Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 2 390 845
Wyborców 1 976 999
Obwodów 1 732
 • Wybory do Sejmiku Województwa Łódzkiego
 • Wyniki głosowania do sejmiku
 • Wyniki wyborów do sejmiku
 • Geografia

Geografia

Powiaty

Powiaty Liczba Liczba Liczba wybieranych
Mieszkańców Wyborców Obwodów Okręgów wyborczych rad powiatów Gmin Wójtów Burmistrzów Prezydentów
Ogółem w tym:
pow. 20 tys. do 20 tys.
belzchatowskibełchatowski 111 685 90 530 72 5 8 1 7 6 1 1
kutnowskikutnowski 96 309 80 718 83 5 11 1 10 8 2 1
lzaskiłaski 49 687 40 952 39 3 5 1 4 4 1 0
lzezczyckiłęczycki 51 193 42 253 49 4 8 0 8 7 1 0
lzowickiłowicki 78 197 64 474 71 4 10 1 9 9 1 0
lzozdzki wschodniłódzki wschodni 70 344 56 761 76 4 6 1 5 3 3 0
opoczynzskiopoczyński 77 288 62 327 74 3 8 1 7 6 2 0
pabianickipabianicki 114 456 95 263 71 6 7 1 6 5 1 1
pajezczanzskipajęczański 51 919 42 677 39 5 8 0 8 6 2 0
piotrkowskipiotrkowski 91 549 73 330 76 5 11 0 11 9 2 0
poddezbickipoddębicki 40 977 33 871 51 4 6 0 6 4 2 0
radomszczanzskiradomszczański 112 310 92 941 87 5 14 1 13 11 2 1
rawskirawski 48 623 39 511 29 4 6 0 6 4 2 0
sieradzkisieradzki 117 007 96 285 93 5 11 1 10 7 3 1
skierniewickiskierniewicki 38 134 30 616 39 3 9 0 9 9 0 0
tomaszowskitomaszowski 114 595 93 774 78 6 11 1 10 10 0 1
wielunzskiwieluński 76 741 62 667 79 3 10 1 9 9 1 0
wieruszowskiwieruszowski 42 306 34 138 38 3 7 0 7 6 1 0
zdunzskowolskizduńskowolski 65 148 53 164 42 6 4 1 3 2 1 1
zgierskizgierski 160 503 132 319 122 6 9 2 7 4 4 1
brzezinzskibrzeziński 30 395 24 942 39 3 5 0 5 4 1 0
Podsumowanie 1 639 366 1 343 513 1 347 92 174 14 160 133 33 8

Miasta na prawach powiatu

Miasto Liczba
Obwodów Okręgów Mandatów Komitetów Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
miasto lzozdzzMiasto Łódź 317 8 40 74 458
miasto piotrkozw trybunalskiMiasto Piotrków Trybunalski 41 4 23 23 173
miasto skierniewiceMiasto Skierniewice 27 4 21 12 82

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Łódź 9 536 647 13 127
0.0000020000Nr 2 powiat kutnowski, powiat łęczycki, powiat łowicki, powiat zgierski 5 319 750 12 73
0.0000030000Nr 3 powiat łaski, powiat pabianicki, powiat pajęczański, powiat poddębicki, powiat sieradzki, powiat wieluński, powiat wieruszowski, powiat zduńskowolski 8 459 002 13 112
0.0000040000Nr 4 Piotrków Trybunalski, powiat bełchatowski, powiat łódzki wschodni, powiat piotrkowski, powiat radomszczański 6 372 574 12 84
0.0000050000Nr 5 Skierniewice, powiat opoczyński, powiat rawski, powiat skierniewicki, powiat tomaszowski, powiat brzeziński 5 288 960 13 82
Podsumowanie 33 1 976 933 63 478

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5
1 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 9 5 8 6 5 33
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 11 7 10 8 7 43
3 KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI KW PARTIA ZIELONI 7 6 6 5 6 30
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 11 7 10 8 7 43
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM KKW SLD LEWICA RAZEM 11 7 10 8 7 43
6 KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM KW RAZEM 10 6 9 7 6 38
7 KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP KW RUCH NARODOWY RP 11 5 8 6 7 37
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 KWW KUKIZ'15 11 7 10 8 7 43
9 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE 11 5 7 8 7 38
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 11 7 10 8 7 43
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKCJA NARODOWA KWW AKCJA NARODOWA 7 5 5 5 5 27
12 KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI KW WOLNI I SOLIDARNI 10 6 9 7 6 38
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA 7 10 5 22

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 537 027 309 175 307 990 57.35% 0.05735
295 198 95.85% 0.09585
Tak
2 319 707 174 790 174 660 54.63% 0.05463
160 214 91.73% 0.09173
Tak
3 459 056 263 326 262 319 57.14% 0.05714
240 235 91.58% 0.09158
Tak
4 372 984 216 284 215 987 57.91% 0.05791
198 553 91.93% 0.09193
Tak
5 289 142 164 980 164 638 56.94% 0.05694
152 916 92.88% 0.09288
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
1 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 40 875 33 3.90% 0.0039
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 136 743 43 13.06% 0.01306
3 KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI 14 047 30 1.34% 0.00134
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 297 245 43 28.39% 0.02839
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 66 160 43 6.32% 0.00632
6 KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM 18 016 38 1.72% 0.00172
7 KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP 12 200 37 1.17% 0.00117
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 61 333 43 5.86% 0.00586
9 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE 14 435 38 1.38% 0.00138
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 365 241 43 34.88% 0.03488
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKCJA NARODOWA 5 654 27 0.54% 0.00054
12 KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI 10 798 38 1.03% 0.00103
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA 4 369 22 0.42% 0.00042

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych Udział w podziale mandatów
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
1 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 40 875 33 0 3.90% 0.0039
Nie
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 136 743 43 4 13.06% 0.01306
Tak
3 KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI 14 047 30 0 1.34% 0.00134
Nie
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 297 245 43 12 28.39% 0.02839
Tak
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 66 160 43 0 6.32% 0.00632
Nie
6 KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM 18 016 38 0 1.72% 0.00172
Nie
7 KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP 12 200 37 0 1.17% 0.00117
Nie
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 61 333 43 0 5.86% 0.00586
Nie
9 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE 14 435 38 0 1.38% 0.00138
Nie
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 365 241 43 17 34.88% 0.03488
Tak
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKCJA NARODOWA 5 654 27 0 0.54% 0.00054
Nie
12 KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI 10 798 38 0 1.03% 0.00103
Nie
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA 4 369 22 0 0.42% 0.00042
Nie

