Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 974 567
Wyborców 791 991
Obwodów 719
 • Wybory do Sejmiku Województwa Lubuskiego
 • Wyniki głosowania do sejmiku
 • Wyniki wyborów do sejmiku
 • Geografia

Geografia

Powiaty

Powiaty Liczba Liczba Liczba wybieranych
Mieszkańców Wyborców Obwodów Okręgów wyborczych rad powiatów Gmin Wójtów Burmistrzów Prezydentów
Ogółem w tym:
pow. 20 tys. do 20 tys.
gorzowskigorzowski 69 346 55 142 61 4 7 0 7 5 2 0
krosznienzskikrośnieński 53 734 43 873 50 4 7 0 7 5 2 0
miezdzyrzeckimiędzyrzecki 56 613 46 019 56 4 6 1 5 3 3 0
nowosolskinowosolski 83 159 67 846 53 4 8 1 7 3 4 1
slzubickisłubicki 45 389 36 596 35 3 5 0 5 1 4 0
strzelecko-drezdeneckistrzelecko-drezdenecki 48 594 39 289 40 3 5 0 5 2 3 0
sulezcinzskisulęciński 34 736 27 655 36 3 5 0 5 2 3 0
szwiebodzinzskiświebodziński 54 249 43 632 37 3 6 1 5 4 2 0
zielonogozrskizielonogórski 72 754 59 399 51 5 9 1 8 4 5 0
zzzaganzskiżagański 76 988 63 003 57 4 9 2 7 4 5 0
zzzarskiżarski 94 249 76 894 67 4 10 1 9 6 4 0
wschowskiwschowski 38 430 30 855 32 2 3 1 2 0 3 0
Podsumowanie 728 241 590 203 575 43 80 8 72 39 40 1

Miasta na prawach powiatu

Miasto Liczba
Obwodów Okręgów Mandatów Komitetów Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
miasto gorzozw wielkopolskiMiasto Gorzów Wielkopolski 68 5 25 25 175
miasto zielona gozraMiasto Zielona Góra 76 5 25 25 170

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 miasto Gorzów Wielkopolski; powiaty: strzelecko-drezdenecki, gorzowski 7 189 520 10 74
0.0000020000Nr 2 powiaty: świebodziński, sulęciński, słubicki, międzyrzecki 6 153 891 8 59
0.0000030000Nr 3 powiaty: żarski, krośnieński 5 120 756 9 60
0.0000040000Nr 4 miasto Zielona Góra, powiat zielonogórski 6 166 089 9 65
0.0000050000Nr 5 powiaty: wschowski, żagański, nowosolski 6 161 699 9 63
Podsumowanie 30 791 955 45 321

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5
1 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 9 8 7 8 8 40
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 9 8 7 8 8 40
3 KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI KW PARTIA ZIELONI 6 8 6 7 6 33
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 9 8 7 8 8 40
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM KKW SLD LEWICA RAZEM 9 8 7 8 8 40
6 KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM KW RAZEM 5 6 7 7 6 31
7 KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP KW RUCH NARODOWY RP 5 5 5 6 5 26
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 KWW KUKIZ'15 5 7 5 6 23
9 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE 8 8
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 9 8 7 8 8 40

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 189 378 97 606 97 708 51.59% 0.05159
91 609 93.76% 0.09376
Tak
2 154 064 81 757 81 569 52.94% 0.05294
74 164 90.92% 0.09092
Tak
3 120 709 60 864 60 821 50.39% 0.05039
56 337 92.63% 0.09263
Tak
4 166 255 91 534 91 309 54.92% 0.05492
87 364 95.68% 0.09568
Tak
5 161 841 82 769 82 708 51.10% 0.0511
75 884 91.75% 0.09175
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
1 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 50 764 40 13.17% 0.01317
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 47 919 40 12.43% 0.01243
3 KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI 10 112 33 2.62% 0.00262
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 115 294 40 29.92% 0.02992
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 36 941 40 9.59% 0.00959
6 KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM 6 623 31 1.72% 0.00172
7 KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP 6 435 26 1.67% 0.00167
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 12 391 23 3.22% 0.00322
9 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE 2 132 8 0.55% 0.00055
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 96 747 40 25.11% 0.02511

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych Udział w podziale mandatów
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
1 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 50 764 40 4 13.17% 0.01317
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 47 919 40 4 12.43% 0.01243
Tak
3 KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI 10 112 33 0 2.62% 0.00262
Nie
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 115 294 40 11 29.92% 0.02992
Tak
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 36 941 40 2 9.59% 0.00959
Tak
6 KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM 6 623 31 0 1.72% 0.00172
Nie
7 KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP 6 435 26 0 1.67% 0.00167
Nie
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 12 391 23 0 3.22% 0.00322
Nie
9 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE 2 132 8 0 0.55% 0.00055
Nie
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 96 747 40 9 25.11% 0.02511
Tak

