Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 3 305 730
Wyborców 2 656 449
Obwodów 2 408
 • Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego
 • Wyniki głosowania do sejmiku
 • Wyniki wyborów do sejmiku
 • Geografia

Geografia

Powiaty

Powiaty Liczba Liczba Liczba wybieranych
Mieszkańców Wyborców Obwodów Okręgów wyborczych rad powiatów Gmin Wójtów Burmistrzów Prezydentów
Ogółem w tym:
pow. 20 tys. do 20 tys.
bochenzskibocheński 105 709 83 240 75 5 9 1 8 7 2 0
brzeskibrzeski 93 145 74 215 70 4 7 1 6 5 2 0
chrzanowskichrzanowski 121 155 100 557 89 4 5 3 2 1 4 0
dazbrowskidąbrowski 59 261 48 210 54 3 7 1 6 5 2 0
gorlickigorlicki 110 037 87 709 92 5 10 1 9 7 3 0
krakowskikrakowski 271 521 216 171 194 8 17 4 13 12 5 0
limanowskilimanowski 132 008 100 364 104 6 12 1 11 10 2 0
miechowskimiechowski 49 134 40 415 66 3 7 0 7 6 1 0
myszlenickimyślenicki 126 291 98 245 81 5 9 1 8 6 3 0
nowosazdeckinowosądecki 216 914 165 890 173 7 16 3 13 11 5 0
nowotarskinowotarski 190 532 150 619 152 7 14 3 11 11 3 0
olkuskiolkuski 110 284 91 114 86 4 6 2 4 3 3 0
oszwiezcimskioświęcimski 150 707 123 206 104 5 9 3 6 4 4 1
proszowickiproszowicki 43 449 35 499 41 4 6 0 6 3 3 0
suskisuski 84 354 67 082 61 5 9 0 9 6 3 0
tarnowskitarnowski 201 509 160 686 152 8 16 1 15 9 7 0
tatrzanzskitatrzański 66 700 53 365 53 3 5 1 4 4 1 0
wadowickiwadowicki 158 926 126 828 106 5 10 2 8 7 3 0
wielickiwielicki 123 419 96 823 82 4 5 2 3 3 2 0
Podsumowanie 2 415 055 1 920 238 1 835 95 179 30 149 120 58 1

Miasta na prawach powiatu

Miasto Liczba
Obwodów Okręgów Mandatów Komitetów Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
miasto krakozwMiasto Kraków 447 7 43 54 385
miasto nowy sazczMiasto Nowy Sącz 53 4 23 28 217
miasto tarnozwMiasto Tarnów 73 4 25 20 157

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Powiaty: olkuski, chrzanowski, oświęcimski 5 314 872 12 75
0.0000020000Nr 2 Powiaty: miechowski, proszowicki, krakowski, wielicki 6 388 889 13 94
0.0000030000Nr 3 m. Kraków 8 580 385 14 121
0.0000040000Nr 4 Powiaty: wadowicki, myslenicki, suski, nowotarski, tatrzański 7 496 130 13 97
0.0000050000Nr 5 Powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski, m. Tarnów 7 456 254 12 94
0.0000060000Nr 6 Powiaty: limanowski, gorlicki, nowosądecki, m. Nowy Sącz 6 419 753 12 90
Podsumowanie 39 2 656 283 76 571

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6
1 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 5 5 6 5 5 8 34
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 7 8 10 9 9 8 51
3 KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI KW PARTIA ZIELONI 6 8 5 7 26
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 7 8 10 9 9 8 51
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM KKW SLD LEWICA RAZEM 7 8 10 9 8 8 50
6 KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM KW RAZEM 5 5 5 5 7 7 34
7 KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP KW RUCH NARODOWY RP 8 10 5 8 31
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 KWW KUKIZ'15 6 8 10 9 9 8 50
9 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE 7 8 10 9 7 7 48
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 7 8 10 9 9 8 51
11 KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI KW WOLNI I SOLIDARNI 6 8 8 7 9 6 44
12 KOMITET WYBORCZY "WSPÓLNA MAŁOPOLSKA" KW "WSPÓLNA MAŁOPOLSKA" 7 8 10 9 9 8 51
13 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA LEX NATURALIS KW STOWARZYSZENIA LEX NATURALIS 6 6 12
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ISKRA KWW ISKRA 5 6 8 7 6 6 38

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 315 265 175 378 175 211 55.58% 0.05558
163 162 93.12% 0.09312
Tak
2 389 714 217 251 216 997 55.68% 0.05568
201 512 92.86% 0.09286
Tak
3 581 920 340 167 339 419 58.33% 0.05833
326 765 96.27% 0.09627
Tak
4 496 370 262 957 262 734 52.93% 0.05293
239 738 91.25% 0.09125
Tak
5 456 516 240 742 240 470 52.68% 0.05268
224 270 93.26% 0.09326
Tak
6 420 066 233 622 233 351 55.55% 0.05555
216 458 92.76% 0.09276
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
1 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 53 347 34 3.89% 0.00389
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 137 617 51 10.03% 0.01003
3 KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI 13 974 26 1.02% 0.00102
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 310 870 51 22.66% 0.02266
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 39 312 50 2.87% 0.00287
6 KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM 19 709 34 1.44% 0.00144
7 KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP 11 814 31 0.86% 0.00086
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 79 030 50 5.76% 0.00576
9 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE 24 628 48 1.80% 0.0018
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 597 432 51 43.55% 0.04355
11 KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI 12 440 44 0.91% 0.00091
12 KOMITET WYBORCZY "WSPÓLNA MAŁOPOLSKA" 61 511 51 4.48% 0.00448
13 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA LEX NATURALIS 2 120 12 0.15% 0.00015
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ISKRA 8 101 38 0.59% 0.00059

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych Udział w podziale mandatów
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
1 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 53 347 34 0 3.89% 0.00389
Nie
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 137 617 51 4 10.03% 0.01003
Tak
3 KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI 13 974 26 0 1.02% 0.00102
Nie
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 310 870 51 11 22.66% 0.02266
Tak
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 39 312 50 0 2.87% 0.00287
Nie
6 KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM 19 709 34 0 1.44% 0.00144
Nie
7 KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP 11 814 31 0 0.86% 0.00086
Nie
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 79 030 50 0 5.76% 0.00576
Nie
9 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE 24 628 48 0 1.80% 0.0018
Nie
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 597 432 51 24 43.55% 0.04355
Tak
11 KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI 12 440 44 0 0.91% 0.00091
Nie
12 KOMITET WYBORCZY "WSPÓLNA MAŁOPOLSKA" 61 511 51 0 4.48% 0.00448
Nie
13 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA LEX NATURALIS 2 120 12 0 0.15% 0.00015
Nie
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ISKRA 8 101 38 0 0.59% 0.00059
Nie

