Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 2 099 846
Wyborców 1 717 638
Obwodów 1 892
 • Wybory do Sejmiku Województwa Lubelskiego
 • Wyniki głosowania do sejmiku
 • Wyniki wyborów do sejmiku
 • Geografia

Geografia

Powiaty

Powiaty Liczba Liczba Liczba wybieranych
Mieszkańców Wyborców Obwodów Okręgów wyborczych rad powiatów Gmin Wójtów Burmistrzów Prezydentów
Ogółem w tym:
pow. 20 tys. do 20 tys.
bialskibialski 112 415 90 466 114 7 19 0 19 17 2 0
bilzgorajskibiłgorajski 102 784 83 709 98 6 14 1 13 10 4 0
chelzmskichełmski 78 718 63 950 90 5 15 0 15 12 3 0
hrubieszowskihrubieszowski 64 784 53 734 68 5 8 0 8 7 1 0
janowskijanowski 46 434 38 093 38 4 7 0 7 5 2 0
krasnostawskikrasnostawski 64 837 54 281 91 4 10 0 10 9 1 0
krasznickikraśnicki 95 436 78 504 86 4 10 1 9 7 3 0
lubartowskilubartowski 88 726 71 693 91 4 13 1 12 10 3 0
lubelskilubelski 153 183 122 098 129 6 16 0 16 14 2 0
lzezczynzskiłęczyński 56 603 45 139 53 4 6 1 5 5 1 0
lzukowskiłukowski 107 679 85 172 98 4 11 1 10 9 2 0
opolskiopolski 60 020 49 362 61 4 7 0 7 4 3 0
parczewskiparczewski 35 472 28 972 38 3 7 0 7 6 1 0
pulzawskipuławski 113 293 93 613 92 5 11 1 10 8 2 1
radzynzskiradzyński 60 365 48 570 55 3 8 0 8 7 1 0
ryckirycki 56 287 46 063 69 3 6 1 5 4 2 0
szwidnickiświdnicki 70 640 57 956 53 3 5 1 4 3 2 0
tomaszowskitomaszowski 85 399 70 584 99 5 13 0 13 9 4 0
wlzodawskiwłodawski 39 049 32 203 45 4 8 0 8 7 1 0
zamojskizamojski 108 498 89 576 119 6 15 1 14 12 3 0
Podsumowanie 1 600 622 1 303 738 1 587 89 209 9 200 165 43 1

Miasta na prawach powiatu

Miasto Liczba
Obwodów Okręgów Mandatów Komitetów Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
miasto bialza podlaskaMiasto Biała Podlaska 29 4 23 16 124
miasto chelzmMiasto Chełm 36 4 23 20 154
miasto lublinMiasto Lublin 206 6 31 36 235
miasto zamoszczMiasto Zamość 34 4 23 20 147

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Miasto na prawach powiatu Lublin 5 263 779 12 72
0.0000020000Nr 2 Powiaty: janowski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, opolski, puławski, rycki 10 499 418 9 98
0.0000030000Nr 3 Powiaty: bialski, parczewski, radzyński, łukowski, miasto na prawach powiatu Biała Podlaska 6 298 880 9 62
0.0000040000Nr 4 Powiaty: chełmski, łęczyński, krasnostawski, świdnicki, włodawski, miasto na prawach powiatu Chełm 6 305 594 9 64
0.0000050000Nr 5 Powiaty: biłgorajski, hrubieszowski, zamojski, tomaszowski, miasto na prawach powiatu Zamość 6 349 935 10 71
Podsumowanie 33 1 717 606 49 367

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5
1 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 5 5
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 7 12 8 8 8 43
3 KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI KW PARTIA ZIELONI 5 5
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 7 12 8 8 8 43
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM KKW SLD LEWICA RAZEM 7 12 8 8 8 43
6 KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM KW RAZEM 5 5 5 5 5 25
7 KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP KW RUCH NARODOWY RP 5 10 6 6 6 33
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 KWW KUKIZ'15 7 12 6 8 8 41
9 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE 7 11 8 8 8 42
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 7 12 8 8 8 43
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA 5 5 5 5 20
12 KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI KW WOLNI I SOLIDARNI 5 12 7 24

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 265 190 144 769 144 601 54.53% 0.05453
141 717 98.01% 0.09801
Tak
2 500 092 277 389 276 968 55.38% 0.05538
257 392 92.93% 0.09293
Tak
3 298 927 169 604 169 483 56.70% 0.0567
157 784 93.10% 0.0931
Tak
4 305 714 160 594 160 490 52.50% 0.0525
148 870 92.76% 0.09276
Tak
5 350 307 182 935 182 451 52.08% 0.05208
169 338 92.81% 0.09281
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
1 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 3 709 5 0.42% 0.00042
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 168 921 43 19.30% 0.0193
3 KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI 1 196 5 0.14% 0.00014
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 159 167 43 18.19% 0.01819
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 51 520 43 5.89% 0.00589
6 KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM 8 179 25 0.93% 0.00093
7 KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP 11 525 33 1.32% 0.00132
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 58 072 41 6.64% 0.00664
9 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE 14 156 42 1.62% 0.00162
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 385 422 43 44.04% 0.04404
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA 6 471 20 0.74% 0.00074
12 KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI 6 763 24 0.77% 0.00077