Sejmik Województwa Łódzkiego - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 1 1 HIBNER Elżbieta 5 467 1.85% 0.00185
Nie
1 1 2 STRZELECKI Jacek Stanisław 669 0.23% 0.00023
Nie
1 1 3 KOŁECKA Izabella Barbara 861 0.29% 0.00029
Nie
1 1 4 JACKOWSKA Anna Maria 948 0.32% 0.00032
Nie
1 1 5 WESOŁOWSKI Krzysztof Michał 798 0.27% 0.00027
Nie
1 1 6 SADOWSKA Agata Jolanta 1 427 0.48% 0.00048
Nie
1 1 7 WOŹNIAK Krzysztof 615 0.21% 0.00021
Nie
1 1 8 SKOREK Sławomir Maciej 266 0.09% 9.0E-5
Nie
1 1 9 DERECKI Tomasz 717 0.24% 0.00024
Nie
1 2 1 SIEMIŃSKI Henryk Stanisław 1 364 0.46% 0.00046
Nie
1 2 2 ŁUNIEWSKA-BURY Jolanta 721 0.24% 0.00024
Nie
1 2 3 KACZMAREK Bogusław Marian 417 0.14% 0.00014
Nie
1 2 4 MAJEWSKI Eugeniusz Paweł 475 0.16% 0.00016
Nie
1 2 5 ZGIERSKA Wiesława Teresa 536 0.18% 0.00018
Nie
1 2 6 BOREK Marcin 511 0.17% 0.00017
Nie
1 2 7 TOMASIK Sylwia Katarzyna 346 0.12% 0.00012
Nie
1 2 8 CHMIELEWSKA-PYTKA Beata Joanna 419 0.14% 0.00014
Nie
1 2 9 KRYZIŃSKI Tomasz Piotr 112 0.04% 4.0E-5
Nie
1 2 10 PIONTEK Marcin Tomasz 223 0.08% 8.0E-5
Nie
1 2 11 BEDNAREK Maksymilian Patryk 1 287 0.44% 0.00044
Nie
1 3 1 GAŁKIEWICZ Magdalena Anna 2 370 0.80% 0.0008
Nie
1 3 2 SKOŚKIEWICZ Marcin Aleksander 273 0.09% 9.0E-5
Nie
1 3 3 ANDRZEJCZAK Mariola 362 0.12% 0.00012
Nie
1 3 4 MAŃCZAK Agnieszka Ludwika 330 0.11% 0.00011
Nie
1 3 5 BAUER Włodzimierz Jacek 230 0.08% 8.0E-5
Nie
1 3 6 PEREK-JURA Monika Agnieszka 381 0.13% 0.00013
Nie
1 3 7 SIERADZKI Marcin Jerzy 423 0.14% 0.00014
Nie
1 4 1 BLIŹNIUK Paweł Kazimierz 48 077 16.29% 0.01629
Tak
1 4 2 DRĄŻCZYK Paweł Feliks 4 418 1.50% 0.0015
Nie
1 4 3 SKRZYDLEWSKA Joanna Katarzyna 56 836 19.25% 0.01925
Tak
1 4 4 BUGAJSKI Marcin Andrzej 6 363 2.16% 0.00216
Tak
1 4 5 RABIEGA Anna Barbara 5 962 2.02% 0.00202
Tak
1 4 6 ZIEMNIEWICZ Bożena Maria 5 939 2.01% 0.00201
Tak
1 4 7 BOGUSZ Mateusz Filip 2 515 0.85% 0.00085
Nie
1 4 8 SOZAŃSKI Przemysław Robert 782 0.26% 0.00026
Nie
1 4 9 MARCZAK Maciej Szymon 2 063 0.70% 0.0007
Nie
1 4 10 CIEPŁUCHA Paulina Izabela 4 229 1.43% 0.00143
Nie
1 4 11 SADOWSKA Katarzyna Sandra 8 951 3.03% 0.00303
Tak
1 5 1 MAJEWSKI Grzegorz Piotr 6 566 2.22% 0.00222
Nie
1 5 2 BORS Piotr Marcin 5 407 1.83% 0.00183
Nie
1 5 3 ŚWIDERSKA Beata Katarzyna 2 330 0.79% 0.00079
Nie
1 5 4 LESZCZYŃSKI Lech Mirosław 738 0.25% 0.00025
Nie
1 5 5 SAWICKA-KACPRZAK Monika Maria 1 289 0.44% 0.00044
Nie
1 5 6 BŁOCH Jacek Dariusz 955 0.32% 0.00032
Nie
1 5 7 PAWLIK-NOWACKA Wioleta Kamila 924 0.31% 0.00031
Nie
1 5 8 BŁASZCZYK Marek 764 0.26% 0.00026
Nie
1 5 9 WNUK Alina 832 0.28% 0.00028
Nie
1 5 10 PIERÓG Piotr 890 0.30% 0.0003
Nie
1 5 11 TEODORCZYK Mieczysław 2 781 0.94% 0.00094
Nie
1 6 1 KRYSIAK Wioleta Magdalena 2 374 0.80% 0.0008
Nie
1 6 2 MIGAS Bartosz Piotr 643 0.22% 0.00022
Nie
1 6 3 CHMURSKA Alicja 575 0.19% 0.00019
Nie
1 6 4 PAWŁOWSKI Adam Kazimierz 277 0.09% 9.0E-5
Nie
1 6 5 KORCZYŃSKA Agnieszka Anna 369 0.13% 0.00013
Nie
1 6 6 BRUDZ Bartosz Sebastian 136 0.05% 5.0E-5
Nie
1 6 7 URBAŃCZYK Ewa Krystyna 247 0.08% 8.0E-5
Nie
1 6 8 WILMOWSKI Adam Marek 194 0.07% 7.0E-5
Nie
1 6 9 JÓŹWIAK Weronika Bronisława 201 0.07% 7.0E-5
Nie
1 6 10 RACHALEWSKI Michał Cezary 201 0.07% 7.0E-5
Nie
1 7 1 ZIEMBA Dariusz Zdzisław 1 482 0.50% 0.0005
Nie
1 7 2 ROGALSKI Andrzej Leszek 188 0.06% 6.0E-5
Nie
1 7 3 MATERA Bolesław Tadeusz 121 0.04% 4.0E-5
Nie
1 7 4 ANTONIAK Justyna 183 0.06% 6.0E-5
Nie
1 7 5 SOCHACZEWSKI Sebastian Dariusz 124 0.04% 4.0E-5
Nie
1 7 6 TOMASZEWSKA Marta Maria 200 0.07% 7.0E-5
Nie
1 7 7 WIERZBOWSKA Bożena Aneta 91 0.03% 3.0E-5
Nie
1 7 8 GWARDECKA Martyna Katarzyna 49 0.02% 2.0E-5
Nie
1 7 9 PYTLICZEK Małgorzata 68 0.02% 2.0E-5
Nie
1 7 10 KRASZEWSKI Adam Grzegorz 69 0.02% 2.0E-5
Nie
1 7 11 HEJNIAK Sebastian Patryk 164 0.06% 6.0E-5
Nie
1 8 1 JABŁOŃSKI Ireneusz 6 225 2.11% 0.00211
Nie
1 8 2 PETERMAN Radosław Włodzimierz 608 0.21% 0.00021
Nie
1 8 3 FRANEK Zofia 1 363 0.46% 0.00046
Nie
1 8 4 STĘPNIEWSKI Marek 935 0.32% 0.00032
Nie
1 8 5 PASTWA Katarzyna 733 0.25% 0.00025
Nie
1 8 6 SKRZYŃSKA Ewa 1 509 0.51% 0.00051
Nie
1 8 7 SZTEMBOROWSKI Grzegorz Zbigniew 344 0.12% 0.00012
Nie
1 8 8 NOWACKI Jacek Tomasz 656 0.22% 0.00022
Nie
1 8 9 PASTWA Łukasz Marek 317 0.11% 0.00011
