Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 14

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa im. Polskich Strażaków w Trzemesznie Lubuskim, ul. Poznańska 63 Trzemeszno Lubuskie
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice GROCHOWO, GLISNO, TRZEMESZNO LUBUSKIE
Liczba mieszkańców 1010
Liczba wyborców 817
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Sulęcinie 14
Rady Powiatu Sulęcińskiego 1
Sejmiku Województwa Lubuskiego 2

Protokoły

  • Wybory Burmistrza Sulęcina
  • Wybory Rady Powiatu Sulęcińskiego) - Okręg nr 1
  • Wybory Sejmiku Województwa Lubuskiego) - Okręg nr 2
  • Wybory Rady Miejskiej w Sulęcinie) - Okręg nr 14
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Burmistrza Sulęcina
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 825
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 824
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 742
3 Liczba kart niewykorzystanych 335
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 407
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 406
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 407
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 407
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 7
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 5
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 400
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 buksztynowicz karol jacekBUKSZTYNOWICZ Karol Jacek 39 wyższe Sulęcin 148 0.037
37.00
2 ejchart dariusz krystianEJCHART Dariusz Krystian 44 wyższe Sulęcin 220 0.055
55.00
3 trzpis bogdan michalzTRZPIS Bogdan Michał 58 wyższe Sulęcin 32 0.008
8.00
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Sulęcińskiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 824
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 742
3 Liczba kart niewykorzystanych 335
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 406
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 407
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 407
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 24
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 19
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 5
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 383
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 slzawiak agnieszka bozzzenaSŁAWIAK Agnieszka Bożena 48 Lubniewice 13 0.00339
3.39
2 melanowicz barbara magdalenaMELANOWICZ Barbara Magdalena 38 Trzemeszno Lubuskie 33 0.00862
8.62
3 sarbicki henryk stanislzawSARBICKI Henryk Stanisław 68 Sulęcin 1 0.00026
0.26
4 rogowska malzgorzataROGOWSKA Małgorzata 42 Żubrów 1 0.00026
0.26
5 skarbek andrzej szczepanSKARBEK Andrzej Szczepan 55 Sulęcin 0 0
0.00
6 tomczak stefania stanislzawaTOMCZAK Stefania Stanisława 46 Wielowieś 1 0.00026
0.26
7 sroka andrzejSROKA Andrzej 68 Rychlik 0 0
0.00
8 makowska stanislzawaMAKOWSKA Stanisława 70 Sulęcin 0 0
0.00
9 mickiewicz adam krzysztofMICKIEWICZ Adam Krzysztof 49 Glisno 2 0.00052
0.52
10 kolzodenna monikaKOŁODENNA Monika 39 Glisno 4 0.00104
1.04
Razem 55
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 55

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 trzpis gabriela mariannaTRZPIS Gabriela Marianna 52 Sulęcin 11 0.00287
2.87
2 popis agnieszkaPOPIS Agnieszka 30 Sulęcin 3 0.00078
0.78
3 krysik artur wojciechKRYSIK Artur Wojciech 57 Sulęcin 7 0.00183
1.83
4 miglujewicz grzegorzMIGLUJEWICZ Grzegorz 32 Trzemeszno Lubuskie 35 0.00914
9.14
5 murmylzo zzzanetaMURMYŁO Żaneta 50 Sulęcin 6 0.00157
1.57
6 kosmala ryszardKOSMALA Ryszard 50 Sulęcin 1 0.00026
0.26
7 pietruszka henrykPIETRUSZKA Henryk 52 Sulęcin 3 0.00078
0.78
8 pastusiak anna barbaraPASTUSIAK Anna Barbara 64 Sulęcin 1 0.00026
0.26
9 lewicki grzegorz henrykLEWICKI Grzegorz Henryk 47 Wędrzyn 9 0.00235
2.35
Razem 76
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 76