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych Udział w podziale mandatów
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
1 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 3 709 5 0 0.42% 0.00042
Nie
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 168 921 43 7 19.30% 0.0193
Tak
3 KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI 1 196 5 0 0.14% 0.00014
Nie
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 159 167 43 7 18.19% 0.01819
Tak
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 51 520 43 1 5.89% 0.00589
Tak
6 KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM 8 179 25 0 0.93% 0.00093
Nie
7 KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP 11 525 33 0 1.32% 0.00132
Nie
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 58 072 41 0 6.64% 0.00664
Nie
9 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE 14 156 42 0 1.62% 0.00162
Nie
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 385 422 43 18 44.04% 0.04404
Tak
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA 6 471 20 0 0.74% 0.00074
Nie
12 KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI 6 763 24 0 0.77% 0.00077
Nie

Sejmik Województwa Lubelskiego - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 1 1 PIOTROWSKI Ryszard Mieczysław 1 391 0.98% 0.00098
Nie
1 1 2 KRYSZCZUK Irena Janina 453 0.32% 0.00032
Nie
1 1 3 CZYŻMA Ryszard Jan 150 0.11% 0.00011
Nie
1 1 4 ŁADNY Patryk 988 0.70% 0.0007
Nie
1 1 5 KULAWCZUK Małgorzata Michalina 727 0.51% 0.00051
Nie
1 2 1 AUGUSTYNIAK Anna Jolanta 4 365 3.08% 0.00308
Nie
1 2 2 BIEŃKO Renata 881 0.62% 0.00062
Nie
1 2 3 KICIŃSKA Kinga Dorota 852 0.60% 0.0006
Nie
1 2 4 SIEK Marzena 642 0.45% 0.00045
Nie
1 2 5 NOWAK Konrad Artur 636 0.45% 0.00045
Nie
1 2 6 LIPIŃSKI Robert 874 0.62% 0.00062
Nie
1 2 7 DOBRACZYŃSKI Mateusz Antoni 315 0.22% 0.00022
Nie
1 3 1 SOSNOWSKA Edyta Katarzyna 705 0.50% 0.0005
Nie
1 3 2 SICZEK Sławomir Tomasz 158 0.11% 0.00011
Nie
1 3 3 HULIP Kamil 126 0.09% 9.0E-5
Nie
1 3 4 WOJCIECHOWSKA-JĘDRZEJCZYK Magdalena Mariola 111 0.08% 8.0E-5
Nie
1 3 5 CIOŁEK Bogdan 96 0.07% 7.0E-5
Nie
1 4 1 BURY Jacek 22 708 16.02% 0.01602
Tak
1 4 2 LISOWSKA Bożena Grażyna 10 147 7.16% 0.00716
Tak
1 4 3 WASILEWSKI Adam Jerzy 5 798 4.09% 0.00409
Nie
1 4 4 NABOŻNA Iwona Maria 5 100 3.60% 0.0036
Nie
1 4 5 KOMORSKI Krzysztof 6 322 4.46% 0.00446
Tak
1 4 6 LIPIŃSKA Emilia Eliza 2 823 1.99% 0.00199
Nie
1 4 7 KAMIŃSKI Krzysztof Zbigniew 2 089 1.47% 0.00147
Nie
1 5 1 KURCZUK Grzegorz 4 462 3.15% 0.00315
Nie
1 5 2 KISZCZAK Stanisław 450 0.32% 0.00032
Nie
1 5 3 KOWALSKA Barbara 465 0.33% 0.00033
Nie
1 5 4 PRZECH Marcin Michał 215 0.15% 0.00015
Nie
1 5 5 ROJEK Grażyna Irena 242 0.17% 0.00017
Nie
1 5 6 WIECZOREK Sylwia Anna 318 0.22% 0.00022
Nie
1 5 7 ORŁOWSKI Mirosław 377 0.27% 0.00027
Nie
1 6 1 TRYSIŃSKI Piotr 616 0.43% 0.00043
Nie
1 6 2 SAMOLIŃSKA Anna 431 0.30% 0.0003
Nie
1 6 3 ZIELIŃSKI Kamil 175 0.12% 0.00012
Nie
1 6 4 CIESZKOWSKA Eliza Maria 139 0.10% 0.0001
Nie
1 6 5 KACZYŃSKI Marcin Łukasz 107 0.08% 8.0E-5
Nie
1 7 1 MULAK Marcin Michał 1 108 0.78% 0.00078
Nie
1 7 2 KAMIŃSKA-SMYL Jadwiga 185 0.13% 0.00013
Nie
1 7 3 MEKLER Rafał 112 0.08% 8.0E-5
Nie
1 7 4 WELMAN Mateusz Łukasz 149 0.11% 0.00011
Nie
1 7 5 JASZCZUK Edyta Anna 174 0.12% 0.00012
Nie
1 8 1 GÓRSKI Wojciech Jan 3 597 2.54% 0.00254
Nie
