Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 83 720
Wyborców 67 360
Obwodów 58
 • Wybory do Rady Powiatu Tureckiego
 • Wyniki głosowania do rady powiatu
 • Wyniki wyborów do rady powiatu
 • Geografia

Geografia

Gminy

Miasto Liczba
Obwodów Okręgów Mandatów Komitetów Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
miasto turekMiasto Turek 14 4 21 27 186
gmina brudzewGmina Brudzew 6 15 15 45 45
gmina dobraGmina Dobra 6 15 15 34 34
gmina kawezczynGmina Kawęczyn 4 15 15 29 29
gmina malanozwGmina Malanów 4 15 15 54 54
gmina przykonaGmina Przykona 3 15 15 36 36
gmina tuliszkozwGmina Tuliszków 6 15 15 66 66
gmina turekGmina Turek 8 15 15 37 37
gmina wlzadyslzawozwGmina Władysławów 7 15 15 35 35

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Miasto Turek 7 22 254 7 60
0.0000020000Nr 2 Gmina i Miasto Tuliszków 3 8 393 7 31
0.0000030000Nr 3 Gmina Turek, Gmina Władysławów 4 13 950 7 41
0.0000040000Nr 4 Gmina Brudzew, Gmina Przykona, Gmina i Miasto Dobra 4 13 272 6 35
0.0000050000Nr 5 Gmina Kawęczyn, Gmina Malanów 3 9 491 6 30
Podsumowanie 21 67 360 33 197

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 9 5 6 6 5 31
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 6 3 5 14
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM KKW SLD LEWICA RAZEM 9 5 6 6 5 31
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 9 4 6 6 5 30
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROMUALDA ANTOSIKA KWW ROMUALDA ANTOSIKA 9 4 6 6 5 30
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE NIEZALEŻNI KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE NIEZALEŻNI 9 5 6 6 5 31
14 KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE W KONINIE KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 9 5 6 5 5 30

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 22 360 11 998 11 998 53.66% 0.05366
11 464 95.55% 0.09555
Tak
2 8 393 5 008 5 008 59.67% 0.05967
4 646 92.77% 0.09277
Tak
3 13 954 8 153 8 153 58.43% 0.05843
7 655 93.89% 0.09389
Tak
4 13 278 7 976 7 976 60.07% 0.06007
7 504 94.08% 0.09408
Tak
5 9 494 5 693 5 693 59.96% 0.05996
5 393 94.73% 0.09473
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 6 948 31 18.95% 0.01895
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 1 519 14 4.14% 0.00414
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 4 149 31 11.32% 0.01132
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 10 590 30 28.89% 0.02889
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROMUALDA ANTOSIKA 4 211 30 11.49% 0.01149
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE NIEZALEŻNI 5 519 31 15.05% 0.01505
14 KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE W KONINIE 3 726 30 10.16% 0.01016

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych Udział w podziale mandatów
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 6 948 31 5 18.95% 0.01895
Tak
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 1 519 14 0 4.14% 0.00414
Nie
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 4 149 31 1 11.32% 0.01132
Tak
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 10 590 30 8 28.89% 0.02889
Tak
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROMUALDA ANTOSIKA 4 211 30 2 11.49% 0.01149
Tak
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE NIEZALEŻNI 5 519 31 4 15.05% 0.01505
Tak
14 KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE W KONINIE 3 726 30 1 10.16% 0.01016
Tak

