Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 4 469
Wyborców 3 517
Obwodów 4
 • Wybory do Rady Gminy Zbójno
 • Wybory Wójta Gminy Zbójno
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Zespół Szkół, 57 Działyń stały Nie Sołectwa: Działyń, Rembiocha, Sitno
2 Szkoła Podstawowa, 5 Ruże stały Tak Sołectwa: Łukaszewo, Ruże, Wojnowo
3 Szkoła Podstawowa, 62 Klonowo stały Nie Sołectwa: Ciepień, Klonowo, Podolina, Wielgie, Zosin
4 Zespół Szkół, 178A Zbójno stały Tak Sołectwa: Adamki, Obory, Rudusk, Zbójenko, Zbójno

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Ciechanówek, Pustki Działyńskie 1 229 2 2
0.0000020000Nr 2 Działyń 1 276 2 2
0.0000030000Nr 3 Nowy Działyń, Przystań 1 147 2 2
0.0000040000Nr 4 Rembiesznica, Rembiocha 1 183 2 2
0.0000050000Nr 5 Sitno 1 301 2 2
0.0000060000Nr 6 Wielgie 1 300 1 1
0.0000070000Nr 7 Imbirkowo, Łukaszewo, Ruże 1 284 2 2
0.0000080000Nr 8 Wojnowo 1 168 2 2
0.0000090000Nr 9 Adamki, Zbójenko 1 255 2 2
0.0000100000Nr 10 Ciepień, Podolina, Zosin 1 297 1 1
0.0000110000Nr 11 Klonowo 1 205 1 1
0.0000120000Nr 12 Obory, Kazimierzewo, Kiełbzak, Rudusk 1 201 2 2
0.0000130000Nr 13 Zbójno od Nr 1 do Nr 50, Nr 162, od Nr 166 do Nr 173, od Nr 175 do końca 1 253 2 2
0.0000140000Nr 14 Zbójno od Nr 51 do Nr 90, od Nr 148 do Nr 161, od Nr 163 do Nr 165 1 228 2 2
0.0000150000Nr 15 Zbójno od Nr 91 do Nr 147, Nr 174 1 190 1 1
Podsumowanie 15 3 517 26 26

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWY SAMORZĄD 2018 KWW NOWY SAMORZĄD 2018 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓŁCZESNY SAMORZĄD KWW WSPÓŁCZESNY SAMORZĄD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
1 KUKIELSKA Katarzyna 35 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓŁCZESNY SAMORZĄD Prawo i Sprawiedliwość Działyń
2 KWIATKOWSKA-KUDREJ Hanna Maria 55 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWY SAMORZĄD 2018 Pustki Działyńskie

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 229 127 127 55.46% 0.05546
125 98.43% 0.09843
Tak
2 276 189 189 68.48% 0.06848
186 98.41% 0.09841
Tak
3 147 92 92 62.59% 0.06259
91 98.91% 0.09891
Tak
4 185 104 104 56.22% 0.05622
97 93.27% 0.09327
Tak
5 301 165 165 54.82% 0.05482
164 99.39% 0.09939
Tak
6 Bez głosowania Nie
7 284 197 197 69.37% 0.06937
190 96.45% 0.09645
Tak
8 168 97 97 57.74% 0.05774
88 90.72% 0.09072
Tak
9 255 141 141 55.29% 0.05529
140 99.29% 0.09929
Tak
10 Bez głosowania Nie
11 Bez głosowania Nie
12 201 95 95 47.26% 0.04726
93 97.89% 0.09789
Tak
13 253 183 184 72.73% 0.07273
183 99.46% 0.09946
Tak
14 228 163 163 71.49% 0.07149
162 99.39% 0.09939
Tak
15 Bez głosowania Nie

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWY SAMORZĄD 2018 619 11 40.75% 0.04075
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓŁCZESNY SAMORZĄD 900 15 59.25% 0.05925

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWY SAMORZĄD 2018 619 11 3 40.75% 0.04075
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓŁCZESNY SAMORZĄD 900 15 12 59.25% 0.05925

Rada Gminy Zbójno - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 15 15 SZTANGIERSKA Monika Anna 49 39.20% 0.0392
Nie
1 16 16 KWIATKOWSKI Andrzej 76 60.80% 0.0608
Tak
2 15 15 BOLEWSKA Edyta 56 30.11% 0.03011
Nie
2 16 16 IGNASZAK Hanna 130 69.89% 0.06989
Tak
3 15 15 GŁOWIŃSKI Gabriel Ludwik 53 58.24% 0.05824
Tak
3 16 16 LISIŃSKI Wojciech Mieczysław 38 41.76% 0.04176
Nie
4 15 15 MAZANOWSKI Dariusz 22 22.68% 0.02268
Nie
4 16 16 BALIŃSKI Rafał 75 77.32% 0.07732
Tak
5 15 15 WARLIKOWSKI Stanisław 80 48.78% 0.04878
Nie
5 16 16 DYLEWSKA Magdalena 84 51.22% 0.05122
Tak
6 16 16 STANCELEWSKA Renata Dorota Bez głosowania Tak
7 15 15 ŻÓŁTEWICZ Andrzej 44 23.16% 0.02316
Nie
7 16 16 PANKIEWICZ Mieczysław Benedykt 146 76.84% 0.07684
Tak
8 15 15 KUCHNICKA Ewa 39 44.32% 0.04432
Nie
8 16 16 KARWASZEWSKI Andrzej 49 55.68% 0.05568
Tak
9 15 15 TOMASZEWSKA Iwona 74 52.86% 0.05286
Tak
9 16 16 CIECHACKI Bronisław 66 47.14% 0.04714
Nie
10 16 16 MAŚLEWSKI Grzegorz Bez głosowania Tak
11 16 16 WOREK Jerzy Tadeusz Bez głosowania Tak
12 15 15 TARANTOWICZ Urszula Irena 20 21.51% 0.02151
Nie
12 16 16 STACHERSKI Grzegorz 73 78.49% 0.07849
Tak
13 15 15 ZIELIŃSKA Małgorzata Daniela 83 45.36% 0.04536
Nie
13 16 16 DOLECKA Alicja 100 54.64% 0.05464
Tak
14 15 15 MĘŻYKOWSKI Dariusz 99 61.11% 0.06111
Tak
14 16 16 SKONIECZNY Piotr 63 38.89% 0.03889
Nie
15 16 16 STACHOWSKA Grażyna Bez głosowania Tak

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 KUKIELSKA Katarzyna 35 wyższe Działyń, 1 723 85.13 Tak
2 KWIATKOWSKA-KUDREJ Hanna Maria 55 wyższe Pustki Działyńskie, 301 14.87 Nie

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Zespół Szkół, 57 Działyń stały 1 138 677 675 59.31% 0.05931
670 99.26%
2 Szkoła Podstawowa, 5 Ruże stały 452 294 294 65.04% 0.06504
290 98.64%
3 Szkoła Podstawowa, 62 Klonowo stały 802 378 378 47.13% 0.04713
377 99.74%
4 Zespół Szkół, 178A Zbójno stały 1 127 691 691 61.31% 0.06131
687 99.42%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 4 469 3 517 4 1