Sejmik Województwa Lubuskiego - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 1 1 DOMARADZKI Mariusz Karol 2 138 2.33% 0.00233
Nie
1 1 2 DOMBEK Katarzyna Joanna 983 1.07% 0.00107
Nie
1 1 3 SASKA Tomasz Piotr 396 0.43% 0.00043
Nie
1 1 4 WÓJCIK Mariusz Grzegorz 875 0.96% 0.00096
Nie
1 1 5 PRZYBYŁA Franciszek Paweł 217 0.24% 0.00024
Nie
1 1 6 CHILIŃSKA-WACHOWIAK Sylwia Irena 557 0.61% 0.00061
Nie
1 1 7 BIERNACKA Wioleta Alicja 605 0.66% 0.00066
Nie
1 1 8 PIELECH Marta Halina 647 0.71% 0.00071
Nie
1 1 9 STOLARSKI Władysław 410 0.45% 0.00045
Nie
1 2 1 ŚWIREPO Jan 4 335 4.73% 0.00473
Tak
1 2 2 SZUMNA Wanda Elżbieta 802 0.88% 0.00088
Nie
1 2 3 ŚLIWIŃSKI Jarosław 803 0.88% 0.00088
Nie
1 2 4 STROJNOWSKA Bogusława Aleksandra 879 0.96% 0.00096
Nie
1 2 5 WALOCH Jakub Karol 653 0.71% 0.00071
Nie
1 2 6 RZECZYCKA-WIĘCKOWSKA Magdalena Bożena 410 0.45% 0.00045
Nie
1 2 7 GUHL Helena Maria 260 0.28% 0.00028
Nie
1 2 8 SURMA Zbigniew Tomasz 366 0.40% 0.0004
Nie
1 2 9 RYL Władysław 674 0.74% 0.00074
Nie
1 3 1 TWAROGAL Monika Anna 488 0.53% 0.00053
Nie
1 3 2 PRZYBYLSKI Mirosław Stanisław 119 0.13% 0.00013
Nie
1 3 3 KOŁODZIEJ Irena Zofia 253 0.28% 0.00028
Nie
1 3 4 KACZMAREK Błażej Franciszek 209 0.23% 0.00023
Nie
1 3 5 ANIŚKO Julia Anna 194 0.21% 0.00021
Nie
1 3 6 CAŁUS Jan 241 0.26% 0.00026
Nie
1 4 1 WIERCHOWICZ Jerzy 10 452 11.41% 0.01141
Tak
1 4 2 MARCINKIEWICZ Mirosław 3 671 4.01% 0.00401
Tak
1 4 3 SYNOWIEC Anna 7 719 8.43% 0.00843
Tak
1 4 4 HARASIMOWICZ Hubert Edward 3 089 3.37% 0.00337
Nie
1 4 5 PIETRUSZAK Wiesław 2 091 2.28% 0.00228
Nie
1 4 6 CEGIELNIK Andrzej 514 0.56% 0.00056
Nie
1 4 7 KONASZEWICZ-KNOBEL Katarzyna Iwona 559 0.61% 0.00061
Nie
1 4 8 SZEWCZYK Danuta 807 0.88% 0.00088
Nie
1 4 9 SUROWIEC Marzanna Maria 1 561 1.70% 0.0017
Nie
1 5 1 JĘDRZEJCZAK Tadeusz 6 728 7.34% 0.00734
Tak
1 5 2 CABEL Lech Jerzy 867 0.95% 0.00095
Nie
1 5 3 MICZAŁ Katarzyna Anna 321 0.35% 0.00035
Nie
1 5 4 KUCZYŃSKI Maciej Jakub 328 0.36% 0.00036
Nie
1 5 5 MYSONA Elżbieta 314 0.34% 0.00034
Nie
1 5 6 WŁODARCZAK Zbigniew Marian 180 0.20% 0.0002
Nie
1 5 7 RAKSA Iwona Marzena 199 0.22% 0.00022
Nie
1 5 8 CHMIELNIK Teresa Wanda 244 0.27% 0.00027
Nie
1 5 9 MALENDOWSKI Janusz Józef 169 0.18% 0.00018
Nie
1 6 1 SZMYTKOWSKI Michał Paweł 797 0.87% 0.00087
Nie
1 6 2 DREWNIAK Marta Katarzyna 437 0.48% 0.00048
Nie
1 6 3 BOCIAŃSKA Paula Iwona 168 0.18% 0.00018
Nie
1 6 4 GNIEWA Patryk Maciej 72 0.08% 8.0E-5
Nie
1 6 5 ROŻEK Eugeniusz 156 0.17% 0.00017
Nie
1 7 1 MAJCHRZAK Maciej Filip 558 0.61% 0.00061
Nie
1 7 2 TOMIUK Aleksandra 104 0.11% 0.00011
Nie
1 7 3 KOŚCIUK Krzysztof 96 0.10% 0.0001
Nie
1 7 4 PETECKI Mariusz Marek 64 0.07% 7.0E-5
Nie
1 7 5 SZYMKO Izabela Weronika 155 0.17% 0.00017
Nie
1 8 1 GROC Artur Dariusz 920 1.00% 0.001
Nie
1 8 2 DOPIERAŁA Witold Ludwik 640 0.70% 0.0007