Sejmik Województwa Małopolskiego - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 1 1 ZAWADZKI Grzegorz Roman 2 780 1.70% 0.0017
Nie
1 1 2 LACHOWICZ Olga 1 586 0.97% 0.00097
Nie
1 1 3 MICHTA Maria Jadwiga 640 0.39% 0.00039
Nie
1 1 4 BARAN Piotr Paweł 1 090 0.67% 0.00067
Nie
1 1 5 MALLY Grażyna 595 0.36% 0.00036
Nie
1 2 1 MĄSIOR Bogusław Mikołaj 4 239 2.60% 0.0026
Nie
1 2 2 KAŁA Józef 5 652 3.46% 0.00346
Nie
1 2 3 SZCZEPANIK Wojciech Robert 767 0.47% 0.00047
Nie
1 2 4 JABŁOŃSKA-WYPASEK Aneta Irena 1 261 0.77% 0.00077
Nie
1 2 5 BOLEK Magdalena 1 441 0.88% 0.00088
Nie
1 2 6 MATUSIAK Małgorzata Maria 1 130 0.69% 0.00069
Nie
1 2 7 PAPIUREK Marcin 335 0.21% 0.00021
Nie
1 3 1 CHARCHUT Ireneusz 625 0.38% 0.00038
Nie
1 3 2 MICHAŁEK Grażyna Małgorzata 550 0.34% 0.00034
Nie
1 3 3 ŚWIERGUŁA Mirosław Krzysztof 282 0.17% 0.00017
Nie
1 3 4 GABRYŚ Maria Józefa 441 0.27% 0.00027
Nie
1 3 5 BIELAT Maciej 231 0.14% 0.00014
Nie
1 3 6 ŚWIERGUŁA Sylwia 378 0.23% 0.00023
Nie
1 4 1 SKOWROŃSKA Kinga Agnieszka 14 347 8.79% 0.00879
Tak
1 4 2 ARKIT Tadeusz Andrzej 11 506 7.05% 0.00705
Tak
1 4 3 COCKIEWICZ Marcin Michał 9 145 5.60% 0.0056
Nie
1 4 4 SIEMEK Krystyna Barbara 4 034 2.47% 0.00247
Nie
1 4 5 BOJARSKI Andrzej Jan 4 109 2.52% 0.00252
Nie
1 4 6 RAMS Małgorzata 2 212 1.36% 0.00136
Nie
1 4 7 KASPERCZYK Bartłomiej Beniamin 2 115 1.30% 0.0013
Nie
1 5 1 MENTLEWICZ Janusz Mikołaj 2 937 1.80% 0.0018
Nie
1 5 2 JANUSZYK Władysław 722 0.44% 0.00044
Nie
1 5 3 WIŚNIEWSKA-DORYNEK Dorota Stanisława 528 0.32% 0.00032
Nie
1 5 4 BULIŃSKI Andrzej Alfred 302 0.19% 0.00019
Nie
1 5 5 BANYŚ Zdzisław 512 0.31% 0.00031
Nie
1 5 6 KAJDAS Dorota Ewa 797 0.49% 0.00049
Nie
1 5 7 WALOTEK Alicja Marzena 518 0.32% 0.00032
Nie
1 6 1 SZYMAŃSKA Monika Anna 1 483 0.91% 0.00091
Nie
1 6 2 NOWAK Samuel Jonatan 425 0.26% 0.00026
Nie
1 6 3 TOMASZEWSKI Andrzej Jan 394 0.24% 0.00024
Nie
1 6 4 PIASECKA-GRUSZCZYŃSKA Monika Maria 209 0.13% 0.00013
Nie
1 6 5 PACIA Wojciech 345 0.21% 0.00021
Nie
1 8 1 FELIKSIK Andrzej Ignacy 4 106 2.52% 0.00252
Nie
1 8 2 ŚCIGAJ Agnieszka Kazimiera 5 236 3.21% 0.00321
Nie
1 8 3 SMYKLA Zbigniew Andrzej 611 0.37% 0.00037
Nie
1 8 4 PAW Przemysław Wojciech 823 0.50% 0.0005
Nie
1 8 5 KUBICZ Marta Katarzyna 991 0.61% 0.00061
Nie
1 8 6 PISZCZEK Miron Dominik 2 358 1.45% 0.00145
Nie
1 9 1 DĄBROWSKI Norbert Grzegorz 1 034 0.63% 0.00063
Nie
1 9 2 KUMANEK Grzegorz Jan 540 0.33% 0.00033
Nie
1 9 3 BABECKI Tomasz Zdzisław 295 0.18% 0.00018
Nie
1 9 4 ROZMUS Urszula Gabriela 550 0.34% 0.00034
Nie
1 9 5 WINKLER Paulina 288 0.18% 0.00018
Nie
1 9 6 SZCZERKOWSKA Ilona Jadwiga 183 0.11% 0.00011
Nie
1 9 7 CZACHUR Adam Aleksander 374 0.23% 0.00023
Nie
1 10 1 GIBAS Iwona Józefa 25 795 15.81% 0.01581
Tak
1 10 2 WÓJCIK Andrzej Janusz 10 982 6.73% 0.00673
Tak
1 10 3 KOSOWSKI Rafał 8 874 5.44% 0.00544
Tak
1 10 4 BUDZYŃSKA Marta Kinga 3 692 2.26% 0.00226
Nie
1 10 5 SZWAJNOCH Ewa Iwona 1 360 0.83% 0.00083
Nie
1 10 6 GĘGOTEK Zbigniew 2 634 1.61% 0.00161
Nie
1 10 7 PIECZKA Marta Anna 3 675 2.25% 0.00225
Nie
1 11 1 ZGRZYWA Krzysztof Adam 256 0.16% 0.00016
Nie
1 11 2 SZATAN Jadwiga Teresa 536 0.33% 0.00033
Nie
1 11 3 SZCZYGIEŁ Michał Władysław 310 0.19% 0.00019
Nie
1 11 4 PLACEK Kinga Sabina 213 0.13% 0.00013
Nie
1 11 5 SUCHAN Jerzy 88 0.05% 5.0E-5
Nie
1 11 6 STYRYLSKA Iwona 168 0.10% 0.0001
Nie
1 12 1 BĄK Tomasz Robert 2 125 1.30% 0.0013
Nie
1 12 2 WITEK Edyta Wanda 841 0.52% 0.00052
Nie
1 12 3 MALICKI Krzysztof 545 0.33% 0.00033
Nie
1 12 4 PIELA Anastazja Maria 446 0.27% 0.00027
Nie
1 12 5 GLANOWSKI Grzegorz Michał 631 0.39% 0.00039
Nie
1 12 6 WĘDRZYK Jan Bogusław 221 0.14% 0.00014
Nie
1 12 7 SZUTA Aleksandra Maria 759 0.47% 0.00047
Nie
1 14 1 STONAWSKI Jakub Maria 284 0.17% 0.00017
Nie
1 14 2 ŻELAZNA-WESZKA Agnieszka Joanna 182 0.11% 0.00011
Nie
1 14 3 SKRZYPOŃ Irena Janina 99 0.06% 6.0E-5
Nie
1 14 4 CZERW Beata Magdalena 163 0.10% 0.0001
Nie
1 14 5 KRZEK Grzegorz 231 0.14% 0.00014
Nie
2 1 1 BATKO Leszek Franciszek 4 143 2.06% 0.00206
Nie
2 1 2 WAWRZYNEK Anna Małgorzata 1 205 0.60% 0.0006
Nie
2 1 3 ZBRZEŹNY Tomasz Adam 362 0.18% 0.00018
Nie
2 1 4 SALAWA Sylwia Iwona 1 586 0.79% 0.00079
Nie
2 1 5 KLIŃSKI Stefan Paweł 551 0.27% 0.00027
Nie
2 2 1 KOZAK Wojciech 17 631 8.75% 0.00875
Tak
2 2 2 DOMAGAŁA Adam Stanisław 5 652 2.80% 0.0028
Nie
2 2 3 STOCHEL Urszula 1 304 0.65% 0.00065
Nie
2 2 4 JANCZYK Piotr Michał 1 127 0.56% 0.00056
Nie
2 2 5 WÓJCIK Wiesław Robert 1 099 0.55% 0.00055
Nie
2 2 6 DUDA Jadwiga Maria 1 417 0.70% 0.0007
Nie
2 2 7 SZYMAŃSKI Marek Edward 1 083 0.54% 0.00054
Nie
2 2 8 DUDEK Monika Katarzyna 1 839 0.91% 0.00091
Nie
2 4 1 KRUPA Jacek Jan 22 716 11.27% 0.01127
Tak
2 4 2 ACHINGER Elżbieta Jadwiga 8 256 4.10% 0.0041
Tak
2 4 3 SALWIŃSKA Sylwia Kinga 2 604 1.29% 0.00129
Nie
2 4 4 KACAŁA Zbigniew 1 353 0.67% 0.00067
Nie
2 4 5 BARANOWSKI Artur Stefan 3 138 1.56% 0.00156
Nie
2 4 6 PIETRAS-GOC Bożena Teresa 1 149 0.57% 0.00057
Nie
2 4 7 KONARZEWSKI Kajetan Aleksander 1 241 0.62% 0.00062
Nie
