0.51% 0.00051
Nie
3 1 5 KRAJEWSKA Magdalena 1 015 0.96% 0.00096
Nie
3 1 6 SUCHORAB Małgorzata Anna 398 0.38% 0.00038
Nie
3 1 7 SOŁTYSIAK Tomasz 927 0.88% 0.00088
Nie
3 2 1 MIĆKO Ryszard Józef 5 093 4.81% 0.00481
Nie
3 2 2 RUDZIS-GRUCHAŁA Helena Maria 2 127 2.01% 0.00201
Nie
3 2 3 HAPKA Krystyna 1 023 0.97% 0.00097
Nie
3 2 4 JOEKS-BUDZYŃSKA Iwona Barbara 670 0.63% 0.00063
Nie
3 2 5 KARCZEWSKI Marcin Jan 1 310 1.24% 0.00124
Nie
3 2 6 GINIEWSKI Waldemar 562 0.53% 0.00053
Nie
3 2 7 BANY Lech 1 553 1.47% 0.00147
Nie
3 4 1 GROMEK Janusz 16 394 15.49% 0.01549
Tak
3 4 2 SIEDLECKI Mirosław Grzegorz 785 0.74% 0.00074
Nie
3 4 3 KIEŁB-NAGÓRSKA Barbara Joanna 1 781 1.68% 0.00168
Nie
3 4 4 KOŁODZIEJSKA-MOTYL Krystyna Elżbieta 6 131 5.79% 0.00579
Tak
3 4 5 MŁYNARCZYK Łukasz Mateusz 4 474 4.23% 0.00423
Nie
3 4 6 JANDA Małgorzata Janina 2 640 2.49% 0.00249
Nie
3 4 7 SZELIGA Cezary 1 973 1.86% 0.00186
Nie
3 5 1 WZIĄTEK Stanisław Czesław 8 172 7.72% 0.00772
Tak
3 5 2 KIELNIK-KAŁUŻNA Sandra Beata 901 0.85% 0.00085
Nie
3 5 3 HAMULSKI Jerzy Roch 931 0.88% 0.00088
Nie
3 5 4 KRĘCISZ Czesław 1 571 1.48% 0.00148
Nie
3 5 5 PIETRZELA Danuta Ewa 675 0.64% 0.00064
Nie
3 5 6 BOROWSKI Jacek Leszek 1 540 1.45% 0.00145
Nie
3 5 7 NASKRĘT Barbara Krystyna 1 260 1.19% 0.00119
Nie
3 6 1 KOŚCIOŁEK-OLOF Ewa 419 0.40% 0.0004
Nie
3 6 2 WÓJCIK Joanna Katarzyna 656 0.62% 0.00062
Nie
3 6 3 SZKANDERA Józef Romuald 131 0.12% 0.00012
Nie
3 6 4 DOŁGOSZYJA Krzysztof Tadeusz 95 0.09% 9.0E-5
Nie
3 6 5 DĄBROWSKI Wojciech Robert 261 0.25% 0.00025
Nie
3 6 6 RÓŻAŃSKA Anna Maria 791 0.75% 0.00075
Nie
3 8 1 KOZIŃSKA Marlena Marta 1 688 1.59% 0.00159
Nie
3 8 2 OSTROMECKA Renata Maria 687 0.65% 0.00065
Nie
3 8 3 ZALEWSKA Anna 1 380 1.30% 0.0013
Nie
3 8 4 CZUPRYN Justyna Katarzyna 303 0.29% 0.00029
Nie
3 8 5 KURGAN Fabian Witold 237 0.22% 0.00022
Nie
3 8 6 ŁUDCZAK Adam 324 0.31% 0.00031
Nie
3 8 7 STOLARCZYK Waldemar Jan 718 0.68% 0.00068
Nie
3 9 1 KAŹMIERCZAK Mariusz 957 0.90% 0.0009
Nie
3 9 2 ANDRZEJEWSKI Jakub Damian 265 0.25% 0.00025
Nie
3 9 3 BIELECKI Łukasz 356 0.34% 0.00034
Nie
3 9 4 ANDRZEJEWSKA Justyna Kinga 311 0.29% 0.00029
Nie
3 9 5 WARCHOLAK Grzegorz Jerzy 140 0.13% 0.00013
Nie
3 9 6 RADELICKA Sara 209 0.20% 0.0002
Nie
3 9 7 SZPRINGER Patrycja 161 0.15% 0.00015
Nie
3 10 1 CAREWICZ Henryk Władysław 9 732 9.19% 0.00919
