Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 2 755 957
Wyborców 2 273 653
Obwodów 1 940
 • Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
 • Wyniki głosowania do sejmiku
 • Wyniki wyborów do sejmiku
 • Geografia

Geografia

Powiaty

Powiaty Liczba Liczba Liczba wybieranych
Mieszkańców Wyborców Obwodów Okręgów wyborczych rad powiatów Gmin Wójtów Burmistrzów Prezydentów
Ogółem w tym:
pow. 20 tys. do 20 tys.
boleslzawieckibolesławiecki 86 305 70 517 64 4 6 1 5 4 1 1
dzierzzzoniowskidzierżoniowski 97 643 81 944 80 4 7 2 5 2 5 0
glzogowskigłogowski 85 636 69 904 53 5 6 1 5 5 0 1
gozrowskigórowski 34 532 27 969 23 3 4 0 4 2 2 0
jaworskijaworski 49 703 41 103 39 3 6 1 5 4 2 0
jeleniogozrskijeleniogórski 61 147 50 876 54 5 9 0 9 5 4 0
kamiennogozrskikamiennogórski 42 709 35 495 32 3 4 0 4 2 2 0
klzodzkikłodzki 155 087 130 288 135 7 14 2 12 3 11 0
legnickilegnicki 53 590 43 206 46 5 8 0 8 6 2 0
lubanzskilubański 52 997 44 275 40 3 7 1 6 3 4 0
lubinzskilubiński 101 961 83 598 75 6 4 1 3 2 1 1
lwozweckilwówecki 44 689 37 276 39 4 5 0 5 0 5 0
milickimilicki 36 549 29 398 27 2 3 1 2 2 1 0
olesznickioleśnicki 104 511 84 429 67 5 8 1 7 3 5 0
olzawskioławski 73 608 59 540 51 3 4 2 2 2 2 0
polkowickipolkowicki 60 821 48 683 43 4 6 1 5 3 3 0
strzelinzskistrzeliński 43 082 35 911 39 3 5 1 4 3 2 0
szredzkiśredzki 52 587 42 481 36 3 5 0 5 4 1 0
szwidnickiświdnicki 151 993 126 144 107 5 8 3 5 3 4 1
trzebnickitrzebnicki 82 761 66 753 59 4 6 1 5 2 4 0
walzbrzyskiwałbrzyski 53 839 45 041 49 4 8 0 8 3 5 0
wolzowskiwołowski 45 792 38 523 33 3 3 1 2 1 2 0
wroclzawskiwrocławski 139 143 108 576 85 6 9 3 6 6 3 0
zazbkowickiząbkowicki 64 124 53 609 73 4 7 1 6 3 4 0
zgorzeleckizgorzelecki 87 292 72 557 83 4 7 2 5 2 5 0
zlzotoryjskizłotoryjski 42 818 35 462 43 4 6 0 6 3 3 0
Podsumowanie 1 904 919 1 563 558 1 475 106 165 26 139 78 83 4

Miasta na prawach powiatu

Miasto Liczba
Obwodów Okręgów Mandatów Komitetów Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
miasto jelenia gozraMiasto Jelenia Góra 45 4 23 24 180
miasto legnicaMiasto Legnica 49 4 23 20 155
miasto wroclzawMiasto Wrocław 309 7 37 75 519
miasto walzbrzychMiasto Wałbrzych 62 5 25 28 185

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 miasto: Wrocław 8 482 894 12 118
0.0000020000Nr 2 powiaty: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski 8 493 531 12 112
0.0000030000Nr 3 miasto: Wałbrzych, powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki 8 524 419 12 108
0.0000040000Nr 4 miasto: Jelenia Góra, powiaty: bolesławiecki, jeleniogórski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki 6 373 988 12 91
0.0000050000Nr 5 miasto: Legnica, powiaty: głogowski, jaworski, legnicki, lubiński, polkowicki, złotoryjski 6 398 585 12 88
Podsumowanie 36 2 273 417 60 517

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5
1 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 10 10 10 8 8 46
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 10 10 10 8 8 46
3 KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI KW PARTIA ZIELONI 10 8 5 7 6 36
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 10 10 10 8 8 46
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM KKW SLD LEWICA RAZEM 10 10 10 8 8 46
6 KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM KW RAZEM 10 9 10 8 7 44
7 KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP KW RUCH NARODOWY RP 9 8 10 6 5 38
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 KWW KUKIZ'15 10 8 9 7 7 41
9 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE 10 10 10 8 8 46
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 10 10 9 8 8 45
11 KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI KW WOLNI I SOLIDARNI 9 9 6 7 7 38
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Z DUTKIEWICZEM DLA DOLNEGO ŚLĄSKA KWW Z DUTKIEWICZEM DLA DOLNEGO ŚLĄSKA 10 10 9 8 8 45

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 483 101 260 794 260 325 53.89% 0.05389
255 480 98.14% 0.09814
Tak
2 494 011 274 432 273 851 55.43% 0.05543
249 861 91.24% 0.09124
Tak
3 525 093 266 560 266 256 50.71% 0.05071
244 750 91.92% 0.09192
Tak
4 374 444 193 752 193 452 51.66% 0.05166
177 929 91.98% 0.09198
Tak
5 398 819 212 816 212 304 53.23% 0.05323
196 797 92.70% 0.0927
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
1 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 168 442 46 14.98% 0.01498
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 58 820 46 5.23% 0.00523
3 KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI 19 783 36 1.76% 0.00176
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 289 831 46 25.77% 0.02577
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 61 889 46 5.50% 0.0055
6 KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM 18 087 44 1.61% 0.00161
7 KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP 14 874 38 1.32% 0.00132
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 53 800 41 4.78% 0.00478
9 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE 15 499 46 1.38% 0.00138
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 320 908 45 28.53% 0.02853
11 KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI 9 624 38 0.86% 0.00086
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Z DUTKIEWICZEM DLA DOLNEGO ŚLĄSKA 93 260 45 8.29% 0.00829

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych Udział w podziale mandatów
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
1 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 168 442 46 6 14.98% 0.01498
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 58 820 46 1 5.23% 0.00523
Tak
3 KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI 19 783 36 0 1.76% 0.00176
Nie
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 289 831 46 13 25.77% 0.02577
Tak
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 61 889 46 0 5.50% 0.0055
Nie
6 KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM 18 087 44 0 1.61% 0.00161
Nie
7 KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP 14 874 38 0 1.32% 0.00132
Nie
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 53 800 41 0 4.78% 0.00478
Nie
9 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE 15 499 46 0 1.38% 0.00138
Nie
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 320 908 45 14 28.53% 0.02853
Tak
11 KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI 9 624 38 0 0.86% 0.00086
Nie
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Z DUTKIEWICZEM DLA DOLNEGO ŚLĄSKA 93 260 45 2 8.29% 0.00829
Tak

