Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 950 463
Wyborców 792 456
Obwodów 880
 • Wybory do Sejmiku Województwa Opolskiego
 • Wyniki głosowania do sejmiku
 • Wyniki wyborów do sejmiku
 • Geografia

Geografia

Powiaty

Powiaty Liczba Liczba Liczba wybieranych
Mieszkańców Wyborców Obwodów Okręgów wyborczych rad powiatów Gmin Wójtów Burmistrzów Prezydentów
Ogółem w tym:
pow. 20 tys. do 20 tys.
brzeskibrzeski 86 924 71 166 80 4 6 1 5 3 3 0
glzubczyckigłubczycki 44 736 37 161 52 2 4 1 3 1 3 0
kezdzierzynzsko-kozielskikędzierzyńsko-kozielski 89 243 74 759 64 4 6 1 5 5 0 1
kluczborskikluczborski 63 576 53 189 62 3 4 1 3 1 3 0
krapkowickikrapkowicki 61 397 51 280 53 4 5 1 4 2 3 0
namyslzowskinamysłowski 42 040 34 427 56 3 5 1 4 4 1 0
nyskinyski 133 894 112 439 121 4 9 2 7 4 5 0
oleskioleski 63 616 52 973 54 4 7 0 7 3 4 0
opolskiopolski 119 079 99 472 115 6 13 0 13 9 4 0
prudnickiprudnicki 53 716 44 699 70 3 4 1 3 1 3 0
strzeleckistrzelecki 72 457 60 424 72 4 7 1 6 2 5 0
Podsumowanie 830 678 691 989 799 41 70 10 60 35 34 1

Miasta na prawach powiatu

Miasto Liczba
Obwodów Okręgów Mandatów Komitetów Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
miasto opoleMiasto Opole 81 4 25 32 245

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 miasto Opole, pow. opolski 8 199 922 12 97
0.0000020000Nr 2 pow. kluczborski, pow. namysłowski, pow. oleski 5 140 585 12 74
0.0000030000Nr 3 pow. kędzierzyńsko-kozielski, pow. strzelecki 5 135 182 11 67
0.0000040000Nr 4 pow. głubczycki, pow. krapkowicki. pow. prudnicki 5 133 137 11 69
0.0000050000Nr 5 pow. brzeski, pow. nyski 7 183 604 10 73
Podsumowanie 30 792 430 56 380

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5
1 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 7 7
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 10 7 7 7 9 40
3 KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI KW PARTIA ZIELONI 8 8
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 10 7 7 7 9 40
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM KKW SLD LEWICA RAZEM 10 7 7 7 9 40
6 KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM KW RAZEM 5 5 5 5 5 25
7 KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP KW RUCH NARODOWY RP 5 5 5 5 5 25
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 KWW KUKIZ'15 10 7 7 7 9 40
9 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE 8 5 5 7 8 33
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 10 7 7 7 9 40
11 KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI KW WOLNI I SOLIDARNI 5 5 5 5 5 25
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA 10 7 7 7 31
13 KOMITET WYBORCZY ŚLĄSKIEJ PARTII REGIONALNEJ KW ŚPR 6 5 5 5 5 26

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 199 921 101 141 100 955 50.50% 0.0505
94 400 93.51% 0.09351
Tak
2 140 693 69 898 69 846 49.64% 0.04964
64 740 92.69% 0.09269
Tak
3 135 393 59 983 59 947 44.28% 0.04428
56 041 93.48% 0.09348
Tak
4 133 229 65 730 65 686 49.30% 0.0493
59 921 91.22% 0.09122
Tak
5 183 854 89 315 89 243 48.54% 0.04854
83 093 93.11% 0.09311
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
1 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 2 787 7 0.78% 0.00078
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 38 383 40 10.72% 0.01072
3 KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI 1 609 8 0.45% 0.00045
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 105 501 40 29.45% 0.02945
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 21 263 40 5.94% 0.00594
6 KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM 5 410 25 1.51% 0.00151
7 KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP 3 403 25 0.95% 0.00095
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 21 708 40 6.06% 0.00606
9 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE 5 515 33 1.54% 0.00154
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 92 305 40 25.77% 0.02577
11 KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI 3 846 25 1.07% 0.00107
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA 52 431 31 14.64% 0.01464
13 KOMITET WYBORCZY ŚLĄSKIEJ PARTII REGIONALNEJ 4 034 26 1.13% 0.00113

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych Udział w podziale mandatów
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
1 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 2 787 7 0 0.78% 0.00078
Nie
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 38 383 40 2 10.72% 0.01072
Tak
3 KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI 1 609 8 0 0.45% 0.00045
Nie
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 105 501 40 13 29.45% 0.02945
Tak
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 21 263 40 0 5.94% 0.00594
Nie
6 KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM 5 410 25 0 1.51% 0.00151
Nie
7 KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP 3 403 25 0 0.95% 0.00095
Nie
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 21 708 40 0 6.06% 0.00606
Nie
9 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE 5 515 33 0 1.54% 0.00154
Nie
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 92 305 40 10 25.77% 0.02577
Tak
11 KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI 3 846 25 0 1.07% 0.00107
Nie
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA 52 431 31 5 14.64% 0.01464
Tak
13 KOMITET WYBORCZY ŚLĄSKIEJ PARTII REGIONALNEJ 4 034 26 0 1.13% 0.00113
Nie