Nie
1 8 10 MARCINKOWSKA-PIEKUT Urszula Izabela 578 0.20% 0.0002
Nie
1 8 11 MUSSUR Mirosław 486 0.16% 0.00016
Nie
1 9 1 LIPCZYK Zbigniew Jerzy 2 439 0.83% 0.00083
Nie
1 9 2 LUTOMSKI Dawid Sebastian 303 0.10% 0.0001
Nie
1 9 3 RENGERT Magdalena Anna 185 0.06% 6.0E-5
Nie
1 9 4 DOMAGAŁA Rafał Michał 361 0.12% 0.00012
Nie
1 9 5 UTECHT-JARZYŃSKA Greta 91 0.03% 3.0E-5
Nie
1 9 6 MROŻEK Damian Robert 236 0.08% 8.0E-5
Nie
1 9 7 ANIMUCKI Paweł Jan 114 0.04% 4.0E-5
Nie
1 9 8 KULIŚ Jakub Stanisław 104 0.04% 4.0E-5
Nie
1 9 9 NOWIŃSKA Justyna 232 0.08% 8.0E-5
Nie
1 9 10 MODRZEJEWSKA Justyna Katarzyna 143 0.05% 5.0E-5
Nie
1 9 11 TUREK Michał Maksymilian 153 0.05% 5.0E-5
Nie
1 10 1 ADAMCZYK Piotr 37 856 12.82% 0.01282
Tak
1 10 2 FISIAK Włodzimierz 7 385 2.50% 0.0025
Tak
1 10 3 GĘBSKI Krzysztof Jan 1 699 0.58% 0.00058
Nie
1 10 4 MAGIN Łukasz 6 312 2.14% 0.00214
Nie
1 10 5 ROSIAK Halina Barbara 8 677 2.94% 0.00294
Tak
1 10 6 KRÓL Michał Tomasz 6 192 2.10% 0.0021
Nie
1 10 7 LIK Krzysztof Jerzy 737 0.25% 0.00025
Nie
1 10 8 BOBRAS-PAJĄK Jolanta Ewa 878 0.30% 0.0003
Nie
1 10 9 CAŁA Jolanta Barbara 1 122 0.38% 0.00038
Nie
1 10 10 ZBIDI Anna Franciszka 501 0.17% 0.00017
Nie
1 10 11 KARDAS Paulina Marianna 2 198 0.74% 0.00074
Nie
1 11 1 PAWŁOWSKA Barbara Sława 488 0.17% 0.00017
Nie
1 11 2 PIOTROWSKI Piotr 299 0.10% 0.0001
Nie
1 11 3 SMOLIŃSKI Adam Karol 92 0.03% 3.0E-5
Nie
1 11 4 SADAWA Franciszek Kazimierz 40 0.01% 1.0E-5
Nie
1 11 5 JAKUBOWSKA Sylwia Elżbieta 124 0.04% 4.0E-5
Nie
1 11 6 WIERUSZYŃSKI Miłosz Jarosław 49 0.02% 2.0E-5
Nie
1 11 7 CZARNOTA-KRAKOWIAK Barbara Teresa 85 0.03% 3.0E-5
Nie
1 12 1 KULA Zbigniew Andrzej 267 0.09% 9.0E-5
Nie
1 12 2 ANDRYSIAK Piotr Karol 107 0.04% 4.0E-5
Nie
1 12 3 TRZEBIŃSKA Aneta 149 0.05% 5.0E-5
Nie
1 12 4 RYCERZ Aleksandra 157 0.05% 5.0E-5
Nie
1 12 5 BREWIŃSKI Henryk 26 0.01% 1.0E-5
Nie
1 12 6 SOMPOLSKA Teresa 110 0.04% 4.0E-5
Nie
1 12 7 WRÓBEL Cezary 90 0.03% 3.0E-5
Nie
1 12 8 KOŹLIK Waldemar Andrzej 32 0.01% 1.0E-5
Nie
1 12 9 JASZCZUK Barbara Kazimiera 49 0.02% 2.0E-5
Nie
1 12 10 NOWAKOWSKI Zdzisław Kazimierz 65 0.02% 2.0E-5
Nie
1 13 1 KRYSKA Jolanta Grażyna 385 0.13% 0.00013
Nie
1 13 2 ŁASKA Konrad Dariusz 107 0.04% 4.0E-5
Nie
1 13 3 SKIBIŃSKI Dawid Piotr 105 0.04% 4.0E-5
Nie
1 13 4 GRZĘDOWSKI Mirosław 52 0.02% 2.0E-5
Nie
1 13 5 GOŁĘBIOWSKA Anna Maria 164 0.06% 6.0E-5
Nie
1 13 6 MALICKA Julia 224 0.08% 8.0E-5
Nie
1 13 7 DOMINIAK Grzegorz Maciej 145 0.05% 5.0E-5
Nie
2 1 1 WALCZYK Artur Jan 2 664 1.66% 0.00166
Nie
2 1 2 PIECHOCKI Dariusz Robert 1 014 0.63% 0.00063
Nie
2 1 3 SADOWSKA Urszula 2 103 1.31% 0.00131
Nie
2 1 4 FRYDRYSIAK Renata 1 008 0.63% 0.00063
Nie
2 1 5 AUGUSTYNIAK Artur 1 926 1.20% 0.0012
Nie
2 2 1 SZPAKOWSKI Dariusz Jarosław 6 251 3.90% 0.0039
Nie
2 2 2 PACHOLSKI Michał Tomasz 3 332 2.08% 0.00208
Nie
2 2 3 WOŁOSZYN Paweł Tadeusz 2 410 1.50% 0.0015
Nie
2 2 4 MOTYLIŃSKA Bożena 1 611 1.01% 0.00101
Nie
2 2 5 PIETRZAK Maria Wanda 1 819 1.14% 0.00114
Nie
2 2 6 MIKOŁAJCZYK Anna 1 721 1.07% 0.00107
Nie
2 2 7 MYCZKA Andrzej 1 476 0.92% 0.00092
Nie
2 3 1 MIGALA Anna Gabriela 706 0.44% 0.00044
Nie
2 3 2 GAJEWSKI Aleksander Grzegorz 337 0.21% 0.00021
Nie
2 3 3 DĘBIŃSKA Sylwia Weronika 389 0.24% 0.00024
Nie
2 3 4 ZEMLER Norbert Maria 299 0.19% 0.00019
Nie
2 3 5 KAMEDUŁA Anna Maria 263 0.16% 0.00016
Nie
2 3 6 ROŻNOWSKI Marcin Kazimierz 217 0.14% 0.00014
Nie
2 4 1 JOŃSKI Dariusz 20 853 13.02% 0.01302
Tak
2 4 2 RAFALSKA Ilona Maria 12 451 7.77% 0.00777
Tak
2 4 3 LEWANDOWSKA Iwona Elżbieta 3 723 2.32% 0.00232
Nie
2 4 4 GROEGER Martin Józef 426 0.27% 0.00027
Nie
2 4 5 WÓJCIK Zbigniew 1 523 0.95% 0.00095
Nie
2 4 6 WRÓBLEWSKI Marek Henryk 616 0.38% 0.00038
Nie
2 4 7 STRUMIAN Edyta Grażyna 1 566 0.98% 0.00098
Nie
2 5 1 ADAMSKA-MAKOWSKA Anna Małgorzata 2 489 1.55% 0.00155
Nie
2 5 2 BARANOWSKI Bogdan 835 0.52% 0.00052
Nie
2 5 3 CZAJKA Aneta 1 067 0.67% 0.00067
Nie
2 5 4 CHLEBNA Wanda 861 0.54% 0.00054
Nie
2 5 5 SZYDLIK Grzegorz 477 0.30% 0.0003
Nie
2 5 6 MAMIŃSKA Zuzanna Wanda 450 0.28% 0.00028
Nie
2 5 7 CIEŚLAK Janusz Antoni 456 0.28% 0.00028
Nie
2 6 1 MIRYS Mateusz Piotr 1 024 0.64% 0.00064
Nie
2 6 2 BARTOCHOWSKA Grażyna Maria 223 0.14% 0.00014
Nie
2 6 3 ROGALSKI Piotr 346 0.22% 0.00022