Sejmik Województwa Dolnośląskiego - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 1 1 BOBOWIEC Michał Andrzej 8 936 3.50% 0.0035
Tak
1 1 2 ZDROJEWSKA Ewa Anna 8 280 3.24% 0.00324
Nie
1 1 3 WRÓBLEWSKI Paweł Leszek 2 271 0.89% 0.00089
Nie
1 1 4 MACAŁA Henryk Jan 1 843 0.72% 0.00072
Nie
1 1 5 KACZMARZYK-JANCZAK Elżbieta Zofia 1 052 0.41% 0.00041
Nie
1 1 6 CZAPIEWSKI Edward 566 0.22% 0.00022
Nie
1 1 7 RYLOKOWSKA-MACIĄŻEK Marta 944 0.37% 0.00037
Nie
1 1 8 RUSINOWSKA-KOLLEK Barbara Daniela 374 0.15% 0.00015
Nie
1 1 9 NOWAKOWSKI Michał Krzysztof 1 039 0.41% 0.00041
Nie
1 1 10 RZEWUSKA Ewa Maria 1 772 0.69% 0.00069
Nie
1 2 1 SOCHA Jan 625 0.24% 0.00024
Nie
1 2 2 BARTOSZEWICZ Urszula Agnieszka 381 0.15% 0.00015
Nie
1 2 3 CHUDY Stanisław Grzegorz 134 0.05% 5.0E-5
Nie
1 2 4 JAWORSKA Teresa Łucja 191 0.07% 7.0E-5
Nie
1 2 5 LECH Dominika Maria 105 0.04% 4.0E-5
Nie
1 2 6 RÓŻYCKI Dariusz Andrzej 110 0.04% 4.0E-5
Nie
1 2 7 MAJKUT-POLAŃSKA Anna 127 0.05% 5.0E-5
Nie
1 2 8 JĘCZMIEŃ Jacek 69 0.03% 3.0E-5
Nie
1 2 9 KOŚCIUKIEWICZ Adam Zenon 63 0.02% 2.0E-5
Nie
1 2 10 KŁYS Zbigniew Marian 78 0.03% 3.0E-5
Nie
1 3 1 RUSINEK Mariusz Jerzy 2 083 0.82% 0.00082
Nie
1 3 2 GAŁĘCKA Jadwiga 1 009 0.39% 0.00039
Nie
1 3 3 HAŁUSZCZAK Wojciech 204 0.08% 8.0E-5
Nie
1 3 4 PIOTROWSKA-MARCHEWA Monika Natalia 636 0.25% 0.00025
Nie
1 3 5 TRYCZYK Mirosław Andrzej 169 0.07% 7.0E-5
Nie
1 3 6 CZEKALSKA Katarzyna Agnieszka 484 0.19% 0.00019
Nie
1 3 7 SŁOBODZIAN Maciej Piotr 298 0.12% 0.00012
Nie
1 3 8 SZCZODROWSKA Sandra Anna 284 0.11% 0.00011
Nie
1 3 9 GAŁUSZEWSKA Małgorzata Izabela 398 0.16% 0.00016
Nie
1 3 10 KUBICKI Krzysztof Andrzej 455 0.18% 0.00018
Nie
1 4 1 ŁAPIŃSKI Marek 30 874 12.08% 0.01208
Tak
1 4 2 PIASECKA Magdalena 20 749 8.12% 0.00812
Tak
1 4 3 ROMAN Grzegorz Czesław 4 885 1.91% 0.00191
Nie
1 4 4 WŁODARCZYK Monika 12 190 4.77% 0.00477
Tak
1 4 5 STASZEWSKI Waldemar Zbigniew 2 539 0.99% 0.00099
Nie
1 4 6 BALICKA Barbara Zofia 3 626 1.42% 0.00142
Nie
1 4 7 STANIÓW Katarzyna 1 029 0.40% 0.0004
Nie
1 4 8 RUSIN Anna Zofia 1 862 0.73% 0.00073
Nie
1 4 9 CYBULSKI Leszek 1 426 0.56% 0.00056
Nie
1 4 10 WOJTERA Marcin 2 158 0.84% 0.00084
Nie
1 5 1 SIKORA Arkadiusz 4 568 1.79% 0.00179
Nie
1 5 2 MIZA Agnieszka Joanna 1 306 0.51% 0.00051
Nie
1 5 3 PERTEK Piotr Paweł 580 0.23% 0.00023
Nie
1 5 4 KLĄSKAŁA Andrzej 562 0.22% 0.00022
Nie
1 5 5 LANGE Grażyna Krystyna 821 0.32% 0.00032
Nie
1 5 6 UFNALSKA Wanda 285 0.11% 0.00011
Nie
1 5 7 TRELA Helena 311 0.12% 0.00012
Nie
1 5 8 SEREDYŃSKA-TARGOSZ Janina Wanda 126 0.05% 5.0E-5
Nie
1 5 9 KLARECKI Krzysztof Bronisław 130 0.05% 5.0E-5
Nie
1 5 10 MIROWSKI Dawid Jan 340 0.13% 0.00013
Nie
1 6 1 DZIEMIANOWICZ-BĄK Agnieszka Ewa 3 566 1.40% 0.0014
Nie
1 6 2 AUGUSTYŃSKI Iwo Piotr 275 0.11% 0.00011
Nie
1 6 3 LIS Zuzanna Elżbieta 240 0.09% 9.0E-5
Nie
1 6 4 CHUDY Filip 248 0.10% 0.0001
Nie
1 6 5 DĄBROWSKA Katarzyna 184 0.07% 7.0E-5
Nie
1 6 6 SIECZKOWSKI Filip Krzysztof 125 0.05% 5.0E-5
Nie
1 6 7 KRAJEWSKA Katarzyna Monika 123 0.05% 5.0E-5
Nie
1 6 8 LA FONTAINE Matthew Aaron 435 0.17% 0.00017
Nie
1 6 9 KRÓL Agnieszka 208 0.08% 8.0E-5
Nie
1 6 10 BROKOS Michał Stanisław 79 0.03% 3.0E-5
Nie
1 7 1 ZAPOTOCZNY Stanisław Józef 1 454 0.57% 0.00057
Nie
1 7 2 TUDUJ Krzysztof 382 0.15% 0.00015
Nie
1 7 3 PREIS Adrian 128 0.05% 5.0E-5
Nie
1 7 4 MAJ Natalia Monika 299 0.12% 0.00012
Nie
1 7 5 LUDKOWSKI Piotr 176 0.07% 7.0E-5
Nie
1 7 6 WOŹNICA Emilia Bianka 79 0.03% 3.0E-5
Nie
1 7 7 BRZEZIŃSKA Katarzyna Maria 82 0.03% 3.0E-5
Nie
1 7 8 SZNAJDER-TROSKA Grażyna Teresa 69 0.03% 3.0E-5
Nie
1 7 9 GWIS Marcin 72 0.03% 3.0E-5
Nie
1 8 1 CHARYTONIUK Gracjan 3 648 1.43% 0.00143
Nie
1 8 2 LITWIN Ewa Grażyna 1 206 0.47% 0.00047
Nie
1 8 3 OLSZEWSKA Małgorzata 1 068 0.42% 0.00042
Nie
1 8 4 BOGDAŁ Konrad Bogdan 472 0.18% 0.00018
Nie
1 8 5 ZWIERZ Krystyna Wanda 513 0.20% 0.0002
Nie
1 8 6 TOMASZEWICZ Adriana Beata 278 0.11% 0.00011
Nie
1 8 7 CALIŃSKI Tadeusz 473 0.19% 0.00019
Nie
1 8 8 SIDERI Aleksandra Panajota 152 0.06% 6.0E-5
Nie
1 8 9 KLOCH Alicja 481 0.19% 0.00019
Nie
1 8 10 GWARDYŃSKI Michał Sebastian 591 0.23% 0.00023
Nie
1 9 1 PRZYSTAWA Paweł Marian 1 662 0.65% 0.00065
Nie
1 9 2 MARKOWSKI Marcin Łukasz 241 0.09% 9.0E-5
Nie
1 9 3 PASZKOWSKI Aleks Patryk 184 0.07% 7.0E-5
Nie
1 9 4 RYNKOWSKI Adam Roman 174 0.07% 7.0E-5
Nie
1 9 5 KACPERSKI Jacek 145 0.06% 6.0E-5
Nie
1 9 6 NOWAKOWSKA Dorota Barbara 172 0.07% 7.0E-5
Nie
1 9 7 KURZĘPA Adrianna Julita 66 0.03% 3.0E-5
Nie
1 9 8 GRZELAK Danuta Zofia 66 0.03% 3.0E-5
Nie