Sejmik Województwa Opolskiego - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 2 1 SAWICKI Grzegorz Adam 2 673 2.83% 0.00283
Nie
1 2 2 ZAGOLA Agnieszka Izabela 699 0.74% 0.00074
Nie
1 2 3 DEC Bogusław Łukasz 443 0.47% 0.00047
Nie
1 2 4 WAWER Henryk Janusz 157 0.17% 0.00017
Nie
1 2 5 OSZAŃCA Marcin Krzysztof 627 0.66% 0.00066
Nie
1 2 6 SZERNER Agnieszka Danuta 190 0.20% 0.0002
Nie
1 2 7 SPYRA Roland Zygmunt 444 0.47% 0.00047
Nie
1 2 8 SZCZAKIEL Jerzy 931 0.99% 0.00099
Nie
1 2 9 PIENIACHA Dorota Joanna 436 0.46% 0.00046
Nie
1 2 10 STERNIUK Jadwiga Julianna 406 0.43% 0.00043
Nie
1 3 1 SULIKOWSKI Adrian Marcin 482 0.51% 0.00051
Nie
1 3 2 CZYRSKA Anna Małgorzata 244 0.26% 0.00026
Nie
1 3 3 NEUGEBAUER Henryk Adam 114 0.12% 0.00012
Nie
1 3 4 SŁAWSKA Edyta Diana 123 0.13% 0.00013
Nie
1 3 5 POLAK Krzysztof 313 0.33% 0.00033
Nie
1 3 6 STARK Karolina Genowefa 114 0.12% 0.00012
Nie
1 3 7 LISIŃSKI Daniel Rafał 145 0.15% 0.00015
Nie
1 3 8 NACKOWICZ Jerzy Marek 74 0.08% 8.0E-5
Nie
1 4 1 KUBALAŃCA Zbigniew Eugeniusz 9 725 10.30% 0.0103
Tak
1 4 2 DYMEK Łukasz Ludwik 2 387 2.53% 0.00253
Tak
1 4 3 OGŁAZA Szymon Przemysław 4 478 4.74% 0.00474
Tak
1 4 4 MISZTAL Maria Stanisława 1 682 1.78% 0.00178
Nie
1 4 5 TRZEPIZUR Janusz Roman 5 398 5.72% 0.00572
Tak
1 4 6 OŻÓG Monika 1 872 1.98% 0.00198
Nie
1 4 7 PIASECZNY Piotr Rafał 830 0.88% 0.00088
Nie
1 4 8 CZARNECKA Anna Rozalia 1 476 1.56% 0.00156
Nie
1 4 9 MAZUR-KULESZA Katarzyna Elżbieta 940 1.00% 0.001
Nie
1 4 10 JARMUZIEWICZ Tadeusz 2 379 2.52% 0.00252
Nie
1 5 1 NAMYSŁO Andrzej Józef 2 450 2.60% 0.0026
Nie
1 5 2 DUSZYŃSKI Dionizy 1 229 1.30% 0.0013
Nie
1 5 3 GĄSOWSKA-KRAMARZ Agata 242 0.26% 0.00026
Nie
1 5 4 KOZIARZ Zbigniew 454 0.48% 0.00048
Nie
1 5 5 DUNIKOWSKA Teresa Janina 190 0.20% 0.0002
Nie
1 5 6 SZKOLNY Jerzy 110 0.12% 0.00012
Nie
1 5 7 KOWOL Justyna 231 0.24% 0.00024
Nie
1 5 8 ZAGOŻDŻON Adam Adrian 110 0.12% 0.00012
Nie
1 5 9 MOKRZYCKA Jolanta Maria 266 0.28% 0.00028
Nie
1 5 10 KAMPA Paweł Jan 813 0.86% 0.00086
Nie
1 6 1 KRUSZKA Maciej Jan 458 0.49% 0.00049
Nie
1 6 2 FILACZYŃSKA Kaja 382 0.40% 0.0004
Nie
1 6 3 BURGHARDT Grzegorz 116 0.12% 0.00012
Nie
1 6 4 BRONOWICKA Joanna Wanda 185 0.20% 0.0002
Nie
1 6 5 PYTLIK Szymon 399 0.42% 0.00042
Nie
1 7 1 SZKARUPSKI Daniel 429 0.45% 0.00045
Nie
1 7 2 BARTNIK Jacek Bernard 162 0.17% 0.00017
Nie
1 7 3 GRELA Danuta Urszula 157 0.17% 0.00017
Nie
1 7 4 WALCZAK Jacek 143 0.15% 0.00015
Nie
1 7 5 BARTNIK Monika Anna 99 0.10% 0.0001
Nie
1 8 1 JAGIEŁŁO Wojciech Jan 2 628 2.78% 0.00278
Nie
1 8 2 BIELECKI Przemysław 771 0.82% 0.00082
Nie
1 8 3 UFA Sylwia Dorota 405 0.43% 0.00043
Nie
1 8 4 ŁUCZKO Aleksandra Krystyna 482 0.51% 0.00051
Nie
1 8 5 SOPYŁA Tomasz Józef 264 0.28% 0.00028
Nie
1 8 6 SOWADA-KUPIEC Małgorzata Jadwiga 287 0.30% 0.0003
Nie
1 8 7 MASŁOWSKI Rafał Mateusz 259 0.27% 0.00027
Nie
1 8 8 DAWID Agnieszka Maria 267 0.28% 0.00028
Nie
1 8 9 KWIATKOWSKI Kacper Jan 264 0.28% 0.00028
Nie
1 8 10 ŻURAKOWSKI Krzysztof Kamil 312 0.33% 0.00033
Nie
1 9 1 BARTNIK Longin 541 0.57% 0.00057
Nie
1 9 2 SIENKIEWICZ Ewa Małgorzata 224 0.24% 0.00024
Nie
1 9 3 MUSZYŃSKI Dominik Mateusz 136 0.14% 0.00014
Nie
1 9 4 ŁOPATO Igor Jakub 129 0.14% 0.00014
Nie
1 9 5 WENCEL Konstancja Maria 177 0.19% 0.00019
Nie
1 9 6 MIESZEK Ewa Aldona 73 0.08% 8.0E-5
Nie
