Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 1 978 984
Wyborców 1 610 340
Obwodów 1 651
 • Wybory do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Wyniki głosowania do sejmiku
 • Wyniki wyborów do sejmiku
 • Geografia

Geografia

Powiaty

Powiaty Liczba Liczba Liczba wybieranych
Mieszkańców Wyborców Obwodów Okręgów wyborczych rad powiatów Gmin Wójtów Burmistrzów Prezydentów
Ogółem w tym:
pow. 20 tys. do 20 tys.
aleksandrowskialeksandrowski 54 379 44 450 56 5 9 0 9 6 3 0
brodnickibrodnicki 77 181 61 387 58 4 10 1 9 7 3 0
bydgoskibydgoski 112 634 88 728 103 5 8 2 6 6 2 0
chelzminzskichełmiński 49 801 39 870 47 4 7 0 7 6 1 0
golubsko-dobrzynzskigolubsko-dobrzyński 44 924 35 972 32 4 6 0 6 4 2 0
grudziazdzkigrudziądzki 39 993 31 284 42 4 6 0 6 4 2 0
inowroclzawskiinowrocławski 154 412 127 822 141 7 9 1 8 4 4 1
lipnowskilipnowski 65 501 52 555 68 5 9 0 9 6 3 0
mogilenzskimogileński 45 519 37 072 42 3 4 1 3 2 2 0
nakielskinakielski 83 786 67 068 79 4 5 2 3 1 4 0
radziejowskiradziejowski 40 958 33 953 51 4 7 0 7 5 2 0
rypinzskirypiński 43 547 34 985 45 4 6 0 6 5 1 0
sezpolenzskisępoleński 40 749 32 242 42 3 4 0 4 1 3 0
szwieckiświecki 95 500 76 496 90 4 11 1 10 9 2 0
torunzskitoruński 104 143 80 939 70 5 9 0 9 8 1 0
tucholskitucholski 47 684 37 805 51 3 6 0 6 5 1 0
wazbrzeskiwąbrzeski 33 602 26 988 29 3 5 0 5 4 1 0
wlzoclzawskiwłocławski 86 050 70 206 80 6 13 0 13 7 6 0
zzzninzskiżniński 69 073 55 735 77 3 6 1 5 2 4 0
Podsumowanie 1 289 436 1 035 557 1 203 80 140 9 131 92 47 1

Miasta na prawach powiatu

Miasto Liczba
Obwodów Okręgów Mandatów Komitetów Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
miasto bydgoszczMiasto Bydgoszcz 205 6 31 31 219
miasto grudziazdzMiasto Grudziądz 54 4 23 24 171
miasto torunzMiasto Toruń 121 4 25 28 215
miasto wlzoclzawekMiasto Włocławek 68 5 25 45 303

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Miasto Bydgoszcz 5 266 164 11 70
0.0000020000Nr 2 Powiaty: bydgoski, sępoleński, świecki, tucholski 5 235 262 9 56
0.0000030000Nr 3 Miasto Grudziądz, powiaty: brodnicki, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, rypiński, wąbrzeski 5 260 734 9 59
0.0000040000Nr 4 Miasto Toruń, powiaty: chełmiński, toruński 5 271 599 11 71
0.0000050000Nr 5 Powiaty: inowrocławski, mogileński, nakielski, żniński 5 287 693 10 63
0.0000060000Nr 6 Miasto Włocławek, powiaty: aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, włocławski 5 288 852 9 56
Podsumowanie 30 1 610 304 59 375

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6
1 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 7 7
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 7 7 7 7 7 7 42
3 KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI KW PARTIA ZIELONI 5 6 5 5 21
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 7 7 7 7 7 7 42
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM KKW SLD LEWICA RAZEM 7 5 7 7 7 7 40
6 KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM KW RAZEM 6 6 7 7 6 6 38
7 KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP KW RUCH NARODOWY RP 5 5 5 15
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 KWW KUKIZ'15 7 6 7 7 7 7 41
9 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE 7 7 5 6 7 5 37
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 7 7 7 7 7 7 42
11 KOMITET WYBORCZY ZWIĄZKU SŁOWIAŃSKIEGO KW ZWIĄZKU SŁOWIAŃSKIEGO 6 6 5 17
12 KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI KW WOLNI I SOLIDARNI 5 5 6 7 5 5 33

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 265 875 141 215 141 095 53.07% 0.05307
138 293 98.01% 0.09801
Tak
2 235 713 122 381 122 272 51.87% 0.05187
111 380 91.09% 0.09109
Tak
3 260 817 135 040 134 899 51.72% 0.05172
124 417 92.23% 0.09223
Tak
4 272 173 145 580 145 273 53.38% 0.05338
138 947 95.65% 0.09565
Tak
5 287 795 151 915 151 811 52.75% 0.05275
138 003 90.90% 0.0909
Tak
6 288 993 156 100 155 979 53.97% 0.05397
138 967 89.09% 0.08909
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
1 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 5 077 7 0.64% 0.00064
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 113 012 42 14.31% 0.01431
3 KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI 9 413 21 1.19% 0.00119
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 273 800 42 34.66% 0.03466
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 71 131 40 9.00% 0.009
6 KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM 13 988 38 1.77% 0.00177
7 KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP 4 288 15 0.54% 0.00054
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 45 011 41 5.70% 0.0057
9 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE 15 627 37 1.98% 0.00198
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 223 357 42 28.27% 0.02827
11 KOMITET WYBORCZY ZWIĄZKU SŁOWIAŃSKIEGO 3 286 17 0.42% 0.00042
12 KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI 12 017 33 1.52% 0.00152

