Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 3 068
Wyborców 2 584
Obwodów 4
 • Wybory do Rady Miejskiej w Lubniewicach
 • Wybory Burmistrza Lubniewic
 • Wyniki głosowania do rady miasta
 • Wyniki wyborów do rady miasta
 • Wyniki głos. i wyb. Burmistrza
 • Wyniki ponownego głos. i wyb Burmistrza
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Urząd Miejski Lubniewice, ul. Jana Pawła II 51 Lubniewice stały Tak Miasto Lubniewice, ulice: Akacjowa, Ariańska, Borowa, Bukowa, Brzozowa, Dębowa, Gajowa, Gorzowska, Grabowa, Harcerska, Hubalczyków, Jana Pawła II, Jarzębinowa, Jaśminowa, Jesionowa, Kasztanowa, Klonowa, Kolonia, Konwaliowa, Krótka, Leśna, Liliowa, Lipowa, Malinowa, Marzeń, Morelowa, Morwowa, Ogrodowa, Oliwkowa, Osadników Wojskowych, Osiedle Słowiańskie, Osiedle Suszyce, Osiedle Trzcińce, Orzechowa, Piastowska, Plac Kasztanowy, Plac Wolności, Poziomkowa, Przemysława, Ratuszowa, Różana, Skwierzyńska, Słoneczna, Sosnowa, Spokojna, Spacerowa, Strzelecka, Sulęcińska, Wierzbowa, Wrzosowa, Zamkowa, wsie: Rogi i Wałdowice
2 Świetlica-Lubniewice, Osiedle Świerczów 3B Lubniewice stały Nie Lubniewice, ulice: Osiedle Świerczów
3 Świetlica Wiejska Jarnatów, 39A Jarnatów stały Nie Jarnatów, Sobieraj
4 Świetlica Glisno, 23 Glisno stały Tak Glisno, Osieczyce

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 m. Lubniewice ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Grabowa, Hubalczyków, Jarzębinowa, Jesionowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Morelowa, Morwowa, Oliwkowa, Orzechowa, Sulęcińska, Spacerowa. 1 211 4 4
0.0000020000Nr 2 m. Lubniewice ul: Osiedle Słowiańskie nr 1, 2, 3, Piastowska, Przemysława 1 179 4 4
0.0000030000Nr 3 m. Lubniewice ulice: Ariańska, Osiedle Słowiańskie Nr 5, 6, 7 1 156 4 4
0.0000040000Nr 4 m. Lubniewice ulice: Jana Pawła II od nr 24 do nr 85 1 183 4 4
0.0000050000Nr 5 m. Lubniewice ulice: Gorzowska, Jana Pawła II nr od nr 1 do nr 23, Zamkowa 1 176 4 4
0.0000060000Nr 6 m. Lubniewice ulice: Harcerska, Kolonia, Marzeń, Ogrodowa, Plac Kasztanowy, Słoneczna, Spokojna, Strzelecka, Wierzbowa. 1 169 4 4
0.0000070000Nr 7 m. Lubniewice ulice: Krótka, Osadników Wojskowych, Plac Wolności, Ratuszowa 1 161 4 4
0.0000080000Nr 8 m. Lubniewice ul: Jaśminowa, Liliowa, Osiedle Suszyce, Różana, Skwierzyńska, Wrzosowa 1 190 4 4
0.0000090000Nr 9 m. Lubniewice ulice: Borowa, Gajowa, Konwaliowa, Leśna, Malinowa, Osiedle Trzcińce, Poziomkowa, Sosnowa, sołectwo Rogi, osada Wałdowice 1 136 3 3
0.0000100000Nr 10 m. Lubniewice ulice: Osiedle Świerczów 1 151 4 4
0.0000110000Nr 11 wieś Jarnatów, osada Sobieraj 1 237 3 3
0.0000120000Nr 12 wieś Glisno: od nr 1 do nr 10, od nr 99 do nr 121, od nr 123 do nr 135 1 173 4 4
0.0000130000Nr 13 wieś Glisno: od nr 11 do nr 37, i od nr 84 do nr 98 1 140 4 4
0.0000140000Nr 14 wieś Glisno: od nr 38 do nr 83 1 173 4 4
0.0000150000Nr 15 wieś Glisno: od nr 122/1 do nr 122/17, osada Osieczyce 1 149 3 3
Podsumowanie 15 2 584 57 57

