Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 271 521
Wyborców 216 171
Obwodów 194
 • Wybory do Rady Powiatu w Krakowie
 • Wyniki głosowania do rady powiatu
 • Wyniki wyborów do rady powiatu
 • Geografia
 • Geografia

Geografia

Gminy

Miasto Liczba
Obwodów Okręgów Mandatów Komitetów Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
gmina czernichozwGmina Czernichów 12 15 15 34 34
gmina igolzomia-wawrzenzczyceGmina Igołomia-Wawrzeńczyce 7 15 15 36 36
gmina iwanowiceGmina Iwanowice 6 15 15 46 46
gmina jerzmanowice-przeginiaGmina Jerzmanowice-Przeginia 8 15 15 31 31
gmina kocmyrzozw-luborzycaGmina Kocmyrzów-Luborzyca 10 15 15 43 43
gmina krzeszowiceGmina Krzeszowice 26 3 21 16 116
gmina liszkiGmina Liszki 12 15 15 45 45
gmina michalzowiceGmina Michałowice 5 15 15 35 35
gmina mogilanyGmina Mogilany 9 15 15 45 45
gmina skalzaGmina Skała 7 15 15 45 45
gmina skawinaGmina Skawina 25 4 21 10 68
gmina slzomnikiGmina Słomniki 12 15 15 29 29
gmina sulzoszowaGmina Sułoszowa 5 15 15 30 30
gmina szwiaztniki gozrneGmina Świątniki Górne 5 15 15 35 35
gmina wielka wieszGmina Wielka Wieś 9 15 15 30 30
gmina zabierzozwGmina Zabierzów 22 4 21 15 102
gmina zielonkiGmina Zielonki 14 4 21 8 53

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Urząd Gminy Czernichów, ul. Gminna 1 Czernichów stały Tak Czernichów I i Czernichów II
2 Szkoła Podstawowa w Kłokoczynie, 175 Kłokoczyn stały Nie Kłokoczyn
3 Dworek Matejkówka w Przegini Narodowej, 100 Przeginia Narodowa stały Nie Przeginia Narodowa
4 Remiza OSP w Zagaciu, 142 Zagacie stały Nie Zagacie
5 Szkoła Podstawowa w Kamieniu, Piaski 2A Kamień stały Tak Kamień I i Kamień II
6 Szkoła Podstawowa w Rusocicach, 115 Rusocice stały Nie Rusocice
7 Remiza OSP w Rybnej, ul. Aleksandry Polańskiej 2 Rybna stały Tak Rybna I, Rybna II i Rybna III
8 Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Szlacheckiej, 255 Nowa Wieś Szlachecka stały Nie Nowa Wieś Szlachecka
9 Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Przegini Duchownej, 70 Przeginia Duchowna stały Tak Przeginia Duchowna
10 Szkoła Podstawowa w Wołowicach, 10 Wołowice stały Tak Wołowice I i Wołowice II
11 Remiza OSP w Dąbrowie Szlacheckiej, Św. Floriana 19 Dąbrowa Szlachecka stały Tak Dąbrowa Szlachecka
12 Szkoła Podstawowa w Czułówku, ul. Jana III Sobieskiego 25 Czułówek stały Nie Czułówek
1 Gminne Centrum Edukacji w Igołomi (przedszkole samorządowe w Igołomi), 252 Igołomia stały Tak sołectwo Igołomia, sołectwo Odwiśle
2 Gminne Centrum Edukacji w Igołomi (przedszkole samorządowe w Igołomi), 252 Igołomia stały Tak sołectwo Zofipole, sołectwo Tropiszów
3 Budynek byłej szkoły podstawowej w Pobiedniku Małym (WTZ), 67 Pobiednik Mały stały Tak sołectwo Pobiednik Wielki, sołectwo Pobiednik Mały, sołectwo Koźlica
4 Gminne Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach (szkoła), 385 Wawrzeńczyce stały Tak sołectwo Wawrzeńczyce I
5 Gminne Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach (szkoła), 385 Wawrzeńczyce stały Tak sołectwo Wawrzeńczyce II, sołectwo Złotniki
6 Szkoła Podstawowa w Dobranowicach, 67 Dobranowice stały Nie Sołectwo Dobranowice, sołectwo Rudno Górne
7 Budynek remizy OSP w Stręgoborzycach, 126 Stręgoborzyce stały Nie sołectwo Stręgoborzyce, sołectwo Wygnanów, sołectwo Żydów
1 Szkoła Podstawowa w Sieciechowicach, ul. Szkolna 6 Sieciechowice stały Tak Grzegorzowice Małe, Grzegorzowice Wielkie, Lesieniec, Sieciechowice
2 Szkoła Podstawowa w Celinach, 155 Celiny stały Nie Celiny, Władysław
3 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Iwanowicach, 98 Iwanowice Włościańskie stały Nie Iwanowice Włościańskie, Poskwitów, Przestańsko, Zagaje
4 Szkoła Podstawowa w Widomej, 51 Widoma stały Tak Domiarki, Maszków, Widoma, Zalesie
5 Szkoła Podstawowa w Naramie, Centralna 49 Narama stały Nie Damice, Krasieniec Stary, Narama, Żerkowice
6 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Iwanowicach, 98 Iwanowice Włościańskie stały Tak Biskupice, Iwanowice Dworskie, Krasieniec Zakupny, Sułkowice
1 Remiza OSP w Gotkowicach, 34 Gotkowice stały Tak część sołectwa Jerzmanowice + sołectwo Gotkowice-obwód nr 1 w swoich granicach zawiera terytorialnie całe Gotkowice oraz część Jerzmanowic. Południowa granica tego obwodu biegnie w miejscowości Jerzmanowice od skrzyżowania drogi krajowej A94 i drogi powiatowej Sąspów-Ojców wzdłuż drogi gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 442, następnie na skrzyżowaniu koło cmentarza i biegnie wzdłuż drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 397, następnie na skrzyżowaniu zakręca i biegnie wzdłuż drogi oznaczonej nr działki 36/1 do wysokości działki oznaczonej nr 81/8, i dalej wzdłuż granicy między działką nr 82/7, a działkami 81/5 i 81/6 do granicy Jerzmanowic z Czubrowicami. Od tego miejsca granica tego obwodu biegnie wzdłuż granicy administracyjnej Jerzmanowic z Czubrowicami i z Przeginią, później wzdłuż granicy administracyjnej Gotkowic z Przeginią, z Sułoszową I i z Sąspowem do skrzyżowania drogi krajowej A94 z drogą powiatową, czyli do punktu początkowego
2 Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Jerzmanowicach, Centralna 97 Jerzmanowice stały Tak sołectwo Jerzmanowice (z wyłączeniem części uwzględnionej w obwodzie nr 1)-granica obwodu nr 2 biegnie od skrzyżowania drogi krajowej A94 z drogą powiatową Sąspów-Ojców, wzdłuż drogi krajowej po granicy Jerzmanowic z Sąspowem w kierunku Krakowa, następnie biegnie po granicy administracyjnej obrębu Jerzmanowice z Bębłem, w dalszej części po granicy z obrębem Łazy, aż do granicy Jerzmanowic ze Szklarami. Granica obwodu w dalszej części biegnie po granicy Jerzmanowic ze Szklarami, dalej z Racławicami i z Czubrowicami do wysokości działki nr 81/6 i w dalszej części biegnie wzdłuż granicy między działkami oznaczonymi jako nr 81/5 i 82/3 do przecięcia się z drogą gminną oznaczoną nr 36/1, dalej załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie po drodze ozn. nr 36/1 do skrzyżowania z drogą gminną ozn. nr 397, następnie po drodze ozn. nr 397 do skrzyżowania k. cmentarza i następnie drogą ozn. nr 442 do punktu początkowego tj. skrzyżowania drogi krajowej A94 z drogą powiatową Sąspów-Ojców
3 Szkoła Podstawowa w Szklarach, 121 Szklary stały Nie Szklary
4 Przedszkole Samorządowe w Jerzmanowicach, 39 Łazy stały Tak Łazy
5 Szkoła Podstawowa w Sąspowie, 32 Sąspów stały Nie Sąspów
6 Dom Ludowy w Przegini, 116a Przeginia stały Nie Przeginia
7 Szkoła Podstawowa w Czubrowicach, 85 Czubrowice stały Nie Czubrowice
8 Budynek Wielofunkcyjny w Racławicach, 54a Racławice stały Tak Racławice
1 Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Goszycach, 53 Goszyce stały Tak Goszyce, Wilków, Skrzeszowice, Łososkowice
2 Szkoła Podstawowa im. 600 - lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Luborzycy z/s Wysiołku Luborzyckim, 160B Wysiołek Luborzycki stały Tak Wysiołek Luborzycki, Wola Luborzycka, Baranówka, Luborzyca
3 Szkoła Podstawowa im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy, ul. Szkolna 1 Goszcza stały Nie Marszowice, Sadowie, Goszcza
4 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łuczycach, Szkolna 11 Łuczyce stały Tak Łuczyce
5 Świetlica wiejska w Zastowie, 6 Zastów stały Nie Zastów, Prusy
6 Przedszkole Samorządowe " Wesoła Gromadka" w Dojazdowie, ul. Krakowska 130 Dojazdów stały Tak Dojazdów, Krzysztoforzyce
7 Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Karniowie, 11 Karniów stały Tak Karniów, Czulice
8 Szkoła Podstawowa w Pietrzejowicach, 52 Pietrzejowice stały Nie Pietrzejowice, Rawałowice
9 Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocmyrzowie, 68 Kocmyrzów stały Nie Kocmyrzów, Głęboka
10 Szkoła Podstawowa w Maciejowicach, 25 Maciejowice stały Tak Maciejowice, Sulechów, Wiktorowice
1 Urząd Miejski w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4 Krzeszowice stały Tak Osiedle Parkowe: Akacjowa, Ks. Bandurskiego, Głogowa, T. Kościuszki budynki nr 1, 3, 3a, 5, 7, 7a, 9, 10, 10a, 11, 15, 17, 21, 22, 22a, 23, 24, 24a, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 46, 48, 50, 50a, 56, 60, 62, 64, 64a, 65, 74, 76, 76b, Lipowa, Nowa Wieś, Nowa Wieś Dolna, Henryka Sienkiewicza, Szpitalna, Trzebińska, Wierzbowa, Zagrody, Zielona
2 Urząd Miejski w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4 Krzeszowice stały Nie Osiedle Parkowe: J. Chłopickiego, Gminna, Grunwaldzka bez budynku nr 63, Miękińska, Ogrodowa bez budynków 1, 2, 3, 5, Parkowa bez budynków nr1, 2, 3, Rodzinna, Spacerowa, Władysława Śmiałka
3 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Krzeszowicach, ul. Szkolna 7 Krzeszowice stały Tak Osiedle Centrum ulice: Armii Krajowej, Apteczna, I. Daszyńskiego, Kolejowa, T. Kościuszki budynki nr: 1a, 2, 2a, 2b, 39, 39a, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 53a, 53b, 53c, 54, Ogrodowa budynki nr 1, 2, 3, 5, Parkowa budynki nr 1, 2, 3, Poprzeczna, Rynek, Świętego Floriana, dr. Jana Walkowskiego.
