Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 1 232 926
Wyborców 1 020 502
Obwodów 982
 • Wybory do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
 • Wyniki głosowania do sejmiku
 • Wyniki wyborów do sejmiku
 • Geografia

Geografia

Powiaty

Powiaty Liczba Liczba Liczba wybieranych
Mieszkańców Wyborców Obwodów Okręgów wyborczych rad powiatów Gmin Wójtów Burmistrzów Prezydentów
Ogółem w tym:
pow. 20 tys. do 20 tys.
buskibuski 71 629 59 732 63 4 8 1 7 5 3 0
jezdrzejowskijędrzejowski 86 405 70 568 75 5 9 1 8 6 3 0
kazimierskikazimierski 33 804 28 573 31 3 5 0 5 3 2 0
kieleckikielecki 210 503 170 261 184 7 19 0 19 13 6 0
koneckikonecki 80 709 67 640 75 4 8 1 7 5 3 0
opatowskiopatowski 53 223 44 106 54 3 8 0 8 6 2 0
ostrowieckiostrowiecki 108 063 90 746 78 4 6 1 5 3 2 1
pinzczowskipińczowski 40 332 33 619 35 2 5 1 4 3 2 0
sandomierskisandomierski 77 853 65 150 62 5 9 1 8 6 3 0
skarzzzyskiskarżyski 74 124 62 892 59 3 5 1 4 3 1 1
starachowickistarachowicki 89 451 74 731 65 4 5 1 4 3 1 1
staszowskistaszowski 72 889 60 044 69 4 8 1 7 4 4 0
wlzoszczowskiwłoszczowski 45 901 37 575 38 3 6 0 6 5 1 0
Podsumowanie 1 044 886 865 637 888 51 101 9 92 65 33 3

Miasta na prawach powiatu

Miasto Liczba
Obwodów Okręgów Mandatów Komitetów Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
miasto kielceMiasto Kielce 94 5 25 49 332

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 powiaty: sandomierski, opatowski, ostrowiecki, staszowski 7 260 041 12 92
0.0000020000Nr 2 powiaty: starachowicki, skarżyski, konecki 6 205 260 12 83
0.0000030000Nr 3 powiaty: kielecki, miasto Kielce 10 325 108 12 122
0.0000040000Nr 4 powiaty: włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, buski, kazimierski 7 230 065 11 84
Podsumowanie 30 1 020 474 47 381

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4
1 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 8 8 12 9 37
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 9 8 12 9 38
3 KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI KW PARTIA ZIELONI 6 7 13
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 9 8 11 9 37
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM KKW SLD LEWICA RAZEM 7 8 12 5 32
6 KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM KW RAZEM 6 5 5 5 21
7 KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP KW RUCH NARODOWY RP 9 8 12 9 38
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 KWW KUKIZ'15 9 8 12 9 38
9 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE 7 6 11 7 31
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 9 8 12 9 38
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKIE BOGDANA WENTY KWW PROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKIE BOGDANA WENTY 6 5 11 8 30
12 KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI KW WOLNI I SOLIDARNI 8 5 5 5 23
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KANDYDATKI NA RADNĄ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO AGNIESZKI JĘDRZEJEWSKIEJ KWW AGNIESZKI JĘDRZEJEWSKIEJ 5 5

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 260 484 144 480 144 292 55.39% 0.05539
131 996 91.48% 0.09148
Tak
2 205 223 112 989 112 874 55.00% 0.055
104 639 92.70% 0.0927
Tak
3 326 258 189 996 189 810 58.18% 0.05818
179 970 94.82% 0.09482
Tak
4 230 030 131 571 131 389 57.12% 0.05712
121 624 92.57% 0.09257
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
1 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 14 945 37 2.78% 0.00278
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 137 372 38 25.52% 0.02552
3 KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI 2 317 13 0.43% 0.00043
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 63 456 37 11.79% 0.01179
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 33 141 32 6.16% 0.00616
6 KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM 4 144 21 0.77% 0.00077
7 KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP 6 254 38 1.16% 0.00116
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 26 387 38 4.90% 0.0049
9 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE 9 920 31 1.84% 0.00184
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 206 697 38 38.40% 0.0384
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKIE BOGDANA WENTY 28 314 30 5.26% 0.00526
12 KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI 4 113 23 0.76% 0.00076
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KANDYDATKI NA RADNĄ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO AGNIESZKI JĘDRZEJEWSKIEJ 1 169 5 0.22% 0.00022

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych Udział w podziale mandatów
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
1 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 14 945 37 0 2.78% 0.00278
Nie
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 137 372 38 9 25.52% 0.02552
Tak
3 KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI 2 317 13 0 0.43% 0.00043
Nie
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 63 456 37 3 11.79% 0.01179
Tak
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 33 141 32 1 6.16% 0.00616
Tak
6 KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM 4 144 21 0 0.77% 0.00077
Nie
7 KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP 6 254 38 0 1.16% 0.00116
Nie
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 26 387 38 0 4.90% 0.0049
Nie
9 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE 9 920 31 0 1.84% 0.00184
Nie
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 206 697 38 16 38.40% 0.0384
Tak
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKIE BOGDANA WENTY 28 314 30 1 5.26% 0.00526
Tak
12 KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI 4 113 23 0 0.76% 0.00076
Nie
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KANDYDATKI NA RADNĄ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO AGNIESZKI JĘDRZEJEWSKIEJ 1 169 5 0 0.22% 0.00022
Nie

