Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 123 419
Wyborców 96 823
Obwodów 82
 • Wybory do Rady Powiatu Wielickiego
 • Wyniki głosowania do rady powiatu
 • Wyniki wyborów do rady powiatu
 • Geografia

Geografia

Gminy

Miasto Liczba
Obwodów Okręgów Mandatów Komitetów Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
gmina biskupiceGmina Biskupice 10 15 15 52 52
gmina gdozwGmina Gdów 12 15 15 34 34
gmina klzajGmina Kłaj 10 15 15 39 39
gmina niepolzomiceGmina Niepołomice 13 3 21 6 54
gmina wieliczkaGmina Wieliczka 37 3 23 14 119

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 gminy Biskupice, Gdów, Kłaj 8 30 436 5 42
0.0000020000Nr 2 Niepołomice 6 21 460 4 27
0.0000030000Nr 3 gmina Wieliczka: osiedla Bogucice, Kościuszki-Przyszłość-Szymanowskiego, Krzyszkowice, Lekarka, Sienkiewicza-Asnyka-W. Pola, Śródmieście, Zadory, Zdrojowe 4 16 103 5 27
0.0000040000Nr 4 gmina Wieliczka: sołectwa: Byszyce, Dobranowice, Golkowice, Gorzków, Grabówki, Grajów, Jankówka, Janowice, Koźmice Małe, Koźmice Wielkie, Mietniów, Pawlikowice, Podstolice, Raciborsko, Rożnowa, Siercza, Sygneczów, Brzegi, Chorągwica, Czarnochowice, Grabie, Kokotów, Lednica Górna, Mała Wieś, Strumiany, Sułków, Śledziejowice, Węgrzce Wielkie, Zabawa, Wieliczka: osiedle Ogrodowe 7 28 824 5 39
Podsumowanie 25 96 823 19 135

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 9 6 9 24
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 10 8 6 9 33
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 KWW KUKIZ'15 3 3 3 3 12
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 10 8 6 9 33
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 10 8 6 9 33

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 31 151 16 970 16 970 54.48% 0.05448
16 129 95.04% 0.09504
Tak
2 21 459 12 066 12 066 56.23% 0.05623
11 661 96.64% 0.09664
Tak
3 16 085 8 864 8 864 55.11% 0.05511
8 579 96.78% 0.09678
Tak
4 28 817 15 470 15 470 53.68% 0.05368
14 876 96.16% 0.09616
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3 545 24 6.92% 0.00692
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 11 804 33 23.03% 0.02303
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 2 219 12 4.33% 0.00433
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 19 900 33 38.83% 0.03883
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 13 777 33 26.88% 0.02688

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych Udział w podziale mandatów
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3 545 24 0 6.92% 0.00692
Nie
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 11 804 33 6 23.03% 0.02303
Tak
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 2 219 12 0 4.33% 0.00433
Nie
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 19 900 33 12 38.83% 0.03883
Tak
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 13 777 33 7 26.88% 0.02688
Tak