4 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Krzeszowicach, ul. Szkolna 7 Krzeszowice stały Tak Osiedle Centrum ulice: Aleja Solidarności (b. n.) Batalionów Chłopskich budynki nr 4, 9, 15, 17, 19, Krakowska budynki nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 11a, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19a, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 37, Krzywa, Legionów Polskich budynki nr 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 3 - go Maja, pl. Franciszka Kulczyckiego, Szkolna, Targowa, Wąska, K. Wyki
5 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krzeszowicach, ul. Długa 22 Krzeszowice stały Tak Osiedle Jurajskie ulice: Stanisława Czycza, Długa, Krakowska budynki nr 26, 26a, 27, 28a, 28b, 28c, 29, 30, 30a, 30b, 30c, 32, 32a, 32b, 34, 34a, 36, 38, 38a, 40, 43, 49, 51, 53a, 53b, 55, 55A, 57, 59, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 83, 85, Leśna, Legionów Polskich budynki nr 1, 1a, 5, 7, 9, 9a, Anny Studenckiej.
6 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krzeszowicach, ul. Długa 22 Krzeszowice stały Tak Osiedle Jurajskie ulice: T. Kościuszki budynki nr: 66, 68, 70, Władysława Reymonta budynki: nr 1 do nr 29 /nieparzyste/, oraz nr 2 do nr 18 /parzyste/, Andrzeja Stopki, Szarych Szeregów, Zimna Woda, Żbicka budynki nr 2 do nr 42 / parzyste
7 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krzeszowicach, ul. Długa 22 Krzeszowice stały Tak Osiedle Nowy Świat ulice: J. Dąbrowskiego, Hallerczyków nr. parzyste, Walerego Krawczyńskiego, Kwiatowa, Legionów Polskich budynki nr 11, 11a, 19, 19a, Majowa budynki od nr 1 do nr 19, Modrzewiowa, Na Skarpie budynki od 1 do 23 nieparzyste oraz od nr 2 do nr 16 parzyste, Stanisława Polaczka, Powstańców Śląskich, Słoneczna, Sosnowa, inż. Karola Ślusarczyka, Franciszka Wężyka, Wrzosowa, Wyzwolenia, Żołnierzy Września, Żwirki i Wigury, Żbicka budynki nr 1 do nr 95 /nieparzyste/, oraz budynki od nr 44 do nr 74 /parzyste/, Osiedle Żbik ulice: Brzozowa, Krótka, Leszczynowa, Na Błonie, Na Wzgórze, Nad Potokiem, Nowa, Okrężna, Podleśna, Władysława Reymonta budynki od nr 31 do końca /nieparzyste/, oraz od nr 20 do końca /parzyste/, Różana Dolina, Spokojna, Stroma, Świerkowa, Widokowa, Wspólna, Żbicka budynki od nr 97 do końca /nieparzyste/, oraz od nr 76 do końca /parzyste/.
8 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Krzeszowicach, ul. Szkolna 7 Krzeszowice stały Tak Osiedle Czatkowice ulice: Aleja Solidarności (b. n.), Działkowa, Hallerczyków nr nieparzyste, Jasna, Jaśminowa, Łąkowa, Majowa budynki od nr 20 do końca, Polna, Różana, Tęczowa, Na Skarpie budynki od nr18 do końca (parzyste), Grunwaldzka budynek nr 63, Batalionów Chłopskich budynki nr 8, 21, 27, Brzeziny, Bukowa, Cicha, Czatkowice Dolne, Czatkowice Górne, Dębowe Wzgórze, Astronoma Jana Gadomskiego, Jesionowa, Jurajska, Kalinowa, Kasztanowa, Konwaliowa, Krzemionki, Lipinówka, Na Skałkę, Polana Brzozowa, Szwedzka Droga, Wiśniowa, dr. Ignacego Wróbla, Zacisze, Zielone Wzgórze, Źródlana.
9 Remiza OSP w Czernej, 325 Czerna stały Nie Czerna
10 Szkoła Podstawowa w Paczółtowicach, 2 Paczółtowice stały Nie Dębnik, Paczółtowice
11 Budynek Komunalny w Siedlcu, 5 Siedlec stały Tak Dubie, Siedlec, Żary
12 Szkoła Podstawowa w Nawojowej Górze, ul. Szkolna 1 Nawojowa Góra stały Nie Nawojowa Góra
13 Szkoła Podstawowa w Filipowicach, 554 Filipowice stały Tak Filipowice
14 Zespół Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej, ul. Szkolna 2 Wola Filipowska stały Tak Wola Filipowska ulice: Akacjowa, Białka, Brzozowa, Chrzanowska nr nieparzyste, Cicha, Dębowa, Dworcowa, Działkowa, Gajowa, Klonowa, Kolejowa, Krzywa, Lekarska, Leszczynowa, Leśna, Łąkowa, Młynówka, Młyńska, Moczydło, Mostowa, Na Górce, Nauczycielska, Pańska, Pasternik, Podgórska, Przydziałkowa, Różana, od numeru 12 do końca, Słoneczna, Sosnowa, Spokojna, Starowolska, Stawowa, Świerkowa, Wiosenna, Wiśniowa, Wolska, Zacisze, Złota Dolina, oraz numery budynków: 131, 136, 184, 596, 632, 654, 857, 936
15 Zespół Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej, ul. Szkolna 2 Wola Filipowska stały Nie Wola Filipowska ulice: Boczna, Cała, Chrzanowska numery parzyste, Długa, Do Kamienic, Filipowicka, Górska, Graniczna, Heleny, Jagodowa, Jana Pawła II , Jaśminowa, Józefa, Kamienna, Konwaliowa, Krótka, Krótka I, Krótka II, Krzeszowicka, Ks. Mieczysława Mądrzyka, Kwiatowa, Lipowa, Mała, Mniejsza, Morgi, Niecała, Nowa, Ogrodowa, Okrężna, Osiedlowa, Piwna, Poziomkowa, Rajska, Różana od nr 1 do numeru 10, Rzeczna, Sadowa, Spacerowa, Sportowa, Stolarska, Studzianki, Szkolna, Topolowa, Wąska, Wesoła, Widokowa, Wrzosowa, Wspólna, Złota, Źródlana.
16 Szkoła Podstawowa w Rudnie, 48 Rudno stały Nie Rudno
17 Szkoła Podstawowa w Zalasiu, ul. Ludwika Siudy 6 Zalas stały Tak Zalas Część miejscowości Zalas, położona na północ względem drogi powiatowej nr 1034K
18 Szkoła Podstawowa w Sance, 266 Sanka stały Nie Frywałd, Sanka
19 Szkoła Podstawowa w Tenczynku, ul. Szkolna 6 Tenczynek stały Nie Tenczynek ulice: 3 - go Maja, Bartosza Głowackiego, Chrzanowska, Cicha, Długa, Do Rudna, Dulowska, Działkowa, Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, Gen. Józefa Bema, Gen. Kazimierza Pułaskiego, Józefa Kałuży, Józefa Wybickiego, Kamienna, Kolorowa, Kręta, Księcia Józefa Poniatowskiego, Lipowa, Łąkowa, Na Grobli, Na Skałki, Ogródkowa, Owocowa, Podgórki, Podzamcze, Polna, Rzeźnicza, Skośna, Stanisława Mikołajczyka, Stanisława Staszica, Stanisława Żółkiewskiego, Tadeusza Rejtana, Tajska, Wąska, Wesoła, Wincentego Wcisły, Wincentego Witosa, Wrzosowa, Zamkowa, Zielona, Tenczynek budynki 82, 374, 887.
20 Szkoła Podstawowa w Tenczynku, ul. Szkolna 6 Tenczynek stały Nie Tenczynek ulice: Akacjowa, Bogumiła Kobieli, Bolesława Prusa, Bronowicka, Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Gen. Józefa Chłopickiego, Głogowa, Henryka Sienkiewicza, Ignacego Daszyńskiego, Jana III Sobieskiego, Jaskiniowa, Jaśminowa, Jodłowa, Juliusza Słowackiego, Kalinowa, Kasztanowa, Kazimierza Wielkiego, Klonowa, Królowej Jadwigi, Krystyny, Ks. Krzysztofa Świąteckiego, Ks. Mieczysława Mądrzyka, Ks. Wincentego Smoczyńskiego, Kwiatowa, Leśna, Mikołaja Reja, Miła, Modrzewiowa, Nad Strumykiem, Niecała, Ogrodowa, Olchowa, Piaskowa, Przylesie, Słoneczna, Sosnowa, Spokojna, Sportowa, Stanisława Pareńskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Batorego, Strusia, Szkolna, Śląska, Świerkowa, Tenczyńska, Tęczowa, Widokowa, Władysława Łokietka, Władysława Reymonta, Wspólna, Zielna, Zwierzyniecka.
