Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 34 847
Wyborców 27 941
Obwodów 36
  • Geografia
  • Wybory do Rady Powiatu Sulęcińskiego

Geografia

Gminy

Miasto Liczba
Obwodów Okręgów Mandatów Komitetów Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
gmina krzeszyceGmina Krzeszyce 3 15 15 98 49 49
gmina lubniewiceGmina Lubniewice 4 15 15 122 61 61
gmina slzonzskGmina Słońsk 5 15 15 106 53 53
gmina sulezcinGmina Sulęcin 17 15 15 104 52 52
gmina torzymGmina Torzym 7 15 15 92 46 46

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Gmina Lubniewice, Gmina Sulęcin 8 14 863 5 49
0.0000020000Nr 2 Gmina Krzeszyce, Gmina Słońsk 4 7 616 5 27
0.0000030000Nr 3 Gmina Torzym 3 5 462 5 25
Podsumowanie 15 27 941 15 101

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3
1 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 10 6 5 21
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 9 6 5 20
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM POWIATU SULĘCIŃSKIEGO KWW FORUM POWIATU SULĘCIŃSKIEGO 10 6 5 21
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE GMIN KWW POROZUMIENIE GMIN 10 6 5 21
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE I ROZWÓJ ZIEMI SULĘCIŃSKIEJ KWW POROZUMIENIE I ROZWÓJ ZIEMI SULĘCIŃSKIEJ 10 3 5 18
  • Statystyka list kandydatów
  • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Powiat Sulęciński - ogółem 6 90 78 34 847 27 941 36 2 3
Gminy ogółem 5 75 75 34 847 27 941 36 2 3
w tym:
   Gminy powyżej 20 000 mieszkańców 0 0 0
   Gminy do 20 000 mieszkańców 5 75 75 34 847 27 941 36 2 3 0

Statystyka list kandydatów

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba
List rad
Zarejestrowane listy do rad powiatów 15 1
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców
Ogółem 15 1

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 101 47 47% 54 53%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 244 95 39% 149 61%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta 7 1 14% 6 86%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza 10 2 20% 8 80%
Ogółem 362 145 40% 217 60%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów 52 48 55
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 45 43 47
Średnia wieku kandydatów na wójta 48 57 46
Średnia wieku kandydatów na burmistrza 50 47 50
Ogółem

Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 30 14 47% 16 53%
30-39 85 42 49% 43 51%
40-59 158 67 42% 91 58%
60+ 72 19 26% 53 74%
Ogółem 345 142 41% 203 59%

Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 1 0 0% 1 100%
30-39 4 1 25% 3 75%
40-59 7 1 14% 6 86%
60+ 5 1 20% 4 80%
Ogółem 17 3 18% 14 82%