Nie
2 6 4 BABSKA Justyna 260 0.16% 0.00016
Nie
2 6 5 GRABSKI Rafał 309 0.19% 0.00019
Nie
2 6 6 SZEWCZYK Daria Magdalena 390 0.24% 0.00024
Nie
2 7 1 SOBCZAK Justyna 1 185 0.74% 0.00074
Nie
2 7 2 KARASIEWICZ Andrzej Damian 314 0.20% 0.0002
Nie
2 7 3 ZAREMBA Krzysztof Piotr 316 0.20% 0.0002
Nie
2 7 4 SKOWRONEK Angelika 247 0.15% 0.00015
Nie
2 7 5 BEDNAREK Krzysztof Jan 311 0.19% 0.00019
Nie
2 8 1 MIKLAS Krzysztof 6 327 3.95% 0.00395
Nie
2 8 2 CZWAJDA Liliana Maria 718 0.45% 0.00045
Nie
2 8 3 ZIÓŁKOWSKA Justyna 1 665 1.04% 0.00104
Nie
2 8 4 OLCZAK Dariusz Jan 1 224 0.76% 0.00076
Nie
2 8 5 ŁUCZAK-FILIPEK Bogumiła Katarzyna 353 0.22% 0.00022
Nie
2 8 6 KOŹLIK Marta 643 0.40% 0.0004
Nie
2 8 7 CHOŁUJ Jacek 841 0.52% 0.00052
Nie
2 9 1 WANDACHOWICZ Krystian 794 0.50% 0.0005
Nie
2 9 2 UTECHT Bożena Teresa 121 0.08% 8.0E-5
Nie
2 9 3 SZOSZKIEWICZ Anna 428 0.27% 0.00027
Nie
2 9 4 KĘDZIERSKA Ewa 387 0.24% 0.00024
Nie
2 9 5 MUSZYŃSKI Jakub 347 0.22% 0.00022
Nie
2 10 1 ANTCZAK Alicja Elżbieta 17 562 10.96% 0.01096
Tak
2 10 2 BARYŁA Robert Piotr 8 959 5.59% 0.00559
Nie
2 10 3 LINKOWSKI Zbigniew Sylwester 9 252 5.77% 0.00577
Tak
2 10 4 GÓRCZYŃSKI Andrzej Robert 8 852 5.53% 0.00553
Nie
2 10 5 NICIAK Ewelina Elżbieta 2 551 1.59% 0.00159
Nie
2 10 6 ŚMIAŁEK Jolanta Krystyna 2 773 1.73% 0.00173
Nie
2 10 7 WOJCIECHOWSKI Waldemar Jan 9 924 6.19% 0.00619
Tak
2 11 1 KLIMCZAK Kamil Michał 614 0.38% 0.00038
Nie
2 11 2 PERSOWSKI Krzysztof Tadeusz 81 0.05% 5.0E-5
Nie
2 11 3 KUBIAK Bożenna Zofia 291 0.18% 0.00018
Nie
2 11 4 KUCHARSKA Agata Maria 321 0.20% 0.0002
Nie
2 11 5 WŁOSTEK Jarosław Maciej 334 0.21% 0.00021
Nie
2 12 1 OLEJNICZAK Bogusław Andrzej 1 206 0.75% 0.00075
Nie
2 12 2 JÓŹWIAK Katarzyna Monika 421 0.26% 0.00026
Nie
2 12 3 BALCERAK Tomasz 198 0.12% 0.00012
Nie
2 12 4 SZAŁKIEWICZ Sławomir 94 0.06% 6.0E-5
Nie
2 12 5 DURKA Zofia 278 0.17% 0.00017
Nie
2 12 6 WAWRZYNIAK Magdalena Małgorzata 391 0.24% 0.00024
Nie
3 1 1 PILARSKA Magdalena Izabela 3 817 1.59% 0.00159
Nie
3 1 2 FREMEL Radosław Dariusz 274 0.11% 0.00011
Nie
3 1 3 GŁOWACKI Krzysztof 1 011 0.42% 0.00042
Nie
3 1 4 GAWRON Anna Małgorzata 1 206 0.50% 0.0005
Nie
3 1 5 DANISIEWICZ Robert Dariusz 358 0.15% 0.00015
Nie
3 1 6 STAWIŃSKI Robert Krzysztof 446 0.19% 0.00019
Nie
3 1 7 ROBACZYŃSKI Adrian Piotr 354 0.15% 0.00015
Nie
3 1 8 KAROLEWSKA Renata Grażyna 1 242 0.52% 0.00052
Nie
3 2 1 ZIĘBA-GZIK Jolanta 16 629 6.92% 0.00692
Tak
3 2 2 CHOWIS Andrzej Franciszek 7 951 3.31% 0.00331
Tak
3 2 3 NAWROCKA Elżbieta Renata 5 253 2.19% 0.00219
Nie
3 2 4 WRÓBEL Jerzy 4 096 1.70% 0.0017
Nie
3 2 5 OLAS-BERNACKA Ewa Katarzyna 853 0.36% 0.00036
Nie
3 2 6 WEŁNA Jarosław Leszek 1 183 0.49% 0.00049
Nie
3 2 7 NOWAK Adam Paweł 5 166 2.15% 0.00215
Nie
3 2 8 ZATON-SMOK Ewa Katarzyna 920 0.38% 0.00038
Nie
3 2 9 STĘPIEŃ Anna Maria 1 511 0.63% 0.00063
Nie
3 2 10 STASIAK Wiesław Wojciech 3 373 1.40% 0.0014
Nie
3 3 1 STEMPKOWSKI Adrian Sławomir 585 0.24% 0.00024
Nie
3 3 2 WOCHOWSKA Małgorzata 476 0.20% 0.0002
Nie
3 3 3 FILIPIAK Bogumił 332 0.14% 0.00014
Nie
3 3 4 MIŚKIEWICZ Jolanta Maria 644 0.27% 0.00027
Nie
3 3 5 KOPERTOWSKI Łukasz Paweł 165 0.07% 7.0E-5
Nie
3 3 6 BORKIET Jadwiga 372 0.15% 0.00015
Nie
3 4 1 STĘPIEŃ Witold Heronim 21 815 9.08% 0.00908
Tak
3 4 2 SKIBIŃSKI Przemysław Józef 2 303 0.96% 0.00096
Nie
3 4 3 RYL Dorota Helena 6 844 2.85% 0.00285
Nie
3 4 4 BARTOS Bartłomiej 1 736 0.72% 0.00072
Nie
3 4 5 OWCZAREK Andrzej 7 621 3.17% 0.00317
Tak
3 4 6 CHEŁMIŃSKA Jolanta Maria 2 291 0.95% 0.00095
Nie
3 4 7 BIEGAJŁO Małgorzata Barbara 3 496 1.46% 0.00146
Nie
3 4 8 ŁACMAŃSKI Krzysztof Antoni 679 0.28% 0.00028
Nie
3 4 9 KUTZNER Grażyna 985 0.41% 0.00041
Nie
3 4 10 MARCZAK Sławomira 1 410 0.59% 0.00059
Nie
3 5 1 OLEJNICZAK Cezary Roman 5 759 2.40% 0.0024
Nie
3 5 2 KAŹMIERSKA-MAŁYSKA Iwona Monika 2 730 1.14% 0.00114
Nie
3 5 3 MICHALSKA-SZMYTKE Joanna Katarzyna 864 0.36% 0.00036
Nie
3 5 4 LEŚNICZAK Henryk Jan 630 0.26% 0.00026
Nie
3 5 5 CEGLARSKA Bożena Teresa 709 0.30% 0.0003
Nie
3 5 6 KOWALSKI Stanisław Kazimierz 509 0.21% 0.00021
Nie
3 5 7 STASIAK Stanisław Kazimierz 726 0.30% 0.0003
Nie
3 5 8 SOBOLAK Renata Wioletta 314 0.13% 0.00013
Nie