21 Dom Gromadzki w Nowej Górze, 479 Nowa Góra stały Nie Nowa Góra
22 Szkoła Podstawowa w Ostrężnicy, 47 Ostrężnica stały Nie Nowa Góra-Łany, Ostrężnica
23 Szkoła Podstawowa w Miękini, 180 Miękinia stały Nie Miękinia
24 Szkoła Podstawowa w Zalasiu, ul. Ludwika Siudy 6 Zalas stały Tak Zalas Część miejscowości Zalas, położona na południe względem drogi powiatowej nr 1034K
25 Dom Pomocy Społecznej w Czernej, 110 Czerna dom pomocy społecznej Nie Dom Pomocy Społecznej w Czernej
26 Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu w Krzeszowicach, I. Daszyńskiego 1 Krzeszowice szpital Nie Miasto Krzeszowice-Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu w Krzeszowicach
1 GOPS w Liszkach, 1 Liszki stały Tak Liszki
2 Szkoła Podstawowa w Rącznej, 1 Rączna stały Nie Rączna
3 Szkoła Podstawowa w Jeziorzanach, 1 Jeziorzany stały Tak Jeziorzany
4 Remiza OSP w Ściejowicach, 186 Ściejowice stały Nie Ściejowice
5 Szkoła Podstawowa w Kaszowie, 185 Kaszów stały Nie Kaszów
6 Szkoła Podstawowa w Czułowie, 188 Czułów stały Tak Czułów
7 Szkoła Podstawowa w Mnikowie, 13 Mników stały Nie Mników
8 Dom Ludowy w Chrosnej, 150 Chrosna stały Nie Chrosna, Baczyn
9 Szkoła Podstawowa w Morawicy, 1 Morawica stały Nie Morawica
10 Szkoła Podstawowa w Kryspinowie, 356 Kryspinów stały Tak Kryspinów
11 Szkoła Podstawowa w Cholerzynie, 205 Cholerzyn stały Tak Cholerzyn, Budzyń
12 Szkoła Podstawowa w Piekarach, 100 Piekary stały Tak Piekary
1 Urząd Gminy Michałowice, pl. Józefa Piłsudskiego 1 Michałowice stały Tak sołectwo Michałowice I
2 Szkoła Podstawowa w Michałowicach, ul. Jana Pawła II 1 Michałowice stały Nie sołectwo Michałowice II, sołectwo Michałowice III, sołectwo Górna Wieś
3 Szkoła Podstawowa w Michałowicach, ul. Jana Pawła II 1 Michałowice stały Nie sołestwo Wola Więcławska, sołectwo Wilczkowice, sołectwo Kozierów, sołectwo Młodziejowice, sołectwo Masłomiąca, sołectwo Zerwana
4 Szkoła Podstawowa w Więcławicach Starych, Św. Jakuba 94 Więcławice Stare stały Tak Sołectwo Więcławice, sołectwo Zagórzyce, sołectwo Sieborowice , sołectwo Pielgrzymowice, sołectwo Zdzięsławice
5 Szkoła Podsawowa w Raciborowicach, Jana Długosza 36 Raciborowice stały Tak sołectwo Książniczki , sołectwo Kończyce, sołectwo Raciborowice , sołectwo Prawda
1 Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie, 1 Buków stały Tak Buków, Kulerzów
2 Budynek starej Szkoły Podstawowej w Chorowicach, ul. Doboszyńskiego 48 Chorowice stały Nie Chorowice, Brzyczyna
3 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gaju, ul. Szkolna 73 Gaj stały Nie Gaj, Lusina
4 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Konarach, ul. Szkolna 13 Konary stały Nie Konary
5 Szkoła Podstawowa w Libertowie, ul. Jana Pawła II 43 Libertów stały Tak Libertów
6 Sala narad w UG Mogilany, ul. Rynek 2 Mogilany stały Tak Mogilany , okr. wyborczy 10 /ul. Świątnicka, ul. Markoszów, ul. Cegielniana, ul. Leśna, ul. Górska, ul. Krótka, ul. Klonowa , ul. Akacjowa, ul. Brzozowa, ul. Jaworowa ul. Skrzyszów, ul. Osiedlowa, ul. Celiny, ul. Księdza Józefa Mazurka, ul. Zagórska, ul. Leszczynowa, ul. Myślenicka, ul. Działy/ i okręg wyborczy 11 /ul. Zakopiańska, ul. Rzemieślnicza, ul. Kwiatowa, ul. Jaśminowa, ul. Widokowa, ul. Kolorowa, ul. Łobzowska, ul. Magnoliowa, ul. Cicha, ul. Wesoła, ul. Oskara Kolberga, ul. Spacerowa, ul. Leszka Białego
7 Szkoła Podstawowa we Włosani, ul. Królowej Polski 142 Włosań stały Tak Włosań
8 budynek strażnicy OSP w Mogilanach, ul. Krakowska 5 Mogilany stały Nie Okr. wyborczy 12, /ul. Żary, ul. Bukowa, ul. Mogilańska, ul. Rzymska, ul. Podgórska, ul. Południowa, ul. Ogrodowa, ul. Wschodnia, ul. Stroma, ul. Lipowa, ul. Słoneczna/ okr. wyborczy nr 13 /ul. Podedworze, ul. Osiedle Parkowe Wzgórze, ul. Skawińska, ul. Dębowa, ul. Krakowska, ul. Parkowa, ul. Rynek, ul. Grodzka, ul. Szkolna, ul. Świętego Bartłomieja Apostoła, ul. Słowiańska, ul. Spokojna, ul. Sportowa, ul. Nowa
9 Dom Pomocy Społecznej Bonifraterska Fundacja Dobroczynna w Konarach, ul. Bonifraterska 11 Konary dom pomocy społecznej Nie Dom Pomocy Społecznej Bonifraterska Fundacja Dobroczynna w Konarach
1 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Skale, Klub Florian ul. Krakowska 34 Skała stały Tak Skała, ulice: Andrieja Potiebni, Bł. Salomeii, Boh. Września, Cmentarna. Długa, Do Cegielni, Kościelna, Krakowska, Ks. Stanisława Połetka, Kurniki, Lipowa, Mariana Langiewicza, Marianów, Mydlarska, Ojcowska, Olkuska, Ogrodowa, Parkowa, Poddomie, Postępu, Powstańców, Przechodnia, Rzemieślnicza, Rzeplińska, Rzeźnicza, Rynek, Skałeczna, Sportowa, Stawowa, Stocka, Szkolna, Walecznych, Wspólna, Zacisze, Grodzisko.
2 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Skale, ul. Topolowa 25 Skała stały Tak Skała Ulice: Armii Krajowej, , Gołębia, Graniczna, Fr. Nullo, Krótka, Krzywa, Łącznik, Mleczna, Nowa, Pasternak, Plac Konstytucji 3 - go Maja, Polna, Słomnicka, Jana Sobieskiego, Szewska, Sobiesęcka, Słoneczna, Targowa, Topolowa, Wąska, Wesoła, Wejściowa, Wł. Łokietka, Wolbromska, Zagrodzka, Na Podgóry, Chmielarze, sołectwo: Sobiesęki
3 Szkoła Podstawowa w Minodze, 12 Minoga stały Nie Sołectwa: Barbarka, Gołyszyn, Minoga, Nowa Wieś, Poręba Laskowska, Przybysławice, Rzeplin, Stoki, Zamłynie.
4 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Smardzowicach, ul. Kościelna 2 Smardzowice stały Nie Sołectwa: Maszyce, Niebyła, Świńczów Smardzowice, ulice; Brzozowa, Cmentarna, Górzysta, Kościelna, Krakowska, ks. Piotra Bugaja, Leśna, Łąkowa, Na Kliny, Ojcowska, Okopy, Polna, Podgórska, Podmaszycka, Spacerowa, Sportowa, Szkolna, Warszawska, Widokowa, Wielki Dół, Wspólna, Zamkowa
5 Dom Pomocy Społecznej w Ojcowie, 64 Ojców stały Nie Sołectwo: Ojców
6 Szkoła Podstawowa w Szczodrkowicach, 3 Szczodrkowice stały Nie sołectwo; Szczodrkowice
7 Szkoła Podstawowa w Cianowicach, ul. Szkolna 30 Cianowice stały Tak Cianowice, ulice: Aleja Parkowa, Długa, Do Cegielni, Krakowska, Leśna, Lipowa, Marianów, Na Kamyk, Niebyła, Odolowa, Ogrodowa, Ojcowska, Polna Słoneczna, Spacerowa, Smardzowicka, Stawowa, Szkolna, Szczodrkowicka. Świętego Józefa, Wspólna.
1 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Skawinie, ul. Adama Mickiewicza 11a Skawina stały Nie Skawina (Osiedle Nr 1 "Przemysłowe" i Osiedle Nr 7 "Samborek") ulice: Bagienki; Działkowców; Energetyków; gen. Emila Fieldorfa "Nila”; Hallerów; Hutników; Kwiatowa; Łąkowa od numeru 1 do końca ogródków działkowych; Ofiar Katynia; Piastowska; rtm. Witolda Pileckiego; Józefa Piłsudskiego; Podbory; Podgórki; Podwale; Robotnicza; Sąsiedzka; Skawińska; Tyniecka bez numerów 2 i 4; Wojska Polskiego; Żwirowa.
2 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Skawinie, ul. Adama Mickiewicza 11a Skawina stały Nie Skawina (Osiedle Nr 2 "Stare Miasto”) ulice: 29 Listopada dom prywatny Nr 3, numery nieparzyste od 3A do końca; Babetty; Stefana Batorego; Browarna; Estery; Jana Kilińskiego; Kolejowa; Marii Konopnickiej; Kościelna; Korabnicka Boczna; Krakowska numery parzyste od 2 do 10 i numery nieparzyste do torów kolejowych; Krzywa; Adama Mickiewicza; Niepodległości; Okrężna; Pokoju; ks. Jerzego Popiełuszki odcinek od ul. Korabnickiej do 29 Listopada; Rynek; Rzeczna; Władysława Sikorskiego; Juliusza Słowackiego; Jana Sobieskiego; Spółdzielcza; ks. Walentego Troski; Tyniecka numery od 2 do torów kolejowych; Węgierska; Kazimierza Wielkiego; Wspólna; Zamkowa; Żwirki i Wigury numery parzyste od 2 do 10 i numery nieparzyste od 1 do 7.