Lista nr 11 - KWW FORUM POWIATU SULĘCIŃSKIEGO

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 prozorowicz tomasz grzegorzPROZOROWICZ Tomasz Grzegorz 43 Sulęcin 12 0.00313
3.13
2 plzonka jolanta elzzzbietaPŁONKA Jolanta Elżbieta 50 Sulęcin 18 0.0047
4.70
3 wygiera dawidWYGIERA Dawid 40 Sulęcin 2 0.00052
0.52
4 florczak zbigniewFLORCZAK Zbigniew 51 Sulęcin 1 0.00026
0.26
5 furtak bogdan janFURTAK Bogdan Jan 61 Sulęcin 1 0.00026
0.26
6 polechajlzo agnieszkaPOLECHAJŁO Agnieszka 30 Trzebów 5 0.00131
1.31
7 wdowiak grzegorzWDOWIAK Grzegorz 47 Sulęcin 10 0.00261
2.61
8 dembinzska izabelaDEMBIŃSKA Izabela 56 Lubniewice 0 0
0.00
9 ferendz adamFERENDZ Adam 27 Sulęcin 2 0.00052
0.52
10 kolzodzinzska bogumilza teresaKOŁODZIŃSKA Bogumiła Teresa 61 Ostrów 0 0
0.00
Razem 51
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 51

Lista nr 12 - KWW POROZUMIENIE GMIN

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jaskulza tomaszJASKUŁA Tomasz 39 Lubniewice 5 0.00131
1.31
2 deptuch michalzDEPTUCH Michał 66 Sulęcin 2 0.00052
0.52
3 dudarz bozzzena teresaDUDARZ Bożena Teresa 54 Trzemeszno Lubuskie 160 0.04178
41.78
4 zzzelechowski andrzej stefanŻELECHOWSKI Andrzej Stefan 70 Sulęcin 14 0.00366
3.66
5 lach janLACH Jan 70 Lubniewice 2 0.00052
0.52
6 wrozzzzek jerzy andrzejWRÓŻEK Jerzy Andrzej 60 Wędrzyn 0 0
0.00
7 stanzczyk annaSTAŃCZYK Anna 49 Sulęcin 1 0.00026
0.26
8 szmytkowska agnieszka monikaSZMYTKOWSKA Agnieszka Monika 37 Ostrów 0 0
0.00
9 hutyra izabelaHUTYRA Izabela 47 Sulęcin 2 0.00052
0.52
10 slzonik slzawomir tadeuszSŁONIK Sławomir Tadeusz 57 Żubrów 3 0.00078
0.78
Razem 189
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 189

Lista nr 13 - KWW POROZUMIENIE I ROZWÓJ ZIEMI SULĘCIŃSKIEJ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zaborowski bronislzaw piotrZABOROWSKI Bronisław Piotr 59 Sulęcin 0 0
0.00
2 wozzniak edwardWOŹNIAK Edward 64 Sulęcin 1 0.00026
0.26
3 kurek dariusz waldemarKUREK Dariusz Waldemar 59 Sulęcin 3 0.00078
0.78
4 ferendz zbigniewFERENDZ Zbigniew 64 Sulęcin 0 0
0.00
5 stefanowicz agnieszka katarzynaSTEFANOWICZ Agnieszka Katarzyna 45 Sulęcin 1 0.00026
0.26
6 krawiec anna katarzynaKRAWIEC Anna Katarzyna 39 Glisno 0 0
0.00
7 tremba alinaTREMBA Alina 67 Sulęcin 0 0
0.00
8 czak stanislzawCZAK Stanisław 78 Sulęcin 0 0
0.00
9 filipowicz krystynaFILIPOWICZ Krystyna 67 Sulęcin 0 0
0.00
10 momot janusz antoniMOMOT Janusz Antoni 66 Sulęcin 7 0.00183
1.83
Razem 12
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Lubuskiego) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 824
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 732
3 Liczba kart niewykorzystanych 325
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 406
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 407
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 407
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 35
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 9
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 26
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 372
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lewicki patryk jozzefLEWICKI Patryk Józef 28 Wędrzyn 92 0.02473
24.73
2 lesicki dariusz marekLESICKI Dariusz Marek 46 Zielona Góra 2 0.00054
0.54
3 kapica ryszard piotrKAPICA Ryszard Piotr 48 Drzecin 0 0
0.00
4 gozra gabriela danutaGÓRA Gabriela Danuta 44 Bukowiec 5 0.00134
1.34
5 boguta jerzy sylwesterBOGUTA Jerzy Sylwester 47 Międzyrzecz 2 0.00054
0.54
6 suchecka bogumilza malzgorzataSUCHECKA Bogumiła Małgorzata 55 Pieski 6 0.00161
1.61
7 cejba grazzzyna marzenaCEJBA Grażyna Marzena 57 Międzyrzecz 0 0
0.00
8 paluch robertPALUCH Robert 45 Muszkowo 3 0.00081
0.81
Razem 110
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 110