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych Udział w podziale mandatów
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
1 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 5 077 7 0 0.64% 0.00064
Nie
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 113 012 42 4 14.31% 0.01431
Tak
3 KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI 9 413 21 0 1.19% 0.00119
Nie
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 273 800 42 14 34.66% 0.03466
Tak
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 71 131 40 1 9.00% 0.009
Tak
6 KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM 13 988 38 0 1.77% 0.00177
Nie
7 KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP 4 288 15 0 0.54% 0.00054
Nie
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 45 011 41 0 5.70% 0.0057
Nie
9 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE 15 627 37 0 1.98% 0.00198
Nie
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 223 357 42 11 28.27% 0.02827
Tak
11 KOMITET WYBORCZY ZWIĄZKU SŁOWIAŃSKIEGO 3 286 17 0 0.42% 0.00042
Nie
12 KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI 12 017 33 0 1.52% 0.00152
Nie

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 1 1 LEBIEDZIŃSKI Jacek Waldemar 1 318 0.95% 0.00095
Nie
1 1 2 POTOCKI Roman Paweł 736 0.53% 0.00053
Nie
1 1 3 CHUDZIŃSKA Agnieszka Magdalena 1 247 0.90% 0.0009
Nie
1 1 4 GRACZYK Maciej Andrzej 559 0.40% 0.0004
Nie
1 1 5 TRZEBUCHOWSKA Tamara 426 0.31% 0.00031
Nie
1 1 6 KOŁAKOWSKI Cezary 264 0.19% 0.00019
Nie
1 1 7 OSIADACZ Iwona Dorota 527 0.38% 0.00038
Nie
1 2 1 ANKIEWICZ-JASIŃSKA Ewa Teresa 1 089 0.79% 0.00079
Nie
1 2 2 NIEDBALSKA Ewa Maria 474 0.34% 0.00034
Nie
1 2 3 BŁASIK Anna Bernadeta 273 0.20% 0.0002
Nie
1 2 4 GRADEK Jolanta 244 0.18% 0.00018
Nie
1 2 5 KOKOSZCZYŃSKI Wojciech Waldemar 155 0.11% 0.00011
Nie
1 2 6 DRZYCIMSKI Łukasz 204 0.15% 0.00015
Nie
1 2 7 SANKOWSKI Paweł Maksymilian 455 0.33% 0.00033
Nie
1 3 1 KASZUBOWSKI Daniel Przemysław 666 0.48% 0.00048
Nie
1 3 2 DURCZAK Magdalena 387 0.28% 0.00028
Nie
1 3 3 KARP Dorota Małgorzata 230 0.17% 0.00017
Nie
1 3 4 CHECHŁA Paulina Maria 203 0.15% 0.00015
Nie
1 3 5 KASZUBOWSKI Zdzisław Ryszard 114 0.08% 8.0E-5
Nie
1 4 1 OSTROWSKI Zbigniew Wiktor 17 723 12.82% 0.01282
Tak
1 4 2 JASIAKIEWICZ Roman Franciszek 26 379 19.07% 0.01907
Tak
1 4 3 GRZYBOWSKI Michał Wojciech 2 803 2.03% 0.00203
Nie
1 4 4 STASZAK-KOWALSKA Radosława Maria 3 672 2.66% 0.00266
Nie
1 4 5 FALKOWSKA-WIERCZEWSKA Natalia Maria 3 422 2.47% 0.00247
Nie
1 4 6 WOJCIECHOWSKA-BLACHOWSKA Bogna Małgorzata 1 896 1.37% 0.00137
Nie
1 4 7 KRUPA Łukasz Marcin 5 096 3.68% 0.00368
Tak
1 5 1 SZOPIŃSKI Jan Józef 9 473 6.85% 0.00685
Nie
1 5 2 KOZŁOWICZ Mirosław Andrzej 1 294 0.94% 0.00094
Nie
1 5 3 DEJA Danuta Halina 1 340 0.97% 0.00097
Nie
1 5 4 LIPIŃSKI Waldemar 355 0.26% 0.00026
Nie
1 5 5 BALCER Agnieszka Aleksandra 723 0.52% 0.00052
Nie
1 5 6 MILEJ Zbigniew 508 0.37% 0.00037
Nie
1 5 7 TYLICKA Małgorzata Teresa 1 079 0.78% 0.00078
Nie
1 6 1 KOZŁOWSKA Karolina 1 207 0.87% 0.00087
Nie
1 6 2 JANIK Mariusz 482 0.35% 0.00035
Nie
1 6 3 TYCZYŃSKA-HOFFMANN Barbara Maria 145 0.10% 0.0001
Nie
1 6 4 WAWRZONKOSKI Roman Alojzy 46 0.03% 3.0E-5
Nie
1 6 5 BOJKO Beata Barbara 225 0.16% 0.00016
Nie
1 6 6 WOLNIEWICZ Marcin Paweł 87 0.06% 6.0E-5
Nie
1 7 1 WOJTECKI Waldemar 713 0.52% 0.00052
Nie
1 7 2 SMEJA Bogdan Jan 174 0.13% 0.00013
Nie
1 7 3 FISCHER Jolanta Maria 117 0.08% 8.0E-5
Nie
1 7 4 KRÓLIKOWSKA Katarzyna Beata 126 0.09% 9.0E-5
Nie
