Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 3 369 873
Wyborców 2 710 628
Obwodów 2 179
 • Wybory do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
 • Wyniki głosowania do sejmiku
 • Wyniki wyborów do sejmiku
 • Geografia

Geografia

Powiaty

Powiaty Liczba Liczba Liczba wybieranych
Mieszkańców Wyborców Obwodów Okręgów wyborczych rad powiatów Gmin Wójtów Burmistrzów Prezydentów
Ogółem w tym:
pow. 20 tys. do 20 tys.
chodzieskichodzieski 46 138 37 307 36 4 5 0 5 2 3 0
czarnkowsko-trzcianeckiczarnkowsko-trzcianecki 85 936 68 580 61 5 8 1 7 4 4 0
gniezznienzskignieźnieński 141 295 113 171 91 5 10 1 9 5 4 1
gostynzskigostyński 75 563 60 408 58 4 7 1 6 2 5 0
grodziskigrodziski 51 171 39 939 30 3 5 0 5 2 3 0
jarocinzskijarociński 70 821 56 545 37 4 4 1 3 1 3 0
kaliskikaliski 83 277 66 988 64 5 11 0 11 9 2 0
kezpinzskikępiński 55 770 44 663 43 3 7 1 6 6 1 0
kolskikolski 86 854 70 703 62 6 11 1 10 7 4 0
koninzskikoniński 129 341 103 504 96 6 14 0 14 9 5 0
koszcianzskikościański 77 379 62 507 52 4 5 1 4 1 4 0
krotoszynzskikrotoszyński 76 353 61 204 49 3 6 1 5 1 5 0
leszczynzskileszczyński 56 006 43 650 38 4 7 0 7 5 2 0
miezdzychodzkimiędzychodzki 36 267 29 042 22 3 4 0 4 2 2 0
nowotomyskinowotomyski 74 060 58 194 49 4 6 1 5 2 4 0
obornickiobornicki 57 522 45 453 46 2 3 1 2 1 2 0
ostrowskiostrowski 158 689 128 958 109 6 8 1 7 4 3 1
ostrzeszowskiostrzeszowski 55 210 44 245 55 2 7 1 6 4 3 0
pilskipilski 131 917 106 682 82 7 9 1 8 4 4 1
pleszewskipleszewski 61 805 49 855 53 4 6 1 5 3 3 0
poznanzskipoznański 373 647 289 034 203 7 17 8 9 7 10 0
rawickirawicki 59 661 47 534 41 3 5 1 4 1 4 0
slzupeckisłupecki 59 278 47 986 41 5 8 0 8 6 2 0
szamotulskiszamotulski 88 685 71 480 55 5 8 1 7 3 5 0
szredzkiśredzki 56 870 45 090 39 3 5 1 4 4 1 0
szremskiśremski 59 543 47 310 36 3 4 1 3 1 3 0
tureckiturecki 83 720 67 360 58 5 9 1 8 6 3 0
wazgrowieckiwągrowiecki 68 650 54 251 45 4 7 1 6 4 3 0
wolsztynzskiwolsztyński 56 495 44 416 40 3 3 1 2 2 1 0
wrzesinzskiwrzesiński 75 162 60 111 52 4 5 1 4 1 4 0
zlzotowskizłotowski 68 229 54 720 48 5 8 0 8 4 4 0
Podsumowanie 2 661 314 2 120 890 1 791 131 222 30 192 113 106 3

Miasta na prawach powiatu

Miasto Liczba
Obwodów Okręgów Mandatów Komitetów Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
miasto kaliszMiasto Kalisz 55 4 23 32 242
miasto koninMiasto Konin 47 4 23 22 159
miasto lesznoMiasto Leszno 34 4 23 18 134
miasto poznanzMiasto Poznań 252 6 34 42 305

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Miasto Poznań 5 400 844 11 72
0.0000020000Nr 2 powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, międzychodzki, obornicki, pilski, szamotulski, wągrowiecki, złotowski 7 467 505 11 82
0.0000030000Nr 3 powiaty: poznański, śremski, średzki, gnieźnieński, wrzesiński 8 554 684 11 89
0.0000040000Nr 4 Miasto Konin, powiaty: koniński, kolski, słupecki, turecki 5 349 325 10 60
0.0000050000Nr 5 Miasto Kalisz, powiaty: kępiński, kaliski, ostrowski, ostrzeszowski, jarociński, pleszewski 7 470 997 11 73
0.0000060000Nr 6 Miasto Leszno, powiaty: gostyński, grodziski, kościański, krotoszyński, leszczyński, nowotomyski, rawicki, wolsztyński 7 467 160 10 72
Podsumowanie 39 2 710 515 64 448

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6
1 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 5 7 8 5 6 31
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 7 9 10 7 9 9 51
3 KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI KW PARTIA ZIELONI 6 6 6 7 5 30
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 7 9 10 7 9 9 51
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM KKW SLD LEWICA RAZEM 7 9 10 7 9 9 51
6 KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM KW RAZEM 7 7 6 5 5 5 35
7 KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP KW RUCH NARODOWY RP 7 5 8 5 5 5 35
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 KWW KUKIZ'15 7 7 10 5 7 7 43
9 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE 5 5 5 5 5 5 30
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 7 9 10 7 9 9 51
11 KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI KW WOLNI I SOLIDARNI 7 9 6 5 5 8 40

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 400 123 229 334 228 791 57.18% 0.05718
221 770 96.93% 0.09693
Tak
2 467 894 255 176 254 847 54.47% 0.05447
228 707 89.74% 0.08974
Tak
3 555 023 322 727 322 225 58.06% 0.05806
298 455 92.62% 0.09262
Tak
4 349 762 194 561 194 254 55.54% 0.05554
175 580 90.39% 0.09039
Tak
5 470 677 263 088 262 782 55.83% 0.05583
239 671 91.21% 0.09121
Tak
6 467 406 252 278 252 101 53.94% 0.05394
223 922 88.82% 0.08882
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
1 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 84 435 31 6.08% 0.00608
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 201 499 51 14.52% 0.01452
3 KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI 21 699 30 1.56% 0.00156
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 411 697 51 29.66% 0.02966
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 129 292 51 9.31% 0.00931
6 KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM 24 723 35 1.78% 0.00178
7 KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP 17 427 35 1.26% 0.00126
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 72 591 43 5.23% 0.00523
9 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE 21 250 30 1.53% 0.00153
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 386 483 51 27.84% 0.02784
11 KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI 17 009 40 1.23% 0.00123