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 1 1 JEDYNAK Monika 1 410 1.07% 0.00107
Nie
1 1 2 DOMAGAŁA Mateusz Dawid 1 004 0.76% 0.00076
Nie
1 1 3 WYPYCH Karolina Elżbieta 272 0.21% 0.00021
Nie
1 1 4 SORNAT Ilona Magdalena 177 0.13% 0.00013
Nie
1 1 5 KOŚCIELNIAK Beata Elżbieta 210 0.16% 0.00016
Nie
1 1 6 GRUSZKA Łukasz 503 0.38% 0.00038
Nie
1 1 7 ŻABICKI Zbigniew 263 0.20% 0.0002
Nie
1 1 8 KLAMCZYŃSKI Kamil Filip 252 0.19% 0.00019
Nie
1 2 1 BĄK Arkadiusz 9 522 7.21% 0.00721
Tak
1 2 2 SWAJDA Andrzej 6 508 4.93% 0.00493
Tak
1 2 3 GRABOWSKI Izydor Bronisław 4 033 3.06% 0.00306
Nie
1 2 4 ADAMCZYK Maria Janina 1 258 0.95% 0.00095
Nie
1 2 5 BIEŃ Ewelina Janina 4 475 3.39% 0.00339
Nie
1 2 6 ŻUGAJ Małgorzata Maria 1 907 1.44% 0.00144
Nie
1 2 7 SOCHA Krystyna 1 137 0.86% 0.00086
Nie
1 2 8 ADAMEK Mirosław Władysław 2 046 1.55% 0.00155
Nie
1 2 9 SZCZEPANIK Marek Władysław 1 907 1.44% 0.00144
Nie
1 4 1 SZAGINIAN Grigor 8 135 6.16% 0.00616
Tak
1 4 2 ZALEWSKI Paweł Ksawery 2 660 2.02% 0.00202
Nie
1 4 3 MARCZAK Iwona Katarzyna 745 0.56% 0.00056
Nie
1 4 4 BRYK Józef 1 299 0.98% 0.00098
Nie
1 4 5 KWIATKOWSKA Ewa 1 219 0.92% 0.00092
Nie
1 4 6 KRZYSTANEK Norbert 537 0.41% 0.00041
Nie
1 4 7 KIJEWSKA Katarzyna 302 0.23% 0.00023
Nie
1 4 8 ROLECKA Ewa Marta 619 0.47% 0.00047
Nie
1 4 9 BUCZKOWSKI Rafał Marian 525 0.40% 0.0004
Nie
1 5 1 JASKIERNIA Jerzy Andrzej 4 417 3.35% 0.00335
Nie
1 5 2 GRABOWSKI Józef 3 403 2.58% 0.00258
Nie
1 5 3 FULARA Adrian Tomasz 342 0.26% 0.00026
Nie
1 5 4 KRAWĘTKOWSKA Grażyna 345 0.26% 0.00026
Nie
1 5 5 ŻELAZOWSKA Blanka 408 0.31% 0.00031
Nie
1 5 6 SZPERNAL Ignacy Tadeusz 162 0.12% 0.00012
Nie
1 5 7 RĘDZIAK Agnieszka Aneta 320 0.24% 0.00024
Nie
1 6 1 PIEŃKOWSKI Jędrzej 273 0.21% 0.00021
Nie
1 6 2 BAKALARSKA Kinga Ewa 221 0.17% 0.00017
Nie
1 6 3 LISIAK Alicja Małgorzata 130 0.10% 0.0001
Nie
1 6 4 SKRZYPCZAK-PYRZYŃSKA Maria Grażyna 80 0.06% 6.0E-5
Nie
1 6 5 KALINOWSKI Krzysztof Ryszard 97 0.07% 7.0E-5
Nie
1 6 6 TATARATA Piotr 366 0.28% 0.00028
Nie
1 7 1 TOMCZYK Bartosz Piotr 591 0.45% 0.00045
Nie
1 7 2 WILCZYŃSKA Dominika Maria 156 0.12% 0.00012
Nie
1 7 3 KOZIEŁ Zbigniew Jan 186 0.14% 0.00014
Nie
1 7 4 BANT Angelika Lena 130 0.10% 0.0001
Nie
1 7 5 WYKROTA Kamil Łukasz 80 0.06% 6.0E-5
Nie
1 7 6 KOZIEŁ Patrycja 141 0.11% 0.00011
Nie
1 7 7 ZAMIECZYŃSKI Karol Konrad 30 0.02% 2.0E-5
Nie
1 7 8 REIMUS Bernadetta Gabriela 51 0.04% 4.0E-5
Nie
1 7 9 MARCZEWSKI Zbigniew Janusz 99 0.08% 8.0E-5
Nie
1 8 1 SZEWCZYK Jadwiga Elżbieta 2 008 1.52% 0.00152
Nie
1 8 2 KRYSA Grzegorz Andrzej 1 326 1.00% 0.001
Nie
1 8 3 PODSIADŁO Janusz 1 026 0.78% 0.00078
Nie
1 8 4 REJMER Marcin Aleksander 236 0.18% 0.00018
Nie
1 8 5 WINIARCZYK Anna 703 0.53% 0.00053
Nie
1 8 6 ŻALIŃSKI Maciej 299 0.23% 0.00023
Nie
1 8 7 MAŁYSA Justyna Aleksandra 373 0.28% 0.00028
Nie
1 8 8 UTNIK Agnieszka Anna 563 0.43% 0.00043
Nie
1 8 9 WÓJCICKI Jacek 811 0.61% 0.00061
Nie
1 9 1 GŁODEK Robert Mariusz 515 0.39% 0.00039
Nie
1 9 2 ŻYŁKA Piotr 735 0.56% 0.00056
Nie
1 9 3 POLIT Martyna Agnieszka 230 0.17% 0.00017
Nie
1 9 4 BUKŁAT Marta Kamila 110 0.08% 8.0E-5
Nie
1 9 5 KĘDRA Agnieszka 175 0.13% 0.00013
Nie
1 9 6 PAWLIK Piotr Andrzej 126 0.10% 0.0001
Nie
1 9 7 TOMCZYK Mateusz Maciej 248 0.19% 0.00019
Nie
1 10 1 JOŃCA Marek Jan 15 196 11.51% 0.01151