1 9 7 OLSZOWSKI Stanisław 112 0.12% 0.00012
Nie
1 9 8 KOBYLAŃSKI Lucjan 97 0.10% 0.0001
Nie
1 10 1 OCIEPA Marcin Michał 13 369 14.16% 0.01416
Tak
1 10 2 SZRAM Ryszard Józef 1 166 1.24% 0.00124
Nie
1 10 3 BOCHENEK Mariusz Janusz 863 0.91% 0.00091
Nie
1 10 4 KĘDZIERSKI Marek 652 0.69% 0.00069
Nie
1 10 5 JANKA Ryszard Marian 291 0.31% 0.00031
Nie
1 10 6 CHOJKA Anita Katarzyna 433 0.46% 0.00046
Nie
1 10 7 JAZŁOWIECKA Teresa Helena 1 009 1.07% 0.00107
Nie
1 10 8 MAJERSKA Izabela Barbara 231 0.24% 0.00024
Nie
1 10 9 POCZTAREK Krystyna 268 0.28% 0.00028
Nie
1 10 10 GABOR Tomasz Adam 1 220 1.29% 0.00129
Tak
1 11 1 GUZIK Grzegorz Jacek 216 0.23% 0.00023
Nie
1 11 2 ŁUBIŃSKI Zygmunt Marek 66 0.07% 7.0E-5
Nie
1 11 3 OBORSKI Paweł Kazimierz 143 0.15% 0.00015
Nie
1 11 4 KONOPKA Bogusława Maria 109 0.12% 0.00012
Nie
1 11 5 KULIK-NOWAK Dorota Barbara 138 0.15% 0.00015
Nie
1 12 1 BARTEK Rafał Jan 7 091 7.51% 0.00751
Tak
1 12 2 KOŁODZIEJ Hubert Jerzy 2 978 3.15% 0.00315
Tak
1 12 3 LENART Ilona Patrycja 929 0.98% 0.00098
Nie
1 12 4 SACHANBIŃSKI Aleksander 1 506 1.60% 0.0016
Nie
1 12 5 LISSY-KLUCZNY Aneta Gabriela 1 505 1.59% 0.00159
Nie
1 12 6 SZYMA Henryk Paweł 679 0.72% 0.00072
Nie
1 12 7 KONIECZKO Krystyna Maria 678 0.72% 0.00072
Nie
1 12 8 SŁOWIK Engelbert Krystian 794 0.84% 0.00084
Nie
1 12 9 POLEDNIA Melania Cecylia 348 0.37% 0.00037
Nie
1 12 10 KUBICA Beata Władysława 443 0.47% 0.00047
Nie
1 13 1 JANIK-JANKOWSKA Małgorzata 469 0.50% 0.0005
Nie
1 13 2 TEICHMANN Bernard Andrzej 79 0.08% 8.0E-5
Nie
1 13 3 DŁUGOSZ Małgorzata Aneta 470 0.50% 0.0005
Nie
1 13 4 ŚLEZIONA Anna Barbara 165 0.17% 0.00017
Nie
1 13 5 STYRNA Zbigniew Józef 48 0.05% 5.0E-5
Nie
1 13 6 RIEWOLD Krzysztof Józef 209 0.22% 0.00022
Nie
2 1 1 MAGDA Mateusz Mirosław 1 308 2.02% 0.00202
Nie
2 1 2 GRONEK-KAŁUŻA Ludwika Anna 254 0.39% 0.00039
Nie
2 1 3 SOPPA Mateusz Dominik 78 0.12% 0.00012
Nie
2 1 4 KULA Justyna Cecylia 457 0.71% 0.00071
Nie
2 1 5 PURUL Piotr Jan 81 0.13% 0.00013
Nie
2 1 6 ROKOSZ Magdalena Anna 185 0.29% 0.00029
Nie
2 1 7 KOSTECKA Ilona Barbara 424 0.65% 0.00065
Nie
2 2 1 RAKOCZY Stanisław 3 487 5.39% 0.00539
Nie
2 2 2 KUCHCZYŃSKI Ryszard Bogusław 1 223 1.89% 0.00189
Nie
2 2 3 JĘDRYSIAK Lidia 330 0.51% 0.00051
Nie
2 2 4 RUDZIEWICZ Jolanta Cecylia 666 1.03% 0.00103
Nie
2 2 5 ZAJĄC Natalia Agnieszka 818 1.26% 0.00126
Nie
2 2 6 WOJCIECHOWSKA-BUTRA Katarzyna 198 0.31% 0.00031
Nie
2 2 7 MIKA Bernard Walenty 139 0.21% 0.00021
Nie
2 4 1 BUŁA Andrzej 13 041 20.14% 0.02014
Tak
2 4 2 WILCZYŃSKA Jolanta Alina 3 315 5.12% 0.00512
Tak
2 4 3 GODYLA Szymon Piotr 2 317 3.58% 0.00358
Tak
2 4 4 JURANEK-MAZURCZAK Katarzyna Aleksandra 752 1.16% 0.00116
Nie
2 4 5 HADAŚ Elżbieta Ewa 594 0.92% 0.00092
Nie
2 4 6 GAŁKIEWICZ Janusz Stanisław 98 0.15% 0.00015
Nie
2 4 7 BIENIAS Zbigniew 1 377 2.13% 0.00213
Nie
2 5 1 MATYSIK Radosław Szymon 1 313 2.03% 0.00203
Nie
2 5 2 POPCZYK Beata Maria 712 1.10% 0.0011
Nie
2 5 3 BOCHENEK Waldemar Piotr 292 0.45% 0.00045
Nie
2 5 4 DENISIEWICZ Beata Maria 261 0.40% 0.0004
Nie
2 5 5 KACZOR Maciej 382 0.59% 0.00059
Nie
2 5 6 CHMIELEWSKI Tadeusz 100 0.15% 0.00015
Nie
2 5 7 SŁAWSKA Katarzyna Elżbieta 333 0.51% 0.00051
Nie
2 6 1 JAROŃSKA Kamila Maria 262 0.40% 0.0004
Nie
2 6 2 OCHMAN Jerzy Antoni 140 0.22% 0.00022
Nie
2 6 3 BARYŁOWICZ Anna Danuta 46 0.07% 7.0E-5
Nie