3 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Skawinie, ul. Korabnicka 19 Skawina stały Tak Skawina (Osiedle Nr 8 "Rzepnik”) ulice: Adama Asnyka; Stanisława Chmielka; płk. Andrzeja Hałacińskiego; Jagielnia; Krakowska numery nieparzyste od 33 do końca; numery parzyste od 26 do końca; Lipowa; Łanowa numery nieparzyste od 21 do 25; ppor. Mieczysława Majdzika; Nad Wodą; Feliksa Pachla; Pisary; Polna; Przemysłowa; O. Adama F. Studzińskiego; Szwedzka; Torowa; Torowa Boczna; Za Górą; Zielona; mjr Jana Żychonia; Skawina (Osiedle Nr 2 "Stare Miasto”) ulice: Mikołaja Kopernika numery nieparzyste od 1 do 11D oraz numery parzyste od początku ulicy do skrzyżowania z ul. 29 Listopada z ul. Słoneczną; Korabnicka numery parzyste od 2 do 56 i numery nieparzyste od 1 do 29; Krakowska numery parzyste od 12 do 24; ks. Jerzego Popiełuszki od ul. Krakowskiej do ul. Korabnickiej.
4 Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 17 Skawina stały Nie Skawina (2. Osiedle Nr 3 "Kościuszki") ulice: Ignacego Daszyńskiego; Jarosława Dąbrowskiego; Aleksandra Głowackiego; Tadeusza Kościuszki; Józefa Ignacego Kraszewskiego; Plac doktora Jerzego Polańskiego; Józefa Poniatowskiego; Kazimierza Pułaskiego; Stefana Żeromskiego.
5 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kazimierza Wielkiego w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 17 Skawina stały Tak Skawina (1. Osiedle Nr 3 "Kościuszki” i Osiedle Nr 9, "Radziszowskie") ulice: 29 Listopada numery parzyste od 2 do 24 oraz bloki numer 1 i 3; Armii Krajowej; Dębca; Falbówki; Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego; Gościnna; Groble; Konstytucji 3 Maja; Marka Kublińskiego; ks. Jerzego Popiełuszki numery parzyste od 2A do końca; Nad Potokiem; Feliksa Pukły; Radziszowska; Różana; Spacerowa; Spokojna; Szkolna; Willowa; Wyrwisko; Żwirki i Wigury od numeru 12 do końca i nieparzyste od 9 do końca; Bukowska 14K.
6 Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie, ul. Kopernika 13 Skawina stały Tak SKAWINA (1. Osiedle Nr 5 "Korabniki") ulice: Brzozowa; Cicha; Jodłowa; Kalinowa; Kasztanowa; Mikołaja Kopernika numery nieparzyste od 17A do 47; Mikołaja Kopernika numery parzyste od 32 do 42; Korabnicka numery nieparzyste od 29A do 71; Korabnicka numery parzyste od 58 do 104; Sadowa numery nieparzyste od 1 do 17N; Sadowa numery parzyste od 2 do 20E.
7 Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie, ul. Kopernika 13 Skawina stały Tak SKAWINA (1. Osiedle Nr 4 "Ogrody") ulice: Jaśminowa; Mikołaja Kopernika numery nieparzyste od 13 do 17; Mikołaja Kopernika numery parzyste od skrzyżowania z ulicą 29 Listopada i ul. Słoneczną do nr 30; Słoneczna nr 1 i od 1A do 1D; Słoneczna numery nieparzyste od 3 do 9; Słoneczna numery 2, 4, 6; 29 Listopada numery parzyste od 26 do końca; Wesoła.
8 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Skawinie, ul. Ogrody 31 Skawina stały Nie SKAWINA (Osiedle Nr 4 "Ogrody") ulice: Ogrody; ks. Jerzego Popiełuszki numery nieparzyste od 7 do 13; Marii Skłodowskiej-Curie.
9 Centrum Wspierania Rodziny, Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Popiełuszki 17 Skawina stały Tak SKAWINA (Osiedle Nr 4 "Ogrody") ulice: Słoneczna numery parzyste od 8 do 18; Słoneczna numery nieparzyste od 11 do końca; ks. Jerzego Popiełuszki numery nieparzyste od 15 do końca.
10 Szkoła podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów Polskich w Skawinie, ul. Witosa 4 Skawina stały Tak Skawina (Osiedle nr 6 "Bukowskie”) ulice: Bukowska od 1 do 11B; Jana Pawła II.
11 Szkoła podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów Polskich w Skawinie, ul. Witosa 4 Skawina stały Tak Skawina (2. Osiedle Nr 6 "Bukowskie”) ulice: Altanowa; Bukowska numery parzyste od 12 do końca i numery nieparzyste od 13 do końca; Monte Cassino; Na Stoku; Obrońców Tobruku; Wincentego Witosa.
12 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stanisława Wyspiańskiego w Skawinie, ul. Stanisława Wyspiańskiego 5 Skawina stały Nie SKAWINA (2. Osiedle Nr 5 "Korabniki”) ulice: Batalionów Chłopskich; Graniczna; Mikołaja Kopernika numery nieparzyste od 49 do końca; Mikołaja Kopernika numery parzyste od 44 do końca; Korabnicka numery nieparzyste od 73 do końca; Korabnicka numery parzyste od 106 do końca; Leśna; Łanowa odcinek na południe od torów kolejowych; Pasternik; Sadowa numery nieparzyste od 19 do końca; Sadowa numery parzyste od 22 do końca; Wiklinowa; Stanisława Wyspiańskiego; Zacisze.
13 Szkoła Podstawowa im. św Jana Pawła II w Radziszowie, ul. Szkolna 7 Radziszów stały Nie Sołectwa: JURCZYCE, RADZISZÓW ulice: Brzegi; Chorzyny; Drożdżownik; Górki; Górna; Jarzębinowa; Jaśminowa; Kolejowa; Kolorowa; Leniecka; Lipowa; Łanowa; Podwale; Prosta; Przemysłowa; Różana; Słoneczna; Spokojna; Torowa; Wąska; Wąwozowa; Zacisze; Zawodzie; Zimnowiec.
14 Dom Ludowy w Woli Radziszowskiej, 590 Wola Radziszowska stały Nie Sołectwo: WOLA RADZISZOWSKA
15 Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Krzęcinie, św. Floriana 75 Krzęcin stały Nie Sołectwo: KRZĘCIN
16 Dom Ludowy w Jaśkowicach, 13 Jaśkowice stały Nie Sołectwo: JAŚKOWICE
17 Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach, 192 Wielkie Drogi stały Tak Sołectwa: FACIMIECH, WIELKIE DROGI
18 Szkoła Podstawowa im. Walerego Goetla w Zelczynie, 120 Zelczyna stały Tak Sołectwo: ZELCZYNA
19 Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Pozowicach, 170 Pozowice stały Nie Sołectwo: POZOWICE
20 Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Rzozowie, 90 Rzozów stały Nie Sołectwo: RZOZÓW
21 Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Brzechwy w Borku Szlacheckim, 106 Borek Szlachecki stały Tak Sołectwo: BOREK SZLACHECKI
22 Zespół Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Kopance, Skawińska 59 Kopanka stały Tak Sołectwo: KOPANKA
23 Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Radziszowie, ul. Szkolna 7 Radziszów stały Nie Sołectwo: RADZISZÓW ulice: posesje bez ulicy; Cicha; Jagodowa; Jagodowa Boczna; Jana Pawła II; Kamienna; Kęciki; Kościelna; Krótka; Kwiatowa; Leśna; Łąkowa; Modrzewiowa; Nad Pasieką; Nad Potokiem; Podlesie; Pod Górą; Polna; Rynek; Siedliska; Skawińska; Spacerowa; Stawowa; Szkolna; Widokowa; Wodna; Wspólna; Wytrzyszczek; Zadworze; Zadworze Górne; Żwirowa.
24 Dom Ludowy w Ochodzy, 96 Ochodza stały Tak Sołectwo: OCHODZA
25 Zespół Szkolno-Przedszkolny. Przedszkole Samorządowe im. gen. Stanisława Hallera w Polance Hallera, 37 Polanka Hallera stały Tak Sołectwa: GOŁUCHOWICE, GRABIE, POLANKA HALLERA
1 Hala Sportowa w Słomnikach, ul. Św. Jana Pawła II 4 Słomniki stały Tak Słomniki ul: Słoneczna, św. Jana Pawła II, św. Siostry Faustyny, św. Jadwigi Królowej, Generała Józefa Bema, Kolejowa, Tadeusza Kościuszki, Stanisława Mirka, Wiśniowa.
2 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Słomnikach, ul. Św. Jana Pawła II 2 Słomniki stały Nie Słomniki ul: Stefana Batorego, Por. Stanisława Brykalskiego, Józefa Chełmońskiego, Fryderyka Chopina, Majora Hubala, Jana Kasprowicza, Krakowska, Wojciecha Kossaka, Krótka, Zygmunta Krasińskiego, Joachima Lelewela, 29 - go Listopada, 3 - go Maja, Jacka Malczewskiego, Jana Matejki, Adama Mickiewicza, Stanisława Moniuszki, Niecała, Cypriana Kamila Norwida, Partyzantów, Polna, Józefa Poniatowskiego, Proszowska, Lucjana Rydla, Stanisława Wyspiańskiego, Onufrego Zagłoby.
3 Sala widowiskowa Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Słomnikach, ul. Wolności 4 Słomniki stały Tak Słomniki ul: Górzysta, Grunwaldzka, Karpacka, Króla Kazimierza Wielkiego, Jana Kilińskiego, Władysława Łokietka, Stefana Okrzei, Tadeusza Rejtana, Rynek, Rzemieślnicza, Rzeźnicza, Juliusza Słowackiego, Stanisława Staszica, Strzelecka, Wolności, Zamknięta, Stefana Żeromskiego. Sołectwa: Miłocice, Wesoła.
4 Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu, 21a Niedźwiedź stały Nie Niedźwiedź, Ratajów, Zaborze.
