Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 8 981
Wyborców 7 100
Obwodów 5
 • Wybory do Rady Gminy Golub-Dobrzyń
 • Wybory Wójta Gminy Golub-Dobrzyń
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Zespół Szkolno-Przedszkolny, 14 Wrocki stały Tak Cieszyny, Pląchoty, Bobrowisko, Hamer, Józefat, Karczewo, Konstancjewo, Kujawa, Mokry Las, Pusta Dąbrówka, Tokary, Sortyka, Suwała, Wrocki
2 Zespół Szkolno-Przedszkolny, 7 Gałczewo stały Tak Gałczewko, Gałczewo, Mokrylas, Nowawieś, Przeszkoda, Zawada, Kolonia Lipnica, Owieczkowo, Sokoligóra, Handlowy Młyn, Lisak, Lisewo, Lisewo-Młyn, Nowy Młyn
3 Zespół Szkolno-Przedszkolny, 42 Ostrowite stały Nie Ostrowite, Gajewo, Skępsk, Poćwiardowo, Słuchaj, Pasieka
4 Zespół Szkolno-Przedszkolny, 32 Nowogród stały Tak Grudza, Paliwodzizna, Pomorzany, Ruziec, Wygoda, Zaręba, Strachowo, Strachówek, Babiak, Bierzgło, Carski Dar, Kamienny Smug, Nowogród, Praczka, Macikowo, Węgiersk
5 Urząd Gminy, ul. Plac Tysiąclecia 25 Golub-Dobrzyń stały Nie Krążno, Podzamek Golubski, Antoniewo, Olszówka, Sokołowo, Białkowo, Sadykierz

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Cieszyny, Pląchoty 1 441 3 3
0.0000020000Nr 2 Bobrowisko, Hamer, Józefat, Karczewo, Konstancjewo, Kujawa, Mokry Las, Pusta Dąbrówka, Tokary, Sortyka 1 464 3 3
0.0000030000Nr 3 Suwała, Wrocki 1 611 3 3
0.0000040000Nr 4 Gałczewko, Gałczewo, Mokrylas, Nowawieś, Przeszkoda, Zawada 1 507 2 2
0.0000050000Nr 5 Kolonia Lipnica, Owieczkowo, Sokoligóra 1 396 2 2
0.0000060000Nr 6 Handlowy Młyn, Lisak, Lisewo, Lisewo-Młyn, Nowy Młyn 1 536 2 2
0.0000070000Nr 7 Ostrowite, Poćwiardowo 1 690 2 2
0.0000080000Nr 8 Gajewo, Skępsk, Słuchaj, Pasieka 1 493 3 3
0.0000090000Nr 9 Krążno, Podzamek Golubski, Antoniewo, Olszówka 1 628 3 3
0.0000100000Nr 10 Bierzgło, Kamienny Smug, Nowogród, Praczka 1 378 3 3
0.0000110000Nr 11 Grudza, Paliwodzizna, Pomorzany, Ruziec, Wygoda, Zaręba, Strachowo, Strachówek 1 455 3 3
0.0000120000Nr 12 Węgiersk 1 395 2 2
0.0000130000Nr 13 Macikowo, Carski Dar, Babiak 1 268 2 2
0.0000140000Nr 14 Sokołowo 1 386 2 2
0.0000150000Nr 15 Białkowo, Sadykierz 1 452 1 1
Podsumowanie 15 7 100 36 36

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 1 1 6
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE - CZAS DOBRYCH GOSPODARZY I ZGODA DLA POWIATU KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE CDG I ZGODA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEW PANTER KWW ZBIGNIEW PANTER 1 1 2
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GOSPODARNA GMINA KWW GOSPODARNA GMINA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIROSŁAW HOSSA KWW MIROSŁAW HOSSA 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
1 RYŁOWICZ Marek 61 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GOSPODARNA GMINA Sokoligóra
2 SZRETER Filip 39 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE - CZAS DOBRYCH GOSPODARZY I ZGODA DLA POWIATU Porozumienie Jarosława Gowina Golub-Dobrzyń

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 441 233 232 52.61% 0.05261
228 98.28% 0.09828
Tak
2 464 257 256 55.17% 0.05517
247 96.48% 0.09648
Tak
3 612 324 324 52.94% 0.05294
319 98.46% 0.09846
Tak
4 505 300 300 59.41% 0.05941
299 99.67% 0.09967
Tak
5 396 229 229 57.83% 0.05783
228 99.56% 0.09956
Tak
6 538 305 305 56.69% 0.05669
304 99.67% 0.09967
Tak
7 690 414 414 60.00% 0.06
396 95.65% 0.09565
Tak
8 493 253 252 51.12% 0.05112
247 98.02% 0.09802
Tak
9 628 366 367 58.44% 0.05844
364 99.18% 0.09918
Tak
10 378 242 242 64.02% 0.06402
238 98.35% 0.09835
Tak
11 456 311 310 67.98% 0.06798
306 98.71% 0.09871
Tak
12 397 263 263 66.25% 0.06625
262 99.62% 0.09962
Tak
13 269 172 172 63.94% 0.06394
168 97.67% 0.09767
Tak
14 387 192 191 49.35% 0.04935
190 99.48% 0.09948
Tak
15 Bez głosowania Nie