1 7 5 KRÓLIKOWSKI Przemysław 83 0.06% 6.0E-5
Nie
1 8 1 KWIATKOWSKI Karol Krzysztof 3 677 2.66% 0.00266
Nie
1 8 2 KOWALCZYK Marek Władysław 625 0.45% 0.00045
Nie
1 8 3 KOTULSKA Barbara 1 012 0.73% 0.00073
Nie
1 8 4 KUGLARZ Sławomir 503 0.36% 0.00036
Nie
1 8 5 RĘPUSZEWSKA Halina Agnieszka 255 0.18% 0.00018
Nie
1 8 6 PROCZEK Przemysław Jan 241 0.17% 0.00017
Nie
1 8 7 SIEWIERSKA Malwina 671 0.49% 0.00049
Nie
1 9 1 SAJNA Cyprian Kamil 1 021 0.74% 0.00074
Nie
1 9 2 BIRUTA Konrad Kamil 207 0.15% 0.00015
Nie
1 9 3 PUCHOWSKI Roman Kazimierz 117 0.08% 8.0E-5
Nie
1 9 4 RUTKOWSKA-SPICERA Dorota Elżbieta 147 0.11% 0.00011
Nie
1 9 5 TYRAŃSKA Natalia Marta 143 0.10% 0.0001
Nie
1 9 6 FRANKE Monika Paulina 122 0.09% 9.0E-5
Nie
1 9 7 HUZAR Mikołaj Dariusz 138 0.10% 0.0001
Nie
1 10 1 KRZEMKOWSKI Michał 17 043 12.32% 0.01232
Tak
1 10 2 JĘDRYKA Anna Marta 4 087 2.96% 0.00296
Nie
1 10 3 WENDERLICH Paulina 4 811 3.48% 0.00348
Nie
1 10 4 PASTUSZEWSKI Bronisław 3 714 2.69% 0.00269
Nie
1 10 5 MISIEWICZ Teresa 1 392 1.01% 0.00101
Nie
1 10 6 SZYMAŃSKA Anna-Maria 1 673 1.21% 0.00121
Nie
1 10 7 DOMBROWICZ Konstanty 7 269 5.26% 0.00526
Tak
1 12 1 ZIELIŃSKI Leszek 261 0.19% 0.00019
Nie
1 12 2 GŁADYKOWSKI Franciszek Kazimierz 65 0.05% 5.0E-5
Nie
1 12 3 GÓRNECKI Łukasz Maciej 79 0.06% 6.0E-5
Nie
1 12 4 WICZYŃSKA Ewa Maria 169 0.12% 0.00012
Nie
1 12 5 MIERZYŃSKA Marta Elżbieta 112 0.08% 8.0E-5
Nie
2 2 1 KŁOPOTEK Agnieszka Maria 8 745 7.85% 0.00785
Tak
2 2 2 MES Ewa Monika 5 795 5.20% 0.0052
Nie
2 2 3 KUCZYŃSKI Sławomir Stanisław 1 362 1.22% 0.00122
Nie
2 2 4 DREWKA Hanna Maria 1 171 1.05% 0.00105
Nie
2 2 5 RÓŻAŃSKI Krzysztof Janusz 835 0.75% 0.00075
Nie
2 2 6 PIK Jadwiga Zofia 646 0.58% 0.00058
Nie
2 2 7 KRUCZYŃSKI Zbigniew Paweł 792 0.71% 0.00071
Nie
2 4 1 KATULSKI Jarosław Paweł 14 499 13.02% 0.01302
Tak
2 4 2 POGODA Tadeusz Grzegorz 12 713 11.41% 0.01141
Tak
2 4 3 STELMACH Piotr 2 347 2.11% 0.00211
Nie
2 4 4 GACA Grzegorz 3 980 3.57% 0.00357
Nie
2 4 5 PARII-FRYSZKE Justyna Anna 1 757 1.58% 0.00158
Nie
2 4 6 BUKOWSKA Ewa Marta 2 237 2.01% 0.00201
Nie
2 4 7 SZRAMKA Hanna Krystyna 1 514 1.36% 0.00136
Nie
2 5 1 MOLUS Ryszard Edwin 2 024 1.82% 0.00182
Nie
2 5 2 JAROSZ Piotr 967 0.87% 0.00087
Nie
2 5 3 KLUCZKA Benedykt Jan 646 0.58% 0.00058
Nie
2 5 4 KISIEL Renata Maria 656 0.59% 0.00059
Nie
2 5 5 GROBELNA Anna Maria 1 013 0.91% 0.00091
Nie
2 6 1 SMOLAGA Aleksandra Justyna 670 0.60% 0.0006
Nie
2 6 2 BARANIK Stanisław 205 0.18% 0.00018
Nie
2 6 3 EJANKOWSKA Anna Marta 335 0.30% 0.0003
Nie
2 6 4 HEJNE Leszek Andrzej 188 0.17% 0.00017
Nie
2 6 5 CHOJNACKA Marta Agata 765 0.69% 0.00069
Nie
2 6 6 RZADKIEWICZ Damian 176 0.16% 0.00016
Nie
2 8 1 LEWANDOWSKI Marek 4 020 3.61% 0.00361
Nie
2 8 2 FEDDEK Maciej Andrzej 845 0.76% 0.00076
Nie
2 8 3 BALCEROWICZ Anna Maria 722 0.65% 0.00065
Nie
2 8 4 KURLANDT-OŚWIECIŃSKA Maja Anna 518 0.47% 0.00047
Nie
2 8 5 GĘZA Dorota Maria 512 0.46% 0.00046
Nie
2 8 6 HOFFMANN Rafał Jakub 743 0.67% 0.00067
Nie
2 9 1 BETHKE Tomasz Jacek 962 0.86% 0.00086
Nie
2 9 2 SPINEK Krzysztof Michał 171 0.15% 0.00015
Nie
2 9 3 TREDER Adrian 264 0.24% 0.00024
Nie
2 9 4 TROJAN Alicja Anna 354 0.32% 0.00032
Nie
2 9 5 ZAGERT Agnieszka Iwona 272 0.24% 0.00024
Nie
2 9 6 WOŹNIAK Teresa Maria 471 0.42% 0.00042
Nie
2 9 7 SYPNIEWSKI Wojciech 1 073 0.96% 0.00096
Nie
2 10 1 WITKOWSKI Marek Leon 13 380 12.01% 0.01201
Tak
2 10 2 CHMARZYŃSKI Jacek Antoni 5 642 5.07% 0.00507
Tak
2 10 3 LITWINOWICZ Marzena Maria 3 060 2.75% 0.00275
Nie
2 10 4 KROPIŃSKI Wacław Antoni 2 004 1.80% 0.0018