5 Budynek Świetlicy Wiejskiej w Szczepanowicach, 17 Szczepanowice stały Nie Szczepanowice, Trątnowice.
6 Szkoła Podstawowa w Kacicach, 80 Kacice stały Tak Januszowice, Kacice, Lipna Wola.
7 Szkoła Podstawowa w Prandocinie, 64a Prandocin stały Tak Prandocin, Prandocin Iły, Prandocin Wysiołek.
8 Budynek OSP w Wężerowie, 60a Wężerów stały Nie Orłów, Wężerów.
9 Budynek Świetlicy Wiejskiej w Muniakowicach, 29 Muniakowice stały Nie Janikowice, Muniakowice.
10 Budynek Świetlicy Wiejskiej w Polanowicach, 31 Polanowice stały Nie Polanowice.
11 Zespół Szkół w Waganowicach, 19 Waganowice stały Tak Brończyce, Czechy, Kępa, Waganowice.
12 Zespół Szkół w Smrokowie, 44a Smroków stały Tak Smroków, Zagaje Smrokowskie.
1 Urząd Gminy w Sułoszowej, Krakowska 139 Sułoszowa stały Tak Sołectwo Sułoszowa I
2 Centrum Kultury w Sułoszowej, Szkolna 5 Sułoszowa stały Tak Sołectwo Sułoszowa II
3 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Batalionów Chłopskich w Sułoszowej, Olkuska 316 Sułoszowa stały Nie Sołectwo Sułoszowa III
4 Zespół Placówek Oświatowych w Woli Kalinowskiej, ul. Szkolna 12 Wola Kalinowska stały Nie Sołectwo Wola Kalinowska
5 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielmoży, Szkolna 55 Wielmoża stały Tak Sołectwo Wielmoża
1 Zespół Szkół w Świątnikach Górnych, Bruchnalskiego 35 Świątniki Górne stały Tak Świątniki Górne
2 Szkoła Podstawowa we Wrząsowicach, Szkolna 5 Wrząsowice stały Nie Wrząsowice
3 Szkoła Podstawowa w Ochojnie, Podhalańska 27 Ochojno stały Tak Ochojno
4 Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach, Pod Dębiną 45 Rzeszotary stały Tak Rzeszotary
5 Szkoła Podstawowa w Olszowicach, Św. Floriana 18 Olszowice stały Nie Olszowice
1 Szkoła Podstawowa w Będkowicach, ul. Brzozowa 16 Będkowice stały Nie Będkowice
2 Szkoła Podstawowa w Bęble, ul. Krakowska 76 Bębło stały Nie Bębło, Czajowice
3 Szkoła Podstawowa w Białym Kościele, ul. Królowej Jadwigi 4 Biały Kościół stały Nie Biały Kościół, Wierzchowie
4 Szkoła Podstawowa w Białym Kościele, ul. Królowej Jadwigi 4 Biały Kościół stały Nie Wielka Wieś, Prądnik Korzkiewski
5 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Modlnicy, ul. Sportowa 2 Modlnica stały Tak Modlnica
6 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Modlnicy, ul. Sportowa 2 Modlnica stały Tak Tomaszowice, Szyce
7 Budynek komunalny w Giebułtowie, Orlich Gniazd 30 Giebułtów stały Tak Giebułtów
8 Świetlica w budynku komunalnym wielofunkcyjnym w Modlniczce, ul. Św. Faustyny 5 Modlniczka stały Tak Modlniczka
9 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Pasternik" w Modlniczce, os. Krakowskie Przedmieście 28 Modlniczka dom pomocy społecznej Nie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Modlniczce
1 świetlica Aleksandrowice, 133 Aleksandrowice stały Nie Aleksandrowice
2 Szkoła Podstawowa Balice, Szkolna 66 Balice stały Nie Balice
3 Szkoła Podstawowa Brzezie, Szkolna 1 Brzezie stały Tak Brzezie, Ujazd
4 świetlica Wiejska, Krakowska 26 Brzezinka stały Nie Brzezinka
5 Szkoła Podstawowa Bolechowice, Szkolna 7 Bolechowice stały Nie Bolechowice
6 Szkoła Podstawowa w Zelkowie, Jana Pawła II 22 Zelków stały Nie Zelków
7 Remiza OSP Brzoskwinia, 42 Brzoskwinia stały Nie Brzoskwinia
8 Dom Pomocy Społecznej Karniowice, Osiedlowa 10 Karniowice stały Tak Karniowice
9 świetlica Wiejska Kleszczów, 110 Kleszczów stały Nie Kleszczów
10 Świetlica Wiejska w Burowie, 115 Burów stały Nie Burów
11 Szkoła Podstawowa Kobylany, Jana Pawła II 61 Kobylany stały Nie Kobylany
12 Świetlica Wiejska w Niegoszowicach, 71 Niegoszowice stały Nie Kochanów, Niegoszowice
13 Szkoła Podstawowa w Nielepicach, Długa 17 Nielepice stały Nie Sołectwo Nielepice
14 Świetlica OSP Radwanowice, 21 Lipca 56 Radwanowice stały Nie Sołectwo Radwanowice
15 Szkoła Podstawowa w Rudawie, Stanisława Polaczka 25 Rudawa stały Tak Sołectwo Rudawa, Sołectwo Młynka
16 Świetlica wiejska w Pisarach, Płk. Pisarskiego 132 Pisary stały Nie Sołectwo Pisary
17 Szkoła Podstawowa w Rząsce, Krakowska 122 Rząska stały Tak Sołectwo Rząska
18 Świetlica Wiejska w Szczyglicach, Sportowa 38 Szczyglice stały Nie Sołectwo Szczyglice
19 Dom Pomocy Społecznej w Więckowicach, Słoneczna 3 Więckowice stały Tak Sołectwo Więckowice
20 SCKiP Zabierzów, Szkolna 2 Zabierzów stały Nie Zabierzów, ulice: Brzozowa, os. Leśna Polana, Białych Brzóz, Jodłowa, Kamienna, Kalwaryjska, Kątowa, Kmity, Krakowska 244 - 412 (parzyste), 229 - 319 (nieparzyste), Krakowska 1 - 223 (nieparzyste), 2 - 242 (parzyste), Krzyżowa, Lotniskowa, Ładna, Malinowa, Myszala, Ogrodowa, Parkowa, Pogorzany, Polna, Południowa, Rzemieślnicza, Sadowa, Szkolna, Topolowa, Wapienna, Widokowa, Wielkie Pola, Willowa, Zacisze, Zawiła
21 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabierzowie, Kolejowa 15 Zabierzów stały Tak Zabierzów ulice: Gazowa, Konwaliowa, Łąkowa, Mostowa, os. Lipowy Gaj, Poziomkowa, , Przy Torze, Radosna, Słoneczna, Spokojna, Śląska 120 - 346 (parzyste), 83 - 223 (nieparzyste), Wąska, Wrzosowa, Zachodnia.
22 Zespół Szkolno-Przedszkolny, Kolejowa 15 Zabierzów stały Tak Zabierzów, ulice: Bociania, Cmentarna, Dębowa, Działkowa, Kolejowa, Krótka, Kwiatów Polnych, Leśna, Nad Wodą, Norbertanek, Niecała, os. Sienkiewicza, Piaski, Rodziny Poganów, Sportowa, Śląska 2 - 118 (parzyste), 1 - 81 (nieparzyste), Źródlana
1 Dom Kultury w Batowicach, Matejki 20 Batowice stały Tak Batowice, Dziekanowice
2 Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56 Bibice stały Nie Bosutów, Boleń, Węgrzce-ulice: C1 - C27, E1 - E4, Do Prochowni, Forteczna, Na Szaniec, Przy Forcie, Rondo Stanisława Wyspiańskiego, Stary Trakt, Warszawska, Zapole
3 Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach, Tadeusza Kościuszki 56 Bibice stały Nie Węgrzce-Węgrzce nr 343, Węgrzce-Osiedle Wojskowe, Węgrzce ulice: A1 - A18, B1 - B5, Magiczna
4 Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56 A Bibice stały Tak Bibice-ulice: Akacjowa, Bławatkowa, Bukowa, Dworska, Graniczna, Jagodowa, Jaśminowa, Jurajskie Wzgórze, Kasztanowa, Królewska, Kwiaty Polne, Leszczynowa, Leśna, Lipowa, Mokra, Na Czekaj, Niezapominajek, Ogrodowa, Olszynowa, Rezerwistów, Sosnowa, Sportowa, Topolowa, Warszawska od nr 162 do końca, Wiśniowa, Wrzosowa, Zagaje, Zarzecze, Zbożowa, Źródlana
5 Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A Bibice stały Tak Bibice-Bibice nr 414, ulice: Bajkowa, Brzozowa, Galicyjska, Górzysta, Kościelna , Krakowska, Krótka, Kwiatowa, Łąkowa, Nad Potokiem, Orzechowa, Parkowa, Rynek, Sadowa, Sezamkowa, Słoneczna, Spacerowa, Szczęśliwa, Szkolna, Tadeusza Kościuszki, Trzecia Góra, Warszawska od nr 1 do nr 161, Wichrowe Wzgórza, Widokowa, Wierzbowa, Zielona
6 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach, ul. Księdza Michalika 2 Zielonki stały Tak Zielonki-Osiedle Łokietka-ulice: Bzowa, Fiołkowa, Gwiezdna, Lawendowa nr nieparzyste, Osiedlowa, Pękowicka nr nieparzyste od 1 do 21, Południowa, Różana, Słoneczna, Sympatyczna, Wiarusa, Wrzosowa. Zielonki-ulice: Długopolska, Lawendowa nr parzyste, Malownicza, Na Piaski, Na Popielówkę, Pękowicka nr nieparzyste od 23 do końca, Złote Piaski
7 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach, Księdza Michalika 2 Zielonki stały Tak Zielonki ulice: Babilon, Do Fortu, Doktora Grochowalskiego, Garlicka, Gwizdałów, Krajobrazowa, Krakowskie Przedmieście, Księdza Michalika, Modrzewiowa, Na Łąki, Na Ogrody, Na Podskalu, Na Winnice, Nad Naramką, Nadrzeczna, Rzyczyska, Skowronkowa, Szlak Bursztynowy, Trojanowicka, Widokowa, Wspólna, Zacisze, Złota.