Nie
1 8 3 KRÓL Dorota Katarzyna 875 0.96% 0.00096
Nie
1 8 4 DOBROWOLSKI Dariusz Paweł 404 0.44% 0.00044
Nie
1 8 5 WICZKOWSKA Edyta 355 0.39% 0.00039
Nie
1 9 1 ŁOPATOWSKI Krzysztof Michał 855 0.93% 0.00093
Nie
1 9 2 KWILECKI Arkadiusz 179 0.20% 0.0002
Nie
1 9 3 ŁOPATOWSKI Bartłomiej Zbigniew 222 0.24% 0.00024
Nie
1 9 4 SUBOCZ Katarzyna Anna 132 0.14% 0.00014
Nie
1 9 5 SUBOCZ Ewelina 116 0.13% 0.00013
Nie
1 9 6 JEŻEWSKI Łukasz Paweł 96 0.10% 0.0001
Nie
1 9 7 PISZCZYK Jan Daniel 86 0.09% 9.0E-5
Nie
1 9 8 LEGAN Agnieszka Edyta 446 0.49% 0.00049
Nie
1 10 1 SURMACZ Marek Tomasz 10 097 11.02% 0.01102
Tak
1 10 2 PŁONKA Elżbieta Teresa 5 805 6.34% 0.00634
Tak
1 10 3 GAJDA Leszek Józef 1 718 1.88% 0.00188
Nie
1 10 4 DZIDUCH Roman 1 436 1.57% 0.00157
Nie
1 10 5 DAJCZAK Zofia Alicja 2 106 2.30% 0.0023
Nie
1 10 6 GROCHALA Agnieszka Jadwiga 1 130 1.23% 0.00123
Nie
1 10 7 SENGER Marzanna 563 0.61% 0.00061
Nie
1 10 8 RAWA Ewa Janina 1 068 1.17% 0.00117
Nie
1 10 9 MADEJ Ireneusz Marian 2 426 2.65% 0.00265
Nie
2 1 1 LEWICKI Patryk Józef 3 107 4.19% 0.00419
Nie
2 1 2 LESICKI Dariusz Marek 598 0.81% 0.00081
Nie
2 1 3 KAPICA Ryszard Piotr 659 0.89% 0.00089
Nie
2 1 4 GÓRA Gabriela Danuta 950 1.28% 0.00128
Nie
2 1 5 BOGUTA Jerzy Sylwester 525 0.71% 0.00071
Nie
2 1 6 SUCHECKA Bogumiła Małgorzata 685 0.92% 0.00092
Nie
2 1 7 CEJBA Grażyna Marzena 483 0.65% 0.00065
Nie
2 1 8 PALUCH Robert 671 0.90% 0.0009
Nie
2 2 1 DEREŃ Grażyna 2 138 2.88% 0.00288
Nie
2 2 2 KOŁODZIEJ Zbigniew Jan 4 379 5.90% 0.0059
Tak
2 2 3 DEPTUCH Bogusława Gabriela 581 0.78% 0.00078
Nie
2 2 4 PROCHERA Szymon 922 1.24% 0.00124
Nie
2 2 5 JAŻDŻEWSKA Małgorzata 481 0.65% 0.00065
Nie
2 2 6 JEDNOSZEWSKI Edward 775 1.04% 0.00104
Nie
2 2 7 PIETROW Leonard Artur 791 1.07% 0.00107
Nie
2 2 8 KRZYCH Robert Krzysztof 1 341 1.81% 0.00181
Nie
2 3 1 ANIŚKO Tomasz Witold 798 1.08% 0.00108
Nie
2 3 2 MALISZEWSKA-KULIKOWSKA Mirosława Anna 377 0.51% 0.00051
Nie
2 3 3 POHOLSKI Adam Piotr 195 0.26% 0.00026
Nie
2 3 4 LECHERT Maria 368 0.50% 0.0005
Nie
2 3 5 KACZMAREK Bartosz Tadeusz 254 0.34% 0.00034
Nie
2 3 6 BOGUSZ Dorota Magdalena 255 0.34% 0.00034
Nie
2 3 7 JERMACZEK Andrzej Krzysztof 127 0.17% 0.00017
Nie
2 3 8 MUSIAŁ Mariusz Andrzej 317 0.43% 0.00043
Nie
2 4 1 JABŁOŃSKI Marcin Artur 6 181 8.33% 0.00833
Tak
2 4 2 FEDKO Edward Jan 5 536 7.46% 0.00746
Tak
2 4 3 JAMNIUK Franciszek 2 131 2.87% 0.00287
Nie
2 4 4 KOZAK Elżbieta 1 445 1.95% 0.00195
Nie
2 4 5 OSOS Irena 2 464 3.32% 0.00332
Nie
2 4 6 LEBIEDŹ Halina Urszula 553 0.75% 0.00075
Nie
2 4 7 WDOWIAK Agata Małgorzata 1 303 1.76% 0.00176
Nie
2 4 8 ZABOROWSKI Bogusław Michał 2 983 4.02% 0.00402
Nie
2 5 1 JAWORSKA Maria 2 502 3.37% 0.00337
Tak
2 5 2 JARMUŻEK Piotr Robert 1 944 2.62% 0.00262
Nie
2 5 3 STUPIEŃKO Zygmunt Czesław 1 113 1.50% 0.0015