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych Udział w podziale mandatów
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
1 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 84 435 31 1 6.08% 0.00608
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 201 499 51 7 14.52% 0.01452
Tak
3 KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI 21 699 30 0 1.56% 0.00156
Nie
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 411 697 51 15 29.66% 0.02966
Tak
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 129 292 51 3 9.31% 0.00931
Tak
6 KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM 24 723 35 0 1.78% 0.00178
Nie
7 KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP 17 427 35 0 1.26% 0.00126
Nie
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 72 591 43 0 5.23% 0.00523
Nie
9 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE 21 250 30 0 1.53% 0.00153
Nie
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 386 483 51 13 27.84% 0.02784
Tak
11 KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI 17 009 40 0 1.23% 0.00123
Nie

Sejmik Województwa Wielkopolskiego - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 1 1 USAREK Włodzimierz Czesław 2 032 0.92% 0.00092
Nie
1 1 2 NOWODWORSKA Zbigniewa Anna 1 706 0.77% 0.00077
Nie
1 1 3 CESAR Krzysztof Stanisław 1 110 0.50% 0.0005
Nie
1 1 4 FRANKIEWICZ Anna Maria 4 969 2.24% 0.00224
Nie
1 1 5 DUSZYŃSKI Mieczysław Marian 967 0.44% 0.00044
Nie
1 2 1 KRAKOWIAK Julia Maria 1 364 0.62% 0.00062
Nie
1 2 2 KACZMAREK Andrzej 654 0.29% 0.00029
Nie
1 2 3 TOMCZAK Przemysław Marek 697 0.31% 0.00031
Nie
1 2 4 WŁODARCZYK Martyna Maria 368 0.17% 0.00017
Nie
1 2 5 KLIMEK Rafał 274 0.12% 0.00012
Nie
1 2 6 WYSOCKA-BABST Ewelina Magdalena 230 0.10% 0.0001
Nie
1 2 7 BEER Marek 359 0.16% 0.00016
Nie
1 3 1 JANICKA Izabela Anna 1 916 0.86% 0.00086
Nie
1 3 2 KNIOŁA Tomasz Stanisław 351 0.16% 0.00016
Nie
1 3 3 KONDRATOWICZ Magdalena 500 0.23% 0.00023
Nie
1 3 4 MONDRY Marek Ireneusz 250 0.11% 0.00011
Nie
1 3 5 NOWACKA Katarzyna Maria 494 0.22% 0.00022
Nie
1 3 6 DERA Wojciech Leon 346 0.16% 0.00016
Nie
1 4 1 WOŹNIAK Marek 58 004 26.16% 0.02616
Tak
1 4 2 SOKOŁOWSKA Tatiana Marta 12 845 5.79% 0.00579
Tak
1 4 3 STOCHNIAŁEK Paulina 4 811 2.17% 0.00217
Tak
1 4 4 ANASTASOW Aldona Ewa 2 302 1.04% 0.00104
Nie
1 4 5 TOMASZKIEWICZ Adrian 3 828 1.73% 0.00173
Nie
1 4 6 KACZMAREK Filip Andrzej 4 666 2.10% 0.0021
Nie
1 4 7 JAŚKOWIAK Joanna 30 892 13.93% 0.01393
Tak
1 5 1 WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz 8 756 3.95% 0.00395
Nie
1 5 2 WIECZOREK-FILIPIAK Mirosława Michalina 1 558 0.70% 0.0007
Nie
1 5 3 DUTKIEWICZ Lucjan Gerard 1 186 0.53% 0.00053
Nie
1 5 4 KONIECZNA Aneta Regina 1 490 0.67% 0.00067
Nie
1 5 5 RZEPKA Ewa Maria 772 0.35% 0.00035
Nie
1 5 6 WRÓBLEWSKI Maciej Jarosław 558 0.25% 0.00025
Nie
1 5 7 BUKOWIAN Ewa 865 0.39% 0.00039
Nie
1 6 1 SKURZYŃSKI Jakub Marcin 2 260 1.02% 0.00102
Nie
1 6 2 KOSZAL Dorota 847 0.38% 0.00038
Nie
1 6 3 KANTORSKI Jakub Szymon 203 0.09% 9.0E-5
Nie
1 6 4 LEWANDOWSKA Zuzanna Sara 968 0.44% 0.00044
Nie
1 6 5 ORYLSKI Łukasz Bogusław 97 0.04% 4.0E-5
Nie
1 6 6 WOŹNIAK Natalia Milena 533 0.24% 0.00024
Nie
1 6 7 KOŁOSOWSKI Michał Adam 217 0.10% 0.0001
Nie
1 7 1 TOŁPA Robert 1 168 0.53% 0.00053
Nie
1 7 2 OSZMIAN Joanna 140 0.06% 6.0E-5
Nie
1 7 3 JÓŹWIAK Joanna 266 0.12% 0.00012
Nie
1 7 4 WAWRZYNIAK Piotr Wojciech 241 0.11% 0.00011
Nie
1 7 5 ANDRZEJEWSKI Michał 139 0.06% 6.0E-5
Nie
1 7 6 KUK Łukasz 120 0.05% 5.0E-5
Nie
1 7 7 LEKIER Aleksandra Eugenia 92 0.04% 4.0E-5
Nie
1 8 1 GARCZYŃSKI Bartosz 4 099 1.85% 0.00185
Nie
1 8 2 KUPKA Damian 2 234 1.01% 0.00101
Nie
1 8 3 REMBARZ Zofia 659 0.30% 0.0003
Nie
1 8 4 ANDRZEJCZAK Kacper 576 0.26% 0.00026
Nie
1 8 5 GRYCZYŃSKA Agnieszka 865 0.39% 0.00039
Nie
1 8 6 ANDRZEJEWSKA Kamila Elżbieta 533 0.24% 0.00024
Nie
1 8 7 PILC Michał Andrzej 600 0.27% 0.00027
Nie
1 9 1 MIERZEJEWSKI Jakub Piotr 1 327 0.60% 0.0006
Nie
1 9 2 PAECH Jan Aleksander 272 0.12% 0.00012
Nie
1 9 3 WAWRZYNIAK Joanna 443 0.20% 0.0002
Nie
1 9 4 MIŚKIEWICZ Aleksandra 320 0.14% 0.00014
Nie