3 5 9 SOBIERAJSKA Małgorzata Teresa 511 0.21% 0.00021
Nie
3 5 10 ANDRZEJCZAK Arkadiusz 889 0.37% 0.00037
Nie
3 6 1 SIKORA Anna Iwona 1 848 0.77% 0.00077
Nie
3 6 2 ORZECHOWSKI Tomasz 206 0.09% 9.0E-5
Nie
3 6 3 BŁASZCZYK Anna Lidia 436 0.18% 0.00018
Nie
3 6 4 RAJ Przemysław 420 0.17% 0.00017
Nie
3 6 5 KRAWCZYK Ewa 542 0.23% 0.00023
Nie
3 6 6 MINKIEWICZ Tomasz Jacek 84 0.03% 3.0E-5
Nie
3 6 7 KAMIŃSKA Monika Maria 246 0.10% 0.0001
Nie
3 6 8 BEWICZ Jakub Wojciech 44 0.02% 2.0E-5
Nie
3 6 9 CHRZANOWSKA-PRZYBYLSKA Patrycja Agnieszka 177 0.07% 7.0E-5
Nie
3 7 1 GIEROWSKI Rafał 914 0.38% 0.00038
Nie
3 7 2 SZEWCZYK Krzysztof Andrzej 318 0.13% 0.00013
Nie
3 7 3 CHLEBICZ Marlena Anna 198 0.08% 8.0E-5
Nie
3 7 4 KALISZEWSKA Karolina Barbara 161 0.07% 7.0E-5
Nie
3 7 5 KAMIŃSKA Anna 398 0.17% 0.00017
Nie
3 7 6 DZIEDZIELA Jacek 114 0.05% 5.0E-5
Nie
3 7 7 SZCZEŚNIAK Katarzyna Dorota 146 0.06% 6.0E-5
Nie
3 7 8 BŁASZCZYK Marcin 310 0.13% 0.00013
Nie
3 8 1 PARNIEWSKI Paweł 3 707 1.54% 0.00154
Nie
3 8 2 KRÓLIKOWSKI Jan 1 578 0.66% 0.00066
Nie
3 8 3 KOSTRZEWA Sylwester Jan 1 217 0.51% 0.00051
Nie
3 8 4 CHOCZAJ Tomasz Andrzej 811 0.34% 0.00034
Nie
3 8 5 LISOWSKI Arkadiusz Zbigniew 770 0.32% 0.00032
Nie
3 8 6 FLOREK Małgorzata Katarzyna 1 360 0.57% 0.00057
Nie
3 8 7 MAJCHRZAK Marta Joanna 1 173 0.49% 0.00049
Nie
3 8 8 GOŁACKA Izabela Małgorzata 543 0.23% 0.00023
Nie
3 8 9 KASZA Grzegorz Leszek 488 0.20% 0.0002
Nie
3 8 10 RUMIJOWSKA-GALEWICZ Anna Maria 451 0.19% 0.00019
Nie
3 9 1 UTECHT Waldemar Arkadiusz 971 0.40% 0.0004
Nie
3 9 2 KĘDZIERSKI Lech Tomasz 364 0.15% 0.00015
Nie
3 9 3 KĘDZIAK Joanna 388 0.16% 0.00016
Nie
3 9 4 MUSZYŃSKA Helena Katarzyna 292 0.12% 0.00012
Nie
3 9 5 DOBIESZ Alicja Maria 155 0.06% 6.0E-5
Nie
3 9 6 MARCZAK Artur Piotr 307 0.13% 0.00013
Nie
3 9 7 WOLNIEWICZ Adam Jan 320 0.13% 0.00013
Nie
3 10 1 CIEBIADA Krzysztof 24 973 10.40% 0.0104
Tak
3 10 2 SAGAN Marlena Barbara 19 997 8.32% 0.00832
Tak
3 10 3 KIEDOS Edward Józef 7 187 2.99% 0.00299
Nie
3 10 4 PIETKIEWICZ Jakub Maciej 2 735 1.14% 0.00114
Nie
3 10 5 KOPERSKA Iwona Edyta 7 705 3.21% 0.00321
Tak
3 10 6 KRZAK Michał Bazyli 4 351 1.81% 0.00181
Nie
3 10 7 MATYSIAK Rafał Stefan 4 785 1.99% 0.00199
Nie
3 10 8 CIURA Paulina Kinga 5 544 2.31% 0.00231
Nie
3 10 9 WIĘCKOWSKA Dorota Anna 8 583 3.57% 0.00357
Tak
3 10 10 PRZYBYŁA Robert 5 792 2.41% 0.00241
Nie
3 11 1 GUDAŚ Henryk 458 0.19% 0.00019
Nie
3 11 2 ZAWODZIŃSKA Marzena 106 0.04% 4.0E-5
Nie
3 11 3 LOBKA Grzegorz Janusz 162 0.07% 7.0E-5
Nie
3 11 4 OTTO Marianna Magdalena 231 0.10% 0.0001
Nie
3 11 5 MANZEL Cezary 56 0.02% 2.0E-5
Nie
3 12 1 CŁAPA Iwona Agnieszka 1 484 0.62% 0.00062
Nie
3 12 2 WOŹNIAK Rafał Piotr 494 0.21% 0.00021
Nie
3 12 3 RODZIEWICZ Piotr Hubert 101 0.04% 4.0E-5
Nie
3 12 4 WERBICKA Tatiana Ewa 187 0.08% 8.0E-5
Nie
3 12 5 DZIERAN Jarosław Cezary 152 0.06% 6.0E-5
Nie
3 12 6 WOŹNIAK Stanisław 176 0.07% 7.0E-5
Nie
3 12 7 CZERWIŃSKA Inga Katarzyna 120 0.05% 5.0E-5
Nie
3 12 8 CIECHANOWSKA Teresa Małgorzata 182 0.08% 8.0E-5
Nie
3 12 9 FRANELAK Iwona 133 0.06% 6.0E-5
Nie
3 13 1 ANDRYSIAK Grzegorz Witold 383 0.16% 0.00016
Nie
3 13 2 GWIS Piotr Dominik 206 0.09% 9.0E-5
Nie
3 13 3 MARENDZIAK Sebastian Dariusz 78 0.03% 3.0E-5
Nie
3 13 4 TOMASZEWSKA Aleksandra Katarzyna 301 0.13% 0.00013
Nie
3 13 5 PIEDO Magdalena Karolina 105 0.04% 4.0E-5
Nie
3 13 6 MACIASZEK Krzysztof Stanisław 132 0.05% 5.0E-5
Nie
3 13 7 MALINOWSKA Romana Stanisława 109 0.05% 5.0E-5
Nie
3 13 8 MAJEWSKA Marlena Edyta 186 0.08% 8.0E-5
Nie
3 13 9 WALCZAK Sylwia Agnieszka 310 0.13% 0.00013
Nie
3 13 10 ŁASKA Beniamin Gabriel 236 0.10% 0.0001
Nie
4 1 1 SKUPIŃSKI Przemysław Szczepan 2 856 1.44% 0.00144
Nie
4 1 2 BIERNACKI Rafał Krzysztof 1 151 0.58% 0.00058
Nie
4 1 3 SYNCEREK Joanna Agnieszka 647 0.33% 0.00033
Nie
4 1 4 SZKLAREK Joanna Aneta 1 355 0.68% 0.00068
Nie
4 1 5 RADZIŃSKA Agnieszka Anna 1 055 0.53% 0.00053
Nie
4 1 6 BRATUS Michał Benedykt 509 0.26% 0.00026
Nie
4 2 1 MAZUR Marek Marian 10 340 5.21% 0.00521
Tak
4 2 2 KACZMAREK Jerzy Wojciech 5 232 2.64% 0.00264
Nie
4 2 3 BARTKOWSKA Eliza Jadwiga 1 040 0.52% 0.00052
Nie
4 2 4 LEWIŃSKI Błażej Tadeusz 1 220 0.61% 0.00061
Nie
4 2 5 SAWICKA Monika Anna 1 544 0.78% 0.00078
Nie