Nie
2 10 5 KWIATKOWSKA Elżbieta Maria 2 574 2.31% 0.00231
Nie
2 10 6 ŚRUBKOWSKA Żaneta Katarzyna 735 0.66% 0.00066
Nie
2 10 7 KACZYŃSKI Leszek Piotr 3 836 3.44% 0.00344
Nie
2 11 1 SKUBAKOWSKA Monika 329 0.30% 0.0003
Nie
2 11 2 BANASZKIEWICZ Maciej 167 0.15% 0.00015
Nie
2 11 3 ZIEMKOWSKA Bożena Maria 168 0.15% 0.00015
Nie
2 11 4 RUTKOWSKI Rafał Krzysztof 349 0.31% 0.00031
Nie
2 11 5 TALKOWSKA Żaneta Anna 117 0.11% 0.00011
Nie
2 11 6 ZAKRZEWSKI Patryk 249 0.22% 0.00022
Nie
2 12 1 NARTOWSKA Katarzyna Maria 409 0.37% 0.00037
Nie
2 12 2 ZAJĄC Jerzy Andrzej 429 0.39% 0.00039
Nie
2 12 3 KRASICKI Mariusz Marcin 225 0.20% 0.0002
Nie
2 12 4 KONIECZNA Anna Krystyna 470 0.42% 0.00042
Nie
2 12 5 STANOWICKA Danuta 272 0.24% 0.00024
Nie
3 2 1 BOBER Ryszard Jakub 14 149 11.37% 0.01137
Tak
3 2 2 ZGÓRZYŃSKI Paweł 5 299 4.26% 0.00426
Nie
3 2 3 PASTUSZKA Anna 1 271 1.02% 0.00102
Nie
3 2 4 RACHUBIŃSKA Marzena Ewa 1 362 1.09% 0.00109
Nie
3 2 5 PIĄTEK Marian Sobiesław 1 311 1.05% 0.00105
Nie
3 2 6 SZATKOWSKA Jadwiga 704 0.57% 0.00057
Nie
3 2 7 OLECH Zbigniew Jerzy 948 0.76% 0.00076
Nie
3 3 1 KOSTRZYŃSKI Marcin Franciszek 812 0.65% 0.00065
Nie
3 3 2 ZIÓŁKOWSKA Grażyna Joanna 889 0.71% 0.00071
Nie
3 3 3 SZCZEPAŃSKA Magdalena Justyna 370 0.30% 0.0003
Nie
3 3 4 WASIELEWSKA-KASZUBOWSKA Julietta 296 0.24% 0.00024
Nie
3 3 5 TATAREK Adam 200 0.16% 0.00016
Nie
3 3 6 JASTRZĘBSKI Arkadiusz 266 0.21% 0.00021
Nie
3 4 1 HEYKA Kamil Sebastian 4 252 3.42% 0.00342
Nie
3 4 2 MALINOWSKI Robert 9 415 7.57% 0.00757
Tak
3 4 3 SAWICKA Anna Katarzyna 3 299 2.65% 0.00265
Nie
3 4 4 WASILUK Barbara Marianna 1 405 1.13% 0.00113
Nie
3 4 5 DURSZEWICZ Jarosław Czesław 414 0.33% 0.00033
Nie
3 4 6 ZACZENIUK-ZAREMBA Beata Stanisława 303 0.24% 0.00024
Nie
3 4 7 CZEPEK Michał Marek 8 902 7.15% 0.00715
Tak
3 5 1 WENDERLICH Jerzy Jan 11 157 8.97% 0.00897
Nie
3 5 2 JAKUBIAK Krzysztof Marek 450 0.36% 0.00036
Nie
3 5 3 ZAWADZKA Henryka 806 0.65% 0.00065
Nie
3 5 4 MAŁKIEWICZ Maria Stanisława 447 0.36% 0.00036
Nie
3 5 5 WOJCIECHOWSKA Bożena 415 0.33% 0.00033
Nie
3 5 6 LEWCZUK Leszek Jerzy 279 0.22% 0.00022
Nie
3 5 7 HAPKA Katarzyna Ewa 350 0.28% 0.00028
Nie
3 6 1 MUSIELAK Michał Ryszard 330 0.27% 0.00027
Nie
3 6 2 PAŁGAN Katarzyna 149 0.12% 0.00012
Nie
3 6 3 NOWACKI Piotr Paweł 267 0.21% 0.00021
Nie
3 6 4 ANUSZEWSKA Joanna 519 0.42% 0.00042
Nie
3 6 5 BYTNER Paweł Mateusz 417 0.34% 0.00034
Nie
3 6 6 STELMASZYK Wiesława Renata 101 0.08% 8.0E-5
Nie
3 6 7 ANUSZEWSKI Jarosław 207 0.17% 0.00017
Nie
3 8 1 MATYJASIK Agnieszka Hanna 3 652 2.94% 0.00294
Nie
3 8 2 GRZYBOWSKI Marek Jerzy 1 660 1.33% 0.00133
Nie
3 8 3 RYL Dariusz Rafał 471 0.38% 0.00038
Nie
3 8 4 GOŁĘBIEWSKI Mariusz 765 0.61% 0.00061
Nie
3 8 5 MRÓZ Eliza 845 0.68% 0.00068
Nie
3 8 6 SOKOŁOWSKA-KRYSIEWICZ Małgorzata 433 0.35% 0.00035
Nie
3 8 7 GRABOWSKI Paweł Bartłomiej 1 014 0.82% 0.00082
Nie
3 9 1 BORSUK-DE MOOR Agnieszka Katarzyna 572 0.46% 0.00046
Nie
3 9 2 ZWOLIŃSKI Paweł 663 0.53% 0.00053
Nie
3 9 3 ZIÓŁKOWSKI Tomasz Krzysztof 361 0.29% 0.00029
Nie
3 9 4 WALCZUK Tomasz 264 0.21% 0.00021
Nie
3 9 5 ŁASIŃSKA Aleksandra 351 0.28% 0.00028
Nie
3 10 1 TARANOWICZ Małgorzata Beata 14 526 11.68% 0.01168
Tak
3 10 2 HILDEBRANDT Marek 9 986 8.03% 0.00803
Tak
3 10 3 SZALKOWSKI Andrzej Lech 5 301 4.26% 0.00426
Nie
3 10 4 MALINOWSKI Dariusz Ryszard 2 442 1.96% 0.00196
Nie
3 10 5 JANKIEWICZ Paweł Edward 1 765 1.42% 0.00142
Nie
3 10 6 KLIMEK Małgorzata Genowefa 2 550 2.05% 0.00205
Nie
3 10 7 RATYŃSKA Marzena Małgorzata 1 821 1.46% 0.00146
Nie