2 4 8 MATUSZYK Marcin Mariusz 3 436 1.71% 0.00171
Nie
2 5 1 JASKIERNIA Jerzy Władysław 2 108 1.05% 0.00105
Nie
2 5 2 KOSIŃSKI Krzysztof Jan 416 0.21% 0.00021
Nie
2 5 3 FABIAŃSKI Jan Marek 415 0.21% 0.00021
Nie
2 5 4 ZDZIOBEK Janina Irena 191 0.09% 9.0E-5
Nie
2 5 5 SŁOWIŃSKI Marek Andrzej 325 0.16% 0.00016
Nie
2 5 6 LESZCZYŃSKA Barbara Janina 312 0.15% 0.00015
Nie
2 5 7 CIEPŁY Elżbieta Krystyna 287 0.14% 0.00014
Nie
2 5 8 GAŁKA Kinga 601 0.30% 0.0003
Nie
2 6 1 BARAŃSKA Wiktoria Aleksandra 1 287 0.64% 0.00064
Nie
2 6 2 MIROCHA Piotr Aleksander 231 0.11% 0.00011
Nie
2 6 3 PERS Jolanta Ewa 266 0.13% 0.00013
Nie
2 6 4 LATOCHA Waldemar Stanisław 166 0.08% 8.0E-5
Nie
2 6 5 PLEC Justyna 367 0.18% 0.00018
Nie
2 7 1 PAPIEŻ Stanisław 1 356 0.67% 0.00067
Nie
2 7 2 STACHOWICZ Kamil 256 0.13% 0.00013
Nie
2 7 3 KORCZAK Janusz Krzysztof 185 0.09% 9.0E-5
Nie
2 7 4 PTAK Maria Stanisława 243 0.12% 0.00012
Nie
2 7 5 GRODECKI Jan Paweł 118 0.06% 6.0E-5
Nie
2 7 6 DOBOSZ Anna Ewelina 198 0.10% 0.0001
Nie
2 7 7 JANKOSZ Danuta Bronisława 50 0.02% 2.0E-5
Nie
2 7 8 KRUPA Michał Jacek 633 0.31% 0.00031
Nie
2 8 1 MURZYN Leszek 3 036 1.51% 0.00151
Nie
2 8 2 KUKIZ Grzegorz Artur 4 268 2.12% 0.00212
Nie
2 8 3 KUCHARSKI Marek Maciej 725 0.36% 0.00036
Nie
2 8 4 TABASZ Anna Barbara 439 0.22% 0.00022
Nie
2 8 5 SKAŁKA Ewa Maria 664 0.33% 0.00033
Nie
2 8 6 BERGEL Tadeusz Tomasz 271 0.13% 0.00013
Nie
2 8 7 KUBALA Małgorzata Zofia 477 0.24% 0.00024
Nie
2 8 8 DUDEK Janusz Marcin 834 0.41% 0.00041
Nie
2 9 1 MAŁCZYK Bartłomiej Tomasz 1 326 0.66% 0.00066
Nie
2 9 2 PADŁO Łukasz 327 0.16% 0.00016
Nie
2 9 3 DYGNAROWICZ Jadwiga Anna 246 0.12% 0.00012
Nie
2 9 4 SPYRKA Mariusz Marcin 331 0.16% 0.00016
Nie
2 9 5 NOWOWIEJSKA Ewa Krystyna 291 0.14% 0.00014
Nie
2 9 6 HANASZ Urszula Maria 178 0.09% 9.0E-5
Nie
2 9 7 WANAT Agnieszka Karolina 153 0.08% 8.0E-5
Nie
2 9 8 BAŃDO Jakub 227 0.11% 0.00011
Nie
2 10 1 BOCHENEK Rafał Paweł 38 446 19.08% 0.01908
Tak
2 10 2 SMÓŁKA Łukasz Jakub 12 270 6.09% 0.00609
Tak
2 10 3 DRÓŻDŻ Mirosław Antoni 10 161 5.04% 0.00504
Nie
2 10 4 TWORZYDŁO-WOŹNIAK Iwona Maria 4 315 2.14% 0.00214
Nie
2 10 5 KORNAŚ-PIERZAK Iwona Maria 2 343 1.16% 0.00116
Nie
2 10 6 NOGIEĆ Katarzyna Maria 3 346 1.66% 0.00166
Nie
2 10 7 RĄŻEWSKA Bożena Jolanta 1 637 0.81% 0.00081
Nie
2 10 8 PĘK Bogdan Marek 11 078 5.50% 0.0055
Tak
2 11 1 LUTY Aleksander Władysław 737 0.37% 0.00037
Nie
2 11 2 MĘDREK Anita Maria 247 0.12% 0.00012
Nie
2 11 3 SATOŁA Agata Ewa 146 0.07% 7.0E-5
Nie
2 11 4 MIKA Piotr Rajnold 149 0.07% 7.0E-5
Nie
2 11 5 RÖSNER-ZAWILIŃSKA Agnieszka 88 0.04% 4.0E-5
Nie
2 11 6 JEDYNAK Iwona Janina 256 0.13% 0.00013
Nie
2 11 7 WOŁOWCZYK Grażyna Maria 80 0.04% 4.0E-5
Nie
2 11 8 BERETA Andrzej Piotr 120 0.06% 6.0E-5
Nie
2 12 1 ŚCIGALSKI Paweł Jakub 1 551 0.77% 0.00077
Nie
2 12 2 MROZOWSKI Mirosław Franciszek 666 0.33% 0.00033
Nie
2 12 3 MAJ-SKOWROŃSKA Anna 924 0.46% 0.00046
Nie
2 12 4 MAŁODOBRY Dorota Maria 1 351 0.67% 0.00067
Nie
2 12 5 JĘDRAS Anna Lidia 771 0.38% 0.00038
Nie
2 12 6 GROSS-KOŁOCZEK Władysława Ada 234 0.12% 0.00012
Nie
2 12 7 ZASTAWNIAK Jerzy Kazimierz 244 0.12% 0.00012
Nie
2 12 8 CHOCHÓŁ Paweł Przemysław 1 179 0.59% 0.00059
Nie
2 13 1 WALIGÓRA Andrzej Wacław 324 0.16% 0.00016
Nie
2 13 2 GARLAND Teresa Jadwiga 80 0.04% 4.0E-5
Nie
2 13 3 LEŚNIAK-WOJCIECHOWSKA Maria Anna 232 0.12% 0.00012
Nie
2 13 4 WSOŁEK Stanisław 148 0.07% 7.0E-5
Nie
2 13 5 NIEDZIELSKA Iwona Katarzyna 121 0.06% 6.0E-5
Nie
2 13 6 FORMICKI Sylwester Mariusz 59 0.03% 3.0E-5
Nie
2 14 1 WILK Lesław Andrzej 377 0.19% 0.00019
Nie
2 14 2 KOCZANOWSKI Adam Karol 107 0.05% 5.0E-5
Nie
2 14 3 WILK Danuta 418 0.21% 0.00021
Nie
2 14 4 WALAS Grzegorz Krzysztof 137 0.07% 7.0E-5
Nie
2 14 5 MLECZEK Daria Dominika 92 0.05% 5.0E-5
Nie
2 14 6 DYMANUS Aldona Anna 382 0.19% 0.00019
Nie
3 1 1 HOLLENDER Krzysztof Leonard 4 256 1.30% 0.0013
Nie
3 1 2 ROKOSZ-KUCZYŃSKA Świetlana Natalia 1 836 0.56% 0.00056
Nie
3 1 3 GRZYBEK Marta Barbara 3 013 0.92% 0.00092
Nie
3 1 4 GLOGIER Marek Antoni 890 0.27% 0.00027
Nie
3 1 5 LEŚNIAK Marianna 2 902 0.89% 0.00089
Nie
3 1 6 PASTERNAK Wojciech Jan 2 101 0.64% 0.00064
Nie
3 2 1 KEMPF Piotr Marek 4 581 1.40% 0.0014
Nie
3 2 2 GONDEK Grzegorz Jerzy 1 268 0.39% 0.00039
Nie
3 2 3 MARCIŃSKA Małgorzata Maria 877 0.27% 0.00027
Nie
3 2 4 DZIEDZIC Stanisław 1 066 0.33% 0.00033
Nie
3 2 5 LĘCZNAROWICZ Elżbieta Janina 1 073 0.33% 0.00033
Nie
3 2 6 PASZKOT Marzena Iwona 487 0.15% 0.00015
Nie
3 2 7 KUBAS Paweł Jan 586 0.18% 0.00018
Nie
3 2 8 OSTRZOŁEK Grzegorz Piotr 176 0.05% 5.0E-5
Nie
3 2 9 ZAJĄCZKOWSKA Jolanta Czesława 358 0.11% 0.00011
Nie
3 2 10 APOSTOŁ Marian 874 0.27% 0.00027
Nie
3 3 1 FILIPCZUK Barbara Maria 2 822 0.86% 0.00086
Nie
3 3 2 MAZUR Artur 747 0.23% 0.00023
Nie
3 3 3 DUDEK Krzysztof Andrzej 585 0.18% 0.00018
Nie
3 3 4 MIGAS Beata 807 0.25% 0.00025
Nie
3 3 5 PALACZ Jakub Jan 482 0.15% 0.00015
Nie
3 3 6 OPOCZKA Renata 329 0.10% 0.0001
Nie
3 3 7 LEMIESZEK Robert Jacek 126 0.04% 4.0E-5
Nie
3 3 8 SMĘTEK Ada Julianna 540 0.17% 0.00017
Nie
