Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 4 073
Wyborców 3 229
Obwodów 4
 • Wybory do Rady Gminy Ciechocin
 • Wybory Wójta Gminy Ciechocin
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Szkoła Podstawowa im. O. Kolberga, 167 Ciechocin stały Tak Sołectwa: Ciechocin, Kujawy, Małszyce
2 Świetlica wiejska, 115 Elgiszewo stały Nie Sołectwo: Elgiszewo
3 Szkoła Podstawowa im. O. Kolberga w Ciechocinie Budynek w Nowej Wsi, 20 Nowa Wieś stały Tak Sołectwa: Nowa Wieś, Miliszewy, Rudaw
4 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r., 36 Świętosław stały Nie Sołectwa: Piotrkowo, Świętosław, Morgowo

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Ciechocin od Nr 1 do Nr 40, od Nr 167 do Nr 254 1 229 2 2
0.0000020000Nr 2 Ciechocin od Nr 41 do Nr 58, od Nr 115 do 166 1 218 2 2
0.0000030000Nr 3 Kujawy 1 216 2 2
0.0000040000Nr 4 Elgiszewo od Nr 1 do Nr 40, Nr 42 A, od Nr 100 do Nr 103, od Nr 105 do Nr 106, od Nr 111 do Nr 113, Nr 116, Nr 129 1 194 3 3
0.0000050000Nr 5 Elgiszewo od Nr 41 do Nr 42, od Nr 43 do Nr 76, od Nr 88 do Nr 99, Nr 104, od Nr 107 do Nr 110, od Nr 114 do Nr 115 1 203 3 3
0.0000060000Nr 6 Elgiszewo od Nr 76 A do Nr 87, od Nr 117 do Nr 128, od Nr 130 do Nr 236 1 227 2 2
0.0000070000Nr 7 Małszyce 1 254 2 2
0.0000080000Nr 8 Nowa Wieś 1 229 3 3
0.0000090000Nr 9 Miliszewy od Nr 1 do Nr 45, od Nr 52 do Nr 60, od Nr 62 do Nr 71 1 189 3 3
0.0000100000Nr 10 Miliszewy od Nr 46 do Nr 51, Nr 61, od Nr 72 do Nr 117 1 180 2 2
0.0000110000Nr 11 Rudaw 1 208 2 2
0.0000120000Nr 12 Piotrkowo 1 209 2 2
0.0000130000Nr 13 Świętosław od Nr 21 do Nr 79, Nr 147 1 219 2 2
0.0000140000Nr 14 Świętosław od Nr 80 do Nr 135, od Nr 144 do Nr 146, od Nr 148 do Nr 161 1 216 2 2
0.0000150000Nr 15 Świętosław od Nr 1 do Nr 20, od Nr 136 do Nr 143, od Nr 162 do Nr 170, Morgowo 1 238 2 2
Podsumowanie 15 3 229 34 34

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 4
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA GMINA KWW WSPÓLNA GMINA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RAZEM DLA GMINY CIECHOCIN" KWW "RAZEM DLA GMINY CIECHOCIN" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
1 CIESZYŃSKI Jerzy 59 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RAZEM DLA GMINY CIECHOCIN" Świętosław
2 OKRUCIŃSKI Andrzej 59 średnie KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA GMINA Polskie Stronnictwo Ludowe Miliszewy

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 229 152 152 66.38% 0.06638
148 97.37% 0.09737
Tak
2 217 162 162 74.65% 0.07465
161 99.38% 0.09938
Tak
3 216 141 141 65.28% 0.06528
131 92.91% 0.09291
Tak
4 194 141 141 72.68% 0.07268
136 96.45% 0.09645
Tak
5 203 126 126 62.07% 0.06207
123 97.62% 0.09762
Tak
6 226 157 157 69.47% 0.06947
150 95.54% 0.09554
Tak
7 254 164 164 64.57% 0.06457
162 98.78% 0.09878
Tak
8 229 158 158 69.00% 0.069
154 97.47% 0.09747
Tak
9 189 126 126 66.67% 0.06667
123 97.62% 0.09762
Tak
10 180 112 112 62.22% 0.06222
107 95.54% 0.09554
Tak
11 208 128 128 61.54% 0.06154
127 99.22% 0.09922
Tak
12 209 122 121 57.89% 0.05789
118 97.52% 0.09752
Tak
13 216 142 142 65.74% 0.06574
135 95.07% 0.09507
Tak
14 219 150 150 68.49% 0.06849
147 98.00% 0.098
Tak
15 238 134 134 56.30% 0.0563
130 97.01% 0.09701
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 189 4 9.21% 0.00921
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA GMINA 1 053 15 51.32% 0.05132
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RAZEM DLA GMINY CIECHOCIN" 810 15 39.47% 0.03947

