Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 482 063
Wyborców 400 890
Obwodów 252
 • Wybory do Rady Miasta Poznania
 • Wybory Prezydenta Miasta Poznania
 • Wyniki głosowania do rady miasta
 • Wyniki wyborów do rady miasta
 • Wyniki głos. i wyb. Prezydenta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Zespół Szkół nr 5 im. Bolesława Chrobrego, ul. Różana 1/3 Poznań stały Nie ul. Dworcowa nieparzyste 1, parzyste 2, ul. Górna Wilda parzyste 66 - 82, ul. Jana Żupańskiego nieparzyste 9 - 11, parzyste 8 - 10, ul. ks. Jakuba Wujka nieparzyste 35, ul. Mieczysława Niedziałkowskiego nieparzyste 1, 23 - 27, parzyste 2 - 2A, 22 - 30, ul. Poplińskich nieparzyste 1 - 3, parzyste 2, ul. Przemysłowa parzyste 2, ul. Różana nieparzyste 1/3 - 23, parzyste 4 - 10a, 14 - 22, ul. Spadzista wszystkie adresy, ul. Stanisława Matyi wszystkie adresy, ul. św. Czesława nieparzyste 5 - 11a, parzyste 6 - 12, ul. Topolowa nieparzyste 11, ul. Wierzbięcice parzyste 2a, 8 - 10, 12 - 18, 20
2 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, ul. Jana Spychalskiego 34 Poznań stały Tak ul. Bielniki wszystkie adresy, ul. Czajcza nieparzyste 1A - 5, parzyste 2 - 6, ul. Dolina wszystkie adresy, ul. Dolna Wilda nieparzyste 27, parzyste 4 - 44, ul. Droga Dębińska nieparzyste 3 - 21, parzyste 10 - 12a, ul. Głęboka wszystkie adresy, ul. Górna Wilda nieparzyste 61 - 81, 83a - 109, ul. Jana Spychalskiego nieparzyste 39 - 41, parzyste 26 - 38, ul. Królowej Jadwigi nieparzyste 15 - 51, ul. Maratońska wszystkie adresy, ul. o. Mariana Żelazka wszystkie adresy, ul. Olimpijska wszystkie adresy, ul. Piastowska nieparzyste 35, parzyste 38 - 48, ul. Przy Dolinie wszystkie adresy, ul. Wierzbięcice parzyste 46
3 Przedszkole nr 87 im. Jacusia i Agatki, ul. św. Czesława 6a Poznań stały Nie ul. Górna Wilda parzyste 86 - 106, ul. Jana Spychalskiego nieparzyste 11 - 31, parzyste 16 - 24, ul. Jana Żupańskiego nieparzyste 13 - 21, parzyste 12 - 22a, ul. Poplińskich nieparzyste 5 - 9, parzyste 4 - 8a, ul. Przemysłowa nieparzyste 37 - 41, ul. Różana parzyste 12, ul. Wierzbięcice nieparzyste 29 - 33, parzyste 28 - 44A
4 Zespół Szkół nr 5 im. Bolesława Chrobrego, ul. Różana 1/3 Poznań stały Nie ul. Jana Żupańskiego nieparzyste 3 - 7, parzyste 2 - 6a, ul. ks. Jakuba Wujka nieparzyste 1 - 15/17, ul. Mieczysława Niedziałkowskiego nieparzyste 7, parzyste 6 - 20, ul. Poplińskich nieparzyste 11, parzyste 10 - 12a, ul. Przemysłowa nieparzyste 11 - 35, ul. św. Czesława nieparzyste 1 - 1b, 3a - 3c, 13 - 19a, parzyste 2a - 4a, 14 - 18a, ul. Topolowa nieparzyste 1/3 - 5, ul. Wierzbięcice nieparzyste 1 - 13, 15 - 27, parzyste 2, 4 - 6, 22 - 26
5 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 42 w Poznaniu, ul. św. Jerzego 6/10 Poznań stały Tak ul. Gothilfa Bergera wszystkie adresy, ul. Jana Spychalskiego nieparzyste 1 - 7, parzyste 6, pl. Marii Skłodowskiej-Curie wszystkie adresy, ul. Przemysłowa parzyste 22/24 - 70, ul. Robocza nieparzyste 3 - 5, 9 - 25, parzyste 4, ul. Stefana Czarnieckiego wszystkie adresy, ul. Władysława Sikorskiego nieparzyste 1 - 17, 19 - 21, parzyste 2 - 20
6 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 42 w Poznaniu, ul. św. Jerzego 6/10 Poznań stały Tak ul. 28 Czerwca 1956 r. nieparzyste 113 - 123, ul. Czajcza nieparzyste 11, parzyste 10 - 14, ul. Dolna Wilda parzyste 46 - 50, ul. Jana Spychalskiego parzyste 8 - 14, ul. Powstańcza nieparzyste 1 - 7, parzyste 4 - 6, ul. Przemysłowa nieparzyste 45a - 55, ul. św. Jerzego nieparzyste 1 - 15D, ul. Wierzbięcice nieparzyste 35 - 59, parzyste 50 - 58, rynek Wildecki wszystkie adresy
7 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Romualda Traugutta, ul. Romualda Traugutta 42 Poznań stały Nie ul. 28 Czerwca 1956 r. nieparzyste 159, 161/163 - 177, ul. Dąbrówki nieparzyste 1 - 3, parzyste 2, 4, ul. Dezyderego Chłapowskiego nieparzyste 9 - 15, parzyste 10 - 14, ul. Dolna Wilda nieparzyste 87 - 91, parzyste 86 - 104/106, ul. Droga Dębińska nieparzyste 23 - 25, parzyste 14, ul. Filarecka wszystkie adresy, ul. Hetmańska nieparzyste 101 - 111, ul. Kazimierza Mielęckiego wszystkie adresy, ul. Mariana Langiewicza nieparzyste 3 - 5a, parzyste 2 - 6, ul. Pamiątkowa nieparzyste 17 - 29, parzyste 18 - 28A, ul. Piastowska nieparzyste 71, ul. Rolna nieparzyste 1 - 9, parzyste 6 - 8a, ul. Romualda Traugutta nieparzyste 19 - 25, 27 - 33, parzyste 28 - 52, ul. Zmartwychwstańców wszystkie adresy
8 V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej, ul. Zmartwychwstańców 10 Poznań stały Tak ul. 28 Czerwca 1956 r. nieparzyste 125 - 153, ul. Dąbrówki nieparzyste 13 - 15, parzyste 14 - 16, ul. Dezyderego Chłapowskiego nieparzyste 1 - 7, 17/18 - 25, 27 - 29, parzyste 2 - 8, 24 - 30, ul. Dolna Wilda parzyste 52 - 80B, ul. Krzyżowa wszystkie adresy, ul. Mariana Langiewicza nieparzyste 17 - 23, parzyste 18 - 22, ul. Powstańcza nieparzyste 9 - 17, ul. św. Jerzego parzyste 6/10 - 24, ul. Wierzbięcice nieparzyste 63 - 65, parzyste 64 - 66
9 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi, ul. Ignacego Prądzyńskiego 53 Poznań stały Tak ul. 28 Czerwca 1956 r. parzyste 122 - 144, ul. Antoniego Kosińskiego nieparzyste 1 - 5, parzyste 2 - 6, ul. Ignacego Prądzyńskiego nieparzyste 11 - 15a, 53 - 57, parzyste 10 - 16, 54 - 56, ul. Jana Kilińskiego wszystkie adresy, ul. Józefa Wybickiego wszystkie adresy, ul. Władysława Sikorskiego nieparzyste 29 - 41, parzyste 30 - 42
10 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi, ul. Ignacego Prądzyńskiego 53 Poznań stały Tak ul. Antoniego Kosińskiego nieparzyste 7 - 25A, parzyste 8 - 26, ul. Fabryczna nieparzyste 9 - 23, parzyste 6 - 22, ul. Ignacego Prądzyńskiego nieparzyste 47 - 51, parzyste 48 - 50a, ul. Jana Umińskiego wszystkie adresy, ul. Józefa Garczyńskiego wszystkie adresy, ul. Robocza nieparzyste 33 - 47, parzyste 40 - 46, 48, ul. Władysława Sikorskiego nieparzyste 23 - 25, parzyste 22 - 26
11 V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej, ul. Zmartwychwstańców 10 Poznań stały Tak ul. 28 Czerwca 1956 r. parzyste 146 - 176, ul. Antoniego Kosińskiego nieparzyste 27 - 33, parzyste 28 - 32, ul. Antoniego Madalińskiego wszystkie adresy, ul. Fabryczna nieparzyste 1 - 5, 27/28 - 37a, parzyste 2 - 4, 30 - 42, ul. Hetmańska nieparzyste 91, ul. Ignacego Prądzyńskiego nieparzyste 21 - 23, parzyste 22, ul. Pamiątkowa nieparzyste 1, 3 - 15, parzyste 2 - 14, ul. Romualda Traugutta nieparzyste 1/3 - 15/17
12 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Romualda Traugutta, ul. Romualda Traugutta 42 Poznań stały Nie ul. Czwartaków wszystkie adresy, ul. Hetmańska parzyste 102 - 112, ul. Partyzancka wszystkie adresy, ul. Pionierska wszystkie adresy, ul. Rolna nieparzyste 15 - 55, ul. Saperska wszystkie adresy, ul. Wspólna nieparzyste 45 - 65
13 H. Cegielski-Poznań Spółka Akcyjna, ul. 28 Czerwca 1956 r. 223 - 229 Poznań stały Tak ul. 28 Czerwca 1956 r. nieparzyste 187 - 285B, parzyste 188 - 194, 202 - 284, ul. Barska wszystkie adresy, ul. Bluszczowa wszystkie adresy, ul. Bzowa wszystkie adresy, ul. Dolna Wilda parzyste 126, ul. Droga Dębińska nieparzyste 27 - 35, parzyste 16, ul. Fiołkowa wszystkie adresy, ul. Hetmańska parzyste 82 - 100, ul. Hutnicza wszystkie adresy, ul. Lipowa wszystkie adresy, pl. Lipowy wszystkie adresy, ul. Łanowa wszystkie adresy, ul. Modrakowa nieparzyste 3, parzyste 2 - 4, ul. Piastowska parzyste 98, ul. Rolna parzyste 16 - 70, ul. Sportowa wszystkie adresy, ul. św. Trójcy wszystkie adresy, ul. Tokarska wszystkie adresy, ul. Wiśniowa wszystkie adresy, ul. Wrzosowa wszystkie adresy, ul. Wspólna nieparzyste 17 - 41, parzyste 12 - 58
14 Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich, ul. Romana Dmowskiego 50 Poznań stały Tak ul. Drobna wszystkie adresy, ul. Dwatory nieparzyste 1a, parzyste 2a - 2b, ul. Głogowska nieparzyste 123 - 141, ul. Górecka nieparzyste 1 - 5, parzyste 2, ul. Hetmańska parzyste 52 - 74, ul. Jakuba Krauthofera nieparzyste 3 - 55U, ul. Romana Dmowskiego parzyste 62
15 Zespół Szkół nr 8, ul. Kazimierza Jarochowskiego 62 Poznań stały Tak ul. Adama Biedrzyckiego wszystkie adresy, ul. Błażeja Winklera wszystkie adresy, ul. Głogowska parzyste 114 - 128, 136 - 138, ul. Hetmańska parzyste 2a - 46, ul. Józefa Rogalińskiego wszystkie adresy, ul. Kazimierza Jarochowskiego nieparzyste 41 - 77, parzyste 50 - 70, ul. Krzysztofa Arciszewskiego wszystkie adresy, ul. Macieja Palacza parzyste 8 - 38, ul. Marcina Kasprzaka nieparzyste 41 - 57, parzyste 38 - 64, ul. Władysława Nehringa wszystkie adresy, ul. Wojciecha Cybulskiego wszystkie adresy
16 Zespół Szkół nr 8, ul. Kazimierza Jarochowskiego 62 Poznań stały Tak ul. Floriana Stablewskiego nieparzyste 35 - 47, ul. Głogowska nieparzyste 107 - 111, parzyste 102 - 112, ul. Gustawa Potworowskiego nieparzyste 1 - 13, parzyste 2 - 22, ul. Hetmańska nieparzyste 1 - 47, ul. Józefa Chociszewskiego nieparzyste 7 - 47, parzyste 2 - 22c, ul. Kazimierza Jarochowskiego nieparzyste 39 - 39a, parzyste 36 - 48a, ul. Marcina Kasprzaka nieparzyste 33 - 35, parzyste 22a - 34c, ul. Szymborska wszystkie adresy, ul. Wojciecha Bogusławskiego nieparzyste 19a - 31, parzyste 22 - 34
17 XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi im. Jana Pawła II, ul. Klaudyny Potockiej 38 Poznań stały Tak ul. Głogowska nieparzyste 113 - 117, ul. Hetmańska nieparzyste 55 - 69, ul. Józefa Łukaszewicza nieparzyste 31 - 43, parzyste 50, ul. Klaudyny Potockiej nieparzyste 51, parzyste 24 - 50, ul. Kolejowa nieparzyste 5 - 33, parzyste 4 - 34a, ul. Lodowa nieparzyste 41 - 45, parzyste 30 - 36, ul. Romana Dmowskiego nieparzyste 39 - 41, parzyste 48 - 50, ul. Załęże wszystkie adresy
18 XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi im. Jana Pawła II, ul. Klaudyny Potockiej 38 Poznań stały Tak ul. Floriana Stablewskiego nieparzyste 3a - 17, parzyste 6a - 16, ul. Józefa Łukaszewicza parzyste 20a - 44, ul. Klaudyny Potockiej nieparzyste 31 - 45c, ul. Lodowa nieparzyste 1, 3 - 35, ul. Romana Dmowskiego nieparzyste 5/7a - 37, parzyste 2 - 42
19 XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi im. Jana Pawła II, ul. Klaudyny Potockiej 38 Poznań stały Tak ul. Chłodna wszystkie adresy, ul. Emilii Sczanieckiej parzyste 2 - 16, ul. Floriana Stablewskiego nieparzyste 19 - 33a, parzyste 44 - 46, ul. Franciszka Morawskiego wszystkie adresy, ul. Głogowska nieparzyste 85 - 89B, 91a - 105, parzyste 86 - 100, ul. Gustawa Potworowskiego nieparzyste 15 - 17a, ul. Kazimierza Jarochowskiego parzyste 26 - 34b, ul. Klaudyny Potockiej nieparzyste 21 - 25, ul. Lodowa parzyste 2 - 26, rynek Łazarski nieparzyste 17 - 19, parzyste 18, ul. Marcina Kasprzaka nieparzyste 11 - 27, parzyste 16, ul. Wojciecha Bogusławskiego nieparzyste 11, parzyste 10 - 18b
20 Zespół Szkół Gimnazjalno-Licealnych, ul. Stanisława Wyspiańskiego 27 Poznań stały Tak ul. Andrzeja i Władysława Niegolewskich nieparzyste 27 - 33, parzyste 18 - 36, ul. Bolesława Limanowskiego nieparzyste 13 - 31, parzyste 16 - 20, 22 - 24a, ul. Elżbiety Drużbackiej parzyste 2 - 8, ul. Jana Matejki nieparzyste 41 - 43, parzyste 40 - 42, ul. Józefa Chociszewskiego parzyste 24 - 54b, ul. Kazimierza Jarochowskiego nieparzyste 1 - 5A, parzyste 2 - 18, ul. Stanisława Wyspiańskiego nieparzyste 15 - 45, ul. Władysława Reymonta nieparzyste 21 - 39, ul. Wojciecha Bogusławskiego parzyste 2 - 6A
21 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Ryszarda Berwińskiego 2/4 Poznań stały Nie ul. Andrzeja i Władysława Niegolewskich nieparzyste 7 - 23, parzyste 6 - 16, ul. Bolesława Limanowskiego nieparzyste 1 - 11A, parzyste 2 - 12, ul. Elżbiety Drużbackiej nieparzyste 1 - 7, ul. Emilii Sczanieckiej nieparzyste 1 - 11a, ul. Głogowska parzyste 48 - 84, ul. Jana Matejki nieparzyste 29 - 39, 45 - 47, parzyste 30/31 - 38, 44 - 48/49, ul. Marcina Kasprzaka nieparzyste 1 - 7a, parzyste 2 - 8, ul. Ryszarda Berwińskiego wszystkie adresy, ul. Sebastiana Klonowica wszystkie adresy, ul. Stanisława Wyspiańskiego nieparzyste 3 - 13, parzyste 2 - 4
22 Szkoła Podstawowa nr 9 im. dra Franciszka Witaszka, ul. Józefa Łukaszewicza 9/13 Poznań stały Tak ul. Andrzeja i Władysława Niegolewskich nieparzyste 1 - 5, parzyste 2 - 4, ul. Antoniego Małeckiego nieparzyste 11 - 23, parzyste 8/9 - 24a, ul. Głogowska nieparzyste 51 - 83, ul. Józefa Łukaszewicza parzyste 2 - 16b, ul. Józefa Strusia nieparzyste 1 - 3a, 11, parzyste 2 - 2b, 10 - 12, ul. Kanałowa nieparzyste 17, parzyste 18, ul. Kącik wszystkie adresy, rynek Łazarski nieparzyste 1 - 15, parzyste 2 - 12, 16, ul. Romana Dmowskiego nieparzyste 1 - 3B
23 Szkoła Podstawowa nr 9 im. dra Franciszka Witaszka, ul. Józefa Łukaszewicza 9/13 Poznań stały Tak ul. Edmunda Calliera wszystkie adresy, ul. Graniczna nieparzyste 9/10 - 15, parzyste 12 - 14, ul. Józefa Łukaszewicza nieparzyste 1 - 29c, ul. Kolejowa nieparzyste 37 - 53, parzyste 38 - 52a, ul. Marcelego Mottego wszystkie adresy, ul. Stanisława Karwowskiego wszystkie adresy
24 Szkoła Podstawowa nr 9 im. dra Franciszka Witaszka, ul. Józefa Łukaszewicza 9/13 Poznań stały Tak ul. Antoniego Małeckiego nieparzyste 1 - 7, 25 - 37, parzyste 2 - 6, 26 - 36, ul. Gąsiorowskich nieparzyste 7 - 11, parzyste 8 - 12, ul. Głogowska nieparzyste 35 - 49, ul. Graniczna nieparzyste 1 - 7, parzyste 4 - 6, ul. Józefa Strusia nieparzyste 5 - 9, parzyste 6 - 8, ul. Kanałowa nieparzyste 1 - 3, 5, 7 - 13, 15 - 15a, parzyste 4 - 14, ul. Kolejowa nieparzyste 55 - 57
25 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca `56, ul. Śniadeckich 54/58 Poznań stały Tak ul. Antoniego Małeckiego parzyste 38, ul. Bukowska parzyste 12, ul. Dworcowa nieparzyste 5 - 9, ul. Elizy Orzeszkowej wszystkie adresy, ul. Gąsiorowskich nieparzyste 3 - 5a, parzyste 2 - 6, ul. Głogowska nieparzyste 15 - 31/33, parzyste 10 - 40, ul. Grunwaldzka parzyste 6 - 20b, ul. Heliodora Święcickiego wszystkie adresy, ul. Jana Matejki nieparzyste 1 - 11A, parzyste 2 - 22, ul. Kolejowa nieparzyste 1 - 1/3, ul. Marii Konopnickiej wszystkie adresy, ul. Parkowa wszystkie adresy, ul. Stolarska wszystkie adresy, ul. Śniadeckich wszystkie adresy, ul. Zachodnia wszystkie adresy
26 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej, ul. Jana Matejki 8/10 Poznań stały Tak ul. Artura Grottgera nieparzyste 15, parzyste 14 - 16, ul. Henryka Siemiradzkiego nieparzyste 3 - 3a, 7 - 11, parzyste 2 - 4, 8 - 12, ul. Jana Matejki nieparzyste 51 - 59, parzyste 50 - 60, ul. Józefa Chełmońskiego wszystkie adresy, ul. Juliusza Kossaka nieparzyste 1 - 9, parzyste 2 - 22, ul. Stanisława Wyspiańskiego parzyste 10 - 22, ul. Ułańska parzyste 2 - 8
27 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej, ul. Jana Matejki 8/10 Poznań stały Nie ul. Artura Grottgera nieparzyste 1 - 13, parzyste 2 - 12, ul. Grunwaldzka parzyste 22 - 44, ul. Henryka Siemiradzkiego nieparzyste 5 - 5a, parzyste 6, ul. Jana Matejki nieparzyste 61 - 67, parzyste 62 - 68, ul. Juliusza Kossaka nieparzyste 11 - 23, ul. Kazimiery Iłłakowiczówny wszystkie adresy, ul. Skryta wszystkie adresy, ul. Stanisława Wyspiańskiego parzyste 26 - 38, ul. Ułańska nieparzyste 1 - 21, parzyste 10 - 22B, ul. Władysława Reymonta nieparzyste 3 - 19, ul. Wojskowa nieparzyste 1 - 9H, parzyste 4 - 10A
28 Szkoła Podstawowa nr 71 im. Janusza Kusocińskiego, ul. Stanisława Przybyszewskiego 37 Poznań stały Tak ul. Arnolda Szylinga wszystkie adresy, ul. Biała wszystkie adresy, ul. Bukowska parzyste 16 - 28, 30 - 70, ul. Grunwaldzka nieparzyste 1 - 43a, ul. Marcelińska nieparzyste 15 - 27, parzyste 4a - 36c, ul. Niecała wszystkie adresy, ul. Polna nieparzyste 39 - 41, parzyste 60 - 86d, ul. Rokietnicka wszystkie adresy, ul. Stanisława Przybyszewskiego nieparzyste 37A - 45, ul. Wojskowa nieparzyste 11/13a - 25, parzyste 16 - 24a, ul. Zakątek wszystkie adresy
29 Szkoła Podstawowa nr 71 im. Janusza Kusocińskiego, ul. Stanisława Przybyszewskiego 37 Poznań stały Tak ul. Augustyna Szamarzewskiego parzyste 40 - 60, ul. Bukowska nieparzyste 45a - 53, ul. Jana Długosza nieparzyste 21 - 29, parzyste 24 - 32, ul. Jana Gorczyczewskiego wszystkie adresy, ul. Maksymiliana Jackowskiego nieparzyste 45 - 57, parzyste 44 - 62, ul. Polna parzyste 40 - 56b, ul. Stanisława Przybyszewskiego nieparzyste 27 - 37
30 Szkoła Podstawowa nr 92 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy im. Ignacego Jana Paderewskiego, ul. Juliusza Słowackiego 58/60 Poznań stały Nie ul. Augustyna Szamarzewskiego parzyste 2 - 22, ul. Bukowska nieparzyste 25 - 37, ul. Józefa Kraszewskiego nieparzyste 17 - 25, ul. Maksymiliana Jackowskiego nieparzyste 3 - 21, parzyste 18 - 42a, ul. Piotra Wawrzyniaka nieparzyste 37 - 45, parzyste 26 - 40, ul. Polna nieparzyste 33
31 Przedszkole nr 86 „Tęczowy Świat”, ul. Julisza Słowackiego 15 Poznań stały Nie ul. Adama Asnyka parzyste 4, pl. Adama Asnyka wszystkie adresy, ul. Adama Mickiewicza nieparzyste 21/25 - 35, parzyste 22 - 36, ul. Bukowska nieparzyste 3/9 - 15, 17 - 21, ul. Franklina Roosevelta parzyste 18 - 22, ul. Gajowa wszystkie adresy, ul. Henryka Sienkiewicza nieparzyste 3 - 9a, 21, parzyste 6 - 10, 20 - 22, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego parzyste 8 - 20/22, ul. Jana Kochanowskiego nieparzyste 9 - 11a, parzyste 8, 10, ul. Janusza Zeylanda wszystkie adresy, ul. Józefa Kraszewskiego parzyste 24 - 30, ul. Juliusza Słowackiego nieparzyste 13 - 19, 21 - 27, parzyste 8 - 22, ul. Mikołaja Reja wszystkie adresy, ul. Zwierzyniecka wszystkie adresy
32 Szkoła Podstawowa nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego, ul. Juliusza Słowackiego 54/56 Poznań stały Nie ul. Adama Asnyka nieparzyste 1 - 9, ul. Augustyna Szamarzewskiego nieparzyste 1 - 5/9, 11 - 17, ul. Bolesława Prusa wszystkie adresy, ul. Henryka Sienkiewicza nieparzyste 11 - 13, parzyste 14 - 14a, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego parzyste 24 - 68, ul. Jana Kochanowskiego nieparzyste 7, parzyste 8a, rynek Jeżycki wszystkie adresy, ul. Józefa Kraszewskiego nieparzyste 3 - 15, parzyste 2 - 16, ul. Juliusza Słowackiego nieparzyste 29 - 59, parzyste 24 - 34, 36 - 62, ul. Piotra Wawrzyniaka parzyste 4 - 24
33 Szkoła Podstawowa nr 92 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy im. Ignacego Jana Paderewskiego, ul. Juliusza Słowackiego 58/60 Poznań stały Nie ul. Augustyna Szamarzewskiego nieparzyste 21 - 23, parzyste 24 - 38, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego parzyste 70 - 72, ul. Maksymiliana Jackowskiego nieparzyste 23 - 43, ul. Piotra Wawrzyniaka nieparzyste 1 - 33, ul. Polna nieparzyste 25 - 31, ul. Stanisława Staszica parzyste 2 - 26
34 Szkoła Podstawowa nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego, ul. Juliusza Słowackiego 54/56 Poznań stały Nie ul. Augustyna Szamarzewskiego nieparzyste 27 - 47, ul. Galla Anonima parzyste 2 - 4, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego parzyste 76 - 82, ul. Jana Kassyusza parzyste 2 - 16, ul. Polna nieparzyste 1 - 11a, 13a - 23, parzyste 10 - 16, 18 - 24a, 28, ul. Stanisława Staszica nieparzyste 1 - 3, 5 - 25
35 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu Filia Jeżyce, ul. Jana Długosza 18a Poznań stały Nie ul. Augustyna Szamarzewskiego nieparzyste 53 - 65, ul. Galla Anonima nieparzyste 1 - 13, parzyste 6 - 20a, ul. Jana Długosza nieparzyste 1 - 19, parzyste 8 - 22, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego parzyste 84 - 114, ul. Jana Kassyusza nieparzyste 1 - 15, ul. Polna parzyste 2 - 6, ul. Stanisława Przybyszewskiego nieparzyste 11 - 25, ul. Wincentego Kadłubka wszystkie adresy
36 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 106, ul. Klemensa Janickiego 22 Poznań stały Tak ul. Galla Anonima nieparzyste 19 - 21, ul. Jana Długosza parzyste 2 - 6, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego nieparzyste 63 - 117a, parzyste 116 - 124, ul. Klemensa Janickiego wszystkie adresy, ul. Kościelna nieparzyste 1 - 49, ul. Marii Rodziewiczówny wszystkie adresy, ul. Nad Seganką wszystkie adresy, ul. Stanisława Przybyszewskiego nieparzyste 1 - 9, ul. Stanisława Szczepanowskiego wszystkie adresy, ul. Stefana Żeromskiego parzyste 2 - 34, ul. św. Floriana wszystkie adresy, ul. św. Wawrzyńca nieparzyste 1/7 - 37, parzyste 10 - 36
37 Zespół Szkół Zawodowych nr 1, ul. św. Floriana 3 Poznań stały Tak ul. Jana Henryka Dąbrowskiego nieparzyste 47 - 57, ul. Jeżycka nieparzyste 1 - 9/11, ul. Kościelna parzyste 4 - 48, ul. Mączna wszystkie adresy, ul. Mylna parzyste 32/34 - 60, ul. Poznańska nieparzyste 1 - 7, parzyste 8/10 - 12, 18a - 26, ul. Wąska wszystkie adresy, ul. Żurawia parzyste 4 - 14
38 Szkoła Podstawowa nr 23 im. gen. Józefa Bema, ul. Cypriana Norwida 21 Poznań stały Nie ul. Jana Henryka Dąbrowskiego nieparzyste 23 - 45, ul. Jana Kochanowskiego nieparzyste 1 - 5, parzyste 2 - 6, ul. Petera Mansfelda wszystkie adresy, ul. Poznańska nieparzyste 11 - 43, ul. Romka Strzałkowskiego wszystkie adresy, ul. Żurawia nieparzyste 3 - 19/21
39 Szkoła Podstawowa nr 23 im. gen. Józefa Bema, ul. Cypriana Norwida 21 Poznań stały Nie ul. Adama Mickiewicza nieparzyste 1 - 9A, 11 - 13 - 19, parzyste 2 - 20, ul. Cypriana Norwida wszystkie adresy, ul. Franklina Roosevelta nieparzyste 1 - 11, parzyste 2 - 10, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego nieparzyste 3 - 17a, ul. Jana Kochanowskiego nieparzyste 15 - 27, parzyste 16 - 28, ul. Jeżycka nieparzyste 13 - 45, parzyste 2 - 48, ul. Kościelna parzyste 50 - 58, ul. Michała Barzyńskiego wszystkie adresy, ul. Mylna nieparzyste 21 - 31b, ul. Nad Bogdanką wszystkie adresy, ul. Poznańska nieparzyste 49 - 57, parzyste 28/30 - 74, ul. Zacisze wszystkie adresy, ul. Zygmunta Krasińskiego wszystkie adresy
40 PROXIN OGRODY Sp. z o. o., ul. Janusza Meissnera 2C/1 Poznań stały Nie ul. Antoniego Kocjana wszystkie adresy, ul. Bohdana Arcta wszystkie adresy, ul. Bukowska nieparzyste 167 - 175, ul. Czesława Tańskiego wszystkie adresy, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego parzyste 252, 282/292, ul. Jana Nagórskiego wszystkie adresy, ul. Janusza Meissnera wszystkie adresy, ul. Jerzego Bajana wszystkie adresy, os. Lotnictwa Polskiego wszystkie adresy, ul. Pawła Zołotowa wszystkie adresy, ul. Polska nieparzyste 11 - 57, ul. Stanisława Latwisa wszystkie adresy, ul. Stefana Drzewieckiego wszystkie adresy
41 Zespół Szkół nr 2, ul. Hangarowa 14 Poznań stały Nie ul. 3. Pułku Lotniczego wszystkie adresy, ul. 5 Stycznia wszystkie adresy, ul. Adama Haber-Włyńskiego wszystkie adresy, ul. Andrzeja Kopy wszystkie adresy, ul. Balonowa wszystkie adresy, ul. Dedala wszystkie adresy, ul. Franciszka Hynka wszystkie adresy, ul. Franciszka Żwirki wszystkie adresy, ul. Hangarowa wszystkie adresy, ul. Ikara wszystkie adresy, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego parzyste 286 - 338, ul. Kazimierza Szałasa wszystkie adresy, ul. Latawcowa wszystkie adresy, ul. Lotnicza wszystkie adresy, ul. Ludwika Idzikowskiego wszystkie adresy, ul. Łobżenicka parzyste 8, ul. Mieczysława Palucha wszystkie adresy, ul. Pilotów wszystkie adresy, ul. Przelot wszystkie adresy, ul. Spadochronowa wszystkie adresy, ul. Stanisława Skarżyńskiego wszystkie adresy, ul. Stanisława Wigury wszystkie adresy, ul. Startowa wszystkie adresy, ul. Sterowa wszystkie adresy, ul. Szybowcowa wszystkie adresy, ul. Wzlotowa wszystkie adresy, ul. Zbigniewa Burzyńskiego wszystkie adresy
42 Zespół Szkół nr 2, ul. Hangarowa 14 Poznań stały Nie ul. Biebrzańska wszystkie adresy, ul. Bużańska wszystkie adresy, ul. Bystrzycka wszystkie adresy, ul. Czarnohorska wszystkie adresy, ul. Dniestrzańska wszystkie adresy, ul. Dunajecka wszystkie adresy, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego nieparzyste 175 - 315, ul. Karkonoska wszystkie adresy, ul. Lednicka wszystkie adresy, ul. Lutycka parzyste 34 - 34F, ul. Narewska wszystkie adresy, ul. Nidziańska wszystkie adresy, ul. Niemeńska wszystkie adresy, ul. Notecka wszystkie adresy, ul. Olzańska wszystkie adresy, ul. Pilicka wszystkie adresy, ul. Polska nieparzyste 61 - 69, 71 - 77a, ul. Popradzka wszystkie adresy, ul. Prądnicka wszystkie adresy, ul. Sytkowska nieparzyste 7 - 29a, parzyste 2 - 6, ul. Tatrzańska wszystkie adresy, ul. Wisłocka wszystkie adresy, ul. Wiślana wszystkie adresy, ul. Żarnowiecka wszystkie adresy, ul. Żuławska wszystkie adresy
43 Szkoła Podstawowa nr 73 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Laureatów Nagrody Nobla, ul. Michała Drzymały 4/6 Poznań stały Nie ul. Dojazd nieparzyste 3 - 11, parzyste 4 - 30B17, 38, ul. Golęcińska wszystkie adresy, ul. Góralska wszystkie adresy, ul. Lutycka parzyste 92 - 94, ul. Mazowiecka nieparzyste 33 - 55, parzyste 36 - 54, ul. Nad Potokiem wszystkie adresy, ul. Niestachowska wszystkie adresy, ul. Podlaska wszystkie adresy, ul. Podolańska wszystkie adresy, ul. Pomorska nieparzyste 11, ul. Szydłowska nieparzyste 29 - 53, ul. Śpiewaków wszystkie adresy, ul. Warmińska wszystkie adresy, ul. Wiece wszystkie adresy, ul. Wincentego Witosa wszystkie adresy, ul. Wojska Polskiego nieparzyste 27/29 - 53, 53A, 67 - 85a, parzyste 6 - 96, ul. Wołyńska nieparzyste 13 - 35, parzyste 20 - 40a
44 Szkoła Podstawowa nr 73 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Laureatów Nagrody Nobla, ul. Michała Drzymały 4/6 Poznań stały Nie ul. Bociania wszystkie adresy, ul. Dworkowa wszystkie adresy, ul. Grudzieniec wszystkie adresy, ul. Kaszubska wszystkie adresy, ul. Kazimierza Pułaskiego nieparzyste 9 - 23, ul. Klin wszystkie adresy, ul. Kujawska wszystkie adresy, ul. Kurpiowska wszystkie adresy, ul. Litewska wszystkie adresy, ul. Łady wszystkie adresy, ul. Małopolska wszystkie adresy, ul. Mazowiecka nieparzyste 1 - 27, 57 - 65, parzyste 2 - 28, 56 - 66, ul. Michała Drzymały wszystkie adresy, ul. Nad Wierzbakiem wszystkie adresy, ul. Niska wszystkie adresy, pl. Orawski wszystkie adresy, ul. Pałucka wszystkie adresy, ul. Podhalańska wszystkie adresy, ul. Podolska wszystkie adresy, ul. Poleska wszystkie adresy, ul. Pomorska nieparzyste 3 - 5, parzyste 2 - 10, pl. Spiski wszystkie adresy, ul. Śląska wszystkie adresy, ul. Urbanowska nieparzyste 1 - 41, al. Wielkopolska wszystkie adresy, ul. Wojska Polskiego nieparzyste 1 - 21, ul. Wołyńska nieparzyste 1 - 11, parzyste 2 - 18, ul. Żmudzka wszystkie adresy