Nie
2 5 4 CZAJKOWSKI Henryk Franciszek 303 0.41% 0.00041
Nie
2 5 5 RESZEL Tomasz Paweł 492 0.66% 0.00066
Nie
2 5 6 IWANICKA Karolina 499 0.67% 0.00067
Nie
2 5 7 MAŁECKI Jacek Roman 218 0.29% 0.00029
Nie
2 5 8 WALCZAK Iwona 1 429 1.93% 0.00193
Nie
2 6 1 ŁYSIAK Bernard Krzysztof 478 0.64% 0.00064
Nie
2 6 2 PACHOLCZYK Małgorzata Grażyna 156 0.21% 0.00021
Nie
2 6 3 WIŚNIEWSKI Robert Paweł 215 0.29% 0.00029
Nie
2 6 4 RAJKIEWICZ Katarzyna 147 0.20% 0.0002
Nie
2 6 5 ANISZKIEWICZ Patryk Marian 70 0.09% 9.0E-5
Nie
2 6 6 CIEŚLAK Teresa Grażyna 399 0.54% 0.00054
Nie
2 7 1 RUTKOWSKI Grzegorz Dariusz 981 1.32% 0.00132
Nie
2 7 2 OPAŁKA Maria 267 0.36% 0.00036
Nie
2 7 3 SZYMAŃSKI Piotr Jan 466 0.63% 0.00063
Nie
2 7 4 LENART Hanna Maria 174 0.23% 0.00023
Nie
2 7 5 KARBOWSKI Kamil 118 0.16% 0.00016
Nie
2 10 1 MOTOWIDEŁKO Bogusław 6 013 8.11% 0.00811
Tak
2 10 2 HATKA Helena 3 744 5.05% 0.00505
Tak
2 10 3 GRABAREK Grzegorz 2 384 3.21% 0.00321
Nie
2 10 4 FABIANOWICZ Zenon 1 531 2.06% 0.00206
Nie
2 10 5 MICHALIK Monika Ewa 1 291 1.74% 0.00174
Nie
2 10 6 TOPOLSKA Maria Teresa 773 1.04% 0.00104
Nie
2 10 7 KUZIO Waldemar 453 0.61% 0.00061
Nie
2 10 8 STUPIENKO Józef Jan 1 631 2.20% 0.0022
Nie
3 1 1 MEJZA Łukasz 8 140 14.45% 0.01445
Tak
3 1 2 MACIUSZONEK Wacław Jan 1 365 2.42% 0.00242
Tak
3 1 3 LECH Agnieszka Anna 626 1.11% 0.00111
Nie
3 1 4 MARCINIAK Anna Aneta 261 0.46% 0.00046
Nie
3 1 5 KOWAL Bożena Teresa 471 0.84% 0.00084
Nie
3 1 6 MUZYKA Sławomir 933 1.66% 0.00166
Nie
3 1 7 KAMYSZEK Kacper 831 1.48% 0.00148
Nie
3 2 1 CHINALSKA Anna 3 400 6.04% 0.00604
Tak
3 2 2 FIEDLER Gabriela Anna 530 0.94% 0.00094
Nie
3 2 3 CZEREPKO Iwona Agnieszka 1 215 2.16% 0.00216
Nie
3 2 4 PADUSZYŃSKI Zdzisław Franciszek 536 0.95% 0.00095
Nie
3 2 5 SZYMAŃSKA Małgorzata Bogumiła 319 0.57% 0.00057
Nie
3 2 6 GEMBARA Andrzej Janusz 749 1.33% 0.00133
Nie
3 2 7 SZAFRAŃSKI Maciej Jan 379 0.67% 0.00067
Nie
3 3 1 RAPACZ Alina Maria 1 565 2.78% 0.00278
Nie
3 3 2 WOJTASIK Marzena Katarzyna 121 0.21% 0.00021
Nie
3 3 3 PRZEKOTA Marcin Artur 70 0.12% 0.00012
Nie
3 3 4 STOKWISZEWSKI Artur Mariusz 113 0.20% 0.0002
Nie
3 3 5 GAWLICKA Urszula 166 0.29% 0.00029
Nie
3 3 6 WOJTASIK Paweł Mateusz 79 0.14% 0.00014
Nie
3 4 1 CIEŚLAK Marek 4 086 7.25% 0.00725
Tak
3 4 2 ŚWITALSKI Grzegorz 1 826 3.24% 0.00324
Nie
3 4 3 SUJAK Radosław Zenon 1 870 3.32% 0.00332
Nie
3 4 4 GRUBIZNA Urszula Idja 1 598 2.84% 0.00284
Nie
3 4 5 WERSTLER Sylwia Anna 944 1.68% 0.00168
Nie
3 4 6 DOWHAN Beata 767 1.36% 0.00136
Nie
3 4 7 MROCZEK Maciej Zbigniew 637 1.13% 0.00113
Nie
3 5 1 WONTOR Bogusław Tadeusz 2 101 3.73% 0.00373
Nie
3 5 2 NIEKAŁO Krzysztof 995 1.77% 0.00177
Nie
3 5 3 RAFALSKI Rafał 1 485 2.64% 0.00264
Nie
3 5 4 ŻYCHOWSKA Beata Alicja 452 0.80% 0.0008
Nie