2 6 4 KOSTUREK Andrzej 239 0.37% 0.00037
Nie
2 6 5 KRZEMPEK Katarzyna 57 0.09% 9.0E-5
Nie
2 7 1 KULCZAK Anna Irena 206 0.32% 0.00032
Nie
2 7 2 SCHMIDT Maria Elżbieta 50 0.08% 8.0E-5
Nie
2 7 3 PAWLAK Bartosz Izaak 129 0.20% 0.0002
Nie
2 7 4 KOSTYRKA Andrzej Władysław 48 0.07% 7.0E-5
Nie
2 7 5 ROMANIUK Maria 60 0.09% 9.0E-5
Nie
2 8 1 CZEKAJ Ryszard 989 1.53% 0.00153
Nie
2 8 2 WEINTRITT Andrzej Józef 97 0.15% 0.00015
Nie
2 8 3 SZCZEPAŃSKA Iwona 302 0.47% 0.00047
Nie
2 8 4 WIERZBICKA Paulina 348 0.54% 0.00054
Nie
2 8 5 PIERÓG Ewelina Agnieszka 179 0.28% 0.00028
Nie
2 8 6 SMOLIŃSKI Szymon Franciszek 115 0.18% 0.00018
Nie
2 8 7 MALINOWSKI Wojciech Jarosław 251 0.39% 0.00039
Nie
2 9 1 SKAWIŃSKI Ryszard Stanisław 275 0.42% 0.00042
Nie
2 9 2 STACHURA Marcel Wojciech 203 0.31% 0.00031
Nie
2 9 3 WENCEL Liliana Teresa 104 0.16% 0.00016
Nie
2 9 4 SAWCZUK Katarzyna 83 0.13% 0.00013
Nie
2 9 5 SKIBA Jarosław 165 0.25% 0.00025
Nie
2 10 1 NIEDŹWIECKI Jerzy Józef 5 771 8.91% 0.00891
Tak
2 10 2 KOŚCIELNY Waldemar Zdzisław 3 115 4.81% 0.00481
Nie
2 10 3 CEGLECKA-ZIELONKA Teresa Zuzanna 3 359 5.19% 0.00519
Tak
2 10 4 BUŁA Magdalena Elżbieta 1 335 2.06% 0.00206
Nie
2 10 5 MARTYNISZYN Adam Stanisław 1 811 2.80% 0.0028
Nie
2 10 6 MERYK Anna Krystyna 1 110 1.71% 0.00171
Nie
2 10 7 TROJANOWSKI Rafał Sebastian 1 710 2.64% 0.00264
Nie
2 11 1 SZYNDLER Jerzy 130 0.20% 0.0002
Nie
2 11 2 BAGIŃSKA Jadwiga 96 0.15% 0.00015
Nie
2 11 3 KOŁODZIEJ Marian 107 0.17% 0.00017
Nie
2 11 4 MICHAŁKIEWICZ Stanisław 35 0.05% 5.0E-5
Nie
2 11 5 IZBICKA Maria Dorota 56 0.09% 9.0E-5
Nie
2 12 1 CZAJA Herbert Wincenty 3 713 5.74% 0.00574
Nie
2 12 2 SKORUPA Marianna Jadwiga 654 1.01% 0.00101
Nie
2 12 3 CIEPLIK Kryspin Tomasz 902 1.39% 0.00139
Nie
2 12 4 CZYŻKOWSKA Alicja 264 0.41% 0.00041
Nie
2 12 5 ORTMAN-BARAN Monika Patrycja 353 0.55% 0.00055
Nie
2 12 6 KARPIŃSKA-URYGA Patrycja Maria 113 0.17% 0.00017
Nie
2 12 7 DZIERŻON Jan Józef 717 1.11% 0.00111
Nie
2 13 1 HERIAN Beata Maria 140 0.22% 0.00022
Nie
2 13 2 CZAJA Marek Jan 189 0.29% 0.00029
Nie
2 13 3 SENDAL Marta 72 0.11% 0.00011
Nie
2 13 4 WOCKA Marcin Dariusz 16 0.02% 2.0E-5
Nie
2 13 5 WACHOWSKI Dariusz Józef 89 0.14% 0.00014
Nie
3 2 1 KOCHAN Helena Maria 740 1.32% 0.00132
Nie
3 2 2 KLIMEK Michał Antoni 920 1.64% 0.00164
Nie
3 2 3 KUPNY Danuta Teresa 137 0.24% 0.00024
Nie
3 2 4 NEUWALD Marek Józef 242 0.43% 0.00043
Nie
3 2 5 WIECZOREK-GRINER Agnieszka Danuta 217 0.39% 0.00039
Nie
3 2 6 GOLA Ewa Barbara 314 0.56% 0.00056
Nie
3 2 7 KIEL Tomasz Teodor 700 1.25% 0.00125
Nie
3 4 1 KOLENDA-ŁABUŚ Brygida 7 104 12.68% 0.01268
Tak
3 4 2 PLASKOTA Mariusz 706 1.26% 0.00126
Nie
3 4 3 SAŁACKI Andrzej Alfred 1 940 3.46% 0.00346
Nie
3 4 4 SIEWIERA Zdzisław Jan 1 496 2.67% 0.00267
Nie
3 4 5 MUC-KLIMEK Ewa Helena 964 1.72% 0.00172
Nie
3 4 6 GĄDEK-RADWANOWSKA Marzanna Aleksandra 1 014 1.81% 0.00181
Nie
3 4 7 WĘGRZYN Robert 2 613 4.66% 0.00466
Tak
3 5 1 PIETRZYK Kazimierz 1 616 2.88% 0.00288
Nie
3 5 2 GAIDA Olga Helena 372 0.66% 0.00066
Nie
3 5 3 OCZOŚ Małgorzata Joanna 523 0.93% 0.00093
Nie
3 5 4 TOMALA Dorota Anna 451 0.80% 0.0008
Nie
3 5 5 MAGDZIARZ Marian Tadeusz 89 0.16% 0.00016
Nie
3 5 6 KAMPA Anna 292 0.52% 0.00052
Nie
3 5 7 NOWAK Stanisław 225 0.40% 0.0004
Nie
3 6 1 MUCHA Paweł Józef 370 0.66% 0.00066
Nie
3 6 2 FARON Sabina Natalia 132 0.24% 0.00024