1 9 5 ANTUCHOWSKI Paweł Piotr 136 0.06% 6.0E-5
Nie
1 10 1 CZERWIŃSKI Zbigniew 29 451 13.28% 0.01328
Tak
1 10 2 SZELĄGOWSKI Piotr Adam 4 853 2.19% 0.00219
Nie
1 10 3 MICHALSKA-MICKIEWICZ Małgorzata 4 179 1.88% 0.00188
Nie
1 10 4 JACYNA-ONYSZKIEWICZ Zbigniew 3 927 1.77% 0.00177
Nie
1 10 5 MĄCZKOWSKA Dorota Małgorzata 1 794 0.81% 0.00081
Nie
1 10 6 JURGA Grzegorz Jan 3 919 1.77% 0.00177
Nie
1 10 7 KODYM-SULANOWSKA Magdalena Maria 1 613 0.73% 0.00073
Nie
1 11 1 BANDURSKA Irena Ewa 487 0.22% 0.00022
Nie
1 11 2 DŁUŻEWICZ Ewa Maria 126 0.06% 6.0E-5
Nie
1 11 3 SMEKTAŁA Agnieszka Anna 192 0.09% 9.0E-5
Nie
1 11 4 KOZAK Witold Józef 127 0.06% 6.0E-5
Nie
1 11 5 GRZYBEK Maciej Jacek 191 0.09% 9.0E-5
Nie
1 11 6 ZAREMBA Waldemar 236 0.11% 0.00011
Nie
1 11 7 RATAJCZAK Wiesława Anna 200 0.09% 9.0E-5
Nie
2 1 1 LIS Kazimierz Zdzisław 3 975 1.74% 0.00174
Nie
2 1 2 WALEWANDER Władysław 665 0.29% 0.00029
Nie
2 1 3 KORALEWSKA-PUTZ Wiesława Jolanta 1 142 0.50% 0.0005
Nie
2 1 4 BEŁCH Lucyna Maria 1 384 0.61% 0.00061
Nie
2 1 5 BISKUPSKI Sławomir Paweł 1 212 0.53% 0.00053
Nie
2 1 6 STAWNA Hanna Grażyna 1 866 0.82% 0.00082
Nie
2 1 7 GRACZ Maciej Mariusz 1 942 0.85% 0.00085
Nie
2 2 1 MACIEJEWSKI Jarosław Zygmunt 6 634 2.90% 0.0029
Tak
2 2 2 HALAMA Piotr 2 708 1.18% 0.00118
Nie
2 2 3 GROCHOWALSKA Alina Barbara 2 645 1.16% 0.00116
Nie
2 2 4 BEJMA Małgorzata Anna 5 878 2.57% 0.00257
Nie
2 2 5 RZEPA Aneta Agnieszka 2 018 0.88% 0.00088
Nie
2 2 6 MŁYNARCZYK Renata Anna 2 455 1.07% 0.00107
Nie
2 2 7 NAPIERAŁA Wacław Czesław 2 445 1.07% 0.00107
Nie
2 2 8 GRACZYK Jan Stefan 2 417 1.06% 0.00106
Nie
2 2 9 PISZCZEK Marcin 2 674 1.17% 0.00117
Nie
2 3 1 HOFFMANN Dagmara Monika 1 967 0.86% 0.00086
Nie
2 3 2 WOJCIECHOWSKI Tomasz Marek 934 0.41% 0.00041
Nie
2 3 3 GOŹDZIEWSKA-ĆWIRLEJ Marcelina Weronika 421 0.18% 0.00018
Nie
2 3 4 RZEPKA Tadeusz Hieronim 670 0.29% 0.00029
Nie
2 3 5 DORSCH Alicja Barbara 515 0.23% 0.00023
Nie
2 3 6 GRZEŚKOWIAK Jerzy Andrzej 970 0.42% 0.00042
Nie
2 4 1 RUTKOWSKA-KRUPKA Mirosława Wanda 21 061 9.21% 0.00921
Tak
2 4 2 KAMIŃSKA-LECH Iwona Maria 4 462 1.95% 0.00195
Nie
2 4 3 BOGUSŁAWSKI Jacek Wojciech 8 494 3.71% 0.00371
Nie
2 4 4 SZOPIŃSKI Henryk Marian 9 624 4.21% 0.00421
Tak
2 4 5 ROZMARYNOWSKA Mariola Barbara 4 089 1.79% 0.00179
Nie
2 4 6 CHOJARA Michał Stanisław 3 351 1.47% 0.00147
Nie
2 4 7 JANYSKA Marta Maria 8 315 3.64% 0.00364
Nie
2 4 8 BROŻEK Jarosław Paweł 1 488 0.65% 0.00065
Nie
2 4 9 AJCHLER Przemysław Marek 9 754 4.26% 0.00426
Tak
2 5 1 AJCHLER Romuald Kazimierz 14 743 6.45% 0.00645
Tak
2 5 2 ANTONIEWICZ Aleksander Grzegorz 1 534 0.67% 0.00067
Nie
2 5 3 GRZECHOWIAK Agnieszka Magdalena 1 788 0.78% 0.00078
Nie
2 5 4 KAZANA Henryk 1 167 0.51% 0.00051
Nie
2 5 5 NOSKA-FIGIEL Alicja Małgorzata 598 0.26% 0.00026
Nie
2 5 6 STOCHAJ Zbigniew 1 473 0.64% 0.00064
Nie
2 5 7 KOLASIŃSKA Lucyna 583 0.25% 0.00025
Nie
2 5 8 BAK Urszula 1 433 0.63% 0.00063
Nie
2 5 9 WILK-BARAN Anna Elżbieta 832 0.36% 0.00036
Nie
2 6 1 BOCIAN Kamil Bartosz 1 754 0.77% 0.00077
Nie
2 6 2 DZIEMIAŃCZYK Joanna 481 0.21% 0.00021
Nie
2 6 3 ŚWIECZKOWSKI Jan Daniel 246 0.11% 0.00011
Nie
2 6 4 MINGE Natalia Ewa 885 0.39% 0.00039
Nie
2 6 5 SAWICKI Dawid Miłosz 584 0.26% 0.00026
Nie
2 6 6 HADRYAN Milena Renata 168 0.07% 7.0E-5
Nie
2 6 7 MIĘSIKOWSKI Jakub Paweł 173 0.08% 8.0E-5
Nie
2 7 1 OLĘDZKI Wiesław Zenon 974 0.43% 0.00043
Nie
2 7 2 JÓŹWIAK Adriana 575 0.25% 0.00025
Nie
2 7 3 SPIESZALSKA Janina 224 0.10% 0.0001
Nie
2 7 4 WŁUDARCZAK Daniel 303 0.13% 0.00013
Nie
2 7 5 BETA Ryszard Lech 258 0.11% 0.00011
Nie
2 8 1 GRUENKE Natalia Małgorzata 3 694 1.62% 0.00162
Nie
2 8 2 GRYCZYŃSKI Roman 1 841 0.80% 0.0008
Nie
2 8 3 POLAK Karolina 3 995 1.75% 0.00175
Nie
2 8 4 JANKOWSKI Brajan 1 000 0.44% 0.00044
Nie
2 8 5 KAZARNOWICZ Aldona 526 0.23% 0.00023
Nie
2 8 6 NOWAK Roman Marek 1 122 0.49% 0.00049
Nie
2 8 7 SREBRO Marzena Bogumiła 859 0.38% 0.00038
Nie
2 9 1 OSTASZEWSKA Agata Jadwiga 1 217 0.53% 0.00053
Nie
2 9 2 WAWRZYNIAK Piotr Bogusław 1 187 0.52% 0.00052
Nie
2 9 3 MOEGLICH Jerzy Józef 363 0.16% 0.00016
Nie
2 9 4 ZALEWSKI Wiesław 420 0.18% 0.00018
Nie
2 9 5 GWORYS Anna Luiza 289 0.13% 0.00013