Rada Powiatu Wielickiego - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 2 1 MIGDAŁ Władysław Antoni 422 2.62% 0.00262
Nie
1 2 2 RACHWALIK Anna Stefania 285 1.77% 0.00177
Nie
1 2 3 WAŚNIOWSKI Ryszard Jan 163 1.01% 0.00101
Nie
1 2 4 DYMEK Małgorzata Maria 108 0.67% 0.00067
Nie
1 2 5 FILIPOWSKI Józef Stanisław 117 0.73% 0.00073
Nie
1 2 6 KMIECIK Maria 124 0.77% 0.00077
Nie
1 2 7 LALICKI Zdzisław Andrzej 58 0.36% 0.00036
Nie
1 2 8 TURECKA Eliza Teresa 69 0.43% 0.00043
Nie
1 2 9 MIGDAŁ Jan 191 1.18% 0.00118
Nie
1 4 1 KOCIOŁEK Adam 1 117 6.93% 0.00693
Tak
1 4 2 SZOSTAK Joanna Małgorzata 545 3.38% 0.00338
Nie
1 4 3 SATORA Marian 105 0.65% 0.00065
Nie
1 4 4 CZYŻ Bogdan Henryk 379 2.35% 0.00235
Nie
1 4 5 WOJAKOWSKA Elżbieta 117 0.73% 0.00073
Nie
1 4 6 MARZEC Iwona Anna 250 1.55% 0.00155
Nie
1 4 7 KUBIK Kazimierz 75 0.47% 0.00047
Nie
1 4 8 MACIEJOWSKA Halina Zofia 27 0.17% 0.00017
Nie
1 4 9 KSIĄŻEK Bronisław 18 0.11% 0.00011
Nie
1 4 10 KONIECZNY Krzysztof Tomasz 87 0.54% 0.00054
Nie
1 8 1 WŁODARCZYK Robert Henryk 336 2.08% 0.00208
Nie
1 8 2 CELARY Bogdan Adam 172 1.07% 0.00107
Nie
1 8 3 RADWAŃSKA Joanna Elżbieta 202 1.25% 0.00125
Nie
1 10 1 KYRC Stanisław Kazimierz 1 835 11.38% 0.01138
Tak
1 10 2 PROCHWICZ Zdzisław 771 4.78% 0.00478
Tak
1 10 3 SKOCZEK Jadwiga Lucyna 854 5.29% 0.00529
Tak
1 10 4 CIĘŻAREK Katarzyna 1 044 6.47% 0.00647
Tak
1 10 5 CZAPIEWSKI Bogdan Jan 530 3.29% 0.00329
Nie
1 10 6 KURAŚ Elżbieta 568 3.52% 0.00352
Nie
1 10 7 WAJDA Piotr 713 4.42% 0.00442
Tak
1 10 8 ŚLĘCZKA Bogumiła Katarzyna 640 3.97% 0.00397
Nie
1 10 9 IGNACOK Marzena Agata 131 0.81% 0.00081
Nie
1 10 10 KOT Marek 689 4.27% 0.00427
Nie
1 15 1 TRZASKA Bogusław Tadeusz 693 4.30% 0.0043
Tak
1 15 2 RAJTARSKI Leszek Bohdan 344 2.13% 0.00213
Nie
1 15 3 WAŚNIOWSKI Zbigniew Tadeusz 340 2.11% 0.00211
Nie
1 15 4 MACIUSZEK Jan Włodzimierz 411 2.55% 0.00255
Nie
1 15 5 FILIPOWSKI Józef Stanisław 131 0.81% 0.00081
Nie
1 15 6 SURÓWKA Mateusz Krzysztof 214 1.33% 0.00133
Nie
1 15 7 BUŁAT Marta Monika 87 0.54% 0.00054
Nie
1 15 8 CZERWIŃSKA Izabela Dagmara 195 1.21% 0.00121
Nie
1 15 9 ZDEBSKA Elżbieta Magdalena 203 1.26% 0.00126
Nie
1 15 10 TROJAŃSKA-URBANIK Edyta Janina 769 4.77% 0.00477
Tak
2 4 1 FERET Tadeusz 599 5.14% 0.00514
Nie
2 4 2 PALUCH Jakub Stanisław 789 6.77% 0.00677
Tak
2 4 3 FLORKOWSKA Danuta Karolina 506 4.34% 0.00434
Nie
2 4 4 KULESZA-TAŁAN Dorota Maria 163 1.40% 0.0014
Nie
2 4 5 MACHNICKI Jan 160 1.37% 0.00137
Nie
2 4 6 SZELĄG Anna Katarzyna 214 1.84% 0.00184
Nie
2 4 7 TURECKI Krzysztof Marek 347 2.98% 0.00298
Nie
2 4 8 WOJCIECHOWSKI Tadeusz Ireneusz 132 1.13% 0.00113
Nie
2 8 1 ZIELIŃSKI Zbigniew 268 2.30% 0.0023
Nie
2 8 2 ROJEK Kamil Ryszard 109 0.93% 0.00093
Nie
2 8 3 KOZDĘBA Monika Małgorzata 92 0.79% 0.00079
Nie
2 10 1 ŚLUSAREK Aleksandra 1 312 11.25% 0.01125