3 4 1 LIPIEC Grzegorz Cezary 40 947 12.53% 0.01253
Tak
3 4 2 GADACZ Tadeusz Antoni 6 713 2.05% 0.00205
Nie
3 4 3 BARCZYK Kazimierz 22 933 7.02% 0.00702
Tak
3 4 4 RADWAN-BALLADA Małgorzata Zofia 11 106 3.40% 0.0034
Tak
3 4 5 FILIPIAK Szczęsny Maciej 6 044 1.85% 0.00185
Nie
3 4 6 CIEMIĘGA Małgorzata Danuta 2 382 0.73% 0.00073
Nie
3 4 7 BARAN Małgorzata Anita 3 301 1.01% 0.00101
Nie
3 4 8 D'OBYRN Kajetan Ludwik 3 427 1.05% 0.00105
Nie
3 4 9 KUPCZYŃSKA Anna Maria 2 366 0.72% 0.00072
Nie
3 4 10 FEDOROWICZ Jerzy Maciej 27 150 8.31% 0.00831
Tak
3 5 1 ŚMIAŁEK Ryszard Kazimierz 5 273 1.61% 0.00161
Nie
3 5 2 BARGIEŁ Janusz Lucjan 798 0.24% 0.00024
Nie
3 5 3 LIPIŃSKA-PIEKARSKA Joanna Olszyna 1 392 0.43% 0.00043
Nie
3 5 4 NOWAKOWSKA Jadwiga 1 092 0.33% 0.00033
Nie
3 5 5 JAŚKOW Adam Stanisław 410 0.13% 0.00013
Nie
3 5 6 ŻAKOWSKI Jan Piotr 439 0.13% 0.00013
Nie
3 5 7 MARCINEK Ewa Lucyna 417 0.13% 0.00013
Nie
3 5 8 DUKAŁA Leszek Paweł 256 0.08% 8.0E-5
Nie
3 5 9 KUREK Roman 334 0.10% 0.0001
Nie
3 5 10 PILCH Katarzyna Zofia 1 072 0.33% 0.00033
Nie
3 6 1 GROBLER Barbara Zofia 5 019 1.54% 0.00154
Nie
3 6 2 DZIARMAGOWSKI Andrzej Marek 519 0.16% 0.00016
Nie
3 6 3 BURZAWA Mateusz Ryszard 462 0.14% 0.00014
Nie
3 6 4 LEWICKA Aleksandra Jolanta 1 088 0.33% 0.00033
Nie
3 6 5 ZAWADA Tomasz Leszek 755 0.23% 0.00023
Nie
3 7 1 WILCZYŃSKI Bartosz 2 109 0.65% 0.00065
Nie
3 7 2 MONTICELLI Krzysztof 174 0.05% 5.0E-5
Nie
3 7 3 PIETRZAK-GÓRECKA Grażyna Ewa 173 0.05% 5.0E-5
Nie
3 7 4 BARTOSZ Alicja Elżbieta 181 0.06% 6.0E-5
Nie
3 7 5 MŁYNARCZYK Tomasz Krzysztof 185 0.06% 6.0E-5
Nie
3 7 6 FIRMUGA-ŚWIĘTY Grażyna 90 0.03% 3.0E-5
Nie
3 7 7 KĘPSKI Krzysztof Henryk 127 0.04% 4.0E-5
Nie
3 7 8 LECHWAR Sebastian Jakub 65 0.02% 2.0E-5
Nie
3 7 9 KAMECZURA Agnieszka 123 0.04% 4.0E-5
Nie
3 7 10 PTAŚNIK Paweł Krzysztof 118 0.04% 4.0E-5
Nie
3 8 1 KUBICZEK Piotr Janusz 7 550 2.31% 0.00231
Nie
3 8 2 SŁOWIK-MACIEJEWSKA Klaudia Katarzyna 1 861 0.57% 0.00057
Nie
3 8 3 KŁYCIŃSKI Jacek Piotr 755 0.23% 0.00023
Nie
3 8 4 ADAMCZYK Monika Kazimiera 1 396 0.43% 0.00043
Nie
3 8 5 ORŁOWSKI Tomasz Tadeusz 1 013 0.31% 0.00031
Nie
3 8 6 RADWAŃSKA Aneta 2 452 0.75% 0.00075
Nie
3 8 7 SMOŁA Małgorzata Maria 642 0.20% 0.0002
Nie
3 8 8 STACHOWICZ Marek Paweł 684 0.21% 0.00021
Nie
3 8 9 GOLONKA Wojciech Jerzy 829 0.25% 0.00025
Nie
3 8 10 AONDO-AKAA Bawer 2 155 0.66% 0.00066
Nie
3 9 1 NOWOWIEJSKI Grzegorz Tomasz 3 440 1.05% 0.00105
Nie
3 9 2 CZOSNOWSKA Aleksandra 407 0.12% 0.00012
Nie
3 9 3 BĄK Jakub Piotr 456 0.14% 0.00014
Nie
3 9 4 PĘCZEK Marek Jacek 247 0.08% 8.0E-5
Nie
3 9 5 PRACIAK Agnieszka Barbara 158 0.05% 5.0E-5
Nie
3 9 6 FEDCZYSZYN Daria Agata 141 0.04% 4.0E-5
Nie
3 9 7 KUPIEC Sylwia Antonina 342 0.10% 0.0001
Nie
3 9 8 KORDAS Krzysztof Janusz 184 0.06% 6.0E-5
Nie
3 9 9 KUDAS Damian Paweł 165 0.05% 5.0E-5
Nie
3 9 10 SZCZERKOWSKI Krystian Szymon 151 0.05% 5.0E-5
Nie
3 10 1 DUDA Jan Tadeusz 56 763 17.37% 0.01737
Tak
3 10 2 GRZESZEK Wojciech Jan 6 471 1.98% 0.00198
Tak
3 10 3 URYNOWICZ Tomasz Mariusz 10 018 3.07% 0.00307
Tak
3 10 4 STANOWSKA-CICHOŃ Bogusława Maria 4 468 1.37% 0.00137
Nie
3 10 5 GŁUŚ Aleksander Tomasz 1 615 0.49% 0.00049
Nie
3 10 6 SUFA Beata Krystyna 1 943 0.59% 0.00059
Nie
3 10 7 ZAJĄC Agnieszka Beata 6 144 1.88% 0.00188
Nie
3 10 8 FRANKIEWICZ Krystyna Anna 2 494 0.76% 0.00076
Nie
3 10 9 MIEZIAN Maciej Robert 1 679 0.51% 0.00051
Nie
3 10 10 ZIOBRO Andrzej 9 738 2.98% 0.00298
Tak
3 11 1 POTOCZEK Monika Izabela 426 0.13% 0.00013
Nie
3 11 2 KAMIŃSKI Jacek Cezary 227 0.07% 7.0E-5
Nie
3 11 3 TWARDOWSKA Barbara Teresa 113 0.03% 3.0E-5
Nie
3 11 4 ŁAKOTA Kamil Dominik 61 0.02% 2.0E-5
Nie
3 11 5 WÓJCIK Wioleta Sylwia 127 0.04% 4.0E-5
Nie
3 11 6 JUZA Eugeniusz Artur 27 0.01% 1.0E-5
Nie
3 11 7 SOBOLEWSKI Krzysztof Bogdan 108 0.03% 3.0E-5
Nie
3 11 8 KUCHARSKA Aneta Teresa 233 0.07% 7.0E-5
Nie
3 12 1 PATENA Marta Elżbieta 8 297 2.54% 0.00254
Nie
3 12 2 FRIEDIGER Jerzy 1 218 0.37% 0.00037
Nie
3 12 3 GAŁDZIŃSKA-CALIK Barbara Monika 606 0.19% 0.00019
Nie
3 12 4 MIKUŁA Janusz Stanisław 617 0.19% 0.00019
Nie
3 12 5 REJDYCH Małgorzata Maria 355 0.11% 0.00011
Nie
3 12 6 GROMALA-GÓRNIK Patrycja 628 0.19% 0.00019
Nie
3 12 7 CZYŻ Mateusz Władysław 483 0.15% 0.00015
Nie
3 12 8 MROCZEK-GULA Urszula 384 0.12% 0.00012
Nie
3 12 9 ŻOŁĄDŹ Agnieszka Dorota 453 0.14% 0.00014
Nie
3 12 10 KOCUREK Bartłomiej Jan 1 917 0.59% 0.00059
Nie
3 13 1 TAJCHMAN Jadwiga 556 0.17% 0.00017
Nie
3 13 2 ADAMSKI Piotr Jan 183 0.06% 6.0E-5
Nie
3 13 3 BOGACZ-ROSTWOROWSKA Izabela Anna 154 0.05% 5.0E-5
Nie
3 13 4 GOLDA Dariusz Michał 100 0.03% 3.0E-5
Nie
3 13 5 MALADA Elżbieta Zdzisława 72 0.02% 2.0E-5
Nie
3 13 6 URBAŃSKI Wojciech Adam 91 0.03% 3.0E-5
Nie
3 14 1 MARCZEWSKI Sławomir Gabriel 246 0.08% 8.0E-5
Nie
3 14 2 SZWAGRZYK Mieczysław 63 0.02% 2.0E-5
Nie
3 14 3 GÓRSKA Krystyna 125 0.04% 4.0E-5
Nie
3 14 4 WILK Eugeniusz Józef 155 0.05% 5.0E-5
Nie
3 14 5 BARTOSIK Agnieszka Teresa 111 0.03% 3.0E-5
Nie
3 14 6 PYSZCZEK Tomasz 93 0.03% 3.0E-5
Nie
3 14 7 GAJDA Helena 177 0.05% 5.0E-5