Tak
1 10 2 ZIELEŃ Magdalena Anna 6 593 4.99% 0.00499
Tak
1 10 3 KRAKOWIAK Paweł Jerzy 6 372 4.83% 0.00483
Tak
1 10 4 STRZAŁA Marek 8 238 6.24% 0.00624
Tak
1 10 5 ROLAK Anna 2 458 1.86% 0.00186
Nie
1 10 6 KONDEK Ewa Barbara 3 625 2.75% 0.00275
Nie
1 10 7 KOWALCZYK Anna 2 014 1.53% 0.00153
Nie
1 10 8 PYTKA Robert 3 104 2.35% 0.00235
Nie
1 10 9 STĘPIEŃ-ZAJĄC Dorota Ewa 3 790 2.87% 0.00287
Nie
1 11 1 BIŃCZAK Katarzyna 1 716 1.30% 0.0013
Nie
1 11 2 SOCHA Dariusz 1 035 0.78% 0.00078
Nie
1 11 3 MILNER Łukasz Maciej 77 0.06% 6.0E-5
Nie
1 11 4 TŁUŚCIK Krzysztof Szymon 263 0.20% 0.0002
Nie
1 11 5 PIWOWARCZYK Paulina 240 0.18% 0.00018
Nie
1 11 6 SULICKA-TWOREK Lidia 350 0.27% 0.00027
Nie
1 12 1 KUKUŁA Sławomir 166 0.13% 0.00013
Nie
1 12 2 SZCZYKUTOWICZ Sławomir Janusz 75 0.06% 6.0E-5
Nie
1 12 3 MAŁKIEWICZ Bogumiła Krystyna 83 0.06% 6.0E-5
Nie
1 12 4 KOT Wiesław 320 0.24% 0.00024
Nie
1 12 5 FUDALEWSKA Teresa Ewa 78 0.06% 6.0E-5
Nie
1 12 6 SADKOWSKA Maria Anna 88 0.07% 7.0E-5
Nie
1 12 7 POTOCKI Adam Krzysztof 249 0.19% 0.00019
Nie
1 12 8 MAZUR Ryszard Adam 260 0.20% 0.0002
Nie
1 13 1 JĘDRZEJEWSKA Agnieszka Katarzyna 546 0.41% 0.00041
Nie
1 13 2 OLECH Karolina 236 0.18% 0.00018
Nie
1 13 3 ZIARKO Łukasz Radosław 137 0.10% 0.0001
Nie
1 13 4 DANEK Hubert Wojciech 55 0.04% 4.0E-5
Nie
1 13 5 DANEK Barbara 195 0.15% 0.00015
Nie
2 1 1 KLIMOROWSKA Iwona 762 0.73% 0.00073
Nie
2 1 2 KOŁODZIEJ Artur 421 0.40% 0.0004
Nie
2 1 3 GRUSZKA Małgorzata 440 0.42% 0.00042
Nie
2 1 4 PLUTA Agnieszka 807 0.77% 0.00077
Nie
2 1 5 STOKŁUSKA Wioleta Monika 164 0.16% 0.00016
Nie
2 1 6 STĘPIEŃ Łukasz 618 0.59% 0.00059
Nie
2 1 7 PACAK Angelika Milena 327 0.31% 0.00031
Nie
2 1 8 GINAŁ Wiesław Jan 132 0.13% 0.00013
Nie
2 2 1 STĘPIEŃ Wiesław Zbigniew 3 088 2.95% 0.00295
Nie
2 2 2 BINKOWSKA Agata 5 589 5.34% 0.00534
Tak
2 2 3 MATEREK Jerzy Zbigniew 5 117 4.89% 0.00489
Nie
2 2 4 CHAREMSKI Krzysztof 1 154 1.10% 0.0011
Nie
2 2 5 FIDOR Beata 1 077 1.03% 0.00103
Nie
2 2 6 PIWOWAR Bernarda 723 0.69% 0.00069
Nie
2 2 7 POCHEĆ Marcin Adam 1 086 1.04% 0.00104
Nie
2 2 8 BRZEZIŃSKI Andrzej Sebastian 1 457 1.39% 0.00139
Nie
2 3 1 DUL Elżbieta Cecylia 297 0.28% 0.00028
Nie
2 3 2 JEŻYŃSKI Janusz Kazimierz 81 0.08% 8.0E-5
Nie
2 3 3 GODLEWSKI Damian Mateusz 148 0.14% 0.00014
Nie
2 3 4 KACZMARSKA Waleria Czesława 109 0.10% 0.0001
Nie
2 3 5 WRZESZCZ Regina 135 0.13% 0.00013
Nie
2 3 6 SORBIAN Tomasz 262 0.25% 0.00025
Nie
2 4 1 MAĆKOWIAK Jan Sławomir 9 204 8.80% 0.0088
Tak
2 4 2 BANASIK Piotr Paweł 1 447 1.38% 0.00138
Nie
2 4 3 GĘBOREK Mirosław Emilian 3 706 3.54% 0.00354
Nie
2 4 4 CZARNECKA Agnieszka Joanna 1 031 0.99% 0.00099
Nie
2 4 5 SIKORSKA Beata Magdalena 616 0.59% 0.00059
Nie
2 4 6 KUREK Wojciech 569 0.54% 0.00054
Nie
2 4 7 SUŁEK Urszula Bożena 810 0.77% 0.00077
Nie
2 4 8 GŁOWACKI Marcin 578 0.55% 0.00055
Nie
2 5 1 SZEJNA Andrzej Jan 4 819 4.61% 0.00461
Nie
2 5 2 SKRĘTEK Andrzej 530 0.51% 0.00051
Nie
2 5 3 WESOŁOWSKA Izabela Olimpia 408 0.39% 0.00039
Nie
2 5 4 JAKUBOWSKA Joanna Małgorzata 537 0.51% 0.00051
Nie
2 5 5 GĄSZCZ Barbara 237 0.23% 0.00023
Nie
2 5 6 SKUZA Jarosław 202 0.19% 0.00019
Nie
2 5 7 BOGDALCZYK Ilona Aleksandra 40 0.04% 4.0E-5
Nie
2 5 8 TERSA Paulina 261 0.25% 0.00025
Nie
2 6 1 KOSMALA Łukasz Maciej 534 0.51% 0.00051
Nie