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIROSŁAWA PLUTY KWW MIROSŁAWA PLUTY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRAŻYNY JAŚNIKOWSKIEJ KWW GRAŻYNY JAŚNIKOWSKIEJ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SEMBRATOWICZ KOCHAMY GMINĘ LUBNIEWICE KWW SEMBRATOWICZ KOCHAMY GMINĘ LUBNIEWICE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RADOSŁAWA SOSNOWSKIEGO LUBNIEWICE JUTRA KWW RADOSŁAWA SOSNOWSKIEGO LUBNIEWICE JUTRA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MŁODEGO POKOLENIA KWW MŁODEGO POKOLENIA 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
2 PLUTA Mirosław 62 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIROSŁAWA PLUTY Lubniewice
1 JAŚNIKOWSKA Grażyna Henryka 61 wyższe pedagogiczne KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRAŻYNY JAŚNIKOWSKIEJ Lubniewice
4 SOSNOWSKI Radosław 36 wyższe techniczne KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RADOSŁAWA SOSNOWSKIEGO LUBNIEWICE JUTRA Lubniewice
3 SEMBRATOWICZ Eugeniusz Roman 61 średnie KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SEMBRATOWICZ KOCHAMY GMINĘ LUBNIEWICE Sulęcin

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 214 136 136 63.55% 0.06355
132 97.06% 0.09706
Tak
2 180 120 120 66.67% 0.06667
116 96.67% 0.09667
Tak
3 156 91 91 58.33% 0.05833
91 100.00% 0.1
Tak
4 184 113 113 61.41% 0.06141
107 94.69% 0.09469
Tak
5 176 108 108 61.36% 0.06136
107 99.07% 0.09907
Tak
6 169 104 104 61.54% 0.06154
101 97.12% 0.09712
Tak
7 162 99 99 61.11% 0.06111
95 95.96% 0.09596
Tak
8 193 110 110 56.99% 0.05699
108 98.18% 0.09818
Tak
9 138 62 62 44.93% 0.04493
60 96.77% 0.09677
Tak
10 154 84 84 54.55% 0.05455
80 95.24% 0.09524
Tak
11 237 128 128 54.01% 0.05401
126 98.44% 0.09844
Tak
12 173 119 119 68.79% 0.06879
116 97.48% 0.09748
Tak
13 139 80 80 57.55% 0.05755
80 100.00% 0.1
Tak
14 173 104 104 60.12% 0.06012
101 97.12% 0.09712
Tak
15 148 53 53 35.81% 0.03581
51 96.23% 0.09623
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIROSŁAWA PLUTY 302 15 20.53% 0.02053
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRAŻYNY JAŚNIKOWSKIEJ 475 14 32.29% 0.03229
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SEMBRATOWICZ KOCHAMY GMINĘ LUBNIEWICE 150 14 10.20% 0.0102
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RADOSŁAWA SOSNOWSKIEGO LUBNIEWICE JUTRA 480 13 32.63% 0.03263
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MŁODEGO POKOLENIA 64 1 4.35% 0.00435

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIROSŁAWA PLUTY 302 15 1 20.53% 0.02053
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRAŻYNY JAŚNIKOWSKIEJ 475 14 6 32.29% 0.03229
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SEMBRATOWICZ KOCHAMY GMINĘ LUBNIEWICE 150 14 1 10.20% 0.0102
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RADOSŁAWA SOSNOWSKIEGO LUBNIEWICE JUTRA 480 13 6 32.63% 0.03263
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MŁODEGO POKOLENIA 64 1 1 4.35% 0.00435