1 8 2 KOKOT Jan 803 0.57% 0.00057
Nie
1 8 3 DYBIEC Andrzej Henryk 319 0.23% 0.00023
Nie
1 8 4 STANIAK Beata 1 153 0.81% 0.00081
Nie
1 8 5 KSIĘŻOPOLSKA-BACHMATIUK Hanna Krystyna 378 0.27% 0.00027
Nie
1 8 6 ŁADZIAK Patrycja Anna 574 0.41% 0.00041
Nie
1 8 7 WOŹNIAK Tadeusz 590 0.42% 0.00042
Nie
1 9 1 KULICKI Rafał Janusz 915 0.65% 0.00065
Nie
1 9 2 ŚWIEBODA Łukasz 155 0.11% 0.00011
Nie
1 9 3 KOŁODZIEJ Anna Dominika 182 0.13% 0.00013
Nie
1 9 4 POMORSKI Adam 118 0.08% 8.0E-5
Nie
1 9 5 SMYK Magda 140 0.10% 0.0001
Nie
1 9 6 JAROSZ Paweł 78 0.06% 6.0E-5
Nie
1 9 7 WOŹNA Anna 98 0.07% 7.0E-5
Nie
1 10 1 RYBA Mieczysław Stanisław 32 923 23.23% 0.02323
Tak
1 10 2 WOJCIECHOWSKI Zbigniew Czesław 9 688 6.84% 0.00684
Tak
1 10 3 BENDER-MOTYKA Bogna Maria 3 207 2.26% 0.00226
Nie
1 10 4 RONEK Dorota 1 924 1.36% 0.00136
Nie
1 10 5 NIKIEL Irmina Anna 1 370 0.97% 0.00097
Nie
1 10 6 MĘDYKOWSKI Czesław 708 0.50% 0.0005
Nie
1 10 7 TOKARSKI Tomasz Krzysztof 3 532 2.49% 0.00249
Nie
1 11 1 OSADCZY Włodzimierz 118 0.08% 8.0E-5
Nie
1 11 2 BODIO-CICHY Cecylia Jadwiga 69 0.05% 5.0E-5
Nie
1 11 3 GORCZYCA Hubert Jan 59 0.04% 4.0E-5
Nie
1 11 4 DOMAŃSKI Bolesław 96 0.07% 7.0E-5
Nie
1 11 5 ROGALSKA Emilia Magdalena 114 0.08% 8.0E-5
Nie
1 12 1 MAŃKO Renata 266 0.19% 0.00019
Nie
1 12 2 NAKONIECZNY Przemysław Tadeusz 81 0.06% 6.0E-5
Nie
1 12 3 KUSYK Anna Barbara 103 0.07% 7.0E-5
Nie
1 12 4 GĘBALA Andrzej Wiesław 88 0.06% 6.0E-5
Nie
1 12 5 WIERZCHOWSKI Maciej Piotr 89 0.06% 6.0E-5
Nie
2 2 1 KAPUSTA Grzegorz Krzysztof 12 540 4.87% 0.00487
Tak
2 2 2 RZETELSKI Piotr Sławomir 10 770 4.18% 0.00418
Tak
2 2 3 KOS Marek 11 574 4.50% 0.0045
Tak
2 2 4 DUDZIAK Henryk Józef 6 121 2.38% 0.00238
Nie
2 2 5 SMOLARZ Henryk Józef 7 436 2.89% 0.00289
Nie
2 2 6 SZYSZKO Grzegorz Stanisław 3 743 1.45% 0.00145
Nie
2 2 7 DEC Agnieszka 4 058 1.58% 0.00158
Nie
2 2 8 SOBOŃ Henryk Jerzy 887 0.34% 0.00034
Nie
2 2 9 OLSZAK Anna Monika 2 304 0.90% 0.0009
Nie
2 2 10 SZKLARCZYK Marta Kazimiera 1 069 0.42% 0.00042
Nie
2 2 11 KAMOLA Hanna Elżbieta 964 0.37% 0.00037
Nie
2 2 12 MISIASZEK Magdalena 1 695 0.66% 0.00066
Nie
2 4 1 BABISZ Krzysztof 11 598 4.51% 0.00451
Tak
2 4 2 NAKONIECZNY Paweł Krzysztof 6 783 2.64% 0.00264
Nie
2 4 3 GŁADYSZ Krzysztof Andrzej 1 148 0.45% 0.00045
Nie
2 4 4 LISOWSKA Anna Eliza 2 945 1.14% 0.00114
Nie
2 4 5 FERT Józef Franciszek 290 0.11% 0.00011
Nie
2 4 6 KALINOWSKI Andrzej Bolesław 730 0.28% 0.00028
Nie
2 4 7 GUZ Sylwia Stanisława 2 300 0.89% 0.00089
Nie
2 4 8 ROZPĘDOWSKA Agnieszka Milena 933 0.36% 0.00036
Nie
2 4 9 LIPNICKI Wojciech Bogdan 1 074 0.42% 0.00042
Nie
2 4 10 FATYGA Katarzyna 852 0.33% 0.00033
Nie
2 4 11 DUNIA Adam Tomasz 645 0.25% 0.00025
Nie
2 4 12 STEFANEK Lilla 1 641 0.64% 0.00064
Nie
2 5 1 CZERNIAK Jacek Andrzej 4 035 1.57% 0.00157
Nie
2 5 2 ZŁOMANIEC Mirosław Dariusz 360 0.14% 0.00014
Nie
2 5 3 WICHA Beata 798 0.31% 0.00031
Nie
2 5 4 PIELASZKIEWICZ Anna 422 0.16% 0.00016
Nie
2 5 5 KASPRZAK Adam Krzysztof 986 0.38% 0.00038
Nie
2 5 6 KNAP Rafał 492 0.19% 0.00019
Nie
2 5 7 KORNACKI Krzysztof Marian 562 0.22% 0.00022
Nie
2 5 8 KAMIŃSKI Henryk 462 0.18% 0.00018
Nie
2 5 9 SIEMION-DUDEK Monika Elżbieta 213 0.08% 8.0E-5
Nie
2 5 10 CHYLIŃSKI Tomasz Grzegorz 546 0.21% 0.00021
Nie
2 5 11 ŁABAREWICZ Anna Maria 149 0.06% 6.0E-5
Nie
2 5 12 SADURSKA Małgorzata Elżbieta 1 334 0.52% 0.00052
Nie