Rada Powiatu Tureckiego - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 2 1 SEŃKO Mariusz Krzysztof 484 4.22% 0.00422
Tak
1 2 2 WŁODARCZYK Bogdan Kazimierz 177 1.54% 0.00154
Nie
1 2 3 KUJAWA Marek 227 1.98% 0.00198
Nie
1 2 4 WOŹNICKA Wiesława Jadwiga 25 0.22% 0.00022
Nie
1 2 5 BAKALARZ Marek 101 0.88% 0.00088
Nie
1 2 6 SUCHAREK Jerzy Andrzej 48 0.42% 0.00042
Nie
1 2 7 WIECZOREK Marzena Daniela 7 0.06% 6.0E-5
Nie
1 2 8 BŁASZCZYK Agata Ewa 48 0.42% 0.00042
Nie
1 2 9 DĘBOWSKA-GRABARA Beata Józefa 53 0.46% 0.00046
Nie
1 4 1 KORZENIOWSKI Zbigniew Jakub 452 3.94% 0.00394
Nie
1 4 2 SKOPIŃSKI Waldemar 174 1.52% 0.00152
Nie
1 4 3 URBANIAK Krystyna Jadwiga 121 1.06% 0.00106
Nie
1 4 4 OGRODOWICZ Marta 67 0.58% 0.00058
Nie
1 4 5 MANICKA Małgorzata Jolanta 27 0.24% 0.00024
Nie
1 4 6 STOLAREK Bartłomiej Henryk 101 0.88% 0.00088
Nie
1 5 1 DZIECIĄTKOWSKA-PIEŚCIK Anita Teresa 302 2.63% 0.00263
Nie
1 5 2 KWIATKOWSKI Andrzej 397 3.46% 0.00346
Nie
1 5 3 PAWŁOWSKA Małgorzata 96 0.84% 0.00084
Nie
1 5 4 WASILEWSKI Mariusz Waldemar 47 0.41% 0.00041
Nie
1 5 5 NOWOTNY Bogdan Janusz 45 0.39% 0.00039
Nie
1 5 6 WODZIŃSKA Anna Bogusława 47 0.41% 0.00041
Nie
1 5 7 BIAŁAS Zbigniew Jan 64 0.56% 0.00056
Nie
1 5 8 BACHERA Barbara Maria 47 0.41% 0.00041
Nie
1 5 9 KURZ Krzysztof 65 0.57% 0.00057
Nie
1 10 1 SMAK Jan Tadeusz 1 080 9.42% 0.00942
Tak
1 10 2 DERUCKA-KOŁATA Emilia 514 4.48% 0.00448
Tak
1 10 3 WODZIŃSKI Jan Krzysztof 382 3.33% 0.00333
Nie
1 10 4 ŻÓŁTASZEK Robert Jerzy 233 2.03% 0.00203
Nie
1 10 5 ZBOROWSKI Grzegorz Lucjan 61 0.53% 0.00053
Nie
1 10 6 KOSICIARZ Karina 98 0.85% 0.00085
Nie
1 10 7 KURZAWA Zdzisław 287 2.50% 0.0025
Nie
1 10 8 BINIEK-ROGALSKA Agnieszka 50 0.44% 0.00044
Nie
1 10 9 IGNATOWICZ Julia 157 1.37% 0.00137
Nie
1 12 1 KOLENDA-JAROS Aneta 726 6.33% 0.00633
Tak
1 12 2 FRĄTCZAK Kamila Katarzyna 501 4.37% 0.00437
Tak
1 12 3 KURZAWA Jerzy Krzysztof 243 2.12% 0.00212
Nie
1 12 4 DRZEWIECKI Andrzej Kazimierz 302 2.63% 0.00263
Nie
1 12 5 KALINOWSKA-DYMBIŃSKA Iwona Agata 323 2.82% 0.00282
Nie
1 12 6 KRYSZTOFORSKI Maciej 115 1.00% 0.001
Nie
1 12 7 GRUSZCZYŃSKA-SMAK Monika Ewa 270 2.36% 0.00236
Nie
1 12 8 ZIELIŃSKI Zbigniew Jan 174 1.52% 0.00152
Nie
1 12 9 KAŁUŻNY Mirosław Antoni 161 1.40% 0.0014
Nie
1 13 1 PAŃCZYK Marek Wojciech 282 2.46% 0.00246