Nie
2 10 1 BOGRYCEWICZ Adam 25 510 11.15% 0.01115
Tak
2 10 2 ZIELIŃSKA Łucja Janina 8 606 3.76% 0.00376
Tak
2 10 3 ZIELIŃSKI Michał Witold 6 715 2.94% 0.00294
Nie
2 10 4 JAKÓBCZYK Marek 2 961 1.29% 0.00129
Nie
2 10 5 PIETRUCZUK Wiesław 1 770 0.77% 0.00077
Nie
2 10 6 DORNA Renata Magdalena 2 666 1.17% 0.00117
Nie
2 10 7 CHROSTOWSKI Szymon Łukasz 1 196 0.52% 0.00052
Nie
2 10 8 MUZYKA Emilia 2 325 1.02% 0.00102
Nie
2 10 9 BANAŚ Dorota 7 295 3.19% 0.00319
Nie
2 11 1 JUSZKIEWICZ Józef Witold 837 0.37% 0.00037
Nie
2 11 2 ANDRZEJEWSKI Piotr 780 0.34% 0.00034
Nie
2 11 3 WERHUN Władysław 113 0.05% 5.0E-5
Nie
2 11 4 KOSTRZEWA Anna 700 0.31% 0.00031
Nie
2 11 5 STATUCKI Henryk 364 0.16% 0.00016
Nie
2 11 6 IDZIAK Jadwiga 298 0.13% 0.00013
Nie
2 11 7 KARKOSZ Iwona 147 0.06% 6.0E-5
Nie
2 11 8 MAŁEK Teresa Jadwiga 284 0.12% 0.00012
Nie
2 11 9 NOWAK-KOPEĆ Ewa Agnieszka 676 0.30% 0.0003
Nie
3 1 1 LECHNEROWSKI Jerzy Czesław 10 452 3.50% 0.0035
Tak
3 1 2 MARUSIK Joanna Krystyna 2 962 0.99% 0.00099
Nie
3 1 3 MARCINIAK Mirosław Marcin 3 319 1.11% 0.00111
Nie
3 1 4 KAPCZYŃSKA Elżbieta Małgorzata 3 285 1.10% 0.0011
Nie
3 1 5 TWARDOWSKI Bartosz Łukasz 2 517 0.84% 0.00084
Nie
3 1 6 KOWALEWSKA Halina Danuta 2 330 0.78% 0.00078
Nie
3 1 7 HLAWACIK Andrzej 1 126 0.38% 0.00038
Nie
3 1 8 RENDA Anna Łucja 3 406 1.14% 0.00114
Nie
3 2 1 JANKOWIAK Wojciech 13 463 4.51% 0.00451
Tak
3 2 2 KAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna 5 106 1.71% 0.00171
Nie
3 2 3 BAUMGART Marek Piotr 3 076 1.03% 0.00103
Nie
3 2 4 BRZEZIŃSKA Agnieszka Adriana 1 040 0.35% 0.00035
Nie
3 2 5 STĘPA Teodor 3 070 1.03% 0.00103
Nie
3 2 6 WINIARSKI Janusz Michał 1 021 0.34% 0.00034
Nie
3 2 7 MAZURKIEWICZ Jerzy Janusz 2 449 0.82% 0.00082
Nie
3 2 8 BERLIK Monika 1 564 0.52% 0.00052
Nie
3 2 9 BŁOCHOWIAK Arkadiusz Stanisław 810 0.27% 0.00027
Nie
3 2 10 MANIKOWSKA-KRAWIEC Grażyna Maria 1 130 0.38% 0.00038
Nie
3 3 1 KRAWCZYK Marcin Jan 1 800 0.60% 0.0006
Nie
3 3 2 DUDZIAK-DOROŻKO Izabela Alicja 940 0.31% 0.00031
Nie
3 3 3 JASTRZĘBSKI Radosław 534 0.18% 0.00018
Nie
3 3 4 KIEJDROWSKA Karolina Joanna 701 0.23% 0.00023
Nie
3 3 5 DROŻYŃSKI Artur Marek 472 0.16% 0.00016
Nie
3 3 6 BIELAK Magdalena Kinga 1 059 0.35% 0.00035
Nie
3 4 1 GOLA Marek 31 449 10.54% 0.01054
Tak
3 4 2 WITUSKI Maciej Maria 7 536 2.53% 0.00253
Nie
3 4 3 DZIKOWSKA Marta Magdalena 17 832 5.97% 0.00597
Tak
3 4 4 URBANEK Hieronim Michał 4 151 1.39% 0.00139
Nie
3 4 5 WALIGÓRA Stanisław Melchior 5 524 1.85% 0.00185
Nie
3 4 6 MURAWA Dawid Paweł 4 398 1.47% 0.00147
Nie
3 4 7 PRZYBYLSKA Patrycja Natalia 8 479 2.84% 0.00284
Tak
3 4 8 KRUCZEK Czesław Witold 4 438 1.49% 0.00149
Nie
3 4 9 KUBIAK Barbara 5 451 1.83% 0.00183
Nie
3 4 10 WOJTASIAK Regina Teresa 2 924 0.98% 0.00098
Nie
3 5 1 TOMASZEWSKI Tadeusz 21 983 7.37% 0.00737
Tak
3 5 2 KUBICKA-SZTUL Krystyna 1 953 0.65% 0.00065
Nie
3 5 3 DĘBICKI Tadeusz 1 011 0.34% 0.00034
Nie
3 5 4 WOJCIECHOWSKA Magdalena Adrianna 1 261 0.42% 0.00042
Nie
3 5 5 DANKOWSKI Bronisław Kazimierz 1 503 0.50% 0.0005
Nie
3 5 6 JAGIELSKA Anna Henryka 532 0.18% 0.00018
Nie
3 5 7 PĘKALA Maria Stanisława 683 0.23% 0.00023
Nie
3 5 8 KAMIŃSKI Michał Jakub 505 0.17% 0.00017
Nie
3 5 9 STANOWSKA Anna 615 0.21% 0.00021
Nie
3 5 10 KORALEWSKA Monika 1 101 0.37% 0.00037
Nie
3 6 1 KASPRZAK-BARTKOWIAK Kamila 2 562 0.86% 0.00086
Nie
3 6 2 KRYSTEK Grzegorz Andrzej 676 0.23% 0.00023
Nie
3 6 3 ŻAKOWSKA Marta 864 0.29% 0.00029
Nie
3 6 4 BARTKOWIAK Paweł 915 0.31% 0.00031
Nie
3 6 5 FRANKOWSKA Marta 596 0.20% 0.0002
Nie
3 6 6 KALETA Bartłomiej Konstanty 494 0.17% 0.00017
Nie
3 7 1 JÓŹWIAK Maciej 2 714 0.91% 0.00091
Nie
3 7 2 SZABLEWSKA Joanna Maria 404 0.14% 0.00014
Nie
3 7 3 MOTYL Monika Liliana 561 0.19% 0.00019
Nie
3 7 4 JANKOWIAK Grzegorz 502 0.17% 0.00017
Nie
3 7 5 CZECH Radosław Błażej 153 0.05% 5.0E-5
Nie
3 7 6 STASZAK Dawid 412 0.14% 0.00014
Nie
3 7 7 ANDRZEJCZAK Katarzyna Elżbieta 181 0.06% 6.0E-5
Nie
3 7 8 ŁOBOCKI Janusz Marian 145 0.05% 5.0E-5
Nie
3 8 1 PIASECKI Mirosław 6 906 2.31% 0.00231
Nie
3 8 2 SREBRO Michał 1 689 0.57% 0.00057
Nie
3 8 3 PRZEKAZA Sławomir Krzysztof 1 287 0.43% 0.00043