1 9 9 MIKUŁA Jolanta 118 0.05% 5.0E-5
Nie
1 9 10 MALICKI Jakub Edward 167 0.07% 7.0E-5
Nie
1 10 1 JAROCH Andrzej Stanisław 31 656 12.39% 0.01239
Tak
1 10 2 KRZYŻANOWSKI Marcin Rafał 10 789 4.22% 0.00422
Tak
1 10 3 JÓŹWIAK Ireneusz Józef 3 527 1.38% 0.00138
Nie
1 10 4 GŁOWACZ Władysława Barbara 5 250 2.05% 0.00205
Nie
1 10 5 CALIŃSKA-MAYER Małgorzata Maria 6 110 2.39% 0.00239
Tak
1 10 6 BURZYŃSKA Łucja Barbara 2 322 0.91% 0.00091
Nie
1 10 7 DULSKA Irena 2 110 0.83% 0.00083
Nie
1 10 8 MICHALSKI Łukasz Jan 2 996 1.17% 0.00117
Nie
1 10 9 SCHILDHOFF Damian 374 0.15% 0.00015
Nie
1 10 10 MOLENDA Małgorzata 4 629 1.81% 0.00181
Nie
1 11 1 BEDNARSKA-CHABOWSKA Dorota Iwona 681 0.27% 0.00027
Nie
1 11 2 RYBAK Mirosław Eugeniusz 186 0.07% 7.0E-5
Nie
1 11 3 MĄCZYŃSKA-ŻALIK Anna Maria 89 0.03% 3.0E-5
Nie
1 11 4 PALCEWICZ Mariola Beata 98 0.04% 4.0E-5
Nie
1 11 5 BRZEŹNY Jan 111 0.04% 4.0E-5
Nie
1 11 6 KOWALSKA-PANEK Ewa Maria 110 0.04% 4.0E-5
Nie
1 11 7 LEBIEDZIŃSKI Aleksander Edmund 26 0.01% 1.0E-5
Nie
1 11 8 SUKIENNIK Piotr 84 0.03% 3.0E-5
Nie
1 11 9 OLSZEWSKI Waldemar Piotr 104 0.04% 4.0E-5
Nie
1 12 1 HUSKOWSKI Stanisław Tadeusz 24 170 9.46% 0.00946
Tak
1 12 2 ZAWADA Adam Władysław 2 487 0.97% 0.00097
Nie
1 12 3 ZAWARTKO Maria Dorota 3 406 1.33% 0.00133
Nie
1 12 4 GAWROŃSKI Jacek Bolesław 1 060 0.41% 0.00041
Nie
1 12 5 ZEGAN Maciej Adam 1 910 0.75% 0.00075
Nie
1 12 6 LISIEWICZ-JAKUBASZKO Justyna Bogumiła 1 252 0.49% 0.00049
Nie
1 12 7 MŁODZIŃSKA Marcelina 1 530 0.60% 0.0006
Nie
1 12 8 KWIATKOWSKA-KORCZAK Janina 638 0.25% 0.00025
Nie
1 12 9 DROŻDŻYŃSKI Janusz 251 0.10% 0.0001
Nie
1 12 10 ŁOPATKA Mirosław Mieczysław 2 076 0.81% 0.00081
Nie
2 1 1 STASIAK Dariusz Paweł 7 946 3.18% 0.00318
Tak
2 1 2 MARSZAŁEK Janusz 5 995 2.40% 0.0024
Nie
2 1 3 ZAKRZEWSKI Paweł Józef 3 421 1.37% 0.00137
Nie
2 1 4 HAŁADAJ Krystyna Jadwiga 3 813 1.53% 0.00153
Nie
2 1 5 JANAS Jan Józef 3 489 1.40% 0.0014
Nie
2 1 6 OSTROWSKA Edyta Kinga 3 209 1.28% 0.00128
Nie
2 1 7 ISKRA Piotr Paweł 1 930 0.77% 0.00077
Nie
2 1 8 BARTULICA Agata Izabela 966 0.39% 0.00039
Nie
2 1 9 WIŻGAŁA Magdalena Maria 2 495 1.00% 0.001
Nie
2 1 10 ZDROJEWSKI Zbigniew Konstanty 5 156 2.06% 0.00206
Nie
2 2 1 BRONOWICKA Joanna Barbara 4 722 1.89% 0.00189
Nie
2 2 2 RÓŻYCKI Stanisław 1 152 0.46% 0.00046
Nie
2 2 3 KRZYSZTOFIK Jan Stefan 1 323 0.53% 0.00053
Nie
2 2 4 PUZIEWICZ-KARPIAK Magdalena 477 0.19% 0.00019
Nie
2 2 5 KRÓLIK Robert Tadeusz 782 0.31% 0.00031
Nie
2 2 6 BORKOWSKI Jarosław 713 0.29% 0.00029
Nie
2 2 7 MATYJA Anna 811 0.32% 0.00032
Nie
2 2 8 CIELEŃ Bożena Krystyna 1 151 0.46% 0.00046
Nie
2 2 9 PILAWKA Elżbieta 668 0.27% 0.00027
Nie
2 2 10 SOŁTYS Jacek Jan 868 0.35% 0.00035
Nie
2 3 1 KAMIŃSKA Irena 1 418 0.57% 0.00057
Nie
2 3 2 BOGDAŃSKI Maciej 355 0.14% 0.00014
Nie
2 3 3 SZYMAŃSKA Monika 853 0.34% 0.00034
Nie
2 3 4 KLICH Andrzej Józef 346 0.14% 0.00014
Nie
2 3 5 JONDRO-IWAŃSKA Daria Agnieszka 284 0.11% 0.00011
Nie
2 3 6 TUZ Sebastian Jan 188 0.08% 8.0E-5
Nie
2 3 7 BOCIEK Agnieszka 751 0.30% 0.0003
Nie
2 3 8 RAKOWSKI Mariusz Kazimierz 297 0.12% 0.00012
Nie
2 4 1 BOCHNAK Wojciech Piotr 24 187 9.68% 0.00968
Tak
2 4 2 MAJDZIK Marzena Joanna 6 231 2.49% 0.00249
Tak
2 4 3 PAWŁOWICZ Beata Maria 4 954 1.98% 0.00198
Nie
2 4 4 SUŁKOWSKI Damian Janusz 5 624 2.25% 0.00225
Nie
2 4 5 SKORUPA Aleksander Marek 6 427 2.57% 0.00257
Tak
2 4 6 SKÓRZEWSKI Krzysztof Paweł 3 063 1.23% 0.00123
Nie
2 4 7 JAROŃ Lilla Urszula 3 725 1.49% 0.00149
Nie
2 4 8 ŻMIEJEWSKI Zdzisław Michał 2 584 1.03% 0.00103
Nie
2 4 9 WALERYCH Lidia Maria 1 173 0.47% 0.00047
Nie
2 4 10 WÓJCIK Krystyna 3 503 1.40% 0.0014
Nie
2 5 1 ELSNER Wincenty Aleksander 3 059 1.22% 0.00122
Nie
2 5 2 BANACH Maria Teresa 1 490 0.60% 0.0006
Nie
2 5 3 FITEK Jerzy Andrzej 1 141 0.46% 0.00046
Nie
2 5 4 ŁOPATOWSKI Stanisław 541 0.22% 0.00022
Nie
2 5 5 HABIERSKA Bogumiła 480 0.19% 0.00019
Nie
2 5 6 MAJER Krzysztof Bolesław 266 0.11% 0.00011
Nie
2 5 7 SAJ-MAZUR Renata Sylwia 481 0.19% 0.00019
Nie
2 5 8 KUPCZAK Jan 784 0.31% 0.00031
Nie
2 5 9 KRYMOWSKA Julia Zofia 304 0.12% 0.00012
Nie
2 5 10 MOŁOŃ Radosław Tomasz 467 0.19% 0.00019
Nie
2 6 1 OWCZAREK Magdalena Luiza 1 867 0.75% 0.00075
Nie
2 6 2 BIAŁEK Dawid Antoni 454 0.18% 0.00018
Nie
2 6 3 FILACZYŃSKA Joanna Barbara 194 0.08% 8.0E-5
Nie
2 6 4 RATAJEK Krzysztof Jacek 220 0.09% 9.0E-5
Nie
2 6 5 WARZYCHA Małgorzata Danuta 264 0.11% 0.00011
Nie
2 6 6 KROK Kamil 208 0.08% 8.0E-5
Nie
2 6 7 CHŁÓDEK Agnieszka Barbara 135 0.05% 5.0E-5
Nie
2 6 8 HUZAREWICZ Maciej 72 0.03% 3.0E-5