45 Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ul. Sochaczewska 3 Poznań stały Tak ul. gen. Stanisława Maczka nieparzyste 1, 3 - 11, 19, parzyste 12 - 28A, ul. Piątkowska nieparzyste 39 - 55, parzyste 64 - 76, ul. Sochaczewska nieparzyste 7 - 13, parzyste 6 - 14, ul. Urbanowska parzyste 16 - 38
46 Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ul. Sochaczewska 3 Poznań stały Tak ul. Chełmińska wszystkie adresy, ul. gen. Stanisława Maczka nieparzyste 1a, 15 - 17, ul. Michałowska wszystkie adresy, ul. Piątkowska nieparzyste 61 - 65a, ul. Sochaczewska nieparzyste 3, ul. Sokoła nieparzyste 1 - 45, parzyste 2a - 38, ul. Szydłowska nieparzyste 1 - 21, parzyste 2 - 26, ul. Urbanowska parzyste 2 - 14, ul. Źródlana wszystkie adresy
47 XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej, ul. Widna 1 Poznań stały Nie ul. Błękitna wszystkie adresy, ul. Bonin nieparzyste 1a - 35, parzyste 28 ul. Koronna wszystkie adresy, ul. Lazurowa wszystkie adresy, ul. Piątkowska nieparzyste 87a - 105, ul. Prześwit wszystkie adresy, ul. Sokoła nieparzyste 47 - 59, ul. Szydłowska parzyste 32 - 64c, ul. Turkusowa nieparzyste 1 - 5, parzyste 6, ul. Widna wszystkie adresy, ul. Winiarska nieparzyste 1, parzyste 2 - 42, ul. Zjazd wszystkie adresy
48 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego, os. Winiary 2 Poznań stały Tak ul. Bonin parzyste 2 - 26, ul. Kowalska parzyste 4, ul. Napoleońska wszystkie adresy, ul. Nasienna wszystkie adresy, ul. Orna wszystkie adresy, ul. Piątkowska nieparzyste 117 - 123a, parzyste 78 - 94c, 96 - 124A, ul. Plebańska nieparzyste 1 - 9, parzyste 8 - 10, ul. Tadeusza Rejtana nieparzyste 9 - 13a, parzyste 6 - 8A, ul. Winiarska parzyste 50 - 54a, os. Winiary nieparzyste 7 - 9, parzyste 4 - 8, ul. Wyłom wszystkie adresy
49 Uniwersytet Przyrodniczy Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, ul. Piątkowska 94 Poznań stały Tak ul. Piątkowska parzyste 148, os. Powstańców Warszawy wszystkie adresy
50 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego, os. Winiary 2 Poznań stały Tak ul. Adama Wrzoska wszystkie adresy, Aleje Solidarności nieparzyste 47 - 57, ul. Bronowa wszystkie adresy, ul. Dojazd parzyste 32 - 34a, ul. Ignacego Dobrogojskiego wszystkie adresy, ul. Juraszów wszystkie adresy, ul. Kaspra Drużbickiego wszystkie adresy, ul. Kowalska nieparzyste 17 - 21, ul. Krzysztofa Żegockiego wszystkie adresy, ul. Ksawerego Zakrzewskiego wszystkie adresy, ul. Lechicka parzyste 2 - 64, ul. Leona Przyłuskiego wszystkie adresy, ul. Lutycka parzyste 122 ul. Mikołaja Dobrzyckiego wszystkie adresy, ul. Piątkowska nieparzyste 125a - 211, parzyste 164 - 216, ul. Plebańska parzyste 4 - 4a, ul. Siewna wszystkie adresy, ul. św. Leonarda wszystkie adresy, ul. Tadeusza Rejtana nieparzyste 1 - 5, parzyste 2a - 4, ul. Trójpole wszystkie adresy, ul. Turkusowa parzyste 8, ul. Winiarska parzyste 56A - 56D, os. Winiary nieparzyste 1 - 3, 11 - 53, parzyste 2, 10 - 54
51 Zespół Szkół nr 7, os. Zwycięstwa 101 Poznań stały Tak os. Zwycięstwa nieparzyste 21, 23, 25, 101, 123, parzyste 8, 22, 24, 26, 28 - 108, 118
52 Zespół Szkół nr 7, os. Zwycięstwa 101 Poznań stały Tak ul. Księcia Mieszka I parzyste 26 - 28, os. Zwycięstwa nieparzyste 9, 15 - 19a, 109 - 113, 117, parzyste 12, 14 - 20, 110 - 116A
53 Zespół Szkół nr 7, os. Zwycięstwa 101 Poznań stały Tak os. Zwycięstwa nieparzyste 1, 3, 5, 5G - 7, 11, 13, 125, parzyste 2, 4, 6, 10
54 XX Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Wichrowe Wzgórze 111 Poznań stały Tak ul. Połabska wszystkie adresy, Wichrowe Wzgórze nieparzyste 27, 29, 31, 35, parzyste 26, 28, 30 - 32, 34
55 Szkoła Podstawowa nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego, Wichrowe Wzgórze 119 Poznań stały Tak Wichrowe Wzgórze nieparzyste 17 - 23, 25, 119 - 123, parzyste 20 - 22, 24, 36, 122 - 124
56 Szkoła Podstawowa nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego, Wichrowe Wzgórze 119 Poznań stały Tak Wichrowe Wzgórze nieparzyste 3 - 7, 103 - 105l, parzyste 2 - 6, 8, 18, 104, 118 - 120, 130
57 XX Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Wichrowe Wzgórze 111 Poznań stały Tak Wichrowe Wzgórze nieparzyste 9, 11, 13 - 15, 33, 111, parzyste 10 - 12, 14 - 16, 106 - 114
58 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, os. Kosmonautów 111 Poznań stały Tak os. Kosmonautów nieparzyste 9, 11, 13, 21, 25, 107 - 111, parzyste 10, 12, 20, 22, 106 - 118
59 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, os. Kosmonautów 111 Poznań stały Tak os. Kosmonautów nieparzyste 5, 7, 15 - 19, parzyste 6, 8, 14 - 18, 104 - 104B, 120, ul. Skotarska parzyste 24 - 24E
60 Przedszkole nr 134 „Słoneczny Świat”, os. Kosmonautów 108 Poznań stały Nie ul. Czarna Rola wszystkie adresy, ul. Karbowska wszystkie adresy, ul. Kłosowa wszystkie adresy, os. Kosmonautów nieparzyste 1 - 3, 23, parzyste 2 - 4, 24, ul. Pasterska wszystkie adresy, ul. Skotarska parzyste 2 - 22a, ul. Słomiana wszystkie adresy, ul. Włodarska wszystkie adresy, ul. Żytnia wszystkie adresy
61 Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 im. Jana Kochanowskiego, os. Pod Lipami 106 Poznań stały Tak ul. Naramowicka nieparzyste 31A - 47D, os. Pod Lipami nieparzyste 9 - 13, 15, 103 - 107, parzyste 10 - 12, 14, 16, 102, 106 - 108
62 Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 im. Jana Kochanowskiego, os. Pod Lipami 106 Poznań stały Tak os. Pod Lipami nieparzyste 1, 3 - 5, 7, 17 - 101, parzyste 2, 4 - 6, 8, 100, 104 - 104a, 108a
63 Szkoła Podstawowa nr 66 im. Marii Skłodowskiej-Curie, os. Przyjaźni 127 Poznań stały Tak Aleje Solidarności parzyste 34 - 36, ul. Aleksandra Hercena nieparzyste 1a - 1c, ul. Kondratija Rylejewa wszystkie adresy, ul. Murawa nieparzyste 33a - 39, os. Przyjaźni nieparzyste 1, 3, 117 - 125E, parzyste 2, 118, ul. Słowiańska nieparzyste 53a - 55c
64 Szkoła Podstawowa nr 66 im. Marii Skłodowskiej-Curie, os. Przyjaźni 136 Poznań stały Tak Aleje Solidarności parzyste 38 - 50, ul. Aleksandra Hercena parzyste 4, ul. Księcia Mieszka I parzyste 16 - 20D, os. Przyjaźni nieparzyste 19, 21, 23, 115, 141 - 141b, parzyste 18, 22, 116
65 Szkoła Podstawowa nr 66 im. Marii Skłodowskiej-Curie, os. Przyjaźni 127 Poznań stały Tak os. Przyjaźni nieparzyste 9, 17, 127, 137, parzyste 6, 16, 20, 24, 120, 136
66 Szkoła Podstawowa nr 66 im. Marii Skłodowskiej-Curie, os. Przyjaźni 136 Poznań stały Tak os. Przyjaźni nieparzyste 5, 7, 129, parzyste 4, 4b, 8 - 10, 126 - 132c
67 Przedszkole nr 129 im. Małych Przyjaciół, os. Przyjaźni 135 Poznań stały Nie os. Przyjaźni nieparzyste 11 - 11a, 11W - 13, 15, 133 - 135, parzyste 12, 14, 134, 142
68 Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Janusza Korczaka, ul. Żniwna 1 Poznań stały Nie ul. Bastionowa wszystkie adresy, ul. Dożynkowa wszystkie adresy, ul. Owsiana wszystkie adresy, ul. Ozimina wszystkie adresy, ul. Pasieka nieparzyste 17 - 33a, ul. Pszczelna nieparzyste 1 - 23, parzyste 20 - 34, ul. Pszenna wszystkie adresy, ul. Romana Brandstaettera parzyste 4 - 6, ul. Słowiańska parzyste 32 - 44, ul. Starowiejska wszystkie adresy, ul. Warzywna wszystkie adresy, ul. Winna wszystkie adresy, ul. Winogrady nieparzyste 9 - 59, parzyste 6 - 44, 46/48 - 82, ul. Wyżyny nieparzyste 1 - 7, parzyste 4 - 6, 8 - 18, ul. Za Cytadelą nieparzyste 53, parzyste 118 - 144, ul. Zagonowa wszystkie adresy, ul. Zbożowa wszystkie adresy, ul. Żniwna wszystkie adresy
69 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika, ul. Przełajowa 4 Poznań stały Tak ul. Gromadzka wszystkie adresy, ul. Gronowa wszystkie adresy, ul. Kmieca wszystkie adresy, ul. Murawa nieparzyste 1 - 31, parzyste 2 - 36, os. Na Murawie wszystkie adresy, ul. Na Stoku wszystkie adresy, ul. Na Szańcach wszystkie adresy, ul. Pasieka nieparzyste 3 - 15a, parzyste 2 - 36a, ul. Przełajowa wszystkie adresy, ul. Pszczelna parzyste 2, 4 - 14, ul. Romana Brandstaettera nieparzyste 1, ul. Sadowa wszystkie adresy, ul. Słowiańska parzyste 50 - 78, ul. Sołtysia wszystkie adresy, ul. Szelągowska wszystkie adresy, ul. Winogrady nieparzyste 61 - 151, parzyste 86 - 150, ul. Wójtowska wszystkie adresy, ul. Wyżyny nieparzyste 13 - 25, parzyste 22 - 32, ul. Za Cytadelą nieparzyste 1 - 35, 121, parzyste 2 - 110, ul. Zagrodnicza wszystkie adresy
70 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika, ul. Przełajowa 4 Poznań stały Tak ul. Czapla wszystkie adresy, ul. Hawelańska wszystkie adresy, ul. Lechicka parzyste 100, ul. Nadbrzeże wszystkie adresy, ul. Naramowicka parzyste 22 - 112, ul. Serbska wszystkie adresy, ul. Ugory wszystkie adresy, ul. Wilczak wszystkie adresy, ul. Ziarnista wszystkie adresy
71 Szkoła Podstawowa nr 82 im. księcia Przemysła I, ul. Krakowska 10 Poznań stały Tak ul. Garbary parzyste 2 - 16, ul. Hipolita Cegielskiego wszystkie adresy, ul. Karmelicka wszystkie adresy, ul. Kazimierza Wielkiego wszystkie adresy, ul. Krakowska nieparzyste 1 - 35, parzyste 10, ul. Królowej Jadwigi parzyste 32 - 62, ul. Kwiatowa nieparzyste 9 - 11, parzyste 8 - 10, ul. Łąkowa nieparzyste 1 - 13, 15, parzyste 2 - 14a, ul. Mostowa nieparzyste 19a - 19h, ul. Półwiejska nieparzyste 45 - 47, ul. Rybaki nieparzyste 13 - 17, parzyste 12 - 16, ul. Strzelecka nieparzyste 49, parzyste 40 - 48, 50 - 52, ul. św. Marii Magdaleny parzyste 2 - 14
72 III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego, ul. Strzelecka 10 Poznań stały Nie pl. Bernardyński wszystkie adresy, ul. Długa nieparzyste 1 - 3, 13 - 19, parzyste 4 - 4A, 14 - 18, ul. Garbary nieparzyste 1 - 37, parzyste 22 - 36, ul. Krakowska parzyste 2 - 4, ul. Mostowa nieparzyste 23 - 27A, parzyste 24 - 28, ul. Półwiejska nieparzyste 3 - 11, ul. Strzałowa nieparzyste 1, ul. Strzelecka nieparzyste 1 - 17, 19 - 45, parzyste 2/6 - 16, ul. św. Marii Magdaleny nieparzyste 5, pl. Wiosny Ludów wszystkie adresy, ul. Wszystkich Świętych parzyste 4 - 8, ul. Za Bramką nieparzyste 5a - 7, parzyste 4 - 8, ul. Zielona nieparzyste 1 - 3, 7, parzyste 2 - 8
73 Zespół Szkół Budownictwa nr 1, ul. Rybaki 17 Poznań stały Nie ul. Długa nieparzyste 5 - 11, parzyste 6 - 12, ul. Krakowska parzyste 30 - 34, ul. Kwiatowa nieparzyste 1 - 7, 13, parzyste 2 - 6, 12 - 14, ul. Łąkowa nieparzyste 17 - 21, parzyste 16 - 20, ul. Mikołaja Kopernika wszystkie adresy, ul. Półwiejska nieparzyste 13 - 43, ul. Rybaki nieparzyste 1 - 7, 9, 19 - 33, parzyste 2 - 10, 18 - 36, ul. Strzałowa nieparzyste 3 - 7, parzyste 2 - 6A, ul. Strzelecka parzyste 18 - 34
74 Szkoła Podstawowa nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich, ul. Powstańców Wielkopolskich 3 Poznań stały Nie ul. Bolesława Krysiewicza wszystkie adresy, ul. Franciszka Ratajczaka parzyste 2 - 34, ul. Niezłomnych nieparzyste 1, ul. Ogrodowa wszystkie adresy, ul. Piekary wszystkie adresy, ul. Półwiejska parzyste 2A - 42, ul. Romana Szymańskiego wszystkie adresy, ul. Święty Marcin nieparzyste 9 - 31, ul. Tadeusza Kościuszki parzyste 42, pl. Władysława Andersa wszystkie adresy, ul. Wysoka wszystkie adresy
75 Szkoła Podstawowa nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich, ul. Powstańców Wielkopolskich 3 Poznań stały Nie ul. Edwarda Taylora wszystkie adresy, ul. Franciszka Ratajczaka nieparzyste 1 - 27, ul. Garncarska wszystkie adresy, al. Niepodległości nieparzyste 109, parzyste 2 - 8, 10 - 12, ul. Niezłomnych parzyste 2, ul. Powstańców Wielkopolskich wszystkie adresy, ul. Składowa wszystkie adresy, ul. Skośna wszystkie adresy, ul. Stanisława Taczaka wszystkie adresy, pl. Stefana Stuligrosza wszystkie adresy, ul. Święty Marcin nieparzyste 33 - 87, ul. Tadeusza Kościuszki nieparzyste 57 - 71, 73 - 77, parzyste 68 - 76, ul. Towarowa wszystkie adresy
76 Zespół Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela, ul. Działyńskich 4/5 Poznań stały Nie ul. Aleksandra Fredry wszystkie adresy, pl. Cyryla Ratajskiego nieparzyste 5, parzyste 4a - 6a, ul. Działyńskich wszystkie adresy, ul. Feliksa Nowowiejskiego nieparzyste 19/21 - 39, ul. Gwarna nieparzyste 3 - 9, 11 - 13A, ul. Henryka Wieniawskiego wszystkie adresy, ul. Karola Libelta nieparzyste 1 - 37, parzyste 6 - 16/20, ul. Młyńska nieparzyste 7 - 11a, parzyste 6 - 12a, al. Niepodległości parzyste 14 - 18, ul. Seweryna Mielżyńskiego nieparzyste 19 - 33A, ul. Święty Marcin parzyste 74 - 80/82, 90 ul. Tadeusza Kościuszki nieparzyste 79 - 99, parzyste 80 - 112a, ul. Zygmunta Noskowskiego nieparzyste 13, parzyste 2 - 18
77 Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego, ul. Aleksandra Fredry 13 Poznań stały Nie ul. 27 Grudnia wszystkie adresy, ul. 3 Maja wszystkie adresy, Aleje Karola Marcinkowskiego nieparzyste 21 - 29, parzyste 20 - 28, pl. Cyryla Ratajskiego nieparzyste 1 - 1b, 9, parzyste 2, 8 - 10e, ul. Feliksa Nowowiejskiego nieparzyste 1 - 11, 15 - 17, parzyste 4 - 12, ul. Franciszka Ratajczaka nieparzyste 31 - 45, parzyste 36 - 44, ul. Gwarna parzyste 4 - 10, ul. Kazimierza Kantaka wszystkie adresy, ul. Młyńska nieparzyste 3 - 5a, parzyste 2 - 4, ul. por. Janiny Lewandowskiej nieparzyste 1/3 - 11, parzyste 2 - 20, ul. Seweryna Mielżyńskiego parzyste 14 - 24, ul. Święty Marcin parzyste 24 - 66/72, pl. Wolności wszystkie adresy
78 Muzeum Archeologiczne, ul. Wodna 27 Poznań stały Nie Aleje Karola Marcinkowskiego nieparzyste 11, 11D - 15, parzyste 12 - 16, ul. Garbary nieparzyste 39 - 67, 67a, parzyste 54 - 64, ul. Gołębia wszystkie adresy, ul. Grobla nieparzyste 1a - 1b, ul. Ignacego Paderewskiego nieparzyste 1 - 7, parzyste 2 - 8, ul. Klasztorna nieparzyste 5/6 - 19/20, parzyste 4 - 18, pl. Kolegiacki wszystkie adresy, ul. Kozia wszystkie adresy, ul. Mostowa nieparzyste 37 - 39, parzyste 38, ul. Murna wszystkie adresy, ul. Podgórna wszystkie adresy, ul. Sieroca nieparzyste 7, ul. Stary Rynek nieparzyste 45 - 61, 65 - 67, parzyste 46/47 - 50, 52a - 62, 64/65 - 68, ul. Szkolna wszystkie adresy, ul. Ślusarska nieparzyste 5 - 13, parzyste 4 - 14, ul. Świętosławska wszystkie adresy, ul. Święty Marcin parzyste 2 - 18, ul. Wielka nieparzyste 17 - 23, parzyste 18 - 22, ul. Wodna wszystkie adresy, ul. Woźna nieparzyste 7/8 - 21, parzyste 10 - 18, ul. Wrocławska wszystkie adresy, ul. Wszystkich Świętych nieparzyste 1, ul. Za Bramką nieparzyste 1, 9 - 13, parzyste 10 - 12b, ul. Zielona nieparzyste 5
79 Poznańskie Centrum Świadczeń, ul. Wszystkich Świętych 1 Poznań stały Tak ul. Chwaliszewo nieparzyste 59 - 75, parzyste 58 - 76, ul. Czartoria wszystkie adresy, ul. Ewangelicka wszystkie adresy, ul. Garbary parzyste 38 - 52, ul. Grobla nieparzyste 1, 3 - 29a, parzyste 2 - 30, ul. Łazienna wszystkie adresy, ul. Mostowa nieparzyste 1 - 15a, 29 - 35, parzyste 2 - 16, 30 - 34, ul. Tylne Chwaliszewo wszystkie adresy, ul. Wierzbowa wszystkie adresy, ul. Wszystkich Świętych nieparzyste 3 - 5, ul. Za Groblą wszystkie adresy
80 Zespół Dziennych Domów Pomocy Filia nr 4 „Klub Starówka”, ul. Wielka 1 - 6 Poznań stały Nie Aleje Karola Marcinkowskiego nieparzyste 1 - 9, parzyste 2 - 4, ul. Dominikańska wszystkie adresy, ul. Franciszkańska wszystkie adresy, ul. Garbary nieparzyste 71 - 73, ul. Góra Przemysła wszystkie adresy, ul. Ignacego Paderewskiego nieparzyste 9 - 11, parzyste 10, ul. Klasztorna nieparzyste 1 - 3, 21, parzyste 2, 22/23 - 26, ul. Kramarska wszystkie adresy, ul. Masztalarska wszystkie adresy, ul. Mokra wszystkie adresy, ul. por. Janiny Lewandowskiej nieparzyste 29/33a - 41/43, parzyste 26 - 42, ul. Sieroca nieparzyste 1 - 5/6, parzyste 2 - 10, ul. Solna nieparzyste 1 - 3, ul. Stary Rynek nieparzyste 1 - 21, 23 - 43, 71/72 - 97/98, parzyste 2 - 44, 70 - 100, ul. Stawna wszystkie adresy, ul. Szewska wszystkie adresy, ul. Ślusarska nieparzyste 15, parzyste 16a - 16b, ul. Wielka nieparzyste 1 - 6 - 13, 27/29, parzyste 8 - 14A, 24/25 - 24/25d, pl. Wielkopolski wszystkie adresy, ul. Wolnica nieparzyste 1, ul. Woźna nieparzyste 1 - 5, parzyste 2/3 - 4, ul. Wroniecka wszystkie adresy, ul. Zamkowa wszystkie adresy, ul. Żydowska wszystkie adresy
81 Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2, al. Niepodległości 32 Poznań stały Tak Aleje Karola Marcinkowskiego nieparzyste 31, parzyste 30 - 32, al. Armii Poznań 15, 17, ul. Cicha wszystkie adresy, ul. Działowa wszystkie adresy, ul. Feliksa Nowowiejskiego nieparzyste 43 - 59, parzyste 14a - 62, ul. Fryderyka Chopina wszystkie adresy, ul. Janusza Kulasa wszystkie adresy, ul. Karola Libelta parzyste 22 - 36, ul. Kazimierza Pułaskiego parzyste 8 - 30, ul. Młyńska nieparzyste 1 - 1a, 13 - 15, parzyste 14 - 16, al. Niepodległości nieparzyste 27 - 35, 39 - 59, parzyste 22 - 32, 34 - 36, ul. por. Janiny Lewandowskiej nieparzyste 17 - 25, ul. Przepadek wszystkie adresy, ul. Solna nieparzyste 9 - 27, parzyste 2 - 18, ul. Sporna wszystkie adresy, ul. Stanisława Hejmowskiego wszystkie adresy, ul. Święty Wojciech nieparzyste 1 - 7, parzyste 2 - 10, ul. Tadeusza Kościuszki nieparzyste 101a - 109, parzyste 114, ul. Wolnica nieparzyste 7/8, 9 ul. Zygmunta Noskowskiego nieparzyste 21 - 35/37, parzyste 22 - 24
82 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Garbary 82 Poznań stały Nie ul. Bóżnicza wszystkie adresy, ul. Chwaliszewo nieparzyste 5/6 - 19, 21 - 23, parzyste 10 - 12, ul. Ewarysta Estkowskiego wszystkie adresy, ul. Garbary nieparzyste 95 - 125, parzyste 68 - 128, ul. gen. Tadeusza Kutrzeby wszystkie adresy, ul. Grochowe Łąki wszystkie adresy, ul. Księcia Józefa wszystkie adresy, ul. Ku Cytadeli wszystkie adresy, ul. Małe Garbary wszystkie adresy, ul. Na Podgórniku wszystkie adresy, ul. Piaskowa wszystkie adresy, ul. Podgórze wszystkie adresy, ul. Północna wszystkie adresy, ul. Szyperska wszystkie adresy, ul. Święty Wojciech nieparzyste 19/20 - 31, parzyste 22/24 - 30A, ul. Wenecjańska wszystkie adresy, ul. Wzgórze św. Wojciecha wszystkie adresy
83 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego, ul. Bydgoska 4 Poznań stały Nie ul. Berdychowo parzyste 4, ul. Bydgoska wszystkie adresy, ul. Cybińska wszystkie adresy, ul. Dziekańska wszystkie adresy, ul. Filipińska wszystkie adresy, ul. Gdańska wszystkie adresy, ul. Jana Lubrańskiego wszystkie adresy, ul. Jana Pawła II parzyste 2 - 14, ul. ks. Ignacego Posadzego wszystkie adresy, ul. Nowe Zagórze wszystkie adresy, ul. Ostrów Tumski wszystkie adresy, ul. Ostrówek wszystkie adresy, ul. Panny Marii nieparzyste 1, parzyste 2 - 4, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego wszystkie adresy, rynek Śródecki wszystkie adresy, ul. Śródka wszystkie adresy, ul. św. Jacka wszystkie adresy, ul. Wieżowa wszystkie adresy, ul. Zagórze wszystkie adresy
84 Szkoła Podstawowa nr 85 im. Kawalerów Maltańskich, ul. Piotra Tomickiego 16 Poznań stały Nie ul. Andrzeja Łaskarza nieparzyste 3 - 7, parzyste 6, ul. Jana Pawła II nieparzyste 1, ul. Komandoria wszystkie adresy, ul. Piotra Tomickiego wszystkie adresy, ul. Stanisława Konarskiego wszystkie adresy, ul. Stanisława Małachowskiego nieparzyste 19 - 55, ul. św. Michała nieparzyste 9 - 29, ul. Świętojańska wszystkie adresy, ul. Warszawska nieparzyste 17 - 33b
85 Szkoła Podstawowa nr 85 im. Kawalerów Maltańskich, ul. Piotra Tomickiego 16 Poznań stały Nie ul. Andrzeja Łaskarza parzyste 2 - 4, ul. Chlebowa wszystkie adresy, ul. Główna nieparzyste 3, parzyste 6 - 14, ul. Koronkarska wszystkie adresy, ul. ks. Zdzisława Bernata wszystkie adresy, ul. Panny Marii nieparzyste 3 - 3C, ul. Stanisława Małachowskiego nieparzyste 1 - 15, parzyste 2 - 14, ul. Studzienna nieparzyste 1, 3 - 17, ul. św. Michała nieparzyste 31 - 77, ul. św. Wincentego wszystkie adresy, ul. Zawady wszystkie adresy
86 Szkoła Podstawowa nr 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej Poznań, ul. Główna 42 Poznań stały Tak ul. Aleksandra Studniarskiego wszystkie adresy, ul. Bałtycka nieparzyste 3 - 37, parzyste 4a - 34 - 36, ul. Blacharska wszystkie adresy, ul. Chemiczna wszystkie adresy, ul. Czerwonacka wszystkie adresy, ul. Gdyńska nieparzyste 13 - 41, ul. Główna nieparzyste 5 - 51, parzyste 28 - 74, ul. Harcerska wszystkie adresy, ul. Helska wszystkie adresy, ul. Kotlarska wszystkie adresy, ul. Krańcowa parzyste 2 - 6, ul. Krótka wszystkie adresy, ul. Mariacka wszystkie adresy, ul. Nadolnik nieparzyste 3 - 9, 11 - 13C, 17A - 17D, parzyste 2 - 8, ul. Prymasa Augusta Hlonda wszystkie adresy, ul. Rozewska wszystkie adresy, ul. Rzeczna wszystkie adresy, ul. Skromna wszystkie adresy, ul. Smolna wszystkie adresy, ul. Studzienna parzyste 4 - 14a, ul. Średnia wszystkie adresy, ul. św. Michała parzyste 96 - 100, ul. Wiejska wszystkie adresy, rynek Wschodni wszystkie adresy, ul. Wschodnia wszystkie adresy
87 Szkoła Podstawowa nr 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej Poznań, ul. Harcerska 3 Poznań stały Tak ul. Bałtycka nieparzyste 43 - 69, parzyste 40 - 50, ul. Bartnicza wszystkie adresy, ul. Energetyczna wszystkie adresy, ul. Gdyńska parzyste 4 - 44, ul. Główna nieparzyste 53 - 67, ul. Gnieźnieńska wszystkie adresy, ul. Janikowska wszystkie adresy, ul. Kołodzieja wszystkie adresy, ul. Kosiarzy wszystkie adresy, ul. Krańcowa nieparzyste 3, ul. Nadolnik nieparzyste 9a, 15, parzyste 10 - 16C, ul. Prząśniczki wszystkie adresy, ul. Sucha wszystkie adresy, ul. Syrenia wszystkie adresy, ul. Urwista wszystkie adresy
88 Szkoła Podstawowa nr 46 im. Marii Dąbrowskiej, ul. Inowrocławska 19 Poznań stały Tak ul. Barcińska wszystkie adresy, ul. Czerniejewska wszystkie adresy, ul. Gąsawska wszystkie adresy, ul. Inowrocławska wszystkie adresy, ul. Kcyńska wszystkie adresy, ul. Kępa wszystkie adresy, ul. Kolska wszystkie adresy, ul. Konińska wszystkie adresy, ul. Koronowska wszystkie adresy, ul. Kostrzyńska wszystkie adresy, ul. Krańcowa nieparzyste 5 - 53a, ul. Kruszwicka wszystkie adresy, ul. Kutnowska wszystkie adresy, ul. Łabiszyńska wszystkie adresy, ul. Łęczycka wszystkie adresy, ul. Łowicka wszystkie adresy, ul. Mogileńska nieparzyste 37 - 55, parzyste 22 - 50, ul. Nakielska wszystkie adresy, ul. Nieszawska wszystkie adresy, ul. Pilska wszystkie adresy, ul. Płocka wszystkie adresy, ul. Powidzka wszystkie adresy, ul. Radziejowska wszystkie adresy, ul. Rogowska wszystkie adresy, ul. Słupecka wszystkie adresy, ul. Swarzędzka wszystkie adresy, ul. Toruńska wszystkie adresy, ul. Trzemeszeńska wszystkie adresy, ul. Warszawska nieparzyste 99 - 231, ul. Witkowska wszystkie adresy, ul. Wrzesińska wszystkie adresy
89 Szkoła Podstawowa nr 46 im. Marii Dąbrowskiej, ul. Inowrocławska 19 Poznań stały Tak ul. Bnińska wszystkie adresy, ul. Koralowa wszystkie adresy, ul. Krańcowa parzyste 10 - 98, ul. Miłosławska wszystkie adresy, ul. Średzka wszystkie adresy, ul. św. Michała parzyste 18 - 62, ul. Termalna wszystkie adresy, ul. Warszawska nieparzyste 37 - 93, parzyste 82 - 82/298, ul. Zaniemyska wszystkie adresy, ul. Zdrojowa wszystkie adresy
90 Szkoły Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. bł. Natalii Tułasiewicz, ul. Mińska 32 Poznań stały Nie ul. Augustowska wszystkie adresy, ul. Białostocka wszystkie adresy, ul. Brzeska wszystkie adresy, ul. Czekalskie wszystkie adresy, ul. Goplańska wszystkie adresy, ul. Krańcowa nieparzyste 55 - 91, ul. Lidzka wszystkie adresy, ul. Łomżyńska wszystkie adresy, ul. Mińska wszystkie adresy, ul. Modlińska wszystkie adresy, ul. Mogileńska nieparzyste 1 - 31A, parzyste 2 - 10G, ul. Nowogrodzka wszystkie adresy, ul. Otwocka wszystkie adresy, ul. Pobiedziska wszystkie adresy, ul. Pułtuska wszystkie adresy, ul. Pusta parzyste 14/16 - 36, ul. Terespolska wszystkie adresy, ul. Warszawska parzyste 84a - 142, ul. Zambrowska wszystkie adresy
91 Szkoła Podstawowa nr 55 im. Jurija Gagarina, ul. Szpaków 1 Poznań stały Nie ul. abpa Walentego Dymka nieparzyste 231, parzyste 220 - 222, ul. Folwarczna nieparzyste 19 - 23D, parzyste 18 - 24, ul. Kaprala Wojtka wszystkie adresy, os. Przemysława wszystkie adresy, ul. Wiankowa nieparzyste 1 - 1A, ul. Żelazna nieparzyste 9 - 23a, parzyste 10 - 18b
92 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Leszka 42 Poznań stały Nie ul. Bolesławy wszystkie adresy, ul. Bożeny wszystkie adresy, ul. Browarna nieparzyste 37, parzyste 44 - 58, ul. Danuty wszystkie adresy, ul. Dobrochny wszystkie adresy, ul. Dobromiły wszystkie adresy, ul. Gniewka wszystkie adresy, ul. Haliny wszystkie adresy, ul. Kwiryny wszystkie adresy, ul. Leszka nieparzyste 55 - 63a, parzyste 58 - 92, ul. Ludmiły wszystkie adresy, ul. Mścibora nieparzyste 67, parzyste 28 - 102, ul. Pusta nieparzyste 17 - 35a, ul. Radowita wszystkie adresy, ul. Sabiny wszystkie adresy, ul. Sędziwoja nieparzyste 41 - 61, parzyste 34 - 46, ul. Swantibora nieparzyste 67 - 77, ul. św. Kingi wszystkie adresy, ul. Świętochny wszystkie adresy, ul. Unisława parzyste 2 - 28, ul. Wandy wszystkie adresy, ul. Warszawska parzyste 246 - 246B, ul. Wiesławy wszystkie adresy, ul. Władymira wszystkie adresy, ul. Zdzisławy wszystkie adresy, ul. Ziemowita wszystkie adresy