Nie
3 8 4 KOCHAN Monika 1 885 0.63% 0.00063
Nie
3 8 5 DŁUGOSZ Rafał Tomasz 968 0.32% 0.00032
Nie
3 8 6 JABŁOŃSKA Natalia 2 065 0.69% 0.00069
Nie
3 8 7 KOTŁOWSKA Katarzyna Anna 357 0.12% 0.00012
Nie
3 8 8 ROSZAK Sylwia 1 460 0.49% 0.00049
Nie
3 8 9 WENZEL Anita Katarzyna 379 0.13% 0.00013
Nie
3 8 10 KOŁACZYK Robert 819 0.27% 0.00027
Nie
3 9 1 SZKLARSKI Radosław 1 747 0.59% 0.00059
Nie
3 9 2 OSSOWSKA Aleksandra Zuzanna 1 060 0.36% 0.00036
Nie
3 9 3 MICHALAK Artur Wojciech 721 0.24% 0.00024
Nie
3 9 4 ADAMIAK Milena 452 0.15% 0.00015
Nie
3 9 5 SZKLARSKA Weronika 528 0.18% 0.00018
Nie
3 10 1 STRYJSKA Małgorzata Irena 24 080 8.07% 0.00807
Tak
3 10 2 DEMBIŃSKI Krzysztof Henryk 7 814 2.62% 0.00262
Tak
3 10 3 KOPEĆ Magdalena 7 471 2.50% 0.0025
Nie
3 10 4 GRABOWSKI Łukasz 7 557 2.53% 0.00253
Nie
3 10 5 KUBIAK Agnieszka Beata 4 677 1.57% 0.00157
Nie
3 10 6 HINC Sławomir Michał 5 629 1.89% 0.00189
Nie
3 10 7 PIETRZAK-SIKORSKA Małgorzata 5 415 1.81% 0.00181
Nie
3 10 8 PIECZYKOLAN Alicja 1 804 0.60% 0.0006
Nie
3 10 9 CICHOŃSKA Alicja Maria 1 930 0.65% 0.00065
Nie
3 10 10 HORLA Mirosław Kazimierz 4 481 1.50% 0.0015
Nie
3 11 1 SMEKTAŁA Stanisław Marek 901 0.30% 0.0003
Nie
3 11 2 WŁODARCZAK Marian Stanisław 557 0.19% 0.00019
Nie
3 11 3 DOROSZUK Agnieszka Joanna 356 0.12% 0.00012
Nie
3 11 4 BRODA Piotr Paweł 563 0.19% 0.00019
Nie
3 11 5 KĘDZIA Aneta Agnieszka 450 0.15% 0.00015
Nie
3 11 6 JĘSIEK Elżbieta 307 0.10% 0.0001
Nie
4 2 1 GRZESZCZAK Eugeniusz Tomasz 10 743 6.12% 0.00612
Nie
4 2 2 CIEŚLAK Czesław 11 379 6.48% 0.00648
Tak
4 2 3 BIELIK Stanisław Adam 3 838 2.19% 0.00219
Nie
4 2 4 FRANKOWSKA Bożena Alina 1 423 0.81% 0.00081
Nie
4 2 5 MENDELAK Wojciech Henryk 990 0.56% 0.00056
Nie
4 2 6 CHOJNACKA Anna Emilia 2 312 1.32% 0.00132
Nie
4 2 7 MAJDA Anna 10 500 5.98% 0.00598
Nie
4 3 1 STĘPIEŃ Miłosława Dorota 1 548 0.88% 0.00088
Nie
4 3 2 JENDRZEJEWSKI Michał 380 0.22% 0.00022
Nie
4 3 3 KLECHNIOWSKA Anna Bronisława 319 0.18% 0.00018
Nie
4 3 4 KAUP Marcin 349 0.20% 0.0002
Nie
4 3 5 KOŁATA Justyna Andżelika 653 0.37% 0.00037
Nie
4 3 6 WRZESZCZ Bartłomiej 167 0.10% 0.0001
Nie
4 3 7 KROWIAK Ewa Sabina 405 0.23% 0.00023
Nie
4 4 1 SYTEK Maciej Dariusz 7 368 4.20% 0.0042
Nie
4 4 2 SZURGOT Andrzej 4 356 2.48% 0.00248
Nie
4 4 3 WASZAK Małgorzata 7 382 4.20% 0.0042
Tak
4 4 4 WRÓBLEWSKA-KUBACKA Maria Jolanta 1 828 1.04% 0.00104
Nie
4 4 5 PLESIŃSKI Andrzej Karol 921 0.52% 0.00052
Nie
4 4 6 ŚMIDOWICZ Lidia Elżbieta 2 166 1.23% 0.00123
Nie
4 4 7 DRZEWIECKI Henryk Marek 2 583 1.47% 0.00147
Nie
4 5 1 PAŁASZ Kazimierz Czesław 11 800 6.72% 0.00672
Nie
4 5 2 DASZKIEWICZ Anna 832 0.47% 0.00047
Nie
4 5 3 SKORUPKA Michał 643 0.37% 0.00037
Nie
4 5 4 ZAKRZEWSKA Monika 702 0.40% 0.0004
Nie
4 5 5 BARC Zbigniew 435 0.25% 0.00025
Nie
4 5 6 PLUCIŃSKA Danuta 768 0.44% 0.00044
Nie
4 5 7 KUBACKA Zofia Ewa 1 310 0.75% 0.00075
Nie
4 6 1 NOWAK Paulina 1 979 1.13% 0.00113
Nie
4 6 2 PARDYKA Piotr Łukasz 156 0.09% 9.0E-5
Nie
4 6 3 BĄK Anna 987 0.56% 0.00056
Nie
4 6 4 SOBKOWIAK Wojciech 179 0.10% 0.0001
Nie
4 6 5 KOŁODZIEJ Anna Beata 442 0.25% 0.00025
Nie
4 7 1 BRYŁKA Anna Mirosława 924 0.53% 0.00053
Nie
4 7 2 RUSIN Paweł Rafał 757 0.43% 0.00043
Nie
4 7 3 NOWICKA Jolanta Elżbieta 486 0.28% 0.00028
Nie
4 7 4 MACIEJEWSKI Eugeniusz 731 0.42% 0.00042
Nie
4 7 5 RYCHTANEK Patryk Józef 134 0.08% 8.0E-5
Nie
4 8 1 JANKOWSKI Tadeusz 5 119 2.92% 0.00292
Nie
4 8 2 JAŁOSZYŃSKI Stefan 718 0.41% 0.00041
Nie
4 8 3 BŁASZCZYK Marzena 2 013 1.15% 0.00115
Nie
4 8 4 ANDRZEJCZAK Tomasz 1 168 0.67% 0.00067
Nie
4 8 5 POTOCKA Danuta Ewa 1 246 0.71% 0.00071
Nie
4 9 1 GAPIŃSKA Magdalena 1 277 0.73% 0.00073
Nie
4 9 2 MIERZEJEWSKA Elżbieta 532 0.30% 0.0003
Nie
4 9 3 DĄBROWICZ Mikołaj Piotr 402 0.23% 0.00023
Nie
4 9 4 SCHMIDT Jacek Wojciech 421 0.24% 0.00024
Nie
4 9 5 KORZENIEWSKI Eryk 769 0.44% 0.00044
Nie
4 10 1 ITMAN Zofia Mariola 20 923 11.92% 0.01192
Tak
4 10 2 POPKOWSKI Robert Adam 11 302 6.44% 0.00644
Tak
4 10 3 JEDLIKOWSKA Ewa Stanisława 2 669 1.52% 0.00152
Nie
4 10 4 RZEPECKA-ANDRZEJAK Katarzyna Aneta 6 548 3.73% 0.00373
Nie
4 10 5 SOBCZAK Krzysztof 10 034 5.71% 0.00571
Tak