Tak
3 10 2 SUBOCZ Andrzej Piotr 7 271 6.87% 0.00687
Tak
3 10 3 PIETRAS Robert 3 201 3.02% 0.00302
Nie
3 10 4 NAGÓRSKA Barbara 2 923 2.76% 0.00276
Nie
3 10 5 CHRUŚCIEL Ryszard Ambroży 2 285 2.16% 0.00216
Nie
3 10 6 KĘDZIOR Barbara 1 900 1.79% 0.00179
Nie
3 10 7 NIEMYT Emilia Kazimiera 1 017 0.96% 0.00096
Nie
4 1 1 WEZGRAJ Artur Lesław 7 181 5.33% 0.00533
Tak
4 1 2 SKIBA Dariusz Adam 2 211 1.64% 0.00164
Nie
4 1 3 WIELEBA-MATYŚNIAK Edyta Anna 1 998 1.48% 0.00148
Nie
4 1 4 LEWANDOWSKI Jerzy 1 357 1.01% 0.00101
Nie
4 1 5 SŁAWIŃSKI Krzysztof 754 0.56% 0.00056
Nie
4 1 6 SIWEK Lidia Henryka 1 197 0.89% 0.00089
Nie
4 1 7 BARANOWSKI Marcin Jakub 627 0.47% 0.00047
Nie
4 1 8 KOWALCZYK Aleksandra 2 361 1.75% 0.00175
Nie
4 2 1 KRAWCZUK Jan 4 466 3.32% 0.00332
Nie
4 2 2 ZIELONY Mirosława 1 874 1.39% 0.00139
Nie
4 2 3 HALAMA Sylwia 1 548 1.15% 0.00115
Nie
4 2 4 MAKSALON Zenon 1 207 0.90% 0.0009
Nie
4 2 5 LANGNER Przemysław Piotr 696 0.52% 0.00052
Nie
4 2 6 GRONET Dominik Teodor 278 0.21% 0.00021
Nie
4 2 7 SZLAZ Danuta Ewa 436 0.32% 0.00032
Nie
4 2 8 BUDYNEK Roman 2 063 1.53% 0.00153
Nie
4 4 1 SOBIERAJ Tomasz Paweł 22 433 16.66% 0.01666
Tak
4 4 2 ROSIŃSKI Rafał 3 366 2.50% 0.0025
Nie
4 4 3 HARDIE-DOUGLAS Jakub 7 184 5.34% 0.00534
Tak
4 4 4 KARLIŃSKA Elżbieta Wiesława 3 408 2.53% 0.00253
Tak
4 4 5 SIWEK Bogdan Zdzisław 2 434 1.81% 0.00181
Nie
4 4 6 FIRKOWSKA Wioletta Joanna 1 265 0.94% 0.00094
Nie
4 4 7 NIECKARZ Monika Aneta 1 955 1.45% 0.00145
Nie
4 4 8 KĘSIK Marek Ryszard 3 012 2.24% 0.00224
Nie
4 5 1 KOTLĘGA Jerzy Waldemar 6 004 4.46% 0.00446
Nie
4 5 2 CHYŁA Małgorzata Genowefa 1 949 1.45% 0.00145
Nie
4 5 3 ZIELIŃSKI Andrzej 1 610 1.20% 0.0012
Nie
4 5 4 MUSIAŁ Tomasz Jakub 697 0.52% 0.00052
Nie
4 5 5 SŁAWIŃSKI Zbigniew 401 0.30% 0.0003
Nie
4 5 6 KORWEL-WRÓBEL Agnieszka 534 0.40% 0.0004
Nie
4 5 7 SZWEDEK Emilia Marta 566 0.42% 0.00042
Nie
4 5 8 NIEMIEC Włodzimierz Stanisław 508 0.38% 0.00038
Nie
4 6 1 CHEŁCHOWSKA Małgorzata Ryszarda 543 0.40% 0.0004
Nie
4 6 2 SOKOLSKI Michał Jacek 320 0.24% 0.00024
Nie
4 6 3 MATOGA Helena Kinga 195 0.14% 0.00014
Nie
4 6 4 MATOGA Adrian Władysław 92 0.07% 7.0E-5
Nie
4 6 5 HALASZ Łukasz Rafał 204 0.15% 0.00015
Nie
4 7 1 ZADENCKA Aleksandra Urszula 574 0.43% 0.00043
Nie
4 7 2 KUCAB Zenon Andrzej 204 0.15% 0.00015
Nie