2 6 1 WARZOCHA Tomasz Piotr 863 0.34% 0.00034
Nie
2 6 2 KASZA Joanna Edyta 440 0.17% 0.00017
Nie
2 6 3 SYPIAŃSKI Jakub 263 0.10% 0.0001
Nie
2 6 4 REBEJKO Jolanta 263 0.10% 0.0001
Nie
2 6 5 KOZIOŁ Maciej Paweł 603 0.23% 0.00023
Nie
2 7 1 OLEJNICKI Tomasz Antoni 1 347 0.52% 0.00052
Nie
2 7 2 ROBAK Adam Antoni 274 0.11% 0.00011
Nie
2 7 3 GAJDA Arkadiusz 677 0.26% 0.00026
Nie
2 7 4 MYSIAKOWSKI Rafał Grzegorz 111 0.04% 4.0E-5
Nie
2 7 5 WIĘCŁAWSKI Andrzej Tomasz 242 0.09% 9.0E-5
Nie
2 7 6 BARTOSIEWICZ-OLEJNICKA Izabella 208 0.08% 8.0E-5
Nie
2 7 7 KRAWCZYK Ewa Maria 382 0.15% 0.00015
Nie
2 7 8 AUGUSTYNOWICZ Monika Teresa 176 0.07% 7.0E-5
Nie
2 7 9 MISZTAL Michał Piotr 452 0.18% 0.00018
Nie
2 7 10 JANISZEK Dorota 356 0.14% 0.00014
Nie
2 8 1 GOGÓŁKA Robert Mirosław 5 854 2.27% 0.00227
Nie
2 8 2 KOWALCZYK Krzysztof 2 540 0.99% 0.00099
Nie
2 8 3 KUBALA Paweł 1 335 0.52% 0.00052
Nie
2 8 4 PIEKARCZYK Katarzyna 1 114 0.43% 0.00043
Nie
2 8 5 ZIĘTEK Maria 1 095 0.43% 0.00043
Nie
2 8 6 KRAWIEC Kazimiera 448 0.17% 0.00017
Nie
2 8 7 KARGULEWICZ Paweł 691 0.27% 0.00027
Nie
2 8 8 WSZELAKA Małgorzata Anna 500 0.19% 0.00019
Nie
2 8 9 RACZKOWSKA-ROLA Anna 423 0.16% 0.00016
Nie
2 8 10 MICHALSKA Angelika 814 0.32% 0.00032
Nie
2 8 11 KRZYŻANEK Paweł 621 0.24% 0.00024
Nie
2 8 12 KULESZA Katarzyna 2 163 0.84% 0.00084
Nie
2 9 1 WIŚLIŃSKA Natalia Anna 1 569 0.61% 0.00061
Nie
2 9 2 CEGIEŁKA Maksymilian Olaf 300 0.12% 0.00012
Nie
2 9 3 SZLACHTA Natan Paweł 368 0.14% 0.00014
Nie
2 9 4 JAROSZ Monika Dorota 470 0.18% 0.00018
Nie
2 9 5 WASAK Marika Patrycja 237 0.09% 9.0E-5
Nie
2 9 6 STĘPNIAK Mateusz 392 0.15% 0.00015
Nie
2 9 7 GIERACZ Wiesława Maria 121 0.05% 5.0E-5
Nie
2 9 8 PIKUL Karol 400 0.16% 0.00016
Nie
2 9 9 BIAŁACH Konrad Piotr 131 0.05% 5.0E-5
Nie
2 9 10 KĘDZIERSKI Adrian Norbert 245 0.10% 0.0001
Nie
2 9 11 JANUSZEK Dominika Anna 350 0.14% 0.00014
Nie
2 10 1 SOLIS Tomasz Piotr 25 444 9.89% 0.00989
Tak
2 10 2 SZCZOT Jacek Andrzej 6 896 2.68% 0.00268
Nie
2 10 3 BALUCH Anna 11 436 4.44% 0.00444
Tak
2 10 4 DZIADUCH Ilona 4 598 1.79% 0.00179
Nie
2 10 5 WOJCIECHOWSKI Marek Grzegorz 14 896 5.79% 0.00579
Tak
2 10 6 PODKAŃSKI Zdzisław Zbigniew 10 477 4.07% 0.00407
Tak
2 10 7 KOCOŃ Tadeusz 4 460 1.73% 0.00173
Nie
2 10 8 MAJKOWSKI Ryszard Marek 9 754 3.79% 0.00379
Tak
2 10 9 KACZYŃSKA Agnieszka 9 062 3.52% 0.00352
Nie
2 10 10 FILIPEK-SOBCZAK Magdalena 9 157 3.56% 0.00356
Nie
2 10 11 MATRASZEK-FURTAK Anna Aldona 3 593 1.40% 0.0014
Nie
2 10 12 KOWALCZYK Leszek 10 169 3.95% 0.00395
Tak
2 12 1 GOLUCH Wiesława Grażyna 787 0.31% 0.00031
Nie
2 12 2 TOKARCZYK Mirosław 452 0.18% 0.00018
Nie
2 12 3 GÓRECKI Stefan 280 0.11% 0.00011
Nie
2 12 4 WAŚ Stanisław Wojciech 239 0.09% 9.0E-5
Nie
2 12 5 PYSZNIAK Anna 433 0.17% 0.00017
Nie
2 12 6 NIERÓBCA Anna 422 0.16% 0.00016
Nie
2 12 7 NOWAKOWSKI Cezary 348 0.14% 0.00014
Nie
2 12 8 WŁODARCZYK Barbara 297 0.12% 0.00012
Nie
2 12 9 OŻAREK Katarzyna 165 0.06% 6.0E-5
Nie
2 12 10 KEMPA Ryszard 122 0.05% 5.0E-5
Nie
2 12 11 OŻAREK Barbara 94 0.04% 4.0E-5
Nie
2 12 12 KRUK Cezary Jan 514 0.20% 0.0002
Nie
3 2 1 SOSNOWSKI Sławomir Antoni 18 443 11.69% 0.01169
Tak
3 2 2 LITWINIUK Przemysław 7 093 4.50% 0.0045
Tak
3 2 3 KOPEĆ Marek 6 156 3.90% 0.0039
Nie
3 2 4 HORDEJUK Janusz 2 204 1.40% 0.0014
Nie
3 2 5 CZYŻEWSKA Krystyna Zdzisława 1 152 0.73% 0.00073
Nie
3 2 6 MACHNIAK Bernarda Ewa 1 455 0.92% 0.00092
