Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 83 725
Wyborców 67 462
Obwodów 58
  • Geografia
  • Wybory do Rady Powiatu Tureckiego

Geografia

Gminy

Miasto Liczba
Obwodów Okręgów Mandatów Komitetów Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
Miasto Turek 14 4 21 52 26 179
Gmina Brudzew 6 15 15 90 45 45
Gmina Dobra 6 15 15 68 34 34
Gmina Kawęczyn 4 15 15 58 29 29
Gmina Malanów 4 15 15 108 54 54
Gmina Przykona 3 15 15 70 35 35
Gmina Tuliszków 6 15 15 134 67 67
Gmina Turek 8 15 15 74 37 37
Gmina Władysławów 7 15 15 70 35 35

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Miasto Turek 7 22 361 7 61
0.0000020000Nr 2 Gmina i Miasto Tuliszków 3 8 422 7 31
0.0000030000Nr 3 Gmina Turek, Gmina Władysławów 4 13 915 7 41
0.0000040000Nr 4 Gmina Brudzew, Gmina Przykona, Gmina i Miasto Dobra 4 13 278 6 35
0.0000050000Nr 5 Gmina Kawęczyn, Gmina Malanów 3 9 486 6 30
Podsumowanie 21 67 462 33 198

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM KKW SLD LEWICA RAZEM 9 5 6 6 5 31
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 9 4 6 6 5 30
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROMUALDA ANTOSIKA KWW ROMUALDA ANTOSIKA 9 4 6 6 5 30
KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE W KONINIE KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 9 5 6 5 5 30
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 9 5 6 6 5 31
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE NIEZALEŻNI KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE NIEZALEŻNI 9 5 6 6 5 31
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 7 3 5 15
  • Statystyka list kandydatów
  • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Powiat Turecki - ogółem 10 162 129 83 725 67 462 58 6 3
Gminy ogółem 9 141 124 83 725 67 462 58 6 3
w tym:
   Gminy powyżej 20 000 mieszkańców 1 21 4 26 605 22 361 14 0 1 0
   Gminy do 20 000 mieszkańców 8 120 120 57 120 45 101 44 6 2 0

Statystyka list kandydatów

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba
List rad
Zarejestrowane listy do rad powiatów 33 1
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 26 1
Ogółem 59 2

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 198 94 47% 104 53%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 179 80 45% 99 55%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 335 102 30% 233 70%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza 1 0 0% 1 100%
Ogółem 713 276 39% 437 61%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów 48 46 51
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 48 48 48
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 46 46 47
Średnia wieku kandydatów na wójta
Średnia wieku kandydatów na burmistrza 45 45
Ogółem

Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 53 17 32% 36 68%
30-39 171 78 46% 93 54%
40-59 361 140 39% 221 61%
60+ 127 41 32% 86 68%
Ogółem 712 276 39% 436 61%

Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 0 0 0% 0 0%
30-39 0 0 0% 0 0%
40-59 1 0 0% 1 100%
60+ 0 0 0% 0 0%
Ogółem 1 0 0% 1 100%