Nie
2 6 9 KLUZ Piotr Paweł 342 0.14% 0.00014
Nie
2 7 1 ŻUREK Piotr Grzegorz 1 439 0.58% 0.00058
Nie
2 7 2 MAZURCZAK Łukasz Mikołaj 236 0.09% 9.0E-5
Nie
2 7 3 BRZEZIŃSKA Olga Anna 387 0.15% 0.00015
Nie
2 7 4 MARCZAK Dariusz Zbigniew 293 0.12% 0.00012
Nie
2 7 5 GRUDZIŃSKI Michał Marcin 259 0.10% 0.0001
Nie
2 7 6 TOMKIEWICZ Grzegorz 207 0.08% 8.0E-5
Nie
2 7 7 NOWAK Katarzyna 398 0.16% 0.00016
Nie
2 7 8 WRÓBLEWSKA Ewa 376 0.15% 0.00015
Nie
2 8 1 DOMORADZKI Jerzy Paweł 5 326 2.13% 0.00213
Nie
2 8 2 KWIATKOWSKA Mariola Zofia 1 735 0.69% 0.00069
Nie
2 8 3 KUBAS Waldemar 1 647 0.66% 0.00066
Nie
2 8 4 MARCINKIEWICZ Aneta Izabela 1 064 0.43% 0.00043
Nie
2 8 5 GREGORCZYK Przemysław Andrzej 757 0.30% 0.0003
Nie
2 8 6 JURECZKO Joanna Małgorzata 904 0.36% 0.00036
Nie
2 8 7 TCHIR Jarosław Robert 345 0.14% 0.00014
Nie
2 8 8 FURMANEK Ewa Katarzyna 1 132 0.45% 0.00045
Nie
2 9 1 ZIELONKA Aleksander Adam 1 284 0.51% 0.00051
Nie
2 9 2 NOWAK Piotr Janusz 324 0.13% 0.00013
Nie
2 9 3 CELEBAN Mateusz Franciszek 263 0.11% 0.00011
Nie
2 9 4 KAWA Krzysztof Michał 402 0.16% 0.00016
Nie
2 9 5 ROMAN Bartosz 303 0.12% 0.00012
Nie
2 9 6 SZLOSER Ewa 270 0.11% 0.00011
Nie
2 9 7 PRZYSTAWA Kaja Anna 141 0.06% 6.0E-5
Nie
2 9 8 ŁACNA Anna Sandra 294 0.12% 0.00012
Nie
2 9 9 GRZELAK Magdalena Irena 341 0.14% 0.00014
Nie
2 9 10 GRZECHNIK Janusz Grzegorz 365 0.15% 0.00015
Nie
2 10 1 MROZEK Damian Remigiusz 25 673 10.27% 0.01027
Tak
2 10 2 CZARTORYSKI Tytus Henryk 14 836 5.94% 0.00594
Tak
2 10 3 MICHALSKA Anna 11 020 4.41% 0.00441
Tak
2 10 4 MUZYKA Artur Krzysztof 5 017 2.01% 0.00201
Nie
2 10 5 WOJCIECHOWICZ Arkadiusz Robert 3 026 1.21% 0.00121
Nie
2 10 6 LISOWSKI Mirosław Stanisław 2 823 1.13% 0.00113
Nie
2 10 7 SZCZEBAK Jolanta Bożena 1 706 0.68% 0.00068
Nie
2 10 8 KOLIBEK Anna Urszula 1 618 0.65% 0.00065
Nie
2 10 9 BRADKE Joanna Maria 765 0.31% 0.00031
Nie
2 10 10 MROZOWSKA Karolina Marta 5 209 2.08% 0.00208
Nie
2 11 1 CHMIELEWSKI Jarosław Marian 677 0.27% 0.00027
Nie
2 11 2 PADUREK Witold Andrzej 141 0.06% 6.0E-5
Nie
2 11 3 ADAM Monika 612 0.24% 0.00024
Nie
2 11 4 WINCIOREK Wojciech Eugeniusz 88 0.04% 4.0E-5
Nie
2 11 5 FELIŃSKA Anna Magdalena 216 0.09% 9.0E-5
Nie
2 11 6 SCHULD Barbara Irena 89 0.04% 4.0E-5
Nie
2 11 7 BILNIK-RÓŻYCKA Wanda Bogumiła 154 0.06% 6.0E-5
Nie
2 11 8 MIERZEJEWSKI Michał Paweł 150 0.06% 6.0E-5
Nie
2 11 9 BŁAŻEWICZ Dorota Tatiana 163 0.07% 7.0E-5
Nie
2 12 1 LECH Ryszard 11 252 4.50% 0.0045
Tak
2 12 2 ULMAN Genowefa 1 147 0.46% 0.00046
Nie
2 12 3 LARYŚ Marek Zenon 3 965 1.59% 0.00159
Nie
2 12 4 PSZONKA Tadeusz 526 0.21% 0.00021
Nie
2 12 5 NIEWIADOMSKA Agnieszka 3 369 1.35% 0.00135
Nie
2 12 6 BOCZAR Władysław 1 305 0.52% 0.00052
Nie
2 12 7 PODLEWSKA Marta Elżbieta 821 0.33% 0.00033
Nie
2 12 8 MISIAK Piotr Paweł 1 627 0.65% 0.00065
Nie
2 12 9 STARZONEK Katarzyna 525 0.21% 0.00021
Nie
2 12 10 LASZKIEWICZ Krystyna Irena 1 030 0.41% 0.00041
Nie
3 1 1 WILD Patryk Edward 10 793 4.41% 0.00441
Tak
3 1 2 KRĘCICHWOST Czesław Kazimierz 8 289 3.39% 0.00339
Nie
3 1 3 GRĘDZIŃSKI Stanisław 976 0.40% 0.0004
Nie
3 1 4 DERENOWSKI Tadeusz Antoni 1 526 0.62% 0.00062
Nie
3 1 5 TUTKA Ewa Lucyna 2 960 1.21% 0.00121
Nie
3 1 6 MICHAŃCIO Iwona Kornela 1 142 0.47% 0.00047
Nie
3 1 7 HAŁACZKIEWICZ Sebastian 1 040 0.42% 0.00042
Nie
3 1 8 SITEK-WARZECHA Ilona Elżbieta 972 0.40% 0.0004
Nie
3 1 9 GABRIEL Katarzyna Joanna 1 161 0.47% 0.00047
Nie
3 1 10 GOLAK Julian Kazimierz 4 558 1.86% 0.00186
Nie
3 2 1 LUBIŃSKI Mirosław Aleksander 6 706 2.74% 0.00274
Tak
3 2 2 SZYMIEC-RACZYŃSKA Halina Jadwiga 1 412 0.58% 0.00058
Nie
3 2 3 NOWAK Ryszard Mieczysław 2 441 1.00% 0.001
Nie
3 2 4 WACŁAWIK Grażyna Maria 689 0.28% 0.00028
Nie
3 2 5 ZAJĄC Paulina 2 264 0.93% 0.00093
Nie
3 2 6 BONIECKA Joanna Bogna 1 059 0.43% 0.00043
Nie
3 2 7 WOŁYNIAK Przemysław Paweł 572 0.23% 0.00023
Nie
3 2 8 GRZYBOWSKI Tadeusz 542 0.22% 0.00022
Nie
3 2 9 SKOTNICKI Wiktor Stanisław 728 0.30% 0.0003
Nie
3 2 10 LONGAWA Stanisław Tadeusz 3 879 1.58% 0.00158
Nie
3 3 1 BEŚLERZEWSKA Małgorzata Urszula 1 037 0.42% 0.00042
Nie
3 3 2 SOŁTYSIK Janusz Tomasz 767 0.31% 0.00031
Nie
3 3 3 FANSELOW Mariola Irena 413 0.17% 0.00017
Nie
3 3 4 MAZURKIEWICZ Maciej 780 0.32% 0.00032
Nie
3 3 5 OSOJCA-KOZŁOWSKA Sylwia Irena 613 0.25% 0.00025
Nie
3 4 1 KRAWCZYK Iwona Małgorzata 23 144 9.46% 0.00946
Tak
3 4 2 IWANCZ Jacek Julian 6 010 2.46% 0.00246
Tak
3 4 3 JURCEWICZ Stanisław 9 710 3.97% 0.00397
Tak
3 4 4 RAMBACHER Mateusz 2 714 1.11% 0.00111
Nie
3 4 5 SZCZYGIEŁ Zbigniew 4 759 1.94% 0.00194