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 267 6 7.03% 0.00703
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE - CZAS DOBRYCH GOSPODARZY I ZGODA DLA POWIATU 1 186 13 31.24% 0.03124
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEW PANTER 222 2 5.85% 0.00585
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GOSPODARNA GMINA 1 981 14 52.19% 0.05219
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIROSŁAW HOSSA 140 1 3.69% 0.00369

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 267 6 1 7.03% 0.00703
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE - CZAS DOBRYCH GOSPODARZY I ZGODA DLA POWIATU 1 186 13 3 31.24% 0.03124
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEW PANTER 222 2 1 5.85% 0.00585
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GOSPODARNA GMINA 1 981 14 10 52.19% 0.05219
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIROSŁAW HOSSA 140 1 0 3.69% 0.00369

Rada Gminy Golub-Dobrzyń - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 15 15 DRÓŻDŻ Grzegorz 35 15.35% 0.01535
Nie
1 16 16 KOPACZEWSKI Jacek 98 42.98% 0.04298
Tak
1 17 17 CZARZYŃSKA Marta Maria 95 41.67% 0.04167
Nie
2 10 10 MAJEWSKI Wacław 13 5.26% 0.00526
Nie
2 15 15 ANGOWSKI Wojciech Dariusz 121 48.99% 0.04899
Tak
2 17 17 KLONOWSKI Kazimierz Bogdan 113 45.75% 0.04575
Nie
3 15 15 ZAKRZEWSKI Przemysław 56 17.55% 0.01755
Nie
3 16 16 PANTER Zbigniew Tomasz 124 38.87% 0.03887
Nie
3 17 17 ROMANOWSKI Krzysztof 139 43.57% 0.04357
Tak
4 15 15 DĄBSKI Grzegorz 94 31.44% 0.03144
Nie
4 17 17 SKRZYNIECKI Ryszard Henryk 205 68.56% 0.06856
Tak
5 15 15 JASIENIECKA Joanna Katarzyna 105 46.05% 0.04605
Nie
5 17 17 KASZYŃSKI Artur Józef 123 53.95% 0.05395
Tak
6 15 15 WOJCIECHOWSKA Joanna 100 32.89% 0.03289
Nie
6 17 17 STEFAŃSKI Tomasz Piotr 204 67.11% 0.06711
Tak
7 15 15 NOWIŃSKI Jan 173 43.69% 0.04369
Nie
7 17 17 HNATUSZ Aneta 223 56.31% 0.05631
Tak
8 10 10 WOWER Paweł 33 13.36% 0.01336
Nie
8 15 15 SADAKIEWSKI Tomasz Kazimierz 127 51.42% 0.05142
Tak
8 17 17 TOPOLEWSKA Maria 87 35.22% 0.03522
Nie
9 15 15 JANKOWSKA Lidia Anna 82 22.53% 0.02253
Nie
9 17 17 OPACKI Adam 142 39.01% 0.03901
Tak
9 18 18 HOSSA Mirosław Wojciech 140 38.46% 0.03846
Nie
10 10 10 ZADRUŻYŃSKI Stanisław 68 28.57% 0.02857
Nie
10 15 15 ROZWONKOWSKI Krystian 38 15.97% 0.01597
Nie
10 17 17 JAGIELSKI Bogdan 132 55.46% 0.05546
Tak
11 10 10 TARGOWSKI Janusz Łukasz 49 16.01% 0.01601
Nie
11 15 15 WRZESIŃSKI Sebastian Łukasz 57 18.63% 0.01863
Nie
11 17 17 ROZWONKOWSKI Jerzy 200 65.36% 0.06536
Tak
12 10 10 GUTMAŃSKI Hieronim Jan 104 39.69% 0.03969
Nie
12 17 17 KAMIŃSKA Małgorzata 158 60.31% 0.06031
Tak
13 15 15 JACHOWSKI Wiesław 72 42.86% 0.04286
Nie
13 17 17 BONIECKI Jan Jerzy 96 57.14% 0.05714
Tak
14 15 15 BADOWSKI Szymon Piotr 126 66.32% 0.06632
Tak
14 17 17 GUTKOWSKI Tomasz 64 33.68% 0.03368
Nie
15 10 10 ROSOŁOWSKA Karolina Bez głosowania Tak

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 RYŁOWICZ Marek 61 wyższe Sokoligóra, 2 470 61.46 Tak
2 SZRETER Filip 39 wyższe Golub-Dobrzyń, 1 549 38.54 Nie

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Zespół Szkolno-Przedszkolny, 14 Wrocki stały 1 517 814 813 53.59% 0.05359
803 98.77%
2 Zespół Szkolno-Przedszkolny, 7 Gałczewo stały 1 439 834 834 57.96% 0.05796
827 99.16%
3 Zespół Szkolno-Przedszkolny, 42 Ostrowite stały 1 183 667 666 56.30% 0.0563
656 98.50%
4 Zespół Szkolno-Przedszkolny, 32 Nowogród stały 1 500 986 986 65.73% 0.06573
969 98.28%
5 Urząd Gminy, ul. Plac Tysiąclecia 25 Golub-Dobrzyń stały 1 468 772 772 52.59% 0.05259
764 98.96%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 8 981 7 100 5 1