Nie
3 2 7 SZKODZIŃSKA Halina 876 0.56% 0.00056
Nie
3 2 8 MAKAREWICZ Henryk 2 141 1.36% 0.00136
Nie
3 4 1 GOŹDZIOŁKO Marek Mieczysław 3 737 2.37% 0.00237
Nie
3 4 2 ROZMYSŁ Izabela 1 104 0.70% 0.0007
Nie
3 4 3 TYMOSZUK Krzysztof 2 408 1.53% 0.00153
Nie
3 4 4 ROMANOWSKI Stanisław 1 654 1.05% 0.00105
Nie
3 4 5 PIETRUSZEWSKA Wioleta Magdalena 546 0.35% 0.00035
Nie
3 4 6 OCHNIO Anna 1 148 0.73% 0.00073
Nie
3 4 7 FILIPIUK Ryszard Bronisław 688 0.44% 0.00044
Nie
3 4 8 ŁUBIK Grzegorz 680 0.43% 0.00043
Nie
3 5 1 HAIDAR Riad 18 826 11.93% 0.01193
Tak
3 5 2 KOCHANOWSKI Tadeusz Jan 531 0.34% 0.00034
Nie
3 5 3 DENIDIUK Bożena Maria 292 0.19% 0.00019
Nie
3 5 4 WOLANIN Jolanta Anna 406 0.26% 0.00026
Nie
3 5 5 MAKSYMIUK Barbara 343 0.22% 0.00022
Nie
3 5 6 BIENIEK Ewa 479 0.30% 0.0003
Nie
3 5 7 ZARĘBSKA Wioleta 251 0.16% 0.00016
Nie
3 5 8 GŁOWIŃSKI Grzegorz Lucjan 301 0.19% 0.00019
Nie
3 6 1 ROCZON Mateusz Maciej 230 0.15% 0.00015
Nie
3 6 2 BABIS Katarzyna Monika 159 0.10% 0.0001
Nie
3 6 3 DROZD Paweł 238 0.15% 0.00015
Nie
3 6 4 KAPŁON Monika 256 0.16% 0.00016
Nie
3 6 5 GALAS Robert 130 0.08% 8.0E-5
Nie
3 7 1 KUZKO Danuta Elżbieta 700 0.44% 0.00044
Nie
3 7 2 KASPEREK Paweł Artur 202 0.13% 0.00013
Nie
3 7 3 BOREK Maciej 250 0.16% 0.00016
Nie
3 7 4 ABRAMEK Anna Ewa 202 0.13% 0.00013
Nie
3 7 5 WOJTAN Adriana 96 0.06% 6.0E-5
Nie
3 7 6 PIESKO Mateusz Paweł 165 0.10% 0.0001
Nie
3 8 1 CABAJ Marcin 4 773 3.03% 0.00303
Nie
3 8 2 POMIETŁO Marek Robert 646 0.41% 0.00041
Nie
3 8 3 MALESA Marzena Jolanta 1 041 0.66% 0.00066
Nie
3 8 4 GOMÓŁKA Krzysztof Józef 2 153 1.36% 0.00136
Nie
3 8 5 ZDUN Ewa Hanna 604 0.38% 0.00038
Nie
3 8 6 JÓŹWIAK Grażyna Zofia 610 0.39% 0.00039
Nie
3 9 1 MARCINIUK Agnieszka Monika 845 0.54% 0.00054
Nie
3 9 2 MATEJUK Marek 898 0.57% 0.00057
Nie
3 9 3 JANUSZKO Radosław 242 0.15% 0.00015
Nie
3 9 4 BUKOWSKA Krystyna Bożena 196 0.12% 0.00012
Nie
3 9 5 PANASIUK Tomasz Gustaw 226 0.14% 0.00014
Nie
3 9 6 KASPRZAK Wioletta Maria 139 0.09% 9.0E-5
Nie
3 9 7 BŁASZCZAK Paweł Stanisław 109 0.07% 7.0E-5
Nie
3 9 8 PALKOWSKA Inez Daria 149 0.09% 9.0E-5
Nie
3 10 1 SZWAJ Jerzy Ryszard 18 637 11.81% 0.01181
Tak
3 10 2 IWAN Eliasz Cezary 7 127 4.52% 0.00452
Nie
3 10 3 BARSZCZEWSKA Barbara Aldona 10 090 6.39% 0.00639
Tak
3 10 4 SKWAREK Sławomir 15 083 9.56% 0.00956
Tak
3 10 5 CHMIEL Krystyna Zofia 2 966 1.88% 0.00188
Nie
3 10 6 ŁOCHEŃSKI VEL OCHNIO Wojciech Jacenty 1 576 1.00% 0.001
Nie
3 10 7 KLEBANIUK Justyna 2 150 1.36% 0.00136
Nie
3 10 8 SZCZYGIEŁ Ryszard Andrzej 9 701 6.15% 0.00615
Nie
3 11 1 WYSOKIŃSKI Antoni 879 0.56% 0.00056
Nie
3 11 2 MATEŃKA Wojciech 589 0.37% 0.00037
Nie
3 11 3 MICKIEWICZ Klaudia Elżbieta 306 0.19% 0.00019
Nie
3 11 4 KĘDZIERSKA-GINTER Aneta Małgorzata 207 0.13% 0.00013
Nie
3 11 5 MICHAŁEK Paweł 300 0.19% 0.00019
Nie
4 2 1 JASZCZUK Ewa Małgorzata 6 364 4.27% 0.00427
Tak
4 2 2 RYCHLICZEK Adam 4 840 3.25% 0.00325
Nie
4 2 3 SAWA Dorota Justyna 5 085 3.42% 0.00342
Nie
4 2 4 TROĆ Marcin Wojciech 3 619 2.43% 0.00243
Nie
4 2 5 PANASIUK Beata Irena 1 815 1.22% 0.00122
Nie
4 2 6 MARUCHA Arkadiusz Paweł 1 206 0.81% 0.00081
Nie
4 2 7 GRABARCZUK Galina 845 0.57% 0.00057
Nie
4 2 8 KASPRZAK Renata Jolanta 1 396 0.94% 0.00094
Nie
4 4 1 GRABCZUK Krzysztof 25 311 17.00% 0.017
Tak
4 4 2 BOJARSKI Krzysztof 6 667 4.48% 0.00448
Tak
4 4 3 DARWICZ Ewa 1 041 0.70% 0.0007