4 7 3 LWOWSKI Wiktor Karol 205 0.15% 0.00015
Nie
4 7 4 KOZŁOWSKI Bronisław 288 0.21% 0.00021
Nie
4 7 5 PIOTROWSKA Halina 282 0.21% 0.00021
Nie
4 8 1 ADAMCZEWSKI Andrzej 3 172 2.36% 0.00236
Nie
4 8 2 KNOP Roman 892 0.66% 0.00066
Nie
4 8 3 SYCHOWSKI Marcin Przemysław 519 0.39% 0.00039
Nie
4 8 4 KOZUBAL Wioletta Anita 656 0.49% 0.00049
Nie
4 8 5 KLINGIERT Genowefa 493 0.37% 0.00037
Nie
4 8 6 MOSKALANIEC Kamila Małgorzata 381 0.28% 0.00028
Nie
4 8 7 MALINOWSKI Waldemar Stanisław 343 0.25% 0.00025
Nie
4 8 8 NOWAK Marek Jacek 737 0.55% 0.00055
Nie
4 9 1 JABŁOŃSKI Artur Krzysztof 1 384 1.03% 0.00103
Nie
4 9 2 CHMIELEWSKI Krzysztof Robert 443 0.33% 0.00033
Nie
4 9 3 PITAK Władysław 227 0.17% 0.00017
Nie
4 9 4 SPŁAWIŃSKA Żaneta 273 0.20% 0.0002
Nie
4 9 5 PIĘTA Andrzej Piotr 299 0.22% 0.00022
Nie
4 9 6 PŁECHA Halina Alicja 177 0.13% 0.00013
Nie
4 9 7 BOROWSKA Wiesława Zofia 186 0.14% 0.00014
Nie
4 10 1 NIECKARZ Krzysztof 12 746 9.47% 0.00947
Tak
4 10 2 GOZDALSKA-SŁOWIK Urszula Maria 4 299 3.19% 0.00319
Nie
4 10 3 PYŻANOWSKI Jakub Mikołaj 1 946 1.45% 0.00145
Nie
4 10 4 MODRZEJEWSKI Andrzej Kazimierz 3 528 2.62% 0.00262
Nie
4 10 5 GÓRSKI Jan Krzysztof 2 664 1.98% 0.00198
Nie
4 10 6 MĘTLEWICZ Michał 2 317 1.72% 0.00172
Nie
4 10 7 JAKUBOWSKA Wanda 4 480 3.33% 0.00333
Tak
4 10 8 KORDAS Barbara 1 985 1.47% 0.00147
Nie
5 1 1 PRZEPIÓRA Marcin Andrzej 10 481 9.17% 0.00917
Tak
5 1 2 LICKENDORF Marek Bogdan 3 335 2.92% 0.00292
Nie
5 1 3 GĄSIOREK Aldona Bożena 2 141 1.87% 0.00187
Nie
5 1 4 DOWNAR Piotr Ryszard 2 941 2.57% 0.00257
Nie
5 1 5 JASEK Sławomir 1 654 1.45% 0.00145
Nie
5 1 6 GŁOD - VAN DE SANDEN Urszula 453 0.40% 0.0004
Nie
5 1 7 DZIEŃDZICZEWSKI Stanisław 336 0.29% 0.00029
Nie
5 1 8 CZERNIAKOWSKA-ADAMCZEWSKA Anita Karolina 1 138 1.00% 0.001
Nie
5 2 1 KUSTOSZ Olgierd 4 026 3.52% 0.00352
Tak
5 2 2 JANOWICZ Arkadiusz Zygmunt 2 505 2.19% 0.00219
Nie
5 2 3 PACIEJEWSKI Tomasz Bolesław 1 092 0.96% 0.00096
Nie
5 2 4 MATŁAWSKI Bogdan 786 0.69% 0.00069
Nie
5 2 5 CHUDZIK Joanna 1 082 0.95% 0.00095
Nie
5 2 6 JAWORSKA Danuta Sabina 745 0.65% 0.00065
Nie
5 2 7 MACHEROWSKA Teresa 614 0.54% 0.00054
Nie
5 2 8 KOZAK Jan 1 127 0.99% 0.00099
Nie
5 4 1 CHOJECKI Zbigniew Jacek 8 620 7.54% 0.00754
Tak
5 4 2 STANKIEWICZ Marek Zdzisław 4 493 3.93% 0.00393
Nie
5 4 3 NYCZ Artur Adam 6 797 5.95% 0.00595