3 12 1 DUSZYŃSKI Marek Bolesław 1 616 1.30% 0.0013
Nie
3 12 2 MIERZYŃSKI Mariusz 296 0.24% 0.00024
Nie
3 12 3 ANIOŁKOWSKI Roman Stanisław 416 0.33% 0.00033
Nie
3 12 4 KARTAL Elżbieta Kamila 139 0.11% 0.00011
Nie
3 12 5 PREJS Krystyna Teresa 215 0.17% 0.00017
Nie
3 12 6 KŁOSOWSKA Katarzyna 532 0.43% 0.00043
Nie
4 2 1 GROSS Andrzej Ignacy 1 910 1.37% 0.00137
Nie
4 2 2 CIESZYŃSKI Paweł 805 0.58% 0.00058
Nie
4 2 3 ŁUCZAK Tomasz 439 0.32% 0.00032
Nie
4 2 4 POCIŻNICKA Małgorzata Bogumiła 299 0.22% 0.00022
Nie
4 2 5 KUBCZAK-KOSICKA Anna Maria 201 0.14% 0.00014
Nie
4 2 6 WZOREK Stanisław Jan 317 0.23% 0.00023
Nie
4 2 7 SMEJA Sabina 282 0.20% 0.0002
Nie
4 3 1 GOŁĘBIEWSKI Jakub Andrzej 930 0.67% 0.00067
Nie
4 3 2 KORPAL Piotr Jacek 296 0.21% 0.00021
Nie
4 3 3 JANKOWSKI Sylwester Tomasz 195 0.14% 0.00014
Nie
4 3 4 CHMARZYŃSKA Monika Aleksandra 281 0.20% 0.0002
Nie
4 3 5 WYPIJ Renata Elżbieta 603 0.43% 0.00043
Nie
4 4 1 CAŁBECKI Piotr Franciszek 68 542 49.33% 0.04933
Tak
4 4 2 WARCZYGŁOWA Jacek Waldemar 1 021 0.73% 0.00073
Nie
4 4 3 PLUCIŃSKI Leszek Stanisław 3 675 2.64% 0.00264
Tak
4 4 4 LUBAŃSKA Katarzyna Anna 3 371 2.43% 0.00243
Tak
4 4 5 RZEPKA Aneta 1 425 1.03% 0.00103
Nie
4 4 6 KASPROWICZ Grażyna Maria 630 0.45% 0.00045
Nie
4 4 7 GAJEWSKI Jacek 2 780 2.00% 0.002
Tak
4 5 1 OSIŃSKA Magdalena Beata 2 235 1.61% 0.00161
Nie
4 5 2 AUGUSTINOWICZ Czesława Janina 561 0.40% 0.0004
Nie
4 5 3 KRUSZYŃSKI Tomasz 684 0.49% 0.00049
Nie
4 5 4 JUSZCZYK Stanisław 192 0.14% 0.00014
Nie
4 5 5 FUNDELA Danuta Kazimiera 162 0.12% 0.00012
Nie
4 5 6 GLINKA Bożena Zofia 244 0.18% 0.00018
Nie
4 5 7 ZIÓŁKOWSKI Józef 387 0.28% 0.00028
Nie
4 6 1 MATYSIAK Paulina 1 094 0.79% 0.00079
Nie
4 6 2 EICHHORST Artur 184 0.13% 0.00013
Nie
4 6 3 MACIOSZEK Iwona Joanna 189 0.14% 0.00014
Nie
4 6 4 MARKIEWKA Tomasz Szymon 144 0.10% 0.0001
Nie
4 6 5 STARZYŃSKA Katarzyna Anna 120 0.09% 9.0E-5
Nie
4 6 6 DERDA Rafał Artur 191 0.14% 0.00014
Nie
4 6 7 IWANICKA Magdalena Anna 200 0.14% 0.00014
Nie
4 7 1 SZARSKI Łukasz Marcin 640 0.46% 0.00046
Nie
4 7 2 LISIECKA Monika Maria 143 0.10% 0.0001
Nie
4 7 3 LISIECKI Wojciech 98 0.07% 7.0E-5
Nie
4 7 4 BECKER Sandra 106 0.08% 8.0E-5
Nie
4 7 5 KUBACKI Jarosław 161 0.12% 0.00012
Nie
4 8 1 KOWALSKI Wojciech Lech 2 585 1.86% 0.00186
Nie
4 8 2 KACZAN Damian Rafał 445 0.32% 0.00032
Nie
4 8 3 RAJCZYK Beata 640 0.46% 0.00046
Nie
4 8 4 DYKIER Halina 264 0.19% 0.00019
Nie
4 8 5 SZUMILAS-HERMANOWICZ Agnieszka 363 0.26% 0.00026
Nie
4 8 6 SZMANIA Marian Jan 128 0.09% 9.0E-5
Nie
4 8 7 MAMROT Sebastian 573 0.41% 0.00041
Nie
4 9 1 WIERZBOWSKI Adam Marcin 911 0.66% 0.00066
Nie
4 9 2 SOSNOWSKI Sławomir 275 0.20% 0.0002
Nie
4 9 3 SZYJKOWSKA Beata 199 0.14% 0.00014
Nie
4 9 4 MACKOJĆ Wojciech 224 0.16% 0.00016
Nie
4 9 5 KALINOWSKA Klaudia Natalia 233 0.17% 0.00017
Nie
4 9 6 WIŚNIEWSKA Katarzyna Monika 256 0.18% 0.00018
Nie
4 10 1 PRZYBYLSKI Przemysław Tomasz 19 556 14.07% 0.01407
Tak
4 10 2 KAŁUŻNY Mariusz Piotr 6 853 4.93% 0.00493
Nie
4 10 3 ŁUKASZEWSKA Anna 2 920 2.10% 0.0021
Nie
4 10 4 SZWED Anna Bożena 1 365 0.98% 0.00098
Nie
4 10 5 SZARSZEWSKI Jacek Ryszard 1 023 0.74% 0.00074
Nie
4 10 6 ŚWIATKOWSKA Barbara 876 0.63% 0.00063
Nie
4 10 7 ŚWITALSKI Wojciech 1 784 1.28% 0.00128
Nie
4 11 1 TABOR Ilona Renata 181 0.13% 0.00013
Nie
4 11 2 RYGIELSKA Joanna Teresa 134 0.10% 0.0001
Nie
4 11 3 PIÓRKOWSKI Patryk Adam 85 0.06% 6.0E-5
Nie
4 11 4 KULCZYCKI Tomasz 71 0.05% 5.0E-5
Nie
4 11 5 RUTKOWSKI Robert Mirosław 125 0.09% 9.0E-5
Nie
4 11 6 GRAJEWSKA-GAJO Magdalena 113 0.08% 8.0E-5