93 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Leszka 42 Poznań stały Nie ul. Arkońska wszystkie adresy, ul. Bałtycka nieparzyste 79 - 79B, parzyste 96, ul. Borowikowa wszystkie adresy, ul. Browarna nieparzyste 3, parzyste 4 - 42, ul. Chociebora wszystkie adresy, ul. Cieszymira wszystkie adresy, ul. Cyraneczki wszystkie adresy, ul. Darniowa wszystkie adresy, ul. Dobrowita wszystkie adresy, ul. Drwali wszystkie adresy, ul. Dzicza wszystkie adresy, ul. Główieniec wszystkie adresy, ul. Gorzysława wszystkie adresy, ul. Górska wszystkie adresy, ul. Grodnicka wszystkie adresy, ul. Jaromińska wszystkie adresy, ul. Jaromira wszystkie adresy, ul. Kamieńska wszystkie adresy, ul. Kormorana wszystkie adresy, ul. Krośniewicka wszystkie adresy, ul. Krzyżówki wszystkie adresy, ul. Leszka nieparzyste 13 - 25a, 31a - 53, parzyste 2 - 56b, ul. Leśna wszystkie adresy, ul. Leśników wszystkie adresy, ul. Letnia wszystkie adresy, ul. Ludosławy wszystkie adresy, ul. Łyski wszystkie adresy, ul. Mewy wszystkie adresy, ul. Miłowita wszystkie adresy, ul. Mścibora nieparzyste 1 - 63, parzyste 2 - 26a, ul. Perkoza wszystkie adresy, ul. Podbórska wszystkie adresy, ul. Podleśna wszystkie adresy, ul. Poziomkowa wszystkie adresy, ul. Radziwoja wszystkie adresy, ul. Ranowska wszystkie adresy, ul. Rugijska wszystkie adresy, ul. Rybitwy wszystkie adresy, ul. Sarnia wszystkie adresy, ul. Sędziwoja nieparzyste 3 - 39a, parzyste 4a - 28, ul. Sławomira wszystkie adresy, ul. Smołdzinowska wszystkie adresy, ul. Sobiesława wszystkie adresy, ul. Sobolowa wszystkie adresy, ul. Sośnicka wszystkie adresy, ul. Starachowicka wszystkie adresy, ul. Starkowska wszystkie adresy, ul. Strzałkowska wszystkie adresy, ul. Swantibora nieparzyste 1 - 61, parzyste 14 - 44, ul. Światopełka wszystkie adresy, ul. Świętowidzka wszystkie adresy, ul. Unisława nieparzyste 1 - 23, ul. Uznamska wszystkie adresy, ul. Warpińska wszystkie adresy, ul. Warszawska nieparzyste 349 - 373, ul. Witosława wszystkie adresy, ul. Za Cybiną wszystkie adresy, ul. Zbyłowita wszystkie adresy, ul. Zbyszka wszystkie adresy, ul. Zdunowska wszystkie adresy, ul. Zieleńska wszystkie adresy, ul. Zieliniec wszystkie adresy, ul. Zimorodka wszystkie adresy
94 Szkoła Podstawowa nr 55 im. Jurija Gagarina, ul. Szpaków 1 Poznań stały Nie ul. abpa Walentego Dymka parzyste 300 - 304, ul. Borówki wszystkie adresy, ul. Borsucza wszystkie adresy, ul. Browarna nieparzyste 39 - 45, ul. Darzyborska wszystkie adresy, ul. Darzyńska nieparzyste 27, parzyste 16/18 - 26, ul. Dzieci Wrzesińskich wszystkie adresy, ul. Folwarczna nieparzyste 25a - 27c, 29a - 39, parzyste 26A - 38E, ul. Gronostajowa wszystkie adresy, ul. Kobylepole wszystkie adresy, ul. Lisia wszystkie adresy, ul. Piwna wszystkie adresy, ul. Reknicka wszystkie adresy, ul. Rysia wszystkie adresy, ul. Sępia wszystkie adresy, ul. Stalowa wszystkie adresy, ul. Szpaków wszystkie adresy, ul. Szwajcarska nieparzyste 11 - 15, ul. Wczasowa wszystkie adresy, ul. Wiewiórcza wszystkie adresy, ul. Wilcza wszystkie adresy, ul. Włodzimierza Majakowskiego wszystkie adresy, ul. Zajęcza wszystkie adresy, ul. Żbikowa wszystkie adresy
95 Szkoła Podstawowa nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi, os. Rusa 56 Poznań stały Tak ul. abpa Walentego Dymka parzyste 212 - 214B, os. Rusa nieparzyste 101 - 137, parzyste 102 - 138, ul. Szwajcarska nieparzyste 1 - 7b, ul. Żelazna parzyste 2
96 Szkoła Podstawowa nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi, os. Rusa 56 Poznań stały Tak ul. Barana wszystkie adresy, ul. Byka wszystkie adresy, ul. Koziorożca wszystkie adresy, ul. Lwa nieparzyste 25 - 27A, ul. Panny wszystkie adresy, ul. Piaśnicka wszystkie adresy, ul. Raka wszystkie adresy, os. Rusa nieparzyste 15 - 99, parzyste 16 - 100, ul. Ryb wszystkie adresy, ul. Skorpiona wszystkie adresy, ul. Strzelca wszystkie adresy, ul. Wodnika wszystkie adresy, ul. Zodiakowa wszystkie adresy
97 Szkoła Podstawowa nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi, os. Rusa 56 Poznań stały Tak ul. Bliźniąt parzyste 12 - 14d, ul. Chartowo nieparzyste 21 - 31, ul. Kurlandzka nieparzyste 65, os. Rusa nieparzyste 1 - 13, parzyste 2 - 12
98 Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego, os. Tysiąclecia 43 Poznań stały Tak ul. abpa Antoniego Baraniaka nieparzyste 91, parzyste 158 ul. abpa Walentego Dymka nieparzyste 199, parzyste 186 - 200, ul. Bliźniąt nieparzyste 1 - 17, ul. Chartowo nieparzyste 5, ul. Lwa nieparzyste 1 - 19, parzyste 2 - 30, os. Tysiąclecia nieparzyste 45 - 71, parzyste 46 - 72, ul. Wagi wszystkie adresy, ul. Wiankowa nieparzyste 3, parzyste 2
99 Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego, os. Tysiąclecia 43 Poznań stały Tak ul. Inflancka nieparzyste 25 - 45, al. ks. Mieczysława Radziejewskiego wszystkie adresy, os. Tysiąclecia nieparzyste 3 - 43, 73, parzyste 4 - 42
100 Szkoła Podstawowa nr 51 im. Bronisława Szwarca, os. Lecha 37 Poznań stały Tak os. Lecha nieparzyste 3 - 39, 57 - 65, parzyste 2 - 42, 58 - 66
101 Szkoła Podstawowa nr 51 im. Bronisława Szwarca, os. Lecha 37 Poznań stały Tak os. Lecha nieparzyste 43 - 55, 67 - 129, parzyste 44 - 56, 68 - 104, 106 - 128
102 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. ks. prof. Józefa Tischnera, os. Czecha 59 Poznań stały Nie os. Czecha nieparzyste 5 - 25, 49 - 89, parzyste 6 - 24, 50 - 88, ul. Wiatraczna wszystkie adresy
103 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. ks. prof. Józefa Tischnera, os. Czecha 59 Poznań stały Nie ul. Bolesława Krzywoustego nieparzyste 67 - 71, os. Czecha nieparzyste 27 - 47, 91 - 139, parzyste 26 - 48, 90 - 96, 98 - 140, ul. Franowo wszystkie adresy, ul. Klenowska wszystkie adresy, ul. Kłońska wszystkie adresy, ul. Łosiowa wszystkie adresy, ul. Łuczkowska wszystkie adresy, ul. Szwajcarska parzyste 14, ul. Szwedzka wszystkie adresy, ul. Ternicka wszystkie adresy
104 Szkoła Podstawowa nr 61 im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Szczepankowo 72a Poznań stały Tak ul. Agrestowa wszystkie adresy, ul. Bobrownicka nieparzyste 15 - 47A, ul. Bodawska nieparzyste 3 - 11, parzyste 4 - 6A, ul. Brokułowa wszystkie adresy, ul. Brzoskwiniowa wszystkie adresy, ul. Chotomińska parzyste 2 - 4, ul. Darzyńska parzyste 28 - 52, ul. Dyniowa wszystkie adresy, ul. Iłowska nieparzyste 1 - 27A, ul. Jagodowa wszystkie adresy, ul. Jeżynowa wszystkie adresy, ul. Ługańska nieparzyste 1 - 25, parzyste 6 - 24, ul. Michałowo nieparzyste 1 - 147, parzyste 2 - 68, ul. Morwowa wszystkie adresy, ul. Ostrowska parzyste 322, ul. Owocowa wszystkie adresy, ul. Porzeczkowa nieparzyste 1 - 49a, parzyste 2 - 18, ul. Przedpole wszystkie adresy, ul. Roślinna wszystkie adresy, ul. Salicka wszystkie adresy, ul. Sierpowa wszystkie adresy, ul. Skibowa nieparzyste 15 - 57a, parzyste 18 - 60, ul. Sowice nieparzyste 5 - 39, parzyste 40, ul. Stewnicka wszystkie adresy, ul. Szczepankowo nieparzyste 11 - 115, parzyste 4 - 46, ul. Truskawkowa wszystkie adresy, ul. Widawska wszystkie adresy, ul. Żyzna wszystkie adresy
105 Szkoła Podstawowa nr 61 im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Szczepankowo 72a Poznań stały Tak ul. Aroniowa wszystkie adresy, ul. Bobrownicka nieparzyste 1a - 13c, parzyste 2 - 44J, ul. Bocheńska wszystkie adresy, ul. Borecka wszystkie adresy, ul. Chrzanowska nieparzyste 1 - 29a, ul. Dereniowa wszystkie adresy, ul. Dobrepole wszystkie adresy, ul. Dzikiej Róży wszystkie adresy, ul. Glebowa nieparzyste 31 - 61, parzyste 24 - 78, ul. Gminna wszystkie adresy, ul. Gospodarska wszystkie adresy, ul. Gościnna wszystkie adresy, ul. Michałowo parzyste 156, ul. Mirabelkowa wszystkie adresy, ul. Na Dołku wszystkie adresy, ul. Nad Łężynką wszystkie adresy, ul. Nektarynkowa wszystkie adresy, ul. Oliwkowa parzyste 2 - 12, ul. Ostrowska nieparzyste 515 - 569, parzyste 532 - 582, ul. Plonowa parzyste 2a - 12, ul. Podjaryszki wszystkie adresy, ul. Popularna wszystkie adresy, ul. Porzeczkowa parzyste 20 - 38, ul. Powozowa wszystkie adresy, ul. Przemyska wszystkie adresy, ul. Przyjemna wszystkie adresy, ul. Rudnicka wszystkie adresy, ul. Serdeczna wszystkie adresy, ul. Sianokosy wszystkie adresy, ul. Siewierska wszystkie adresy, ul. Skowronkowa wszystkie adresy, ul. Snopowa wszystkie adresy, ul. Sokalska wszystkie adresy, ul. Sowice parzyste 2 - 38, ul. Spławie nieparzyste 33 - 93, parzyste 80 - 92, ul. Szczepankowo nieparzyste 117 - 143, 147 - 209a, parzyste 108 - 168, ul. Świątniczki wszystkie adresy, ul. Tarnowska nieparzyste 1 - 7, parzyste 2b - 20, ul. Winogronowa wszystkie adresy, ul. Wygon wszystkie adresy, ul. Zawiertowska wszystkie adresy, ul. Żeńców wszystkie adresy
106 Szkoła Podstawowa nr 61 im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Szczepankowo 72a Poznań stały Tak ul. Bodawska nieparzyste 17 - 23, ul. Bolesława Krzywoustego nieparzyste 121 - 135, ul. Bruzdowa wszystkie adresy, ul. Chotomińska nieparzyste 3 - 57, parzyste 6a - 38a, 40 - 48, ul. Chrzanowska parzyste 2 - 42, ul. Gardowska wszystkie adresy, ul. Glebowa nieparzyste 1 - 29a, parzyste 2 - 22, ul. Iłowska parzyste 2 - 28, ul. Łopawska wszystkie adresy, ul. Ługańska parzyste 2 - 2A, ul. Nad Pokrzywką wszystkie adresy, ul. Nad Spławką wszystkie adresy, ul. Oliwkowa nieparzyste 1 - 9, ul. Ostrowska nieparzyste 331 - 503, parzyste 328 - 364, 366/372 - 506, ul. Pastewna wszystkie adresy, ul. Plonowa nieparzyste 1 - 19, ul. Poznańskie Sady wszystkie adresy, ul. Rodawska wszystkie adresy, ul. Siedliskowa wszystkie adresy, ul. Skibowa nieparzyste 1 - 13a, parzyste 2 - 16A, ul. Spławie nieparzyste 5 - 31, parzyste 10 - 76a, ul. Szczepankowo parzyste 48 - 106, ul. Uprawna wszystkie adresy, ul. Urodzajna wszystkie adresy, ul. Ustrzycka wszystkie adresy, ul. Wieprawska wszystkie adresy, ul. Ziemska wszystkie adresy
107 Centrum Sportowe, ul. Katowicka 95 Poznań stały Nie ul. abpa Antoniego Baraniaka nieparzyste 73 - 77, parzyste 88 - 116, ul. Inflancka parzyste 4 - 14a, ul. Katowicka nieparzyste 9a - 95, ul. Lwowska wszystkie adresy, ul. Milczańska parzyste 24, ul. Prużańska wszystkie adresy, ul. Słonimska wszystkie adresy, ul. Święciańska wszystkie adresy, ul. Wołkowyska wszystkie adresy
108 Politechnika Poznańska, ul. Jana Pawła II 28 Poznań stały Tak ul. abpa Antoniego Baraniaka parzyste 4 - 6, ul. Berdychowo nieparzyste 1, ul. Bolesława Krzywoustego nieparzyste 3 - 19, ul. Czesława Niemena wszystkie adresy, ul. Inflancka parzyste 20, ul. Jana Pawła II nieparzyste 7 - 27, parzyste 24 - 28, ul. Kaliska wszystkie adresy, ul. Katowicka parzyste 2, ul. Kórnicka wszystkie adresy, ul. Łacina wszystkie adresy, ul. Maltańska wszystkie adresy, ul. Milczańska nieparzyste 1 - 47, parzyste 2 - 22, 46, ul. Na Miasteczku wszystkie adresy, ul. Piotrowo wszystkie adresy, ul. Pleszewska wszystkie adresy, ul. Polanka wszystkie adresy, ul. Przystań wszystkie adresy, ul. Serafitek wszystkie adresy, ul. Sowia wszystkie adresy, ul. św. Rocha wszystkie adresy, ul. Zabrzańska wszystkie adresy
109 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Krzywoustego, os. Piastowskie 27 Poznań stały Tak ul. Bolesława Krzywoustego parzyste 16, os. Piastowskie nieparzyste 3 - 35, parzyste 2 - 36, ul. Wioślarska parzyste 72 - 74
110 Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Szarych Szeregów, os. Jagiellońskie 128 Poznań stały Tak os. Jagiellońskie nieparzyste 1 - 19, 31 - 61, 107 - 119, 121A - 121C, parzyste 2 - 20, 32 - 60, 106 - 118, 130 - 130d, ul. Józefa Piłsudskiego parzyste 2 - 20
111 Szkoła Podstawowa nr 19 im. Stanisława Staszica, os. Oświecenia 1 Poznań stały Nie os. Jagiellońskie nieparzyste 21 - 25, parzyste 22 - 26, os. Oświecenia nieparzyste 1 - 57, parzyste 2 - 56
112 Szkoła Podstawowa nr 19 im. Stanisława Staszica, os. Oświecenia 1 Poznań stały Nie os. Oświecenia nieparzyste 59 - 111, parzyste 60 - 112
113 Klub „Złota Jesień”, os. Powstań Narodowych 31 Poznań stały Tak os. Jagiellońskie parzyste 128, os. Powstań Narodowych wszystkie adresy
114 Szkoła Podstawowa nr 20 im. Stefana Batorego, os. Rzeczypospolitej 44 Poznań stały Nie os. Jagiellońskie nieparzyste 63 - 105, 121, 121D - 129, parzyste 62 - 104, 120 - 126, ul. Ludwika Zamenhofa nieparzyste 63, os. Rzeczypospolitej nieparzyste 1 - 13, 29 - 43, parzyste 4 - 12, 28 - 40, 44, ul. Wyzwolenia wszystkie adresy
115 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 14 im. Władysława Łokietka, os. Piastowskie 65 Poznań stały Nie ul. Obrzyca wszystkie adresy, os. Piastowskie nieparzyste 43 - 73, parzyste 40 - 72, ul. Wioślarska nieparzyste 71 - 75
116 XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego, os. Piastowskie 106 Poznań stały Tak ul. Ludwika Zamenhofa parzyste 128A - 142a, os. Piastowskie nieparzyste 75 - 119, parzyste 74A - 120, ul. Rataje wszystkie adresy
117 Szkoła Podstawowa nr 20 im. Stefana Batorego, os. Rzeczypospolitej 44 Poznań stały Nie ul. Chyżańska wszystkie adresy, ul. Józefa Piłsudskiego parzyste 96 - 104, ul. Morzyczańska parzyste 4 - 14, os. Rzeczypospolitej nieparzyste 17 - 27, 45 - 111, parzyste 14 - 26, 42, 46 - 110
118 Zespół Szkół Salezjańskich, os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 Poznań stały Nie os. Bohaterów II Wojny Światowej wszystkie adresy, ul. Ludwika Zamenhofa nieparzyste 133
119 Szkoła Podstawowa nr 18 im. Zofii Nałkowskiej, os. Armii Krajowej 100 Poznań stały Nie os. Armii Krajowej nieparzyste 1 - 75, 89 - 93, 105 - 107, parzyste 2 - 76, 90 - 94B, ul. Pawia wszystkie adresy
120 Szkoła Podstawowa nr 18 im. Zofii Nałkowskiej, os. Armii Krajowej 100 Poznań stały Nie os. Armii Krajowej nieparzyste 77 - 87, 95 - 101, 109 - 149, parzyste 78 - 88, 98 - 112, 114 - 150
121 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, os. Stare Żegrze 1 Poznań stały Tak ul. Józefa Piłsudskiego parzyste 106 - 116, ul. Morzyczańska nieparzyste 3 - 3B, os. Polan wszystkie adresy, os. Stare Żegrze nieparzyste 49 - 61, 69 - 75, parzyste 50 - 62, 68 - 74
122 Szkoła Podstawowa nr 64 im. Marii Konopnickiej, os. Orła Białego 120 Poznań stały Nie ul. Bobrzańska nieparzyste 1 - 3 - 13, parzyste 2A - 6A, ul. Bolesława Krzywoustego parzyste 48, ul. Inflancka nieparzyste 63, ul. Milczańska nieparzyste 69, parzyste 48 - 56D, os. Stare Żegrze nieparzyste 85 - 93, 97 - 101, 111a - 173, parzyste 84 - 100, 110 - 174
123 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, os. Stare Żegrze 1 Poznań stały Tak os. Stare Żegrze nieparzyste 1 - 47, 63 - 67, 77 - 81, 95a - 95i, 103 - 105, 187 - 189, parzyste 2 - 48, 64 - 66, 76 - 78, 102 - 104a, 188
124 Szkoła Podstawowa nr 64 im. Marii Konopnickiej, os. Orła Białego 120 Poznań stały Nie os. Orła Białego nieparzyste 1/2, 77, 103 - 121, parzyste 72, 76, 102 - 120, os. Stare Żegrze nieparzyste 107 - 109, 177 - 185, parzyste 106 - 108, 176 - 184
125 Szkoła Podstawowa nr 64 im. Marii Konopnickiej, os. Orła Białego 120 Poznań stały Nie ul. Kurlandzka parzyste 2 - 10, ul. Obodrzycka nieparzyste 63, parzyste 68, 76, os. Orła Białego nieparzyste 3 - 41, parzyste 4 - 42, 72a
126 Szkoła Podstawowa nr 64 im. Marii Konopnickiej, os. Orła Białego 120 Poznań stały Nie os. Orła Białego nieparzyste 43 - 71, parzyste 44A - 68, 70
127 Szkoła Podstawowa nr 64 im. Marii Konopnickiej, os. Orła Białego 120 Poznań stały Nie ul. Bobrzańska nieparzyste 19 - 21, parzyste 20 - 30, ul. Bolesława Krzywoustego parzyste 68 - 72, ul. Dziadoszańska wszystkie adresy, ul. Lubuszańska wszystkie adresy, ul. Obodrzycka nieparzyste 61 - 61F, os. Orła Białego nieparzyste 75, 79 - 101, parzyste 44, 74, 78 - 100, ul. Pyrzyczańska wszystkie adresy, ul. Ślężańska wszystkie adresy
128 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Charles de Gaulle`a, ul. Tarnowska 27 Poznań stały Tak ul. Bolesława Krzywoustego parzyste 110 - 116, ul. Bychawska wszystkie adresy, ul. Dębicka wszystkie adresy, ul. Garaszewo wszystkie adresy, ul. Gorlicka wszystkie adresy, ul. Janowska wszystkie adresy, ul. Jarosławska wszystkie adresy, ul. Jedlicka wszystkie adresy, ul. Krotoszyńska wszystkie adresy, ul. Krzesiny wszystkie adresy, ul. Leżajska wszystkie adresy, ul. Lubelska wszystkie adresy, ul. Mielecka wszystkie adresy, ul. Nad Krzesinką wszystkie adresy, ul. Niżańska wszystkie adresy, ul. Nowotarska wszystkie adresy, ul. Okólna wszystkie adresy, ul. Ostrowska parzyste 300, ul. Pabianicka wszystkie adresy, ul. Pokrzywno wszystkie adresy, ul. Poprzeczna wszystkie adresy, ul. Pruszkowska wszystkie adresy, ul. Przeskok wszystkie adresy, ul. Przeworska wszystkie adresy, ul. Pustkowska wszystkie adresy, ul. Rakietowa wszystkie adresy, ul. Ropczycka wszystkie adresy, ul. Rudzka wszystkie adresy, ul. Rymanowska wszystkie adresy, ul. Sanocka wszystkie adresy, ul. Silniki nieparzyste 3, ul. Skrzydlata wszystkie adresy, ul. Strzyżowska wszystkie adresy, ul. Śmigi nieparzyste 3 - 45, parzyste 2 - 2a, 4a - 10, ul. Tarnowska nieparzyste 13 - 33, parzyste 22 - 38, ul. Torowa wszystkie adresy, ul. Wybieg wszystkie adresy, ul. Żurawicka wszystkie adresy
129 Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5, ul. Głuszyna 187 Poznań stały Tak ul. Aleksandra Gabszewicza wszystkie adresy, ul. Głuszyna nieparzyste 255 - 259, 261 - 271, 279, parzyste 208 - 232B, ul. Kopylnik wszystkie adresy, ul. Silniki nieparzyste 1, ul. Sypniewo wszystkie adresy
130 Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5, ul. Głuszyna 187 Poznań stały Tak ul. Babicka wszystkie adresy, ul. Daszewicka wszystkie adresy, ul. Głuszyna nieparzyste 123 - 129a, 131 - 221, 223 - 253, 273, parzyste 130 - 196c, 198a - 206a
131 Szkoła Podstawowa nr 63 im. Ksawerego Zakrzewskiego, ul. Starołęcka 142 Poznań stały Nie ul. Andrychowska wszystkie adresy, ul. Białobrzeska wszystkie adresy, ul. Bronisława Malinowskiego wszystkie adresy, ul. Czernichowska wszystkie adresy, ul. Ćmielowska wszystkie adresy, ul. Działoszycka wszystkie adresy, ul. Głuszyna nieparzyste 1 - 63, parzyste 4 - 58, ul. Henryka Arctowskiego wszystkie adresy, ul. Ignacego Domeyki wszystkie adresy, ul. Jana Czekanowskiego wszystkie adresy, ul. Klimontowska wszystkie adresy, ul. Lachowicka wszystkie adresy, ul. Leska wszystkie adresy, ul. Lipnicka wszystkie adresy, ul. Lubartowska wszystkie adresy, ul. Łysogórska wszystkie adresy, ul. Mysłowicka wszystkie adresy, ul. Ożarowska nieparzyste 39 - 43, parzyste 38 - 134, 142, ul. Pawła Strzeleckiego wszystkie adresy, ul. Połaniecka wszystkie adresy, ul. Rozwadowska wszystkie adresy, ul. Rydzowa wszystkie adresy, ul. Skawińska wszystkie adresy, ul. Solecka wszystkie adresy, ul. Starołęcka nieparzyste 165 - 233, 235 - 321, parzyste 160 - 312b, ul. Starosądecka wszystkie adresy, ul. Staszowska wszystkie adresy, ul. Stefana Szolca-Rogozińskiego wszystkie adresy, ul. Śmigi nieparzyste 1, ul. Tarnobrzeska wszystkie adresy, ul. Tomaszowska wszystkie adresy, ul. Tony Halika wszystkie adresy, ul. Treblińska wszystkie adresy, ul. Tyczyńska wszystkie adresy, ul. Wacława Rzewuskiego wszystkie adresy, ul. Wadowicka wszystkie adresy, ul. Zemborzycka wszystkie adresy
132 Szkoła Podstawowa nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego, ul. Baranowska 1 Poznań stały Nie ul. Baranowska wszystkie adresy, ul. Chęcińska wszystkie adresy, ul. Dęblińska wszystkie adresy, ul. Dziedzicka nieparzyste 39 - 45, parzyste 38 - 40, ul. Hrubieszowska wszystkie adresy, ul. Iłżańska wszystkie adresy, ul. Jędrzejowska wszystkie adresy, ul. Kielecka wszystkie adresy, ul. Koprzywnicka wszystkie adresy, ul. Korczyńska wszystkie adresy, ul. Kozienicka wszystkie adresy, ul. Miechowska wszystkie adresy, ul. Minikowo nieparzyste 11 - 55a, parzyste 10 - 46, ul. Nowosądecka wszystkie adresy, ul. Olkuska wszystkie adresy, ul. Opatowska wszystkie adresy, ul. Opoczyńska parzyste 2 - 8, ul. Oświęcimska wszystkie adresy, ul. Ożarowska parzyste 2 - 26, ul. Pińczowska wszystkie adresy, ul. Piotrowska wszystkie adresy, ul. Przedborska wszystkie adresy, ul. Puławska wszystkie adresy, ul. Radomska wszystkie adresy, ul. Sandomierska wszystkie adresy, ul. Szydłowiecka wszystkie adresy, ul. Warecka wszystkie adresy, ul. Wiślicka wszystkie adresy, ul. Władysława Kotwicza nieparzyste 1 - 25, ul. Wolbromska wszystkie adresy, ul. Zamojska wszystkie adresy, ul. Żeglarska nieparzyste 45 - 69, parzyste 44 - 78, ul. Żorska nieparzyste 45a - 67, parzyste 40 - 50a
133 Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe, ul. Starołęcka 36/38 Poznań stały Nie ul. Bystra nieparzyste 1 - 47b, parzyste 44 - 46, ul. Czysta wszystkie adresy, ul. Falista wszystkie adresy, ul. Forteczna nieparzyste 43 - 53, ul. Gładka wszystkie adresy, ul. Gołężycka nieparzyste 23 - 95, parzyste 26 - 26c, ul. Obodrzycka nieparzyste 67 - 75, parzyste 74, 78 - 80, ul. Ochota wszystkie adresy, ul. Okopowa nieparzyste 15, parzyste 14, ul. Pochyła wszystkie adresy, ul. Podmiejska nieparzyste 1 - 19, ul. Romana Maya nieparzyste 1 - 79, 155 - 159, parzyste 18 - 74, ul. Równa wszystkie adresy, ul. Sarbinowska wszystkie adresy, ul. Starołęcka nieparzyste 1 - 33, parzyste 2/4 - 56, ul. Śliska wszystkie adresy, ul. Unii Lubelskiej wszystkie adresy, ul. Wagrowska wszystkie adresy, ul. Warowna parzyste 12 - 16
134 Przedszkole nr 15 „Calineczka”, ul. św. Antoniego 42 Poznań stały Tak ul. Bystra parzyste 8 - 42, ul. Dziedzicka nieparzyste 1 - 37b, parzyste 2 - 36, ul. Faszynowa wszystkie adresy, ul. Forteczna nieparzyste 1 - 41, parzyste 2 - 48, ul. Gołężycka parzyste 132, ul. Korbielowska wszystkie adresy, ul. Książęca wszystkie adresy, ul. Makoszowska wszystkie adresy, ul. Marklowicka wszystkie adresy, ul. Masztowa wszystkie adresy, ul. Minikowo nieparzyste 7, parzyste 2 - 8B, ul. Nad Starynką wszystkie adresy, ul. Nagłowicka wszystkie adresy, ul. Okopowa nieparzyste 1 - 5, parzyste 2 - 12, ul. Opoczyńska nieparzyste 1 - 15, ul. Orląt wszystkie adresy, ul. Podmiejska parzyste 2 - 20, ul. Romana Maya nieparzyste 85 - 139, parzyste 80 - 156, ul. Skoczowska wszystkie adresy, ul. Starołęcka nieparzyste 35 - 149, parzyste 58 - 100, 100c - 142, ul. Sułkowicka wszystkie adresy, ul. Szopienicka wszystkie adresy, ul. św. Antoniego wszystkie adresy, ul. Warowna parzyste 4, ul. Władysława Kotwicza parzyste 2 - 30, ul. Żeglarska nieparzyste 1 - 39a, parzyste 4 - 42b, ul. Żorska nieparzyste 1 - 41, parzyste 2 - 38a, ul. Żywiecka wszystkie adresy
135 Technikum nr 19 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. 28 Czerwca 1956 r. 352/360 Poznań stały Nie ul. 28 Czerwca 1956 r. nieparzyste 419 - 441a, ul. Bukowa parzyste 14, os. Dębina wszystkie adresy, ul. Dolna Wilda nieparzyste 103, ul. Łozowa nieparzyste 101
136 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Łozowa 77 Poznań stały Tak ul. Azaliowa nieparzyste 3 - 7, ul. Błogosławionej Poznańskiej Piątki wszystkie adresy, ul. Kasztanowa wszystkie adresy, ul. Limbowa nieparzyste 13 - 21, ul. Łozowa nieparzyste 77 - 99, parzyste 80 - 104, ul. Orzechowa wszystkie adresy, ul. Osinowa parzyste 2 - 10c, 12d, 14a, ul. Platanowa wszystkie adresy
137 Gimnazjum nr 43 im. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, ul. Łozowa 53 Poznań stały Nie ul. Bławatkowa wszystkie adresy, ul. Chabrowa wszystkie adresy, ul. Chmielna wszystkie adresy, ul. Czechosłowacka nieparzyste 1 - 27, parzyste 2 - 18, 24 - 32, ul. Dębowa wszystkie adresy, ul. Konwaliowa wszystkie adresy, ul. Ku Dębinie wszystkie adresy, ul. Łozowa nieparzyste 21 - 53, ul. Makowa wszystkie adresy, ul. Malinowa wszystkie adresy, ul. Modrakowa parzyste 8 - 10, ul. Osinowa nieparzyste 9 - 13b, parzyste 12 - 12c, 14, ul. Rozmarynowa wszystkie adresy, ul. św. Szczepana nieparzyste 11 - 57, parzyste 20 - 56, ul. Wiklinowa wszystkie adresy
138 Szkoła Podstawowa nr 84 im. Tadeusza Kościuszki, ul. św. Szczepana 3 Poznań stały Tak ul. 28 Czerwca 1956 r. nieparzyste 291 - 333, parzyste 290 - 320, ul. Czechosłowacka nieparzyste 31 - 43, parzyste 40 - 52, ul. Jaworowa nieparzyste 15 - 31, parzyste 30 - 50, ul. Klonowa wszystkie adresy, ul. Konarowa wszystkie adresy, ul. Łozowa parzyste 20 - 52, ul. Opolska nieparzyste 1, ul. św. Szczepana nieparzyste 1 - 9, parzyste 2 - 16
139 Technikum nr 19 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. 28 Czerwca 1956 r. 352/360 Poznań stały Nie ul. 28 Czerwca 1956 r. nieparzyste 341 - 349, parzyste 328 - 420, ul. Azaliowa nieparzyste 1, parzyste 2 - 10, ul. Bukowa nieparzyste 1 - 9, parzyste 2 - 12b, ul. Cedrowa wszystkie adresy, ul. Czechosłowacka nieparzyste 29, 51, ul. Jaworowa nieparzyste 43 - 51, parzyste 52 - 82, ul. Kalinowa wszystkie adresy, ul. Laskowa wszystkie adresy, ul. Limbowa nieparzyste 1 - 11, parzyste 2, ul. Łozowa parzyste 58 - 78, ul. Racjonalizatorów wszystkie adresy, ul. Samotna nieparzyste 1, 3, parzyste 2 - 6, ul. Żurawinowa wszystkie adresy
140 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Jesionowa 14 Poznań stały Nie ul. Alojzego Nowaka wszystkie adresy, ul. Będzińska wszystkie adresy, ul. Emilii Plater wszystkie adresy, ul. Gliwicka wszystkie adresy, ul. Hugona Kołłątaja parzyste 2 - 42, ul. Jana Ludygi-Laskowskiego wszystkie adresy, ul. Józefa Rymera wszystkie adresy, ul. Kluczborska wszystkie adresy, ul. ks. Kazimierza Waseli wszystkie adresy, ul. Ludwika Krzywickiego wszystkie adresy, ul. Opolska nieparzyste 73 - 151, parzyste 74 - 108/110, ul. Oskara Kolberga wszystkie adresy, ul. Reczeńska wszystkie adresy, ul. Samotna nieparzyste 1a, ul. Stefana Okrzei wszystkie adresy, ul. Stefanii Sempołowskiej wszystkie adresy, ul. Sulechowska wszystkie adresy, ul. Tadeusza Kotarbińskiego wszystkie adresy, ul. Teodora Tyca wszystkie adresy, ul. Walerego Wróblewskiego wszystkie adresy, ul. Wieluńska wszystkie adresy, ul. Więzowska nieparzyste 15, parzyste 2 - 18, ul. Wincentego Styczyńskiego wszystkie adresy, ul. Władysława Zamoyskiego wszystkie adresy, ul. Wojciecha Korfantego wszystkie adresy
141 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Jesionowa 14 Poznań stały Nie ul. Akacjowa wszystkie adresy, ul. Bielska wszystkie adresy, ul. Brzozowa wszystkie adresy, ul. Bytomska wszystkie adresy, ul. Cieszyńska wszystkie adresy, ul. Głogowa wszystkie adresy, ul. Goleszowska wszystkie adresy, ul. Jabłonkowska wszystkie adresy, ul. Jarzębowa wszystkie adresy, ul. Jaśminowa parzyste 2 - 10, ul. Jesionowa wszystkie adresy, ul. Modrzewiowa nieparzyste 37 - 49, parzyste 36 - 46, ul. Opolska nieparzyste 31 - 71, parzyste 36 - 70, ul. Rydzyńska parzyste 14, ul. Sosnowa nieparzyste 1 - 37, ul. Stobrawska wszystkie adresy, ul. Ustrońska wszystkie adresy, ul. Wiązowa wszystkie adresy, ul. Więzowska nieparzyste 1a - 13