Nie
1 13 2 SZKUDLAREK-GRACZYK Krystyna Jolanta 388 3.38% 0.00338
Tak
1 13 3 KONIECZNY Jan Kazimierz 175 1.53% 0.00153
Nie
1 13 4 RASZEWSKA Magdalena 64 0.56% 0.00056
Nie
1 13 5 BARTOSIK Ryszard 50 0.44% 0.00044
Nie
1 13 6 TOMCZYK Elżbieta 21 0.18% 0.00018
Nie
1 13 7 JAFRA Elżbieta 28 0.24% 0.00024
Nie
1 13 8 KUSZCZYŃSKI Andrzej 247 2.15% 0.00215
Nie
1 13 9 MAJDA Waldemar Jan 159 1.39% 0.00139
Nie
1 14 1 SOCHACKI Andrzej Jan 346 3.02% 0.00302
Tak
1 14 2 RYBACKI Roman Edmund 72 0.63% 0.00063
Nie
1 14 3 CZAPLA Zdzisław Andrzej 209 1.82% 0.00182
Nie
1 14 4 PIĄSTKA Jolanta Teresa 59 0.51% 0.00051
Nie
1 14 5 GAŁCZYŃSKI Marcin Edward 42 0.37% 0.00037
Nie
1 14 6 SOBIERAJSKA Wiesława 23 0.20% 0.0002
Nie
1 14 7 NIEDOJADŁO Patrycja 36 0.31% 0.00031
Nie
1 14 8 MĘKARSKI Mirosław Stanisław 184 1.61% 0.00161
Nie
1 14 9 RUSEK Renata Katarzyna 180 1.57% 0.00157
Nie
2 2 1 SEŃKO Aneta Jolanta 540 11.62% 0.01162
Tak
2 2 2 PECYNA Izabela Maria 46 0.99% 0.00099
Nie
2 2 3 GAJ Michał 168 3.62% 0.00362
Nie
2 2 4 STASIAK Renata Anna 60 1.29% 0.00129
Nie
2 2 5 DRÓŻDŻ Mariusz 40 0.86% 0.00086
Nie
2 4 1 MANICKI Marian Michał 116 2.50% 0.0025
Nie
2 4 2 ŁUCZAK Paulina Maria 31 0.67% 0.00067
Nie
2 4 3 BERLIŃSKA Karolina 17 0.37% 0.00037
Nie
2 5 1 ŁODOŻYŃSKI Bartosz Czesław 221 4.76% 0.00476
Nie
2 5 2 ZAJDEL Arkadiusz Przemysław 142 3.06% 0.00306
Nie
2 5 3 MRUGAS Janina Eugenia 212 4.56% 0.00456
Nie
2 5 4 SKUBISZEWSKA Marianna Gabriela 65 1.40% 0.0014
Nie
2 5 5 KLIMCZAK-WESOŁEK Eliza 114 2.45% 0.00245
Nie
2 10 1 RADECKI Bohdan Zenon 937 20.17% 0.02017
Tak
2 10 2 KUSIAK Tomasz Jan 124 2.67% 0.00267
Nie
2 10 3 WAWRZYNIAK Małgorzata Anna 106 2.28% 0.00228
Nie
2 10 4 PACZESNA Emila 213 4.58% 0.00458
Nie
2 12 1 MICHALSKA Anna 95 2.04% 0.00204
Nie
2 12 2 MIKOŁAJCZYK Stanisław Józef 97 2.09% 0.00209
Nie
2 12 3 WACHOWSKA Monika 24 0.52% 0.00052
Nie
2 12 4 PAPIERSKI Wiesław Krzysztof 34 0.73% 0.00073
Nie
2 13 1 PATERKIEWICZ Eugenia 288 6.20% 0.0062
Tak
2 13 2 ZABŁOCKI Robert 196 4.22% 0.00422
Nie
2 13 3 HRYNIUK Piotr Sylwester 204 4.39% 0.00439
Nie
2 13 4 STRASZEWSKA Krystyna 15 0.32% 0.00032
Nie
2 13 5 JESIOŁKIEWICZ Anna 121 2.60% 0.0026
Nie
2 14 1 SZCZAP Katarzyna Ewa 308 6.63% 0.00663
Nie
2 14 2 JANIAK Ryszard 30 0.65% 0.00065
Nie