Nie
4 12 1 PILARSKI Leszek Benedykt 361 0.26% 0.00026
Nie
4 12 2 MIERZYŃSKA Małgorzata Joanna 121 0.09% 9.0E-5
Nie
4 12 3 TOMELA Jarosław Benedykt 89 0.06% 6.0E-5
Nie
4 12 4 BEDNAREK Rafał Edmund 105 0.08% 8.0E-5
Nie
4 12 5 NARTOWSKI Ireneusz 26 0.02% 2.0E-5
Nie
4 12 6 KASZTELAN Nikoletta Anna 98 0.07% 7.0E-5
Nie
4 12 7 WERNER Anna Małgorzata 228 0.16% 0.00016
Nie
5 2 1 KURZAWA Dariusz 16 581 12.01% 0.01201
Tak
5 2 2 KIERZEK Ryszard Franciszek 5 281 3.83% 0.00383
Nie
5 2 3 DOMŻAŁA Marek Daniel 7 506 5.44% 0.00544
Nie
5 2 4 PALUSZAK Danuta Maria 801 0.58% 0.00058
Nie
5 2 5 PAZDERSKA Aleksandra Beata 771 0.56% 0.00056
Nie
5 2 6 BUZAŁA Barbara Maria 1 603 1.16% 0.00116
Nie
5 2 7 PATALAS Eligiusz 3 369 2.44% 0.00244
Nie
5 3 1 RÓŻAŃSKI Michał Marek 887 0.64% 0.00064
Nie
5 3 2 BORKOWSKA Anna Katarzyna 732 0.53% 0.00053
Nie
5 3 3 KUBALEWSKA Gertruda 277 0.20% 0.0002
Nie
5 3 4 BORKOWSKA Ewa Maria 456 0.33% 0.00033
Nie
5 3 5 CZYŻEWSKI Maciej Michał 323 0.23% 0.00023
Nie
5 4 1 PINIEWSKA Elżbieta Genowefa 16 949 12.28% 0.01228
Tak
5 4 2 SZCZĘSNY Wojciech 10 692 7.75% 0.00775
Tak
5 4 3 WASZAK Jakub 2 181 1.58% 0.00158
Nie
5 4 4 MŁODECKI Juliusz Jakub 1 413 1.02% 0.00102
Nie
5 4 5 SZYDŁOWSKI Grzegorz Stanisław 883 0.64% 0.00064
Nie
5 4 6 BRZEZIŃSKA Olga 2 100 1.52% 0.00152
Nie
5 4 7 KOWAL Lidia Małgorzata 2 363 1.71% 0.00171
Nie
5 5 1 GROBELNY Henryk Wincenty 4 135 3.00% 0.003
Nie
5 5 2 DOMAŃSKI Ryszard 1 566 1.13% 0.00113
Nie
5 5 3 RUCIŃSKA Małgorzata Maria 1 608 1.17% 0.00117
Nie
5 5 4 SZADOWSKA Urszula Elżbieta 703 0.51% 0.00051
Nie
5 5 5 WOŹNIAK Maria Jolanta 1 168 0.85% 0.00085
Nie
5 5 6 SZCZEPAŃSKI Henryk 826 0.60% 0.0006
Nie
5 5 7 TWARUŻEK Tadeusz Stanisław 1 222 0.89% 0.00089
Nie
5 6 1 HOFFMANN Adam Andrzej 1 263 0.92% 0.00092
Nie
5 6 2 WARSICKA Teresa 148 0.11% 0.00011
Nie
5 6 3 WYSOCKI Michał 562 0.41% 0.00041
Nie
5 6 4 MIERZWA Bogumiła Elżbieta 183 0.13% 0.00013
Nie
5 6 5 WYSZOMIRSKI Robert Piotr 108 0.08% 8.0E-5
Nie
5 6 6 DĄBROWSKA Martyna Dorota 476 0.34% 0.00034
Nie
5 8 1 SIKOROWSKI Tomasz 2 442 1.77% 0.00177
Nie
5 8 2 SZELIGA Sławomir Kazimierz 2 033 1.47% 0.00147
Nie
5 8 3 SUKACZ Sławomira Janina 515 0.37% 0.00037
Nie
5 8 4 SYNÓWKA Ryszard 287 0.21% 0.00021
Nie
5 8 5 BUDNIAK Przemysław Andrzej 347 0.25% 0.00025
Nie
5 8 6 CHECHŁOWSKA-LIPIŃSKA Marta Agnieszka 275 0.20% 0.0002
Nie
5 8 7 PIWOWAR Sara Agata 863 0.63% 0.00063
Nie
5 9 1 PAJĄK Łukasz Radosław 687 0.50% 0.0005
Nie
5 9 2 LATAWIEC Jarosław 319 0.23% 0.00023
Nie
5 9 3 ŁUSIAK Małgorzata 535 0.39% 0.00039
Nie
5 9 4 SYPNIEWSKA Renata Anna 414 0.30% 0.0003
Nie
5 9 5 OGRODOWSKA-SAJNA Aleksandra Katarzyna 126 0.09% 9.0E-5
Nie
5 9 6 KALINOWSKI Dominik Marek 398 0.29% 0.00029
Nie
5 9 7 PIWOWAR Jakub Aureliusz 189 0.14% 0.00014
Nie
5 10 1 GAWĘDA Jerzy Marek 12 632 9.15% 0.00915
Tak
5 10 2 MAĆKOWSKA Anna Maria 6 791 4.92% 0.00492
Nie
5 10 3 NOWACKI Michał Czesław 2 467 1.79% 0.00179
Nie
5 10 4 ZABŁOCKA Maria 2 545 1.84% 0.00184
Nie
5 10 5 ŁUCZAK Stefan Nikodem 2 269 1.64% 0.00164
Nie
5 10 6 BANASZAK Adam Heliodor 6 821 4.94% 0.00494
Tak
5 10 7 KOŁODZIEJ Jolanta 2 967 2.15% 0.00215
Nie
5 11 1 BERTRAM Mariusz Jan 224 0.16% 0.00016
Nie
5 11 2 MAJEWSKA Klaudia Joanna 325 0.24% 0.00024
Nie
5 11 3 KASPRZYK Monika Agnieszka 279 0.20% 0.0002
Nie
5 11 4 CZECHOWSKA Emilia 266 0.19% 0.00019
Nie
5 11 5 CZEPKOWSKI Piotr Stanisław 104 0.08% 8.0E-5
Nie
5 12 1 NIEMCZYK Marek Zygmunt 397 0.29% 0.00029
Nie
5 12 2 WIĘCKOWSKA Katarzyna Regina 204 0.15% 0.00015
Nie
5 12 3 LEWANDOWSKI Adam 535 0.39% 0.00039
