Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 4 106
Wyborców 3 293
Obwodów 4
 • Wybory do Rady Gminy Radomin
 • Wybory Wójta Gminy Radomin
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, 1 Radomin stały Tak Sołectwo: Radomin
2 Filia Szkoły Podstawowej, 28a Dulsk stały Nie Sołectwa: Dulsk, Kamionka, Wilczewo
3 Szkoła Podstawowa im. Dziewanowskich, 69 Płonne stały Tak Sołectwa: Bocheniec, Jakubkowo, Łubki, Płonko, Płonne, Rodzone, Szafarnia, Szczutowo
4 Szkoła Podstawowa, 21 Radomin stały Nie Sołectwa: Gaj, Piórkowo, Rętwiny, Wilczewko

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Radomin od Nr 1 do Nr 22b, od Nr 167 do końca 1 200 2 2
0.0000020000Nr 2 Radomin od Nr 23 do Nr 55 1 218 1 1
0.0000030000Nr 3 Radomin od Nr 56 do Nr 115 1 238 2 2
0.0000040000Nr 4 Radomin od Nr 116 do Nr 166 1 169 2 2
0.0000050000Nr 5 Piórkowo 1 256 2 2
0.0000060000Nr 6 Gaj, Wilczewko 1 183 1 1
0.0000070000Nr 7 Rętwiny, Rętwiny-Bogumiłki 1 219 1 1
0.0000080000Nr 8 Dulsk od Nr 1 do Nr 69 1 208 2 2
0.0000090000Nr 9 Dulsk od Nr 70 do końca, Dulsk-Frankowo, Dulsk-Spiczyny 1 232 2 2
0.0000100000Nr 10 Kamionka, Wilczewo 1 178 1 1
0.0000110000Nr 11 Jakubkowo, Łubki, Szczutowo 1 249 3 3
0.0000120000Nr 12 Płonne od Nr 1 do Nr 17, od Nr 43 do Nr 76, Płonne-Plebanka, Rodzone 1 279 2 2
0.0000130000Nr 13 Płonko, Płonne od Nr 18 do Nr 42, od Nr 77 do końca 1 208 3 3
0.0000140000Nr 14 Bocheniec 1 222 2 2
0.0000150000Nr 15 Szafarnia, Szafarnia-Pólka 1 234 2 2
Podsumowanie 15 3 293 28 28

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW UCZCIWA GMINA KWW UCZCIWA GMINA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
16 KOMITET WYBORCZY SAMOOBRONA KW SAMOOBRONA 1 1 1 3
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE - CZAS DOBRYCH GOSPODARZY I ZGODA DLA POWIATU KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE CDG I ZGODA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA DLA OKRĘGU 11. KWW INICJATYWA DLA OKRĘGU 11. 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
1 WOLSKI Piotr Aleksander 50 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE - CZAS DOBRYCH GOSPODARZY I ZGODA DLA POWIATU Golub-Dobrzyń

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 200 123 123 61.50% 0.0615
116 94.31% 0.09431
Tak
2 Bez głosowania Nie
3 238 154 154 64.71% 0.06471
150 97.40% 0.0974
Tak
4 169 101 101 59.76% 0.05976
99 98.02% 0.09802
Tak
5 257 123 123 47.86% 0.04786
121 98.37% 0.09837
Tak
6 Bez głosowania Nie
7 Bez głosowania Nie
8 208 115 115 55.29% 0.05529
113 98.26% 0.09826
Tak
9 232 116 116 50.00% 0.05
112 96.55% 0.09655
Tak
10 Bez głosowania Nie
11 249 164 164 65.86% 0.06586
163 99.39% 0.09939
Tak
12 280 179 179 63.93% 0.06393
176 98.32% 0.09832
Tak
13 209 125 125 59.81% 0.05981
123 98.40% 0.0984
Tak
14 222 116 116 52.25% 0.05225
112 96.55% 0.09655
Tak
15 234 128 128 54.70% 0.0547
127 99.22% 0.09922
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW UCZCIWA GMINA 530 9 37.54% 0.03754
16 KOMITET WYBORCZY SAMOOBRONA 124 3 8.78% 0.00878
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE - CZAS DOBRYCH GOSPODARZY I ZGODA DLA POWIATU 704 15 49.86% 0.04986
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA DLA OKRĘGU 11. 54 1 3.82% 0.00382