2 6 2 DULĘBA Marta 294 0.28% 0.00028
Nie
2 6 3 ORZECHOWSKI Marcin Kamil 133 0.13% 0.00013
Nie
2 6 4 SUCHOCKA Justyna Agata 168 0.16% 0.00016
Nie
2 6 5 SIŃCZAK Michał Adam 65 0.06% 6.0E-5
Nie
2 7 1 WILCZYŃSKI Łukasz Sylwester 744 0.71% 0.00071
Nie
2 7 2 POCHEĆ Tomasz 235 0.22% 0.00022
Nie
2 7 3 STANECKA Paulina Emilia 131 0.13% 0.00013
Nie
2 7 4 ORCZYK Jacek Andrzej 125 0.12% 0.00012
Nie
2 7 5 KOZIEŁ Martyna 126 0.12% 0.00012
Nie
2 7 6 BOCHYŃSKA-KAŹMIERCZYK Bożena Elżbieta 39 0.04% 4.0E-5
Nie
2 7 7 STRZELEC Ewa 287 0.27% 0.00027
Nie
2 7 8 WASIK Krzysztof Stanisław 104 0.10% 0.0001
Nie
2 8 1 CIURASZKIEWICZ Marek Tadeusz 1 460 1.40% 0.0014
Nie
2 8 2 OŁOWNIA Daniel Krystian 757 0.72% 0.00072
Nie
2 8 3 ŚWIĘCICKA Marzena Katarzyna 603 0.58% 0.00058
Nie
2 8 4 PAPROT Małgorzata 505 0.48% 0.00048
Nie
2 8 5 RUTKA Łukasz 344 0.33% 0.00033
Nie
2 8 6 SZEWCZYK Edyta 463 0.44% 0.00044
Nie
2 8 7 GOŁACKA Janina Zofia 176 0.17% 0.00017
Nie
2 8 8 DĄBROWSKI Sławomir Jan 791 0.76% 0.00076
Nie
2 9 1 POLAKOWSKA Julia 712 0.68% 0.00068
Nie
2 9 2 ŚWISTAK Łukasz 311 0.30% 0.0003
Nie
2 9 3 MILCZUSZEK Jadwiga Maria 148 0.14% 0.00014
Nie
2 9 4 PIĘTAK Elżbieta Izabela 185 0.18% 0.00018
Nie
2 9 5 PRASAŁ Bogdan 125 0.12% 0.00012
Nie
2 9 6 DWOJAK Piotr Krzysztof 184 0.18% 0.00018
Nie
2 10 1 GOSEK Mariusz Marek 8 561 8.18% 0.00818
Tak
2 10 2 PRUŚ Andrzej Piotr 8 955 8.56% 0.00856
Tak
2 10 3 WRONA Waldemar Krzysztof 6 411 6.13% 0.00613
Tak
2 10 4 WZOREK Jan Piotr 2 913 2.78% 0.00278
Nie
2 10 5 BURAS Agnieszka Dorota 5 780 5.52% 0.00552
Tak
2 10 6 WIŚNIEWSKA Aneta 2 001 1.91% 0.00191
Nie
2 10 7 PRZYGODZKA Urszula 2 733 2.61% 0.00261
Nie
2 10 8 PIĘTAK Marcin Piotr 5 430 5.19% 0.00519
Nie
2 11 1 KOSZTOWNIAK Elżbieta Krystyna 1 025 0.98% 0.00098
Nie
2 11 2 KĘPA Karol Zdzisław 307 0.29% 0.00029
Nie
2 11 3 BRZOZA Rafał Stanisław 204 0.19% 0.00019
Nie
2 11 4 KOWALCZYK-SZPROCH Anna Sylwia 190 0.18% 0.00018
Nie
2 11 5 ADAMSKI Dariusz Grzegorz 302 0.29% 0.00029
Nie
2 12 1 MADEJSKA Katarzyna Anna 346 0.33% 0.00033
Nie
2 12 2 BRZEZIŃSKA Klaudia Róża 103 0.10% 0.0001
Nie
2 12 3 DUDA Piotr Wojciech 363 0.35% 0.00035
Nie
2 12 4 GRUDNIEWSKI Jan Gustaw 118 0.11% 0.00011
Nie
2 12 5 MIKULSKA Katarzyna Zofia 159 0.15% 0.00015
Nie
3 1 1 SKUZA Stanisław 934 0.52% 0.00052
Nie
3 1 2 GORZELAK Monika Edyta 539 0.30% 0.0003
Nie
3 1 3 GRUDZIEŃ Grzegorz 500 0.28% 0.00028
Nie
3 1 4 PAPKA Anna 317 0.18% 0.00018
Nie
3 1 5 KOŃCZAK Damian Michał 162 0.09% 9.0E-5
Nie
3 1 6 WAWRZEŃCZYK Agata 367 0.20% 0.0002
Nie
3 1 7 MAŃKA Norbert Zdzisław 180 0.10% 0.0001
Nie
3 1 8 DYCZKOWSKA Ewa Monika 163 0.09% 9.0E-5
Nie
3 1 9 SZWARC Tomasz Jan 314 0.17% 0.00017
Nie
3 1 10 ZAPAŁA Wiesława Józefa 264 0.15% 0.00015
Nie
3 1 11 JANUCHTA Karol Paweł 227 0.13% 0.00013
Nie
3 1 12 KOSELA Martyna 512 0.28% 0.00028
Nie
3 2 1 ŻOŁĄDEK Piotr Bogusław 12 232 6.80% 0.0068
Tak
3 2 2 GAŁUSZKA Grzegorz Andrzej 5 954 3.31% 0.00331
Tak
3 2 3 STANIOCH Małgorzata Maria 3 249 1.81% 0.00181
Nie
3 2 4 KOWALCZYK Jacek Tomasz 2 610 1.45% 0.00145
Nie
3 2 5 ŻAK Ireneusz Stanisław 1 838 1.02% 0.00102
Nie
3 2 6 PASIARSKI Marcin Kazimierz 621 0.35% 0.00035
Nie
3 2 7 TUSIEŃ-KUZKA Magdalena 1 076 0.60% 0.0006
Nie
3 2 8 KMIECICKA Alina Teresa 257 0.14% 0.00014
Nie
3 2 9 FIUK Justyna Iwona 314 0.17% 0.00017