Nie
5 12 4 JAGIEŁŁO Kazimierz 314 0.23% 0.00023
Nie
5 12 5 BEJGER Jolanta 297 0.22% 0.00022
Nie
6 2 1 JĘDRZEJEWSKA Aneta 15 014 10.80% 0.0108
Tak
6 2 2 POLITOWSKI Dariusz 3 465 2.49% 0.00249
Nie
6 2 3 KULIŃSKI Wojciech Jerzy 979 0.70% 0.0007
Nie
6 2 4 KWAPIŃSKI Witold 585 0.42% 0.00042
Nie
6 2 5 JANKOWSKA Małgorzata 2 279 1.64% 0.00164
Nie
6 2 6 SOSNOWSKI Zygmunt 1 508 1.09% 0.00109
Nie
6 2 7 KIERZKOWSKA Ewa Sławomira 1 733 1.25% 0.00125
Nie
6 4 1 KOPYŚĆ Sławomir Andrzej 13 352 9.61% 0.00961
Tak
6 4 2 STĘPNIEWSKA Bożena Teresa 3 902 2.81% 0.00281
Nie
6 4 3 BUZANOWSKA Grażyna Maria 1 470 1.06% 0.00106
Nie
6 4 4 TROJANOWSKI Mariusz Ryszard 3 667 2.64% 0.00264
Nie
6 4 5 PIETRZAK Grzegorz Marian 1 938 1.39% 0.00139
Nie
6 4 6 RADOWSKA Agnieszka Elżbieta 1 466 1.05% 0.00105
Nie
6 4 7 ORBACZEWSKA Teresa 1 952 1.40% 0.0014
Nie
6 5 1 PAWLAK Stanisław 12 865 9.26% 0.00926
Tak
6 5 2 CZAJKOWSKA Grażyna Stanisława 1 548 1.11% 0.00111
Nie
6 5 3 WYSOCKI Jerzy Jan 1 684 1.21% 0.00121
Nie
6 5 4 KOZIŃSKI Marek Tadeusz 1 595 1.15% 0.00115
Nie
6 5 5 SZCZUROWSKA Inez Justyna 1 057 0.76% 0.00076
Nie
6 5 6 JAWORSKI Dariusz Włodzimierz 1 233 0.89% 0.00089
Nie
6 5 7 TURSKA Anna Zofia 1 474 1.06% 0.00106
Nie
6 6 1 MATRASZEK Tomasz Piotr 615 0.44% 0.00044
Nie
6 6 2 CZERNIC Katarzyna 243 0.17% 0.00017
Nie
6 6 3 BELSKA Dorota 337 0.24% 0.00024
Nie
6 6 4 ŚMIGIELSKI Maciej Wojciech 408 0.29% 0.00029
Nie
6 6 5 POKORSKA Julia Joanna 321 0.23% 0.00023
Nie
6 6 6 MAŁECKI Krzysztof Michał 681 0.49% 0.00049
Nie
6 7 1 SZARWAS Cezary Rafał 757 0.54% 0.00054
Nie
6 7 2 PINIŃSKA Anna 344 0.25% 0.00025
Nie
6 7 3 HOFFMAN Juliusz 379 0.27% 0.00027
Nie
6 7 4 LIMANOWSKI Kazimierz 140 0.10% 0.0001
Nie
6 7 5 ADAMIAK Elżbieta 307 0.22% 0.00022
Nie
6 8 1 KUSZYŃSKI Marek 3 707 2.67% 0.00267
Nie
6 8 2 KOMOROWSKA-DUDEK Aneta Stanisława 1 303 0.94% 0.00094
Nie
6 8 3 BUDZIŃSKI Mariusz 1 619 1.17% 0.00117
Nie
6 8 4 SIKOROWSKI Jerzy 649 0.47% 0.00047
Nie
6 8 5 WILIŃSKA Agnieszka Elżbieta 1 280 0.92% 0.00092
Nie
6 8 6 BENDKOWSKI Dominik Władysław 479 0.34% 0.00034
Nie
6 8 7 ŚWIDERSKA Katarzyna 1 030 0.74% 0.00074
Nie
6 9 1 ŁUCZAK Piotr Zbigniew 1 630 1.17% 0.00117
Nie
6 9 2 ZIÓŁKOWSKA Natalia Marta 794 0.57% 0.00057
Nie
6 9 3 BOROŃ Kacper 263 0.19% 0.00019
Nie
6 9 4 MENTZEN Agnieszka 321 0.23% 0.00023
Nie
6 9 5 MELERSKI Krzysztof Janusz 180 0.13% 0.00013
Nie
6 10 1 JARANOWSKI Wojciech 14 129 10.17% 0.01017
Tak
6 10 2 SOBOLEWSKI Rafał Władysław 7 989 5.75% 0.00575
Tak
6 10 3 KRAJEWSKI Mirosław 3 446 2.48% 0.00248
Nie
6 10 4 JASZCZAK Edyta Maria 2 503 1.80% 0.0018
Nie
6 10 5 ŚLEDZIŃSKA-BĘDKOWSKA Anna 2 326 1.67% 0.00167
Nie
6 10 6 WIŚNIEWSKI Andrzej 4 586 3.30% 0.0033
Nie
6 10 7 GEMBICKA Anna Urszula 7 898 5.68% 0.00568
Nie
6 12 1 KUROPATWIŃSKI Lech Stefan 1 384 1.00% 0.001
Nie
6 12 2 MICHALAK Waldemar 745 0.54% 0.00054
Nie
6 12 3 PUSZCZAŁOWSKI Zbigniew Franciszek 171 0.12% 0.00012
Nie
6 12 4 KALINOWSKA Małgorzata 615 0.44% 0.00044
Nie
6 12 5 ŁYCZAK Maria Wanda 622 0.45% 0.00045
Nie
 • Statystyka list kandydatów
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Województwo Kujawsko-pomorskie - ogółem 164 2 651 2 100 1 978 984 1 610 340 1 651 92 47 5
powiaty 19 361 80 1 289 436 1 035 557 1 203
Gminy ogółem 140 2 156 1 995 1 289 436 1 035 557 1 203 92 47 5
w tym:
   Gminy powyżej 20 000 mieszkańców 9 191 30 273 400 223 431 212 1 7 5
   Gminy do 20 000 mieszkańców 131 1 965 1 965 1 016 036 812 126 991 91 40 0
Miasta na prawach powiatu 4 104 19 689 548 574 783 448 4