4 10 6 FIAŁKOWSKI Grzegorz 7 455 4.25% 0.00425
Nie
4 10 7 SZYKOWNA Anita Aldona 5 446 3.10% 0.0031
Nie
4 11 1 WAWRZYNIAK Radosław Józef 797 0.45% 0.00045
Nie
4 11 2 PILARCZYK Teresa Alicja 533 0.30% 0.0003
Nie
4 11 3 WAWRZYNIAK Benedykt 378 0.22% 0.00022
Nie
4 11 4 ZAKRZEWSKI Piotr 293 0.17% 0.00017
Nie
4 11 5 SZMAJDKA Elżbieta 662 0.38% 0.00038
Nie
5 1 1 SPYCHALSKA Magdalena Ewa 5 643 2.35% 0.00235
Nie
5 1 2 KUJAWA Dominik 2 252 0.94% 0.00094
Nie
5 1 3 LISOWSKA Justyna Joanna 1 835 0.77% 0.00077
Nie
5 1 4 PSZCZOŁA Mateusz Jakub 1 396 0.58% 0.00058
Nie
5 1 5 KLIBER Ewelina 1 610 0.67% 0.00067
Nie
5 2 1 GRABOWSKI Krzysztof Andrzej 21 429 8.94% 0.00894
Tak
5 2 2 GRZESIEK Jan 10 673 4.45% 0.00445
Tak
5 2 3 GRZYB Mikołaj 9 599 4.01% 0.00401
Nie
5 2 4 MAJCHRZAK Grzegorz Krzysztof 1 589 0.66% 0.00066
Nie
5 2 5 KRYSTALSKA Izabela Magdalena 887 0.37% 0.00037
Nie
5 2 6 KACZMAREK Grażyna Maria 3 232 1.35% 0.00135
Nie
5 2 7 SARNOWSKI Jan Piotr 1 673 0.70% 0.0007
Nie
5 2 8 BARTOSZ Beata 1 203 0.50% 0.0005
Nie
5 2 9 NAPIERAŁA Anna 1 550 0.65% 0.00065
Nie
5 3 1 KOŁODZIEJ Aleksander Piotr 1 200 0.50% 0.0005
Nie
5 3 2 KARCZYŃSKI Jakub Piotr 283 0.12% 0.00012
Nie
5 3 3 GIERA Ida 621 0.26% 0.00026
Nie
5 3 4 WESOŁOWSKA Izabela Katarzyna 646 0.27% 0.00027
Nie
5 3 5 RĘGLEWSKA Katarzyna 288 0.12% 0.00012
Nie
5 4 1 WODZIŃSKA Marzena Renata 29 880 12.47% 0.01247
Tak
5 4 2 DROZD Krystiana Maria 3 381 1.41% 0.00141
Nie
5 4 3 PICHET Andrzej Marian 3 640 1.52% 0.00152
Tak
5 4 4 MATYSIAK Krzysztof 3 061 1.28% 0.00128
Nie
5 4 5 WIEJA Piotr Janusz 1 335 0.56% 0.00056
Nie
5 4 6 ZANIEWSKA Marta Barbara 1 429 0.60% 0.0006
Nie
5 4 7 GÓRECKA Justyna Beata 2 061 0.86% 0.00086
Nie
5 4 8 BALCER Beata Katarzyna 2 828 1.18% 0.00118
Nie
5 4 9 SITARZ Witold Jan 2 458 1.03% 0.00103
Nie
5 5 1 ALEKSANDRZAK Leszek Grzegorz 10 946 4.57% 0.00457
Nie
5 5 2 GÓRSKI Andrzej 1 466 0.61% 0.00061
Nie
5 5 3 DECKER Magdalena Maria 884 0.37% 0.00037
Nie
5 5 4 SZYMAŃSKA Alina Bernadeta 1 279 0.53% 0.00053
Nie
5 5 5 HAŃDZIUK Sławomir 376 0.16% 0.00016
Nie
5 5 6 PISKORSKI Sławomir Kazimierz 572 0.24% 0.00024
Nie
5 5 7 KUŚWIK Urszula Bogusława 737 0.31% 0.00031
Nie
5 5 8 TARCHALSKA Anna Beata 924 0.39% 0.00039
Nie
5 5 9 KOSTKA Mikołaj 2 460 1.03% 0.00103
Nie
5 6 1 KLECZEWSKI Paweł 1 143 0.48% 0.00048
Nie
5 6 2 MACHOWSKA Angelika Justyna 493 0.21% 0.00021
Nie
5 6 3 SIDORSKI Roman 186 0.08% 8.0E-5
Nie
5 6 4 SKURZYŃSKA Magdalena Zofia 261 0.11% 0.00011
Nie
5 6 5 MENCEL Igor 407 0.17% 0.00017
Nie
5 7 1 MAŚLAK Arkadiusz Krzysztof 1 213 0.51% 0.00051
Nie
5 7 2 SADZISZ Katarzyna Antonina 239 0.10% 0.0001
Nie
5 7 3 KOZŁOWSKI Sebastian Mateusz 392 0.16% 0.00016
Nie
5 7 4 GŁOWACKA Izabela 375 0.16% 0.00016
Nie
5 7 5 OSZMIAN Ryszard 120 0.05% 5.0E-5
Nie
5 8 1 JÓŹWIAK Wojciech Dawid 4 357 1.82% 0.00182
Nie
5 8 2 BODURA Arkadiusz Szymon 896 0.37% 0.00037
Nie
5 8 3 MOCH Sławomir 1 209 0.50% 0.0005
Nie
5 8 4 DOBRAS Beata Dorota 1 223 0.51% 0.00051
Nie
5 8 5 WERECKA Roksana Ewa 754 0.31% 0.00031
Nie
5 8 6 KAŹMIERCZAK Halina Paulina 1 155 0.48% 0.00048
Nie
5 8 7 MATCZAK Robert Włodzimierz 1 308 0.55% 0.00055
Nie
5 9 1 RATAJCZYK Arkadiusz Stefan 1 403 0.59% 0.00059
Nie
5 9 2 WELKE Rafał Dariusz 356 0.15% 0.00015
Nie
5 9 3 BRONIARCZYK Agata 383 0.16% 0.00016
Nie
5 9 4 KUŚWIK Kamila Sandra 638 0.27% 0.00027
Nie
5 9 5 KRASOWSKI Bartłomiej Konrad 239 0.10% 0.0001
Nie
5 10 1 MALĄG Marlena Magdalena 46 763 19.51% 0.01951
Tak
5 10 2 BIERŁA Leszek Józef 12 084 5.04% 0.00504
Tak
5 10 3 GIBASIEWICZ Witosław Piotr 3 614 1.51% 0.00151
Nie
5 10 4 PEROŃSKI Konrad Piotr 1 672 0.70% 0.0007
Nie
5 10 5 PLICHTA Andrzej 7 812 3.26% 0.00326
Tak
5 10 6 KRAWIEC Janusz Marian 3 068 1.28% 0.00128
Nie
5 10 7 JANKOWSKA Anna Honorata 3 032 1.27% 0.00127
Nie
5 10 8 CIELUCH Lucyna Katarzyna 1 004 0.42% 0.00042
Nie
5 10 9 ZIĄBKA Małgorzata Julianna 2 629 1.10% 0.0011
Nie
5 11 1 JAŚKIEWICZ Bogusław Wiesław 562 0.23% 0.00023
Nie
5 11 2 HELIK Ewelina 495 0.21% 0.00021
Nie
5 11 3 WAŁĘSIAK Sylwia Anna 205 0.09% 9.0E-5
Nie
5 11 4 JANIAK Barbara 317 0.13% 0.00013
Nie
5 11 5 DEREŃ Paweł 338 0.14% 0.00014
Nie