Nie
3 14 8 WOLAŃSKI Wojciech Maciej 176 0.05% 5.0E-5
Nie
4 1 1 OLIWA Rozalia 3 541 1.48% 0.00148
Nie
4 1 2 ORAWIEC Mieszko Jan 943 0.39% 0.00039
Nie
4 1 3 MENTEL Tadeusz Bogusław 772 0.32% 0.00032
Nie
4 1 4 BARAN Magdalena Maria 1 743 0.73% 0.00073
Nie
4 1 5 ROKOSZ Mieszko Andrzej 874 0.36% 0.00036
Nie
4 2 1 BARNAŚ Stanisław 9 023 3.76% 0.00376
Tak
4 2 2 BOBOWSKA Joanna Grażyna 2 665 1.11% 0.00111
Nie
4 2 3 MOTYKA Miłosz Maksymilian 1 109 0.46% 0.00046
Nie
4 2 4 KLIMOWSKA-BOBULA Edyta Katarzyna 1 497 0.62% 0.00062
Nie
4 2 5 SZYDŁOWSKI Franciszek 1 458 0.61% 0.00061
Nie
4 2 6 PIECZONKA Paweł Jan 784 0.33% 0.00033
Nie
4 2 7 KALEMBA Urszula Maria 1 248 0.52% 0.00052
Nie
4 2 8 SKAŁUBA Elżbieta Anna 837 0.35% 0.00035
Nie
4 2 9 DZIWISZ Barbara Stanisława 2 810 1.17% 0.00117
Nie
4 3 1 PATER Stanisław 591 0.25% 0.00025
Nie
4 3 2 OPOCZKA Adam Józef 227 0.09% 9.0E-5
Nie
4 3 3 OCHNIAK-DUDEK Klementyna Barbara 350 0.15% 0.00015
Nie
4 3 4 LESZCZYŃSKA Katarzyna Paulina 711 0.30% 0.0003
Nie
4 3 5 CZUBERNAT Sebastian Andrzej 605 0.25% 0.00025
Nie
4 4 1 BISZTYGA Stanisław 16 157 6.74% 0.00674
Tak
4 4 2 HABER Marek Mikołaj 6 253 2.61% 0.00261
Nie
4 4 3 KOT Jakub 5 064 2.11% 0.00211
Nie
4 4 4 DĄBKIEWICZ Marcin 562 0.23% 0.00023
Nie
4 4 5 WACHAŁOWICZ-KIERSZTYN Maria Dominika 1 093 0.46% 0.00046
Nie
4 4 6 GOLCZYK Maria Teresa 819 0.34% 0.00034
Nie
4 4 7 WIERCIOCH Ewelina Maria 1 067 0.45% 0.00045
Nie
4 4 8 GUZDEK Elżbieta 1 196 0.50% 0.0005
Nie
4 4 9 KOŹBIAŁ Maciej Józef 5 807 2.42% 0.00242
Nie
4 5 1 NADARKIEWICZ Edward Jan 1 786 0.74% 0.00074
Nie
4 5 2 RAUCH Jan Zbigniew 666 0.28% 0.00028
Nie
4 5 3 KLEMENSIEWICZ Jan 320 0.13% 0.00013
Nie
4 5 4 ZIELIŃSKA Dorota Barbara 611 0.25% 0.00025
Nie
4 5 5 GĄSIENICA-DANIEL Stanisław 605 0.25% 0.00025
Nie
4 5 6 MAJKA Krystyna Aniela 426 0.18% 0.00018
Nie
4 5 7 SZAFRAŃSKA Janina Bożena 536 0.22% 0.00022
Nie
4 5 8 JAGLARZ Katarzyna Dorota 224 0.09% 9.0E-5
Nie
4 5 9 LEWANDOWSKI Andrzej Jan 815 0.34% 0.00034
Nie
4 6 1 ŁAŚ Maria Bogusława 1 334 0.56% 0.00056
Nie
4 6 2 GALENT Marcin 267 0.11% 0.00011
Nie
4 6 3 IVCHENKO Olesia 268 0.11% 0.00011
Nie
4 6 4 KOWALÓWKA Michał Grzegorz 248 0.10% 0.0001
Nie
4 6 5 KRAUZOWICZ-TARCZOŃ Joanna Magdalena 259 0.11% 0.00011
Nie
4 7 1 ADAMCZAK Tadeusz Jan 1 520 0.63% 0.00063
Nie
4 7 2 BASTER Łukasz Krzysztof 338 0.14% 0.00014
Nie
4 7 3 TOMASZCZUK Mateusz Krzysztof 289 0.12% 0.00012
Nie
4 7 4 ZIELIŃSKA Beata Elżbieta 566 0.24% 0.00024
Nie
4 7 5 ARMATYS Dominika Anna 161 0.07% 7.0E-5
Nie
4 8 1 MOMOT Józef 5 060 2.11% 0.00211
Nie
4 8 2 CHOWANIAK Tadeusz 2 021 0.84% 0.00084
Nie
4 8 3 MACIEJOWSKA Kinga Katarzyna 2 133 0.89% 0.00089
Nie
4 8 4 PASIOWIEC Edward 815 0.34% 0.00034
Nie
4 8 5 KOZAK Joanna Katarzyna 1 831 0.76% 0.00076
Nie
4 8 6 BUKSA Helena Janina 822 0.34% 0.00034
Nie
4 8 7 FRÓG Maria 830 0.35% 0.00035
Nie
4 8 8 SIWIEC-CIELEBON Michał Stanisław 408 0.17% 0.00017
Nie
4 8 9 WITEK Tomasz Wojciech 1 385 0.58% 0.00058
Nie
4 9 1 CZOSNOWSKI Radosław Maria 1 235 0.52% 0.00052
Nie
4 9 2 SKUPIEŃ Andrzej 2 126 0.89% 0.00089
Nie
4 9 3 DŁUGA Michał 381 0.16% 0.00016
Nie
4 9 4 SPISAK Halina 433 0.18% 0.00018
Nie
4 9 5 URBAŃSKA Anna Katarzyna 402 0.17% 0.00017
Nie
4 9 6 NITKA Anna Maria 270 0.11% 0.00011
Nie
4 9 7 LEŚNIK-BARGLIK Angelika Małgorzata 265 0.11% 0.00011
Nie
4 9 8 PAWLIKOWSKI Roman Paweł 577 0.24% 0.00024
Nie
4 9 9 PAŁKA Dawid Łukasz 333 0.14% 0.00014
Nie
4 10 1 KACZYŃSKI Filip Roman 38 702 16.14% 0.01614
Tak
4 10 2 WIERZBA Marek 19 348 8.07% 0.00807
Tak
4 10 3 PICZURA Jan 16 712 6.97% 0.00697
Tak
4 10 4 STUGLIK Rafał 9 504 3.96% 0.00396
Tak
4 10 5 SZAFRANIEC-RUTKIEWICZ Anna Maria 6 575 2.74% 0.00274
Nie
4 10 6 ŚWIERKOSZ Grażyna 3 648 1.52% 0.00152
Nie
4 10 7 KOŚCIELNIAK Ewa 5 925 2.47% 0.00247
Nie
4 10 8 KAWA Danuta 7 011 2.92% 0.00292
Nie
4 10 9 BYLICA Robert Stanisław 9 660 4.03% 0.00403
Tak
4 11 1 KRÓL Jan Kazimierz 1 140 0.48% 0.00048
Nie
4 11 2 KAPŁON Leszek 415 0.17% 0.00017
Nie
4 11 3 MATONOG Marzena Maria 990 0.41% 0.00041
Nie
4 11 4 FRĄCZEK Mirosław 327 0.14% 0.00014
Nie
4 11 5 KAMIŃSKA Magdalena Anna 298 0.12% 0.00012
Nie
4 11 6 HANULA Piotr 169 0.07% 7.0E-5
Nie
4 11 7 WÓJCIK Edyta Sylwia 384 0.16% 0.00016
Nie
4 12 1 JACHYMIAK Maciej 4 089 1.71% 0.00171
Nie
4 12 2 HUTNICZAK Antoni 3 170 1.32% 0.00132
Nie
4 12 3 CHOWANIEC Robert 2 664 1.11% 0.00111
Nie
4 12 4 OLEKSY Joanna Marzena 1 897 0.79% 0.00079
Nie
4 12 5 HOŁDA Zofia 556 0.23% 0.00023
Nie
4 12 6 MITANA Magdalena Anna 616 0.26% 0.00026
Nie
4 12 7 RZONCA Monika Elżbieta 489 0.20% 0.0002
Nie
4 12 8 STACHOWSKI Andrzej Czesław 197 0.08% 8.0E-5
Nie
4 12 9 JANOSZ Jacek Adam 476 0.20% 0.0002
Nie
4 14 1 CHMIEL Dariusz Bogdan 1 022 0.43% 0.00043
Nie
4 14 2 SCHAEFFER Ryszard Stanisław 165 0.07% 7.0E-5
Nie
4 14 3 GÓRSKI Konrad Janusz 247 0.10% 0.0001
Nie
4 14 4 SYREK-ZUZEK Elżbieta Izabela 176 0.07% 7.0E-5
Nie
4 14 5 GUMULIŃSKI Krzysztof Edward 150 0.06% 6.0E-5
Nie
4 14 6 PITALA Anna Wioleta 307 0.13% 0.00013
Nie
4 14 7 JASTRZĘBSKA Sylwia Jolanta 337 0.14% 0.00014