142 Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Świerkowa 8 Poznań stały Nie ul. Cisowa wszystkie adresy, ul. Czechosłowacka nieparzyste 53 - 97, parzyste 60 - 98, ul. Czeremchowa wszystkie adresy, ul. Czereśniowa wszystkie adresy, ul. Górecka nieparzyste 115 - 155, ul. Grabowa wszystkie adresy, ul. Gruszkowa wszystkie adresy, ul. Grzybowa wszystkie adresy, ul. Jaśminowa nieparzyste 3 - 17, ul. Jodłowa wszystkie adresy, ul. Modrzewiowa nieparzyste 25 - 29, parzyste 22 - 26, ul. Morelowa wszystkie adresy, ul. Olchowa wszystkie adresy, ul. Opolska nieparzyste 5 - 29, parzyste 14 - 32, ul. Południowa wszystkie adresy, ul. Rydzyńska parzyste 2 - 12, ul. Sosnowa parzyste 2 - 42, ul. Śliwkowa wszystkie adresy, ul. Świerkowa wszystkie adresy, ul. Tarninowa wszystkie adresy
143 Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Świerkowa 8 Poznań stały Nie ul. Błotna wszystkie adresy, ul. Bohaterów Westerplatte wszystkie adresy, ul. Czechosłowacka nieparzyste 99 - 137a, parzyste 102 - 104a, ul. Głazowa nieparzyste 41 - 45a, parzyste 16 - 50, ul. Gołuchowska parzyste 2 - 16, ul. Gostyńska nieparzyste 51 - 127, parzyste 52 - 156, ul. Górecka parzyste 136 - 170, ul. Kamienna wszystkie adresy, ul. Kępińska wszystkie adresy, ul. Kobylińska wszystkie adresy, ul. Korzenna wszystkie adresy, ul. Koźmińska nieparzyste 3 - 13, ul. Leszczyńska nieparzyste 7 - 89, ul. Milicka wszystkie adresy, ul. Na Uboczu wszystkie adresy, ul. Nizinna wszystkie adresy, ul. Podmokła wszystkie adresy, ul. Poniecka wszystkie adresy, ul. Przełęcz nieparzyste 5 - 53, parzyste 36 - 66, ul. Przełom wszystkie adresy, ul. Rawicka nieparzyste 41 - 109, parzyste 44 - 128, ul. Szubińska wszystkie adresy, ul. Śmiełowska wszystkie adresy, ul. Włoszakowicka wszystkie adresy, ul. Żlebowa wszystkie adresy
144 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Jesionowa 14 Poznań stały Nie ul. Adama Grześkiewicza wszystkie adresy, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego nieparzyste 31 - 55a, parzyste 46 - 52, ul. Henryka Sucharskiego nieparzyste 41 - 55, parzyste 20 - 56, ul. Henryka Ułaszyna wszystkie adresy, ul. Hugona Kołłątaja nieparzyste 53 - 75, parzyste 50 - 158, ul. Ignacego Daszyńskiego wszystkie adresy, ul. Jana Pietrusińskiego nieparzyste 1 - 53, ul. Jana Wojkiewicza wszystkie adresy, ul. Jerzego Różyckiego wszystkie adresy, ul. Józefa Burszty wszystkie adresy, ul. Józefa Janiszewskiego wszystkie adresy, ul. Józefa Przybylskiego wszystkie adresy, ul. Karola Buczka nieparzyste 35 - 49, ul. Kazimierza Pużaka wszystkie adresy, ul. Leopolda Okulickiego parzyste 74 - 96, ul. Mariana Rejewskiego parzyste 30 - 58, ul. Marii Bohuszewiczówny wszystkie adresy, ul. Patrice`a Lumumby wszystkie adresy, ul. Pawła Cymsa wszystkie adresy, ul. Stanisława Kunickiego wszystkie adresy, ul. Stanisława Niedbalskiego wszystkie adresy, ul. Stanisława Nowakowskiego wszystkie adresy, ul. Stanisława Worcella wszystkie adresy, ul. Walentego Stefańskiego wszystkie adresy, ul. Zbigniewa Kiedacza wszystkie adresy
145 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Jesionowa 14 Poznań stały Nie ul. Bolesława Czerwińskiego wszystkie adresy, ul. Drawska wszystkie adresy, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego nieparzyste 13, parzyste 2 - 20, ul. Gołuchowska nieparzyste 1 - 65, parzyste 24 - 52, ul. Henryka Sucharskiego nieparzyste 1 - 11, parzyste 2 - 12, ul. Henryka Zygalskiego wszystkie adresy, ul. Ignacego Krasickiego nieparzyste 51 - 93, parzyste 64 - 110, ul. Jana Pietrusińskiego parzyste 4 - 36, ul. Jaraczewska wszystkie adresy, ul. Joachima Lelewela nieparzyste 73 - 121, parzyste 56 - 96, ul. Kotlińska wszystkie adresy, ul. Koźmińska nieparzyste 21 - 31, parzyste 6 - 38, ul. ks. Stanisława Brzóski wszystkie adresy, ul. Leopolda Okulickiego nieparzyste 69 - 115, ul. Leszczyńska nieparzyste 91 - 137a, ul. Mariana Rejewskiego parzyste 6 - 24, ul. Michała Ossowskiego wszystkie adresy, ul. Szamocińska wszystkie adresy, ul. Wielichowska wszystkie adresy, ul. Wojciecha Trąmpczyńskiego nieparzyste 31 - 81, parzyste 32 - 80, ul. Żerkowska wszystkie adresy
146 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Jesionowa 14 Poznań stały Nie ul. Błońska wszystkie adresy, ul. Bohdana Winiarskiego wszystkie adresy, ul. Franciszka Witaszka wszystkie adresy, ul. Hugona Kołłątaja nieparzyste 1 - 51, ul. Ignacego Krasickiego nieparzyste 3 - 47, parzyste 2 - 60, ul. Janusza Korczaka wszystkie adresy, ul. Joachima Lelewela nieparzyste 1 - 67, parzyste 2 - 50, ul. Karola Buczka parzyste 2 - 24, ul. Leopolda Okulickiego nieparzyste 1 - 67, parzyste 2 - 72, ul. Leszczyńska nieparzyste 143 - 189, parzyste 58 - 190, ul. Lubońska wszystkie adresy, ul. Opolska parzyste 114a - 152a, ul. Roberta Kocha wszystkie adresy, ul. Romana Kozaka wszystkie adresy, ul. Tadeusza Vetulaniego wszystkie adresy, ul. Wiktora Gosienieckiego wszystkie adresy, ul. Władysława Orkana wszystkie adresy, ul. Wojciecha Trąmpczyńskiego nieparzyste 1 - 25, parzyste 2 - 28, ul. Xawerego Dunikowskiego wszystkie adresy
147 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 163 Poznań stały Nie ul. Augustyna Szamarzewskiego nieparzyste 85 - 87, ul. Bednarska wszystkie adresy, ul. Botaniczna wszystkie adresy, ul. Grodziska nieparzyste 113 - 133, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego nieparzyste 123 - 169 - 171, parzyste 130a - 140, ul. Józefa Kościelskiego wszystkie adresy, ul. Juliana Niemcewicza wszystkie adresy, ul. Michała Kajki wszystkie adresy, ul. Miła wszystkie adresy, ul. Polska parzyste 112 - 118, ul. Samuela Lindego wszystkie adresy, ul. Stanisława Przybyszewskiego parzyste 8 - 28, ul. Stefana Żeromskiego nieparzyste 3 - 39, ul. Szamotulska parzyste 78 - 100, ul. św. Wawrzyńca parzyste 62 - 96, ul. Wawrzyńca Engeströma wszystkie adresy, ul. Wilkońskich wszystkie adresy, ul. Zofii Nałkowskiej wszystkie adresy
148 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza, ul. Augustyna Szamarzewskiego 78/82 Poznań stały Tak ul. Augustyna Szamarzewskiego nieparzyste 89 - 97, parzyste 62 - 78/82, 84, ul. Bukowska nieparzyste 53a - 69c, ul. Grodziska nieparzyste 47 - 109, ul. Hoża parzyste 2 - 12a, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego parzyste 144 - 146A, pl. Ludwika Waryńskiego wszystkie adresy, ul. Michała Sobeskiego wszystkie adresy, ul. Miodowa nieparzyste 5 - 7a, ul. Nowy Świat nieparzyste 1 - 15, ul. Stanisława Przybyszewskiego parzyste 30a, ul. Szamotulska nieparzyste 49 - 75, 77 - 87, parzyste 50 - 76, ul. Szpitalna nieparzyste 3 - 5, 27/33, parzyste 26 - 34
149 Szkoła Podstawowa nr 70 im. Mikołaja Kopernika, ul. Piękna 37 Poznań stały Tak ul. Augustyna Szamarzewskiego nieparzyste 99 - 103, ul. Bukowska nieparzyste 107 - 129, ul. Cienista wszystkie adresy, ul. Dobra wszystkie adresy, ul. Hoża nieparzyste 1 - 13, parzyste 18 - 22a, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego parzyste 152 - 172, 174/176 - 202, ul. Luba wszystkie adresy, ul. Miodowa nieparzyste 9 - 35, parzyste 2 - 6, 8 - 34, ul. Nowina wszystkie adresy, ul. Nowy Świat parzyste 2 - 10b, ul. Piękna wszystkie adresy, ul. Polska parzyste 10 - 26, 30 - 108, ul. Radosna wszystkie adresy, ul. Swojska wszystkie adresy, ul. Szafirowa wszystkie adresy, ul. Szczęsna wszystkie adresy, ul. Szpitalna nieparzyste 7 - 19a, parzyste 2 - 18, ul. Wesoła wszystkie adresy, ul. Wiosenna wszystkie adresy, ul. Wonna wszystkie adresy, ul. Zimowa wszystkie adresy, ul. Złota wszystkie adresy
150 Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych im. Rudolfa Modrzejewskiego, ul. Szamotulska 33 Poznań stały Nie ul. Bukowska parzyste 74 - 98, ul. Grodziska nieparzyste 1 - 41, parzyste 2 - 40a, ul. Marcelińska nieparzyste 35, 37 - 51a, ul. Opalenicka wszystkie adresy, ul. Stanisława Przybyszewskiego parzyste 30, 32 - 66, ul. Szamotulska parzyste 2 - 12, 14 - 44a, ul. Wolsztyńska wszystkie adresy, ul. Zbąszyńska wszystkie adresy
151 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Marcelińska 44 Poznań stały Tak ul. Franciszka Lubeckiego wszystkie adresy, ul. Fryderyka Skarbka wszystkie adresy, ul. Grochowska parzyste 36 - 58, ul. Grunwaldzka nieparzyste 53, 55B1 - 75, ul. Jana Ostroroga wszystkie adresy, ul. Marcelińska parzyste 42 - 66e, ul. Pawła Włodkowica wszystkie adresy, ul. Rycerska nieparzyste 3 - 15, parzyste 2 - 8a, ul. Stanisława Przybyszewskiego nieparzyste 49, ul. Zakręt wszystkie adresy
152 Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 im. ks. Piotra Wawrzyniaka, ul. Świt 25 Poznań stały Tak ul. Brzask nieparzyste 3 - 23C, parzyste 10 - 10D, ul. Grochowska parzyste 78 - 106, ul. Marcelińska nieparzyste 53 - 71, ul. Mgielna wszystkie adresy, ul. Międzychodzka wszystkie adresy, ul. Nowotomyska wszystkie adresy, ul. Sierakowska wszystkie adresy, ul. Szamotulska nieparzyste 1 - 33a, ul. Szronowa parzyste 4 - 24, ul. Świt nieparzyste 3, ul. Zorza wszystkie adresy
153 Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 im. ks. Piotra Wawrzyniaka, ul. Świt 25 Poznań stały Tak ul. Bukowska parzyste 100 - 114d, ul. Grochowska parzyste 122a - 124c, ul. Jutrzenka wszystkie adresy, ul. Szamotulska nieparzyste 35 - 45a, ul. Świt nieparzyste 25 - 39, parzyste 2 - 34/36
154 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy, ul. Swoboda 41 Poznań stały Tak ul. Bukowska parzyste 116, 118a - 122c, 124a - 140, ul. Bułgarska parzyste 150a - 154c, ul. Grochowska nieparzyste 127 - 141, ul. Jesienna parzyste 2 - 8, ul. Modra nieparzyste 1 - 9, parzyste 2 - 10, 16a, 18a, 20a, 22a ul. Swoboda nieparzyste 1 - 29, parzyste 2/4 - 20, ul. Świt nieparzyste 47/49 - 51d, parzyste 38 - 48e
155 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy, ul. Swoboda 41 Poznań stały Tak ul. Brzask parzyste 12a - 16c, ul. Grochowska nieparzyste 83/85 - 93c, parzyste 110 - 120c, ul. Jesienna nieparzyste 11 - 35, parzyste 12 - 36, ul. Marcelińska nieparzyste 75 - 79A, ul. Modra nieparzyste 15 - 25, parzyste 16, 18, 20, 22, ul. Poranek wszystkie adresy, ul. Swoboda nieparzyste 31 - 59, ul. Szronowa nieparzyste 7a - 7b
156 Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego, ul. Promyk 4 Poznań stały Tak ul. Bułgarska parzyste 126a - 148, ul. Ognik nieparzyste 13a - 15c, parzyste 18 - 38, ul. Płomienna wszystkie adresy, ul. Promyk wszystkie adresy, ul. Swoboda parzyste 20a - 52
157 Szkoła Podstawowa nr 88 im. Poznańskich Koziołków, ul. Swoboda 53 Poznań stały Tak ul. Bułgarska parzyste 86 - 124, ul. Marcelińska nieparzyste 81a - 91d, ul. Ognik nieparzyste 9a - 11c, parzyste 2 - 16, ul. Swoboda parzyste 54 - 68a
158 Zespół Szkół Gastronomicznych im. Karola Libelta, ul. Podkomorska 49 Poznań stały Tak ul. Bułgarska parzyste 34 - 80d, ul. Cześnikowska nieparzyste 33 - 45, parzyste 20 - 30A, ul. Grochowska nieparzyste 57 - 79, ul. Kanclerska nieparzyste 15 - 31/33, ul. Marcelińska parzyste 70 - 86, ul. Marszałkowska nieparzyste 23 - 29, parzyste 18 - 48, ul. Podkomorska nieparzyste 11 - 49, parzyste 32 - 52a, ul. Rycerska nieparzyste 17 - 43, parzyste 10 - 28, ul. Senatorska nieparzyste 25 - 43, parzyste 20 - 38a, ul. Trybunalska nieparzyste 27 - 57, parzyste 28 - 54a
159 Zespół Szkół Gastronomicznych im. Karola Libelta, ul. Podkomorska 49 Poznań stały Tak ul. Cześnikowska nieparzyste 1a - 19, 21 - 29, parzyste 2 - 18b, ul. Grochowska nieparzyste 49 - 55a, ul. Grunwaldzka nieparzyste 81 - 119, ul. Husarska wszystkie adresy, ul. Kanclerska parzyste 2 - 28, ul. Kasztelańska nieparzyste 3 - 31, parzyste 4 - 8, ul. Marszałkowska nieparzyste 1 - 7, parzyste 2 - 16a, ul. Podstolińska wszystkie adresy
160 Szkoła Podstawowa nr 90 im. hr. Władysława Zamoyskiego, ul. Józefa Chociszewskiego 56 Poznań stały Tak ul. Belwederska wszystkie adresy, ul. Berestecka wszystkie adresy, ul. Grochowska nieparzyste 1 - 23, 25 - 47, parzyste 2 - 28a, ul. Grunwaldzka parzyste 48 - 86, 100 - 108, ul. Heweliusza wszystkie adresy, ul. Józefa Chociszewskiego nieparzyste 49, parzyste 56, ul. Józefa Sowińskiego wszystkie adresy, ul. Kirchholmska wszystkie adresy, ul. Konfederacka wszystkie adresy, ul. Księżycowa wszystkie adresy, ul. Macieja Palacza parzyste 120a - 144, ul. Obozowa wszystkie adresy, ul. Obronna wszystkie adresy, ul. Orężna wszystkie adresy, ul. Płowiecka wszystkie adresy, ul. Pogodna parzyste 4 - 24, ul. Poświata wszystkie adresy, ul. Promienista nieparzyste 3 - 61a, parzyste 4 - 8, 10 - 62, ul. Słoneczna nieparzyste 1 - 27c, parzyste 2 - 36, ul. Taborowa wszystkie adresy, ul. Tęczowa parzyste 2 - 48, ul. Władysława Reymonta parzyste 30
161 Szkoła Podstawowa nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Pogodna 84 Poznań stały Nie ul. Brzeźnicka wszystkie adresy, ul. Działkowa wszystkie adresy, ul. Edmunda Taczanowskiego nieparzyste 17 - 19, ul. Gwiaździsta nieparzyste 1 - 31, parzyste 20 - 26, ul. Kargowska wszystkie adresy, ul. Macieja Palacza nieparzyste 67 - 125a, parzyste 70 - 116a, ul. Piotra Ściegiennego nieparzyste 75 - 99, parzyste 50 - 84, 88 - 94, ul. Podchorążych nieparzyste 1 - 11a, parzyste 2 - 12, ul. Pogodna nieparzyste 47 - 57/59, parzyste 26 - 64, ul. Promienista nieparzyste 65 - 89, parzyste 64 - 100a, ul. Racławicka nieparzyste 49 - 57, parzyste 48 - 50, ul. Rynarzewska wszystkie adresy, ul. Słoneczna nieparzyste 29 - 67, parzyste 40 - 56b, ul. Strzecha wszystkie adresy, ul. Świetlana nieparzyste 17 - 25, ul. Tęczowa nieparzyste 3 - 43, ul. Zamknięta wszystkie adresy, ul. Zdziechowska wszystkie adresy
162 XI Liceum Ogólnokształcące im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich, ul. Piotra Ściegiennego 134 Poznań stały Nie ul. Bułgarska nieparzyste 1 - 17, parzyste 2a - 18, ul. Byczyńska wszystkie adresy, ul. Grunwaldzka nieparzyste 121 - 173, parzyste 112 - 138, ul. Gwiaździsta parzyste 2 - 18, ul. Jugosłowiańska nieparzyste 3 - 25, ul. Kanclerska nieparzyste 3 - 11, ul. Kasztelańska nieparzyste 33 - 69, parzyste 18 - 64, ul. Listopadowa wszystkie adresy, ul. Macieja Palacza nieparzyste 127 - 149, ul. Marszałkowska nieparzyste 13 - 17, ul. Olszynka wszystkie adresy, ul. Piotra Ściegiennego nieparzyste 101 - 139b, parzyste 100 - 134, ul. Podkomorska nieparzyste 1 - 9, parzyste 2 - 30, ul. Ptasia nieparzyste 11, ul. Racławicka nieparzyste 61 - 91, parzyste 52 - 84a, ul. Rumuńska wszystkie adresy, ul. Senatorska nieparzyste 1 - 23, parzyste 2 - 18, ul. Świetlana nieparzyste 1 - 15, parzyste 2 - 38a, ul. Trybunalska nieparzyste 1 - 17/25, parzyste 4 - 26, ul. Wawerska wszystkie adresy, ul. Wolska wszystkie adresy
163 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Erazma z Rotterdamu, ul. Galileusza 14 Poznań stały Tak ul. Babimojska wszystkie adresy, ul. Bolkowicka wszystkie adresy, ul. Galileusza nieparzyste 5a - 7, ul. Grunwaldzka parzyste 142 - 200, ul. Jana Keplera parzyste 4a - 6c, ul. Jawornicka nieparzyste 1, 5a - 5d, ul. Jugosłowiańska parzyste 10 - 38, ul. Smardzewska nieparzyste 1 - 27, parzyste 6 - 22
164 International School of Poznań, ul. Edmunda Taczanowskiego 18 Poznań stały Nie ul. Edmunda Taczanowskiego parzyste 12 - 30, ul. Gwiaździsta nieparzyste 35 - 45, parzyste 30, ul. Jana Keplera nieparzyste 1, ul. Jugosłowiańska nieparzyste 31 - 79, parzyste 44a - 50b, ul. Junacka wszystkie adresy, ul. Kadecka wszystkie adresy, ul. Kłuszyńska nieparzyste 27 - 31, parzyste 26 - 30, ul. Orszańska wszystkie adresy, ul. Piotra Ściegiennego nieparzyste 69 - 71a, ul. Piotra Wysockiego wszystkie adresy, ul. Podchorążych nieparzyste 13 - 43, parzyste 18 - 22, 24 - 52, ul. Promienista parzyste 102 - 152, ul. Trębacka wszystkie adresy
165 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Erazma z Rotterdamu, ul. Galileusza 14 Poznań stały Tak ul. Galileusza parzyste 4a - 6b, ul. Jana Keplera nieparzyste 3a - 5, ul. Jugosłowiańska parzyste 52a - 56, ul. Promienista parzyste 160 - 166b
166 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Erazma z Rotterdamu, ul. Galileusza 14 Poznań stały Tak ul. Galileusza nieparzyste 1a - 3, parzyste 2a - 2j, 8 - 14, ul. Jana Keplera parzyste 8a - 8c, ul. Jawornicka nieparzyste 1a, 7a - 15, parzyste 10a, 50 - 52, ul. Smardzewska parzyste 2
167 Szkoła Podstawowa nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Mikołaja Kopernika, ul. Izaaka Newtona 2 Poznań stały Nie ul. Górnicza nieparzyste 43, parzyste 40 - 44, ul. Izaaka Newtona wszystkie adresy, ul. Jawornicka nieparzyste 15a - 17, ul. Mrągowska parzyste 4, ul. Promienista nieparzyste 131, ul. Rembertowska parzyste 42
168 Szkoła Podstawowa nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Pogodna 84 Poznań stały Nie ul. Kłuszyńska nieparzyste 19, parzyste 18 - 20, ul. Piotra Ściegiennego nieparzyste 45 - 67, ul. Pogodna nieparzyste 67 - 73, parzyste 66 - 90, ul. Promienista nieparzyste 91 - 123, ul. Raszyńska wszystkie adresy, ul. Rembertowska nieparzyste 17 - 17A
169 Szkoła Podstawowa nr 10 im. Arkadego Fiedlera, ul. Piotra Ściegiennego 10 Poznań stały Tak ul. Augustyna Kordeckiego nieparzyste 1, parzyste 2 - 12, ul. Górczyńska nieparzyste 31a - 41a, parzyste 38 - 48, ul. Kazimierza Jarochowskiego nieparzyste 81 - 105, ul. Macieja Palacza nieparzyste 29 - 45, ul. Piotra Skargi wszystkie adresy, ul. Piotra Ściegiennego parzyste 18 - 36, ul. Sielska nieparzyste 43 - 49, parzyste 32A - 46
170 Szkoła Podstawowa nr 10 im. Arkadego Fiedlera, ul. Piotra Ściegiennego 10 Poznań stały Tak ul. Głogowska parzyste 142 - 184a, ul. Górczyńska nieparzyste 7 - 29, parzyste 4 - 24, ul. Kazimierza Jarochowskiego parzyste 88, ul. Kosynierska wszystkie adresy, ul. Kuźnicza wszystkie adresy, ul. Macieja Palacza nieparzyste 3 - 27, ul. Piotra Ściegiennego parzyste 4 - 14, ul. Sielska nieparzyste 5 - 27, parzyste 4 - 28, ul. Zgoda nieparzyste 11 - 15a, parzyste 10 - 14
171 Szkoła Podstawowa nr 10 im. Arkadego Fiedlera, ul. Bosa 9 Poznań stały Tak ul. Antoniego Andrzejewskiego nieparzyste 3 - 5, 7, ul. Bosa wszystkie adresy, ul. Czechosłowacka parzyste 106 - 106a, ul. Daleka nieparzyste 3, 5a - 37, parzyste 8 - 30a, ul. Drużynowa wszystkie adresy, ul. Dwatory nieparzyste 1, 3 - 13, parzyste 4 - 12, ul. Głogowska nieparzyste 145 - 147, 149/151 - 173B, ul. Górecka nieparzyste 9 - 111, parzyste 6 - 108, ul. Górki wszystkie adresy, ul. Jakuba Krauthofera parzyste 2 - 6, 16A - 58, ul. Józefa Wrońskiego wszystkie adresy, ul. Krzywa nieparzyste 13 - 33, ul. Mała wszystkie adresy, ul. Maszynowa wszystkie adresy, ul. Miedziana wszystkie adresy, ul. Myśliwska wszystkie adresy, ul. Obrzeże wszystkie adresy, ul. Przesmyk wszystkie adresy, ul. Romana Dmowskiego nieparzyste 79 - 155, parzyste 120 - 130, ul. Stanisława Knapowskiego wszystkie adresy, ul. Tarczowa wszystkie adresy, ul. Zwrotnicza wszystkie adresy
172 Szkoła Podstawowa nr 10 im. Arkadego Fiedlera, ul. Bosa 9 Poznań stały Tak ul. Antoniego Andrzejewskiego nieparzyste 11/17 - 27, parzyste 4 - 28, ul. Czechosłowacka nieparzyste 139 - 189, parzyste 108 - 176, ul. Czempińska wszystkie adresy, ul. Daleka parzyste 2 - 6, ul. Głazowa nieparzyste 3 - 39, ul. Głogowska nieparzyste 175 - 227c, ul. Graniowa wszystkie adresy, ul. Jaskiniowa wszystkie adresy, ul. Karpicka wszystkie adresy, ul. Kościańska nieparzyste 1 - 35a, parzyste 2 - 42a, ul. Krzywa nieparzyste 1 - 9, parzyste 4 - 14, ul. Krzywińska nieparzyste 7 - 15, parzyste 4 - 16b, ul. Leszczyńska nieparzyste 3 - 5a, parzyste 8 - 40, ul. Metalowa wszystkie adresy, ul. Obrzańska parzyste 4 - 16, ul. Pagórkowa wszystkie adresy, ul. Piargowa wszystkie adresy, ul. Przełęcz parzyste 4 - 28, ul. Rakoniewicka wszystkie adresy, ul. Reglowa wszystkie adresy, ul. Romana Dmowskiego parzyste 134 - 152, ul. Skalna wszystkie adresy, ul. Stęszewska nieparzyste 1 - 33a, parzyste 4 - 26, ul. Sulmierzycka wszystkie adresy, ul. Turniowa wszystkie adresy
173 Szkoła Podstawowa nr 4 im. Armii Poznań, ul. Rawicka 12/14 Poznań stały Tak ul. Będlewska wszystkie adresy, ul. Bojanowska wszystkie adresy, ul. Chomęcicka wszystkie adresy, ul. Głogowska nieparzyste 229 - 281, ul. Głuchowska wszystkie adresy, ul. Gostyńska nieparzyste 1 - 45A, parzyste 4 - 50, ul. Granowska wszystkie adresy, ul. Komornicka wszystkie adresy, ul. Konarzewska wszystkie adresy, ul. Kościańska nieparzyste 39 - 71, parzyste 44 - 70, ul. Krzywińska nieparzyste 19 - 25, parzyste 20 - 26, ul. Leszczyńska parzyste 44 - 56H, ul. Mikołowska wszystkie adresy, ul. Obrzańska nieparzyste 5 - 15, ul. Osiecka wszystkie adresy, ul. Ostatnia wszystkie adresy, ul. Pszczyńska wszystkie adresy, ul. Ptaszkowska wszystkie adresy, ul. Rawicka nieparzyste 1 - 37, parzyste 8 - 42, ul. Rosnowska wszystkie adresy, ul. Stęszewska nieparzyste 37 - 47a, parzyste 30 - 58a, ul. Strykowska wszystkie adresy, ul. Szreniawska wszystkie adresy, ul. Śmigielska wszystkie adresy, ul. Trzebawska wszystkie adresy, ul. Wronczyńska wszystkie adresy, ul. Zamysłowska wszystkie adresy
174 Przedszkole nr 67 im. Marii Konopnickiej, ul. Słowicza 15 Poznań stały Nie ul. Adama Logi wszystkie adresy, ul. Albańska wszystkie adresy, ul. Augustyna Kordeckiego nieparzyste 21 - 61, parzyste 16 - 60a, ul. Boczna wszystkie adresy, ul. Ceglana wszystkie adresy, ul. Częstochowska wszystkie adresy, ul. Głogowska parzyste 214 - 264, ul. Górnicza parzyste 2/1 - 2/227, ul. Józefa Hallera wszystkie adresy, ul. Klinkierowa wszystkie adresy, ul. Kopanina nieparzyste 3 - 51, 53 - 67, parzyste 2 - 68, ul. Ostrobramska wszystkie adresy, ul. Piotra Ściegiennego nieparzyste 13 - 35/39, ul. Skrajna wszystkie adresy, ul. Słowicza wszystkie adresy, ul. Świętogórska wszystkie adresy, ul. Torfowa wszystkie adresy, ul. Węglowa wszystkie adresy, ul. Wykopy parzyste 2, pl. Zbawiciela wszystkie adresy, ul. Zgoda nieparzyste 19 - 27, parzyste 16 - 54, ul. Żwirowa wszystkie adresy
175 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 52 Fundacji Familijny Poznań, ul. Fabianowo 29 Poznań stały Nie ul. Barbary Lerczakówny wszystkie adresy, ul. Cedzyńska wszystkie adresy, ul. Fabianowo wszystkie adresy, ul. Glinianki wszystkie adresy, ul. Głogowska nieparzyste 343 - 431A, parzyste 332 - 342, 342/332 - 448, ul. Gruntowa wszystkie adresy, ul. Haliny Konopackiej wszystkie adresy, ul. Jadwigi Wajsówny wszystkie adresy, ul. Kotowo wszystkie adresy, ul. Kowalewicka wszystkie adresy, ul. Krzeszowicka wszystkie adresy, ul. Mieleszyńska wszystkie adresy, ul. Nowosolska nieparzyste 37, parzyste 38 - 40, ul. Oławska wszystkie adresy, ul. Opłotki wszystkie adresy, ul. Otwarta wszystkie adresy, ul. Pobielska wszystkie adresy, ul. Przy Autostradzie wszystkie adresy, ul. Radyńska wszystkie adresy, ul. Rojna wszystkie adresy, ul. Ruczajowa wszystkie adresy, ul. Rudnicze wszystkie adresy, ul. Sąsiedzka wszystkie adresy, ul. Sielankowa wszystkie adresy, ul. Stara Cegielnia wszystkie adresy, ul. Sycowska wszystkie adresy, ul. Szuwarowa wszystkie adresy, ul. Trzebińska wszystkie adresy, ul. Tyniecka wszystkie adresy, ul. Uradzka wszystkie adresy, ul. Ustronna wszystkie adresy, ul. Wojnowicka wszystkie adresy, ul. Wołczyńska wszystkie adresy, ul. Wołowska nieparzyste 103 - 109, parzyste 48 - 116a, ul. Wykopy nieparzyste 1 - 11A, parzyste 2/4 - 8, ul. Zamiejska wszystkie adresy
176 Dom Kultury „Stokrotka”, ul. Cyniowa 11 Poznań stały Tak ul. Astrowa wszystkie adresy, ul. Begoniowa wszystkie adresy, ul. Cyniowa wszystkie adresy, ul. Floksowa nieparzyste 3 - 15, parzyste 2 - 10, ul. Frezjowa nieparzyste 3 - 83, parzyste 2 - 56A, ul. Gerberowa wszystkie adresy, ul. Gladiolowa wszystkie adresy, ul. Goździkowa wszystkie adresy, ul. Grunwaldzka nieparzyste 355 - 403, ul. Irysowa wszystkie adresy, ul. Kaczeńcowa wszystkie adresy, ul. Kaliowa wszystkie adresy, ul. Krokusowa wszystkie adresy, ul. Lewkoniowa nieparzyste 1 - 15, ul. Łubinowa nieparzyste 3 - 51, parzyste 4 - 16, ul. Maciejkowa wszystkie adresy, ul. Macierzankowa wszystkie adresy, ul. Malwowa nieparzyste 1 - 51, 53 - 99, parzyste 2 - 48, 50b - 64, ul. Piwoniowa wszystkie adresy, ul. Różyczkowa wszystkie adresy, ul. Stokrotkowa wszystkie adresy, ul. Szarotkowa nieparzyste 21 - 43, parzyste 8 - 90
177 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi, ul. Żonkilowa 34 Poznań stały Tak ul. Bratkowa wszystkie adresy, ul. Chryzantemowa wszystkie adresy, ul. Daliowa wszystkie adresy, ul. Floksowa nieparzyste 19 - 61, parzyste 12 - 70, ul. Forsycjowa wszystkie adresy, ul. Frezjowa parzyste 60 - 86A, ul. Hiacyntowa wszystkie adresy, ul. Lawendowa wszystkie adresy, ul. Lewkoniowa nieparzyste 19 - 37, parzyste 2 - 46, ul. Lotosowa wszystkie adresy, ul. Łubinowa parzyste 22 - 42, ul. Magnoliowa wszystkie adresy, ul. Malwowa nieparzyste 101 - 147, parzyste 66 - 128, ul. Margaretkowa wszystkie adresy, ul. Nagietkowa wszystkie adresy, ul. Narcyzowa wszystkie adresy, ul. Nasturcjowa wszystkie adresy, ul. Petuniowa wszystkie adresy, ul. Pierwiosnkowa wszystkie adresy, ul. Przebiśniegowa wszystkie adresy, ul. Przylaszczkowa wszystkie adresy, ul. Sasankowa wszystkie adresy, ul. Storczykowa wszystkie adresy, ul. Szarotkowa nieparzyste 47 - 143z, parzyste 96 - 188, ul. Tulipanowa wszystkie adresy, ul. Zawilcowa wszystkie adresy, ul. Żonkilowa wszystkie adresy