6 1 1 RĘKOSIEWICZ Teresa Stanisława 4 544 2.03% 0.00203
Nie
6 1 2 BOGACKA-GANCARCZYK Barbara Bożena 4 657 2.08% 0.00208
Nie
6 1 3 SMOCZYK Jarosław Jacek 2 032 0.91% 0.00091
Nie
6 1 4 TOMCZAK Renata 3 871 1.73% 0.00173
Nie
6 1 5 KRYJOM Sławomir Marcin 2 347 1.05% 0.00105
Nie
6 1 6 LICHAJ Michał Jerzy 1 881 0.84% 0.00084
Nie
6 2 1 SZALCZYK Zofia Barbara 11 027 4.92% 0.00492
Tak
6 2 2 CHUDY Kazimierz 6 484 2.90% 0.0029
Nie
6 2 3 KRÓL-TRĄBKA Joanna 8 577 3.83% 0.00383
Tak
6 2 4 NAPIERAŁA Ryszard 4 468 2.00% 0.002
Nie
6 2 5 WAWRZYNIAK Jarosław Maciej 3 204 1.43% 0.00143
Nie
6 2 6 PAWLAK Marcin 2 841 1.27% 0.00127
Nie
6 2 7 GÓRNY Bartłomiej Wojciech 3 279 1.46% 0.00146
Nie
6 2 8 MIXTACKA Wiesława Dorota 668 0.30% 0.0003
Nie
6 2 9 POTOCKA-MIŚ Ewa Katarzyna 1 382 0.62% 0.00062
Nie
6 4 1 PANOWICZ Ewa Maria 15 624 6.98% 0.00698
Tak
6 4 2 WIŚNIEWSKI Maciej Medard 5 955 2.66% 0.00266
Nie
6 4 3 SZYMAŃSKI Henryk 12 772 5.70% 0.0057
Tak
6 4 4 POSPIESZYŃSKI Andrzej Jan 4 405 1.97% 0.00197
Nie
6 4 5 WIECZOREK Ewelina Maria 3 531 1.58% 0.00158
Nie
6 4 6 BEBA Jan 3 485 1.56% 0.00156
Nie
6 4 7 SZEWCZYK Włodzimierz 2 630 1.17% 0.00117
Nie
6 4 8 IWASIEWICZ Alicja 1 517 0.68% 0.00068
Nie
6 4 9 SUCHANECKA Anna 4 933 2.20% 0.0022
Nie
6 5 1 SZCZEPAŃSKI Wiesław Andrzej 11 107 4.96% 0.00496
Tak
6 5 2 JAGODZIŃSKA Elżbieta 2 265 1.01% 0.00101
Nie
6 5 3 ŻAK Tadeusz Włodzimierz 827 0.37% 0.00037
Nie
6 5 4 SUPEŁO-DOLATA Violetta Katarzyna 556 0.25% 0.00025
Nie
6 5 5 WIECZOREK-DUBSKA Katarzyna 981 0.44% 0.00044
Nie
6 5 6 PIASKOWSKA Małgorzata Maria 831 0.37% 0.00037
Nie
6 5 7 STACHOWIAK Arkadiusz 1 002 0.45% 0.00045
Nie
6 5 8 MARSZAŁEK Krystyna 680 0.30% 0.0003
Nie
6 5 9 CUKIER Adam Roman 4 426 1.98% 0.00198
Nie
6 6 1 NOWACKI Konrad 1 729 0.77% 0.00077
Nie
6 6 2 KONAT Barbara 443 0.20% 0.0002
Nie
6 6 3 CHLASTAWA Dominik Błażej 185 0.08% 8.0E-5
Nie
6 6 4 KONARZEWSKA-MICHALAK Ewa Anna 316 0.14% 0.00014
Nie
6 6 5 BURAS Wojciech 294 0.13% 0.00013
Nie
6 7 1 BĄKOWSKA Anita Stanisława 1 238 0.55% 0.00055
Nie
6 7 2 BRYŁKA Weronika 445 0.20% 0.0002
Nie
6 7 3 POMPAŁA Adam Ignacy 237 0.11% 0.00011
Nie
6 7 4 HUBERT Gabryela 205 0.09% 9.0E-5
Nie
6 7 5 FRYDRYCH Adam 359 0.16% 0.00016
Nie
6 8 1 WAJNERT Łukasz 4 388 1.96% 0.00196
Nie
6 8 2 KOCHAŃSKA Julia Anna 1 928 0.86% 0.00086
Nie
6 8 3 KRZYKAŁA Sebastian Robert 622 0.28% 0.00028
Nie
6 8 4 SĄSIADEK Bogna 806 0.36% 0.00036
Nie
6 8 5 MORGIEL Marta 787 0.35% 0.00035
Nie
6 8 6 KSIĄŻKIEWICZ Hubert 861 0.38% 0.00038
Nie
6 8 7 DUDA Grzegorz Józef 1 615 0.72% 0.00072
Nie
6 9 1 FIEBICH Mikołaj 1 487 0.66% 0.00066
Nie
6 9 2 BRAJER Artur Łukasz 460 0.21% 0.00021
Nie
6 9 3 MAŃKO Sławomir 467 0.21% 0.00021
Nie
6 9 4 KACZMAREK Karolina 1 385 0.62% 0.00062
Nie
6 9 5 SKROBAŁA Małgorzata 549 0.25% 0.00025
Nie
6 10 1 SOWA Marek Jan 21 425 9.57% 0.00957
Tak
6 10 2 BŁASZCZYK Krzysztof Jakub 9 001 4.02% 0.00402
Tak
6 10 3 STRABURZYŃSKI Feliks 2 473 1.10% 0.0011
Nie
6 10 4 JĘCZ Andrzej 7 311 3.26% 0.00326
Nie
6 10 5 NAWROT Joanna 5 923 2.65% 0.00265
Nie
6 10 6 ANDRZEJEWSKA Teresa Małgorzata 4 453 1.99% 0.00199
Nie
6 10 7 SMOTRYŚ Małgorzata Beata 682 0.30% 0.0003
Nie
6 10 8 PRZYBYLSKA Joanna Paulina 3 799 1.70% 0.0017
Nie
6 10 9 WIERZCHOWIECKI Jerzy Stanisław 5 723 2.56% 0.00256
Nie
6 11 1 BERGMANN Ewa Anna 630 0.28% 0.00028
Nie
6 11 2 STACHOWIAK Jan Leszek 714 0.32% 0.00032
Nie
6 11 3 STATUCKA Lidia Anna 192 0.09% 9.0E-5
Nie
6 11 4 WAŚCIŃSKI Leszek 294 0.13% 0.00013
Nie
6 11 5 BRODA Stefan 335 0.15% 0.00015
Nie
6 11 6 KĘDZIA Karol 492 0.22% 0.00022
Nie
6 11 7 JÓZWOWIAK Elżbieta 215 0.10% 0.0001
Nie
6 11 8 ANDRZEJEWSKA Maria Zofia 665 0.30% 0.0003
Nie
 • Statystyka list kandydatów
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Województwo Wielkopolskie - ogółem 258 4 269 3 142 3 369 873 2 710 628 2 179 113 106 7
powiaty 31 611 131 2 661 314 2 120 890 1 791
Gminy ogółem 222 3 516 2 987 2 661 314 2 120 890 1 791 113 106 7
w tym:
   Gminy powyżej 20 000 mieszkańców 30 636 107 1 017 113 816 136 613 4 23 7
   Gminy do 20 000 mieszkańców 192 2 880 2 880 1 644 201 1 304 754 1 178 109 83 0
Miasta na prawach powiatu 4 103 18 708 559 589 738 388 4