2 14 3 NAWROCKA Danuta Barbara 20 0.43% 0.00043
Nie
2 14 4 PASTERNAK Halina Irena 11 0.24% 0.00024
Nie
2 14 5 MATUSZEWSKI Zenon Józef 51 1.10% 0.0011
Nie
3 2 1 PRZYGOŃSKI Krzysztof Sylwester 400 5.23% 0.00523
Nie
3 2 2 WOJTKOWIAK Zdzisław Franciszek 728 9.51% 0.00951
Tak
3 2 3 ŁYSIAK VEL KEMPIŃSKI Dawid 140 1.83% 0.00183
Nie
3 2 4 MACIEJEWSKA Elżbieta 146 1.91% 0.00191
Nie
3 2 5 RÓŻYCKA Ewa 219 2.86% 0.00286
Nie
3 2 6 MICHALSKA Dorota 26 0.34% 0.00034
Nie
3 4 1 BERLIŃSKI Florian 214 2.80% 0.0028
Nie
3 4 2 DRZEWIECKI Marek Henryk 107 1.40% 0.0014
Nie
3 4 3 GĄSIOREK Paulina Grażyna 26 0.34% 0.00034
Nie
3 4 4 MŁYNARCZYK Irena 27 0.35% 0.00035
Nie
3 4 5 FRET Zdzisław 39 0.51% 0.00051
Nie
3 5 1 MILING Romuald Józef 248 3.24% 0.00324
Nie
3 5 2 DRZEWIECKA Bożena 58 0.76% 0.00076
Nie
3 5 3 KASPRZAK Katarzyna 39 0.51% 0.00051
Nie
3 5 4 DZIECIĄTKOWSKI Paweł 46 0.60% 0.0006
Nie
3 5 5 GOLCZYŃSKA Klaudia 65 0.85% 0.00085
Nie
3 5 6 GRADECKI Józef 34 0.44% 0.00044
Nie
3 10 1 SZEWCZYŃSKI Piotr 1 320 17.24% 0.01724
Tak
3 10 2 KOŃCZAK Edward 431 5.63% 0.00563
Nie
3 10 3 FILIPIAK Mirosław Ignacy 180 2.35% 0.00235
Nie
3 10 4 WYSOCKA Magdalena 646 8.44% 0.00844
Tak
3 10 5 NOWAK Magdalena Maria 107 1.40% 0.0014
Nie
3 10 6 WACHNIK Natalia Ewa 198 2.59% 0.00259
Nie
3 12 1 DARUL Anna 220 2.87% 0.00287
Nie
3 12 2 PIWOWAR Bartłomiej 38 0.50% 0.0005
Nie
3 12 3 MAKÓWKA Grażyna 44 0.57% 0.00057
Nie
3 12 4 WASIELEWSKI Jakub Michał 17 0.22% 0.00022
Nie
3 12 5 KAŹMIERCZAK Agnieszka 38 0.50% 0.0005
Nie
3 12 6 GRĄBKOWSKI Przemysław Roman 62 0.81% 0.00081
Nie
3 13 1 WOJTKOWIAK Andrzej 524 6.85% 0.00685
Tak
3 13 2 GOLCZYŃSKA Małgorzata Jolanta 189 2.47% 0.00247
Nie
3 13 3 WOJCIECHOWSKA Agnieszka 45 0.59% 0.00059
Nie
3 13 4 WALCZAK Maciej 35 0.46% 0.00046
Nie
3 13 5 ŚWITAJ Bożena 82 1.07% 0.00107
Nie
3 13 6 ŁASZCZ Roman 223 2.91% 0.00291
Nie
3 14 1 ŁOŻYŃSKA Jolanta Beata 380 4.96% 0.00496
Nie
3 14 2 KOWALCZYK Dariusz Andrzej 171 2.23% 0.00223
Nie
3 14 3 RĘBAS Justyna Anna 23 0.30% 0.0003
Nie
3 14 4 MŁODZIENIAK Paweł 53 0.69% 0.00069
Nie
3 14 5 NOWAK Łukasz Marcin 30 0.39% 0.00039
Nie
3 14 6 MARCINIAK-ZAWILSKA Katarzyna 37 0.48% 0.00048
Nie
4 2 1 RUSEK Wojciech Ryszard 250 3.33% 0.00333
Nie
4 2 2 ZIELIŃSKA Barbara 911 12.14% 0.01214
Tak
4 2 3 OSIWAŁA Małgorzata 305 4.06% 0.00406
Nie
