Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 4 068
Wyborców 3 229
Obwodów 4
  • Geografia
  • Wybory do Rady Gminy Ciechocin
  • Wybory Wójta Gminy Ciechocin

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Szkoła Podstawowa im. O. Kolberga, 167 Ciechocin stały Tak Sołectwa: Ciechocin, Kujawy, Małszyce
2 Świetlica wiejska, 115 Elgiszewo stały Nie Sołectwo: Elgiszewo
3 Szkoła Podstawowa im. O. Kolberga w Ciechocinie Budynek w Nowej Wsi, 20 Nowa Wieś stały Tak Sołectwa: Nowa Wieś, Miliszewy, Rudaw
4 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r., 36 Świętosław stały Nie Sołectwa: Piotrkowo, Świętosław, Morgowo

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Ciechocin od Nr 1 do Nr 40, od Nr 167 do Nr 254 1 230 2 2
0.0000020000Nr 2 Ciechocin od Nr 41 do Nr 58, od Nr 115 do 166 1 218 2 2
0.0000030000Nr 3 Kujawy 1 214 2 2
0.0000040000Nr 4 Elgiszewo od Nr 1 do Nr 40, Nr 42 A, od Nr 100 do Nr 103, od Nr 105 do Nr 106, od Nr 111 do Nr 113, Nr 116, Nr 129 1 194 3 3
0.0000050000Nr 5 Elgiszewo od Nr 41 do Nr 42, od Nr 43 do Nr 76, od Nr 88 do Nr 99, Nr 104, od Nr 107 do Nr 110, od Nr 114 do Nr 115 1 204 3 3
0.0000060000Nr 6 Elgiszewo od Nr 76 A do Nr 87, od Nr 117 do Nr 128, od Nr 130 do Nr 236 1 227 2 2
0.0000070000Nr 7 Małszyce 1 255 2 2
0.0000080000Nr 8 Nowa Wieś 1 229 3 3
0.0000090000Nr 9 Miliszewy od Nr 1 do Nr 45, od Nr 52 do Nr 60, od Nr 62 do Nr 71 1 190 3 3
0.0000100000Nr 10 Miliszewy od Nr 46 do Nr 51, Nr 61, od Nr 72 do Nr 117 1 180 2 2
0.0000110000Nr 11 Rudaw 1 206 2 2
0.0000120000Nr 12 Piotrkowo 1 209 2 2
0.0000130000Nr 13 Świętosław od Nr 21 do Nr 79, Nr 147 1 216 2 2
0.0000140000Nr 14 Świętosław od Nr 80 do Nr 135, od Nr 144 do Nr 146, od Nr 148 do Nr 161 1 219 2 2
0.0000150000Nr 15 Świętosław od Nr 1 do Nr 20, od Nr 136 do Nr 143, od Nr 162 do Nr 170, Morgowo 1 238 2 2
Podsumowanie 15 3 229 34 34

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 4
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA GMINA KWW WSPÓLNA GMINA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RAZEM DLA GMINY CIECHOCIN" KWW "RAZEM DLA GMINY CIECHOCIN" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Nazwa komitetu Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
1 CIESZYŃSKI Jerzy 59 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RAZEM DLA GMINY CIECHOCIN" Świętosław
2 OKRUCIŃSKI Andrzej 59 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA GMINA Miliszewy
  • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 4 068 3 229 4 1