Statystyka list kandydatów

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba
List rad
Zarejestrowane listy do sejmików województw 64 1
Zarejestrowane listy do rad powiatów 689 31
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu 114 4
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 505 30
Ogółem 1 372 66

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 448 215 48% 233 52%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 4 364 1 999 46% 2 365 54%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 840 379 45% 461 55%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 3 713 1 691 46% 2 022 54%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 7 328 2 551 35% 4 777 65%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta 259 47 18% 212 82%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza 290 48 17% 242 83%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na prezydenta 38 5 13% 33 87%
Ogółem 16 693 6 835 41% 9 858 59%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku kandydatów do sejmiku województwa 47 46 48
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów 50 48 51
Średnia wieku kandydatów do rad miast na prawach powiatu 47 47 46
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 48 47 48
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 48 47 49
Średnia wieku kandydatów na wójta 50 49 51
Średnia wieku kandydatów na burmistrza 49 49 50
Średnia wieku kandydatów na prezydenta 49 51 49
Ogółem 47 46 48

Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 1 389 560 40% 829 60%
30-39 3 628 1 620 45% 2 008 55%
40-59 7 756 3 373 43% 4 383 57%
60+ 3 920 1 282 33% 2 638 67%
Ogółem 16 693 6 835 41% 9 858 59%

Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 13 1 8% 12 92%
30-39 94 12 13% 82 87%
40-59 378 77 20% 301 80%
60+ 102 10 10% 92 90%
Ogółem 587 100 17% 487 83%