Tak
2 10 2 TOMALA Tomasz Konrad 985 8.45% 0.00845
Tak
2 10 3 GICALA Kazimierz 395 3.39% 0.00339
Nie
2 10 4 MICHALSKA Krystyna 302 2.59% 0.00259
Nie
2 10 5 BOŻEK Edyta Alicja 260 2.23% 0.00223
Nie
2 10 6 KŁUSEK Marcin Wojciech 365 3.13% 0.00313
Nie
2 10 7 KOSTUCH Janusz Piotr 335 2.87% 0.00287
Nie
2 10 8 BURDA Piotr Krzysztof 455 3.90% 0.0039
Tak
2 15 1 NOWAK Piotr Daniel 1 271 10.90% 0.0109
Tak
2 15 2 KUKLA Beata Antonina 545 4.67% 0.00467
Nie
2 15 3 KŁUSEK Maciej Bernard 633 5.43% 0.00543
Tak
2 15 4 LEBIEST Joanna Teresa 337 2.89% 0.00289
Nie
2 15 5 GÓRA Paweł Maciej 227 1.95% 0.00195
Nie
2 15 6 KRAWCZYK Stanisława 243 2.08% 0.00208
Nie
2 15 7 FRANKIEWICZ Paweł Grzegorz 226 1.94% 0.00194
Nie
2 15 8 MAKOWSKA Marta Urszula 391 3.35% 0.00335
Nie
3 2 1 MASNY Andrzej Włodzimierz 222 2.59% 0.00259
Nie
3 2 2 SZWED Grażyna Helena 215 2.51% 0.00251
Nie
3 2 3 CZUBA Małgorzata Maria 39 0.45% 0.00045
Nie
3 2 4 CZYŻOWSKI Jerzy Marian 17 0.20% 0.0002
Nie
3 2 5 BOROWSKI Bogusław Czesław 50 0.58% 0.00058
Nie
3 2 6 SEIDL Ewa Maria 88 1.03% 0.00103
Nie
3 4 1 PANKIEWICZ Lech Jerzy 2 172 25.32% 0.02532
Tak
3 4 2 RYBICKA-KAJTOCH Aneta Katarzyna 394 4.59% 0.00459
Tak
3 4 3 CIERNIA Konrad 126 1.47% 0.00147
Nie
3 4 4 KOPCIOWSKA Barbara Katarzyna 80 0.93% 0.00093
Nie
3 4 5 SUSKA Urszula Eliza 149 1.74% 0.00174
Nie
3 4 6 SZPAR Paweł Jan 79 0.92% 0.00092
Nie
3 8 1 ŻAK Agnieszka Małgorzata 358 4.17% 0.00417
Nie
3 8 2 PIECH Monika Krystyna 91 1.06% 0.00106
Nie
3 8 3 CELARY Arkadiusz Bogdan 97 1.13% 0.00113
Nie
3 10 1 BRONIOWSKI Tomasz Marek 1 177 13.72% 0.01372
Tak
3 10 2 BURLIGA Marek 164 1.91% 0.00191
Nie
3 10 3 SZADO Jadwiga Stefania 486 5.66% 0.00566
Nie
3 10 4 TATOMIR Bożena Marta 199 2.32% 0.00232
Nie
3 10 5 KRYSA Grzegorz Wiesław 224 2.61% 0.00261
Nie
3 10 6 GROCHAL Lucyna 227 2.65% 0.00265
Nie
3 15 1 JUSZKIEWICZ Jacek Franciszek 831 9.69% 0.00969
Tak
3 15 2 KOSZYK Roman Tadeusz 407 4.74% 0.00474
Nie
3 15 3 MOLEK-RUSIN Agnieszka Sylwia 144 1.68% 0.00168
Nie
3 15 4 WOŹNIAK Łukasz Lucjan 284 3.31% 0.00331
Nie
3 15 5 KONIARZ Karina Barbara 132 1.54% 0.00154
Nie
3 15 6 KOWAL Beata Małgorzata 127 1.48% 0.00148
Nie
4 2 1 JANUS Paweł Stanisław 338 2.27% 0.00227
Nie
4 2 2 ZAWIŚLAN Dariusz Piotr 403 2.71% 0.00271
Nie
4 2 3 GROCHAL Wiesław Antoni 118 0.79% 0.00079
Nie
4 2 4 CICHY Marcin Wojciech 201 1.35% 0.00135
Nie
4 2 5 GĄSKA Katarzyna Maria 120 0.81% 0.00081
Nie
4 2 6 LIPNIAK-KORDULA Anna Kinga 43 0.29% 0.00029
Nie
4 2 7 MADEJ Jadwiga Walentyna 41 0.28% 0.00028
Nie
4 2 8 PIÓRKOWSKI Leopold Ludwik 70 0.47% 0.00047
Nie
4 2 9 SZYDŁAK Zofia 43 0.29% 0.00029
Nie
4 4 1 POLAŃSKA Anna Beata 1 484 9.98% 0.00998
Tak
4 4 2 PTASZNIK Ewa Janina 617 4.15% 0.00415
Tak
4 4 3 MULARCZYK Katarzyna 221 1.49% 0.00149
Nie
4 4 4 ZAJĄC Waldemar Wojciech 219 1.47% 0.00147
Nie