Tak
5 4 4 WANCERZ Agnieszka Helena 1 739 1.52% 0.00152
Nie
5 4 5 KOKOSZYŃSKA Dorota Ewa 1 137 1.00% 0.001
Nie
5 4 6 LECHOWSKA Izabela Anna 1 042 0.91% 0.00091
Nie
5 4 7 KACZYŃSKI Marek 633 0.55% 0.00055
Nie
5 4 8 FALIŃSKI Krzysztof Piotr 2 131 1.87% 0.00187
Nie
5 5 1 RADZISZEWSKA Beata Magdalena 3 700 3.24% 0.00324
Nie
5 5 2 KLUKOWSKI Wacław 952 0.83% 0.00083
Nie
5 5 3 DZIOBA Bogdan Kazimierz 566 0.50% 0.0005
Nie
5 5 4 ŚWIĄTCZAK Bożena Krystyna 429 0.38% 0.00038
Nie
5 5 5 DIAKUN Stefan 263 0.23% 0.00023
Nie
5 5 6 RAJFUR Andrzej Kazimierz 1 304 1.14% 0.00114
Nie
5 5 7 KOZŁOWSKA Bożena Alicja 599 0.52% 0.00052
Nie
5 5 8 GUMNY Adam Roman 1 168 1.02% 0.00102
Nie
5 6 1 KOSNO Katarzyna 929 0.81% 0.00081
Nie
5 6 2 ZIEMSKI Krzysztof 172 0.15% 0.00015
Nie
5 6 3 SERAFINOWICZ Maria Magdalena 251 0.22% 0.00022
Nie
5 6 4 BEDNARSKI Sebastian Waldemar 133 0.12% 0.00012
Nie
5 6 5 ZIELIŃSKA Julita 649 0.57% 0.00057
Nie
5 7 1 WAWRUSZCZAK Iwona Elżbieta 676 0.59% 0.00059
Nie
5 7 2 BOROWSKI Jan Karol 367 0.32% 0.00032
Nie
5 7 3 SUSZYŃSKI Jerzy Wiesław 131 0.11% 0.00011
Nie
5 7 4 SZYMAK Jadwiga 139 0.12% 0.00012
Nie
5 7 5 GUMKOWSKA Barbara Henryka 84 0.07% 7.0E-5
Nie
5 8 1 WOŁOWCZYK Bogdan Marek 1 252 1.10% 0.0011
Nie
5 8 2 KUDŁA Kinga 978 0.86% 0.00086
Nie
5 8 3 JĘDRZEJEWSKI Bartosz Damian 351 0.31% 0.00031
Nie
5 8 4 WIĘCKOWSKA Magdalena Anita 486 0.43% 0.00043
Nie
5 8 5 KUJAWSKI Adrian Marcin 288 0.25% 0.00025
Nie
5 8 6 KASPRZAK Anna Żaneta 548 0.48% 0.00048
Nie
5 8 7 PIETRZYKOWSKI Bartosz 430 0.38% 0.00038
Nie
5 9 1 ŻELAZKOWSKI Arkadiusz 510 0.45% 0.00045
Nie
5 9 2 STATECZNY Adrian Jan 579 0.51% 0.00051
Nie
5 9 3 ROSIŃSKI Andrzej Kazimierz 483 0.42% 0.00042
Nie
5 9 4 POSTÓŁ Tomasz Władysław 166 0.15% 0.00015
Nie
5 9 5 ŚWISTOWSKA Natalia 196 0.17% 0.00017
Nie
5 9 6 SZENDEROWICZ Danuta 177 0.15% 0.00015
Nie
5 9 7 KRUPKA Magdalena 312 0.27% 0.00027
Nie
5 10 1 MUCHA Paweł Karol 13 615 11.92% 0.01192
Tak
5 10 2 ROGOWSKI Ireneusz Sławomir 6 690 5.86% 0.00586
Tak
5 10 3 KOSMAL Edward 3 905 3.42% 0.00342
Nie
5 10 4 BRZOZOWSKA Maria Romualda 2 392 2.09% 0.00209
Nie
5 10 5 SZELĄŻEK Andrzej 2 757 2.41% 0.00241
Nie
5 10 6 PAWLAK Anna 3 000 2.63% 0.00263
Nie
5 10 7 IDZIOR Helena 277 0.24% 0.00024
Nie
5 10 8 FRELICHOWSKI Kamil Gabriel 1 297 1.14% 0.00114
Nie
 • Statystyka list kandydatów