Rada Miejska w Lubniewicach - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 14 14 PODBIELSKI Wojciech 23 17.42% 0.01742
Nie
1 15 15 MIZERSKA-JANUS Romualda 33 25.00% 0.025
Nie
1 16 16 MILKO Justyna Anna 23 17.42% 0.01742
Nie
1 17 17 TYMUSZ Maria 53 40.15% 0.04015
Tak
2 14 14 RERAK Andrzej Janusz 32 27.59% 0.02759
Nie
2 15 15 BELCZYK-MILC Ewa Monika 46 39.66% 0.03966
Tak
2 16 16 OSIOŁKOWSKA Halina Anna 16 13.79% 0.01379
Nie
2 17 17 JAKUBOWSKI Romuald Paweł 22 18.97% 0.01897
Nie
3 14 14 TOMASZEWSKI Zygmunt Stanisław 12 13.19% 0.01319
Nie
3 15 15 ŻUK Zbigniew 17 18.68% 0.01868
Nie
3 16 16 MORZYK Agnieszka 3 3.30% 0.0033
Nie
3 17 17 JANISZEWSKI Tomasz 59 64.84% 0.06484
Tak
4 14 14 FRONTCZAK-PAJDOWSKI Krystyna Magdalena 18 16.82% 0.01682
Nie
4 15 15 KONWIŃSKA Marta Barbara 23 21.50% 0.0215
Nie
4 16 16 SZEWCZYK Zenon 8 7.48% 0.00748
Nie
4 17 17 JANKOWSKI Bartosz Jan 58 54.21% 0.05421
Tak
5 14 14 LITWIN Przemysław Stanisław 30 28.04% 0.02804
Nie
5 15 15 GŁOWACKI Józef Bolesław 32 29.91% 0.02991
Nie
5 16 16 EDWARCZYK-ZIĘDALSKA Edyta Iwona 2 1.87% 0.00187
Nie
5 17 17 SZYDŁOWSKA Ewa 43 40.19% 0.04019
Tak
6 14 14 MIRANOWICZ Anna Małgorzata 24 23.76% 0.02376
Nie
6 15 15 GNITECKI Czesław Józef 14 13.86% 0.01386
Nie
6 16 16 JAKIEL Norbert 27 26.73% 0.02673
Nie
6 17 17 ZIOŁEK Grzegorz Jan 36 35.64% 0.03564
Tak
7 14 14 KOŚCIUKIEWICZ Robert Arkadiusz 26 27.37% 0.02737
Nie
7 15 15 NIEWIADOMSKI Tomasz Paweł 41 43.16% 0.04316
Tak
7 16 16 BLATKIEWICZ Tomasz 4 4.21% 0.00421
Nie
7 17 17 SOWA Katarzyna Wioletta 24 25.26% 0.02526
Nie
8 14 14 WOŹNICZKA Leon 29 26.85% 0.02685
Nie
8 15 15 REKUT Anna 24 22.22% 0.02222
Nie
8 16 16 GERWATOWSKA Aneta Janina 0 0.00% 0
Nie
8 17 17 MATCZAK Przemysław 55 50.93% 0.05093
Tak
9 14 14 BARTOSZ Jacek Bogdan 19 31.67% 0.03167
Nie
9 16 16 SKOWRON Wiesław Marian 22 36.67% 0.03667
Tak
9 17 17 TADYSZ Magdalena Iwona 19 31.67% 0.03167
Nie
10 14 14 KOSOWSKA Dorota 11 13.75% 0.01375
Nie
10 15 15 BĄCZKOWSKI Justyn Józef 42 52.50% 0.0525
Tak
10 16 16 JEZIORSKA Judyta Maria 8 10.00% 0.01
Nie
10 17 17 KOSTAŃSKI Grzegorz Andrzej 19 23.75% 0.02375
Nie
11 14 14 OLEJNIK Joanna Ewelina 18 14.29% 0.01429
Nie
11 15 15 ŚRODA Agnieszka 44 34.92% 0.03492
Nie
11 18 18 KOMAR Wiesław Adrian 64 50.79% 0.05079
Tak
12 14 14 KACZMAREK Jerzy 3 2.59% 0.00259
Nie
12 15 15 STANKIEWICZ Przemysław 58 50.00% 0.05
Tak
12 16 16 WITKOWSKA Monika Józefa 9 7.76% 0.00776
Nie
12 17 17 SKORUPA Joanna Katarzyna 46 39.66% 0.03966
Nie
13 14 14 BIAŁEK Edward 34 42.50% 0.0425
Tak
13 15 15 KUZAJEWSKA Anna 20 25.00% 0.025
Nie
13 16 16 SAWCZENKO Leopold 1 1.25% 0.00125
Nie
13 17 17 BORUTA Bronisław 25 31.25% 0.03125
Nie
14 14 14 GŁOWACKA Krystyna 15 14.85% 0.01485
Nie
14 15 15 CIECIURA Mirosława Kamila 44 43.56% 0.04356
Tak
14 16 16 PISAREWICZ Joanna 21 20.79% 0.02079
Nie
14 17 17 RUDZIŃSKI Damian 21 20.79% 0.02079
Nie
15 14 14 GŁODEK Grzegorz Jan 8 15.69% 0.01569
Nie
15 15 15 KIEPURA Wioletta Jadwiga 37 72.55% 0.07255
Tak
15 16 16 STACHNIAK Emilia Helena 6 11.76% 0.01176
Nie