Nie
3 6 3 PELJAN Piotr Damian 107 0.19% 0.00019
Nie
3 6 4 SZYPOWSKA Aleksandra Iwona 90 0.16% 0.00016
Nie
3 6 5 WASIUK Mirosław Józef 67 0.12% 0.00012
Nie
3 7 1 SOKOŁOWSKA Katarzyna Joanna 260 0.46% 0.00046
Nie
3 7 2 JANICKI Józef 130 0.23% 0.00023
Nie
3 7 3 MARCISZ Henryka Zdzisława 19 0.03% 3.0E-5
Nie
3 7 4 KAMIŃSKA Regina 59 0.11% 0.00011
Nie
3 7 5 GÓRNY Jarosław 79 0.14% 0.00014
Nie
3 8 1 SZYMAŃSKI Andrzej 1 330 2.37% 0.00237
Nie
3 8 2 MRÓWKA Ireneusz Waldemar 332 0.59% 0.00059
Nie
3 8 3 MORKIS Elżbieta Maria 284 0.51% 0.00051
Nie
3 8 4 PAJĄK Szymon Józef 264 0.47% 0.00047
Nie
3 8 5 BOJAR Sławomir Czesław 163 0.29% 0.00029
Nie
3 8 6 SZKUCIK-JĘDRZEJEWSKA Iwona Elżbieta 110 0.20% 0.0002
Nie
3 8 7 WADOWSKA Justyna Magdalena 238 0.42% 0.00042
Nie
3 9 1 GAJER Dawid Mateusz 284 0.51% 0.00051
Nie
3 9 2 KANDZIORA Gilbert Tobiasz 239 0.43% 0.00043
Nie
3 9 3 KRYSZYN Dagmara Katarzyna 167 0.30% 0.0003
Nie
3 9 4 SZCZEPANEK Marek Józef 66 0.12% 0.00012
Nie
3 9 5 SUROWIECKA Kinga Agata 72 0.13% 0.00013
Nie
3 10 1 TOMASZEK Bogdan Stanisław 5 196 9.27% 0.00927
Tak
3 10 2 NIEWADZISZ Piotr 2 424 4.33% 0.00433
Nie
3 10 3 MUTWIN Roland Józef 494 0.88% 0.00088
Nie
3 10 4 TWOREK Beata Małgorzata 851 1.52% 0.00152
Nie
3 10 5 TOKARCZYK Andrzej 845 1.51% 0.00151
Nie
3 10 6 KUCZMA Izabela Krystyna 552 0.98% 0.00098
Nie
3 10 7 PECZKIS Elżbieta Anna 1 087 1.94% 0.00194
Nie
3 11 1 NOWAK Janusz Bronisław 117 0.21% 0.00021
Nie
3 11 2 WITOSZA Witold Sylwester 197 0.35% 0.00035
Nie
3 11 3 DENYS Beata Bronisława 47 0.08% 8.0E-5
Nie
3 11 4 STYSIAK Jan 51 0.09% 9.0E-5
Nie
3 11 5 SZYNDLER Barbara 53 0.09% 9.0E-5
Nie
3 12 1 KOLEK Roman Jacek 8 013 14.30% 0.0143
Tak
3 12 2 STEUER Zygfryd Franciszek 1 590 2.84% 0.00284
Nie
3 12 3 GOLA Edyta Maria 2 066 3.69% 0.00369
Tak
3 12 4 GROEGER Bernard Adam 1 270 2.27% 0.00227
Nie
3 12 5 WACŁAWCZYK Konrad Józef 1 327 2.37% 0.00237
Nie
3 12 6 PRZEZDZIENK-GRZYBEK Krystyna 477 0.85% 0.00085
Nie
3 12 7 RAK Dorota Maria 891 1.59% 0.00159
Nie
3 13 1 BRONCEL Grzegorz Robert 598 1.07% 0.00107
Nie
3 13 2 WIECZOREK Andrzej Stanisław 177 0.32% 0.00032
Nie
3 13 3 ROCHATKA Gabriela 100 0.18% 0.00018
Nie
3 13 4 KISLINGER Krystyna 26 0.05% 5.0E-5
Nie
3 13 5 MOC Dawid Roman 55 0.10% 0.0001
Nie
4 2 1 PYZIAK Kazimierz 2 012 3.36% 0.00336
Nie
4 2 2 GŁOWACKI Kazimierz 453 0.76% 0.00076
Nie
4 2 3 CZYŻEWSKA-ZIĘBA Krystyna Maria 355 0.59% 0.00059
Nie
4 2 4 GORECKI Marian Franciszek 305 0.51% 0.00051
Nie
4 2 5 BURAK Anna Małgorzata 274 0.46% 0.00046
Nie
4 2 6 BEDNARCZYK Marta Maria 250 0.42% 0.00042
Nie
4 2 7 ILUK Józef 296 0.49% 0.00049
Nie
4 4 1 ZIÓŁKO Zbigniew Józef 7 359 12.28% 0.01228
Tak
4 4 2 OKRĄGŁY Janina Władysława 3 621 6.04% 0.00604
Tak
4 4 3 FERET Ewelina Justyna 944 1.58% 0.00158
Nie
4 4 4 FEJDYCH Krzysztof Michał 1 054 1.76% 0.00176
Nie
4 4 5 POLAK Alicja Józefa 1 161 1.94% 0.00194
Nie
4 4 6 WÓJTOWICZ-BUNCZEK Wiesława Izabela 686 1.14% 0.00114
Nie
4 4 7 MAŁEK Henryk Paweł 1 484 2.48% 0.00248
Nie
4 5 1 GALLA Bogusław Tadeusz 793 1.32% 0.00132
Nie
4 5 2 KAMIŃSKI Mirosław Ryszard 452 0.75% 0.00075
Nie
4 5 3 SNIEGON Romana Kamila 238 0.40% 0.0004
Nie
4 5 4 CHAMALA Anna Maria 126 0.21% 0.00021
Nie
4 5 5 KRUPA Aleksandra Zuzanna 446 0.74% 0.00074
Nie
4 5 6 LISOWSKI Łukasz Jan 160 0.27% 0.00027
Nie
4 5 7 PODOLSKI Łukasz 237 0.40% 0.0004