Nie
4 4 4 SAWA Klaudia Olga 1 153 0.77% 0.00077
Nie
4 4 5 CHODAKOWSKA Krystyna 723 0.49% 0.00049
Nie
4 4 6 GAŁAN Krzysztof Paweł 1 596 1.07% 0.00107
Nie
4 4 7 KUĆ Mariola Grażyna 832 0.56% 0.00056
Nie
4 4 8 BIAŁOWĄS Dariusz Daniel 1 568 1.05% 0.00105
Nie
4 5 1 GOŁOŚ Michał Reoland 2 208 1.48% 0.00148
Nie
4 5 2 MAZUREK Marek 1 189 0.80% 0.0008
Nie
4 5 3 ŚWINARSKA Marzena Elżbieta 320 0.21% 0.00021
Nie
4 5 4 CHĘĆ Jacek Tomasz 879 0.59% 0.00059
Nie
4 5 5 BARTOSZEWSKA-WIC Ewa Monika 346 0.23% 0.00023
Nie
4 5 6 DZIADKO-ŻMUDA Małgorzata Janina 356 0.24% 0.00024
Nie
4 5 7 MAJCHER Dominika Maria 423 0.28% 0.00028
Nie
4 5 8 BLACHA Mirosław Krzysztof 1 078 0.72% 0.00072
Nie
4 6 1 ZELENT Magdalena 924 0.62% 0.00062
Nie
4 6 2 KACZYŃSKI Gabriel Jan 241 0.16% 0.00016
Nie
4 6 3 ZABRATAŃSKA Katarzyna Edyta 164 0.11% 0.00011
Nie
4 6 4 WROŃSKI Jarosław Piotr 290 0.19% 0.00019
Nie
4 6 5 TABOR Magdalena Aleksandra 184 0.12% 0.00012
Nie
4 7 1 PYDYŚ Marek Artur 826 0.55% 0.00055
Nie
4 7 2 RAWSKA Maria Elżbieta 175 0.12% 0.00012
Nie
4 7 3 KABASA Anna 134 0.09% 9.0E-5
Nie
4 7 4 LIPA Marcin 398 0.27% 0.00027
Nie
4 7 5 BŁASZCZAK Monika Gabriela 287 0.19% 0.00019
Nie
4 7 6 MULAK Mateusz 206 0.14% 0.00014
Nie
4 8 1 JANULEWICZ Paweł Rafał 3 318 2.23% 0.00223
Nie
4 8 2 HORDEJUK Ewa Joanna 918 0.62% 0.00062
Nie
4 8 3 FORNAL Mirosława Teresa 858 0.58% 0.00058
Nie
4 8 4 PEREPECZO Romuald Franciszek 769 0.52% 0.00052
Nie
4 8 5 HARMASZ Daria 608 0.41% 0.00041
Nie
4 8 6 WDOWIAK Katarzyna 771 0.52% 0.00052
Nie
4 8 7 BIAŁOSKURSKI Sebastian Zdzisław 214 0.14% 0.00014
Nie
4 8 8 MAREK Marcin Michał 976 0.66% 0.00066
Nie
4 9 1 BUKOWSKI Rafał Tomasz 989 0.66% 0.00066
Nie
4 9 2 KASPRZAK Wiktor 289 0.19% 0.00019
Nie
4 9 3 POŹDZIK Miriam 185 0.12% 0.00012
Nie
4 9 4 PALKOWSKI Paweł Piotr 177 0.12% 0.00012
Nie
4 9 5 KULICKA Barbara Krystyna 187 0.13% 0.00013
Nie
4 9 6 ZABŁOCKA Kamila 353 0.24% 0.00024
Nie
4 9 7 BŁASZCZAK Helena Krystyna 205 0.14% 0.00014
Nie
4 9 8 BIELAK Marek Robert 234 0.16% 0.00016
Nie
4 10 1 SZWED Zdzisław 21 531 14.46% 0.01446
Tak
4 10 2 SAWICKI Konrad Bernard 11 474 7.71% 0.00771
Tak
4 10 3 DARGIEWICZ Lucyna 2 846 1.91% 0.00191
Nie
4 10 4 MATYSIAK Przemysław Bartłomiej 3 627 2.44% 0.00244
Nie
4 10 5 BIJATA Zbigniew Robert 4 245 2.85% 0.00285
Nie
4 10 6 PIOTROWICZ Michał Andrzej 8 546 5.74% 0.00574
Tak
4 10 7 PASTUSIAK Ewa Krystyna 5 185 3.48% 0.00348
Nie
4 10 8 GOMÓŁKA Urszula Małgorzata 3 420 2.30% 0.0023
Nie
4 11 1 PANASIUK Piotr Adam 972 0.65% 0.00065
Nie
4 11 2 KUSAK Renata 437 0.29% 0.00029
Nie
4 11 3 PANASIUK Małgorzata Iwona 353 0.24% 0.00024
Nie
4 11 4 RĘBA Paweł Kazimierz 170 0.11% 0.00011
Nie
4 11 5 PANASIUK Paweł Aleksander 324 0.22% 0.00022
Nie
5 2 1 BRATKOWSKI Arkadiusz Tomasz 14 673 8.66% 0.00866
Tak
5 2 2 NIZIOŁ Jerzy 3 687 2.18% 0.00218
Nie
5 2 3 SKROMAK Celina Ewa 1 903 1.12% 0.00112
Nie
5 2 4 CISŁO Stanisław 2 999 1.77% 0.00177
Nie
5 2 5 WIŚNIEWSKA Anna 3 183 1.88% 0.00188
Nie
5 2 6 MULAWA Maciej 2 413 1.42% 0.00142
Nie
5 2 7 KIELECH Stanisław 1 833 1.08% 0.00108
Nie
5 2 8 SŁOTA Maria Wanda 1 814 1.07% 0.00107
Nie
5 4 1 WOŹNICA Zofia Anna 8 413 4.97% 0.00497
Tak
5 4 2 GRAD Mariusz 4 711 2.78% 0.00278
Nie
5 4 3 POZNAŃSKI Marek 2 886 1.70% 0.0017
Nie
5 4 4 MULAWA Andrzej Stanisław 1 495 0.88% 0.00088
Nie
5 4 5 MAZUR Marian Jan 1 053 0.62% 0.00062
Nie