Nie
3 2 10 ŚWIERCZ Ilona Agnieszka 510 0.28% 0.00028
Nie
3 2 11 MARSZYCKI Janusz Zbigniew 238 0.13% 0.00013
Nie
3 2 12 SEGIECIŃSKA Renata Teresa 1 009 0.56% 0.00056
Nie
3 3 1 EKIELSKA-RUDEŃSKA Renata Stefania 241 0.13% 0.00013
Nie
3 3 2 MISIUNA Łukasz Witold 203 0.11% 0.00011
Nie
3 3 3 NAZARY Dorota Ewa 136 0.08% 8.0E-5
Nie
3 3 4 SZABŁOWSKI Norbert 103 0.06% 6.0E-5
Nie
3 3 5 EKIELSKA Marta Grażyna 88 0.05% 5.0E-5
Nie
3 3 6 WÓJCIK Kamil 321 0.18% 0.00018
Nie
3 3 7 LEPUCKA Małgorzata Anna 193 0.11% 0.00011
Nie
3 4 1 ŻUKOWSKI Mateusz Jan 5 568 3.09% 0.00309
Nie
3 4 2 PIETRZCZYK Lucjan Marek 4 645 2.58% 0.00258
Nie
3 4 3 MARCZEWSKA Marzena Anna 2 318 1.29% 0.00129
Nie
3 4 4 GIERADA Sławomir Adam 5 809 3.23% 0.00323
Tak
3 4 5 MISIEK Marcin Robert 1 076 0.60% 0.0006
Nie
3 4 6 MISIUDA Karol 637 0.35% 0.00035
Nie
3 4 7 SULEJ Marlena Lidia 391 0.22% 0.00022
Nie
3 4 8 KRÓL Małgorzata Teresa 639 0.36% 0.00036
Nie
3 4 9 DZIOPA Teresa 469 0.26% 0.00026
Nie
3 4 10 MAGDZIARZ Włodzimierz Henryk 628 0.35% 0.00035
Nie
3 4 11 KRYSZTOFIK Bernadetta Elżbieta 405 0.23% 0.00023
Nie
3 5 1 MILCARZ Henryk Mieczysław 8 483 4.71% 0.00471
Tak
3 5 2 BIAŁACKI Ryszard Marek 1 756 0.98% 0.00098
Nie
3 5 3 DROGOSZ Małgorzata Elżbieta 553 0.31% 0.00031
Nie
3 5 4 KOT Michał 651 0.36% 0.00036
Nie
3 5 5 SURMA Irena 291 0.16% 0.00016
Nie
3 5 6 GRELA Artur Michał 258 0.14% 0.00014
Nie
3 5 7 ZAGÓRSKA Dagmara Aleksandra 230 0.13% 0.00013
Nie
3 5 8 KALETA Joanna Izabela 324 0.18% 0.00018
Nie
3 5 9 PIETRZYKOWSKI Andrzej 155 0.09% 9.0E-5
Nie
3 5 10 MATYSEK Agnieszka Iwona 123 0.07% 7.0E-5
Nie
3 5 11 SĘDZIEJEWSKA Kamila Katarzyna 153 0.09% 9.0E-5
Nie
3 5 12 CEDRO Marcin Piotr 597 0.33% 0.00033
Nie
3 6 1 STEFAŃSKI Artur Piotr 616 0.34% 0.00034
Nie
3 6 3 SŁOWIK Paweł Bronisław 104 0.06% 6.0E-5
Nie
3 6 4 SZMIT-MORZE Agnieszka Ewa 135 0.08% 8.0E-5
Nie
3 6 5 TRACZ Oskar Artur 118 0.07% 7.0E-5
Nie
3 6 6 OLSZOWY Barbara 155 0.09% 9.0E-5
Nie
3 7 1 PIASECKA-LEYDO Mariola Nina 551 0.31% 0.00031
Nie
3 7 2 WASIK Rafał 288 0.16% 0.00016
Nie
3 7 3 WILCZYŃSKA Dorota Maria 140 0.08% 8.0E-5
Nie
3 7 4 BŁAUT Paweł Dariusz 145 0.08% 8.0E-5
Nie
3 7 5 LEŻAŃSKA Barbara Walentyna 73 0.04% 4.0E-5
Nie
3 7 6 OSPARA Łukasz Szczepan 81 0.05% 5.0E-5
Nie
3 7 7 ZAMIECZYŃSKA Magdalena Izabela 46 0.03% 3.0E-5
Nie
3 7 8 KOZIEŁ Kamil Bartosz 104 0.06% 6.0E-5
Nie
3 7 9 ZAMOJSKA Małgorzata 69 0.04% 4.0E-5
Nie
3 7 10 MIERNIK Karol 116 0.06% 6.0E-5
Nie
3 7 11 MACHYNIA Joanna Małgorzata 55 0.03% 3.0E-5
Nie
3 7 12 NOWAK Antoni Bolesław 78 0.04% 4.0E-5
Nie
3 8 1 FOGIEL-LITWINEK Magdalena Izabela 3 660 2.03% 0.00203
Nie
3 8 2 BUGAJSKI Marcin Rafał 1 297 0.72% 0.00072
Nie
3 8 3 BERNAT Aneta Karina 577 0.32% 0.00032
Nie
3 8 4 DETKA Barbara 595 0.33% 0.00033
Nie
3 8 5 GOŁACKI Piotr Tomasz 306 0.17% 0.00017
Nie
3 8 6 BANASIK Robert Daniel 423 0.24% 0.00024
Nie
3 8 7 KOBYŁECKI Jan Robert 286 0.16% 0.00016
Nie
3 8 8 BĄK Lucyna Anna 483 0.27% 0.00027
Nie
3 8 9 PIWOWAR Agnieszka Jolanta 481 0.27% 0.00027
Nie
3 8 10 FUGIEL-BILINKIN Katarzyna Anna 225 0.13% 0.00013
Nie
3 8 11 TOMCZYK Adrian Leszek 238 0.13% 0.00013
Nie
3 8 12 GWÓŹDŹ Grzegorz 662 0.37% 0.00037
Nie
3 9 1 IWAN Mateusz Kamil 2 087 1.16% 0.00116
Nie
3 9 2 BUKŁAT Łukasz Roman 334 0.19% 0.00019
Nie
3 9 3 STANDO Rafał 283 0.16% 0.00016