Nie
4 6 1 DROST Andrzej Oswald 321 0.54% 0.00054
Nie
4 6 2 MAZUR Sandra 286 0.48% 0.00048
Nie
4 6 3 MARYNIAK Paweł Jan 120 0.20% 0.0002
Nie
4 6 4 JUSZCZYK Grażyna 367 0.61% 0.00061
Nie
4 6 5 MŁYŃSKA Ruta Anna 121 0.20% 0.0002
Nie
4 7 1 ŻOŁEK Julia Maria 191 0.32% 0.00032
Nie
4 7 2 WOJNAR Genowefa 39 0.07% 7.0E-5
Nie
4 7 3 STANKIEWICZ Antoni 93 0.16% 0.00016
Nie
4 7 4 PUK Bartosz Adam 55 0.09% 9.0E-5
Nie
4 7 5 KOWARA Bartosz Marek 79 0.13% 0.00013
Nie
4 8 1 SZCZEGIELNIAK Jan 1 033 1.72% 0.00172
Nie
4 8 2 SIMONIDES Hubert Jerzy 817 1.36% 0.00136
Nie
4 8 3 KARCZ Beata Renata 488 0.81% 0.00081
Nie
4 8 4 BEDRYJ Dorota Lidia 441 0.74% 0.00074
Nie
4 8 5 MIĘCZAKOWSKA Aleksandra Aldona 312 0.52% 0.00052
Nie
4 8 6 PODKANOWICZ Katarzyna 142 0.24% 0.00024
Nie
4 8 7 SŁOBODZIAN Mateusz Marcin 605 1.01% 0.00101
Nie
4 9 1 JARECKI Tomasz 348 0.58% 0.00058
Nie
4 9 2 BARTNIK Jan Stanisław 101 0.17% 0.00017
Nie
4 9 3 MIESZEK Aldona Joanna 82 0.14% 0.00014
Nie
4 9 4 BARGIEŁ Radosław 124 0.21% 0.00021
Nie
4 9 5 KWIECIŃSKA Jolanta Halina 121 0.20% 0.0002
Nie
4 9 6 FILCEK Agnieszka Maria 44 0.07% 7.0E-5
Nie
4 9 7 STASIAK Jarosław Jan 73 0.12% 0.00012
Nie
4 10 1 SEMAK Piotr Bogusław 3 738 6.24% 0.00624
Tak
4 10 2 ANTOSZCZYSZYN Leszek 2 836 4.73% 0.00473
Nie
4 10 3 STANDERA Lucjusz Adrian 1 277 2.13% 0.00213
Nie
4 10 4 MROWIEC Andrzej Michał 1 269 2.12% 0.00212
Nie
4 10 5 CZERWIŃSKA Sylwia Franciszka 1 156 1.93% 0.00193
Nie
4 10 6 MAZUR Stanisława 641 1.07% 0.00107
Nie
4 10 7 CZOCHARA Joanna Marta 4 900 8.18% 0.00818
Tak
4 11 1 ŚLEPECKI Paweł Piotr 630 1.05% 0.00105
Nie
4 11 2 KRAWIEC Przemysław Sebastian 320 0.53% 0.00053
Nie
4 11 3 SMOLUCH Kamil 152 0.25% 0.00025
Nie
4 11 4 SOWA Marta Maria 162 0.27% 0.00027
Nie
4 11 5 KOSMALA-OGNISTA Justyna 96 0.16% 0.00016
Nie
4 12 1 DONATH-KASIURA Zuzanna Teresa 6 243 10.42% 0.01042
Tak
4 12 2 LASAR Mirosław Piotr 2 068 3.45% 0.00345
Nie
4 12 3 DŁUGOSZ Krzysztof Piotr 2 080 3.47% 0.00347
Nie
4 12 4 LEWKOWICZ Bogna Melania 326 0.54% 0.00054
Nie
4 12 5 HERUD Zuzanna Wiktoria 545 0.91% 0.00091
Nie
4 12 6 WIECZOREK Natalia Agnieszka 1 064 1.78% 0.00178
Nie
4 12 7 ŻOK Fabian Walenty 804 1.34% 0.00134
Nie
4 13 1 PATOŁA Mirosław Sebastian 159 0.27% 0.00027
Nie
4 13 2 LOREK Krzysztof Michał 117 0.20% 0.0002
Nie
4 13 3 ZUZIAK-RUDECKA Agnieszka Małgorzata 35 0.06% 6.0E-5
Nie
4 13 4 KUBAS Elżbieta Beata 98 0.16% 0.00016
Nie
4 13 5 KOWALSKA Klaudia Janina 96 0.16% 0.00016
Nie
5 2 1 KRAJCZY Norbert Jan 9 599 11.55% 0.01155
Tak
5 2 2 FORNAL Leszek Janusz 1 335 1.61% 0.00161
Nie
5 2 3 KONOPKA Antoni Jacek 2 914 3.51% 0.00351
Tak
5 2 4 JURALEWICZ Beata Jadwiga 354 0.43% 0.00043
Nie
5 2 5 KROK Miłosz Stanisław 1 930 2.32% 0.00232
Nie
5 2 6 MADEJSKA-BARANOWSKA Anna 216 0.26% 0.00026
Nie
5 2 7 KANIA Dorota Edyta 396 0.48% 0.00048
Nie
5 2 8 GIŻA Krzysztof 245 0.29% 0.00029
Nie
5 2 9 MIELNIK Alina Magdalena 312 0.38% 0.00038
Nie
5 4 1 WACH Piotr Jakub 7 261 8.74% 0.00874
Tak
5 4 2 WIERDAK Bogusław Jerzy 5 339 6.43% 0.00643
Tak
5 4 3 SPYCHAŁA-NIEDŹWIECKA Izabela Ewa 1 262 1.52% 0.00152
Nie
5 4 4 BŁASZCZYK Jolanta Barbara 2 307 2.78% 0.00278
Nie
5 4 5 KOWALSKI Artur Jerzy 721 0.87% 0.00087
Nie
5 4 6 BUCZEK Zbigniew 868 1.04% 0.00104
Nie
5 4 7 PYTLIŃSKA Aleksandra Lucyna 469 0.56% 0.00056
Nie