8 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach, ul. Księdza Michalika 2 Zielonki stały Tak Zielonki ulice: Amerykańska, Atrakcyjna, Autowa, Bankowa, Baranówny, Cyprysowa, Do Cegielni, Galicyjska, Gliniki, Główna, Górzysta, Grillowa, Jackowa, Kanadyjska, Kasztanowa, Klonowa, Klubowa, Kowali, Księdza Zięby, Kwiatów Polnych, Łączna, Marszowiecka, Marzycieli, Na Brzegu, Nasza, Naukowa, Noclegowa, Paryska, Pod Topolami, Polowa, Prywatna, Rabatkowa, Rozdziałowska, Saneczkowa, Spacerowa, Spokojna, Staropolska, Szeregowa, Szewczyka, Świętej Barbary, Willowa, Wokalna, Wyborna, Wyjazdowa, Wzorowa, Zgodna, Za Szkołą, Zielna, Zielone Jary, Zjazdowa.
9 Urząd Gminy Zielonki-Sala Konferencyjna, ul. Krakowskie Przedmieście 116 Zielonki stały Tak Garlica Murowana, Pękowice, Trojanowice
10 Szkoła Podstawowa im. Jerzego Kukuczki w Korzkwi, Podzamcze 11 Korzkiew stały Nie Brzozówka, Grębynice, Januszowice, Korzkiew, Przybysławice
11 Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Woli Zachariaszowskiej, Św. Floriana 1 Wola Zachariaszowska stały Tak Garliczka, Garlica Duchowna, Wola Zachariaszowska
12 Szkoła Podstawowa w Owczarach, Długa 72 Owczary stały Nie Owczary
13 Dom Pomocy Społecznej w Owczarach, Kasztanowa 20 Owczary dom pomocy społecznej Nie Owczary, ul. Kasztanowa 20
14 Dom Pomocy Społecznej w Batowicach, Matejki 24 Batowice dom pomocy społecznej Nie Batowice, ul. Matejki 24

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Czernichów, Liszki 3 24 762 6 29
0.0000020000Nr 2 Igołomia-Wawrzeńczyce, Mogilany, Świątniki Górne 3 24 906 6 30
0.0000030000Nr 3 Kocmyrzów-Luborzyca, Słomniki 3 22 927 6 30
0.0000040000Nr 4 Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skała, Sułoszowa 4 29 045 6 35
0.0000050000Nr 5 Krzeszowice 3 25 993 5 23
0.0000060000Nr 6 Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki 5 33 808 6 41
0.0000070000Nr 7 Skawina 5 33 908 6 41
0.0000080000Nr 8 Zabierzów 3 20 822 6 30
Podsumowanie 29 216 171 47 259

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 5 5 5 6 5 7 7 5 45
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 5 5 5 6 5 7 7 5 45
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 4 5 5 6 5 7 7 5 44
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOMITET SAMORZĄDOWY KWW KOMITET SAMORZĄDOWY 5 5 5 5 6 7 5 38
16 KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE 5 5 5 6 5 7 7 5 45
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE MAŁOPOLSKIE KWW POROZUMIENIE MAŁOPOLSKIE 5 5 5 6 3 7 6 5 42

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 24 772 13 460 13 420 54.17% 0.05417
12 742 94.95% 0.09495
Tak
2 24 907 14 508 14 496 58.20% 0.0582
13 743 94.81% 0.09481
Tak
3 22 928 11 633 11 627 50.71% 0.05071
11 042 94.97% 0.09497
Tak
4 29 061 17 282 17 274 59.44% 0.05944
16 384 94.85% 0.09485
Tak
5 25 881 13 850 13 849 53.51% 0.05351
13 211 95.39% 0.09539
Tak
6 33 808 20 505 20 477 60.57% 0.06057
19 537 95.41% 0.09541
Tak
7 33 929 17 009 17 003 50.11% 0.05011
16 252 95.58% 0.09558
Tak
8 20 886 13 229 13 226 63.32% 0.06332
12 365 93.49% 0.09349
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 15 470 45 13.42% 0.01342
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 25 076 45 21.75% 0.02175
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 41 846 44 36.30% 0.0363
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOMITET SAMORZĄDOWY 10 063 38 8.73% 0.00873
16 KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE 17 210 45 14.93% 0.01493
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE MAŁOPOLSKIE 5 611 42 4.87% 0.00487

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych Udział w podziale mandatów
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 15 470 45 1 13.42% 0.01342
Tak
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 25 076 45 7 21.75% 0.02175
Tak
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 41 846 44 16 36.30% 0.0363
Tak
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOMITET SAMORZĄDOWY 10 063 38 0 8.73% 0.00873
Nie
16 KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE 17 210 45 5 14.93% 0.01493
Tak
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE MAŁOPOLSKIE 5 611 42 0 4.87% 0.00487
Nie

Rada Powiatu w Krakowie - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 2 1 PYLA Zofia 1 191 9.35% 0.00935
Nie
1 2 2 ROBAKIEWICZ Andrzej 150 1.18% 0.00118
Nie
1 2 3 KOWAL Agnieszka Janina 119 0.93% 0.00093
Nie
1 2 4 TEKIELI Wiesław Józef 226 1.77% 0.00177
Nie
1 2 5 KONIK Mateusz Piotr 352 2.76% 0.00276
Nie
1 4 1 SADKO Czesław 939 7.37% 0.00737
Nie
1 4 2 JASTRZĘBSKA Beata Lucyna 274 2.15% 0.00215
Nie
1 4 3 STAROWICZ Magdalena 179 1.40% 0.0014
Nie
1 4 4 BAKA Ryszard Czesław 82 0.64% 0.00064
Nie
1 4 5 CHODŹKO Ewa Aneta 155 1.22% 0.00122
Nie
1 10 1 PYLA Agnieszka Barbara 1 598 12.54% 0.01254
Tak
1 10 2 STAROWICZ Janusz 778 6.11% 0.00611
Nie
1 10 3 KRUK Wojciech Łukasz 1 106 8.68% 0.00868
Tak
1 10 4 KRUPA Krzysztof 904 7.09% 0.00709
Nie
1 15 1 PASZCZA Marian Zdzisław 743 5.83% 0.00583
Nie
1 15 2 CZECH Barbara 363 2.85% 0.00285
Nie
1 15 3 KONIK Danuta 449 3.52% 0.00352
Nie
1 15 4 BURMISTRZ Wojciech 60 0.47% 0.00047
Nie
1 15 5 KĘDZIERSKA Joanna Barbara 265 2.08% 0.00208
Nie
1 16 1 GRELA Janina Rozalia 701 5.50% 0.0055
Tak
1 16 2 FAJTO Janusz 509 3.99% 0.00399
Nie
1 16 3 KULA Wacław Janusz 167 1.31% 0.00131
Nie
1 16 4 MACHACZKA Dorota Monika 506 3.97% 0.00397
Nie
1 16 5 MUSIAŁ Jarosław Stanisław 251 1.97% 0.00197
Nie
1 17 1 BOROŃ Piotr Marian 488 3.83% 0.00383
Nie
1 17 2 KOCHNOWSKI Roman Stanisław 81 0.64% 0.00064
Nie
1 17 3 CYGANIK Marta Maria 52 0.41% 0.00041
Nie
1 17 4 WÓJCIK Artur Mariusz 21 0.16% 0.00016
Nie
1 17 5 ŁOPACIŃSKA Barbara 33 0.26% 0.00026
Nie
2 2 1 MARDYŁA Małgorzata Elżbieta 862 6.27% 0.00627
Nie
2 2 2 BATKO - GAJDA Natalia Krystyna 220 1.60% 0.0016
Nie
2 2 3 WIĘK Witold 303 2.20% 0.0022
Nie
2 2 4 ZIEMIANIN Alicja Maria 110 0.80% 0.0008
Nie
2 2 5 DZIĘGA Jan 115 0.84% 0.00084
Nie
2 4 1 SZYMACHA Konrad Edward 1 119 8.14% 0.00814
Tak
2 4 2 NĘDZA Grzegorz Piotr 973 7.08% 0.00708
Nie
2 4 3 HABERKIEWICZ Agnieszka Marta 221 1.61% 0.00161
Nie
2 4 4 ŻABICKI Paweł Andrzej 342 2.49% 0.00249
Nie
2 4 5 MARCZUŁAJTIS-WALCZAK Jagna Kinga 682 4.96% 0.00496
Nie
2 10 1 KUŁAJ Wanda 1 625 11.82% 0.01182
Tak