Nie
3 9 4 MAZUR Patrycja Barbara 406 0.23% 0.00023
Nie
3 9 5 WOJSA Adrian Dariusz 238 0.13% 0.00013
Nie
3 9 6 DĄBROWSKI Karol Radosław 234 0.13% 0.00013
Nie
3 9 7 RUSIN Kinga Barbara 383 0.21% 0.00021
Nie
3 9 8 RAJFURA Małgorzata Ewa 205 0.11% 0.00011
Nie
3 9 9 GOŁĄBEK Paweł Ryszard 257 0.14% 0.00014
Nie
3 9 10 KASZA Anna Alina 243 0.14% 0.00014
Nie
3 9 11 LECH Sławomir Krystian 172 0.10% 0.0001
Nie
3 10 1 ŚRENIAWSKA Elżbieta 19 782 10.99% 0.01099
Tak
3 10 2 GĘBSKI Mieczysław 7 485 4.16% 0.00416
Tak
3 10 3 JANIK Renata Urszula 9 849 5.47% 0.00547
Tak
3 10 4 FREY Robert Antoni 1 382 0.77% 0.00077
Nie
3 10 5 MICHALSKI Jacek 3 211 1.78% 0.00178
Nie
3 10 6 GADAWSKA Maria Krystyna 4 853 2.70% 0.0027
Nie
3 10 7 CZERWIŃSKA Barbara Urszula 4 045 2.25% 0.00225
Nie
3 10 8 SZYSZKOWSKI Stanisław 1 519 0.84% 0.00084
Nie
3 10 9 MAJCHRZAK Grażyna Elżbieta 1 243 0.69% 0.00069
Nie
3 10 10 BANAŚ Grzegorz Piotr 7 416 4.12% 0.00412
Tak
3 10 11 ZAWIERUCHA Marcin Adam 1 806 1.00% 0.001
Nie
3 10 12 KOZA Janusz Adam 8 342 4.64% 0.00464
Tak
3 11 1 PAPAJ Danuta Krystyna 7 868 4.37% 0.00437
Tak
3 11 2 ŚWIERCZ Grzegorz Maciej 5 012 2.78% 0.00278
Nie
3 11 3 VAHLBERG Zofia Teresa 368 0.20% 0.0002
Nie
3 11 4 ŻERNIAK Hubert 326 0.18% 0.00018
Nie
3 11 5 JOŃCZYK Wioleta 1 586 0.88% 0.00088
Nie
3 11 6 KOTULA Jakub Karol 353 0.20% 0.0002
Nie
3 11 7 BUSZEWICZ Izabela Krystyna 482 0.27% 0.00027
Nie
3 11 8 STRZĄBAŁA Paweł Szymon 903 0.50% 0.0005
Nie
3 11 9 SOBOŃ Paweł Karol 1 065 0.59% 0.00059
Nie
3 11 10 ROGULA Piotr Patryk 555 0.31% 0.00031
Nie
3 11 11 MACIĄGOWSKI Grzegorz 620 0.34% 0.00034
Nie
3 12 1 CIEŚLAK Jan 229 0.13% 0.00013
Nie
3 12 2 PALA Paulina 239 0.13% 0.00013
Nie
3 12 3 MALAK Stanisław 49 0.03% 3.0E-5
Nie
3 12 4 BARADZIEJ Katarzyna Patrycja 64 0.04% 4.0E-5
Nie
3 12 5 ZBROSZCZYK Edward 413 0.23% 0.00023
Nie
4 1 1 ŚNIEGULSKA Edyta 616 0.51% 0.00051
Nie
4 1 2 KRAWIEC Łukasz Tobiasz 236 0.19% 0.00019
Nie
4 1 3 KOZA Paulina 426 0.35% 0.00035
Nie
4 1 4 TUREK Agnieszka Izabela 224 0.18% 0.00018
Nie
4 1 5 BORKOWSKI Krzysztof 246 0.20% 0.0002
Nie
4 1 6 OTWINOWSKA Justyna Małgorzata 251 0.21% 0.00021
Nie
4 1 7 KRÓLIKOWSKI Paweł 297 0.24% 0.00024
Nie
4 1 8 RUDNY Paweł 103 0.08% 8.0E-5
Nie
4 1 9 PROKOP Małgorzata Dorota 305 0.25% 0.00025
Nie
4 2 1 JARUBAS Adam Sebastian 31 980 26.29% 0.02629
Tak
4 2 2 KOWALCZYK Tadeusz Józef 3 245 2.67% 0.00267
Nie
4 2 3 SAS Mieczysław 5 235 4.30% 0.0043
Tak
4 2 4 DZIEKAN Krzysztof 2 117 1.74% 0.00174
Nie
4 2 5 WYPYCH Bogusława Bożena 2 973 2.44% 0.00244
Nie
4 2 6 ANTOS Renata Ewa 1 273 1.05% 0.00105
Nie
4 2 7 TYJAS Jolanta Dorota 3 651 3.00% 0.003
Tak
4 2 8 MODRZEWIECKA Ilona Maria 693 0.57% 0.00057
Nie
4 2 9 WAWRZYŁA Leszek Jarosław 4 213 3.46% 0.00346
Tak
4 4 1 KMITA Maciej Robert 3 382 2.78% 0.00278
Nie
4 4 2 MARCINKOWSKI Sławomir Jan 741 0.61% 0.00061
Nie
4 4 3 JAROSZEK Zofia Teresa 346 0.28% 0.00028
Nie
4 4 4 SZEWCZYK-KORAL Agata Dorota 488 0.40% 0.0004
Nie
4 4 5 HARABIN Elżbieta 274 0.23% 0.00023
Nie
4 4 6 MICHALSKI Tomasz Piotr 335 0.28% 0.00028
Nie
4 4 7 SIOJA Anna Czesława 417 0.34% 0.00034
Nie
4 4 8 DŁUGOSZ Bolesław Eugeniusz 189 0.16% 0.00016
Nie
4 4 9 ŚLUSARCZYK Ireneusz Dominik 697 0.57% 0.00057
Nie
4 5 1 KOZERA Łukasz Adam 1 669 1.37% 0.00137
Nie
4 5 2 FILIP Rafał Piotr 620 0.51% 0.00051