3 5 5 JESSA Krystyna 214 0.38% 0.00038
Nie
3 5 6 IZDEBSKA Alina Greta 326 0.58% 0.00058
Nie
3 5 7 BARTNIK Mirosław Stanisław 383 0.68% 0.00068
Nie
3 6 1 GARGUL Anna 200 0.36% 0.00036
Nie
3 6 2 KACZMAREK Tomasz 453 0.80% 0.0008
Nie
3 6 3 MÖHRING Ewa Janina 35 0.06% 6.0E-5
Nie
3 6 4 ROSIAK Piotr 120 0.21% 0.00021
Nie
3 6 5 SNOPEK Leokadia 39 0.07% 7.0E-5
Nie
3 6 6 KOŚMICKI Jacek 20 0.04% 4.0E-5
Nie
3 6 7 SZCZEPAŃSKI Mateusz 98 0.17% 0.00017
Nie
3 7 1 PISZCZEK Arkadiusz Andrzej 346 0.61% 0.00061
Nie
3 7 2 BUJAKOWSKI Dariusz Artur 177 0.31% 0.00031
Nie
3 7 3 MATUSZEWSKA Magdalena Monika 152 0.27% 0.00027
Nie
3 7 4 CHOLEWIŃSKI Piotr Marek 141 0.25% 0.00025
Nie
3 7 5 BEDNARCZYK Małgorzata Elżbieta 108 0.19% 0.00019
Nie
3 8 1 BUŁAJ Maciej Andrzej 663 1.18% 0.00118
Nie
3 8 2 SZYMCZAK Rafał Marek 798 1.42% 0.00142
Nie
3 8 3 ZDÓNEK Natalia Lucyna 356 0.63% 0.00063
Nie
3 8 4 LATKOWSKA Katarzyna Janina 160 0.28% 0.00028
Nie
3 8 5 SZYMCZAK Iwona Anna 261 0.46% 0.00046
Nie
3 8 6 BOCHAŃSKI Piotr Bartłomiej 101 0.18% 0.00018
Nie
3 8 7 WOŹNIAK Piotr Marek 322 0.57% 0.00057
Nie
3 10 1 ARDELLI Tadeusz 5 365 9.52% 0.00952
Tak
3 10 2 BAKALARZ Bogdan Adam 1 789 3.18% 0.00318
Nie
3 10 3 KACZMAREK-SKÓRA Krystyna 1 512 2.68% 0.00268
Nie
3 10 4 MAJ Agnieszka Barbara 1 227 2.18% 0.00218
Nie
3 10 5 SZYMAŃSKI Krzysztof Józef 912 1.62% 0.00162
Nie
3 10 6 KICHARD Krzysztof Piotr 270 0.48% 0.00048
Nie
3 10 7 ŚPIEWAK Wanda Janina 1 159 2.06% 0.00206
Nie
4 1 1 HARĘŹLAK Wioleta Elżbieta 6 342 7.26% 0.00726
Tak
4 1 2 SIKORA Krzysztof Ryszard 1 215 1.39% 0.00139
Nie
4 1 3 GRYKO Lidia 2 009 2.30% 0.0023
Nie
4 1 4 LEWICKI Sławomir 304 0.35% 0.00035
Nie
4 1 5 MAŁOSZYC Edyta Kazimiera 348 0.40% 0.0004
Nie
4 1 6 RĄCZKA Dariusz Piotr 725 0.83% 0.00083
Nie
4 1 7 RUSAK Jan Janusz 361 0.41% 0.00041
Nie
4 1 8 KUBICKI Robert Szczęsny 1 635 1.87% 0.00187
Nie
4 2 1 FIEDOROWICZ Czesław 4 415 5.05% 0.00505
Nie
4 2 2 MYŚLIWIEC Stanisław 566 0.65% 0.00065
Nie
4 2 3 GRUPA Bronisława Regina 324 0.37% 0.00037
Nie
4 2 4 OKOPIEŃ Stanisław 863 0.99% 0.00099
Nie
4 2 5 ŁAGODA Anna Maria 281 0.32% 0.00032
Nie
4 2 6 WRÓBLEWSKA Brygida 581 0.67% 0.00067
Nie
4 2 7 JANIK Tomasz Krzysztof 122 0.14% 0.00014
Nie
4 2 8 KUBICKI Jarosław Piotr 433 0.50% 0.0005
Nie
4 3 1 ŻELECH Kajetan 628 0.72% 0.00072
Nie
4 3 2 MAKOWSKA Magdalena Urszula 223 0.26% 0.00026
Nie
4 3 3 CZECHOWSKI Paweł Adrian 145 0.17% 0.00017
Nie
4 3 4 ANIŚKO Anna Izabela 128 0.15% 0.00015
Nie
4 3 5 SZPAK Jarosław 350 0.40% 0.0004
Nie
4 3 6 DREWNIAK Ewa 191 0.22% 0.00022
Nie
4 3 7 SALIK Władysław 63 0.07% 7.0E-5
Nie
4 4 1 POLAK Elżbieta Anna 21 431 24.53% 0.02453
Tak
4 4 2 MROZEK Aleksandra 2 157 2.47% 0.00247
Tak
4 4 3 CIEMNOCZOŁOWSKI Sebastian Sylwester 3 354 3.84% 0.00384
Tak
4 4 4 PAJĄK Tadeusz 2 026 2.32% 0.00232
Nie
