Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKIE BOGDANA WENTY
Wyszczególnienie Dane
Skrót nazwy KWW PROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKIE BOGDANA WENTY
Typ komitetu Komitet wyborczy wyborców
Adres ul. Hoża 63 / 2, 25-618 Kielce
Pełnomocnik wyborczy Danuta Krystyna Papaj
Pełnomocnik finansowy Justyna Marta Grabowska
Adres strony www http://projektswietokrzyskie.pl/kww-projekt-swietokrzyskie-bogdana-wenty/
  • Informacje o kandydatach
  • Wyniki wyborów

Statystyka list kandydatów

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba
List rad
Zarejestrowane listy do sejmików województw 4 1
Zarejestrowane listy do rad powiatów 10 2
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu 5 1
Zarejestrowane listy do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców
Ogółem 19 4

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 30 12 40% 18 60%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 64 31 48% 33 52%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 34 17 50% 17 50%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 21 11 52% 10 48%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta 1 1 100% 0 0%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów na prezydenta 1 0 0% 1 100%
Ogółem 151 72 48% 79 52%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku kandydatów do sejmiku województwa 42 43 42
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów 45 41 49
Średnia wieku kandydatów do rad miast na prawach powiatu 41 41 41
Średnia wieku kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 43 48 38
Średnia wieku kandydatów na wójta 58 58
Średnia wieku kandydatów na burmistrza
Średnia wieku kandydatów na prezydenta 57 57
Ogółem 42 43 42

Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 12 6 50% 6 50%
30-39 48 25 52% 23 48%
40-59 71 30 42% 41 58%
60+ 18 10 56% 8 44%
Ogółem 149 71 48% 78 52%

Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 0 0 0% 0 0%
30-39 0 0 0% 0 0%
40-59 2 1 50% 1 50%
60+ 0 0 0% 0 0%
Ogółem 2 1 50% 1 50%