Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 44 968
Wyborców 36 229
Obwodów 32
  • Geografia
  • Wybory do Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Geografia

Gminy

Miasto Liczba
Obwodów Okręgów Mandatów Komitetów Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
miasto golub-dobrzynzMiasto Golub-Dobrzyń 7 15 15 178 89 89
gmina ciechocinGmina Ciechocin 4 15 15 72 36 36
gmina golub-dobrzynzGmina Golub-Dobrzyń 5 15 15 76 38 38
miasto i gmina kowalewo pomorskieMiasto I Gmina Kowalewo Pomorskie 8 15 15 102 51 51
gmina radominGmina Radomin 4 15 15 58 29 29
gmina zbozjnoGmina Zbójno 4 15 15 56 28 28

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Golub-Dobrzyń miasto 5 9 986 5 35
0.0000020000Nr 2 Golub-Dobrzyń gmina 3 7 112 5 23
0.0000030000Nr 3 Kowalewo Pomorskie, Ciechocin 6 12 320 5 37
0.0000040000Nr 4 Radomin, Zbójno 3 6 811 5 25
Podsumowanie 17 36 229 20 120

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 7 5 8 5 25
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM KKW SLD LEWICA RAZEM 7 4 5 5 21
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 7 5 8 5 25
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW UCZCIWY POWIAT KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW UCZCIWY POWIAT 7 5 8 5 25
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE - CZAS DOBRYCH GOSPODARZY I ZGODA DLA POWIATU KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE CDG I ZGODA 7 4 8 5 24
  • Statystyka list kandydatów
  • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Powiat Golubsko-dobrzyński - ogółem 7 107 94 44 968 36 229 32 4 2
Gminy ogółem 6 90 90 44 968 36 229 32 4 2
w tym:
   Gminy powyżej 20 000 mieszkańców 0 0 0
   Gminy do 20 000 mieszkańców 6 90 90 44 968 36 229 32 4 2 0

Statystyka list kandydatów

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba
List rad
Zarejestrowane listy do rad powiatów 20 1
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców
Ogółem 20 1

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 120 52 43% 68 57%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 255 75 29% 180 71%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta 7 2 29% 5 71%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza 9 3 33% 6 67%
Ogółem 391 132 34% 259 66%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów 48 45 50
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 46 46 46
Średnia wieku kandydatów na wójta 52 45 54
Średnia wieku kandydatów na burmistrza 49 54 46
Ogółem

Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 36 11 31% 25 69%
30-39 95 37 39% 58 61%
40-59 181 64 35% 117 65%
60+ 63 15 24% 48 76%
Ogółem 375 127 34% 248 66%

Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 0 0 0% 0 0%
30-39 4 1 25% 3 75%
40-59 10 4 40% 6 60%
60+ 2 0 0% 2 100%
Ogółem 16 5 31% 11 69%