5 4 8 WARCHAŁ Katarzyna Anna 617 0.74% 0.00074
Nie
5 4 9 PUSZCZEWICZ Krzysztof 1 850 2.23% 0.00223
Nie
5 5 1 BANASIAK Artur Wojciech 2 192 2.64% 0.00264
Nie
5 5 2 WILK Krystyna 864 1.04% 0.00104
Nie
5 5 3 GÓRSKA Krystyna 737 0.89% 0.00089
Nie
5 5 4 PIETRASZKO Jerzy Stanisław 263 0.32% 0.00032
Nie
5 5 5 ŁUCZKÓW Józef 472 0.57% 0.00057
Nie
5 5 6 ARCZYŃSKI Stanisław Wiesław 281 0.34% 0.00034
Nie
5 5 7 WRÓBEL Władysława Krystyna 224 0.27% 0.00027
Nie
5 5 8 KONIECZNA Joanna Magdalena 371 0.45% 0.00045
Nie
5 5 9 ŚLIWA Mateusz Bolesław 351 0.42% 0.00042
Nie
5 6 1 OSIADŁY Piotr Wojciech 521 0.63% 0.00063
Nie
5 6 2 KYCIA Anna Magdalena 148 0.18% 0.00018
Nie
5 6 3 MICHALSKI Michał 235 0.28% 0.00028
Nie
5 6 4 CISAKOWSKA Aneta Aleksandra 141 0.17% 0.00017
Nie
5 6 5 CAPAŁA Andrzej Adam 100 0.12% 0.00012
Nie
5 7 1 MALIŃSKI Michał Jan 369 0.44% 0.00044
Nie
5 7 2 DZIĘGIELEWSKI Zbigniew Henryk 160 0.19% 0.00019
Nie
5 7 3 CZAPKOWSKI Dariusz Ludwik 138 0.17% 0.00017
Nie
5 7 4 WILSKA Anna 129 0.16% 0.00016
Nie
5 7 5 WĘGRZYN Izabela Dominika 120 0.14% 0.00014
Nie
5 8 1 TISTEK Robert 1 615 1.94% 0.00194
Nie
5 8 2 MACHNIO Maksym Jan 1 370 1.65% 0.00165
Nie
5 8 3 PYZIAK Alicja 1 252 1.51% 0.00151
Nie
5 8 4 WELENS Michał Andrzej 163 0.20% 0.0002
Nie
5 8 5 RZOŃCA Kamila Krystyna 418 0.50% 0.0005
Nie
5 8 6 GRAD Mariusz Władysław 269 0.32% 0.00032
Nie
5 8 7 ŚWIĘTALSKA Magdalena Monika 497 0.60% 0.0006
Nie
5 8 8 MAŁEK Mateusz Paweł 491 0.59% 0.00059
Nie
5 8 9 PIECUCH Ewa 854 1.03% 0.00103
Nie
5 9 1 SUDUŁ Gracjan 493 0.59% 0.00059
Nie
5 9 2 WOŚ Anna Agnieszka 254 0.31% 0.00031
Nie
5 9 3 SUDUŁ Katarzyna 120 0.14% 0.00014
Nie
5 9 4 SIEMBIDA Jerzy 111 0.13% 0.00013
Nie
5 9 5 SUDUŁ Patryk 80 0.10% 0.0001
Nie
5 9 6 BIELUŃ Apoloniusz Rafał 43 0.05% 5.0E-5
Nie
5 9 7 DZIONY Anna 129 0.16% 0.00016
Nie
5 9 8 KONIECZNY Andrzej Tomasz 245 0.29% 0.00029
Nie
5 10 1 BYCZKOWSKI Dariusz Paweł 10 596 12.75% 0.01275
Tak
5 10 2 DAROWSKI Leszek Piotr 2 552 3.07% 0.00307
Nie
5 10 3 NAKONIECZNY Martyna Barbara 3 647 4.39% 0.00439
Tak
5 10 4 TRZASKAWSKA Danuta Iwona 3 209 3.86% 0.00386
Tak
5 10 5 LITWINOWICZ Mariusz Tomasz 1 008 1.21% 0.00121
Nie
5 10 6 KAMIŃSKI Władysław Jan 1 642 1.98% 0.00198
Nie
5 10 7 POTOCKI Daniel Jan 1 119 1.35% 0.00135
Nie
5 10 8 BŁACHUT Barbara Zofia 1 472 1.77% 0.00177
Nie
5 10 9 PEIKERT Edyta 2 081 2.50% 0.0025
Nie
5 11 1 KRZYŻOWSKI Maciej Mariusz 182 0.22% 0.00022
Nie
5 11 2 PYSKATY Dariusz Władysław 213 0.26% 0.00026
Nie
5 11 3 FAŁAT Jerzy Józef 156 0.19% 0.00019
Nie
5 11 4 WOJTAS Małgorzata Ewa 178 0.21% 0.00021
Nie
5 11 5 JAKUBOWSKA Sabina Elżbieta 196 0.24% 0.00024
Nie
5 13 1 RADOŃ Marzena Teresa 124 0.15% 0.00015
Nie
5 13 2 BEDNARCZYK Sebastian Józef 123 0.15% 0.00015
Nie
5 13 3 JANIK Tomasz Kacper 151 0.18% 0.00018
Nie
5 13 4 KRYCZEK Lidia Władysława 27 0.03% 3.0E-5
Nie
5 13 5 CHARĘZA Anna Agnieszka 202 0.24% 0.00024
Nie
 • Statystyka list kandydatów
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Województwo Opolskie - ogółem 83 1 386 986 950 463 792 456 880 35 34 2
powiaty 11 217 41 830 678 691 989 799
Gminy ogółem 70 1 114 936 830 678 691 989 799 35 34 2
w tym:
   Gminy powyżej 20 000 mieszkańców 10 214 36 327 848 274 616 273 0 9 2
   Gminy do 20 000 mieszkańców 60 900 900 502 830 417 373 526 35 25 0
Miasta na prawach powiatu 1 25 4 119 785 100 467 81 1