178 Szkoła Podstawowa nr 54 im. Jana Kasprowicza, ul. Małoszyńska 38 Poznań stały Nie ul. Cmentarna wszystkie adresy, ul. Czesława Gerwela wszystkie adresy, ul. Franciszka Adamanisa wszystkie adresy, ul. Grotkowska wszystkie adresy, ul. Grunwaldzka nieparzyste 273/75 - 347, ul. Hajduczka wszystkie adresy, ul. Heleny Kurcewiczówny wszystkie adresy, ul. Ignacego Zielewicza wszystkie adresy, ul. Ireneusza Wierzejewskiego wszystkie adresy, ul. Jana Skrzetuskiego wszystkie adresy, ul. Józefa Edwarda Grobelnego wszystkie adresy, ul. Józwy Butryma wszystkie adresy, ul. Kazimierza Brossa wszystkie adresy, ul. Ketlinga wszystkie adresy, ul. Kiemliczów wszystkie adresy, ul. Kmicica wszystkie adresy, ul. Longinusa Podbipięty wszystkie adresy, ul. Małoszyńska wszystkie adresy, ul. Michała Wołodyjowskiego wszystkie adresy, ul. Oleńki Billewiczówny wszystkie adresy, ul. Onufrego Zagłoby wszystkie adresy, ul. Rocha Kowalskiego wszystkie adresy, ul. Rzepińska wszystkie adresy, ul. Soroki wszystkie adresy, ul. Srebrna nieparzyste 13 - 27, parzyste 16 - 18, ul. Stefana Różyckiego wszystkie adresy, ul. Ścinawska nieparzyste 3 - 51
179 Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu, ul. Junikowska 35 Poznań stały Nie ul. Grunwaldzka parzyste 308 - 408, ul. Junikowska parzyste 48 - 64, ul. Jutrosińska wszystkie adresy, ul. Kamienicka wszystkie adresy, ul. Krobska wszystkie adresy, ul. Krzepicka wszystkie adresy, ul. Legnicka wszystkie adresy, ul. Miśnieńska wszystkie adresy, ul. Namysłowska wszystkie adresy, ul. Nowosolska nieparzyste 1a - 31, parzyste 2a - 30, ul. Oleśnicka wszystkie adresy, ul. Opawska wszystkie adresy, ul. Paczkowska wszystkie adresy, ul. Rybnicka wszystkie adresy, ul. Strzelińska wszystkie adresy, ul. Świdnicka wszystkie adresy, ul. Twardogórska wszystkie adresy, ul. Wieruszowska wszystkie adresy, ul. Wołowska nieparzyste 39 - 55, parzyste 40 - 44, ul. Woźnicka wszystkie adresy, ul. Ząbkowicka wszystkie adresy, ul. Żagańska wszystkie adresy, ul. Żmigrodzka wszystkie adresy
180 Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu, ul. Junikowska 35 Poznań stały Tak ul. Bełchatowska nieparzyste 7 - 27, parzyste 8 - 34a, ul. Gęsia wszystkie adresy, ul. Giżycka wszystkie adresy, ul. Grabowska wszystkie adresy, ul. Grunwaldzka parzyste 248 - 294, ul. Gubińska wszystkie adresy, ul. Jawornicka parzyste 58, ul. Junikowska nieparzyste 1 - 37, 39 - 55b, parzyste 2 - 46, ul. Kacza wszystkie adresy, ul. Kopanina nieparzyste 69 - 111, parzyste 80 - 104, ul. Krapkowicka wszystkie adresy, ul. Krośnieńska nieparzyste 1a, 17 - 27, parzyste 2 - 28, ul. Mikstacka wszystkie adresy, ul. Mrągowska nieparzyste 1 - 11, ul. Odległa wszystkie adresy, ul. Odolanowska wszystkie adresy, ul. Ostrzeszowska wszystkie adresy, ul. Prośnicka wszystkie adresy, ul. Przepiórcza wszystkie adresy, ul. Sieradzka nieparzyste 5 - 29a, parzyste 4 - 4C, ul. Sobotecka wszystkie adresy, ul. Szadecka wszystkie adresy, ul. Świebodzińska parzyste 6 - 82, ul. Wschowska wszystkie adresy, ul. Ziębicka wszystkie adresy, ul. Żabia wszystkie adresy, ul. Żywocicka wszystkie adresy
181 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Jawornicka 1 Poznań stały Tak ul. Bełchatowska nieparzyste 5a - 5c, parzyste 4, ul. Dobrodzieńska wszystkie adresy, ul. Grunwaldzka parzyste 216 - 228/230, 232 - 244, ul. Jawornicka parzyste 6 - 8, 14 - 48A, ul. Krośnieńska nieparzyste 1, 3 - 15, ul. Międzyborska wszystkie adresy, ul. Pogorzelska wszystkie adresy, ul. Raszkowska wszystkie adresy, ul. Sieradzka parzyste 6 - 48, ul. Świebodzińska nieparzyste 1a - 33, parzyste 2 - 4a
182 Szkoła Podstawowa nr 54 im. Jana Kasprowicza, ul. Małoszyńska 38 Poznań stały Tak ul. Braniborska wszystkie adresy, ul. Budziszyńska wszystkie adresy, ul. Dziewińska wszystkie adresy, ul. Grunwaldzka nieparzyste 189 - 269, ul. Jeleniogórska wszystkie adresy, ul. Kamiennogórska wszystkie adresy, ul. Laudańska wszystkie adresy, ul. Mariana Smoluchowskiego wszystkie adresy, ul. Oskierki wszystkie adresy, ul. Srebrna nieparzyste 1 - 11, parzyste 2 - 12, ul. Ścinawska parzyste 2 - 84, pl. Światowida wszystkie adresy, ul. Władysława Węgorka wszystkie adresy
183 Szkoła Podstawowa nr 58 im. Jerzego Kukuczki, ul. Ławica 3 Poznań stały Tak ul. Barwicka wszystkie adresy, ul. Boruty wszystkie adresy, ul. Dobiegniewska wszystkie adresy, ul. Ezopa wszystkie adresy, ul. Fedrusa wszystkie adresy, ul. Franciszka Rylla wszystkie adresy, ul. Głowicka wszystkie adresy, ul. Gryfińska nieparzyste 5 - 25, ul. Heleny Modrzejewskiej wszystkie adresy, ul. Iwana Kryłowa wszystkie adresy, ul. Jana Brzechwy nieparzyste 1 - 97, ul. Janiny Porazińskiej wszystkie adresy, ul. Janosika wszystkie adresy, ul. Juliana Tuwima nieparzyste 31 - 45, parzyste 24 - 68, ul. Juliusza Osterwy wszystkie adresy, ul. Kornela Makuszyńskiego wszystkie adresy, ul. Ludwika Solskiego wszystkie adresy, ul. Miastkowska nieparzyste 1 - 55j, parzyste 2 - 114b, ul. Nuny i Bolesława Szczurkiewiczów wszystkie adresy, ul. Okonecka nieparzyste 9 - 11, parzyste 16 - 28, ul. Owcza parzyste 20 - 52, ul. Pana Twardowskiego wszystkie adresy, ul. Perłowska nieparzyste 1 - 29, ul. Perzycka nieparzyste 83 - 93, parzyste 58 - 124e, ul. Rokity wszystkie adresy, ul. Rumcajsa wszystkie adresy, ul. Smoka Wawelskiego wszystkie adresy, ul. Stefana Jaracza wszystkie adresy, ul. Strzegomska wszystkie adresy, ul. Szczecińska wszystkie adresy, ul. Szeherezady wszystkie adresy, ul. Wałbrzyska parzyste 6, ul. Wincentego Rapackiego wszystkie adresy, ul. Wyszomierska nieparzyste 9 - 23, parzyste 2 - 22D, ul. Złotowska nieparzyste 9 - 11B, 63 - 65b
184 Szkoła Podstawowa nr 58 im. Jerzego Kukuczki, ul. Ławica 3 Poznań stały Tak ul. Artura Marii Swinarskiego wszystkie adresy, ul. Artura Oppmana wszystkie adresy, ul. Baśniowa wszystkie adresy, ul. Bolesława Leśmiana wszystkie adresy, ul. Bukowska parzyste 144 - 170, 236 - 254, 266, ul. Bułgarska nieparzyste 19 - 121/123, ul. Christiana Andersena wszystkie adresy, ul. Hanny Januszewskiej wszystkie adresy, ul. Jana Brzechwy parzyste 2 - 46, ul. Jana Sztaudyngera wszystkie adresy, ul. Jasna wszystkie adresy, ul. Juliana Tuwima parzyste 4 - 14, ul. Kolorowa wszystkie adresy, ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego wszystkie adresy, ul. Kopciuszka wszystkie adresy, ul. Krasnoludków wszystkie adresy, ul. Królewny Śnieżki nieparzyste 1 - 19, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego wszystkie adresy, ul. Leopolda Staffa wszystkie adresy, ul. Leśnych Skrzatów wszystkie adresy, ul. Lisa Witalisa wszystkie adresy, ul. Makowej Panienki wszystkie adresy, ul. Marcelińska nieparzyste 97 - 97a, parzyste 90 - 102, ul. Misia Uszatka wszystkie adresy, ul. Pana Kleksa wszystkie adresy, ul. Pastelowa wszystkie adresy, ul. Prosta wszystkie adresy, ul. Ptasia parzyste 4 - 32, ul. Romana Wilkanowicza wszystkie adresy, ul. Sierotki Marysi wszystkie adresy, ul. Stanisława Czernika wszystkie adresy, ul. Stanisława Jachowicza wszystkie adresy, ul. Stefana Balickiego wszystkie adresy, ul. Świerzawska wszystkie adresy, ul. Wałbrzyska nieparzyste 1 - 13, parzyste 2, ul. Wieczorynki wszystkie adresy, ul. Wilhelma Grimma parzyste 2 - 16, ul. Władysława Bełzy wszystkie adresy, ul. Wojciecha Bąka wszystkie adresy, ul. Zenona Kosidowskiego wszystkie adresy, ul. Zgorzelecka wszystkie adresy, ul. Złotej Kaczki nieparzyste 1 - 9
185 Szkoła Podstawowa nr 58 im. Jerzego Kukuczki, ul. Ławica 3 Poznań stały Tak ul. Barlinecka wszystkie adresy, ul. Bobolicka wszystkie adresy, ul. Boczowska wszystkie adresy, ul. Bogdanowska wszystkie adresy, ul. Bukowska nieparzyste 177 - 303, parzyste 224, 328 - 440, ul. Gorzowska wszystkie adresy, ul. Grąbczowska wszystkie adresy, ul. Gryfińska parzyste 2 - 22, ul. Guliwera wszystkie adresy, ul. Jana Brzechwy parzyste 56, ul. Jana Maklakiewicza wszystkie adresy, ul. Królewny Śnieżki parzyste 2 - 20, ul. Lubniewicka wszystkie adresy, ul. Ławica wszystkie adresy, ul. Łobeska wszystkie adresy, ul. Malechowska wszystkie adresy, ul. Miastkowska nieparzyste 61 - 97, parzyste 118 - 124, 128/132 - 136, ul. Mirosławiecka wszystkie adresy, ul. Moryńska wszystkie adresy, ul. Odrzycka wszystkie adresy, ul. Okonecka nieparzyste 3 - 5, ul. Owcza nieparzyste 9 - 47A, ul. Perłowska parzyste 2 - 24, ul. Perzycka nieparzyste 1a - 81, parzyste 2 - 50, ul. Pozdawnicka wszystkie adresy, ul. Przytoczna nieparzyste 1A, ul. Rezedowa wszystkie adresy, ul. Roztocka wszystkie adresy, ul. Sadnicka wszystkie adresy, ul. Sławińska wszystkie adresy, ul. Templińska wszystkie adresy, ul. Wilhelma Grimma parzyste 18 - 48, ul. Witnicka wszystkie adresy, ul. Wyszeborska wszystkie adresy, ul. Wyszomierska nieparzyste 3 - 5, ul. Złocieniecka wszystkie adresy, ul. Złotej Kaczki parzyste 2 - 8, ul. Złotowska nieparzyste 1, 15 - 59, 67 - 111, parzyste 2 - 102
186 Szkoła Podstawowa nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Chojnicka 57 Poznań stały Nie ul. Admiralska wszystkie adresy, ul. Altanowa wszystkie adresy, ul. Biwakowa wszystkie adresy, ul. Bojerowa wszystkie adresy, ul. Bosmańska wszystkie adresy, ul. Burtowa wszystkie adresy, ul. Chojnicka nieparzyste 7 - 7b, 33 - 79, parzyste 22 - 108, ul. Cumownicza wszystkie adresy, ul. Dolne Chyby wszystkie adresy, ul. Fregatowa wszystkie adresy, ul. Jachtowa wszystkie adresy, ul. Kajakowa wszystkie adresy, ul. Kapitańska wszystkie adresy, ul. Karawelowa wszystkie adresy, ul. Kąpielowa wszystkie adresy, ul. Kierska wszystkie adresy, ul. Komandorska wszystkie adresy, ul. Korwetowa wszystkie adresy, ul. Koszalińska nieparzyste 45 - 71a, parzyste 40 - 68, ul. ks. Edwarda Nawrota wszystkie adresy, ul. Liliowa wszystkie adresy, ul. Łagiewnicka wszystkie adresy, ul. Marynarska wszystkie adresy, ul. Morska wszystkie adresy, ul. Nad Jeziorem wszystkie adresy, ul. Nad Przeźmierką wszystkie adresy, ul. Nawigacyjna wszystkie adresy, ul. Okrętowa wszystkie adresy, ul. Pawłowicka wszystkie adresy, ul. Podjazdowa wszystkie adresy, ul. Psarskie nieparzyste 1 - 23, parzyste 2 - 24A, 28, ul. Regatowa wszystkie adresy, ul. Rekreacyjna wszystkie adresy, ul. Retmańska wszystkie adresy, ul. Sanatoryjna wszystkie adresy, ul. Słodyńska wszystkie adresy, ul. Słupska parzyste 234, ul. Spacerowa wszystkie adresy, ul. Stobnicka nieparzyste 5 - 97, ul. Szalupowa wszystkie adresy, ul. Szantowa wszystkie adresy, ul. Szkunerowa wszystkie adresy, ul. Szkutnicza wszystkie adresy, ul. Sztormowa wszystkie adresy, ul. Turystyczna wszystkie adresy, ul. Uzdrowiskowa wszystkie adresy, ul. Wilków Morskich wszystkie adresy, ul. Willowa wszystkie adresy, ul. Złotnicka wszystkie adresy, ul. Żaglowa wszystkie adresy
187 Szkoła Podstawowa nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego, ul. Leśnowolska 35 Poznań stały Nie ul. Beskidzka nieparzyste 59, ul. Białoborska wszystkie adresy, ul. Braniewska wszystkie adresy, ul. Cetniewska wszystkie adresy, ul. Charzykowska wszystkie adresy, ul. Człopska wszystkie adresy, ul. Dziwnowska wszystkie adresy, ul. Elbląska wszystkie adresy, ul. Fromborska wszystkie adresy, ul. Gniewska wszystkie adresy, ul. Gorzyńska wszystkie adresy, ul. Izbicka wszystkie adresy, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego nieparzyste 487 - 553, ul. Kociewska wszystkie adresy, ul. Kościerzyńska nieparzyste 3 - 141/143, parzyste 26 - 84, ul. Leśnowolska nieparzyste 27 - 35, parzyste 30 - 36A, ul. Letniskowa wszystkie adresy, ul. Lęborska nieparzyste 49 - 71a, parzyste 48 - 70, ul. Lubowska nieparzyste 39 - 79, parzyste 50 - 106, ul. Łagowska wszystkie adresy, ul. Łebska wszystkie adresy, ul. Międzyzdrojska wszystkie adresy, ul. Mrzeżyńska wszystkie adresy, ul. Myśliborska nieparzyste 47 - 89, parzyste 44 - 78, ul. Nad Miedzą wszystkie adresy, ul. Olecka wszystkie adresy, ul. Oliwska wszystkie adresy, ul. Ornecka wszystkie adresy, ul. Pasłęcka wszystkie adresy, ul. Polanowska nieparzyste 23 - 189, parzyste 2 - 188, ul. Przygraniczna wszystkie adresy, ul. Pucka wszystkie adresy, ul. Santocka nieparzyste 15a - 49, ul. Sianowska nieparzyste 127 - 151a, parzyste 58 - 162, ul. Słupska nieparzyste 1 - 163, parzyste 6 - 154, ul. Stobnicka nieparzyste 1, parzyste 2 - 2a, ul. Świecka wszystkie adresy, ul. Tczewska wszystkie adresy, ul. Trzebiatowska nieparzyste 55 - 87, parzyste 52 - 84, ul. Warpnowska wszystkie adresy, ul. Wirska wszystkie adresy, ul. Żukowska wszystkie adresy
188 Szkoła Podstawowa nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego, ul. Leśnowolska 35 Poznań stały Nie ul. Architektów wszystkie adresy, ul. Czechowska wszystkie adresy, ul. Czerska wszystkie adresy, ul. Darłowska wszystkie adresy, ul. Drogowców wszystkie adresy, ul. Geodetów wszystkie adresy, ul. Gorajska wszystkie adresy, ul. Grudziądzka wszystkie adresy, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego nieparzyste 381A, 425 - 485a, parzyste 458 - 574, ul. Karlińska wszystkie adresy, ul. Karsińska wszystkie adresy, ul. Kościerzyńska parzyste 8 - 22, ul. Kwidzyńska wszystkie adresy, ul. Lemierzycka wszystkie adresy, ul. Leśnowolska nieparzyste 5 - 23, parzyste 6 - 26B, ul. Lubiatowska wszystkie adresy, ul. Łobżenicka nieparzyste 1 - 5, parzyste 2 - 4, ul. Łupowska wszystkie adresy, ul. Malborska wszystkie adresy, ul. Margonińska wszystkie adresy, ul. Meliorantów wszystkie adresy, ul. Mrowińska wszystkie adresy, ul. Muszkowska wszystkie adresy, ul. Nowokramska wszystkie adresy, ul. Owczarska wszystkie adresy, ul. Ownicka wszystkie adresy, ul. Pelplińska wszystkie adresy, ul. Pniewska wszystkie adresy, ul. Połczyńska wszystkie adresy, ul. Prusimska wszystkie adresy, ul. Przybrodzka wszystkie adresy, ul. Przytoczna nieparzyste 1, 3 - 19, ul. Rybojadzka wszystkie adresy, ul. Santocka nieparzyste 1 - 15, ul. Sępoleńska wszystkie adresy, ul. Sianowska nieparzyste 63 - 113, ul. Skarszewska wszystkie adresy, ul. Starogardzka wszystkie adresy, ul. Sułowska wszystkie adresy, ul. Tucholska wszystkie adresy, ul. Wejherowska wszystkie adresy, ul. Wichrowa wszystkie adresy, ul. Wituchowska wszystkie adresy, ul. Wyrzyska wszystkie adresy
189 Szkoła Podstawowa nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego, ul. Leśnowolska 35 Poznań stały Nie ul. Bartoszycka wszystkie adresy, ul. Beskidzka nieparzyste 3 - 49, parzyste 86 - 230, ul. Białogardzka wszystkie adresy, ul. Białośliwska wszystkie adresy, ul. Bieszczady wszystkie adresy, ul. Biskupińska nieparzyste 1 - 9m, parzyste 10 - 10a, ul. Brodnicka wszystkie adresy, ul. Budzyńska wszystkie adresy, ul. Chodzieska wszystkie adresy, ul. Czaplinecka wszystkie adresy, ul. Czarnkowska wszystkie adresy, ul. Człuchowska wszystkie adresy, ul. Halna wszystkie adresy, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego nieparzyste 333 - 361, 383 - 419, ul. Karpacka wszystkie adresy, ul. Kołobrzeska wszystkie adresy, ul. Lęborska nieparzyste 1 - 47a, parzyste 2 - 46a, ul. Lubowska nieparzyste 1a - 37, parzyste 4 - 48, ul. Lutycka nieparzyste 1 - 43, ul. Łomnicka wszystkie adresy, ul. Maszewska wszystkie adresy, ul. Mazurska wszystkie adresy, ul. Myśliborska nieparzyste 1 - 45, parzyste 2 - 40, ul. Olsztyńska wszystkie adresy, ul. Piławska wszystkie adresy, ul. Podgajska wszystkie adresy, ul. Polanowska nieparzyste 13 - 19a, ul. Rogozińska wszystkie adresy, ul. Santocka parzyste 6 - 60, ul. Sianowska nieparzyste 1 - 55, parzyste 2 - 54, ul. Suliszewska wszystkie adresy, ul. Sytkowska nieparzyste 37 - 45, parzyste 34 - 34a, ul. Trzcianecka wszystkie adresy, ul. Trzebiatowska nieparzyste 1 - 53, parzyste 6 - 48, ul. Wolińska wszystkie adresy, ul. Zagórzycka wszystkie adresy
190 Niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Hanka”, ul. Biskupińska 27 Poznań stały Tak ul. Aleksandra Puszkina parzyste 6 - 22, ul. Antoniego Gołubiewa wszystkie adresy, ul. Barczewska wszystkie adresy, ul. Biskupińska nieparzyste 11 - 67, parzyste 28 - 54, 58a - 62a, 66, ul. Chojnicka nieparzyste 29 - 29a, ul. Dobromiejska wszystkie adresy, ul. Emila Zoli wszystkie adresy, ul. Epicka wszystkie adresy, ul. Ewy Szelburg-Zarembiny wszystkie adresy, ul. Fryderyka Schillera wszystkie adresy, ul. Gabrieli Zapolskiej wszystkie adresy, ul. George`a Byrona wszystkie adresy, ul. Gołdapska wszystkie adresy, ul. Grajewska wszystkie adresy, ul. Haliny Brodowskiej wszystkie adresy, ul. Hanny Malewskiej wszystkie adresy, ul. Honoriusza Balzaka wszystkie adresy, ul. Jadwigi Łuszczewskiej wszystkie adresy, ul. Jana Kasprowicza wszystkie adresy, ul. Jarocińska wszystkie adresy, ul. Jerzego Jurandota wszystkie adresy, ul. Jeziorańska wszystkie adresy, ul. Johanna Wolfganga Goethego wszystkie adresy, ul. Karola Bunscha wszystkie adresy, ul. Karola Irzykowskiego wszystkie adresy, ul. Kazimierza Brandysa wszystkie adresy, ul. Klementyny Hoffmanowej wszystkie adresy, ul. Koszalińska nieparzyste 15, parzyste 20 - 26l, ul. Krajenecka wszystkie adresy, ul. Leszka Proroka wszystkie adresy, ul. Lidzbarska wszystkie adresy, ul. Liryczna wszystkie adresy, ul. Literacka nieparzyste 173 - 227, parzyste 90 - 120, ul. Łódzka wszystkie adresy, ul. Łucji Danielewskiej wszystkie adresy, ul. Marii Kuncewiczowej wszystkie adresy, ul. Marii Szembekowej wszystkie adresy, ul. Melchiora Wańkowicza nieparzyste 43, parzyste 50 - 66, ul. Michała Bałuckiego wszystkie adresy, ul. Mieczysława Jastruna wszystkie adresy, ul. Mikołajecka wszystkie adresy, ul. Mławska wszystkie adresy, ul. Moliera wszystkie adresy, ul. Narcyzy Żmichowskiej wszystkie adresy, ul. Ostrołęcka wszystkie adresy, ul. Ostródzka wszystkie adresy, ul. Poetycka wszystkie adresy, ul. Poli Gojawiczyńskiej wszystkie adresy, ul. Przasnyska wszystkie adresy, ul. Psarskie nieparzyste 27, parzyste 26, 28a, ul. Radlińska wszystkie adresy, ul. Rypińska wszystkie adresy, ul. Rzeszowska wszystkie adresy, ul. Stanisława Dygata wszystkie adresy, ul. Strzeszyńska nieparzyste 293, ul. Suwalska wszystkie adresy, ul. Teodora Parnickiego wszystkie adresy, ul. Wałecka wszystkie adresy, ul. Wincentego Różańskiego wszystkie adresy, ul. Żnińska wszystkie adresy, ul. Żuromińska wszystkie adresy
191 Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Hezjoda 15 Poznań stały Tak ul. Aleksandra Puszkina nieparzyste 7 - 19, ul. Antona Czechowa wszystkie adresy, ul. Arkadego Fiedlera wszystkie adresy, ul. Augusta Emila Fieldorfa parzyste 2 - 10A, ul. Czesława Miłosza wszystkie adresy, al. Edwarda Stachury wszystkie adresy, ul. Eugeniusza Paukszty wszystkie adresy, ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego wszystkie adresy, ul. Gustawa Macewicza wszystkie adresy, ul. Haliny Poświatowskiej wszystkie adresy, ul. Iwana Bunina wszystkie adresy, ul. Iwana Turgieniewa wszystkie adresy, ul. Jana Parandowskiego wszystkie adresy, ul. Janusza Szpotańskiego wszystkie adresy, ul. Jarosława Iwaszkiewicza wszystkie adresy, ul. Józefa Żymierskiego wszystkie adresy, ul. Juwenalisa nieparzyste 1 - 25, ul. Kazimierza Nieżychowskiego wszystkie adresy, ul. Koszalińska nieparzyste 3, ul. ks. Jana Twardowskiego wszystkie adresy, ul. Leopolda Tyrmanda wszystkie adresy, ul. Literacka nieparzyste 43a - 171, parzyste 70 - 76, ul. Lutycka parzyste 60, ul. Lwa Tołstoja wszystkie adresy, ul. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej wszystkie adresy, ul. Marka Hłaski wszystkie adresy, ul. Melchiora Wańkowicza nieparzyste 7 - 27, parzyste 2a - 48, ul. Michaiła Bułhakowa wszystkie adresy, ul. Michaiła Lermontowa wszystkie adresy, ul. Mieczysława Rawicz-Mysłowskiego wszystkie adresy, ul. Nikołaja Gogola wszystkie adresy, ul. Stanisława Grochowiaka wszystkie adresy, ul. Stanisława Lema wszystkie adresy, ul. Stanisława Rostworowskiego wszystkie adresy, ul. Stefana Kisielewskiego wszystkie adresy, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego wszystkie adresy, ul. Tadeusza Gajcego wszystkie adresy, ul. Witolda Gombrowicza wszystkie adresy, ul. Witolda Pileckiego wszystkie adresy, ul. Zbigniewa Herberta wszystkie adresy, ul. Zygmunta Kubiaka wszystkie adresy
192 Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Hezjoda 15 Poznań stały Tak ul. Adama Poszwińskiego wszystkie adresy, ul. Ajschylosa wszystkie adresy, ul. Arystofanesa wszystkie adresy, ul. Augusta Emila Fieldorfa nieparzyste 1 - 1A, ul. Elżbiety Zawackiej wszystkie adresy, ul. Eurypidesa wszystkie adresy, ul. Hezjoda wszystkie adresy, ul. Homera wszystkie adresy, ul. Horacego wszystkie adresy, ul. Juwenalisa parzyste 2 - 64, ul. Literacka parzyste 34 - 38, ul. Lukrecjusza wszystkie adresy, ul. Lutycka nieparzyste 83, ul. Moniki Cegłowskiej wszystkie adresy, ul. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej wszystkie adresy, ul. Owidiusza wszystkie adresy, ul. Plauta wszystkie adresy, ul. Safony wszystkie adresy, ul. Seneki wszystkie adresy, ul. Sofoklesa wszystkie adresy, ul. Tadeusza Mikke wszystkie adresy, ul. Teokryta wszystkie adresy, ul. Wergiliusza wszystkie adresy, ul. Żołnierzy Wyklętych wszystkie adresy
193 Szkoła Podstawowa nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka, ul. Druskienicka 32 Poznań stały Tak ul. Białczańska wszystkie adresy, ul. Biecka wszystkie adresy, ul. Buska wszystkie adresy, ul. Chochołowska wszystkie adresy, ul. Ciechocińska wszystkie adresy, ul. Cieplicka wszystkie adresy, ul. Czorsztyńska wszystkie adresy, ul. Druskienicka wszystkie adresy, ul. Dukielska wszystkie adresy, ul. Dusznicka wszystkie adresy, ul. Iwonicka wszystkie adresy, ul. Jasielska wszystkie adresy, ul. Jastarnicka wszystkie adresy, ul. Kartuska wszystkie adresy, ul. Karwieńska wszystkie adresy, ul. Kosowska nieparzyste 7 - 37, 39, parzyste 4 - 48, ul. Krynicka wszystkie adresy, ul. Kudowska nieparzyste 5 - 55, ul. Limanowska wszystkie adresy, ul. Lubieńska wszystkie adresy, ul. Lubomierska wszystkie adresy, ul. Lutycka nieparzyste 93 - 115D, ul. Morszyńska parzyste 2 - 28, 30/32 - 36, ul. Muszyńska wszystkie adresy, ul. Nałęczowska wszystkie adresy, ul. Niepołomicka wszystkie adresy, ul. Polanicka wszystkie adresy, ul. Poronińska wszystkie adresy, ul. Rabczańska wszystkie adresy, ul. Raciborska wszystkie adresy, ul. Rewalska wszystkie adresy, ul. Sopocka wszystkie adresy, ul. Strzeszyńska nieparzyste 23 - 219, ul. Szaflarska wszystkie adresy, ul. Szczawnicka wszystkie adresy, ul. Świeradowska wszystkie adresy, ul. Truskawiecka wszystkie adresy, ul. Tylicka wszystkie adresy, ul. Tyska wszystkie adresy, ul. Węgorzewska wszystkie adresy, ul. Zakopiańska nieparzyste 1 - 181, parzyste 2 - 82/84, 90 - 92 - 194, ul. Żegiestowska wszystkie adresy
194 Szkoła Podstawowa nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka, ul. Druskienicka 32 Poznań stały Tak ul. Aleksandry Karpińskiej wszystkie adresy, ul. Anny Danysz wszystkie adresy, ul. Augusta Cieszkowskiego wszystkie adresy, ul. Biskupińska nieparzyste 129, parzyste 58 - 66, 126 - 150, ul. Edwarda Raczyńskiego nieparzyste 57 - 89, parzyste 68 - 96, ul. Floriana Marciniaka wszystkie adresy, ul. Heleny Rzepeckiej nieparzyste 3 - 23, ul. Józefa Łęgowskiego wszystkie adresy, ul. Kosowska nieparzyste 1 - 5a, ul. Kowarska wszystkie adresy, ul. Kudowska parzyste 2 - 42, ul. Lądecka wszystkie adresy, ul. Leona Prauzińskiego wszystkie adresy, ul. Marii i Celestyna Rydlewskich wszystkie adresy, ul. Międzyleska wszystkie adresy, ul. Morszyńska nieparzyste 1 - 39, parzyste 38 - 52, ul. Obornicka nieparzyste 335 - 343C, ul. Straży Ludowej nieparzyste 33 - 37, ul. Strzeszyńska nieparzyste 221 - 283, parzyste 164 - 298, ul. Sucholeska wszystkie adresy, ul. Synów Pułku wszystkie adresy, ul. Szarych Szeregów wszystkie adresy, ul. Urszuli Ledóchowskiej wszystkie adresy, ul. Zakopiańska nieparzyste 185 - 239, parzyste 198 - 248, ul. Zofii Sokolnickiej wszystkie adresy
195 Szkoła Podstawowa nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka, ul. Druskienicka 32 Poznań stały Nie ul. Anieli Tułodzieckiej wszystkie adresy, ul. Bibianny Moraczewskiej wszystkie adresy, ul. Edwarda Dembowskiego wszystkie adresy, ul. Edwarda Raczyńskiego nieparzyste 1 - 49, parzyste 2 - 64b, ul. Franciszka Firlika wszystkie adresy, ul. Gertrudy Konatkowskiej wszystkie adresy, ul. Heleny Rzepeckiej parzyste 4/6 - 26a, ul. Heleny Szafran wszystkie adresy, ul. Ignacego Kaczmarka wszystkie adresy, ul. Jana Koźmiana wszystkie adresy, ul. Jana Rakowicza wszystkie adresy, ul. Janiny i Jana Żniniewiczów wszystkie adresy, ul. Janiny Omańkowskiej wszystkie adresy, ul. Jarogniewa Drwęskiego wszystkie adresy, ul. Józefa Rivolego wszystkie adresy, ul. Julii i Antoniego Wojkowskich wszystkie adresy, ul. Lutycka nieparzyste 123, ul. Marcina Rożka wszystkie adresy, ul. Marii Wicherkiewicz wszystkie adresy, ul. Nikodema Pajzderskiego wszystkie adresy, ul. Obornicka nieparzyste 223 - 327, ul. Straży Ludowej nieparzyste 5 - 29, parzyste 4 - 58, ul. Strzeszyńska parzyste 30 - 162, ul. Tadeusza Rugego wszystkie adresy, ul. Wietrzykowskich wszystkie adresy, ul. Zygmunta Zaleskiego wszystkie adresy
196 Piątkowska Szkoła Społeczna Szkoła Podstawowa im. dr Wandy Błeńskiej, ul. Franciszka Stróżyńskiego 16 Poznań stały Tak ul. Franciszka Stróżyńskiego nieparzyste 9 - 21a, parzyste 16, ul. Herbowa wszystkie adresy, ul. Hulewiczów wszystkie adresy, ul. Karola Szymanowskiego nieparzyste 17, ul. Królewska wszystkie adresy, ul. Magnacka wszystkie adresy, ul. Obornicka parzyste 300 - 360, ul. Szlachecka wszystkie adresy, ul. Teofila Mateckiego nieparzyste 3 - 17, parzyste 2 - 16, os. Władysława Jagiełły nieparzyste 3, 7, 9, 9c, 15, 17, 21, 23 - 25, 27, 29 - 33, parzyste 4, 6, 8 - 10, 14 - 14A, 16, 22, 24 - 26, 28
197 Przedszkole nr 148 „Mali Europejczycy”, os. Bolesława Chrobrego 121 Poznań stały Tak ul. Adama Tomaszewskiego wszystkie adresy, os. Bolesława Chrobrego nieparzyste 37 - 41, 47, 121, parzyste 38 - 40, 46 - 48, 122, ul. Franciszka Stróżyńskiego nieparzyste 3 - 7, parzyste 4 - 12, ul. Henryka Łowmiańskiego wszystkie adresy, ul. Henryka Śniegockiego wszystkie adresy, ul. Jana Rymarkiewicza wszystkie adresy, ul. Jerzego Suszki wszystkie adresy, ul. Lechicka nieparzyste 7, 59 - 65, ul. Mariana Jaroczyńskiego nieparzyste 15 - 43, ul. Mikołaja Rudnickiego wszystkie adresy, ul. Obornicka parzyste 242 - 270, 272 - 298, ul. Onufrego Kopczyńskiego wszystkie adresy, ul. Stanisława Pawłowskiego wszystkie adresy, ul. Tomasza Drobnika wszystkie adresy, ul. Tomasza Zana wszystkie adresy, ul. Władysława Pniewskiego wszystkie adresy, ul. Władysława Syrokomli wszystkie adresy, ul. Włościańska wszystkie adresy, ul. Zygmunta Wojciechowskiego wszystkie adresy