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 JAŚNIKOWSKA Grażyna Henryka 61 wyższe pedagogiczne Lubniewice, 423 28.62 Druga tura
2 PLUTA Mirosław 62 wyższe Lubniewice, 291 19.69 Nie
3 SEMBRATOWICZ Eugeniusz Roman 61 średnie Sulęcin, 145 9.81 Nie
4 SOSNOWSKI Radosław 36 wyższe techniczne Lubniewice, 619 41.88 Druga tura

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Urząd Miejski Lubniewice, ul. Jana Pawła II 51 Lubniewice stały 1 572 944 942 59.92% 0.05992
926 98.30%
2 Świetlica-Lubniewice, Osiedle Świerczów 3B Lubniewice stały 154 84 84 54.55% 0.05455
81 96.43%
3 Świetlica Wiejska Jarnatów, 39A Jarnatów stały 237 128 128 54.01% 0.05401
125 97.66%
4 Świetlica Glisno, 23 Glisno stały 633 357 356 56.24% 0.05624
346 97.19%

Ponowne głosowanie

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 JAŚNIKOWSKA Grażyna Henryka 61 wyższe pedagogiczne Lubniewice, 503 37.96 Nie
2 SOSNOWSKI Radosław 36 wyższe techniczne Lubniewice, 822 62.04 Tak

Zbiorcze informacje o głosowaniu w obwodach

Obwód nr Adres Liczba głosów ważnych JAŚNIKOWSKA Grażyna Henryka Głosów ważnych oddanych na kandydatów SOSNOWSKI Radosław
Głosów ważnych oddanych na kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % ważnych % ważnych Liczba
1 Urząd Miejski Lubniewice, ul. Jana Pawła II 51 Lubniewice 846 312 36.88% 0.03688
63.12% 534
2 Świetlica-Lubniewice, Osiedle Świerczów 3B Lubniewice 62 25 40.32% 0.04032
59.68% 37
3 Świetlica Wiejska Jarnatów, 39A Jarnatów 111 38 34.23% 0.03423
65.77% 73
4 Świetlica Glisno, 23 Glisno 306 128 41.83% 0.04183
58.17% 178

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Urząd Miejski Lubniewice, ul. Jana Pawła II 51 Lubniewice stały 1573 855 855 54.35% 0.05435
846 98.95%
2 Świetlica-Lubniewice, Osiedle Świerczów 3B Lubniewice stały 154 62 62 40.26% 0.04026
62 100.00%
3 Świetlica Wiejska Jarnatów, 39A Jarnatów stały 236 113 113 47.88% 0.04788
111 98.23%
4 Świetlica Glisno, 23 Glisno stały 635 308 307 48.35% 0.04835
306 99.67%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 3 068 2 584 4 1