2 10 2 MUSIAŁ Krzysztof Bolesław 1 338 9.74% 0.00974
Tak
2 10 3 KACZMARCZYK Magdalena Maria 880 6.40% 0.0064
Nie
2 10 4 GRUSZKA Stanisław Piotr 944 6.87% 0.00687
Nie
2 10 5 SENDOR Łukasz Andrzej 524 3.81% 0.00381
Nie
2 15 1 GAWOR Witold Marek 903 6.57% 0.00657
Nie
2 15 2 MADEJA Małgorzata 819 5.96% 0.00596
Nie
2 15 3 MAJEWSKI Marek Robert 80 0.58% 0.00058
Nie
2 15 4 ZIELIŃSKI Dawid Tadeusz 46 0.33% 0.00033
Nie
2 15 5 JAZGAR Sandra Aleksandra 174 1.27% 0.00127
Nie
2 16 1 THIER Marek Władysław 528 3.84% 0.00384
Nie
2 16 2 SERAFIN Julia 118 0.86% 0.00086
Nie
2 16 3 ZAJĄC Zbigniew Wojciech 161 1.17% 0.00117
Nie
2 16 4 PRZEWORSKA Józefa 33 0.24% 0.00024
Nie
2 16 5 KWINTA Władysław 69 0.50% 0.0005
Nie
2 17 1 BRZEGOWY Anna Teresa 113 0.82% 0.00082
Nie
2 17 2 TYLEK Jan 196 1.43% 0.00143
Nie
2 17 3 PIWOŃSKI Marek Paweł 24 0.17% 0.00017
Nie
2 17 4 GÓRNISIEWICZ Małgorzata Agata 124 0.90% 0.0009
Nie
2 17 5 GAWOR Zdzisław Jan 97 0.71% 0.00071
Nie
3 2 1 OKRAJEK Włodzimierz Wiktor 1 630 14.76% 0.01476
Tak
3 2 2 SZCZĘŚNIAK Adam 149 1.35% 0.00135
Nie
3 2 3 GAJOCH Grażyna Stanisława 321 2.91% 0.00291
Nie
3 2 4 TRELA-KURZYDŁO Sabina Monika 45 0.41% 0.00041
Nie
3 2 5 MALIK Krzysztof Janusz 703 6.37% 0.00637
Nie
3 4 1 IGNASZAK Jarosław 597 5.41% 0.00541
Nie
3 4 2 BICZYSKO Alicja 407 3.69% 0.00369
Nie
3 4 3 LIS Sebastian Julian 271 2.45% 0.00245
Nie
3 4 4 PRZYBYSZEWSKA Kamila Małgorzata 214 1.94% 0.00194
Nie
3 4 5 DOMAGAŁA Andrzej Tomasz 197 1.78% 0.00178
Nie
3 10 1 TOCHOWICZ Włodzimierz 1 627 14.73% 0.01473
Tak
3 10 2 BARTOSZEK Beata Elżbieta 921 8.34% 0.00834
Tak
3 10 3 CICHOPEK Waldemar Grzegorz 403 3.65% 0.00365
Nie
3 10 4 NAWIEŚNIAK Maria 568 5.14% 0.00514
Nie
3 10 5 SIRY Antoni Kazimierz 472 4.27% 0.00427
Nie
3 15 1 REGUCKI Jacek Stanisław 748 6.77% 0.00677
Nie
3 15 2 SKULIK Piotr 381 3.45% 0.00345
Nie
3 15 3 WOJASIŃSKA Małgorzata Irena 69 0.62% 0.00062
Nie
3 15 4 PROKOP Jolanta Anna 61 0.55% 0.00055
Nie
3 15 5 DEJ Mirosław Grzegorz 176 1.59% 0.00159
Nie
3 16 1 CHRZANOWSKA Anna Józefa 340 3.08% 0.00308
Nie
3 16 2 ZĘBALA Marcin Tomasz 147 1.33% 0.00133
Nie
3 16 3 MOTYCZYŃSKA Monika Elżbieta 91 0.82% 0.00082
Nie
3 16 4 JELEŃ Barbara Janina 75 0.68% 0.00068
Nie
3 16 5 CHMIEL Mirosław 71 0.64% 0.00064
Nie
3 17 1 PLUCIŃSKI Krzysztof Bartłomiej 142 1.29% 0.00129
Nie
3 17 2 BIENIECKA Anna Stanisława 72 0.65% 0.00065
Nie
3 17 3 URYNOWICZ Jolanta Sylwia 35 0.32% 0.00032
Nie
3 17 4 WRÓBLEWSKI Tadeusz Stanisław 33 0.30% 0.0003
Nie
3 17 5 NOWAK Elżbieta Katarzyna 76 0.69% 0.00069
Nie
4 2 1 TRZCIONKA Piotr 1 532 9.35% 0.00935
Nie
4 2 2 PASTERNAK Kazimierz 244 1.49% 0.00149
Nie
4 2 3 BABIUCH Dorota Ewa 180 1.10% 0.0011
Nie
4 2 4 WÓJCIK Kazimiera 65 0.40% 0.0004
Nie
4 2 5 KAFEL Teodozja 122 0.74% 0.00074
Nie
4 2 6 TOMASZEK Zbigniew Antoni 102 0.62% 0.00062
Nie
4 4 1 OPALSKI Piotr Marian 1 152 7.03% 0.00703
Tak
4 4 2 GRZYB Józef 719 4.39% 0.00439
Nie
4 4 3 POGAN Ewelina Barbara 94 0.57% 0.00057
Nie
4 4 4 HANARZ Barbara Teresa 74 0.45% 0.00045
Nie
4 4 5 STOJEWSKA Edyta Anna 129 0.79% 0.00079
Nie
4 4 6 POBĘDZA Wiesław Paweł 111 0.68% 0.00068
Nie
4 10 1 PIEKARA Marek 3 708 22.63% 0.02263
Tak
4 10 2 DOLNY Leszek Ryszard 1 092 6.67% 0.00667
Tak
4 10 3 DUDA Andrzej Franciszek 407 2.48% 0.00248
Nie
4 10 4 KMITA Wioletta 466 2.84% 0.00284
Nie
4 10 5 JANKOWSKA Joanna Bożena 211 1.29% 0.00129
Nie
4 10 6 DUDA Aneta Agnieszka 772 4.71% 0.00471
Nie
4 15 1 SYNOWIEC Elżbieta Małgorzata 165 1.01% 0.00101
Nie
4 15 2 ŚWIĄTEK Monika Katarzyna 247 1.51% 0.00151
Nie
4 15 3 LUTY Robert Tomasz 103 0.63% 0.00063
Nie
4 15 4 SIUTA Grzegorz Tomasz 42 0.26% 0.00026
Nie
4 15 5 PTASIŃSKI Sławomir Władysław 38 0.23% 0.00023
Nie
4 16 1 NABAGŁO Tadeusz 2 397 14.63% 0.01463
Tak
4 16 2 MOSTEK Kazimierz Andrzej 113 0.69% 0.00069
Nie
4 16 3 PAWLIK Joanna 279 1.70% 0.0017
Nie
4 16 4 DUSZA Adam Łukasz 178 1.09% 0.00109
Nie
4 16 5 KALETA Zofia 122 0.74% 0.00074
Nie
4 16 6 PRZYWORA Karolina Teresa 39 0.24% 0.00024
Nie
4 17 1 MULARCZYK Justyna 287 1.75% 0.00175
Nie
4 17 2 GORAJ Lucjan 776 4.74% 0.00474
Nie
4 17 3 JAŚKO Krzysztof Józef 53 0.32% 0.00032
Nie
4 17 4 SZCZUREK Iwona Marta 32 0.20% 0.0002
Nie
4 17 5 KALĘBA Teresa Katarzyna 34 0.21% 0.00021
Nie
4 17 6 KUREK Bogusław Wiesław 299 1.82% 0.00182
Nie
5 2 1 WNĘK Jerzy Włodzimierz 1 408 10.66% 0.01066
Nie
5 2 2 MITKA Katarzyna Helena 205 1.55% 0.00155
Nie
5 2 3 WÓJCIK Anna 128 0.97% 0.00097
Nie
5 2 4 ROZMUS Elżbieta Urszula 98 0.74% 0.00074
Nie
5 2 5 PUDEŁKO Janusz 208 1.57% 0.00157
Nie
5 4 1 MAŁODOBRY Grzegorz Franciszek 1 525 11.54% 0.01154
Tak
5 4 2 GRZĘDA Stanisława Zofia 1 377 10.42% 0.01042
Nie
5 4 3 ŚWIĘSZEK Barbara 238 1.80% 0.0018
Nie
5 4 4 BARAN Zbigniew Krzysztof 125 0.95% 0.00095
Nie
5 4 5 HRYCANIUK Zenon 170 1.29% 0.00129
Nie
5 10 1 PAŁKA Wojciech Łukasz 3 302 24.99% 0.02499
Tak
5 10 2 ŚLUSARCZYK Adam Jan 658 4.98% 0.00498
Tak
5 10 3 FURMANIK Andrzej Józef 476 3.60% 0.0036
Nie
5 10 4 BASTER Bożena Elżbieta 371 2.81% 0.00281
Nie
5 10 5 WOŹNIAK Mariola Bernardyna 356 2.69% 0.00269
Nie
5 16 1 LASOŃ Janina Teresa 906 6.86% 0.00686
Nie
5 16 2 WĘGRZYN Klaudia Maria 716 5.42% 0.00542
Nie
5 16 3 MITKA Janusz Grzegorz 337 2.55% 0.00255
Nie
5 16 4 DZIDEK Wiesław 342 2.59% 0.00259
Nie
5 16 5 KACZOR Stanisław 77 0.58% 0.00058
Nie
5 17 1 WOŹNIAK Kamil Antoni 92 0.70% 0.0007
Nie
5 17 2 KĘKUŚ Krystyna 52 0.39% 0.00039
Nie
5 17 3 KORZENIAK Kamil 44 0.33% 0.00033
Nie
6 2 1 JANECKA Krystyna Joanna 993 5.08% 0.00508
Nie
6 2 2 LATOS Andrzej Czesław 88 0.45% 0.00045
Nie
6 2 3 KWACZAŁA Monika Natalia 66 0.34% 0.00034
Nie
6 2 4 CZAPLAK Stanisław Józef 79 0.40% 0.0004
Nie
6 2 5 BĄBKA Teresa 358 1.83% 0.00183
Nie
6 2 6 GORZKOWSKA-MBEDA Maria Rozalia 86 0.44% 0.00044
Nie
6 2 7 NOGIEĆ Adam Mikołaj 110 0.56% 0.00056
Nie
6 4 1 BOSAK Wojciech 3 404 17.42% 0.01742
Tak
6 4 2 DYNA Marcin Tadeusz 375 1.92% 0.00192
Nie
6 4 3 STADNIK Katarzyna Agata 686 3.51% 0.00351
Tak
6 4 4 ROSA Anna Barbara 484 2.48% 0.00248
Nie
6 4 5 PATECKI Wojciech Jan 391 2.00% 0.002
Nie
6 4 6 KOZIOŁ Grażyna 236 1.21% 0.00121
Nie
6 4 7 KLIMCZAK Andrzej Marian 211 1.08% 0.00108
Nie
6 10 1 GORAJ Piotr 2 306 11.80% 0.0118
Tak
6 10 2 KARWAT Wojciech Tadeusz 1 336 6.84% 0.00684
Tak
6 10 3 DYRAS Dorota Anna 511 2.62% 0.00262
Nie
6 10 4 PŁONKA Marek 388 1.99% 0.00199
Nie
6 10 5 LITEWKA Rafał Sylwester 324 1.66% 0.00166