5 4 6 NAJDA Aneta Elżbieta 1 641 0.97% 0.00097
Nie
5 4 7 OSUCH Andrzej 899 0.53% 0.00053
Nie
5 4 8 WOŁOSZYN Katarzyna 1 287 0.76% 0.00076
Nie
5 5 1 PALONKA Marek Franciszek 2 108 1.24% 0.00124
Nie
5 5 2 BUCZKO Monika 1 189 0.70% 0.0007
Nie
5 5 3 KRASOŃ Sylwester 452 0.27% 0.00027
Nie
5 5 4 BASAJ Beata 512 0.30% 0.0003
Nie
5 5 5 SĘDZIAK Mariusz 325 0.19% 0.00019
Nie
5 5 6 ANTONIUK Danuta Władysława 365 0.22% 0.00022
Nie
5 5 7 KORNIAK Krzysztof Mateusz 441 0.26% 0.00026
Nie
5 5 8 WASZKIEWICZ Gerard 1 012 0.60% 0.0006
Nie
5 6 1 MARCINKOWSKA-KOZAK Agnieszka Halina 377 0.22% 0.00022
Nie
5 6 2 LEWANDOWSKI Marian 491 0.29% 0.00029
Nie
5 6 3 KACZYŃSKA Ewa Stefania 217 0.13% 0.00013
Nie
5 6 4 IWAN Jarosław Paweł 116 0.07% 7.0E-5
Nie
5 6 5 DOMAŃSKI Jakub 262 0.15% 0.00015
Nie
5 7 1 KUPISZ Szczepan 632 0.37% 0.00037
Nie
5 7 2 MISZTAL Jacek Seweryn 642 0.38% 0.00038
Nie
5 7 3 ANTONIAK Tomasz 246 0.15% 0.00015
Nie
5 7 4 SZABŁOWSKA Hanna Irena 81 0.05% 5.0E-5
Nie
5 7 5 PISARSKA Elżbieta Krystyna 184 0.11% 0.00011
Nie
5 7 6 PAPLIŃSKA Wioleta 146 0.09% 9.0E-5
Nie
5 8 1 KUDLICKI Andrzej Józef 4 464 2.64% 0.00264
Nie
5 8 2 DANIŁOWICZ Grzegorz 2 188 1.29% 0.00129
Nie
5 8 3 JASIŃSKI Krzysztof Mateusz 1 742 1.03% 0.00103
Nie
5 8 4 LIZAK Malwina Magdalena 1 260 0.74% 0.00074
Nie
5 8 5 KAMIŃSKA Barbara Ewa 2 451 1.45% 0.00145
Nie
5 8 6 BRZYSKI Waldemar Edmund 1 031 0.61% 0.00061
Nie
5 8 7 KAMIŃSKA Irena 803 0.47% 0.00047
Nie
5 8 8 SZAST Edyta 862 0.51% 0.00051
Nie
5 9 1 CZARNECKI Tomasz 1 131 0.67% 0.00067
Nie
5 9 2 BŁASZCZAK Maciej Mirosław 244 0.14% 0.00014
Nie
5 9 3 SZYDŁOWSKA-TUTAJ Magdalena Paulina 138 0.08% 8.0E-5
Nie
5 9 4 GAUDA Weronika AGATA 207 0.12% 0.00012
Nie
5 9 5 SMYK Artur Janusz 276 0.16% 0.00016
Nie
5 9 6 MATYSEK Emilia Maria 141 0.08% 8.0E-5
Nie
5 9 7 PAROL Adam 207 0.12% 0.00012
Nie
5 9 8 ROSIŃSKA-ŁUBKOWSKA Katarzyna Anna 120 0.07% 7.0E-5
Nie
5 10 1 GMYZ Maria 17 206 10.16% 0.01016
Tak
5 10 2 MULAWA Michał 16 514 9.75% 0.00975
Tak
5 10 3 KUSIAK-JANIEC Anna 7 972 4.71% 0.00471
Nie
5 10 4 MRÓZ Anna Katarzyna 3 632 2.14% 0.00214
Nie
5 10 5 GAŁASZKIEWICZ Krzysztof Jan 9 221 5.45% 0.00545
Tak
5 10 6 WRÓBEL Grzegorz 11 863 7.01% 0.00701
Tak
5 10 7 BONDYRA Robert Andrzej 8 968 5.30% 0.0053
Nie
5 10 8 MISZTAL Stanisław 8 548 5.05% 0.00505
Nie
5 11 1 KIECANA Marcin Radosław 544 0.32% 0.00032
Nie
5 11 2 SZMIDT Katarzyna 332 0.20% 0.0002
Nie
5 11 3 MAŚCIBRODA Henryk Kazimierz 240 0.14% 0.00014
Nie
5 11 4 WITKOWSKI Adam 217 0.13% 0.00013
Nie
5 11 5 ONUCH Joanna 145 0.09% 9.0E-5
Nie
5 12 1 SPLEWIŃSKI Marek 470 0.28% 0.00028
Nie
5 12 2 KWIECIŃSKA Monika Ewa 257 0.15% 0.00015
Nie
5 12 3 KOZYRA Adam Andrzej 393 0.23% 0.00023
Nie
5 12 4 LIMINOWICZ Sebastian 99 0.06% 6.0E-5
Nie
5 12 5 GADECKA Agnieszka Kamila 136 0.08% 8.0E-5
Nie
5 12 6 KŁYŻ Józef 217 0.13% 0.00013
Nie
5 12 7 MIELNIK Anna 411 0.24% 0.00024
Nie
 • Statystyka list kandydatów
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Województwo Lubelskie - ogółem 234 3 722 3 147 2 099 846 1 717 638 1 892 165 43 5
powiaty 20 400 89 1 600 622 1 303 738 1 587
Gminy ogółem 209 3 189 3 035 1 600 622 1 303 738 1 587 165 43 5
w tym:
   Gminy powyżej 20 000 mieszkańców 9 189 35 262 175 216 375 177 1 7 5
   Gminy do 20 000 mieszkańców 200 3 000 3 000 1 338 447 1 087 363 1 410 164 36 0
Miasta na prawach powiatu 4 100 18 499 224 413 900 305 4