4 4 5 MAKARSKA Alicja 1 362 1.56% 0.00156
Nie
4 4 6 SZYMAŃSKI Krzysztof Seweryn 734 0.84% 0.00084
Nie
4 4 7 WALENCIK Mirosław Jan 948 1.09% 0.00109
Nie
4 4 8 MARCHEWKA Mariusz 1 194 1.37% 0.00137
Nie
4 5 1 WONTOR Tomasz Paweł 4 217 4.83% 0.00483
Nie
4 5 2 BURDA Bogumiła 854 0.98% 0.00098
Nie
4 5 3 RZEŹNIK Jerzy 313 0.36% 0.00036
Nie
4 5 4 SYBIS-JEŻ Aneta Nina 460 0.53% 0.00053
Nie
4 5 5 CYGAŃSKI Zbigniew Władysław 472 0.54% 0.00054
Nie
4 5 6 BOHAREWICZ Agnieszka Anna 190 0.22% 0.00022
Nie
4 5 7 SOBOLEWSKA Joanna Henryka 237 0.27% 0.00027
Nie
4 5 8 FEDOROWICZ Teresa 403 0.46% 0.00046
Nie
4 6 1 RUSZKOWSKA Adrianna 641 0.73% 0.00073
Nie
4 6 2 KACZMAR Krzysztof 259 0.30% 0.0003
Nie
4 6 3 PIOTROWICZ Emilia Agnieszka 144 0.16% 0.00016
Nie
4 6 4 PACHOLCZYK Sławomir 44 0.05% 5.0E-5
Nie
4 6 5 SZMYTKOWSKA Anna Maria 120 0.14% 0.00014
Nie
4 6 6 GALANTOWICZ Miłosz Zbigniew 64 0.07% 7.0E-5
Nie
4 6 7 NOWAKOWSKI Adam 110 0.13% 0.00013
Nie
4 7 1 DAJWORSKA Aldona Zaina 408 0.47% 0.00047
Nie
4 7 2 PACHNIK-ŁODZIŃSKA Beata Zofia 245 0.28% 0.00028
Nie
4 7 3 OSTROWSKI Krzysztof 217 0.25% 0.00025
Nie
4 7 4 KLIMCZAK Kamil Przemysław 84 0.10% 0.0001
Nie
4 7 5 MASTERNAK Agnieszka Janina 84 0.10% 0.0001
Nie
4 7 6 KUCHARSKI Artur Jerzy 175 0.20% 0.0002
Nie
4 8 1 KOWALSKI Sławomir 1 573 1.80% 0.0018
Nie
4 8 2 KUNA Anna Teresa 855 0.98% 0.00098
Nie
4 8 3 RAŹNY Grzegorz Jerzy 418 0.48% 0.00048
Nie
4 8 4 PIWECKI Józef Stefan 240 0.27% 0.00027
Nie
4 8 5 BOCK Adrianna Beata 299 0.34% 0.00034
Nie
4 10 1 KOŚCIK Zbigniew 9 838 11.26% 0.01126
Tak
4 10 2 ŁATWIŃSKI Kazimierz 3 020 3.46% 0.00346
Tak
4 10 3 TOROŃ-FÓRMANEK Barbara Violetta 984 1.13% 0.00113
Nie
4 10 4 BADACH-ROGOWSKI Roman Wiesław 707 0.81% 0.00081
Nie
4 10 5 DROZD Władysław 848 0.97% 0.00097
Nie
4 10 6 KAPUSTA Bożena 1 421 1.63% 0.00163
Nie
4 10 7 CZERWIŃSKA Grażyna Teresa 935 1.07% 0.00107
Nie
4 10 8 KOZAKIEWICZ Ryszard Aleksander 1 027 1.18% 0.00118
Nie
5 1 1 KOWAL Sławomir Jan 4 273 5.63% 0.00563
Tak
5 1 2 OGRODNIK Andrzej Jacek 1 602 2.11% 0.00211
Nie
5 1 3 MORYTO Jarosław Tomasz 1 445 1.90% 0.0019
Nie
5 1 4 KUREK Lilianna Dorota 698 0.92% 0.00092
Nie
5 1 5 JERSAK Karol Piotr 991 1.31% 0.00131
Nie
5 1 6 ZUBRZYCKA Małgorzata Bożena 464 0.61% 0.00061
Nie
5 1 7 CICHOMSKA-CAPIŃSKA Violetta Izabela 441 0.58% 0.00058
Nie
5 1 8 OSTROWSKI Henryk Ryszard 778 1.03% 0.00103
Nie
5 2 1 TOMCZYSZYN Stanisław 5 049 6.65% 0.00665
Tak
5 2 2 POLAK Elżbieta Olga 3 357 4.42% 0.00442
Nie
5 2 3 SUSZYŃSKI Józef 1 001 1.32% 0.00132
Nie
5 2 4 CZAJKOWSKA Dorota Danuta 552 0.73% 0.00073
Nie
5 2 5 WITYŃSKA Urszula Stanisława 535 0.71% 0.00071
Nie
5 2 6 WICHER Elżbieta 404 0.53% 0.00053
Nie
5 2 7 KOMAR Anna Sylwia 553 0.73% 0.00073
Nie
5 2 8 CHUDY Roman Edward 1 165 1.54% 0.00154
Nie
5 3 1 MUSZYŃSKI Adrian Jacek 591 0.78% 0.00078