Nie
3 4 6 WASĄG Renata 1 451 0.59% 0.00059
Nie
3 4 7 MAZUREK Violetta Grażyna 4 160 1.70% 0.0017
Nie
3 4 8 MARCELEWICZ Jacek Krzysztof 1 940 0.79% 0.00079
Nie
3 4 9 SILARSKA Katarzyna Hanna 1 954 0.80% 0.0008
Nie
3 4 10 LUDWICZUK Roman Edward 3 656 1.49% 0.00149
Nie
3 5 1 DYDUCH Marek 11 486 4.69% 0.00469
Nie
3 5 2 SUŁAWA Jolanta Aleksandra 1 556 0.64% 0.00064
Nie
3 5 3 RATAJ Henryk 1 420 0.58% 0.00058
Nie
3 5 4 CHOJNACKA Cecylia Agnieszka 913 0.37% 0.00037
Nie
3 5 5 GACH Bartosz Jerzy 272 0.11% 0.00011
Nie
3 5 6 KŁOSIŃSKA Alicja Zofia 581 0.24% 0.00024
Nie
3 5 7 WOJCIESZAK Władysława 294 0.12% 0.00012
Nie
3 5 8 SMERECKI Marek Roman 270 0.11% 0.00011
Nie
3 5 9 FUSZARA Anna Teresa 431 0.18% 0.00018
Nie
3 5 10 SZEWCZYK Marek Jan 767 0.31% 0.00031
Nie
3 6 1 STABROWSKA Anna Ewa 1 224 0.50% 0.0005
Nie
3 6 2 PIEKAJ Patryk Kamil 324 0.13% 0.00013
Nie
3 6 3 CHYLIŃSKA Dominika 540 0.22% 0.00022
Nie
3 6 4 CISOŃ Łukasz Stanisław 465 0.19% 0.00019
Nie
3 6 5 CHUĆ Renata 248 0.10% 0.0001
Nie
3 6 6 ZBOROWSKI Tomasz Łukasz 263 0.11% 0.00011
Nie
3 6 7 BIAŁEK Agnieszka Kamila 414 0.17% 0.00017
Nie
3 6 8 LASKOŚ-GRABOWSKI Paweł Szymon 45 0.02% 2.0E-5
Nie
3 6 9 KRAMARSKA Marta Marzena 131 0.05% 5.0E-5
Nie
3 6 10 ZALEŃSKI Wiktor Piotr 475 0.19% 0.00019
Nie
3 7 1 NOSKO Agnieszka 1 011 0.41% 0.00041
Nie
3 7 2 MICHALIK Karol 468 0.19% 0.00019
Nie
3 7 3 ŁOSIAK Kamil Sebastian 239 0.10% 0.0001
Nie
3 7 4 DOLATA-CYGAN Elżbieta Teresa 309 0.13% 0.00013
Nie
3 7 5 FRONCZAK Monika Patrycja 362 0.15% 0.00015
Nie
3 7 6 HARAF Paweł Damian 166 0.07% 7.0E-5
Nie
3 7 7 FERET Andrzej 161 0.07% 7.0E-5
Nie
3 7 8 GÓRECKA-JANISZEWSKA Katarzyna 221 0.09% 9.0E-5
Nie
3 7 9 SZACHNIEWICZ Przemysław Mateusz 251 0.10% 0.0001
Nie
3 7 10 KRYSTYNIAK Krzysztof Adam 163 0.07% 7.0E-5
Nie
3 8 1 PIOTROWSKI Jerzy Ryszard 4 205 1.72% 0.00172
Nie
3 8 2 WĄS Robert Wiesław 961 0.39% 0.00039
Nie
3 8 3 ZYCH Anna 2 917 1.19% 0.00119
Nie
3 8 4 ABERBACH Sławomir Adam 429 0.18% 0.00018
Nie
3 8 5 KOWALCZYK Krystyna Jadwiga 1 103 0.45% 0.00045
Nie
3 8 6 SALA Damian Andrzej 534 0.22% 0.00022
Nie
3 8 7 PODWIŃSKA Anna Maria 447 0.18% 0.00018
Nie
3 8 8 BANASZAK Katarzyna Emilia 754 0.31% 0.00031
Nie
3 8 9 RYBAKIEWICZ Andrzej Aleksander 438 0.18% 0.00018
Nie
3 9 1 POKRYWKA Jan Tadeusz 1 545 0.63% 0.00063
Nie
3 9 2 ŁAMBUCKI Roman 402 0.16% 0.00016
Nie
3 9 3 DANIELAK Beata Krystyna 279 0.11% 0.00011
Nie
3 9 4 KIN Adam Andrzej 178 0.07% 7.0E-5
Nie
3 9 5 ROSIŃSKI Remigiusz Sławomir 315 0.13% 0.00013
Nie
3 9 6 SUSŁOWSKA Krystyna Maria 194 0.08% 8.0E-5
Nie
3 9 7 BATORSKI Romuald Janusz 108 0.04% 4.0E-5
Nie
3 9 8 LEHEŃKA-DAS Danuta 74 0.03% 3.0E-5
Nie
3 9 9 SZMIGIEL Mariusz Adam 317 0.13% 0.00013
Nie
3 9 10 KARBOWNIK Leonarda 190 0.08% 8.0E-5
Nie
3 10 1 ZIELIŃSKI Kamil Krzysztof 32 115 13.12% 0.01312
Tak
3 10 2 DEC Jerzy Grzegorz 8 880 3.63% 0.00363
Tak
3 10 3 ŻOŁNIERUK Beata Izabela 4 578 1.87% 0.00187
Nie
3 10 4 SZYDŁOWSKA Ewelina Agnieszka 6 325 2.58% 0.00258
Nie
3 10 5 SŁOBODZIŃSKI Edward Jan 1 543 0.63% 0.00063
Nie
3 10 6 MACKO Grzegorz 9 629 3.93% 0.00393
Tak
3 10 7 OSTREK Paweł Dominik 959 0.39% 0.00039
Nie
3 10 8 SZPYTMA Irena 2 452 1.00% 0.001
Nie
3 10 9 REJMAN-KULUS Monika 3 498 1.43% 0.00143
Nie
3 11 1 KOCJAN-GÓRSKA Renata Ewelina 1 099 0.45% 0.00045
Nie
3 11 2 PLACETY Mieczysław Michał 138 0.06% 6.0E-5
Nie
3 11 3 NOWAK Magdalena Katarzyna 566 0.23% 0.00023
Nie
3 11 4 JAGIEŁA Aleksandra Maria 435 0.18% 0.00018
Nie
3 11 5 WIĘCEK Ryszard 392 0.16% 0.00016
Nie
3 11 6 SWÓŁ Henryk 107 0.04% 4.0E-5
Nie
3 12 1 KRUCZKOWSKI Piotr Zygmunt 2 877 1.18% 0.00118
Nie
3 12 2 DUTKIEWICZ Mariusz 6 331 2.59% 0.00259
Nie
3 12 3 KWIATKOWSKA Ewa Daniela 960 0.39% 0.00039
Nie
3 12 4 PAWŁOSEK Waldemar Wiesław 1 046 0.43% 0.00043
Nie
3 12 5 PODGÓRSKA Małgorzata 1 220 0.50% 0.0005
Nie
3 12 6 SULIKOWSKA Natalia Weronika 728 0.30% 0.0003
Nie
3 12 7 ILCZYSZYN Marek Zbigniew 177 0.07% 7.0E-5
Nie
3 12 8 FALK Magdalena Karolina 159 0.06% 6.0E-5
Nie
3 12 9 WOLANIN Kinga Katarzyna 859 0.35% 0.00035
Nie
4 1 1 PRZYBYLSKI Cezary Adam 21 639 12.16% 0.01216
Tak
4 1 2 OBRĘBALSKI Marek Adam 6 013 3.38% 0.00338
Tak
4 1 3 PIOTROWSKA Halina Gabriela 2 394 1.35% 0.00135
Nie
4 1 4 FOREMNA Justyna Magdalena 1 106 0.62% 0.00062
Nie
4 1 5 TOBIASZ Aleksandra Marta 2 695 1.51% 0.00151
Nie
4 1 6 KUŚWIK Bartosz Seweryn 1 328 0.75% 0.00075
Nie
4 1 7 GRABAS Eugeniusz Tadeusz 1 653 0.93% 0.00093
Nie
4 1 8 GRZELAK Katarzyna Aneta 1 849 1.04% 0.00104
Nie
4 2 1 BAĆKO Sylwester Ryszard 2 809 1.58% 0.00158
Nie