4 2 6 KACZOROWSKA Maria 1 527 0.77% 0.00077
Nie
4 2 7 GANDZIAREK Jolanta 963 0.49% 0.00049
Nie
4 2 8 OSSOWSKI Miron Tadeusz 2 451 1.23% 0.00123
Nie
4 3 1 KOSOWSKI Przemysław Piotr 1 434 0.72% 0.00072
Nie
4 3 2 MARAS Justyna Katarzyna 416 0.21% 0.00021
Nie
4 3 3 FLAK Marcin Tadeusz 500 0.25% 0.00025
Nie
4 3 4 SKOŚKIEWICZ Katarzyna 230 0.12% 0.00012
Nie
4 3 5 RADWAŃSKA Małgorzata Katarzyna 625 0.31% 0.00031
Nie
4 4 1 KOWALCZYK Paweł 11 883 5.98% 0.00598
Tak
4 4 2 KACZOROWSKI Jacek Wiktor 5 804 2.92% 0.00292
Nie
4 4 3 SPÓLNICKA Magdalena Sylwia 10 116 5.09% 0.00509
Nie
4 4 4 SOKALSKI Jacek Marian 5 814 2.93% 0.00293
Nie
4 4 5 ALAMA Michał 1 287 0.65% 0.00065
Nie
4 4 6 BALD Zuzanna Helena 770 0.39% 0.00039
Nie
4 4 7 MILER Magdalena Anna 1 199 0.60% 0.0006
Nie
4 4 8 WOCHNA Sławomir Witold 2 607 1.31% 0.00131
Nie
4 5 1 OSTROWSKI Artur Zygmunt 9 465 4.77% 0.00477
Nie
4 5 2 ROZPARA Tadeusz 3 849 1.94% 0.00194
Nie
4 5 3 PAWLIKOWSKA Monika Justyna 1 121 0.56% 0.00056
Nie
4 5 4 KACPERSKI Sergiusz Lech 381 0.19% 0.00019
Nie
4 5 5 SŁOMCZYŃSKA Marzanna Zofia 394 0.20% 0.0002
Nie
4 5 6 CHRZANOWSKI Bogdan 489 0.25% 0.00025
Nie
4 5 7 BEDNAREK Anna Beata 836 0.42% 0.00042
Nie
4 5 8 JABŁOŃSKI Wojciech 649 0.33% 0.00033
Nie
4 6 1 PAWELCZYK Andrzej Krzysztof 1 180 0.59% 0.00059
Nie
4 6 2 SULKA Monika Zofia 611 0.31% 0.00031
Nie
4 6 3 SKORUPA Tomasz Wojciech 328 0.17% 0.00017
Nie
4 6 4 NIEZGODZIŃSKA-GROCKA Aleksandra 241 0.12% 0.00012
Nie
4 6 5 KLIMCZAK Jakub Przemysław 435 0.22% 0.00022
Nie
4 6 6 SZYMAŃSKA Halina Barbara 547 0.28% 0.00028
Nie
4 6 7 GANICZ Tomasz 165 0.08% 8.0E-5
Nie
4 7 1 BUDKIEWICZ Piotr Michał 1 184 0.60% 0.0006
Nie
4 7 2 CIUPKA Bogusław Piotr 337 0.17% 0.00017
Nie
4 7 3 KARDAS Rafał Andrzej 460 0.23% 0.00023
Nie
4 7 4 TOMASIK Angelika Maria 258 0.13% 0.00013
Nie
4 7 5 WASIEWICZ Magdalena Ewa 143 0.07% 7.0E-5
Nie
4 7 6 ZDULSKA Ewelina 317 0.16% 0.00016
Nie
4 8 1 CABAN Marcin Paweł 4 716 2.38% 0.00238
Nie
4 8 2 STANGRECIAK Ryszard Józef 549 0.28% 0.00028
Nie
4 8 3 PĘDZIWIATR Sylwia Magdalena 2 409 1.21% 0.00121
Nie
4 8 4 STĘPIEŃ Przemysław 1 700 0.86% 0.00086
Nie
4 8 5 NOWICKA Jolanta Maria 1 498 0.75% 0.00075
Nie
4 8 6 AUGUŚCIK Jagoda 1 521 0.77% 0.00077
Nie
4 8 7 POCHOPIEŃ Weronika Małgorzata 388 0.20% 0.0002
Nie
4 8 8 ŚLIWOWSKA Katarzyna Anna 1 330 0.67% 0.00067
Nie
4 9 1 KURCZYNA Mateusz Adam 1 040 0.52% 0.00052
Nie
4 9 2 KASPRZYCA Dawid Paweł 243 0.12% 0.00012
Nie
4 9 3 SŁOWIŃSKA Weronika Agnieszka 437 0.22% 0.00022
Nie
4 9 4 KLESKA Katarzyna Ewa 417 0.21% 0.00021
Nie
4 9 5 CERANKA Patryk Adrian 162 0.08% 8.0E-5
Nie
4 9 6 KURZELA Joanna Magdalena 197 0.10% 0.0001
Nie
4 9 7 GAWROŃSKI Michał Jan 181 0.09% 9.0E-5
Nie
4 9 8 RADZISZEWSKI Igor Jan 325 0.16% 0.00016
Nie
4 10 1 ZIEMBA Zbigniew Jan 30 021 15.12% 0.01512
Tak
4 10 2 DRÓŻDŻ Beata Zofia 15 212 7.66% 0.00766
Tak
4 10 3 SZYMCZYK Krzysztof Feliks 4 097 2.06% 0.00206
Nie
4 10 4 NIEDŹWIECKA Aneta Anna 9 054 4.56% 0.00456
Tak
4 10 5 DERDA Sebastian 3 713 1.87% 0.00187
Nie
4 10 6 ELMINOWSKA Aleksandra 2 608 1.31% 0.00131
Nie
4 10 7 ZYBERYNG Konrad Szymon 3 184 1.60% 0.0016
Nie
4 10 8 ROGUT Dariusz Mariusz 11 394 5.74% 0.00574
Tak
4 11 1 MIKSA Arkadiusz Marek 508 0.26% 0.00026
Nie
4 11 2 DANIELCZYK Mateusz 189 0.10% 0.0001
Nie
4 11 3 WYSZKOWSKI Aleksy Maria 101 0.05% 5.0E-5
Nie
4 11 4 MACIEJEWSKA Izabela Emilia 307 0.15% 0.00015
Nie
4 11 5 KULHAWIK Marzena Monika 95 0.05% 5.0E-5
Nie
4 12 1 URBANIAK Andrzej 560 0.28% 0.00028
Nie
4 12 2 DYLEWSKI Grzegorz 738 0.37% 0.00037
Nie
4 12 3 STEFANEK Bartłomiej Jan 249 0.13% 0.00013
Nie
4 12 4 KLIMCZAK Jan Andrzej 252 0.13% 0.00013
Nie
4 12 5 WIEDEŃSKA Honorata 306 0.15% 0.00015
Nie
4 12 6 BOGUSŁAWSKA Małgorzata 280 0.14% 0.00014
Nie
4 12 7 SIKORA Bożena 607 0.31% 0.00031
Nie
5 1 1 GAJDA Zuzanna Iwona 1 892 1.24% 0.00124
Nie
5 1 2 BORYS Jerzy 436 0.29% 0.00029
Nie
5 1 3 GRZYBOWSKA Ilona Anna 668 0.44% 0.00044
Nie
5 1 4 GAWRON Jakub Mateusz 366 0.24% 0.00024
Nie
5 1 5 ŁUKASIEWICZ Daniel Łukasz 749 0.49% 0.00049
Nie
5 2 1 KLIMCZAK Dariusz 19 694 12.88% 0.01288
Tak
5 2 2 BAGIEŃSKI Artur Jan 16 984 11.11% 0.01111
Nie
5 2 3 OLSZEWSKA Grażyna Marianna 883 0.58% 0.00058
Nie
5 2 4 DUDKA Iwona Maria 817 0.53% 0.00053