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 derenz grazzzynaDEREŃ Grażyna 63 Lubiechnia Wielka 6 0.00161
1.61
2 kolzodziej zbigniew janKOŁODZIEJ Zbigniew Jan 55 Rozłogi 5 0.00134
1.34
3 deptuch boguslzawa gabrielaDEPTUCH Bogusława Gabriela 59 Sulęcin 6 0.00161
1.61
4 prochera szymonPROCHERA Szymon 48 Międzyrzecz 0 0
0.00
5 jazzzdzzzewska malzgorzataJAŻDŻEWSKA Małgorzata 57 Świebodzin 0 0
0.00
6 jednoszewski edwardJEDNOSZEWSKI Edward 68 Grzmiąca 1 0.00027
0.27
7 pietrow leonard arturPIETROW Leonard Artur 38 Słubice 0 0
0.00
8 krzych robert krzysztofKRZYCH Robert Krzysztof 42 Żółwin 1 0.00027
0.27
Razem 19
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 19

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 aniszko tomasz witoldANIŚKO Tomasz Witold 55 Ośno Lubuskie 2 0.00054
0.54
2 maliszewska-kulikowska miroslzawa annaMALISZEWSKA-KULIKOWSKA Mirosława Anna 45 Lutol Suchy 0 0
0.00
3 poholski adam piotrPOHOLSKI Adam Piotr 45 Drezdenko 0 0
0.00
4 lechert mariaLECHERT Maria 74 Międzyrzecz 3 0.00081
0.81
5 kaczmarek bartosz tadeuszKACZMAREK Bartosz Tadeusz 27 Żagań 1 0.00027
0.27
6 bogusz dorota magdalenaBOGUSZ Dorota Magdalena 51 Cybinka 0 0
0.00
7 jermaczek andrzej krzysztofJERMACZEK Andrzej Krzysztof 61 Kosieczyn 1 0.00027
0.27
8 musialz mariusz andrzejMUSIAŁ Mariusz Andrzej 36 Świebodzin 3 0.00081
0.81
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jablzonzski marcin arturJABŁOŃSKI Marcin Artur 53 Słubice 9 0.00242
2.42
2 fedko edward janFEDKO Edward Jan 64 Zielona Góra 7 0.00188
1.88
3 jamniuk franciszekJAMNIUK Franciszek 48 Ownice 13 0.00349
3.49
4 kozak elzzzbietaKOZAK Elżbieta 46 Świebodzin 0 0
0.00
5 osos irenaOSOS Irena 68 Łagów 2 0.00054
0.54
6 lebiedzz halina urszulaLEBIEDŹ Halina Urszula 57 Skwierzyna 0 0
0.00
7 wdowiak agata malzgorzataWDOWIAK Agata Małgorzata 36 Torzym 3 0.00081
0.81
8 zaborowski boguslzaw michalzZABOROWSKI Bogusław Michał 63 Przytoczna 4 0.00108
1.08
Razem 38
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 38