4 2 2 KOCON Grzegorz 1 105 0.62% 0.00062
Nie
4 2 3 RAK Zofia 2 359 1.33% 0.00133
Nie
4 2 4 LANGER Mariola Bronisława 522 0.29% 0.00029
Nie
4 2 5 DUMIN Joanna 650 0.37% 0.00037
Nie
4 2 6 GREB Robert Maciej 238 0.13% 0.00013
Nie
4 2 7 KUBICKI Adam 1 009 0.57% 0.00057
Nie
4 2 8 DULNIK Jerzy Stanisław 776 0.44% 0.00044
Nie
4 3 1 BARTKOWIAK Włodzimierz 596 0.33% 0.00033
Nie
4 3 2 KUZIO-PODRUCKA Stanisława Maria 252 0.14% 0.00014
Nie
4 3 3 MISZTAL Wiktor Piotr 523 0.29% 0.00029
Nie
4 3 4 MASTALSKA Ewa Katarzyna 409 0.23% 0.00023
Nie
4 3 5 TRACZ Edward Władysław 497 0.28% 0.00028
Nie
4 3 6 SIEWIERSKA Danuta Halina 224 0.13% 0.00013
Nie
4 3 7 URBAŃSKI Paweł 418 0.23% 0.00023
Nie
4 4 1 POKÓJ Jerzy Jan 14 396 8.09% 0.00809
Tak
4 4 2 MICHALSKI Jan 7 618 4.28% 0.00428
Nie
4 4 3 GRZEŚKÓW Alicja Teresa 2 953 1.66% 0.00166
Nie
4 4 4 MAGRYŚ Urszula 1 412 0.79% 0.00079
Nie
4 4 5 MISAN Henryka 1 669 0.94% 0.00094
Nie
4 4 6 RÓG Anna Małgorzata 1 382 0.78% 0.00078
Nie
4 4 7 ZAWISZA Jolanta Danuta 1 624 0.91% 0.00091
Nie
4 4 8 ZAWIŁA Marcin Edward 10 480 5.89% 0.00589
Tak
4 5 1 KUSIAK Józef 4 787 2.69% 0.00269
Nie
4 5 2 ZBIEG Grażyna Stanisława 1 137 0.64% 0.00064
Nie
4 5 3 TYC Andrzej Jan 2 505 1.41% 0.00141
Nie
4 5 4 MIRECKI Zdzisław 622 0.35% 0.00035
Nie
4 5 5 CISZEK Sylwia Małgorzata 553 0.31% 0.00031
Nie
4 5 6 DUDZIK Jolanta 1 103 0.62% 0.00062
Nie
4 5 7 KUBIENIEC Henryk Józef 747 0.42% 0.00042
Nie
4 5 8 ADAMCZUK Andrzej Lucjan 2 003 1.13% 0.00113
Nie
4 6 1 MAŚLAK Robert 956 0.54% 0.00054
Nie
4 6 2 HAŁKA Kalina Marianna 389 0.22% 0.00022
Nie
4 6 3 GRYĆ Paweł 219 0.12% 0.00012
Nie
4 6 4 HERNIK Anna Maria 159 0.09% 9.0E-5
Nie
4 6 5 KOŚLACZ Paweł 146 0.08% 8.0E-5
Nie
4 6 6 IWASZKIEWICZ Justyna Maria 197 0.11% 0.00011
Nie
4 6 7 JANKOWIAK Jakub Szymon 147 0.08% 8.0E-5
Nie
4 6 8 JURECKA Berenika Sara 212 0.12% 0.00012
Nie
4 7 1 WINNICKI Robert Artur 1 746 0.98% 0.00098
Nie
4 7 2 URBAN Czesław 374 0.21% 0.00021
Nie
4 7 3 ŚWIERZOWSKA Małgorzata Agnieszka 222 0.12% 0.00012
Nie
4 7 4 WYSPIAŃSKA Danuta 309 0.17% 0.00017
Nie
4 7 5 JANUSZEWSKI Sebastian 171 0.10% 0.0001
Nie
4 7 6 WANDYCZ Sylwia Wanda 190 0.11% 0.00011
Nie
4 8 1 BECZEK Krzysztof Piotr 2 811 1.58% 0.00158
Nie
4 8 2 DŻOGA Wojciech 1 268 0.71% 0.00071
Nie
4 8 3 JANIEC Jarosław Mariusz 1 119 0.63% 0.00063
Nie
4 8 4 KRÓL Iwona Anna 2 222 1.25% 0.00125
Nie
4 8 5 RZEPCZYŃSKA Halina Maria 374 0.21% 0.00021
Nie
4 8 6 SKOWROŃSKA Beata Katarzyna 902 0.51% 0.00051
Nie
4 8 7 LERCHER Maciej Arkadiusz 724 0.41% 0.00041
Nie
4 9 1 WASYLISZYN Daniel Janusz 585 0.33% 0.00033
Nie
4 9 2 STRZELECKI Bogusław Krzysztof 455 0.26% 0.00026
Nie
4 9 3 DOBROWOLSKI Tomasz Piotr 313 0.18% 0.00018
Nie
4 9 4 OWCZAREK Konrad Mieczysław 289 0.16% 0.00016
Nie
4 9 5 MAKSYMCZUK Katarzyna Monika 156 0.09% 9.0E-5
Nie
4 9 6 KACPERSKA Iga 263 0.15% 0.00015
Nie
4 9 7 WÓJCIK Marika Ewa 339 0.19% 0.00019
Nie
4 9 8 DUBIEL Katarzyna Maria 325 0.18% 0.00018
Nie
4 10 1 KREDKOWSKI Andrzej 19 298 10.85% 0.01085
Tak
4 10 2 LESZCZYK Wojciech Paweł 4 876 2.74% 0.00274
Nie
4 10 3 ZEMBIK Teresa 5 455 3.07% 0.00307
Tak
4 10 4 KARBOWSKI Jarosław Józef 2 101 1.18% 0.00118
Nie
4 10 5 TROCZYŃSKA Danuta Anna 2 695 1.51% 0.00151
Nie
4 10 6 SIKORA Andrzej Piotr 4 355 2.45% 0.00245
Nie
4 10 7 ŻYŁA-MONIK Agata Emilia 2 355 1.32% 0.00132
Nie
4 10 8 POTOCKI Jacek Krzysztof 3 577 2.01% 0.00201
Nie
4 11 1 FRONIK Michał Ryszard 265 0.15% 0.00015
Nie
4 11 2 SZWED Anna Władysława 369 0.21% 0.00021
Nie
4 11 3 KAMIŃSKI Sławomir Wacław 417 0.23% 0.00023
Nie
4 11 4 MACHAJSKA Anna Monika 225 0.13% 0.00013
Nie
4 11 5 PLACETY Iwona Stanisława 100 0.06% 6.0E-5
Nie
4 11 6 JASIŃSKA-NOWAK Renata 242 0.14% 0.00014
Nie
4 11 7 JAŁOSZYŃSKI Andrzej 69 0.04% 4.0E-5
Nie
4 12 1 WALICZEK Tadeusz Jerzy 1 461 0.82% 0.00082
Nie
4 12 2 LECH-GOTTHARDT Elżbieta 2 035 1.14% 0.00114
Nie
4 12 3 ZATOŃSKA Helena 1 320 0.74% 0.00074
Nie
4 12 4 BIELAŃCZYK Piotr 511 0.29% 0.00029
Nie
4 12 5 JĘDRZEJCZAK Piotr Bogusław 303 0.17% 0.00017
Nie
4 12 6 BUŁKOWSKI Adam Andrzej 588 0.33% 0.00033
Nie
4 12 7 HERTMAN Karolina Agata 315 0.18% 0.00018
Nie
4 12 8 ZIELIŃSKA Joanna 1 360 0.76% 0.00076
Nie
5 1 1 MYRDA Tymoteusz Dominik 15 155 7.70% 0.0077
Tak
5 1 2 KIEŁB Jacek 5 411 2.75% 0.00275
Nie
5 1 3 POZNAŃSKI Piotr 3 353 1.70% 0.0017
Nie
5 1 4 PROKOPCZAK Emilia 1 473 0.75% 0.00075
Nie
5 1 5 URBAŃSKI Artur Mieczysław 1 538 0.78% 0.00078
Nie
5 1 6 KACZMAREK Monika Dorota 1 810 0.92% 0.00092
Nie
5 1 7 SOBIESKA Emilia Janina 974 0.49% 0.00049
Nie
