Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 4 464
Wyborców 3 513
Obwodów 4
  • Geografia
  • Wybory do Rady Gminy Zbójno
  • Wybory Wójta Gminy Zbójno

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Zespół Szkół, 57 Działyń stały Nie Sołectwa: Działyń, Rembiocha, Sitno
2 Szkoła Podstawowa, 5 Ruże stały Tak Sołectwa: Łukaszewo, Ruże, Wojnowo
3 Szkoła Podstawowa, 62 Klonowo stały Nie Sołectwa: Ciepień, Klonowo, Podolina, Wielgie, Zosin
4 Zespół Szkół, 178A Zbójno stały Tak Sołectwa: Adamki, Obory, Rudusk, Zbójenko, Zbójno

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Ciechanówek, Pustki Działyńskie 1 230 2 2
0.0000020000Nr 2 Działyń 1 271 2 2
0.0000030000Nr 3 Nowy Działyń, Przystań 1 149 2 2
0.0000040000Nr 4 Rembiesznica, Rembiocha 1 181 2 2
0.0000050000Nr 5 Sitno 1 301 2 2
0.0000060000Nr 6 Wielgie 1 301 1 1
0.0000070000Nr 7 Imbirkowo, Łukaszewo, Ruże 1 281 2 2
0.0000080000Nr 8 Wojnowo 1 168 2 2
0.0000090000Nr 9 Adamki, Zbójenko 1 255 2 2
0.0000100000Nr 10 Ciepień, Podolina, Zosin 1 300 1 1
0.0000110000Nr 11 Klonowo 1 205 1 1
0.0000120000Nr 12 Obory, Kazimierzewo, Kiełbzak, Rudusk 1 203 2 2
0.0000130000Nr 13 Zbójno od Nr 1 do Nr 50, Nr 162, od Nr 166 do Nr 173, od Nr 175 do końca 1 257 2 2
0.0000140000Nr 14 Zbójno od Nr 51 do Nr 90, od Nr 148 do Nr 161, od Nr 163 do Nr 165 1 223 2 2
0.0000150000Nr 15 Zbójno od Nr 91 do Nr 147, Nr 174 1 188 1 1
Podsumowanie 15 3 513 26 26

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWY SAMORZĄD 2018 KWW NOWY SAMORZĄD 2018 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓŁCZESNY SAMORZĄD KWW WSPÓŁCZESNY SAMORZĄD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Nazwa komitetu Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
1 KUKIELSKA Katarzyna 35 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓŁCZESNY SAMORZĄD Działyń
2 KWIATKOWSKA-KUDREJ Hanna Maria 55 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWY SAMORZĄD 2018 Pustki Działyńskie
  • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 4 464 3 513 4 1