198 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi, os. Bolesława Chrobrego 107 Poznań stały Nie os. Bolesława Chrobrego nieparzyste 27 - 29, 31, 33, 35, 117 - 119, parzyste 24, 28, 30, 32, 32h, 34, 36, 116 - 118, ul. Karola Kurpińskiego wszystkie adresy, ul. Wacława Gieburowskiego wszystkie adresy
199 Przedszkole nr 189, os. Bolesława Śmiałego 105 Poznań stały Nie os. Bolesława Śmiałego nieparzyste 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39 - 41, parzyste 22, 24, 26, 28, 30, 30j, 32, 34, 36 - 40, ul. Floriana Znanieckiego wszystkie adresy, ul. Kazimierza Tymienieckiego wszystkie adresy, ul. Konstantego Troczyńskiego wszystkie adresy, ul. Księcia Mieszka I parzyste 38 - 40, ul. Lechicka nieparzyste 85, ul. Stanisława Wachowiaka nieparzyste 15, ul. Umultowska nieparzyste 1 - 15
200 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, os. Bolesława Śmiałego 107 Poznań stały Nie os. Bolesława Śmiałego nieparzyste 1, 11, 17, 19, 21, 37, 109 - 121, parzyste 2, 10, 12, 18, 20, 108 - 122, ul. Jana Sokołowskiego wszystkie adresy, ul. Maksymiliana Garsteckiego wszystkie adresy, ul. Rogera Sławskiego wszystkie adresy, ul. Stanisława Wachowiaka nieparzyste 5, parzyste 2 - 18, ul. Umultowska nieparzyste 23 - 29
201 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi, os. Bolesława Chrobrego 107 Poznań stały Tak os. Bolesława Chrobrego nieparzyste 17 - 19, 23 - 23A, 25, parzyste 18 - 20, 26
202 Przedszkole nr 163 „Baśniowy Zamek”, os. Bolesława Chrobrego 106 Poznań stały Tak os. Bolesława Chrobrego nieparzyste 13 - 13B, 15 - 15h, 21, 105 - 109, parzyste 6, 14 - 16, 22, 102, 106 - 110, ul. Mariana Jaroczyńskiego parzyste 22 - 28A, os. Władysława Jagiełły nieparzyste 1, 5, 11, 13, 103 - 105, parzyste 2, 12, 12F - 12N, 106 - 106a
203 Szkoła Podstawowa nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego, os. Bolesława Chrobrego 105 Poznań stały Nie os. Bolesława Chrobrego nieparzyste 1 - 5, 5g - 7, 9, parzyste 2 - 4, 8, ul. Karola Szymanowskiego nieparzyste 13, os. Władysława Jagiełły nieparzyste 19, parzyste 18 - 20
204 Szkoła Podstawowa nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego, os. Bolesława Chrobrego 105 Poznań stały Nie os. Bolesława Chrobrego nieparzyste 11, 101, parzyste 10 - 12B, 104, os. Zygmunta Starego wszystkie adresy
205 Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia, os. Stefana Batorego 101 Poznań stały Nie os. Bolesława Śmiałego nieparzyste 5, 7, parzyste 4, ul. Henryka Opieńskiego parzyste 2 - 10, ul. Ludwika Braille`a wszystkie adresy, os. Stefana Batorego nieparzyste 13, 19 - 21, 27, 113 - 113A, parzyste 12, 20 - 20G, 26, 28
206 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, os. Bolesława Śmiałego 107 Poznań stały Nie os. Bolesława Śmiałego nieparzyste 3, 9, 13 - 15, 105 - 107, parzyste 6, 8, 12a - 14, 16, 104 - 106, ul. Stanisława Strugarka wszystkie adresy, os. Stefana Batorego nieparzyste 1, ul. Umultowska nieparzyste 37 - 55a, ul. Władysława Biegańskiego wszystkie adresy
207 Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia, os. Stefana Batorego 101 Poznań stały Nie os. Stefana Batorego nieparzyste 3, 5, 7, 15, 17, 23, 25, 101, parzyste 2, 4, 6, 14, 16, 18, 22, 24
208 Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia, os. Stefana Batorego 101 Poznań stały Nie ul. Henryka Opieńskiego parzyste 12, os. Stefana Batorego nieparzyste 9, 11, 31A - 37, 39, 43, 45, 47, parzyste 8, 10, 34 - 36, 38 - 38A, 40, 42, 44, 46 - 48, ul. Umultowska nieparzyste 67
209 Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia, os. Stefana Batorego 101 Poznań stały Nie ul. Henryka Opieńskiego nieparzyste 1, os. Stefana Batorego nieparzyste 29A - 29J, 41 - 41A, 49, 51 - 57i, 59a - 77, 79 - 81, parzyste 30 - 32, 50 - 54, 58a - 82O
210 Zespół Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza, os. Jana III Sobieskiego 114 Poznań stały Nie os. Jana III Sobieskiego nieparzyste 1, 29, 31, 33 - 39, 41 - 43, 45, 109, parzyste 2, 30, 32 - 36, 38 - 40, 42, 44, 52, 108
211 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, os. Jana III Sobieskiego 105 Poznań stały Nie ul. Chocimska wszystkie adresy, ul. Franciszka Stróżyńskiego nieparzyste 27 - 31, os. Jana III Sobieskiego nieparzyste 3, 5, 9 - 11, parzyste 4 - 8, os. Marysieńki wszystkie adresy, ul. Teofila Mateckiego nieparzyste 21 - 23C, parzyste 22 - 24, ul. Wiedeńska wszystkie adresy, ul. Wilanowska wszystkie adresy
212 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, os. Jana III Sobieskiego 105 Poznań stały Nie os. Jana III Sobieskiego nieparzyste 7, 13 - 17, 103 - 105, parzyste 10, 12 - 18, 102 - 106
213 Zespół Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza, os. Jana III Sobieskiego 114 Poznań stały Nie ul. Franciszka Stróżyńskiego parzyste 40, os. Jana III Sobieskiego nieparzyste 19 - 21, 23 - 27, 115 - 117, parzyste 20 - 28, 112 - 118
214 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, os. Władysława Łokietka 104 Poznań stały Nie ul. Bolka parzyste 2 - 6, ul. Jasna Rola nieparzyste 43 - 61B, parzyste 2 - 36L, ul. Naramowicka nieparzyste 167 - 201, 203a - 217d, os. Władysława Łokietka nieparzyste 7, parzyste 8
215 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, os. Władysława Łokietka 104 Poznań stały Nie os. Władysława Łokietka nieparzyste 1 - 5, 9 - 115, parzyste 2 - 6, 10 - 104
216 Szkoła Podstawowa nr 48 im. gen. Oswalda Franka, ul. Sarmacka 105 Poznań stały Tak ul. Alzacka wszystkie adresy, ul. Andaluzyjska wszystkie adresy, ul. Aragońska wszystkie adresy, ul. Burgundzka wszystkie adresy, ul. Dalemińska wszystkie adresy, ul. Drewlańska wszystkie adresy, ul. Edmunda Knolla-Kownackiego wszystkie adresy, ul. Franciszka Altera wszystkie adresy, ul. Franciszka Kleeberga wszystkie adresy, ul. Franciszka Włada wszystkie adresy, ul. Kastylijska wszystkie adresy, ul. Katalońska wszystkie adresy, ul. Kupały wszystkie adresy, ul. Lechicka nieparzyste 23, 101 - 105, ul. Lotaryńska wszystkie adresy, ul. Łuczanowska wszystkie adresy, ul. Łużycka parzyste 22 - 62a, ul. Madziarska nieparzyste 35, parzyste 46 - 72, ul. Mołdawska nieparzyste 1 - 47, parzyste 4/6 - 50, ul. Morawska wszystkie adresy, ul. Naramowicka nieparzyste 131 - 155A, ul. Normandzka wszystkie adresy, ul. Polańska wszystkie adresy, ul. Prowansalska wszystkie adresy, ul. Romana Abrahama wszystkie adresy, ul. Ruska wszystkie adresy, ul. Sarmacka nieparzyste 1 - 29, 35 - 45, 51 - 93, 105 - 109, parzyste 60, ul. Siedmiogrodzka wszystkie adresy, ul. Skwierzyńska nieparzyste 21 - 41, ul. Słubicka nieparzyste 1 - 19a, ul. Stanisława Grzmota-Skotnickiego wszystkie adresy, ul. Stefana Stoińskiego wszystkie adresy, ul. Sycylijska wszystkie adresy, ul. Toskańska wszystkie adresy, ul. Umultowska parzyste 32, ul. Wenedów wszystkie adresy, ul. Władysława Bortnowskiego wszystkie adresy
217 Szkoła Podstawowa nr 48 im. gen. Oswalda Franka, ul. Sarmacka 105 Poznań stały Tak ul. Chrobacka wszystkie adresy, ul. Dziewanny wszystkie adresy, ul. Łużycka parzyste 64 - 112, ul. Madziarska nieparzyste 1 - 31a, parzyste 2 - 40/44, ul. Marzanny wszystkie adresy, ul. Mołdawska nieparzyste 53 - 73, parzyste 52 - 74a, ul. Naramowicka nieparzyste 157 - 161, ul. Perkuna wszystkie adresy, ul. Popiela wszystkie adresy, ul. Sarmacka parzyste 2 - 4, 8a - 8f, 10a - 10f, 12a - 16f, 18a - 52, ul. Skwierzyńska nieparzyste 1 - 19, parzyste 2 - 38, ul. Słubicka parzyste 2 - 20a, ul. Swarożyca wszystkie adresy, ul. Tyrwacka wszystkie adresy
218 Szkoła Podstawowa nr 48 im. gen. Oswalda Franka, ul. Sarmacka 105 Poznań stały Tak ul. Adolfa Bnińskiego wszystkie adresy, ul. Batalionów Chłopskich wszystkie adresy, ul. Dworska wszystkie adresy, ul. Henryka Kowalówki wszystkie adresy, ul. Hubalczyków wszystkie adresy, ul. Jana Piekałkiewicza wszystkie adresy, ul. Karpia nieparzyste 3 - 29H, 29L - 29M, 31 - 37, parzyste 4 - 32, ul. Kazimierza Spornego wszystkie adresy, ul. Lechicka nieparzyste 109, ul. Macieja Rataja wszystkie adresy, ul. Michała Tokarzewskiego wszystkie adresy, ul. Naramowicka parzyste 142 - 148, 150, 150b, ul. Obrońców Tobruku wszystkie adresy, ul. Ryszarda Kaczorowskiego wszystkie adresy, ul. Sielawy parzyste 4 - 14, ul. Stefana Grota-Roweckiego wszystkie adresy, ul. Zdobywców Monte Cassino wszystkie adresy, ul. Związku Walki Zbrojnej wszystkie adresy, ul. Żołnierzy Lenino wszystkie adresy, ul. Żołnierzy Narwiku wszystkie adresy
219 Szkoła Podstawowa nr 60 im. Wojciecha Bogusławskiego, ul. Boranta 2 Poznań stały Tak ul. Bogumiła wszystkie adresy, ul. Bogusława wszystkie adresy, ul. Bolka nieparzyste 1 - 13a, parzyste 8 - 16, ul. Boranta wszystkie adresy, ul. Bożymira wszystkie adresy, ul. Bratumiły wszystkie adresy, ul. Bronisza wszystkie adresy, ul. Budzisława wszystkie adresy, ul. Burysława wszystkie adresy, ul. Czarnucha wszystkie adresy, ul. Juranda wszystkie adresy, ul. Karpia nieparzyste 29J - 29K, 29N - 29P, ul. Naramowicka parzyste 150a, 152 - 224a, ul. Rubież nieparzyste 1 - 57, 67A - 69, parzyste 2 - 10r, 12A - 46H, ul. Sielawy nieparzyste 3 - 21L
220 Szkoła Podstawowa nr 60 im. Wojciecha Bogusławskiego, ul. Boranta 2 Poznań stały Tak ul. Błażeja wszystkie adresy, ul. Bogusza wszystkie adresy, ul. Bolka nieparzyste 15, ul. Jasna Rola parzyste 40 - 62, ul. Naramowicka nieparzyste 219 - 255
221 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, ul. Bogumiła Krygowskiego 10 Poznań stały Tak ul. Agatowa wszystkie adresy, ul. Ametystowa wszystkie adresy, ul. Bananowa wszystkie adresy, ul. Berylowa wszystkie adresy, ul. Bożydara wszystkie adresy, ul. Bożywoja wszystkie adresy, ul. Brylantowa wszystkie adresy, ul. Bursztynowa wszystkie adresy, ul. Cyrkoniowa wszystkie adresy, ul. Cytrynowa wszystkie adresy, ul. Daktylowa wszystkie adresy, ul. Dolna wszystkie adresy, ul. Figowa wszystkie adresy, ul. Granatowa wszystkie adresy, ul. Jarowa wszystkie adresy, ul. Jasne Błonie wszystkie adresy, ul. Jaspisowa wszystkie adresy, ul. Kokosowa wszystkie adresy, ul. Kopcowa wszystkie adresy, ul. Kresowa wszystkie adresy, ul. Kryształowa wszystkie adresy, ul. Kwarcowa wszystkie adresy, ul. Łagodna wszystkie adresy, ul. Mandarynkowa wszystkie adresy, ul. Miętowa wszystkie adresy, ul. Migdałowa wszystkie adresy, ul. Nadwarciańska nieparzyste 11 - 19, parzyste 8, ul. Naramowicka parzyste 232 - 246, 256a, 256c - 352, ul. Nefrytowa wszystkie adresy, ul. Opalowa wszystkie adresy, ul. Pomarańczowa wszystkie adresy, ul. Poręba wszystkie adresy, ul. Radłowa wszystkie adresy, ul. Rodzynkowa wszystkie adresy, ul. Rubież nieparzyste 81 - 99, ul. Rubinowa wszystkie adresy, ul. Spokojna wszystkie adresy, ul. Szmaragdowa wszystkie adresy, ul. Topazowa wszystkie adresy, ul. Urocza wszystkie adresy
222 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, ul. Bogumiła Krygowskiego 10 Poznań stały Tak ul. Adama Skałkowskiego wszystkie adresy, ul. Anyżowa wszystkie adresy, ul. Bazyliowa wszystkie adresy, ul. Bogumiła Krygowskiego wszystkie adresy, ul. Bronisława wszystkie adresy, ul. Bylicowa wszystkie adresy, ul. Dzięgielowa wszystkie adresy, ul. Dziurawcowa wszystkie adresy, ul. Gorczycowa wszystkie adresy, ul. Jana Grochmalickiego wszystkie adresy, ul. Jarosława Maciejewskiego wszystkie adresy, ul. Jasna Rola parzyste 64 - 68, ul. Józefa Paczoskiego wszystkie adresy, ul. Kazimierza Ajdukiewicza wszystkie adresy, ul. Koprowa wszystkie adresy, ul. Laurowa wszystkie adresy, ul. Lucjana Ballenstedta wszystkie adresy, ul. Maków Polnych wszystkie adresy, ul. Mariampolska wszystkie adresy, ul. Mleczowa wszystkie adresy, ul. Naramowicka nieparzyste 261 - 369, parzyste 356 - 374, ul. Romana Drewsa wszystkie adresy, ul. Romana Pollaka wszystkie adresy, ul. Rumiankowa nieparzyste 5 - 29, parzyste 6 - 8 - 82, ul. Słonecznikowa wszystkie adresy, ul. Stanisława Rungego wszystkie adresy, ul. Stefana Vrtela-Wierczyńskiego wszystkie adresy, ul. Szczawiowa wszystkie adresy, ul. Szczęsnego Dettloffa wszystkie adresy, ul. Ślazowa wszystkie adresy, ul. Umultowska nieparzyste 97 - 129, parzyste 100 - 126b, ul. Wacława Strażewicza wszystkie adresy, ul. Widłakowa wszystkie adresy, pl. Wiktora Degi wszystkie adresy, ul. Wincentego Jezierskiego wszystkie adresy, ul. Władysława Kozłowskiego wszystkie adresy, ul. Wrotyczowa wszystkie adresy, ul. Zagajnikowa wszystkie adresy, ul. Zygmunta Lisowskiego wszystkie adresy, ul. Zygmunta Szweykowskiego wszystkie adresy, ul. Żywokostowa wszystkie adresy
223 Siedziba Rady Osiedla Morasko-Radojewo, ul. Morasko 57 Poznań stały Nie ul. Arnikowa wszystkie adresy, ul. Baltazara Lewandowskiego wszystkie adresy, ul. Borówkowa wszystkie adresy, ul. Burzowa wszystkie adresy, ul. Celichowskich wszystkie adresy, ul. Chmurna wszystkie adresy, ul. Cynamonowa wszystkie adresy, ul. Czekoladowa wszystkie adresy, ul. Deszczowa wszystkie adresy, ul. Drogocin wszystkie adresy, ul. Franciszka Jaśkowiaka wszystkie adresy, ul. Glinienko wszystkie adresy, ul. Glinno wszystkie adresy, ul. Gradowa wszystkie adresy, ul. Gryczana wszystkie adresy, ul. Halszki wszystkie adresy, ul. Hodowlana wszystkie adresy, ul. Huby Moraskie wszystkie adresy, ul. Imbirowa wszystkie adresy, ul. Inspektowa wszystkie adresy, ul. Janowo wszystkie adresy, ul. Jemiołowa wszystkie adresy, ul. Karmelowa wszystkie adresy, ul. Kminkowa wszystkie adresy, ul. Knyszyn wszystkie adresy, ul. Kocankowa wszystkie adresy, ul. Krwawnikowa wszystkie adresy, ul. Lebiodowa wszystkie adresy, ul. Lubczykowa wszystkie adresy, ul. Łopianowa wszystkie adresy, ul. Łysy Młyn wszystkie adresy, ul. Melisowa wszystkie adresy, ul. Meteorytowa wszystkie adresy, ul. Mirtowa wszystkie adresy, ul. Morasko wszystkie adresy, ul. Mroźna wszystkie adresy, ul. Nad Różanym Potokiem wszystkie adresy, ul. Nadwarciańska nieparzyste 23 - 53, parzyste 24 - 40, ul. Naramowicka nieparzyste 371 - 375, parzyste 354, 376 - 378, ul. Nostrzykowa wszystkie adresy, ul. Okolewo wszystkie adresy, ul. Piołunowa wszystkie adresy, ul. Podbiałowa wszystkie adresy, ul. Polarna wszystkie adresy, ul. Poligonowa wszystkie adresy, ul. Radojewo wszystkie adresy, ul. Rdestowa wszystkie adresy, ul. Rumiankowa parzyste 132 - 134, ul. Rzewieniowa wszystkie adresy, ul. Sióstr Misjonarek wszystkie adresy, ul. Skrzypowa wszystkie adresy, ul. Szałwiowa wszystkie adresy, ul. Szklarniowa wszystkie adresy, ul. Śnieżna wszystkie adresy, ul. Świetlikowa wszystkie adresy, ul. Tatarakowa wszystkie adresy, ul. Tymiankowa wszystkie adresy, ul. Umultowska nieparzyste 85 - 89D, ul. Waniliowa wszystkie adresy, ul. Wiesiołkowa wszystkie adresy, ul. Wietrzna wszystkie adresy, ul. Złocieniowa wszystkie adresy
224 Centrum Medyczne HCP Sp. z o. o., ul. 28 Czerwca 1956 nr 194 Poznań szpital Nie Centrum Medyczne HCP Sp. z o. o.
225 Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 135/147 Poznań szpital Nie Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
226 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Poznaniu, ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 22 Poznań dom pomocy społecznej Nie Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Poznaniu
227 Szpital Św. Rodziny Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, ul. Kazimierza Jarochowskiego 18 Poznań szpital Nie Szpital Św. Rodziny Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
228 Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 16/18 Poznań szpital Nie Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
229 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 16/18 Poznań szpital Nie Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu
230 Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Polna 33 Poznań szpital Nie Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
231 Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, ul. Adama Mickiewicza 2 Poznań szpital Nie Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu
232 Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Bukowska 27/29 Poznań dom pomocy społecznej Nie Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu
233 Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Ugory 18/20 Poznań dom pomocy społecznej Nie Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu
234 Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19 Poznań szpital Nie Szpital Wojewódzki w Poznaniu
235 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego, ul. Dojazd 34 Poznań szpital Nie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
236 Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Długa 1/2 Poznań szpital Nie Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
237 Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Garbary 15 Poznań szpital Nie Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
238 Areszt Śledczy w Poznaniu, ul. Młyńska 1 Poznań areszt Śledczy Nie Areszt Śledczy w Poznaniu
239 Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Stanisława Konarskiego 11/13 Poznań dom pomocy społecznej Nie Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu
240 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Mogileńska 42 Poznań szpital Nie Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
241 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szwajcarska 3 Poznań szpital Nie Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3
242 Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Mińska 14 Poznań dom pomocy społecznej Nie Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu
243 Hospicjum Palium Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, os. Rusa 25a Poznań szpital Nie Hospicjum Palium Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
244 Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Pokrzywno 1 Poznań dom pomocy społecznej Nie Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu
245 Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Ludwika Zamenhofa 142a Poznań dom pomocy społecznej Nie Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu
246 Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Augustyna Szamarzewskiego 82/84 Poznań szpital Nie Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
247 Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu, ul. Augustyna Szamarzewskiego 62 Poznań szpital Nie Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
248 Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33 Poznań szpital Nie Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
249 Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49 Poznań szpital Nie Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
250 Dom Pomocy Społecznej, ul. Sielska 13 Poznań dom pomocy społecznej Nie Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu
251 Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Poznaniu, ul. Nowosolska 40 Poznań oddział zewnętrzny aresztu Śledczego Nie Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Poznaniu
252 Szpital Rehabilitacyjny w Poznaniu Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, ul. Uzdrowiskowa 2 Poznań szpital Nie Szpital Rehabilitacyjny w Poznaniu Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 ul. 28 Czerwca 1956 r. nieparzyste 113 - 285B, parzyste 118/120 - 284, pl. Adama Asnyka wszystkie adresy, ul. Adama Asnyka wszystkie adresy, ul. Adama Biedrzyckiego wszystkie adresy, ul. Adama Mickiewicza wszystkie adresy, ul. Andrzeja i Władysława Niegolewskich wszystkie adresy, ul. Antoniego Kosińskiego wszystkie adresy, ul. Antoniego Madalińskiego wszystkie adresy, ul. Antoniego Małeckiego wszystkie adresy, ul. Arnolda Szylinga wszystkie adresy, ul. Artura Grottgera wszystkie adresy, ul. Augustyna Szamarzewskiego nieparzyste 1 - 65, parzyste 2 - 60, ul. Barska wszystkie adresy, ul. Biała wszystkie adresy, ul. Bielniki wszystkie adresy, ul. Bluszczowa wszystkie adresy, ul. Błażeja Winklera wszystkie adresy, ul. Bolesława Limanowskiego wszystkie adresy, ul. Bolesława Prusa wszystkie adresy, ul. Bukowska nieparzyste 3/9 - 53, parzyste 12 - 70, ul. Bzowa wszystkie adresy, ul. Chłodna wszystkie adresy, ul. Cypriana Norwida wszystkie adresy, ul. Czajcza wszystkie adresy, ul. Czwartaków wszystkie adresy, ul. Dąbrówki wszystkie adresy, ul. Dezyderego Chłapowskiego wszystkie adresy, ul. Dolina wszystkie adresy, ul. Dolna Wilda nieparzyste 27 - 91, parzyste 4 - 126, ul. Drobna wszystkie adresy, ul. Droga Dębińska wszystkie adresy, ul. Dwatory nieparzyste 1a, parzyste 2a - 2b, ul. Dworcowa wszystkie adresy, ul. Edmunda Calliera wszystkie adresy, ul. Elizy Orzeszkowej wszystkie adresy, ul. Elżbiety Drużbackiej wszystkie adresy, ul. Emilii Sczanieckiej wszystkie adresy, ul. Fabryczna wszystkie adresy, ul. Filarecka wszystkie adresy, ul. Fiołkowa wszystkie adresy, ul. Floriana Stablewskiego wszystkie adresy, ul. Franciszka Morawskiego wszystkie adresy, ul. Franklina Roosevelta wszystkie adresy, ul. Gajowa wszystkie adresy, ul. Galla Anonima wszystkie adresy, ul. Gąsiorowskich wszystkie adresy, ul. Głęboka wszystkie adresy, ul. Głogowska nieparzyste 15 - 141, parzyste 10 - 138, ul. Gothilfa Bergera wszystkie adresy, ul. Górecka nieparzyste 1 - 5, parzyste 2, ul. Górna Wilda wszystkie adresy, ul. Graniczna wszystkie adresy, ul. Grunwaldzka nieparzyste 1 - 43a, parzyste 6 - 44, ul. Gustawa Potworowskiego wszystkie adresy, ul. Heliodora Święcickiego wszystkie adresy, ul. Henryka Siemiradzkiego wszystkie adresy, ul. Henryka Sienkiewicza wszystkie adresy, ul. Hetmańska wszystkie adresy, ul. Hutnicza wszystkie adresy, ul. Ignacego Prądzyńskiego wszystkie adresy, ul. Jakuba Krauthofera nieparzyste 3 - 55U, ul. Jana Długosza wszystkie adresy, ul. Jana Gorczyczewskiego wszystkie adresy, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego nieparzyste 1 - 117a, parzyste 8 - 124, ul. Jana Kassyusza wszystkie adresy, ul. Jana Kilińskiego wszystkie adresy, ul. Jana Kochanowskiego wszystkie adresy, ul. Jana Matejki wszystkie adresy, ul. Jana Spychalskiego wszystkie adresy, ul. Jana Umińskiego wszystkie adresy, ul. Jana Żupańskiego wszystkie adresy, ul. Janusza Zeylanda wszystkie adresy, ul. Jeżycka wszystkie adresy, rynek Jeżycki wszystkie adresy, ul. Józefa Chełmońskiego wszystkie adresy, ul. Józefa Chociszewskiego nieparzyste 7 - 47, parzyste 2 - 54b, ul. Józefa Garczyńskiego wszystkie adresy, ul. Józefa Kraszewskiego wszystkie adresy, ul. Józefa Łukaszewicza wszystkie adresy, ul. Józefa Rogalińskiego wszystkie adresy, ul. Józefa Strusia wszystkie adresy, ul. Józefa Wybickiego wszystkie adresy, ul. Juliusza Kossaka wszystkie adresy, ul. Juliusza Słowackiego wszystkie adresy, ul. Kanałowa wszystkie adresy, ul. Kazimiery Iłłakowiczówny wszystkie adresy, ul. Kazimierza Jarochowskiego nieparzyste 1 - 77, parzyste 2 - 70, ul. Kazimierza Mielęckiego wszystkie adresy, ul. Kącik wszystkie adresy, ul. Klaudyny Potockiej wszystkie adresy, ul. Klemensa Janickiego wszystkie adresy, ul. Kolejowa wszystkie adresy, ul. Kościelna wszystkie adresy, ul. Królowej Jadwigi nieparzyste 15 - 51, ul. Krzysztofa Arciszewskiego wszystkie adresy, ul. Krzyżowa wszystkie adresy, ul. ks. Jakuba Wujka wszystkie adresy, ul. Lipowa wszystkie adresy, pl. Lipowy wszystkie adresy, ul. Lodowa wszystkie adresy, ul. Łanowa wszystkie adresy, rynek Łazarski wszystkie adresy, ul. Macieja Palacza parzyste 8 - 38, ul. Maksymiliana Jackowskiego wszystkie adresy, ul. Maratońska wszystkie adresy, ul. Marcelego Mottego wszystkie adresy, ul. Marcelińska nieparzyste 15 - 27, parzyste 4 - 36c, ul. Marcina Kasprzaka wszystkie adresy, ul. Mariana Langiewicza wszystkie adresy, ul. Marii Konopnickiej wszystkie adresy, ul. Marii Rodziewiczówny wszystkie adresy, pl. Marii Skłodowskiej-Curie wszystkie adresy, ul. Mączna wszystkie adresy, ul. Michała Barzyńskiego wszystkie adresy, ul. Mieczysława Niedziałkowskiego wszystkie adresy, ul. Mikołaja Reja wszystkie adresy, ul. Modrakowa nieparzyste 3 parzyste 2 - 4, ul. Mylna wszystkie adresy, ul. Nad Bogdanką wszystkie adresy, ul. Nad Seganką wszystkie adresy, ul. Niecała wszystkie adresy, ul. o. Mariana Żelazka wszystkie adresy, ul. Olimpijska wszystkie adresy, ul. Pamiątkowa wszystkie adresy, ul. Parkowa wszystkie adresy, ul. Partyzancka wszystkie adresy, ul. Petera Mansfelda wszystkie adresy, ul. Piastowska wszystkie adresy, ul. Pionierska wszystkie adresy, ul. Piotra Wawrzyniaka wszystkie adresy, ul. Polna wszystkie adresy, ul. Poplińskich wszystkie adresy, ul. Powstańcza wszystkie adresy, ul. Poznańska wszystkie adresy, ul. Przemysłowa wszystkie adresy, ul. Przy Dolinie wszystkie adresy, ul. Robocza wszystkie adresy, ul. Rokietnicka wszystkie adresy, ul. Rolna wszystkie adresy, ul. Romana Dmowskiego nieparzyste 3 - 41, parzyste 2a - 62, ul. Romka Strzałkowskiego wszystkie adresy, ul. Romualda Traugutta wszystkie adresy, ul. Różana wszystkie adresy, ul. Ryszarda Berwińskiego wszystkie adresy, ul. Saperska wszystkie adresy, ul. Sebastiana Klonowica wszystkie adresy, ul. Skryta wszystkie adresy, ul. Spadzista wszystkie adresy, ul. Sportowa wszystkie adresy, ul. Stanisława Karwowskiego wszystkie adresy, ul. Stanisława Matyi wszystkie adresy, ul. Stanisława Przybyszewskiego nieparzyste 1 - 45, ul. Stanisława Staszica wszystkie adresy, ul. Stanisława Szczepanowskiego wszystkie adresy, ul. Stanisława Wyspiańskiego wszystkie adresy, ul. Stefana Czarnieckiego wszystkie adresy, ul. Stefana Żeromskiego parzyste 2 - 34, ul. Stolarska wszystkie adresy, ul. Szymborska wszystkie adresy, ul. Śniadeckich wszystkie adresy, ul. św. Czesława wszystkie adresy, ul. św. Floriana wszystkie adresy, ul. św. Jerzego wszystkie adresy, ul. św. Trójcy wszystkie adresy, ul. św. Wawrzyńca nieparzyste 1/7 - 37, parzyste 10 - 36, ul. Tokarska wszystkie adresy, ul. Topolowa wszystkie adresy, ul. Ułańska wszystkie adresy, ul. Wąska wszystkie adresy, ul. Wierzbięcice wszystkie adresy, rynek Wildecki wszystkie adresy, ul. Wincentego Kadłubka wszystkie adresy, ul. Wiśniowa wszystkie adresy, ul. Władysława Nehringa wszystkie adresy, ul. Władysława Reymonta nieparzyste 3 - 39, ul. Władysława Sikorskiego wszystkie adresy, ul. Wojciecha Bogusławskiego wszystkie adresy, ul. Wojciecha Cybulskiego wszystkie adresy, ul. Wojskowa wszystkie adresy, ul. Wrzosowa wszystkie adresy, ul. Wspólna wszystkie adresy, ul. Zachodnia wszystkie adresy, ul. Zacisze wszystkie adresy, ul. Zakątek wszystkie adresy, ul. Załęże wszystkie adresy, ul. Zmartwychwstańców wszystkie adresy, ul. Zwierzyniecka wszystkie adresy, ul. Zygmunta Krasińskiego wszystkie adresy, ul. Żurawia wszystkie adresy 5 64 442 7 45