5 1 8 MIDZIAK Piotr Tomasz 1 137 0.58% 0.00058
Nie
5 2 1 SAMBORSKI Tadeusz 8 657 4.40% 0.0044
Nie
5 2 2 GOŁĘBIOWSKA Wanda Józefa 2 223 1.13% 0.00113
Nie
5 2 3 DZBANUSZEK Józef 700 0.36% 0.00036
Nie
5 2 4 STANKIEWICZ Cecylia Ewa 829 0.42% 0.00042
Nie
5 2 5 WRONA Maria 926 0.47% 0.00047
Nie
5 2 6 GARBACZEWSKA Danuta Krystyna 285 0.14% 0.00014
Nie
5 2 7 CIRKO Patrycja Alicja 570 0.29% 0.00029
Nie
5 2 8 TOFEL Tadeusz 320 0.16% 0.00016
Nie
5 3 1 SZYMKOWIAK Sebastian Andrzej 809 0.41% 0.00041
Nie
5 3 2 SMOLAN Marcin 212 0.11% 0.00011
Nie
5 3 3 TRACZ Elżbieta 694 0.35% 0.00035
Nie
5 3 4 SMULSKA Karolina 427 0.22% 0.00022
Nie
5 3 5 BUKOWSKI Cezary Jacek 207 0.11% 0.00011
Nie
5 3 6 URBAN Klaudia Anna 393 0.20% 0.0002
Nie
5 4 1 BORYS Piotr 26 697 13.57% 0.01357
Tak
5 4 2 ZAHORSKI Jacek Zbigniew 2 734 1.39% 0.00139
Nie
5 4 3 SZELĄG Jadwiga 7 332 3.73% 0.00373
Tak
5 4 4 FROST Paweł Marcin 2 390 1.21% 0.00121
Nie
5 4 5 BROK Anna 3 350 1.70% 0.0017
Nie
5 4 6 DWOJAK Jarosław Janusz 575 0.29% 0.00029
Nie
5 4 7 STRĄCZEK Joanna Dorota 976 0.50% 0.0005
Nie
5 4 8 DEMBEK Renata Helena 1 936 0.98% 0.00098
Nie
5 5 1 ZBRZYZNY Ryszard 6 872 3.49% 0.00349
Nie
5 5 2 DEC-ŻABOKLICKA Urszula Beata 668 0.34% 0.00034
Nie
5 5 3 SZTANGRET Jerzy Stanisław 913 0.46% 0.00046
Nie
5 5 4 BIAŁEK Joanna Renata 942 0.48% 0.00048
Nie
5 5 5 WASINKIEWICZ Józef 501 0.25% 0.00025
Nie
5 5 6 TOMCZAK Stanisław 726 0.37% 0.00037
Nie
5 5 7 KIDA Elżbieta 929 0.47% 0.00047
Nie
5 5 8 SERKIES Alfred Józef 849 0.43% 0.00043
Nie
5 6 1 BURAKOWSKA Krystyna Anna 914 0.46% 0.00046
Nie
5 6 2 KOHLMAN Piotr Rafał 337 0.17% 0.00017
Nie
5 6 3 MONKOSA Wojciech 183 0.09% 9.0E-5
Nie
5 6 4 KRÓLEWIECKA-WALA Dominika 264 0.13% 0.00013
Nie
5 6 5 MARKOWSKI Krzysztof 255 0.13% 0.00013
Nie
5 6 6 WIELCZYK Aleksandra Urszula 234 0.12% 0.00012
Nie
5 6 7 HYCKOWSKI Kamil 107 0.05% 5.0E-5
Nie
5 7 1 PACHURKA Arkadiusz 940 0.48% 0.00048
Nie
5 7 2 HOSZOWSKI Jarosław 448 0.23% 0.00023
Nie
5 7 3 RĄCZYŃSKI Wojciech Aleksander 302 0.15% 0.00015
Nie
5 7 4 RĄCZYŃSKA Barbara Czesława 202 0.10% 0.0001
Nie
5 7 5 BOŃCZAK Elżbieta 283 0.14% 0.00014
Nie
5 8 1 KRÓLAK Marcin Stanisław 3 816 1.94% 0.00194
Nie
5 8 2 CZAJKOWSKI Damian Piotr 1 448 0.74% 0.00074
Nie
5 8 3 TYRCZ Władysław Andrzej 1 412 0.72% 0.00072
Nie
5 8 4 STYŚ Sylwia Marta 1 593 0.81% 0.00081
Nie
5 8 5 SOŚNICKA Agnieszka 1 542 0.78% 0.00078
Nie
5 8 6 WORWĄG-ŻYDOŁOWICZ Iwona Monika 238 0.12% 0.00012
Nie
5 8 7 MURAS Łukasz 751 0.38% 0.00038
Nie
5 9 1 MERWIŃSKI Tomasz Łukasz 677 0.34% 0.00034
Nie
5 9 2 WŁODARCZYK Jakub Cezary 305 0.15% 0.00015
Nie
5 9 3 IWASZKIEWICZ Maciej 251 0.13% 0.00013
Nie
5 9 4 ŁAMBUCKA Maria Anna 186 0.09% 9.0E-5
Nie
5 9 5 RZEŹNICZAK Anna Maria 139 0.07% 7.0E-5
Nie
5 9 6 MICHALSKA Joanna Ewa 320 0.16% 0.00016
Nie
5 9 7 MEŁECH Jan 59 0.03% 3.0E-5
Nie
5 9 8 POKRYWKA Stanisław 253 0.13% 0.00013
Nie
5 10 1 BACZYŃSKI Jacek Marcin 27 862 14.16% 0.01416
Tak
5 10 2 KURA Paweł 14 924 7.58% 0.00758
Tak
5 10 3 MOCHOL-KĘDZIORA Alicja 5 000 2.54% 0.00254
Nie
5 10 4 KARWAN Piotr Adam 5 340 2.71% 0.00271
Tak
5 10 5 MATERNIAK Franciszek 1 724 0.88% 0.00088
Nie
5 10 6 BRZOZOWSKA Kamila Dorota 4 751 2.41% 0.00241
Nie
5 10 7 WAŃKOWICZ Izabela Katarzyna 2 225 1.13% 0.00113
Nie
5 10 8 JURGA Patryk 2 935 1.49% 0.00149
Nie
5 11 1 JARMUŁOWICZ Lidia Maria 385 0.20% 0.0002
Nie
5 11 2 RYMKIEWICZ Radosław Konrad 131 0.07% 7.0E-5
Nie
5 11 3 PLECETY Kamil Karol 169 0.09% 9.0E-5
Nie
5 11 4 SZOPIŃSKA Małgorzata 171 0.09% 9.0E-5
Nie
5 11 5 PYTLEWSKA Katarzyna Sylwia 127 0.06% 6.0E-5
Nie
5 11 6 SZOPIŃSKI Sławomir Waldemar 60 0.03% 3.0E-5
Nie
5 11 7 KRAJEWSKI Jacek 378 0.19% 0.00019
Nie
5 12 1 KUSZYK Michał 2 143 1.09% 0.00109
Nie
5 12 2 HABURA Eugeniusz 1 434 0.73% 0.00073
Nie
5 12 3 GRZELCZAK Martyna 804 0.41% 0.00041
Nie
5 12 4 DANIELSKI Jarosław Janusz 205 0.10% 0.0001
Nie
5 12 5 HOFFMAN Renata Izabela 707 0.36% 0.00036
Nie
5 12 6 STANECKI Adam Łukasz 223 0.11% 0.00011
Nie
5 12 7 SZPAK Regina 539 0.27% 0.00027
Nie
5 12 8 SŁOWIK Jerzy Zbigniew 608 0.31% 0.00031
Nie
 • Statystyka list kandydatów
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Województwo Dolnośląskie - ogółem 196 3 287 2 314 2 755 957 2 273 653 1 940 78 83 8
powiaty 26 506 106 1 904 919 1 563 558 1 475
Gminy ogółem 165 2 637 2 183 1 904 919 1 563 558 1 475 78 83 8
w tym:
   Gminy powyżej 20 000 mieszkańców 26 552 98 774 933 641 459 530 1 21 8
   Gminy do 20 000 mieszkańców 139 2 085 2 085 1 129 986 922 099 945 77 62 0
Miasta na prawach powiatu 4 108 20 851 038 710 095 465 4

