Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 4 110
Wyborców 3 298
Obwodów 4
  • Geografia
  • Wybory do Rady Gminy Radomin
  • Wybory Wójta Gminy Radomin

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, 1 Radomin stały Tak Sołectwo: Radomin
2 Filia Szkoły Podstawowej, 28a Dulsk stały Nie Sołectwa: Dulsk, Kamionka, Wilczewo
3 Szkoła Podstawowa im. Dziewanowskich, 69 Płonne stały Tak Sołectwa: Bocheniec, Jakubkowo, Łubki, Płonko, Płonne, Rodzone, Szafarnia, Szczutowo
4 Szkoła Podstawowa, 21 Radomin stały Nie Sołectwa: Gaj, Piórkowo, Rętwiny, Wilczewko

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Radomin od Nr 1 do Nr 22b, od Nr 167 do końca 1 201 2 2
0.0000020000Nr 2 Radomin od Nr 23 do Nr 55 1 218 1 1
0.0000030000Nr 3 Radomin od Nr 56 do Nr 115 1 232 2 2
0.0000040000Nr 4 Radomin od Nr 116 do Nr 166 1 171 2 2
0.0000050000Nr 5 Piórkowo 1 260 2 2
0.0000060000Nr 6 Gaj, Wilczewko 1 189 1 1
0.0000070000Nr 7 Rętwiny, Rętwiny-Bogumiłki 1 218 1 1
0.0000080000Nr 8 Dulsk od Nr 1 do Nr 69 1 207 2 2
0.0000090000Nr 9 Dulsk od Nr 70 do końca, Dulsk-Frankowo, Dulsk-Spiczyny 1 233 2 2
0.0000100000Nr 10 Kamionka, Wilczewo 1 181 1 1
0.0000110000Nr 11 Jakubkowo, Łubki, Szczutowo 1 247 3 3
0.0000120000Nr 12 Płonne od Nr 1 do Nr 17, od Nr 43 do Nr 76, Płonne-Plebanka, Rodzone 1 278 2 2
0.0000130000Nr 13 Płonko, Płonne od Nr 18 do Nr 42, od Nr 77 do końca 1 207 3 3
0.0000140000Nr 14 Bocheniec 1 223 2 2
0.0000150000Nr 15 Szafarnia, Szafarnia-Pólka 1 233 2 2
Podsumowanie 15 3 298 28 28

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW UCZCIWA GMINA KWW UCZCIWA GMINA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
16 KOMITET WYBORCZY SAMOOBRONA KW SAMOOBRONA 1 1 1 3
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE - CZAS DOBRYCH GOSPODARZY I ZGODA DLA POWIATU KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE CDG I ZGODA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA DLA OKRĘGU 11. KWW INICJATYWA DLA OKRĘGU 11. 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Nazwa komitetu Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
1 WOLSKI Piotr Aleksander 50 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE - CZAS DOBRYCH GOSPODARZY I ZGODA DLA POWIATU Golub-Dobrzyń
  • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 4 110 3 298 4 1