0.0000020000Nr 2 ul. 5 Stycznia wszystkie adresy, ul. Adama Haber-Włyńskiego wszystkie adresy, ul. Adama Wrzoska wszystkie adresy, Aleje Solidarności wszystkie adresy, ul. Aleksandra Hercena wszystkie adresy, ul. Andrzeja Kopy wszystkie adresy, ul. Antoniego Kocjana wszystkie adresy, ul. Balonowa wszystkie adresy, ul. Bastionowa wszystkie adresy, ul. Biebrzańska wszystkie adresy, ul. Błękitna wszystkie adresy, ul. Bociania wszystkie adresy, ul. Bohdana Arcta wszystkie adresy, ul. Bonin wszystkie adresy, ul. Bronowa wszystkie adresy, ul. Bukowska nieparzyste 167 - 175, ul. Bużańska wszystkie adresy, ul. Bystrzycka wszystkie adresy, ul. Chełmińska wszystkie adresy, ul. Czapla wszystkie adresy, ul. Czarna Rola wszystkie adresy, ul. Czarnohorska wszystkie adresy, ul. Czesława Tańskiego wszystkie adresy, ul. Dedala wszystkie adresy, ul. Dniestrzańska wszystkie adresy, ul. Dojazd wszystkie adresy, ul. Dożynkowa wszystkie adresy, ul. Dunajecka wszystkie adresy, ul. Dworkowa wszystkie adresy, ul. Franciszka Hynka wszystkie adresy, ul. Franciszka Żwirki wszystkie adresy, ul. gen. Stanisława Maczka wszystkie adresy, ul. Golęcińska wszystkie adresy, ul. Góralska wszystkie adresy, ul. Gromadzka wszystkie adresy, ul. Gronowa wszystkie adresy, ul. Grudzieniec wszystkie adresy, ul. Hangarowa wszystkie adresy, ul. Hawelańska wszystkie adresy, ul. Ignacego Dobrogojskiego wszystkie adresy, ul. Ikara wszystkie adresy, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego nieparzyste 175 - 315, parzyste 252 - 338, ul. Jana Nagórskiego wszystkie adresy, ul. Janusza Meissnera wszystkie adresy, ul. Jerzego Bajana wszystkie adresy, ul. Juraszów wszystkie adresy, ul. Karbowska wszystkie adresy, ul. Karkonoska wszystkie adresy, ul. Kaspra Drużbickiego wszystkie adresy, ul. Kaszubska wszystkie adresy, ul. Kazimierza Pułaskiego nieparzyste 9 - 23, ul. Kazimierza Szałasa wszystkie adresy, ul. Klin wszystkie adresy, ul. Kłosowa wszystkie adresy, ul. Kmieca wszystkie adresy, ul. Kondratija Rylejewa wszystkie adresy, ul. Koronna wszystkie adresy, os. Kosmonautów wszystkie adresy, ul. Kowalska wszystkie adresy, ul. Krzysztofa Żegockiego wszystkie adresy, ul. Ksawerego Zakrzewskiego wszystkie adresy, ul. Księcia Mieszka I parzyste 16 - 28, ul. Kujawska wszystkie adresy, ul. Kurpiowska wszystkie adresy, ul. Latawcowa wszystkie adresy, ul. Lazurowa wszystkie adresy, ul. Lechicka parzyste 2 - 100, ul. Lednicka wszystkie adresy, ul. Leona Przyłuskiego wszystkie adresy, ul. Litewska wszystkie adresy, os. Lotnictwa Polskiego wszystkie adresy, ul. Lotnicza wszystkie adresy, ul. Ludwika Idzikowskiego wszystkie adresy, ul. Lutycka parzyste 34 - 34F, 92 - 122, ul. Łady wszystkie adresy, ul. Łobżenicka parzyste 8 ul. Małopolska wszystkie adresy, ul. Mazowiecka wszystkie adresy, ul. Michała Drzymały wszystkie adresy, ul. Michałowska wszystkie adresy, ul. Mieczysława Palucha wszystkie adresy, ul. Mikołaja Dobrzyckiego wszystkie adresy, ul. Murawa wszystkie adresy, os. Na Murawie wszystkie adresy, ul. Na Stoku wszystkie adresy, ul. Na Szańcach wszystkie adresy, ul. Nad Potokiem wszystkie adresy, ul. Nad Wierzbakiem wszystkie adresy, ul. Nadbrzeże wszystkie adresy, ul. Napoleońska wszystkie adresy, ul. Naramowicka nieparzyste 31A - 47D, parzyste 22 - 112, ul. Narewska wszystkie adresy, ul. Nasienna wszystkie adresy, ul. Nidziańska wszystkie adresy, ul. Niemeńska wszystkie adresy, ul. Niestachowska wszystkie adresy, ul. Niska wszystkie adresy, ul. Notecka wszystkie adresy, ul. Olzańska wszystkie adresy, pl. Orawski wszystkie adresy, ul. Orna wszystkie adresy, ul. Owsiana wszystkie adresy, ul. Ozimina wszystkie adresy, ul. Pałucka wszystkie adresy, ul. Pasieka wszystkie adresy, ul. Pasterska wszystkie adresy, ul. Pawła Zołotowa wszystkie adresy, ul. Piątkowska wszystkie adresy, ul. Pilicka wszystkie adresy, ul. Pilotów wszystkie adresy, ul. Plebańska wszystkie adresy, os. Pod Lipami wszystkie adresy, ul. Podhalańska wszystkie adresy, ul. Podlaska wszystkie adresy, ul. Podolańska wszystkie adresy, ul. Podolska wszystkie adresy, ul. Poleska wszystkie adresy, ul. Polska nieparzyste 11 - 77a, ul. Połabska wszystkie adresy, ul. Pomorska wszystkie adresy, ul. Popradzka wszystkie adresy, os. Powstańców Warszawy wszystkie adresy, ul. Prądnicka wszystkie adresy, ul. Przelot wszystkie adresy, ul. Przełajowa wszystkie adresy, ul. Prześwit wszystkie adresy, os. Przyjaźni wszystkie adresy, ul. Pszczelna wszystkie adresy, ul. Pszenna wszystkie adresy, ul. Romana Brandstaettera wszystkie adresy, ul. Sadowa wszystkie adresy, ul. Serbska wszystkie adresy, ul. Siewna wszystkie adresy, ul. Skotarska wszystkie adresy, ul. Słomiana wszystkie adresy, ul. Słowiańska wszystkie adresy, ul. Sochaczewska wszystkie adresy, ul. Sokoła wszystkie adresy, ul. Sołtysia wszystkie adresy, ul. Spadochronowa wszystkie adresy, pl. Spiski wszystkie adresy, ul. Stanisława Latwisa wszystkie adresy, ul. Stanisława Skarżyńskiego wszystkie adresy, ul. Stanisława Wigury wszystkie adresy, ul. Starowiejska wszystkie adresy, ul. Startowa wszystkie adresy, ul. Stefana Drzewieckiego wszystkie adresy, ul. Sterowa wszystkie adresy, ul. Sytkowska nieparzyste 7 - 29a, parzyste 2 - 6, ul. Szelągowska wszystkie adresy, ul. Szybowcowa wszystkie adresy, ul. Szydłowska wszystkie adresy, ul. Śląska wszystkie adresy, ul. Śpiewaków wszystkie adresy, ul. św. Leonarda wszystkie adresy, ul. Tadeusza Rejtana wszystkie adresy, ul. Tatrzańska wszystkie adresy, ul. Trójpole wszystkie adresy, ul. Turkusowa wszystkie adresy, ul. Ugory wszystkie adresy, ul. Urbanowska wszystkie adresy, ul. Warmińska wszystkie adresy, ul. Warzywna wszystkie adresy, Wichrowe Wzgórze wszystkie adresy, ul. Widna wszystkie adresy, ul. Wiece wszystkie adresy, al. Wielkopolska wszystkie adresy, ul. Wilczak wszystkie adresy, ul. Wincentego Witosa wszystkie adresy, ul. Winiarska wszystkie adresy, os. Winiary wszystkie adresy, ul. Winna wszystkie adresy, ul. Winogrady wszystkie adresy, ul. Wisłocka wszystkie adresy, ul. Wiślana wszystkie adresy, ul. Włodarska wszystkie adresy, ul. Wojska Polskiego wszystkie adresy, ul. Wołyńska wszystkie adresy, ul. Wójtowska wszystkie adresy, ul. Wyłom wszystkie adresy, ul. Wyżyny wszystkie adresy, ul. Wzlotowa wszystkie adresy, ul. Za Cytadelą wszystkie adresy, ul. Zagonowa wszystkie adresy, ul. Zagrodnicza wszystkie adresy, ul. Zbigniewa Burzyńskiego wszystkie adresy, ul. Zbożowa wszystkie adresy, ul. Ziarnista wszystkie adresy, ul. Zjazd wszystkie adresy, os. Zwycięstwa wszystkie adresy, ul. Źródlana wszystkie adresy, ul. Żarnowiecka wszystkie adresy, ul. Żmudzka wszystkie adresy, ul. Żniwna wszystkie adresy, ul. Żuławska wszystkie adresy, ul. Żytnia wszystkie adresy 5 55 056 7 47
0.0000030000Nr 3 ul. 27 Grudnia wszystkie adresy, ul. 3 Maja wszystkie adresy, ul. abpa Antoniego Baraniaka nieparzyste 91, parzyste 158 ul. abpa Walentego Dymka wszystkie adresy, ul. Agrestowa wszystkie adresy, Aleje Karola Marcinkowskiego wszystkie adresy, ul. Aleksandra Fredry wszystkie adresy, ul. Aleksandra Studniarskiego wszystkie adresy, ul. Andrzeja Łaskarza wszystkie adresy, ul. Arkońska wszystkie adresy, al. Armii Poznań nieparzyste 15 - 17, ul. Aroniowa wszystkie adresy, ul. Augustowska wszystkie adresy, ul. Bałtycka wszystkie adresy, ul. Barana wszystkie adresy, ul. Barcińska wszystkie adresy, ul. Bartnicza wszystkie adresy, ul. Berdychowo parzyste 4 pl. Bernardyński wszystkie adresy, ul. Białostocka wszystkie adresy, ul. Blacharska wszystkie adresy, ul. Bliźniąt wszystkie adresy, ul. Bnińska wszystkie adresy, ul. Bobrownicka wszystkie adresy, ul. Bocheńska wszystkie adresy, ul. Bodawska wszystkie adresy, ul. Bolesława Krysiewicza wszystkie adresy, ul. Bolesława Krzywoustego nieparzyste 67 - 135, ul. Bolesławy wszystkie adresy, ul. Borecka wszystkie adresy, ul. Borowikowa wszystkie adresy, ul. Borówki wszystkie adresy, ul. Borsucza wszystkie adresy, ul. Bożeny wszystkie adresy, ul. Bóżnicza wszystkie adresy, ul. Brokułowa wszystkie adresy, ul. Browarna wszystkie adresy, ul. Bruzdowa wszystkie adresy, ul. Brzeska wszystkie adresy, ul. Brzoskwiniowa wszystkie adresy, ul. Bydgoska wszystkie adresy, ul. Chartowo wszystkie adresy, ul. Chemiczna wszystkie adresy, ul. Chlebowa wszystkie adresy, ul. Chociebora wszystkie adresy, ul. Chotomińska wszystkie adresy, ul. Chrzanowska wszystkie adresy, ul. Chwaliszewo wszystkie adresy, ul. Cicha wszystkie adresy, ul. Cieszymira wszystkie adresy, ul. Cybińska wszystkie adresy, ul. Cyraneczki wszystkie adresy, pl. Cyryla Ratajskiego wszystkie adresy, ul. Czartoria wszystkie adresy, os. Czecha wszystkie adresy, ul. Czekalskie wszystkie adresy, ul. Czerniejewska wszystkie adresy, ul. Danuty wszystkie adresy, ul. Darniowa wszystkie adresy, ul. Darzyborska wszystkie adresy, ul. Darzyńska wszystkie adresy, ul. Dereniowa wszystkie adresy, ul. Długa wszystkie adresy, ul. Dobrepole wszystkie adresy, ul. Dobrochny wszystkie adresy, ul. Dobromiły wszystkie adresy, ul. Dobrowita wszystkie adresy, ul. Dominikańska wszystkie adresy, ul. Drwali wszystkie adresy, ul. Dyniowa wszystkie adresy, ul. Działowa wszystkie adresy, ul. Działyńskich wszystkie adresy, ul. Dzicza wszystkie adresy, ul. Dzieci Wrzesińskich wszystkie adresy, ul. Dziekańska wszystkie adresy, ul. Dzikiej Róży wszystkie adresy, ul. Edwarda Taylora wszystkie adresy, ul. Energetyczna wszystkie adresy, ul. Ewangelicka wszystkie adresy, ul. Ewarysta Estkowskiego wszystkie adresy, ul. Feliksa Nowowiejskiego wszystkie adresy, ul. Filipińska wszystkie adresy, ul. Folwarczna wszystkie adresy, ul. Franciszka Ratajczaka wszystkie adresy, ul. Franciszkańska wszystkie adresy, ul. Franowo wszystkie adresy, ul. Fryderyka Chopina wszystkie adresy, ul. Garbary wszystkie adresy, ul. Gardowska wszystkie adresy, ul. Garncarska wszystkie adresy, ul. Gąsawska wszystkie adresy, ul. Gdańska wszystkie adresy, ul. Gdyńska wszystkie adresy, ul. gen. Tadeusza Kutrzeby wszystkie adresy, ul. Glebowa wszystkie adresy, ul. Główieniec wszystkie adresy, ul. Główna wszystkie adresy, ul. Gminna wszystkie adresy, ul. Gniewka wszystkie adresy, ul. Gnieźnieńska wszystkie adresy, ul. Gołębia wszystkie adresy, ul. Goplańska wszystkie adresy, ul. Gorzysława wszystkie adresy, ul. Gospodarska wszystkie adresy, ul. Gościnna wszystkie adresy, ul. Góra Przemysła wszystkie adresy, ul. Górska wszystkie adresy, ul. Grobla wszystkie adresy, ul. Grochowe Łąki wszystkie adresy, ul. Grodnicka wszystkie adresy, ul. Gronostajowa wszystkie adresy, ul. Gwarna wszystkie adresy, ul. Haliny wszystkie adresy, ul. Harcerska wszystkie adresy, ul. Helska wszystkie adresy, ul. Henryka Wieniawskiego wszystkie adresy, ul. Hipolita Cegielskiego wszystkie adresy, ul. Ignacego Paderewskiego wszystkie adresy, ul. Iłowska wszystkie adresy, ul. Inflancka nieparzyste 25 - 45, ul. Inowrocławska wszystkie adresy, ul. Jagodowa wszystkie adresy, ul. Jana Lubrańskiego wszystkie adresy, ul. Jana Pawła II nieparzyste 1, parzyste 2 - 14, ul. Janikowska wszystkie adresy, ul. Janusza Kulasa wszystkie adresy, ul. Jaromińska wszystkie adresy, ul. Jaromira wszystkie adresy, ul. Jeżynowa wszystkie adresy, ul. Kamieńska wszystkie adresy, ul. Kaprala Wojtka wszystkie adresy, ul. Karmelicka wszystkie adresy, ul. Karola Libelta wszystkie adresy, ul. Kazimierza Kantaka wszystkie adresy, ul. Kazimierza Pułaskiego parzyste 8 - 30, ul. Kazimierza Wielkiego wszystkie adresy, ul. Kcyńska wszystkie adresy, ul. Kępa wszystkie adresy, ul. Klasztorna wszystkie adresy, ul. Klenowska wszystkie adresy, ul. Kłońska wszystkie adresy, ul. Kobylepole wszystkie adresy, pl. Kolegiacki wszystkie adresy, ul. Kolska wszystkie adresy, ul. Kołodzieja wszystkie adresy, ul. Komandoria wszystkie adresy, ul. Konińska wszystkie adresy, ul. Koralowa wszystkie adresy, ul. Kormorana wszystkie adresy, ul. Koronkarska wszystkie adresy, ul. Koronowska wszystkie adresy, ul. Kosiarzy wszystkie adresy, ul. Kostrzyńska wszystkie adresy, ul. Kotlarska wszystkie adresy, ul. Kozia wszystkie adresy, ul. Koziorożca wszystkie adresy, ul. Krakowska wszystkie adresy, ul. Kramarska wszystkie adresy, ul. Krańcowa wszystkie adresy, ul. Krośniewicka wszystkie adresy, ul. Królowej Jadwigi parzyste 32 - 62, ul. Krótka wszystkie adresy, ul. Kruszwicka wszystkie adresy, ul. Krzyżówki wszystkie adresy, ul. ks. Ignacego Posadzego wszystkie adresy, al. ks. Mieczysława Radziejewskiego wszystkie adresy, ul. ks. Zdzisława Bernata wszystkie adresy, ul. Księcia Józefa wszystkie adresy, ul. Ku Cytadeli wszystkie adresy, ul. Kurlandzka nieparzyste 65, ul. Kutnowska wszystkie adresy, ul. Kwiatowa wszystkie adresy, ul. Kwiryny wszystkie adresy, os. Lecha wszystkie adresy, ul. Leszka wszystkie adresy, ul. Leśna wszystkie adresy, ul. Leśników wszystkie adresy, ul. Letnia wszystkie adresy, ul. Lidzka wszystkie adresy, ul. Lisia wszystkie adresy, ul. Ludmiły wszystkie adresy, ul. Ludosławy wszystkie adresy, ul. Lwa wszystkie adresy, ul. Łabiszyńska wszystkie adresy, ul. Łazienna wszystkie adresy, ul. Łąkowa wszystkie adresy, ul. Łęczycka wszystkie adresy, ul. Łomżyńska wszystkie adresy, ul. Łopawska wszystkie adresy, ul. Łosiowa wszystkie adresy, ul. Łowicka wszystkie adresy, ul. Łuczkowska wszystkie adresy, ul. Ługańska wszystkie adresy, ul. Łyski wszystkie adresy, ul. Małe Garbary wszystkie adresy, ul. Mariacka wszystkie adresy, ul. Masztalarska wszystkie adresy, ul. Mewy wszystkie adresy, ul. Michałowo wszystkie adresy, ul. Mikołaja Kopernika wszystkie adresy, ul. Miłosławska wszystkie adresy, ul. Miłowita wszystkie adresy, ul. Mińska wszystkie adresy, ul. Mirabelkowa wszystkie adresy, ul. Młyńska wszystkie adresy, ul. Modlińska wszystkie adresy, ul. Mogileńska wszystkie adresy, ul. Mokra wszystkie adresy, ul. Morwowa wszystkie adresy, ul. Mostowa wszystkie adresy, ul. Mścibora wszystkie adresy, ul. Murna wszystkie adresy, ul. Na Dołku wszystkie adresy, ul. Na Podgórniku wszystkie adresy, ul. Nad Łężynką wszystkie adresy, ul. Nad Pokrzywką wszystkie adresy, ul. Nad Spławką wszystkie adresy, ul. Nadolnik wszystkie adresy, ul. Nakielska wszystkie adresy, ul. Nektarynkowa wszystkie adresy, al. Niepodległości wszystkie adresy, ul. Nieszawska wszystkie adresy, ul. Niezłomnych wszystkie adresy, ul. Nowe Zagórze wszystkie adresy, ul. Nowogrodzka wszystkie adresy, ul. Ogrodowa wszystkie adresy, ul. Oliwkowa wszystkie adresy, ul. Ostrowska nieparzyste 331 - 569, parzyste 322 - 582, ul. Ostrów Tumski wszystkie adresy, ul. Ostrówek wszystkie adresy, ul. Otwocka wszystkie adresy, ul. Owocowa wszystkie adresy, ul. Panny wszystkie adresy, ul. Panny Marii wszystkie adresy, ul. Pastewna wszystkie adresy, ul. Perkoza wszystkie adresy, ul. Piaskowa wszystkie adresy, ul. Piaśnicka wszystkie adresy, ul. Piekary wszystkie adresy, ul. Pilska wszystkie adresy, ul. Piotra Tomickiego wszystkie adresy, ul. Piwna wszystkie adresy, ul. Plonowa wszystkie adresy, ul. Płocka wszystkie adresy, ul. Pobiedziska wszystkie adresy, ul. Podbórska wszystkie adresy, ul. Podgórna wszystkie adresy, ul. Podgórze wszystkie adresy, ul. Podjaryszki wszystkie adresy, ul. Podleśna wszystkie adresy, ul. Popularna wszystkie adresy, ul. por. Janiny Lewandowskiej wszystkie adresy, ul. Porzeczkowa wszystkie adresy, ul. Powidzka wszystkie adresy, ul. Powozowa wszystkie adresy, ul. Powstańców Wielkopolskich wszystkie adresy, ul. Poziomkowa wszystkie adresy, ul. Poznańskie Sady wszystkie adresy, ul. Północna wszystkie adresy, ul. Półwiejska wszystkie adresy, ul. Prymasa Augusta Hlonda wszystkie adresy, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego wszystkie adresy, ul. Prząśniczki wszystkie adresy, ul. Przedpole wszystkie adresy, ul. Przemyska wszystkie adresy, os. Przemysława wszystkie adresy, ul. Przepadek wszystkie adresy, ul. Przyjemna wszystkie adresy, ul. Pułtuska wszystkie adresy, ul. Pusta wszystkie adresy, ul. Radowita wszystkie adresy, ul. Radziejowska wszystkie adresy, ul. Radziwoja wszystkie adresy, ul. Raka wszystkie adresy, ul. Ranowska wszystkie adresy, ul. Reknicka wszystkie adresy, ul. Rodawska wszystkie adresy, ul. Rogowska wszystkie adresy, ul. Romana Szymańskiego wszystkie adresy, ul. Roślinna wszystkie adresy, ul. Rozewska wszystkie adresy, ul. Rudnicka wszystkie adresy, ul. Rugijska wszystkie adresy, os. Rusa wszystkie adresy, ul. Ryb wszystkie adresy, ul. Rybaki wszystkie adresy, ul. Rybitwy wszystkie adresy, ul. Rysia wszystkie adresy, ul. Rzeczna wszystkie adresy, ul. Sabiny wszystkie adresy, ul. Salicka wszystkie adresy, ul. Sarnia wszystkie adresy, ul. Serdeczna wszystkie adresy, ul. Seweryna Mielżyńskiego wszystkie adresy, ul. Sędziwoja wszystkie adresy, ul. Sępia wszystkie adresy, ul. Sianokosy wszystkie adresy, ul. Siedliskowa wszystkie adresy, ul. Sieroca wszystkie adresy, ul. Sierpowa wszystkie adresy, ul. Siewierska wszystkie adresy, ul. Skibowa wszystkie adresy, ul. Składowa wszystkie adresy, ul. Skorpiona wszystkie adresy, ul. Skośna wszystkie adresy, ul. Skromna wszystkie adresy, ul. Sławomira wszystkie adresy, ul. Słupecka wszystkie adresy, ul. Smolna wszystkie adresy, ul. Smołdzinowska wszystkie adresy, ul. Snopowa wszystkie adresy, ul. Sobiesława wszystkie adresy, ul. Sobolowa wszystkie adresy, ul. Sokalska wszystkie adresy, ul. Solna wszystkie adresy, ul. Sośnicka wszystkie adresy, ul. Sowice wszystkie adresy, ul. Spławie wszystkie adresy, ul. Sporna wszystkie adresy, ul. Stalowa wszystkie adresy, ul. Stanisława Hejmowskiego wszystkie adresy, ul. Stanisława Konarskiego wszystkie adresy, ul. Stanisława Małachowskiego wszystkie adresy, ul. Stanisława Taczaka wszystkie adresy, ul. Starachowicka wszystkie adresy, ul. Starkowska wszystkie adresy, ul. Stary Rynek wszystkie adresy, ul. Stawna wszystkie adresy, pl. Stefana Stuligrosza wszystkie adresy, ul. Stewnicka wszystkie adresy, ul. Strzałkowska wszystkie adresy, ul. Strzałowa wszystkie adresy, ul. Strzelca wszystkie adresy, ul. Strzelecka wszystkie adresy, ul. Studzienna wszystkie adresy, ul. Sucha wszystkie adresy, ul. Swantibora wszystkie adresy, ul. Swarzędzka wszystkie adresy, ul. Syrenia wszystkie adresy, ul. Szczepankowo wszystkie adresy, ul. Szewska wszystkie adresy, ul. Szkolna wszystkie adresy, ul. Szpaków wszystkie adresy, ul. Szwajcarska wszystkie adresy, ul. Szwedzka wszystkie adresy, ul. Szyperska wszystkie adresy, ul. Ślusarska wszystkie adresy, ul. Średnia wszystkie adresy, ul. Średzka wszystkie adresy, rynek Śródecki wszystkie adresy, ul. Śródka wszystkie adresy, ul. św. Jacka wszystkie adresy, ul. św. Kingi wszystkie adresy, ul. św. Marii Magdaleny wszystkie adresy, ul. św. Michała wszystkie adresy, ul. św. Wincentego wszystkie adresy, ul. Światopełka wszystkie adresy, ul. Świątniczki wszystkie adresy, ul. Świętochny wszystkie adresy, ul. Świętojańska wszystkie adresy, ul. Świętosławska wszystkie adresy, ul. Świętowidzka wszystkie adresy, ul. Święty Marcin wszystkie adresy, ul. Święty Wojciech wszystkie adresy, ul. Tadeusza Kościuszki wszystkie adresy, ul. Tarnowska nieparzyste 1 - 7, parzyste 2b - 20, ul. Terespolska wszystkie adresy, ul. Termalna wszystkie adresy, ul. Ternicka wszystkie adresy, ul. Toruńska wszystkie adresy, ul. Towarowa wszystkie adresy, ul. Truskawkowa wszystkie adresy, ul. Trzemeszeńska wszystkie adresy, ul. Tylne Chwaliszewo wszystkie adresy, os. Tysiąclecia wszystkie adresy, ul. Unisława wszystkie adresy, ul. Uprawna wszystkie adresy, ul. Urodzajna wszystkie adresy, ul. Urwista wszystkie adresy, ul. Ustrzycka wszystkie adresy, ul. Uznamska wszystkie adresy, ul. Wagi wszystkie adresy, ul. Wandy wszystkie adresy, ul. Warpińska wszystkie adresy, ul. Warszawska wszystkie adresy, ul. Wczasowa wszystkie adresy, ul. Wenecjańska wszystkie adresy, ul. Wiankowa wszystkie adresy, ul. Wiatraczna wszystkie adresy, ul. Widawska wszystkie adresy, ul. Wiejska wszystkie adresy, ul. Wielka wszystkie adresy, pl. Wielkopolski wszystkie adresy, ul. Wieprawska wszystkie adresy, ul. Wierzbowa wszystkie adresy, ul. Wiesławy wszystkie adresy, ul. Wiewiórcza wszystkie adresy, ul. Wieżowa wszystkie adresy, ul. Wilcza wszystkie adresy, ul. Winogronowa wszystkie adresy, pl. Wiosny Ludów wszystkie adresy, ul. Witkowska wszystkie adresy, ul. Witosława wszystkie adresy, ul. Władymira wszystkie adresy, pl. Władysława Andersa wszystkie adresy, ul. Włodzimierza Majakowskiego wszystkie adresy, ul. Wodna wszystkie adresy, ul. Wodnika wszystkie adresy, ul. Wolnica wszystkie adresy, pl. Wolności wszystkie adresy, ul. Woźna wszystkie adresy, ul. Wrocławska wszystkie adresy, ul. Wroniecka wszystkie adresy, ul. Wrzesińska wszystkie adresy, rynek Wschodni wszystkie adresy, ul. Wschodnia wszystkie adresy, ul. Wszystkich Świętych wszystkie adresy, ul. Wygon wszystkie adresy, ul. Wysoka wszystkie adresy, ul. Wzgórze św. Wojciecha wszystkie adresy, ul. Za Bramką wszystkie adresy, ul. Za Cybiną wszystkie adresy, ul. Za Groblą wszystkie adresy, ul. Zagórze wszystkie adresy, ul. Zajęcza wszystkie adresy, ul. Zambrowska wszystkie adresy, ul. Zamkowa wszystkie adresy, ul. Zaniemyska wszystkie adresy, ul. Zawady wszystkie adresy, ul. Zawiertowska wszystkie adresy, ul. Zbyłowita wszystkie adresy, ul. Zbyszka wszystkie adresy, ul. Zdrojowa wszystkie adresy, ul. Zdunowska wszystkie adresy, ul. Zdzisławy wszystkie adresy, ul. Zieleńska wszystkie adresy, ul. Zieliniec wszystkie adresy, ul. Zielona wszystkie adresy, ul. Ziemowita wszystkie adresy, ul. Ziemska wszystkie adresy, ul. Zimorodka wszystkie adresy, ul. Zodiakowa wszystkie adresy, ul. Zygmunta Noskowskiego wszystkie adresy, ul. Żbikowa wszystkie adresy, ul. Żelazna wszystkie adresy, ul. Żeńców wszystkie adresy, ul. Żydowska wszystkie adresy, ul. Żyzna wszystkie adresy 6 66 169 7 53