Statystyka list kandydatów

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba
List rad
Zarejestrowane listy do sejmików województw 60 1
Zarejestrowane listy do rad powiatów 561 26
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu 147 4
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 445 26
Ogółem 1 213 57

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 517 238 46% 279 54%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 3 613 1 677 46% 1 936 54%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 1 039 493 47% 546 53%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 3 164 1 456 46% 1 708 54%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 5 874 2 288 39% 3 586 61%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta 198 44 22% 154 78%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza 265 62 23% 203 77%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na prezydenta 42 8 19% 34 81%
Ogółem 14 207 6 152 43% 8 055 57%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku kandydatów do sejmiku województwa 48 48 49
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów 51 49 52
Średnia wieku kandydatów do rad miast na prawach powiatu 47 48 46
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 48 47 49
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 48 47 49
Średnia wieku kandydatów na wójta 50 48 50
Średnia wieku kandydatów na burmistrza 50 49 50
Średnia wieku kandydatów na prezydenta 47 45 47
Ogółem 48 48 49

Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 1 094 427 39% 667 61%
30-39 2 938 1 393 47% 1 545 53%
40-59 6 682 3 046 46% 3 636 54%
60+ 3 493 1 286 37% 2 207 63%
Ogółem 14 207 6 152 43% 8 055 57%

Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 8 0 0% 8 100%
30-39 89 20 22% 69 78%
40-59 322 83 26% 239 74%
60+ 86 11 13% 75 87%
Ogółem 505 114 23% 391 77%