Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA
Wyszczególnienie Dane
Skrót nazwy KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA
Typ komitetu Komitet wyborczy wyborców
Adres Mazowiecka 11 / 49, 00-052 Warszawa
Pełnomocnik wyborczy Romuald Tadeusz Starosielec
Pełnomocnik finansowy Karol Kulas
Adres strony www https://jednoscnarodu.org.pl/
  • Informacje o kandydatach
  • Wyniki wyborów

Statystyka list kandydatów

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba
List rad
Zarejestrowane listy do sejmików województw 17 5
Zarejestrowane listy do rad powiatów
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu
Zarejestrowane listy do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 6 2
Ogółem 23 7

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 113 51 45% 62 55%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 41 21 51% 20 49%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 9 3 33% 6 67%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza 1 0 0% 1 100%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na prezydenta 1 0 0% 1 100%
Ogółem 165 75 45% 90 55%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku kandydatów do sejmiku województwa 51 51 52
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów
Średnia wieku kandydatów do rad miast na prawach powiatu
Średnia wieku kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 49 45 54
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 52 48 55
Średnia wieku kandydatów na wójta
Średnia wieku kandydatów na burmistrza 63 63
Średnia wieku kandydatów na prezydenta 52 52
Ogółem 51 51 52

Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 17 8 47% 9 53%
30-39 25 17 68% 8 32%
40-59 66 24 36% 42 64%
60+ 55 26 47% 29 53%
Ogółem 163 75 46% 88 54%

Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 0 0 0% 0 0%
30-39 0 0 0% 0 0%
40-59 1 0 0% 1 100%
60+ 1 0 0% 1 100%
Ogółem 2 0 0% 2 100%