Nie
4 5 3 HUSZNO Leszek Stanisław 284 0.23% 0.00023
Nie
4 5 4 MAZUREK Magdalena Anna 309 0.25% 0.00025
Nie
4 5 5 GOLOWSKA Ewelina Urszula 254 0.21% 0.00021
Nie
4 6 1 MADETKO-SŁOWIK Marzena Angelika 237 0.19% 0.00019
Nie
4 6 2 NOWALSKI Zdzisław Stefan 77 0.06% 6.0E-5
Nie
4 6 3 SZALIŃSKA-SKAWIŃSKA Małgorzata Alina 68 0.06% 6.0E-5
Nie
4 6 4 ŁOSIN Dariusz 72 0.06% 6.0E-5
Nie
4 6 5 ŁOJEK Mirosława 76 0.06% 6.0E-5
Nie
4 7 1 SZAREK Sławomir Aleksander 668 0.55% 0.00055
Nie
4 7 2 LITERACKI Maciej Dawid 110 0.09% 9.0E-5
Nie
4 7 3 MORGAŚ Małgorzata Sabina 115 0.09% 9.0E-5
Nie
4 7 4 SADOWSKI Szymon 103 0.08% 8.0E-5
Nie
4 7 5 KOZIEŁ Maria Izabela 94 0.08% 8.0E-5
Nie
4 7 6 STANECKI Damian 35 0.03% 3.0E-5
Nie
4 7 7 KUSIAK Martyna Anna 40 0.03% 3.0E-5
Nie
4 7 8 SZYMONEK Tomasz 43 0.04% 4.0E-5
Nie
4 7 9 ZUBA Ewa Małgorzata 45 0.04% 4.0E-5
Nie
4 8 1 JAROŃSKA Dorota Teresa 1 372 1.13% 0.00113
Nie
4 8 2 ŚWIĄTEK Damian 725 0.60% 0.0006
Nie
4 8 3 KOPEĆ Maria Jolanta 376 0.31% 0.00031
Nie
4 8 4 ŻMUDA Paweł 650 0.53% 0.00053
Nie
4 8 5 KORNECKA-CIELIBAŁA Aneta Janina 311 0.26% 0.00026
Nie
4 8 6 KRZEMIŃSKA Lidia Maria 256 0.21% 0.00021
Nie
4 8 7 JANIKOWSKA Danuta Zofia 142 0.12% 0.00012
Nie
4 8 8 STAŃCZYK Piotr 371 0.31% 0.00031
Nie
4 8 9 POLAK Karol Jan 507 0.42% 0.00042
Nie
4 9 1 ŚRODA Michał 512 0.42% 0.00042
Nie
4 9 2 ŚLIWA Mateusz Krzysztof 264 0.22% 0.00022
Nie
4 9 3 GACEK Aleksandra Kamila 202 0.17% 0.00017
Nie
4 9 4 EKIERT Ariadna Kinga 66 0.05% 5.0E-5
Nie
4 9 5 RĄCZKA Rafał Ryszard 95 0.08% 8.0E-5
Nie
4 9 6 MROZIK Karolina Marcelina 62 0.05% 5.0E-5
Nie
4 9 7 TYRAŁA Krzysztof Jerzy 73 0.06% 6.0E-5
Nie
4 10 1 BOGUSŁAWSKI Marek Paweł 15 368 12.64% 0.01264
Tak
4 10 2 GAWIN Maciej 7 775 6.39% 0.00639
Tak
4 10 3 KONARSKI Artur Marian 5 023 4.13% 0.00413
Tak
4 10 4 CEPIL Józef 3 740 3.08% 0.00308
Nie
4 10 5 KWIECIEŃ-ZĄBEK Elżbieta Katarzyna 2 349 1.93% 0.00193
Nie
4 10 6 KRZYPKOWSKA Janina 1 527 1.26% 0.00126
Nie
4 10 7 CHRUST Katarzyna Adriana 1 225 1.01% 0.00101
Nie
4 10 8 KONCEWICZ Agnieszka Małgorzata 1 485 1.22% 0.00122
Nie
4 10 9 PRZYBYSZEWSKI Hubert Wacław 3 098 2.55% 0.00255
Nie
4 11 1 TRZEPATOWSKI Jerzy Edward 1 259 1.04% 0.00104
Nie
4 11 2 CHECHELSKI Przemysław 541 0.44% 0.00044
Nie
4 11 3 JANIGA-FOSTRIAK Joanna 125 0.10% 0.0001
Nie
4 11 4 CEMPURA Piotr Konrad 203 0.17% 0.00017
Nie
4 11 5 PAWŁOWSKA Ewelina Barbara 157 0.13% 0.00013
Nie
4 11 6 BIAŁY Łukasz Józef 717 0.59% 0.00059
Nie
4 11 7 KOBOS Paulina Lidia 105 0.09% 9.0E-5
Nie
4 11 8 KOSTECKI Andrzej 360 0.30% 0.0003
Nie
4 12 1 KRAWCZYK Kazimierz Ignacy 238 0.20% 0.0002
Nie
4 12 2 MARCINKOWSKA Albina Anna 83 0.07% 7.0E-5
Nie
4 12 3 KUPIS Ewelina 167 0.14% 0.00014
Nie
4 12 4 MĄCZNIK Zbigniew Eugeniusz 50 0.04% 4.0E-5
Nie
4 12 5 KUCHARSKI Piotr 173 0.14% 0.00014
Nie
 • Statystyka list kandydatów
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Województwo świętokrzyskie - ogółem 116 1 881 1 474 1 232 926 1 020 502 982 65 33 4
powiaty 13 255 51 1 044 886 865 637 888
Gminy ogółem 101 1 571 1 414 1 044 886 865 637 888 65 33 4
w tym:
   Gminy powyżej 20 000 mieszkańców 9 191 34 324 318 274 177 223 0 6 4
   Gminy do 20 000 mieszkańców 92 1 380 1 380 720 568 591 460 665 65 27 0
Miasta na prawach powiatu 1 25 5 188 040 154 865 94 1