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 189 4 1 9.21% 0.00921
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA GMINA 1 053 15 10 51.32% 0.05132
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RAZEM DLA GMINY CIECHOCIN" 810 15 4 39.47% 0.03947

Rada Gminy Ciechocin - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 15 15 MAJEWSKI Karol Maciej 83 56.08% 0.05608
Tak
1 16 16 GRĄBCZEWSKI Sławomir Adam 65 43.92% 0.04392
Nie
2 15 15 KACZYŃSKA Ewa Agnieszka 77 47.83% 0.04783
Nie
2 16 16 KARPIŃSKI Krzysztof Kazimierz 84 52.17% 0.05217
Tak
3 15 15 STAWSKI Andrzej Wojciech 83 63.36% 0.06336
Tak
3 16 16 CHILLA Wiesław Marek 48 36.64% 0.03664
Nie
4 10 10 ZIĘTARSKI Jarosław Marek 35 25.74% 0.02574
Nie
4 15 15 ZIĘTARSKI Jerzy Krzysztof 64 47.06% 0.04706
Tak
4 16 16 BEYGER Teresa 37 27.21% 0.02721
Nie
5 10 10 GROTKOWSKI Przemysław 38 30.89% 0.03089
Nie
5 15 15 ELZANOWSKA Agnieszka 61 49.59% 0.04959
Tak
5 16 16 ROMANOWSKA Jadwiga 24 19.51% 0.01951
Nie
6 15 15 PIETRZAK Aneta 118 78.67% 0.07867
Tak
6 16 16 ZIELIŃSKA Sylwia 32 21.33% 0.02133
Nie
7 15 15 KNYSZYŃSKA Dorota Magdalena 86 53.09% 0.05309
Tak
7 16 16 GUTMAŃSKI Rafał 76 46.91% 0.04691
Nie
8 10 10 BALIŃSKI Szymon 67 43.51% 0.04351
Nie
8 15 15 JARANOWSKI Jarosław Andrzej 69 44.81% 0.04481
Tak
8 16 16 GRĄBCZEWSKI Gabriel Zdzisław 18 11.69% 0.01169
Nie
9 10 10 KOZŁOWSKA Iwona Ewa 49 39.84% 0.03984
Tak
9 15 15 ZIĘTARSKI Stanisław Antoni 47 38.21% 0.03821
Nie
9 16 16 BETKIER Halina 27 21.95% 0.02195
Nie
10 15 15 WIERZBOWSKI Łukasz 59 55.14% 0.05514
Tak
10 16 16 MAZUROWSKI Michał Łukasz 48 44.86% 0.04486
Nie
11 15 15 GUTMAŃSKI Radosław 71 55.91% 0.05591
Tak
11 16 16 CZYŻNIEWSKI Zbigniew 56 44.09% 0.04409
Nie
12 15 15 POPIELARSKI Rafał 46 38.98% 0.03898
Nie
12 16 16 ROMANOWSKI Zbigniew 72 61.02% 0.06102
Tak
13 15 15 RAFIŃSKI Kacper 50 37.04% 0.03704
Nie
13 16 16 MATUSZEWSKA Anna Janina 85 62.96% 0.06296
Tak
14 15 15 KONARSKI Piotr 84 57.14% 0.05714
Tak
14 16 16 LEWANDOWSKI Marek 63 42.86% 0.04286
Nie
15 15 15 ZIELIŃSKA Monika 55 42.31% 0.04231
Nie
15 16 16 KWIATKOWSKI Marian 75 57.69% 0.05769
Tak

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 CIESZYŃSKI Jerzy 59 wyższe Świętosław, 988 47.36 Nie
2 OKRUCIŃSKI Andrzej 59 średnie Miliszewy, 1 098 52.64 Tak

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Szkoła Podstawowa im. O. Kolberga, 167 Ciechocin stały 916 620 620 67.69% 0.06769
606 97.74%
2 Świetlica wiejska, 115 Elgiszewo stały 623 424 424 68.06% 0.06806
421 99.29%
3 Szkoła Podstawowa im. O. Kolberga w Ciechocinie Budynek w Nowej Wsi, 20 Nowa Wieś stały 806 524 524 65.01% 0.06501
518 98.85%
4 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r., 36 Świętosław stały 882 549 548 62.13% 0.06213
541 98.72%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 4 073 3 229 4 1