Nie
5 1 1 MIRSKI Andrzej Marek 1 681 0.75% 0.00075
Nie
5 1 2 HABRYŁO-STEC Monika Małgorzata 986 0.44% 0.00044
Nie
5 1 3 WRONA Marek Bartłomiej 1 229 0.55% 0.00055
Nie
5 1 4 POTOK Dariusz 825 0.37% 0.00037
Nie
5 1 5 KRZYSZTOFOWICZ Anna 1 547 0.69% 0.00069
Nie
5 2 1 SORYS Stanisław Andrzej 12 349 5.51% 0.00551
Tak
5 2 2 KWAŚNIAK Adam 5 124 2.28% 0.00228
Nie
5 2 3 WĘGRZYN Łukasz Michał 3 838 1.71% 0.00171
Nie
5 2 4 BRACH Grzegorz 1 804 0.80% 0.0008
Nie
5 2 5 JAŹWIŃSKA Lidia Barbara 1 372 0.61% 0.00061
Nie
5 2 6 PIWOWARCZYK Jan Józef 1 472 0.66% 0.00066
Nie
5 2 7 WĘGLARZ Janina Maria 935 0.42% 0.00042
Nie
5 2 8 MARCZYK-AUGUSTYŃSKA Monika Kinga 615 0.27% 0.00027
Nie
5 2 9 JASNOS Katarzyna Sabina 1 558 0.69% 0.00069
Nie
5 3 1 KWAŚNIAK Marcel Ireneusz 1 030 0.46% 0.00046
Nie
5 3 2 RUMAN Anna Magdalena 187 0.08% 8.0E-5
Nie
5 3 3 GĄSIOROWSKI Sławomir Filip 203 0.09% 9.0E-5
Nie
5 3 4 MAZUR Barbara Agnieszka 442 0.20% 0.0002
Nie
5 3 5 BIELECKI Zbigniew Roch 275 0.12% 0.00012
Nie
5 3 6 CWETSCH Bożena Maria 101 0.05% 5.0E-5
Nie
5 3 7 WILK Wojciech Michał 307 0.14% 0.00014
Nie
5 4 1 NOWAK Krzysztof Czesław 11 476 5.12% 0.00512
Tak
5 4 2 SŁOMKA-NAROŻANSKI Henryk Tadeusz 3 161 1.41% 0.00141
Nie
5 4 3 KRUPA Barbara Maria 3 247 1.45% 0.00145
Nie
5 4 4 BANACH Mirosław Władysław 2 715 1.21% 0.00121
Nie
5 4 5 PAJĄK Jacek Paweł 3 214 1.43% 0.00143
Nie
5 4 6 PASTERNAK Halina Czesława 1 202 0.54% 0.00054
Nie
5 4 7 SKUPIEWSKI Piotr Marek 485 0.22% 0.00022
Nie
5 4 8 HAUBEN-KOŁODZIEJ Dorota 575 0.26% 0.00026
Nie
5 4 9 KRAMARCZYK Jolanta Agata 1 728 0.77% 0.00077
Nie
5 5 1 WOŹNIAK Jerzy Andrzej 2 913 1.30% 0.0013
Nie
5 5 2 JEWUŁA Helena 856 0.38% 0.00038
Nie
5 5 3 JABŁOŃSKI Jacek Andrzej 492 0.22% 0.00022
Nie
5 5 4 KOCOŃ Dorota 573 0.26% 0.00026
Nie
5 5 5 SKIBA Jan 422 0.19% 0.00019
Nie
5 5 6 ZGŁOBICKA Barbara 343 0.15% 0.00015
Nie
5 5 7 PIWOWARSKI Stanisław Andrzej 445 0.20% 0.0002
Nie
5 5 8 SIADEK Stanisław Marian 461 0.21% 0.00021
Nie
5 6 1 SKOWROŃSKA Ewa 925 0.41% 0.00041
Nie
5 6 2 MIGACZ Dawid Paweł 288 0.13% 0.00013
Nie
5 6 3 KOZIŃSKA Nikoletta Julia 164 0.07% 7.0E-5
Nie
5 6 4 ŁYCZKO Przemysław 180 0.08% 8.0E-5
Nie
5 6 5 KUSIAK-KOBYLARZ Barbara Maria 160 0.07% 7.0E-5
Nie
5 6 6 SZNAJDER Dawid Wojciech 319 0.14% 0.00014
Nie
5 6 7 ŁOBODA Daniel Marcin 273 0.12% 0.00012
Nie
5 8 1 MIGAŁA Jakub Tomasz 4 514 2.01% 0.00201
Nie
5 8 2 BEDNARZ Zbigniew Adam 1 015 0.45% 0.00045
Nie
5 8 3 KOZIOŁ Arkadiusz Tomasz 1 067 0.48% 0.00048
Nie
5 8 4 DULIAN Justyna Weronika 938 0.42% 0.00042
Nie
5 8 5 STOLARZ Dawid Adam 1 039 0.46% 0.00046
Nie
5 8 6 BOGULA Barbara 479 0.21% 0.00021
Nie
5 8 7 CIEPLIŃSKI Eryk Albert 359 0.16% 0.00016
Nie
5 8 8 BUNDOCK Agnieszka Monika 252 0.11% 0.00011
Nie
5 8 9 GĄCIARZ Mariola Beata 1 078 0.48% 0.00048
Nie
5 9 1 BORYCZKA Alina Barbara 1 308 0.58% 0.00058
Nie
5 9 2 KARCZMARCZYK Mirosław Sławomir 489 0.22% 0.00022
Nie
5 9 3 WLAZŁO Bogdan Robert 383 0.17% 0.00017
Nie
5 9 4 LECHOWICZ Maria Barbara 539 0.24% 0.00024
Nie
5 9 5 WADAS Paulina Weronika 303 0.14% 0.00014
Nie
5 9 6 ŁEPECH Anna Maria 90 0.04% 4.0E-5
Nie
5 9 7 WALAS Remigiusz Piotr 213 0.09% 9.0E-5
Nie
5 10 1 PIECZARKA Anna Maria 72 739 32.43% 0.03243
Tak
5 10 2 BUKOWIEC Stanisław Marcin 8 978 4.00% 0.004
Tak
5 10 3 MALEC-LECH Marta Magdalena 8 485 3.78% 0.00378
Tak
5 10 4 SKRUCH Wojciech 9 223 4.11% 0.00411
Tak
5 10 5 DZIURDZIA Piotr Marek 6 908 3.08% 0.00308
Nie
5 10 6 ASZTABSKI Artur Michał 4 186 1.87% 0.00187
Nie
5 10 7 MIKOSZ Anna Bernadeta 1 773 0.79% 0.00079
Nie
5 10 8 SZAKUŁA Agnieszka 1 670 0.74% 0.00074
Nie
5 10 9 GAWRON Józef Wojciech 8 206 3.66% 0.00366
Tak
5 11 1 KLESZCZ Stanisław Marek 420 0.19% 0.00019
Nie
5 11 2 CHMURA Dariusz 450 0.20% 0.0002
Nie
5 11 3 BOGUSZ Klaudia Małgorzata 174 0.08% 8.0E-5
Nie
5 11 4 BRUC Krzysztof Mirosław 213 0.09% 9.0E-5
Nie
5 11 5 FULARA Maria Małgorzata 88 0.04% 4.0E-5
Nie
5 11 6 MUCHA Marta Magdalena 358 0.16% 0.00016
Nie
5 11 7 MECHLA Dariusz Robert 73 0.03% 3.0E-5
Nie
5 11 8 KRÓL Magdalena 373 0.17% 0.00017
Nie
5 11 9 GAGATEK Krzysztof Grzegorz 663 0.30% 0.0003
Nie
5 12 1 BIEŃ Mieczysław 2 926 1.30% 0.0013
Nie
5 12 2 MALAGA-WRONA Bożena 1 504 0.67% 0.00067
Nie
5 12 3 KOGUT Bogusław Marian 1 171 0.52% 0.00052
Nie
5 12 4 MARCINKOWSKA Barbara 1 299 0.58% 0.00058
Nie
5 12 5 POCZĄTEK Tomasz Piotr 670 0.30% 0.0003
Nie
5 12 6 TYRKIEL Jerzy Henryk 563 0.25% 0.00025
Nie
5 12 7 MARZEC Leonarda 183 0.08% 8.0E-5
Nie
5 12 8 POCHROŃ Rafał 968 0.43% 0.00043
Nie
5 12 9 MIKOS Wioletta Beata 491 0.22% 0.00022
Nie
5 14 1 KRET Maria Anna 291 0.13% 0.00013
Nie
5 14 2 PARCZ Paweł Józef 102 0.05% 5.0E-5
Nie
5 14 3 KUCHARSKA Joanna 194 0.09% 9.0E-5
Nie
5 14 4 WOŹNY Dariusz Teodor 90 0.04% 4.0E-5
Nie
5 14 5 CHAIM Alicja Maria 114 0.05% 5.0E-5
Nie
5 14 6 BUZAŁA Krzysztof Tadeusz 161 0.07% 7.0E-5
Nie
6 1 1 WILK Anna Maria 4 099 1.89% 0.00189
Nie
6 1 2 KRUCZEK Józef Grzegorz 750 0.35% 0.00035
Nie
6 1 3 KMAK Krzysztof Paweł 798 0.37% 0.00037
Nie
6 1 4 ŚWIGUT Aleksander Paweł 490 0.23% 0.00023