Statystyka list kandydatów

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba
List rad
Zarejestrowane listy do sejmików województw 47 1
Zarejestrowane listy do rad powiatów 253 13
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu 49 1
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 192 9
Ogółem 541 24

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 381 178 47% 203 53%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 1 711 799 47% 912 53%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 332 158 48% 174 52%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 1 375 632 46% 743 54%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 3 988 1 403 35% 2 585 65%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta 174 31 18% 143 82%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza 104 15 14% 89 86%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na prezydenta 18 0 0% 18 100%
Ogółem 7 787 3 170 41% 4 617 59%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku kandydatów do sejmiku województwa 45 45 46
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów 50 48 51
Średnia wieku kandydatów do rad miast na prawach powiatu 45 46 44
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 49 49 50
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 49 47 50
Średnia wieku kandydatów na wójta 50 49 50
Średnia wieku kandydatów na burmistrza 50 48 51
Średnia wieku kandydatów na prezydenta 47 47
Ogółem 45 45 46

Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 528 228 43% 300 57%
30-39 1 578 682 43% 896 57%
40-59 3 985 1 734 44% 2 251 56%
60+ 1 696 526 31% 1 170 69%
Ogółem 7 787 3 170 41% 4 617 59%

Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 5 0 0% 5 100%
30-39 35 6 17% 29 83%
40-59 212 36 17% 176 83%
60+ 44 4 9% 40 91%
Ogółem 296 46 16% 250 84%