Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 2 755 957
Wyborców 2 273 653
Obwodów 1 940
  • Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
  • Geografia

Geografia

Powiaty

Powiaty Liczba Liczba Liczba wybieranych
Mieszkańców Wyborców Obwodów Okręgów wyborczych rad powiatów Gmin Wójtów Burmistrzów Prezydentów
Ogółem w tym:
pow. 20 tys. do 20 tys.
boleslzawieckibolesławiecki 86 305 70 517 64 4 6 1 5 4 1 1
dzierzzzoniowskidzierżoniowski 97 643 81 944 80 4 7 2 5 2 5 0
glzogowskigłogowski 85 636 69 904 53 5 6 1 5 5 0 1
gozrowskigórowski 34 532 27 969 23 3 4 0 4 2 2 0
jaworskijaworski 49 703 41 103 39 3 6 1 5 4 2 0
jeleniogozrskijeleniogórski 61 147 50 876 54 5 9 0 9 5 4 0
kamiennogozrskikamiennogórski 42 709 35 495 32 3 4 0 4 2 2 0
klzodzkikłodzki 155 087 130 288 135 7 14 2 12 3 11 0
legnickilegnicki 53 590 43 206 46 5 8 0 8 6 2 0
lubanzskilubański 52 997 44 275 40 3 7 1 6 3 4 0
lubinzskilubiński 101 961 83 598 75 6 4 1 3 2 1 1
lwozweckilwówecki 44 689 37 276 39 4 5 0 5 0 5 0
milickimilicki 36 549 29 398 27 2 3 1 2 2 1 0
olesznickioleśnicki 104 511 84 429 67 5 8 1 7 3 5 0
olzawskioławski 73 608 59 540 51 3 4 2 2 2 2 0
polkowickipolkowicki 60 821 48 683 43 4 6 1 5 3 3 0
strzelinzskistrzeliński 43 082 35 911 39 3 5 1 4 3 2 0
szredzkiśredzki 52 587 42 481 36 3 5 0 5 4 1 0
szwidnickiświdnicki 151 993 126 144 107 5 8 3 5 3 4 1
trzebnickitrzebnicki 82 761 66 753 59 4 6 1 5 2 4 0
walzbrzyskiwałbrzyski 53 839 45 041 49 4 8 0 8 3 5 0
wolzowskiwołowski 45 792 38 523 33 3 3 1 2 1 2 0
wroclzawskiwrocławski 139 143 108 576 85 6 9 3 6 6 3 0
zazbkowickiząbkowicki 64 124 53 609 73 4 7 1 6 3 4 0
zgorzeleckizgorzelecki 87 292 72 557 83 4 7 2 5 2 5 0
zlzotoryjskizłotoryjski 42 818 35 462 43 4 6 0 6 3 3 0
Podsumowanie 1 904 919 1 563 558 1 475 106 165 26 139 78 83 4

Miasta na prawach powiatu

Miasto Liczba
Obwodów Okręgów Mandatów Komitetów Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
miasto jelenia gozraMiasto Jelenia Góra 45 4 23 24 180
miasto legnicaMiasto Legnica 49 4 23 20 155
miasto wroclzawMiasto Wrocław 309 7 37 75 519
miasto walzbrzychMiasto Wałbrzych 62 5 25 28 185

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 miasto: Wrocław 8 482 894 12 118
0.0000020000Nr 2 powiaty: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski 8 493 531 12 112
0.0000030000Nr 3 miasto: Wałbrzych, powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki 8 524 419 12 108
0.0000040000Nr 4 miasto: Jelenia Góra, powiaty: bolesławiecki, jeleniogórski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki 6 373 988 12 91
0.0000050000Nr 5 miasto: Legnica, powiaty: głogowski, jaworski, legnicki, lubiński, polkowicki, złotoryjski 6 398 585 12 88
Podsumowanie 36 2 273 417 60 517

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5
1 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 10 10 10 8 8 46
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 10 10 10 8 8 46
3 KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI KW PARTIA ZIELONI 10 8 5 7 6 36
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 10 10 10 8 8 46
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM KKW SLD LEWICA RAZEM 10 10 10 8 8 46
6 KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM KW RAZEM 10 9 10 8 7 44
7 KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP KW RUCH NARODOWY RP 9 8 10 6 5 38
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 KWW KUKIZ'15 10 8 9 7 7 41
9 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE 10 10 10 8 8 46
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 10 10 9 8 8 45
11 KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI KW WOLNI I SOLIDARNI 9 9 6 7 7 38
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Z DUTKIEWICZEM DLA DOLNEGO ŚLĄSKA KWW Z DUTKIEWICZEM DLA DOLNEGO ŚLĄSKA 10 10 9 8 8 45
  • Statystyka list kandydatów
  • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Województwo Dolnośląskie - ogółem 196 3 287 2 314 2 755 957 2 273 653 1 940 78 83 8
powiaty 26 506 106 1 904 919 1 563 558 1 475
Gminy ogółem 165 2 637 2 183 1 904 919 1 563 558 1 475 78 83 8
w tym:
   Gminy powyżej 20 000 mieszkańców 26 552 98 774 933 641 459 530 1 21 8
   Gminy do 20 000 mieszkańców 139 2 085 2 085 1 129 986 922 099 945 77 62 0
Miasta na prawach powiatu 4 108 20 851 038 710 095 465 4

Statystyka list kandydatów

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba
List rad
Zarejestrowane listy do sejmików województw 60 1
Zarejestrowane listy do rad powiatów 561 26
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu 147 4
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 445 26
Ogółem 1 213 57

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 517 238 46% 279 54%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 3 613 1 677 46% 1 936 54%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 1 039 493 47% 546 53%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 3 164 1 456 46% 1 708 54%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 5 874 2 288 39% 3 586 61%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta 198 44 22% 154 78%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza 265 62 23% 203 77%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na prezydenta 42 8 19% 34 81%
Ogółem 14 712 6 266 43% 8 446 57%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku kandydatów do sejmiku województwa 48 47 49
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów 50 49 52
Średnia wieku kandydatów do rad miast na prawach powiatu 47 47 46
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 48 47 49
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 48 47 49
Średnia wieku kandydatów na wójta 49 47 50
Średnia wieku kandydatów na burmistrza 49 48 50
Średnia wieku kandydatów na prezydenta 47 45 47
Ogółem 48 47 49

Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 1 182 469 40% 713 60%
30-39 3 012 1 421 47% 1 591 53%
40-59 6 698 3 051 46% 3 647 54%
60+ 3 315 1 211 37% 2 104 63%
Ogółem 14 207 6 152 43% 8 055 57%

Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 9 0 0% 9 100%
30-39 90 21 23% 69 77%
40-59 334 84 25% 250 75%
60+ 72 9 13% 63 88%
Ogółem 505 114 23% 391 77%