Nie
5 3 2 GRABOWY Paulina 348 0.46% 0.00046
Nie
5 3 3 BANASIK Iwona 349 0.46% 0.00046
Nie
5 3 4 WOŹNIAK Justyna 453 0.60% 0.0006
Nie
5 3 5 WIERZCHOSŁAWSKI Roman Marek 197 0.26% 0.00026
Nie
5 3 6 MAŁACHOWSKI Stanisław 137 0.18% 0.00018
Nie
5 4 1 POTĘGA Grzegorz Michał 5 672 7.47% 0.00747
Tak
5 4 2 DYTKO Bogusław Kazimierz 2 493 3.29% 0.00329
Nie
5 4 3 CHODOROWSKI Ryszard 1 535 2.02% 0.00202
Nie
5 4 4 LASKOWSKA-TRZECIAK Beata 1 215 1.60% 0.0016
Nie
5 4 5 DRGAS Regina Anna 664 0.88% 0.00088
Nie
5 4 6 GANCZAR Stanisława 1 113 1.47% 0.00147
Nie
5 4 7 DZIŻA Elżbieta Felicja 526 0.69% 0.00069
Nie
5 4 8 KULCZYCKA Beata Katarzyna 4 083 5.38% 0.00538
Tak
5 5 1 GOŹDZIEJEWSKI Zdzisław Tadeusz 835 1.10% 0.0011
Nie
5 5 2 KĄKALEC Tadeusz 845 1.11% 0.00111
Nie
5 5 3 KAŁUSKI Maciej 570 0.75% 0.00075
Nie
5 5 4 RAU Emil 1 011 1.33% 0.00133
Nie
5 5 5 WILCZYŃSKA Bogumiła 534 0.70% 0.0007
Nie
5 5 6 ZAWADZKA Zofia Krystyna 702 0.93% 0.00093
Nie
5 5 7 MOLENDA Halina 410 0.54% 0.00054
Nie
5 5 8 PAŃTAK Kazimierz 1 082 1.43% 0.00143
Nie
5 6 1 SMARDZEWSKI Bogusław Stanisław 334 0.44% 0.00044
Nie
5 6 2 SMARDZEWSKA Łucja 115 0.15% 0.00015
Nie
5 6 3 FILIPEK Michał 254 0.33% 0.00033
Nie
5 6 4 MAZUREK Agnieszka Maria 287 0.38% 0.00038
Nie
5 6 5 SNOPEK Zdzisław 73 0.10% 0.0001
Nie
5 6 6 HALASZ Dorota 118 0.16% 0.00016
Nie
5 7 1 JABŁOŃSKI Henryk 557 0.73% 0.00073
Nie
5 7 2 SUDNIK Paweł Andrzej 213 0.28% 0.00028
Nie
5 7 3 KLIMCZAK Monika Małgorzata 242 0.32% 0.00032
Nie
5 7 4 MISZCZAK Grzegorz Przemysław 149 0.20% 0.0002
Nie
5 7 5 KUCHARSKA Bernadetta Aleksandra 154 0.20% 0.0002
Nie
5 8 1 HOLC Konrad Wiesław 934 1.23% 0.00123
Nie
5 8 2 ZAPOLSKI Sebastian 901 1.19% 0.00119
Nie
5 8 3 URBAN Aleksandra Monika 620 0.82% 0.00082
Nie
5 8 4 OTTO-MAJEWSKA Natalia Milena 328 0.43% 0.00043
Nie
5 8 5 HOLC-JANIKULA Kamila Zofia 125 0.16% 0.00016
Nie
5 8 6 BEJENKA Marek 243 0.32% 0.00032
Nie
5 10 1 GOŚNIOWSKA-KOLA Małgorzata Barbara 7 691 10.14% 0.01014
Tak
5 10 2 PALUCH-SŁOWIŃSKA Małgorzata Beata 4 146 5.46% 0.00546
Tak
5 10 3 BALCERZAK Klaudiusz 3 392 4.47% 0.00447
Nie
5 10 4 GANCARZ Ewa Danuta 2 338 3.08% 0.00308
Nie
5 10 5 KLIMEK Tomasz 925 1.22% 0.00122
Nie
5 10 6 SŁOMIŃSKI Leszek 903 1.19% 0.00119
Nie
5 10 7 ZAMIATAŁA Stanisław 361 0.48% 0.00048
Nie
5 10 8 BORKOWSKA Patrycja Janina 1 808 2.38% 0.00238
Nie
 • Statystyka list kandydatów
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Województwo Lubuskie - ogółem 95 1 542 1 167 974 567 791 991 719 39 40 3
powiaty 12 214 43 728 241 590 203 575
Gminy ogółem 80 1 248 1 109 728 241 590 203 575 39 40 3
w tym:
   Gminy powyżej 20 000 mieszkańców 8 168 29 215 776 176 405 137 0 7 3
   Gminy do 20 000 mieszkańców 72 1 080 1 080 512 465 413 798 438 39 33 0
Miasta na prawach powiatu 2 50 10 246 326 201 788 144 2