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jaworska mariaJAWORSKA Maria 63 Kunowice 2 0.00054
0.54
2 jarmuzzzek piotr robertJARMUŻEK Piotr Robert 58 Międzyrzecz 1 0.00027
0.27
3 stupienzko zygmunt czeslzawSTUPIEŃKO Zygmunt Czesław 57 Sulęcin 8 0.00215
2.15
4 czajkowski henryk franciszekCZAJKOWSKI Henryk Franciszek 70 Poźrzadło 0 0
0.00
5 reszel tomasz pawelzRESZEL Tomasz Paweł 49 Skwierzyna 0 0
0.00
6 iwanicka karolinaIWANICKA Karolina 34 Staropole 1 0.00027
0.27
7 malzecki jacek romanMAŁECKI Jacek Roman 39 Zbąszynek 1 0.00027
0.27
8 walczak iwonaWALCZAK Iwona 42 Sulęcin 35 0.00941
9.41
Razem 48
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 48

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lzysiak bernard krzysztofŁYSIAK Bernard Krzysztof 39 Słubice 2 0.00054
0.54
2 pacholczyk malzgorzata grazzzynaPACHOLCZYK Małgorzata Grażyna 57 Gorzów Wielkopolski 3 0.00081
0.81
3 wiszniewski robert pawelzWIŚNIEWSKI Robert Paweł 39 Sulęcin 1 0.00027
0.27
4 rajkiewicz katarzynaRAJKIEWICZ Katarzyna 39 Kostrzyn nad Odrą 0 0
0.00
5 aniszkiewicz patryk marianANISZKIEWICZ Patryk Marian 26 Sulęcin 0 0
0.00
6 cieszlak teresa grazzzynaCIEŚLAK Teresa Grażyna 65 Gorzów Wielkopolski 5 0.00134
1.34
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rutkowski grzegorz dariuszRUTKOWSKI Grzegorz Dariusz 34 Łagów 3 0.00081
0.81
2 opalzka mariaOPAŁKA Maria 58 Cybinka 2 0.00054
0.54
3 szymanzski piotr janSZYMAŃSKI Piotr Jan 24 Rzepin 2 0.00054
0.54
4 lenart hanna mariaLENART Hanna Maria 34 Świebodzin 2 0.00054
0.54
5 karbowski kamilKARBOWSKI Kamil 30 Łagów 0 0
0.00
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 motowidelzko boguslzawMOTOWIDEŁKO Bogusław 58 Świebodzin 15 0.00403
4.03
2 hatka helenaHATKA Helena 62 Lipki Wielkie 34 0.00914
9.14
3 grabarek grzegorzGRABAREK Grzegorz 60 Nowa Wieś 51 0.01371
13.71
4 fabianowicz zenonFABIANOWICZ Zenon 56 Krzeszyce 8 0.00215
2.15
5 michalik monika ewaMICHALIK Monika Ewa 38 Trzciel 3 0.00081
0.81
6 topolska maria teresaTOPOLSKA Maria Teresa 60 Sulęcin 3 0.00081
0.81
7 kuzio waldemarKUZIO Waldemar 52 Górzyca 0 0
0.00
8 stupienko jozzef janSTUPIENKO Józef Jan 68 Słubice 13 0.00349
3.49
Razem 127
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 127
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Sulęcinie) - Okręg nr 14
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 825
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 824
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 742
3 Liczba kart niewykorzystanych 335
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 407
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 406
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 407
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 407
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 13
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 11
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 394
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
14 koza jerzyKOZA Jerzy 63 Trzemeszno Lubuskie 216 0.05482
54.82
15 kosela malzgorzata katarzynaKOSELA Małgorzata Katarzyna 26 Trzemeszno Lubuskie 26 0.0066
6.60
16 miszczak maria janinaMISZCZAK Maria Janina 57 Grochowo 152 0.03858
38.58