Nie
6 1 5 PŁAWECKA Anna 829 0.38% 0.00038
Nie
6 1 6 SKRABA Rafał Grzegorz 278 0.13% 0.00013
Nie
6 1 7 SŁABY Marta 1 286 0.59% 0.00059
Nie
6 1 8 DUTKA Grzegorz Sławomir 1 140 0.53% 0.00053
Nie
6 2 1 PASOŃ Stanisław Wojciech 11 121 5.14% 0.00514
Nie
6 2 2 NOWOGÓRSKA Urszula Teresa 11 885 5.49% 0.00549
Tak
6 2 3 KĄDZIOŁKA Wiesław Stanisław 1 588 0.73% 0.00073
Nie
6 2 4 GAWLIK Michał Rafał 1 430 0.66% 0.00066
Nie
6 2 5 WODA Andrzej Władysław 1 582 0.73% 0.00073
Nie
6 2 6 WRÓBEL Małgorzata Anna 899 0.42% 0.00042
Nie
6 2 7 STASZYŃSKA Monika Alicja 617 0.29% 0.00029
Nie
6 2 8 DULKIEWICZ Agnieszka Barbara 674 0.31% 0.00031
Nie
6 4 1 LACHOWICZ Piotr Michał 13 594 6.28% 0.00628
Tak
6 4 2 JANCZY Robert Karol 2 319 1.07% 0.00107
Nie
6 4 3 RUCHAŁA Elżbieta Joanna 4 651 2.15% 0.00215
Nie
6 4 4 MILLER Maria Magdalena 2 585 1.19% 0.00119
Nie
6 4 5 UCHERSKI Edward Bolesław 702 0.32% 0.00032
Nie
6 4 6 GWÓŹDŹ Jacek Józef 1 137 0.53% 0.00053
Nie
6 4 7 WĄSOWSKA-SCHIRMER Halina Maria 816 0.38% 0.00038
Nie
6 4 8 OLSZYŃSKI Waldemar Paweł 1 515 0.70% 0.0007
Nie
6 5 1 JASNOSZ Michał Wilhelm 1 918 0.89% 0.00089
Nie
6 5 2 JURCZAK Jerzy Antoni 424 0.20% 0.0002
Nie
6 5 3 JAWORSKI Krzysztof 433 0.20% 0.0002
Nie
6 5 4 JANKOWSKI Jerzy 409 0.19% 0.00019
Nie
6 5 5 JĘDRZEJOWSKA FUGIEL Małgorzata Zofia 329 0.15% 0.00015
Nie
6 5 6 SKOPOWSKA Agnieszka Katarzyna 176 0.08% 8.0E-5
Nie
6 5 7 RAJSKA Katarzyna Maria 301 0.14% 0.00014
Nie
6 5 8 JANECZEK Franciszek Władysław 374 0.17% 0.00017
Nie
6 6 1 BUDACZ Dorota Ewa 805 0.37% 0.00037
Nie
6 6 2 KMAK Maciej Janusz 280 0.13% 0.00013
Nie
6 6 3 STASIK Iwona Ewa 209 0.10% 0.0001
Nie
6 6 4 WITKOWSKI Marek Bartłomiej 189 0.09% 9.0E-5
Nie
6 6 5 KARASIŃSKA Anna Katarzyna 152 0.07% 7.0E-5
Nie
6 6 6 KARCZEWSKI Michał 134 0.06% 6.0E-5
Nie
6 6 7 PŁACHTA Mateusz Józef 239 0.11% 0.00011
Nie
6 7 1 GŁĄB Rafał Grzegorz 1 079 0.50% 0.0005
Nie
6 7 2 LACHNER Krystian Wojciech 273 0.13% 0.00013
Nie
6 7 3 KOTOWICZ Natalia Magdalena 254 0.12% 0.00012
Nie
6 7 4 GĄSIOR Wiesława 203 0.09% 9.0E-5
Nie
6 7 5 RUTKA Waldemar Janusz 142 0.07% 7.0E-5
Nie
6 7 6 RUTKA Małgorzata Maria 109 0.05% 5.0E-5
Nie
6 7 7 KOZIOŁ Wojciech Paweł 260 0.12% 0.00012
Nie
6 7 8 KUREK Janusz Marcin 236 0.11% 0.00011
Nie
6 8 1 TOMOŃ Katarzyna Joanna 3 593 1.66% 0.00166
Nie
6 8 2 PAWLIKOWSKI Sławomir Gabriel 993 0.46% 0.00046
Nie
6 8 3 SOKOŁOWSKA-WOŹNIAK Justyna Ewa 1 058 0.49% 0.00049
Nie
6 8 4 SARNA Krzysztof Marcin 946 0.44% 0.00044
Nie
6 8 5 CHAIŃSKI Wiesław Tomasz 336 0.16% 0.00016
Nie
6 8 6 MARSZAŁ-KOCZENASZ Anita Joanna 303 0.14% 0.00014
Nie
6 8 7 LENARD Piotr Łukasz 767 0.35% 0.00035
Nie
6 8 8 RUTKOWSKI Sebastian Dawid 812 0.38% 0.00038
Nie
6 9 1 LAZAR Radosław Ryszard 1 347 0.62% 0.00062
Nie
6 9 2 MIREK Grzegorz 557 0.26% 0.00026
Nie
6 9 3 SPRINGWALD Marek Jerzy 181 0.08% 8.0E-5
Nie
6 9 4 MAŁCZYK Wioletta Liliana 339 0.16% 0.00016
Nie
6 9 5 PAŁKA Karolina 482 0.22% 0.00022
Nie
6 9 6 JARECKA Bożena Janina 143 0.07% 7.0E-5
Nie
6 9 7 PYREK Małgorzata 198 0.09% 9.0E-5
Nie
6 10 1 BIEDROŃ Grzegorz Janusz 38 563 17.82% 0.01782
Tak
6 10 2 WÓJTOWICZ Jadwiga Teresa 18 544 8.57% 0.00857
Tak
6 10 3 MORDARSKA Marta 15 819 7.31% 0.00731
Tak
6 10 4 KOZŁOWSKI Witold Rafał 8 554 3.95% 0.00395
Nie
6 10 5 WICHER Patryk Tomasz 16 904 7.81% 0.00781
Tak
6 10 6 WALICKI Tomasz Stanisław 4 840 2.24% 0.00224
Nie
6 10 7 GANCARCZYK Karolina Elżbieta 4 715 2.18% 0.00218
Nie
6 10 8 SZCZYGIEŁ Paweł 8 299 3.83% 0.00383
Nie
6 11 1 GRUSZKA Patrycja Manuela 328 0.15% 0.00015
Nie
6 11 2 PSTRĄG Łukasz Piotr 186 0.09% 9.0E-5
Nie
6 11 3 WIŚNIOWSKA Małgorzata Bożena 212 0.10% 0.0001
Nie
6 11 4 LESIAK Stanisław 221 0.10% 0.0001
Nie
6 11 5 STRYSZOWSKA Oliwia Natalia 78 0.04% 4.0E-5
Nie
6 11 6 LUTY Sławomir Aleksander 164 0.08% 8.0E-5
Nie
6 12 1 MRÓZ Krzysztof Jan 3 304 1.53% 0.00153
Nie
6 12 2 KOŚCIÓŁEK Paulina Arleta 1 643 0.76% 0.00076
Nie
6 12 3 PÓŁCHŁOPEK Małgorzata Krystyna 1 158 0.53% 0.00053
Nie
6 12 4 BUDZIAK Iwona Dorota 922 0.43% 0.00043
Nie
6 12 5 DĄBROWSKA Krystyna 719 0.33% 0.00033
Nie
6 12 6 TALAR Antoni 481 0.22% 0.00022
Nie
6 12 7 KANTOR Tadeusz Jan 1 334 0.62% 0.00062
Nie
6 12 8 PODOBIŃSKA Alicja Maria 575 0.27% 0.00027
Nie
6 14 1 WAC-WŁODARCZYK Maciej 187 0.09% 9.0E-5
Nie
6 14 2 KUCHARSKI Wojciech 181 0.08% 8.0E-5
Nie
6 14 3 ŻELAZNY Władysław 166 0.08% 8.0E-5
Nie
6 14 4 KOCZANOWSKA Lucyna Bronisława 53 0.02% 2.0E-5
Nie
6 14 5 MADEJ Jolanta Agata 241 0.11% 0.00011
Nie
6 14 6 PATER Alicja Mariola 299 0.14% 0.00014
Nie
 • Statystyka list kandydatów
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Województwo Małopolskie - ogółem 202 3 448 2 455 3 305 730 2 656 449 2 408 120 58 4
powiaty 19 451 95 2 415 055 1 920 238 1 835
Gminy ogółem 179 2 867 2 339 2 415 055 1 920 238 1 835 120 58 4
w tym:
   Gminy powyżej 20 000 mieszkańców 30 632 104 939 587 755 225 662 8 21 4
   Gminy do 20 000 mieszkańców 149 2 235 2 235 1 475 468 1 165 013 1 173 112 37 0
Miasta na prawach powiatu 3 91 15 890 675 736 211 573 3