4 4 5 BUCHTA Iwona Joanna 164 1.10% 0.0011
Nie
4 4 6 MIKUŁA Marek 137 0.92% 0.00092
Nie
4 4 7 GROCHAL Łukasz Witold 211 1.42% 0.00142
Nie
4 4 8 PIECUCH Jarosław Kazimierz 41 0.28% 0.00028
Nie
4 4 9 JURAS Michał Tomasz 80 0.54% 0.00054
Nie
4 8 1 SŁOMA Jarosław Janusz 246 1.65% 0.00165
Nie
4 8 2 ROJEK Ewelina Katarzyna 127 0.85% 0.00085
Nie
4 8 3 KONOPKA Żaneta Katarzyna 121 0.81% 0.00081
Nie
4 10 1 GAWOR Henryk Czesław 2 129 14.31% 0.01431
Tak
4 10 2 KURTYKA Zuzanna Ewa 947 6.37% 0.00637
Tak
4 10 3 STAROWICZ Aleksander Stanisław 464 3.12% 0.00312
Nie
4 10 4 CHLEBDA Janusz Waldemar 466 3.13% 0.00313
Tak
4 10 5 WŁOCH Katarzyna Danuta 208 1.40% 0.0014
Nie
4 10 6 SZWAGRZYK Bożena Marta 367 2.47% 0.00247
Nie
4 10 7 KRZYCH Bartłomiej Hubert 424 2.85% 0.00285
Nie
4 10 8 FĄFARA Aneta Agata 116 0.78% 0.00078
Nie
4 10 9 SIMON Kazimierz Antoni 118 0.79% 0.00079
Nie
4 15 1 SADKIEWICZ Łukasz 1 664 11.19% 0.01119
Tak
4 15 2 DUDA Józef 506 3.40% 0.0034
Nie
4 15 3 SZCZEPANIAK Agnieszka Janina 449 3.02% 0.00302
Nie
4 15 4 WANDAS Jan Józef 364 2.45% 0.00245
Nie
4 15 5 JAŁOCHA Anna Agnieszka 317 2.13% 0.00213
Nie
4 15 6 STANEK Szczepan Paweł 635 4.27% 0.00427
Tak
4 15 7 KORNIO Małgorzata 173 1.16% 0.00116
Nie
4 15 8 CHLEBDA Grażyna 212 1.43% 0.00143
Nie
4 15 9 PANUŚ Adam Marek 272 1.83% 0.00183
Nie
 • Statystyka list kandydatów
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Powiat Wielicki - ogółem 6 114 55 123 419 96 823 82 3 2
Gminy ogółem 5 89 51 123 419 96 823 82 3 2
w tym:
   Gminy powyżej 20 000 mieszkańców 2 44 6 84 619 66 387 50 0 2 0
   Gminy do 20 000 mieszkańców 3 45 45 38 800 30 436 32 3 0 0

Statystyka list kandydatów

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba
List rad
Zarejestrowane listy do rad powiatów 19 1
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 20 2
Ogółem 39 3

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 135 61 45% 74 55%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 173 80 46% 93 54%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 125 48 38% 77 62%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta 9 2 22% 7 78%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza 5 3 60% 2 40%
Ogółem 433 189 44% 244 56%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów 50 50 50
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 49 48 50
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 49 47 50
Średnia wieku kandydatów na wójta 47 38 49
Średnia wieku kandydatów na burmistrza 47 47 46
Ogółem

Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 36 15 42% 21 58%
30-39 86 38 44% 48 56%
40-59 195 97 50% 98 50%
60+ 116 39 34% 77 66%
Ogółem 433 189 44% 244 56%

Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 0 0 0% 0 0%
30-39 3 1 33% 2 67%
40-59 10 4 40% 6 60%
60+ 1 0 0% 1 100%
Ogółem 14 5 36% 9 64%