Nie
5 2 5 KORAS Małgorzata Maria 268 0.18% 0.00018
Nie
5 2 6 ŻEREK Jan 953 0.62% 0.00062
Nie
5 2 7 WOJTASZEK Włodzimierz 861 0.56% 0.00056
Nie
5 3 1 WIŚNIEWSKI Bartłomiej Gabriel 479 0.31% 0.00031
Nie
5 3 2 KOBYLIŃSKI Jakub 179 0.12% 0.00012
Nie
5 3 3 FAJKOWSKA Olga Joanna 279 0.18% 0.00018
Nie
5 3 4 OSSOWICKA Beata 252 0.16% 0.00016
Nie
5 3 5 PIĄTKOWSKI Tomasz Maciej 347 0.23% 0.00023
Nie
5 3 6 STALMIERSKA Anna Izabela 152 0.10% 0.0001
Nie
5 4 1 GAJEWSKI Arkadiusz Paweł 9 895 6.47% 0.00647
Tak
5 4 2 NOWAK Renata Anna 3 012 1.97% 0.00197
Nie
5 4 3 SENEJKO Andrzej Jerzy 824 0.54% 0.00054
Nie
5 4 4 KUBA Elżbieta Ewa 1 232 0.81% 0.00081
Nie
5 4 5 LEWANDOWSKA Gertruda Maria 746 0.49% 0.00049
Nie
5 4 6 MATYSIAK Bartłomiej Krzysztof 1 264 0.83% 0.00083
Nie
5 4 7 BUJNOWSKI Tadeusz Ryszard 4 319 2.82% 0.00282
Nie
5 5 1 SMURZYŃSKI Jarosław Józef 1 264 0.83% 0.00083
Nie
5 5 2 MENKE Lech Mikołaj 615 0.40% 0.0004
Nie
5 5 3 KARBOWIAK Małgorzata Stanisława 920 0.60% 0.0006
Nie
5 5 4 IWASZKIEWICZ Adam Bogdan 508 0.33% 0.00033
Nie
5 5 5 WIŚNIEWSKA-KABAT Emilia Małgorzata 385 0.25% 0.00025
Nie
5 5 6 STARYGA Jacek Waldemar 596 0.39% 0.00039
Nie
5 5 7 CIESIELSKA Katarzyna Karolina 936 0.61% 0.00061
Nie
5 6 1 PANAK Marta 1 219 0.80% 0.0008
Nie
5 6 2 BARTOSIEWICZ Rafał 358 0.23% 0.00023
Nie
5 6 3 KLEMBA Julia Anna 335 0.22% 0.00022
Nie
5 6 4 PODPORA Mariusz Łukasz 223 0.15% 0.00015
Nie
5 6 5 BIES Joanna Agnieszka 145 0.09% 9.0E-5
Nie
5 6 6 LEWANDOWSKI Tomasz 457 0.30% 0.0003
Nie
5 7 1 ANTONIAK Adrian 664 0.43% 0.00043
Nie
5 7 2 FĄK Andrzej 207 0.14% 0.00014
Nie
5 7 3 KAMOCKI Konrad 244 0.16% 0.00016
Nie
5 7 4 PŁOCKA Ewelina 295 0.19% 0.00019
Nie
5 7 5 SALAMON Kalina Maria 124 0.08% 8.0E-5
Nie
5 7 6 MIKULSKA Marlena Diana 133 0.09% 9.0E-5
Nie
5 7 7 FORNALCZYK Patryk Jacek 163 0.11% 0.00011
Nie
5 8 1 RÓG Sławomir Stanisław 3 510 2.30% 0.0023
Nie
5 8 2 LEWANDOWSKA Małgorzata Anna 1 818 1.19% 0.00119
Nie
5 8 3 LISZEWSKA Ewa Barbara 727 0.48% 0.00048
Nie
5 8 4 KOWALSKI Krzysztof Waldemar 1 305 0.85% 0.00085
Nie
5 8 5 KOBYŁCZAK Paweł Piotr 493 0.32% 0.00032
Nie
5 8 6 BARTOSIAK-CHYLAK Anna Małgorzata 336 0.22% 0.00022
Nie
5 8 7 CHACHUŁA Łukasz 1 410 0.92% 0.00092
Nie
5 9 1 SĘK Adrian 885 0.58% 0.00058
Nie
5 9 2 GAWAŁKIEWICZ Andrzej 184 0.12% 0.00012
Nie
5 9 3 TRZONEK Łukasz Jakub 291 0.19% 0.00019
Nie
5 9 4 SPECJALSKI Michał Mariusz 123 0.08% 8.0E-5
Nie
5 9 5 ŻAK Karolina Anna 418 0.27% 0.00027
Nie
5 9 6 RUBEN Maja 104 0.07% 7.0E-5
Nie
5 9 7 BŁOCH Ewelina Anna 193 0.13% 0.00013
Nie
5 10 1 WOJCIECHOWSKI Grzegorz Michał 28 148 18.41% 0.01841
Tak
5 10 2 WENDROWSKA Ewa Beata 7 311 4.78% 0.00478
Tak
5 10 3 ANTKIEWICZ Dariusz Paweł 1 179 0.77% 0.00077
Nie
5 10 4 SAŁEK Paweł 10 517 6.88% 0.00688
Tak
5 10 5 KRZYSZTOFIK Paulina 2 587 1.69% 0.00169
Nie
5 10 6 OZGA-FLEJSZER Beata Ewa 4 609 3.01% 0.00301
Nie
5 10 7 CIESIELSKI Janusz Kazimierz 6 525 4.27% 0.00427
Nie
5 11 1 MANZEL Edyta 298 0.19% 0.00019
Nie
5 11 2 KULHAWIK Arkadiusz Jan 58 0.04% 4.0E-5
Nie
5 11 3 JUNG Maria 106 0.07% 7.0E-5
Nie
5 11 4 CHĄDZYŃSKI Piotr Eugeniusz 60 0.04% 4.0E-5
Nie
5 11 5 ŚLIWKIEWICZ Waldemar Adam 101 0.07% 7.0E-5
Nie
5 12 1 NOWAKOWSKI Sylwester 289 0.19% 0.00019
Nie
5 12 2 WŁODARCZYK Mirosława 156 0.10% 0.0001
Nie
5 12 3 SOBCZYK Anna Maria 302 0.20% 0.0002
Nie
5 12 4 SIKORA Wiktor Kamil 110 0.07% 7.0E-5
Nie
5 12 5 JASZCZUK Marian Stanisław 48 0.03% 3.0E-5
Nie
5 12 6 PIĄTKOWSKA Anna Aneta 232 0.15% 0.00015
Nie
5 13 1 GOS Jolanta Teresa 325 0.21% 0.00021
Nie
5 13 2 TELENGA Wojciech 132 0.09% 9.0E-5
Nie
5 13 3 JABŁOŃSKA Agnieszka Katarzyna 349 0.23% 0.00023
Nie
5 13 4 STEFAŃSKI Marcin 185 0.12% 0.00012
Nie
5 13 5 STOLARCZUK Oleksandr 150 0.10% 0.0001
Nie
 • Statystyka list kandydatów
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Województwo łódzkie - ogółem 199 3 232 2 563 2 390 845 1 976 999 1 732 133 33 11
powiaty 21 413 92 1 639 366 1 343 513 1 347
Gminy ogółem 174 2 702 2 450 1 639 366 1 343 513 1 347 133 33 11
w tym:
   Gminy powyżej 20 000 mieszkańców 14 302 50 576 266 479 814 358 0 6 11
   Gminy do 20 000 mieszkańców 160 2 400 2 400 1 063 100 863 699 989 133 27 0
Miasta na prawach powiatu 3 84 16 751 479 633 486 385 3