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW UCZCIWA GMINA 530 9 5 37.54% 0.03754
16 KOMITET WYBORCZY SAMOOBRONA 124 3 0 8.78% 0.00878
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE - CZAS DOBRYCH GOSPODARZY I ZGODA DLA POWIATU 704 15 10 49.86% 0.04986
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA DLA OKRĘGU 11. 54 1 0 3.82% 0.00382

Rada Gminy Radomin - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 15 15 SZLUFIK Marek 41 35.34% 0.03534
Nie
1 17 17 FODROWSKI Zbigniew 75 64.66% 0.06466
Tak
2 17 17 STACHOWSKI Dawid Bez głosowania Tak
3 15 15 TRZPIOT Artur 58 38.67% 0.03867
Nie
3 17 17 TUCHOLSKI Waldemar 92 61.33% 0.06133
Tak
4 16 16 ORZECHOWSKI Mirosław Adam 45 45.45% 0.04545
Nie
4 17 17 LASKOWSKI Waldemar Ireneusz 54 54.55% 0.05455
Tak
5 15 15 SILKOWSKI Michał 73 60.33% 0.06033
Tak
5 17 17 KRZYKOWSKI Wojciech Zenon 48 39.67% 0.03967
Nie
6 17 17 SZPEJANKOWSKI Lech Bez głosowania Tak
7 17 17 SAWICKI Kazimierz Bez głosowania Tak
8 15 15 KWIATKOWSKI Henryk 73 64.60% 0.0646
Tak
8 17 17 BORKOWICZ Elżbieta 40 35.40% 0.0354
Nie
9 15 15 KWIATKOWSKI Henryk Roman 62 55.36% 0.05536
Tak
9 17 17 PIOTROWSKA Teresa 50 44.64% 0.04464
Nie
10 17 17 BEJGIER Zbigniew Bez głosowania Tak
11 15 15 WIWATOWSKI Piotr Paweł 42 25.77% 0.02577
Nie
11 17 17 PILARSKI Jan 67 41.10% 0.0411
Tak
11 18 18 JACHOWSKI Piotr 54 33.13% 0.03313
Nie
12 15 15 RUTKOWSKI Bartłomiej Paweł 95 53.98% 0.05398
Tak
12 17 17 OSIŃSKI Przemysław 81 46.02% 0.04602
Nie
13 15 15 WILEŃSKI Andrzej Zbigniew 21 17.07% 0.01707
Nie
13 16 16 RYKACZEWSKI Dariusz 45 36.59% 0.03659
Nie
13 17 17 SZARSZEWSKA Grażyna 57 46.34% 0.04634
Tak
14 15 15 NOSARZEWSKI Grzegorz 65 58.04% 0.05804
Tak
14 17 17 GÓRSKI Teodor Mirosław 47 41.96% 0.04196
Nie
15 16 16 WIWATOWSKI Janusz Seweryn 34 26.77% 0.02677
Nie
15 17 17 BLUMKOWSKI Sławomir 93 73.23% 0.07323
Tak

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Głosy za % głosów za Głosy przeciw Wybrany
1 WOLSKI Piotr Aleksander 50 wyższe Golub-Dobrzyń, 1483 82.39% 317 Tak

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, 1 Radomin stały 825 499 499 60.48% 0.06048
481 96.39%
2 Filia Szkoły Podstawowej, 28a Dulsk stały 618 325 325 52.59% 0.05259
314 96.62%
3 Szkoła Podstawowa im. Dziewanowskich, 69 Płonne stały 1 194 712 709 59.38% 0.05938
695 98.03%
4 Szkoła Podstawowa, 21 Radomin stały 658 316 316 48.02% 0.04802
310 98.10%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 4 106 3 293 4 1