Statystyka list kandydatów

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba
List rad
Zarejestrowane listy do sejmików województw 76 1
Zarejestrowane listy do rad powiatów 408 19
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu 102 3
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 397 30
Ogółem 983 53

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 571 258 45% 313 55%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 2 649 1 209 46% 1 440 54%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 759 337 44% 422 56%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 2 952 1 337 45% 1 615 55%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 5 656 1 757 31% 3 899 69%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta 292 37 13% 255 87%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza 163 27 17% 136 83%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na prezydenta 22 7 32% 15 68%
Ogółem 12 587 4 898 39% 7 689 61%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku kandydatów do sejmiku województwa 48 46 49
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów 50 49 51
Średnia wieku kandydatów do rad miast na prawach powiatu 48 48 47
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 49 48 50
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 48 48 49
Średnia wieku kandydatów na wójta 50 50 50
Średnia wieku kandydatów na burmistrza 51 51 51
Średnia wieku kandydatów na prezydenta 51 44 54
Ogółem 48 46 49

Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 1 020 374 37% 646 63%
30-39 2 442 1 005 41% 1 437 59%
40-59 6 198 2 522 41% 3 676 59%
60+ 2 927 997 34% 1 930 66%
Ogółem 12 587 4 898 39% 7 689 61%

Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 9 0 0% 9 100%
30-39 76 5 7% 71 93%
40-59 289 55 19% 234 81%
60+ 103 11 11% 92 89%
Ogółem 477 71 15% 406 85%