Nie
6 10 6 PASEK Joanna Maria 423 2.17% 0.00217
Nie
6 10 7 DYMEK Halina Anna 571 2.92% 0.00292
Nie
6 15 1 SIEŃKO Anna Barbara 935 4.79% 0.00479
Nie
6 15 2 NAWARA Ryszard 311 1.59% 0.00159
Nie
6 15 3 JURCZYK Marek Leszek 37 0.19% 0.00019
Nie
6 15 4 KWAŚNIEWICZ-MICHALIK Dorota 46 0.24% 0.00024
Nie
6 15 5 SOKÓŁ Jacek Stanisław 177 0.91% 0.00091
Nie
6 15 6 RZEPKA-CALIK Anna Angelika 64 0.33% 0.00033
Nie
6 16 1 RAŹNY Jarosław Piotr 2 237 11.45% 0.01145
Tak
6 16 2 PATEJ Joanna Edyta 196 1.00% 0.001
Nie
6 16 3 HEREZY Anna Karolina 96 0.49% 0.00049
Nie
6 16 4 SADOWSKI Jarosław Zbigniew 216 1.11% 0.00111
Nie
6 16 5 DONIEC Robert Sławomir 146 0.75% 0.00075
Nie
6 16 6 OKARMA Elżbieta Bożena 244 1.25% 0.00125
Nie
6 16 7 TRZEŚNIEWSKA Beata Magdalena 43 0.22% 0.00022
Nie
6 17 1 SZOSTEK-WIERZBICKA Iwona Krystyna 690 3.53% 0.00353
Nie
6 17 2 NOWAK Marcin Wiesław 285 1.46% 0.00146
Nie
6 17 3 POTYRAN Klaudia Anna 51 0.26% 0.00026
Nie
6 17 4 MORYŚ Krzysztof Jan 129 0.66% 0.00066
Nie
6 17 5 ABRAMOWICZ Patrycja Agnieszka 45 0.23% 0.00023
Nie
6 17 6 KRZYSZTOFIK Edyta Bogusława 14 0.07% 7.0E-5
Nie
6 17 7 KRAWCZYK Paweł Maciej 149 0.76% 0.00076
Nie
7 2 1 BOGDALI Bogdan Wojciech 413 2.54% 0.00254
Nie
7 2 2 ŻAK Stanisław 604 3.72% 0.00372
Nie
7 2 3 STEC Anna 211 1.30% 0.0013
Nie
7 2 4 LELEK Stanisław Józef 113 0.70% 0.0007
Nie
7 2 5 OKARMUS Katarzyna Monika 75 0.46% 0.00046
Nie
7 2 6 ŻMUDKA Grażyna Maria 69 0.42% 0.00042
Nie
7 2 7 OPYRCHAŁ Zdzisław 56 0.34% 0.00034
Nie
7 4 1 KRUPA Łukasz Paweł 2 050 12.61% 0.01261
Tak
7 4 2 WĄSOWICZ Anna Agata 1 277 7.86% 0.00786
Nie
7 4 3 WOŹNIAK Kazimiera 198 1.22% 0.00122
Nie
7 4 4 OŻÓG Wawrzyniec Andrzej 120 0.74% 0.00074
Nie
7 4 5 MACHNIK Wojciech Krzysztof 42 0.26% 0.00026
Nie
7 4 6 JANKOWICZ Ewa Urszula 59 0.36% 0.00036
Nie
7 4 7 PUSTELNIK Robert Piotr 131 0.81% 0.00081
Nie
7 10 1 GĘBALA Krzysztof Stanisław 1 849 11.38% 0.01138
Tak
7 10 2 WRZOSZCZYK Arkadiusz Marek 2 363 14.54% 0.01454
Tak
7 10 3 FRANCZUK Jolanta Elżbieta 626 3.85% 0.00385
Nie
7 10 4 BOGACZ Karolina 259 1.59% 0.00159
Nie
7 10 5 KOZIK Michał Paweł 453 2.79% 0.00279
Nie
7 10 6 CZOPEK Lucyna 302 1.86% 0.00186
Nie
7 10 7 SZCZYPCZYK Rafał Stanisław 677 4.17% 0.00417
Tak
7 15 1 WĄTOR Artur Piotr 907 5.58% 0.00558
Nie
7 15 2 HAJTO Grzegorz Aleksander 53 0.33% 0.00033
Nie
7 15 3 NIEDBAŁA Jadwiga Józefa 107 0.66% 0.00066
Nie
7 15 4 BARTUSIK Adam Jacek 50 0.31% 0.00031
Nie
7 15 5 SZWABOWSKA Anna Maria 337 2.07% 0.00207
Nie
7 15 6 ZAJĄC Agnieszka Dorota 57 0.35% 0.00035
Nie
7 15 7 GRUCA Grzegorz Paweł 155 0.95% 0.00095
Nie
7 16 1 KOLASA Paweł Marian 1 437 8.84% 0.00884
Tak
7 16 2 PYCIŃSKA Lidia 206 1.27% 0.00127
Nie
7 16 3 JAKUBOWSKA Zofia 108 0.66% 0.00066
Nie
7 16 4 BUCHOWSKA Halina Janina 300 1.85% 0.00185
Nie
7 16 5 OSIELCZAK Urszula 81 0.50% 0.0005
Nie
7 16 6 WILK Daniel Sławomir 103 0.63% 0.00063
Nie
7 16 7 PONIEDZIAŁEK Marek Stefan 111 0.68% 0.00068
Nie
7 17 1 SERACZYN Sławomir Jan 50 0.31% 0.00031
Nie
7 17 2 BADURA Klaudia Justyna 75 0.46% 0.00046
Nie
7 17 3 ZAGÓRSKI Paweł Łukasz 55 0.34% 0.00034
Nie
7 17 4 PŁONKA Anna Barbara 83 0.51% 0.00051
Nie
7 17 5 GAWOR Danuta 11 0.07% 7.0E-5
Nie
7 17 6 KNECHT Artur Władysław 19 0.12% 0.00012
Nie
8 2 1 KUCHARSKA Gabriela Renata 180 1.46% 0.00146
Nie
8 2 2 MATUŁA Anna 82 0.66% 0.00066
Nie
8 2 3 MYTNIK Grzegorz Paweł 84 0.68% 0.00068
Nie
8 2 4 SZCZOCZARZ Bartłomiej Andrzej 904 7.31% 0.00731
Nie
8 2 5 ZAWIERTA Agnieszka Anna 111 0.90% 0.0009
Nie
8 4 1 JANICKI Marian Jerzy 1 587 12.83% 0.01283
Tak
8 4 2 MATYSIAK Łukasz Władysław 428 3.46% 0.00346
Nie
8 4 3 BOGUCKA Bożena Maria 407 3.29% 0.00329
Nie
8 4 4 JASIÓWKA Agnieszka 222 1.80% 0.0018
Nie
8 4 5 MACIEJOWSKI Marek 402 3.25% 0.00325
Nie
8 10 1 MAZIEJ-NIEWCZAS Romana Lucyna 1 539 12.45% 0.01245
Tak
8 10 2 CAŁEK Michał Bronisław 1 192 9.64% 0.00964
Nie
8 10 3 RAJPOLT Maciej Jerzy 636 5.14% 0.00514
Nie
8 10 4 ŁUCZKOŚ Robert Jan 245 1.98% 0.00198
Nie
8 10 5 BŁAŻEJAK Marzena 339 2.74% 0.00274
Nie
8 15 1 ZEGZDA Wojciech 279 2.26% 0.00226
Nie
8 15 2 KWAŚNIEWICZ Anna Janina 57 0.46% 0.00046
Nie
8 15 3 ZIĘBA Grzegorz Mirosław 331 2.68% 0.00268
Nie
8 15 4 DĄBROWSKA Dorota 75 0.61% 0.00061
Nie
8 15 5 ŚLIWIŃSKI Mateusz Łukasz 153 1.24% 0.00124
Nie
8 16 1 WÓJCIK Alicja Barbara 1 361 11.01% 0.01101
Tak
8 16 2 KOWALIK Barbara Jadwiga 316 2.56% 0.00256
Nie
8 16 3 KRUK Dariusz Piotr 247 2.00% 0.002
Nie
8 16 4 KOŁODZIŃSKA Jadwiga 231 1.87% 0.00187
Nie
8 16 5 CZERWIEC Artur Łukasz 258 2.09% 0.00209
Nie
8 17 1 WOCH Wiesław Marek 514 4.16% 0.00416
Nie
8 17 2 LEGA Rafał Jakub 59 0.48% 0.00048
Nie
8 17 3 JANGROT Katarzyna Paulina 28 0.23% 0.00023
Nie
8 17 4 KASPRZYK Katarzyna Barbara 71 0.57% 0.00057
Nie
8 17 5 KANIOWSKI Tomasz Teodor 27 0.22% 0.00022
Nie
 • Statystyka list kandydatów
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Powiat Krakowski - ogółem 18 308 218 271 521 216 171 194 12 5
Gminy ogółem 17 279 210 271 521 216 171 194 12 5
w tym:
   Gminy powyżej 20 000 mieszkańców 4 84 15 121 494 97 080 87 2 2 0
   Gminy do 20 000 mieszkańców 13 195 195 150 027 119 091 107 10 3 0

Statystyka list kandydatów

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba
List rad
Zarejestrowane listy do rad powiatów 47 1
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 49 4
Ogółem 96 5

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 259 121 47% 138 53%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 339 152 45% 187 55%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 484 165 34% 319 66%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta 31 5 16% 26 84%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza 11 3 27% 8 73%
Ogółem 1 082 438 40% 644 60%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów 49 49 50
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 51 48 53
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 48 49 48
Średnia wieku kandydatów na wójta 51 46 52
Średnia wieku kandydatów na burmistrza 56 55 57
Ogółem

Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 82 24 29% 58 71%
30-39 191 81 42% 110 58%
40-59 539 234 43% 305 57%
60+ 270 99 37% 171 63%
Ogółem 1 082 438 40% 644 60%

Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 1 0 0% 1 100%
30-39 4 1 25% 3 75%
40-59 25 6 24% 19 76%
60+ 12 1 8% 11 92%
Ogółem 42 8 19% 34 81%