Statystyka list kandydatów

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba
List rad
Zarejestrowane listy do sejmików województw 49 1
Zarejestrowane listy do rad powiatów 382 20
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu 92 4
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 135 9
Ogółem 658 34

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 367 165 45% 202 55%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 2 382 1 087 46% 1 295 54%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 660 296 45% 364 55%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 960 440 46% 520 54%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 8 473 2 967 35% 5 506 65%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta 452 93 21% 359 79%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza 147 14 10% 133 90%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na prezydenta 23 6 26% 17 74%
Ogółem 12 842 4 955 39% 7 887 61%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku kandydatów do sejmiku województwa 47 46 47
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów 50 48 51
Średnia wieku kandydatów do rad miast na prawach powiatu 48 48 49
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 49 48 49
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 48 47 49
Średnia wieku kandydatów na wójta 50 48 50
Średnia wieku kandydatów na burmistrza 51 44 52
Średnia wieku kandydatów na prezydenta 46 44 47
Ogółem 47 46 47

Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 876 284 32% 592 68%
30-39 2 685 1 156 43% 1 529 57%
40-59 6 755 2 760 41% 3 995 59%
60+ 2 526 755 30% 1 771 70%
Ogółem 12 842 4 955 39% 7 887 61%

Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 12 1 8% 11 92%
30-39 94 24 26% 70 74%
40-59 409 75 18% 334 82%
60+ 107 13 12% 94 88%
Ogółem 622 113 18% 509 82%