4 2 4 WŁODARCZYK Marek 47 0.63% 0.00063
Nie
4 2 5 MATUSIAK Arleta 30 0.40% 0.0004
Nie
4 2 6 TOMCZAK Przemysław 464 6.18% 0.00618
Nie
4 5 1 GÓRKA Zbigniew 274 3.65% 0.00365
Nie
4 5 2 ZAGŁOBA Aleksandra Anna 37 0.49% 0.00049
Nie
4 5 3 SZWANKOWSKA Marta 37 0.49% 0.00049
Nie
4 5 4 DYGAS Maciej 44 0.59% 0.00059
Nie
4 5 5 BANASIAK Leszek 33 0.44% 0.00044
Nie
4 5 6 OCHOCKA Marianna 68 0.91% 0.00091
Nie
4 10 1 PAPIERKOWSKI Ryszard Leszek 868 11.57% 0.01157
Tak
4 10 2 DOPIERAŁA Ewa 470 6.26% 0.00626
Nie
4 10 3 FRYT Andrzej 498 6.64% 0.00664
Tak
4 10 4 WRÓBLEWSKA Jolanta Barbara 120 1.60% 0.0016
Nie
4 10 5 FRĄTCZAK Lilianna 48 0.64% 0.00064
Nie
4 10 6 KOSOBUDZKI Sławomir Leszek 433 5.77% 0.00577
Nie
4 12 1 ANTOSIK Katarzyna 199 2.65% 0.00265
Nie
4 12 2 ZAJĄC Przemysław 51 0.68% 0.00068
Nie
4 12 3 STUSEK Roman 190 2.53% 0.00253
Nie
4 12 4 BANASIAK Jadwiga 92 1.23% 0.00123
Nie
4 12 5 MICHALAK Marzena Małgorzata 27 0.36% 0.00036
Nie
4 12 6 GÓRSKI Marek 78 1.04% 0.00104
Nie
4 13 1 KARSKI Władysław Zenon 737 9.82% 0.00982
Tak
4 13 2 BARTOSIK Zbigniew 331 4.41% 0.00441
Nie
4 13 3 BŁAŻEŁEK Wojciech 189 2.52% 0.00252
Nie
4 13 4 ZABŁOCKA Renata 81 1.08% 0.00108
Nie
4 13 5 ROSIAK Iwona Beata 90 1.20% 0.0012
Nie
4 13 6 BARTOSIK Maria 24 0.32% 0.00032
Nie
4 14 1 PIĄTKOWSKI Andrzej 289 3.85% 0.00385
Nie
4 14 2 NOWAKOWSKI Wojciech 87 1.16% 0.00116
Nie
4 14 3 PAWŁOWSKI Grzegorz 40 0.53% 0.00053
Nie
4 14 4 PRZESPOLEWSKA Ewelina 41 0.55% 0.00055
Nie
4 14 5 ADAMCZYK-JAŁKIEWICZ Marta Justyna 21 0.28% 0.00028
Nie
5 2 1 GRUSZCZYŃSKA Zofia Ewa 893 16.56% 0.01656
Tak
5 2 2 KWINCIAK Krzysztof 164 3.04% 0.00304
Nie
5 2 3 WOJTCZAK-GAWRON Milena Barbara 32 0.59% 0.00059
Nie
5 2 4 WOJCIECHOWSKI Marcin Robert 76 1.41% 0.00141
Nie
5 2 5 MAJDA Dariusz Marek 93 1.72% 0.00172
Nie
5 5 1 GRUCA Jan 1 088 20.17% 0.02017
Tak
5 5 2 GRACZYK Marek 84 1.56% 0.00156
Nie
5 5 3 JANICKA Dorota 63 1.17% 0.00117
Nie
5 5 4 BRZÓSKA Wojciech Franciszek 45 0.83% 0.00083
Nie
5 5 5 LISIECKA Ewelina Barbara 22 0.41% 0.00041
Nie
5 10 1 PRZYBYŁA Arkadiusz Tomasz 424 7.86% 0.00786
Tak
5 10 2 TODA Jadwiga Karolina 101 1.87% 0.00187
Nie
5 10 3 STEFANIAK Grzegorz Franciszek 95 1.76% 0.00176
Nie
5 10 4 OWCZAREK Mariusz Grzegorz 97 1.80% 0.0018
Nie
5 10 5 BORKOWSKA-BREGIERSKA Agnieszka 312 5.79% 0.00579