Statystyka list kandydatów

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba
List rad
Zarejestrowane listy do sejmików województw 56 1
Zarejestrowane listy do rad powiatów 225 11
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu 32 1
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 186 10
Ogółem 499 23

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 380 173 46% 207 54%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 1 560 712 46% 848 54%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 245 108 44% 137 56%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 1 362 626 46% 736 54%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 2 143 801 37% 1 342 63%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta 75 19 25% 56 75%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza 93 17 18% 76 82%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na prezydenta 10 4 40% 6 60%
Ogółem 5 690 2 420 43% 3 270 57%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku kandydatów do sejmiku województwa 47 45 48
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów 50 48 51
Średnia wieku kandydatów do rad miast na prawach powiatu 48 52 46
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 49 48 50
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 47 46 48
Średnia wieku kandydatów na wójta 50 54 48
Średnia wieku kandydatów na burmistrza 49 49 49
Średnia wieku kandydatów na prezydenta 50 58 44
Ogółem 47 45 48

Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 479 204 43% 275 57%
30-39 1 208 582 48% 626 52%
40-59 2 706 1 157 43% 1 549 57%
60+ 1 297 477 37% 820 63%
Ogółem 5 690 2 420 43% 3 270 57%

Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 3 0 0% 3 100%
30-39 37 3 8% 34 92%
40-59 107 29 27% 78 73%
60+ 31 8 26% 23 74%
Ogółem 178 40 22% 138 78%