Statystyka list kandydatów

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba
List rad
Zarejestrowane listy do sejmików województw 59 1
Zarejestrowane listy do rad powiatów 375 19
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu 128 4
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 147 9
Ogółem 709 33

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 375 174 46% 201 54%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 2 361 1 111 47% 1 250 53%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 908 413 45% 495 55%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 1 164 528 45% 636 55%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 5 222 1 846 35% 3 376 65%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta 221 38 17% 183 83%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza 142 18 13% 124 87%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na prezydenta 30 5 17% 25 83%
Ogółem 10 030 4 072 41% 5 958 59%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku kandydatów do sejmiku województwa 47 46 48
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów 51 49 52
Średnia wieku kandydatów do rad miast na prawach powiatu 46 47 46
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 48 47 49
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 49 47 49
Średnia wieku kandydatów na wójta 50 47 51
Średnia wieku kandydatów na burmistrza 51 50 51
Średnia wieku kandydatów na prezydenta 51 50 51
Ogółem 47 46 48

Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 773 293 38% 480 62%
30-39 2 049 908 44% 1 141 56%
40-59 4 842 2 076 43% 2 766 57%
60+ 2 366 795 34% 1 571 66%
Ogółem 10 030 4 072 41% 5 958 59%

Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 4 0 0% 4 100%
30-39 72 16 22% 56 78%
40-59 233 39 17% 194 83%
60+ 84 6 7% 78 93%
Ogółem 393 61 16% 332 84%