Nie
5 12 1 STEFANIAK Justyna Zyta 28 0.52% 0.00052
Nie
5 12 2 BĄCZYŃSKI Piotr Michał 16 0.30% 0.0003
Nie
5 12 3 JAROS-BRZYCHCY Sylwia Barbara 26 0.48% 0.00048
Nie
5 12 4 BAZELA Paweł 8 0.15% 0.00015
Nie
5 12 5 KRASKA Tadeusz 12 0.22% 0.00022
Nie
5 13 1 POLUS Sylwia Agnieszka 93 1.72% 0.00172
Nie
5 13 2 KRAWCZYK Krystian Piotr 425 7.88% 0.00788
Nie
5 13 3 ZOMMER Zdzisława Stanisława 67 1.24% 0.00124
Nie
5 13 4 NOWAK Andrzej 41 0.76% 0.00076
Nie
5 13 5 KĄCIAK Daniel Arkadiusz 105 1.95% 0.00195
Nie
5 14 1 FRĄTCZAK Janusz 482 8.94% 0.00894
Nie
5 14 2 KRAWCZYK Małgorzata 142 2.63% 0.00263
Nie
5 14 3 BINKOWSKI Jarosław 78 1.45% 0.00145
Nie
5 14 4 CHACHUŁA Michał 132 2.45% 0.00245
Nie
5 14 5 DAWICKA Justyna Henryka 149 2.76% 0.00276
Nie
 • Statystyka list kandydatów
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Powiat Turecki - ogółem 10 162 129 83 720 67 360 58 6 3
Gminy ogółem 9 141 124 83 720 67 360 58 6 3
w tym:
   Gminy powyżej 20 000 mieszkańców 1 21 4 26 550 22 254 14 0 1 0
   Gminy do 20 000 mieszkańców 8 120 120 57 170 45 106 44 6 2 0

Statystyka list kandydatów

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba
List rad
Zarejestrowane listy do rad powiatów 33 1
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 27 1
Ogółem 60 2

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 197 94 48% 103 52%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 186 83 45% 103 55%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 336 102 30% 234 70%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta 13 1 8% 12 92%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza 10 3 30% 7 70%
Ogółem 719 279 39% 440 61%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów 49 46 51
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 48 48 48
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 46 46 47
Średnia wieku kandydatów na wójta 50 48 50
Średnia wieku kandydatów na burmistrza 50 52 49
Ogółem

Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 54 18 33% 36 67%
30-39 170 77 45% 93 55%
40-59 362 141 39% 221 61%
60+ 133 43 32% 90 68%
Ogółem 719 279 39% 440 61%

Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 0 0 0% 0 0%
30-39 1 0 0% 1 100%
40-59 19 4 21% 15 79%
60+ 3 0 0% 3 100%
Ogółem 23 4 17% 19 83%