Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 8 980
Wyborców 7 112
Obwodów 5
  • Geografia
  • Wybory do Rady Gminy Golub-Dobrzyń
  • Wybory Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Zespół Szkolno-Przedszkolny, 14 Wrocki stały Tak Cieszyny, Pląchoty, Bobrowisko, Hamer, Józefat, Karczewo, Konstancjewo, Kujawa, Mokry Las, Pusta Dąbrówka, Tokary, Sortyka, Suwała, Wrocki
2 Zespół Szkolno-Przedszkolny, 7 Gałczewo stały Tak Gałczewko, Gałczewo, Mokrylas, Nowawieś, Przeszkoda, Zawada, Kolonia Lipnica, Owieczkowo, Sokoligóra, Handlowy Młyn, Lisak, Lisewo, Lisewo-Młyn, Nowy Młyn
3 Zespół Szkolno-Przedszkolny, 42 Ostrowite stały Nie Ostrowite, Gajewo, Skępsk, Poćwiardowo, Słuchaj, Pasieka
4 Zespół Szkolno-Przedszkolny, 32 Nowogród stały Tak Grudza, Paliwodzizna, Pomorzany, Ruziec, Wygoda, Zaręba, Strachowo, Strachówek, Babiak, Bierzgło, Carski Dar, Kamienny Smug, Nowogród, Praczka, Macikowo, Węgiersk
5 Urząd Gminy, ul. Plac Tysiąclecia 25 Golub-Dobrzyń stały Nie Krążno, Podzamek Golubski, Antoniewo, Olszówka, Sokołowo, Białkowo, Sadykierz

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Cieszyny, Pląchoty 1 443 3 3
0.0000020000Nr 2 Bobrowisko, Hamer, Józefat, Karczewo, Konstancjewo, Kujawa, Mokry Las, Pusta Dąbrówka, Tokary, Sortyka 1 468 3 3
0.0000030000Nr 3 Suwała, Wrocki 1 612 3 3
0.0000040000Nr 4 Gałczewko, Gałczewo, Mokrylas, Nowawieś, Przeszkoda, Zawada 1 509 2 2
0.0000050000Nr 5 Kolonia Lipnica, Owieczkowo, Sokoligóra 1 391 2 2
0.0000060000Nr 6 Handlowy Młyn, Lisak, Lisewo, Lisewo-Młyn, Nowy Młyn 1 537 2 2
0.0000070000Nr 7 Ostrowite, Poćwiardowo 1 697 2 2
0.0000080000Nr 8 Gajewo, Skępsk, Słuchaj, Pasieka 1 502 3 3
0.0000090000Nr 9 Krążno, Podzamek Golubski, Antoniewo, Olszówka 1 628 3 3
0.0000100000Nr 10 Bierzgło, Kamienny Smug, Nowogród, Praczka 1 380 3 3
0.0000110000Nr 11 Grudza, Paliwodzizna, Pomorzany, Ruziec, Wygoda, Zaręba, Strachowo, Strachówek 1 446 3 3
0.0000120000Nr 12 Węgiersk 1 392 2 2
0.0000130000Nr 13 Macikowo, Carski Dar, Babiak 1 268 2 2
0.0000140000Nr 14 Sokołowo 1 384 2 2
0.0000150000Nr 15 Białkowo, Sadykierz 1 455 1 1
Podsumowanie 15 7 112 36 36

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 1 1 6
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE - CZAS DOBRYCH GOSPODARZY I ZGODA DLA POWIATU KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE CDG I ZGODA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEW PANTER KWW ZBIGNIEW PANTER 1 1 2
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GOSPODARNA GMINA KWW GOSPODARNA GMINA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIROSŁAW HOSSA KWW MIROSŁAW HOSSA 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Nazwa komitetu Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
1 RYŁOWICZ Marek 61 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GOSPODARNA GMINA Sokoligóra
2 SZRETER Filip 39 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE - CZAS DOBRYCH GOSPODARZY I ZGODA DLA POWIATU Golub-Dobrzyń
  • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 8 980 7 112 5 1