Statystyka list kandydatów

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba
List rad
Zarejestrowane listy do sejmików województw 45 1
Zarejestrowane listy do rad powiatów 240 12
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu 50 2
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 177 8
Ogółem 512 23

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 321 143 45% 178 55%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 1 600 737 46% 863 54%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 345 161 47% 184 53%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 1 243 569 46% 674 54%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 2 868 1 164 41% 1 704 59%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta 101 24 24% 77 76%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza 116 23 20% 93 80%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na prezydenta 14 2 14% 12 86%
Ogółem 6 377 2 774 44% 3 603 57%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku kandydatów do sejmiku województwa 50 49 50
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów 51 49 53
Średnia wieku kandydatów do rad miast na prawach powiatu 48 50 46
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 49 48 50
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 48 47 49
Średnia wieku kandydatów na wójta 50 50 50
Średnia wieku kandydatów na burmistrza 51 51 51
Średnia wieku kandydatów na prezydenta 47 44 48
Ogółem 50 49 50

Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 464 200 43% 264 57%
30-39 1 292 615 48% 677 52%
40-59 3 020 1 349 45% 1 671 55%
60+ 1 601 610 38% 991 62%
Ogółem 6 377 2 774 44% 3 603 57%

Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 5 0 0% 5 100%
30-39 32 5 16% 27 84%
40-59 143 34 24% 109 76%
60+ 51 10 20% 41 80%
Ogółem 231 49 21% 182 79%