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Województwo Zachodniopomorskie - ogółem 132 2 155 1 597 1 604 980 1 316 823 1 120 47 61 5
powiaty 18 324 67 1 105 585 901 326 833
Gminy ogółem 110 1 724 1 512 1 105 585 901 326 833 47 61 5
w tym:
   Gminy powyżej 20 000 mieszkańców 12 254 42 381 170 313 908 246 1 9 5
   Gminy do 20 000 mieszkańców 98 1 470 1 470 724 415 587 418 587 46 52 0
Miasta na prawach powiatu 3 77 13 499 395 415 497 287 3

Statystyka list kandydatów

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba
List rad
Zarejestrowane listy do sejmików województw 44 1
Zarejestrowane listy do rad powiatów 353 18
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu 79 3
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 222 12
Ogółem 698 34

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 322 142 44% 180 56%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 2 305 1 056 46% 1 249 54%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 607 280 46% 327 54%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 1 687 800 47% 887 53%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 4 364 1 886 43% 2 478 57%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta 118 34 29% 84 71%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza 217 54 25% 163 75%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na prezydenta 25 3 12% 22 88%
Ogółem 9 285 4 164 45% 5 121 55%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku kandydatów do sejmiku województwa 49 49 49
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów 51 49 53
Średnia wieku kandydatów do rad miast na prawach powiatu 48 49 48
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 48 47 48
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 48 47 49
Średnia wieku kandydatów na wójta 52 52 52
Średnia wieku kandydatów na burmistrza 51 50 51
Średnia wieku kandydatów na prezydenta 53 49 53
Ogółem 49 49 49

Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 713 297 42% 416 58%
30-39 1 870 945 51% 925 49%
40-59 4 428 2 096 47% 2 332 53%
60+ 2 274 826 36% 1 448 64%
Ogółem 9 285 4 164 45% 5 121 55%

Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 4 1 25% 3 75%
30-39 51 11 22% 40 78%
40-59 226 64 28% 162 72%
60+ 79 15 19% 64 81%
Ogółem 360 91 25% 269 75%