Statystyka list kandydatów

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba
List rad
Zarejestrowane listy do sejmików województw 63 1
Zarejestrowane listy do rad powiatów 449 21
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu 109 3
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 274 14
Ogółem 895 39

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 478 216 45% 262 55%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 2 822 1 297 46% 1 525 54%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 713 329 46% 384 54%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 2 067 942 46% 1 125 54%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 6 316 2 260 36% 4 056 64%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta 322 66 21% 256 80%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza 117 22 19% 95 81%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na prezydenta 53 12 23% 41 77%
Ogółem 12 396 5 044 41% 7 352 59%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku kandydatów do sejmiku województwa 45 44 47
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów 49 48 51
Średnia wieku kandydatów do rad miast na prawach powiatu 46 48 45
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 47 47 48
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 48 47 49
Średnia wieku kandydatów na wójta 49 49 50
Średnia wieku kandydatów na burmistrza 49 49 49
Średnia wieku kandydatów na prezydenta 49 49 50
Ogółem 45 44 47

Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 1 123 437 39% 686 61%
30-39 2 522 1 080 43% 1 442 57%
40-59 6 125 2 646 43% 3 479 57%
60+ 2 626 881 34% 1 745 66%
Ogółem 12 396 5 044 41% 7 352 59%

Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 7 0 0% 7 100%
30-39 78 13 17% 65 83%
40-59 331 77 23% 254 77%
60+ 76 10 13% 66 87%
Ogółem 492 100 20% 392 80%