0.0000040000Nr 4 ul. 28 Czerwca 1956 r. nieparzyste 291 - 441a, parzyste 290 - 420, ul. abpa Antoniego Baraniaka nieparzyste 73 - 77, parzyste 4 - 116, ul. Adama Grześkiewicza wszystkie adresy, ul. Akacjowa wszystkie adresy, ul. Aleksandra Gabszewicza wszystkie adresy, ul. Alojzego Nowaka wszystkie adresy, ul. Andrychowska wszystkie adresy, os. Armii Krajowej wszystkie adresy, ul. Azaliowa wszystkie adresy, ul. Babicka wszystkie adresy, ul. Baranowska wszystkie adresy, ul. Berdychowo nieparzyste 1, ul. Będzińska wszystkie adresy, ul. Białobrzeska wszystkie adresy, ul. Bielska wszystkie adresy, ul. Bławatkowa wszystkie adresy, ul. Błogosławionej Poznańskiej Piątki wszystkie adresy, ul. Błońska wszystkie adresy, ul. Błotna wszystkie adresy, ul. Bobrzańska wszystkie adresy, os. Bohaterów II Wojny Światowej wszystkie adresy, ul. Bohaterów Westerplatte wszystkie adresy, ul. Bohdana Winiarskiego wszystkie adresy, ul. Bolesława Czerwińskiego wszystkie adresy, ul. Bolesława Krzywoustego nieparzyste 3 - 19, parzyste 16 - 116, ul. Bronisława Malinowskiego wszystkie adresy, ul. Brzozowa wszystkie adresy, ul. Bukowa wszystkie adresy, ul. Bychawska wszystkie adresy, ul. Bystra wszystkie adresy, ul. Bytomska wszystkie adresy, ul. Cedrowa wszystkie adresy, ul. Chabrowa wszystkie adresy, ul. Chęcińska wszystkie adresy, ul. Chmielna wszystkie adresy, ul. Chyżańska wszystkie adresy, ul. Cieszyńska wszystkie adresy, ul. Cisowa wszystkie adresy, ul. Czechosłowacka nieparzyste 1 - 137a, parzyste 2 - 104a, ul. Czeremchowa wszystkie adresy, ul. Czereśniowa wszystkie adresy, ul. Czernichowska wszystkie adresy, ul. Czesława Niemena wszystkie adresy, ul. Czysta wszystkie adresy, ul. Ćmielowska wszystkie adresy, ul. Daszewicka wszystkie adresy, ul. Dębicka wszystkie adresy, os. Dębina wszystkie adresy, ul. Dęblińska wszystkie adresy, ul. Dębowa wszystkie adresy, ul. Dolna Wilda nieparzyste 103, ul. Drawska wszystkie adresy, ul. Dziadoszańska wszystkie adresy, ul. Działoszycka wszystkie adresy, ul. Dziedzicka wszystkie adresy, ul. Emilii Plater wszystkie adresy, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego wszystkie adresy, ul. Falista wszystkie adresy, ul. Faszynowa wszystkie adresy, ul. Forteczna wszystkie adresy, ul. Franciszka Witaszka wszystkie adresy, ul. Garaszewo wszystkie adresy, ul. Gliwicka wszystkie adresy, ul. Gładka wszystkie adresy, ul. Głazowa nieparzyste 41 - 45a, parzyste 16 - 50, ul. Głogowa wszystkie adresy, ul. Głuszyna wszystkie adresy, ul. Goleszowska wszystkie adresy, ul. Gołężycka wszystkie adresy, ul. Gołuchowska wszystkie adresy, ul. Gorlicka wszystkie adresy, ul. Gostyńska nieparzyste 51 - 127, parzyste 52 - 156, ul. Górecka nieparzyste 115 - 155, parzyste 136 - 170, ul. Grabowa wszystkie adresy, ul. Gruszkowa wszystkie adresy, ul. Grzybowa wszystkie adresy, ul. Henryka Arctowskiego wszystkie adresy, ul. Henryka Sucharskiego wszystkie adresy, ul. Henryka Ułaszyna wszystkie adresy, ul. Henryka Zygalskiego wszystkie adresy, ul. Hrubieszowska wszystkie adresy, ul. Hugona Kołłątaja wszystkie adresy, ul. Ignacego Daszyńskiego wszystkie adresy, ul. Ignacego Domeyki wszystkie adresy, ul. Ignacego Krasickiego wszystkie adresy, ul. Iłżańska wszystkie adresy, ul. Inflancka nieparzyste 63 parzyste 4 - 20, ul. Jabłonkowska wszystkie adresy, os. Jagiellońskie wszystkie adresy, ul. Jana Czekanowskiego wszystkie adresy, ul. Jana Ludygi-Laskowskiego wszystkie adresy, ul. Jana Pawła II nieparzyste 7 - 27, parzyste 24 - 28, ul. Jana Pietrusińskiego wszystkie adresy, ul. Jana Wojkiewicza wszystkie adresy, ul. Janowska wszystkie adresy, ul. Janusza Korczaka wszystkie adresy, ul. Jaraczewska wszystkie adresy, ul. Jarosławska wszystkie adresy, ul. Jarzębowa wszystkie adresy, ul. Jaśminowa wszystkie adresy, ul. Jaworowa wszystkie adresy, ul. Jedlicka wszystkie adresy, ul. Jerzego Różyckiego wszystkie adresy, ul. Jesionowa wszystkie adresy, ul. Jędrzejowska wszystkie adresy, ul. Joachima Lelewela wszystkie adresy, ul. Jodłowa wszystkie adresy, ul. Józefa Burszty wszystkie adresy, ul. Józefa Janiszewskiego wszystkie adresy, ul. Józefa Piłsudskiego wszystkie adresy, ul. Józefa Przybylskiego wszystkie adresy, ul. Józefa Rymera wszystkie adresy, ul. Kalinowa wszystkie adresy, ul. Kaliska wszystkie adresy, ul. Kamienna wszystkie adresy, ul. Karola Buczka wszystkie adresy, ul. Kasztanowa wszystkie adresy, ul. Katowicka wszystkie adresy, ul. Kazimierza Pużaka wszystkie adresy, ul. Kępińska wszystkie adresy, ul. Kielecka wszystkie adresy, ul. Klimontowska wszystkie adresy, ul. Klonowa wszystkie adresy, ul. Kluczborska wszystkie adresy, ul. Kobylińska wszystkie adresy, ul. Konarowa wszystkie adresy, ul. Konwaliowa wszystkie adresy, ul. Koprzywnicka wszystkie adresy, ul. Kopylnik wszystkie adresy, ul. Korbielowska wszystkie adresy, ul. Korczyńska wszystkie adresy, ul. Korzenna wszystkie adresy, ul. Kotlińska wszystkie adresy, ul. Kozienicka wszystkie adresy, ul. Koźmińska wszystkie adresy, ul. Kórnicka wszystkie adresy, ul. Krotoszyńska wszystkie adresy, ul. Krzesiny wszystkie adresy, ul. ks. Kazimierza Waseli wszystkie adresy, ul. ks. Stanisława Brzóski wszystkie adresy, ul. Książęca wszystkie adresy, ul. Ku Dębinie wszystkie adresy, ul. Kurlandzka parzyste 2 - 10, ul. Lachowicka wszystkie adresy, ul. Laskowa wszystkie adresy, ul. Leopolda Okulickiego wszystkie adresy, ul. Leska wszystkie adresy, ul. Leszczyńska nieparzyste 7 - 189, parzyste 58 - 190, ul. Leżajska wszystkie adresy, ul. Limbowa wszystkie adresy, ul. Lipnicka wszystkie adresy, ul. Lubartowska wszystkie adresy, ul. Lubelska wszystkie adresy, ul. Lubońska wszystkie adresy, ul. Lubuszańska wszystkie adresy, ul. Ludwika Krzywickiego wszystkie adresy, ul. Ludwika Zamenhofa wszystkie adresy, ul. Lwowska wszystkie adresy, ul. Łacina wszystkie adresy, ul. Łozowa wszystkie adresy, ul. Łysogórska wszystkie adresy, ul. Makoszowska wszystkie adresy, ul. Makowa wszystkie adresy, ul. Malinowa wszystkie adresy, ul. Maltańska wszystkie adresy, ul. Mariana Rejewskiego wszystkie adresy, ul. Marii Bohuszewiczówny wszystkie adresy, ul. Marklowicka wszystkie adresy, ul. Masztowa wszystkie adresy, ul. Michała Ossowskiego wszystkie adresy, ul. Miechowska wszystkie adresy, ul. Mielecka wszystkie adresy, ul. Milczańska wszystkie adresy, ul. Milicka wszystkie adresy, ul. Minikowo wszystkie adresy, ul. Modrakowa parzyste 8 - 10, ul. Modrzewiowa wszystkie adresy, ul. Morelowa wszystkie adresy, ul. Morzyczańska wszystkie adresy, ul. Mysłowicka wszystkie adresy, ul. Na Miasteczku wszystkie adresy, ul. Na Uboczu wszystkie adresy, ul. Nad Krzesinką wszystkie adresy, ul. Nad Starynką wszystkie adresy, ul. Nagłowicka wszystkie adresy, ul. Nizinna wszystkie adresy, ul. Niżańska wszystkie adresy, ul. Nowosądecka wszystkie adresy, ul. Nowotarska wszystkie adresy, ul. Obodrzycka wszystkie adresy, ul. Obrzyca wszystkie adresy, ul. Ochota wszystkie adresy, ul. Okopowa wszystkie adresy, ul. Okólna wszystkie adresy, ul. Olchowa wszystkie adresy, ul. Olkuska wszystkie adresy, ul. Opatowska wszystkie adresy, ul. Opoczyńska wszystkie adresy, ul. Opolska wszystkie adresy, ul. Orląt wszystkie adresy, os. Orła Białego wszystkie adresy, ul. Orzechowa wszystkie adresy, ul. Osinowa wszystkie adresy, ul. Oskara Kolberga wszystkie adresy, ul. Ostrowska parzyste 300, os. Oświecenia wszystkie adresy, ul. Oświęcimska wszystkie adresy, ul. Ożarowska wszystkie adresy, ul. Pabianicka wszystkie adresy, ul. Patrice`a Lumumby wszystkie adresy, ul. Pawia wszystkie adresy, ul. Pawła Cymsa wszystkie adresy, ul. Pawła Strzeleckiego wszystkie adresy, os. Piastowskie wszystkie adresy, ul. Pińczowska wszystkie adresy, ul. Piotrowo wszystkie adresy, ul. Piotrowska wszystkie adresy, ul. Platanowa wszystkie adresy, ul. Pleszewska wszystkie adresy, ul. Pochyła wszystkie adresy, ul. Podmiejska wszystkie adresy, ul. Podmokła wszystkie adresy, ul. Pokrzywno wszystkie adresy, os. Polan wszystkie adresy, ul. Polanka wszystkie adresy, ul. Połaniecka wszystkie adresy, ul. Południowa wszystkie adresy, ul. Poniecka wszystkie adresy, ul. Poprzeczna wszystkie adresy, os. Powstań Narodowych wszystkie adresy, ul. Pruszkowska wszystkie adresy, ul. Prużańska wszystkie adresy, ul. Przedborska wszystkie adresy, ul. Przełęcz nieparzyste 5 - 53, parzyste 36 - 66, ul. Przełom wszystkie adresy, ul. Przeskok wszystkie adresy, ul. Przeworska wszystkie adresy, ul. Przystań wszystkie adresy, ul. Puławska wszystkie adresy, ul. Pustkowska wszystkie adresy, ul. Pyrzyczańska wszystkie adresy, ul. Racjonalizatorów wszystkie adresy, ul. Radomska wszystkie adresy, ul. Rakietowa wszystkie adresy, ul. Rataje wszystkie adresy, ul. Rawicka nieparzyste 41 - 109, parzyste 44 - 128, ul. Reczeńska wszystkie adresy, ul. Roberta Kocha wszystkie adresy, ul. Romana Kozaka wszystkie adresy, ul. Romana Maya wszystkie adresy, ul. Ropczycka wszystkie adresy, ul. Rozmarynowa wszystkie adresy, ul. Rozwadowska wszystkie adresy, ul. Równa wszystkie adresy, ul. Rudzka wszystkie adresy, ul. Rydzowa wszystkie adresy, ul. Rydzyńska wszystkie adresy, ul. Rymanowska wszystkie adresy, os. Rzeczypospolitej wszystkie adresy, ul. Samotna wszystkie adresy, ul. Sandomierska wszystkie adresy, ul. Sanocka wszystkie adresy, ul. Sarbinowska wszystkie adresy, ul. Serafitek wszystkie adresy, ul. Silniki wszystkie adresy, ul. Skawińska wszystkie adresy, ul. Skoczowska wszystkie adresy, ul. Skrzydlata wszystkie adresy, ul. Słonimska wszystkie adresy, ul. Solecka wszystkie adresy, ul. Sosnowa wszystkie adresy, ul. Sowia wszystkie adresy, ul. Stanisława Kunickiego wszystkie adresy, ul. Stanisława Niedbalskiego wszystkie adresy, ul. Stanisława Nowakowskiego wszystkie adresy, ul. Stanisława Worcella wszystkie adresy, os. Stare Żegrze wszystkie adresy, ul. Starołęcka wszystkie adresy, ul. Starosądecka wszystkie adresy, ul. Staszowska wszystkie adresy, ul. Stefana Okrzei wszystkie adresy, ul. Stefana Szolca-Rogozińskiego wszystkie adresy, ul. Stefanii Sempołowskiej wszystkie adresy, ul. Stobrawska wszystkie adresy, ul. Strzyżowska wszystkie adresy, ul. Sulechowska wszystkie adresy, ul. Sułkowicka wszystkie adresy, ul. Sypniewo wszystkie adresy, ul. Szamocińska wszystkie adresy, ul. Szopienicka wszystkie adresy, ul. Szubińska wszystkie adresy, ul. Szydłowiecka wszystkie adresy, ul. Ślężańska wszystkie adresy, ul. Śliska wszystkie adresy, ul. Śliwkowa wszystkie adresy, ul. Śmiełowska wszystkie adresy, ul. Śmigi wszystkie adresy, ul. św. Antoniego wszystkie adresy, ul. św. Rocha wszystkie adresy, ul. św. Szczepana wszystkie adresy, ul. Świerkowa wszystkie adresy, ul. Święciańska wszystkie adresy, ul. Tadeusza Kotarbińskiego wszystkie adresy, ul. Tadeusza Vetulaniego wszystkie adresy, ul. Tarninowa wszystkie adresy, ul. Tarnobrzeska wszystkie adresy, ul. Tarnowska nieparzyste 13 - 33, parzyste 22 - 44, ul. Teodora Tyca wszystkie adresy, ul. Tomaszowska wszystkie adresy, ul. Tony Halika wszystkie adresy, ul. Torowa wszystkie adresy, ul. Treblińska wszystkie adresy, ul. Tyczyńska wszystkie adresy, ul. Unii Lubelskiej wszystkie adresy, ul. Ustrońska wszystkie adresy, ul. Wacława Rzewuskiego wszystkie adresy, ul. Wadowicka wszystkie adresy, ul. Wagrowska wszystkie adresy, ul. Walentego Stefańskiego wszystkie adresy, ul. Walerego Wróblewskiego wszystkie adresy, ul. Warecka wszystkie adresy, ul. Warowna wszystkie adresy, ul. Wiązowa wszystkie adresy, ul. Wielichowska wszystkie adresy, ul. Wieluńska wszystkie adresy, ul. Więzowska wszystkie adresy, ul. Wiklinowa wszystkie adresy, ul. Wiktora Gosienieckiego wszystkie adresy, ul. Wincentego Styczyńskiego wszystkie adresy, ul. Wioślarska wszystkie adresy, ul. Wiślicka wszystkie adresy, ul. Władysława Kotwicza wszystkie adresy, ul. Władysława Orkana wszystkie adresy, ul. Władysława Zamoyskiego wszystkie adresy, ul. Włoszakowicka wszystkie adresy, ul. Wojciecha Korfantego wszystkie adresy, ul. Wojciecha Trąmpczyńskiego wszystkie adresy, ul. Wolbromska wszystkie adresy, ul. Wołkowyska wszystkie adresy, ul. Wybieg wszystkie adresy, ul. Wyzwolenia wszystkie adresy, ul. Xawerego Dunikowskiego wszystkie adresy, ul. Zabrzańska wszystkie adresy, ul. Zamojska wszystkie adresy, ul. Zbigniewa Kiedacza wszystkie adresy, ul. Zemborzycka wszystkie adresy, ul. Żeglarska wszystkie adresy, ul. Żerkowska wszystkie adresy, ul. Żlebowa wszystkie adresy, ul. Żorska wszystkie adresy, ul. Żurawicka wszystkie adresy, ul. Żurawinowa wszystkie adresy, ul. Żywiecka wszystkie adresy 6 74 738 7 54
0.0000050000Nr 5 ul. Adama Logi wszystkie adresy, ul. Albańska wszystkie adresy, ul. Antoniego Andrzejewskiego wszystkie adresy, ul. Artura Marii Swinarskiego wszystkie adresy, ul. Artura Oppmana wszystkie adresy, ul. Astrowa wszystkie adresy, ul. Augustyna Kordeckiego wszystkie adresy, ul. Augustyna Szamarzewskiego nieparzyste 85 - 103, parzyste 62 - 84, ul. Babimojska wszystkie adresy, ul. Barbary Lerczakówny wszystkie adresy, ul. Barlinecka wszystkie adresy, ul. Barwicka wszystkie adresy, ul. Baśniowa wszystkie adresy, ul. Bednarska wszystkie adresy, ul. Begoniowa wszystkie adresy, ul. Belwederska wszystkie adresy, ul. Bełchatowska wszystkie adresy, ul. Berestecka wszystkie adresy, ul. Będlewska wszystkie adresy, ul. Bobolicka wszystkie adresy, ul. Boczna wszystkie adresy, ul. Boczowska wszystkie adresy, ul. Bogdanowska wszystkie adresy, ul. Bojanowska wszystkie adresy, ul. Bolesława Leśmiana wszystkie adresy, ul. Bolkowicka wszystkie adresy, ul. Boruty wszystkie adresy, ul. Bosa wszystkie adresy, ul. Botaniczna wszystkie adresy, ul. Braniborska wszystkie adresy, ul. Bratkowa wszystkie adresy, ul. Brzask wszystkie adresy, ul. Brzeźnicka wszystkie adresy, ul. Budziszyńska wszystkie adresy, ul. Bukowska nieparzyste 53a - 129, 177 - 287, parzyste 74 - 440, ul. Bułgarska wszystkie adresy, ul. Byczyńska wszystkie adresy, ul. Cedzyńska wszystkie adresy, ul. Ceglana wszystkie adresy, ul. Chomęcicka wszystkie adresy, ul. Christiana Andersena wszystkie adresy, ul. Chryzantemowa wszystkie adresy, ul. Cienista wszystkie adresy, ul. Cmentarna wszystkie adresy, ul. Cyniowa wszystkie adresy, ul. Czechosłowacka nieparzyste 139 - 189, parzyste 106 - 176, ul. Czempińska wszystkie adresy, ul. Czesława Gerwela wszystkie adresy, ul. Cześnikowska wszystkie adresy, ul. Częstochowska wszystkie adresy, ul. Daleka wszystkie adresy, ul. Daliowa wszystkie adresy, ul. Dobiegniewska wszystkie adresy, ul. Dobra wszystkie adresy, ul. Dobrodzieńska wszystkie adresy, ul. Drużynowa wszystkie adresy, ul. Dwatory nieparzyste 1, 3 - 13, parzyste 4 - 12, ul. Działkowa wszystkie adresy, ul. Dziewińska wszystkie adresy, ul. Edmunda Taczanowskiego wszystkie adresy, ul. Ezopa wszystkie adresy, ul. Fabianowo wszystkie adresy, ul. Fedrusa wszystkie adresy, ul. Floksowa wszystkie adresy, ul. Forsycjowa wszystkie adresy, ul. Franciszka Adamanisa wszystkie adresy, ul. Franciszka Lubeckiego wszystkie adresy, ul. Franciszka Rylla wszystkie adresy, ul. Frezjowa wszystkie adresy, ul. Fryderyka Skarbka wszystkie adresy, ul. Galileusza wszystkie adresy, ul. Gerberowa wszystkie adresy, ul. Gęsia wszystkie adresy, ul. Giżycka wszystkie adresy, ul. Gladiolowa wszystkie adresy, ul. Glinianki wszystkie adresy, ul. Głazowa nieparzyste 3 - 39, ul. Głogowska nieparzyste 145 - 431A, parzyste 142 - 448, ul. Głowicka wszystkie adresy, ul. Głuchowska wszystkie adresy, ul. Gorzowska wszystkie adresy, ul. Gostyńska nieparzyste 1 - 45A, parzyste 4 - 50, ul. Goździkowa wszystkie adresy, ul. Górczyńska wszystkie adresy, ul. Górecka nieparzyste 9 - 111, parzyste 6 - 108, ul. Górki wszystkie adresy, ul. Górnicza wszystkie adresy, ul. Grabowska wszystkie adresy, ul. Graniowa wszystkie adresy, ul. Granowska wszystkie adresy, ul. Grąbczowska wszystkie adresy, ul. Grochowska wszystkie adresy, ul. Grodziska wszystkie adresy, ul. Grotkowska wszystkie adresy, ul. Gruntowa wszystkie adresy, ul. Grunwaldzka nieparzyste 53 - 403, parzyste 48 - 408, ul. Gryfińska wszystkie adresy, ul. Gubińska wszystkie adresy, ul. Guliwera wszystkie adresy, ul. Gwiaździsta wszystkie adresy, ul. Hajduczka wszystkie adresy, ul. Haliny Konopackiej wszystkie adresy, ul. Hanny Januszewskiej wszystkie adresy, ul. Heleny Kurcewiczówny wszystkie adresy, ul. Heleny Modrzejewskiej wszystkie adresy, ul. Heweliusza wszystkie adresy, ul. Hiacyntowa wszystkie adresy, ul. Hoża wszystkie adresy, ul. Husarska wszystkie adresy, ul. Ignacego Zielewicza wszystkie adresy, ul. Ireneusza Wierzejewskiego wszystkie adresy, ul. Irysowa wszystkie adresy, ul. Iwana Kryłowa wszystkie adresy, ul. Izaaka Newtona wszystkie adresy, ul. Jadwigi Wajsówny wszystkie adresy, ul. Jakuba Krauthofera parzyste 2 - 58, ul. Jana Brzechwy wszystkie adresy, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego nieparzyste 123 - 169 - 171, parzyste 130a - 202, ul. Jana Keplera wszystkie adresy, ul. Jana Maklakiewicza wszystkie adresy, ul. Jana Ostroroga wszystkie adresy, ul. Jana Skrzetuskiego wszystkie adresy, ul. Jana Sztaudyngera wszystkie adresy, ul. Janiny Porazińskiej wszystkie adresy, ul. Janosika wszystkie adresy, ul. Jaskiniowa wszystkie adresy, ul. Jasna wszystkie adresy, ul. Jawornicka wszystkie adresy, ul. Jeleniogórska wszystkie adresy, ul. Jesienna wszystkie adresy, ul. Józefa Chociszewskiego nieparzyste 49, parzyste 56 ul. Józefa Edwarda Grobelnego wszystkie adresy, ul. Józefa Hallera wszystkie adresy, ul. Józefa Kościelskiego wszystkie adresy, ul. Józefa Sowińskiego wszystkie adresy, ul. Józefa Wrońskiego wszystkie adresy, ul. Józwy Butryma wszystkie adresy, ul. Jugosłowiańska wszystkie adresy, ul. Juliana Niemcewicza wszystkie adresy, ul. Juliana Tuwima wszystkie adresy, ul. Juliusza Osterwy wszystkie adresy, ul. Junacka wszystkie adresy, ul. Junikowska wszystkie adresy, ul. Jutrosińska wszystkie adresy, ul. Jutrzenka wszystkie adresy, ul. Kacza wszystkie adresy, ul. Kaczeńcowa wszystkie adresy, ul. Kadecka wszystkie adresy, ul. Kaliowa wszystkie adresy, ul. Kamienicka wszystkie adresy, ul. Kamiennogórska wszystkie adresy, ul. Kanclerska wszystkie adresy, ul. Kargowska wszystkie adresy, ul. Karpicka wszystkie adresy, ul. Kasztelańska wszystkie adresy, ul. Kazimierza Brossa wszystkie adresy, ul. Kazimierza Jarochowskiego nieparzyste 81 - 105, parzyste 88 ul. Ketlinga wszystkie adresy, ul. Kiemliczów wszystkie adresy, ul. Kirchholmska wszystkie adresy, ul. Klinkierowa wszystkie adresy, ul. Kłuszyńska wszystkie adresy, ul. Kmicica wszystkie adresy, ul. Kolorowa wszystkie adresy, ul. Komornicka wszystkie adresy, ul. Konarzewska wszystkie adresy, ul. Konfederacka wszystkie adresy, ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego wszystkie adresy, ul. Kopanina wszystkie adresy, ul. Kopciuszka wszystkie adresy, ul. Kornela Makuszyńskiego wszystkie adresy, ul. Kosynierska wszystkie adresy, ul. Kościańska wszystkie adresy, ul. Kotowo wszystkie adresy, ul. Kowalewicka wszystkie adresy, ul. Krapkowicka wszystkie adresy, ul. Krasnoludków wszystkie adresy, ul. Krobska wszystkie adresy, ul. Krokusowa wszystkie adresy, ul. Krośnieńska wszystkie adresy, ul. Królewny Śnieżki wszystkie adresy, ul. Krzepicka wszystkie adresy, ul. Krzeszowicka wszystkie adresy, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego wszystkie adresy, ul. Krzywa wszystkie adresy, ul. Krzywińska wszystkie adresy, ul. Księżycowa wszystkie adresy, ul. Kuźnicza wszystkie adresy, ul. Laudańska wszystkie adresy, ul. Lawendowa wszystkie adresy, ul. Legnicka wszystkie adresy, ul. Leopolda Staffa wszystkie adresy, ul. Leszczyńska nieparzyste 3 - 5a, parzyste 8 - 56H, ul. Leśnych Skrzatów wszystkie adresy, ul. Lewkoniowa wszystkie adresy, ul. Lisa Witalisa wszystkie adresy, ul. Listopadowa wszystkie adresy, ul. Longinusa Podbipięty wszystkie adresy, ul. Lotosowa wszystkie adresy, ul. Luba wszystkie adresy, ul. Lubniewicka wszystkie adresy, ul. Ludwika Solskiego wszystkie adresy, pl. Ludwika Waryńskiego wszystkie adresy, ul. Ławica wszystkie adresy, ul. Łobeska wszystkie adresy, ul. Łubinowa wszystkie adresy, ul. Macieja Palacza nieparzyste 3 - 149, parzyste 70 - 144, ul. Maciejkowa wszystkie adresy, ul. Macierzankowa wszystkie adresy, ul. Magnoliowa wszystkie adresy, ul. Makowej Panienki wszystkie adresy, ul. Malechowska wszystkie adresy, ul. Malwowa wszystkie adresy, ul. Mała wszystkie adresy, ul. Małoszyńska wszystkie adresy, ul. Marcelińska nieparzyste 35 - 97a, parzyste 42 - 102, ul. Margaretkowa wszystkie adresy, ul. Mariana Smoluchowskiego wszystkie adresy, ul. Marszałkowska wszystkie adresy, ul. Maszynowa wszystkie adresy, ul. Metalowa wszystkie adresy, ul. Mgielna wszystkie adresy, ul. Miastkowska wszystkie adresy, ul. Michała Kajki wszystkie adresy, ul. Michała Sobeskiego wszystkie adresy, ul. Michała Wołodyjowskiego wszystkie adresy, ul. Miedziana wszystkie adresy, ul. Mieleszyńska wszystkie adresy, ul. Międzyborska wszystkie adresy, ul. Międzychodzka wszystkie adresy, ul. Mikołowska wszystkie adresy, ul. Mikstacka wszystkie adresy, ul. Miła wszystkie adresy, ul. Miodowa wszystkie adresy, ul. Mirosławiecka wszystkie adresy, ul. Misia Uszatka wszystkie adresy, ul. Miśnieńska wszystkie adresy, ul. Modra wszystkie adresy, ul. Moryńska wszystkie adresy, ul. Mrągowska wszystkie adresy, ul. Myśliwska wszystkie adresy, ul. Nagietkowa wszystkie adresy, ul. Namysłowska wszystkie adresy, ul. Narcyzowa wszystkie adresy, ul. Nasturcjowa wszystkie adresy, ul. Nowina wszystkie adresy, ul. Nowosolska wszystkie adresy, ul. Nowotomyska wszystkie adresy, ul. Nowy Świat wszystkie adresy, ul. Nuny i Bolesława Szczurkiewiczów wszystkie adresy, ul. Obozowa wszystkie adresy, ul. Obronna wszystkie adresy, ul. Obrzańska wszystkie adresy, ul. Obrzeże wszystkie adresy, ul. Odległa wszystkie adresy, ul. Odolanowska wszystkie adresy, ul. Odrzycka wszystkie adresy, ul. Ognik wszystkie adresy, ul. Okonecka wszystkie adresy, ul. Oleńki Billewiczówny wszystkie adresy, ul. Oleśnicka wszystkie adresy, ul. Olszynka wszystkie adresy, ul. Oławska wszystkie adresy, ul. Onufrego Zagłoby wszystkie adresy, ul. Opalenicka wszystkie adresy, ul. Opawska wszystkie adresy, ul. Opłotki wszystkie adresy, ul. Orężna wszystkie adresy, ul. Orszańska wszystkie adresy, ul. Osiecka wszystkie adresy, ul. Oskierki wszystkie adresy, ul. Ostatnia wszystkie adresy, ul. Ostrobramska wszystkie adresy, ul. Ostrzeszowska wszystkie adresy, ul. Otwarta wszystkie adresy, ul. Owcza wszystkie adresy, ul. Paczkowska wszystkie adresy, ul. Pana Kleksa wszystkie adresy, ul. Pana Twardowskiego wszystkie adresy, ul. Pastelowa wszystkie adresy, ul. Pawła Włodkowica wszystkie adresy, ul. Perłowska wszystkie adresy, ul. Perzycka wszystkie adresy, ul. Petuniowa wszystkie adresy, ul. Piargowa wszystkie adresy, ul. Pierwiosnkowa wszystkie adresy, ul. Piękna wszystkie adresy, ul. Piotra Skargi wszystkie adresy, ul. Piotra Ściegiennego wszystkie adresy, ul. Piotra Wysockiego wszystkie adresy, ul. Piwoniowa wszystkie adresy, ul. Płomienna wszystkie adresy, ul. Płowiecka wszystkie adresy, ul. Pobielska wszystkie adresy, ul. Podchorążych wszystkie adresy, ul. Podkomorska wszystkie adresy, ul. Podstolińska wszystkie adresy, ul. Pogodna wszystkie adresy, ul. Pogorzelska wszystkie adresy, ul. Polska parzyste 10 - 118, ul. Poranek wszystkie adresy, ul. Poświata wszystkie adresy, ul. Pozdawnicka wszystkie adresy, ul. Promienista wszystkie adresy, ul. Promyk wszystkie adresy, ul. Prosta wszystkie adresy, ul. Prośnicka wszystkie adresy, ul. Przebiśniegowa wszystkie adresy, ul. Przełęcz parzyste 4 - 32A, ul. Przepiórcza wszystkie adresy, ul. Przesmyk wszystkie adresy, ul. Przy Autostradzie wszystkie adresy, ul. Przylaszczkowa wszystkie adresy, ul. Przytoczna nieparzyste 1A, ul. Pszczyńska wszystkie adresy, ul. Ptasia wszystkie adresy, ul. Ptaszkowska wszystkie adresy, ul. Racławicka wszystkie adresy, ul. Radosna wszystkie adresy, ul. Radyńska wszystkie adresy, ul. Rakoniewicka wszystkie adresy, ul. Raszkowska wszystkie adresy, ul. Raszyńska wszystkie adresy, ul. Rawicka nieparzyste 1 - 37, parzyste 8 - 42, ul. Reglowa wszystkie adresy, ul. Rembertowska wszystkie adresy, ul. Rezedowa wszystkie adresy, ul. Rocha Kowalskiego wszystkie adresy, ul. Rojna wszystkie adresy, ul. Rokity wszystkie adresy, ul. Romana Dmowskiego nieparzyste 79 - 155, parzyste 120 - 152, ul. Romana Wilkanowicza wszystkie adresy, ul. Rosnowska wszystkie adresy, ul. Roztocka wszystkie adresy, ul. Różyczkowa wszystkie adresy, ul. Ruczajowa wszystkie adresy, ul. Rudnicze wszystkie adresy, ul. Rumcajsa wszystkie adresy, ul. Rumuńska wszystkie adresy, ul. Rybnicka wszystkie adresy, ul. Rycerska wszystkie adresy, ul. Rynarzewska wszystkie adresy, ul. Rzepińska wszystkie adresy, ul. Sadnicka wszystkie adresy, ul. Samuela Lindego wszystkie adresy, ul. Sasankowa wszystkie adresy, ul. Sąsiedzka wszystkie adresy, ul. Senatorska wszystkie adresy, ul. Sielankowa wszystkie adresy, ul. Sielska wszystkie adresy, ul. Sieradzka wszystkie adresy, ul. Sierakowska wszystkie adresy, ul. Sierotki Marysi wszystkie adresy, ul. Skalna wszystkie adresy, ul. Skrajna wszystkie adresy, ul. Sławińska wszystkie adresy, ul. Słoneczna wszystkie adresy, ul. Słowicza wszystkie adresy, ul. Smardzewska wszystkie adresy, ul. Smoka Wawelskiego wszystkie adresy, ul. Sobotecka wszystkie adresy, ul. Soroki wszystkie adresy, ul. Srebrna wszystkie adresy, ul. Stanisława Czernika wszystkie adresy, ul. Stanisława Jachowicza wszystkie adresy, ul. Stanisława Knapowskiego wszystkie adresy, ul. Stanisława Przybyszewskiego nieparzyste 49 parzyste 8 - 66, ul. Stara Cegielnia wszystkie adresy, ul. Stefana Balickiego wszystkie adresy, ul. Stefana Jaracza wszystkie adresy, ul. Stefana Różyckiego wszystkie adresy, ul. Stefana Żeromskiego nieparzyste 3 - 39, ul. Stęszewska wszystkie adresy, ul. Stokrotkowa wszystkie adresy, ul. Storczykowa wszystkie adresy, ul. Strykowska wszystkie adresy, ul. Strzecha wszystkie adresy, ul. Strzegomska wszystkie adresy, ul. Strzelińska wszystkie adresy, ul. Sulmierzycka wszystkie adresy, ul. Swoboda wszystkie adresy, ul. Swojska wszystkie adresy, ul. Sycowska wszystkie adresy, ul. Szadecka wszystkie adresy, ul. Szafirowa wszystkie adresy, ul. Szamotulska wszystkie adresy, ul. Szarotkowa wszystkie adresy, ul. Szczecińska wszystkie adresy, ul. Szczęsna wszystkie adresy, ul. Szeherezady wszystkie adresy, ul. Szpitalna wszystkie adresy, ul. Szreniawska wszystkie adresy, ul. Szronowa wszystkie adresy, ul. Szuwarowa wszystkie adresy, ul. Ścinawska wszystkie adresy, ul. Śmigielska wszystkie adresy, ul. św. Wawrzyńca parzyste 62 - 96, pl. Światowida wszystkie adresy, ul. Świdnicka wszystkie adresy, ul. Świebodzińska wszystkie adresy, ul. Świerzawska wszystkie adresy, ul. Świetlana wszystkie adresy, ul. Świętogórska wszystkie adresy, ul. Świt wszystkie adresy, ul. Taborowa wszystkie adresy, ul. Tarczowa wszystkie adresy, ul. Templińska wszystkie adresy, ul. Tęczowa wszystkie adresy, ul. Torfowa wszystkie adresy, ul. Trębacka wszystkie adresy, ul. Trybunalska wszystkie adresy, ul. Trzebawska wszystkie adresy, ul. Trzebińska wszystkie adresy, ul. Tulipanowa wszystkie adresy, ul. Turniowa wszystkie adresy, ul. Twardogórska wszystkie adresy, ul. Tyniecka wszystkie adresy, ul. Uradzka wszystkie adresy, ul. Ustronna wszystkie adresy, ul. Wałbrzyska wszystkie adresy, ul. Wawerska wszystkie adresy, ul. Wawrzyńca Engeströma wszystkie adresy, ul. Wesoła wszystkie adresy, ul. Węglowa wszystkie adresy, ul. Wieczorynki wszystkie adresy, ul. Wieruszowska wszystkie adresy, ul. Wilhelma Grimma wszystkie adresy, ul. Wilkońskich wszystkie adresy, ul. Wincentego Rapackiego wszystkie adresy, ul. Wiosenna wszystkie adresy, ul. Witnicka wszystkie adresy, ul. Władysława Bełzy wszystkie adresy, ul. Władysława Reymonta parzyste 30 ul. Władysława Węgorka wszystkie adresy, ul. Wojciecha Bąka wszystkie adresy, ul. Wojnowicka wszystkie adresy, ul. Wolska wszystkie adresy, ul. Wolsztyńska wszystkie adresy, ul. Wołczyńska wszystkie adresy, ul. Wołowska wszystkie adresy, ul. Wonna wszystkie adresy, ul. Woźnicka wszystkie adresy, ul. Wronczyńska wszystkie adresy, ul. Wschowska wszystkie adresy, ul. Wykopy wszystkie adresy, ul. Wyszeborska wszystkie adresy, ul. Wyszomierska wszystkie adresy, ul. Zakręt wszystkie adresy, ul. Zamiejska wszystkie adresy, ul. Zamknięta wszystkie adresy, ul. Zamysłowska wszystkie adresy, ul. Zawilcowa wszystkie adresy, ul. Ząbkowicka wszystkie adresy, pl. Zbawiciela wszystkie adresy, ul. Zbąszyńska wszystkie adresy, ul. Zdziechowska wszystkie adresy, ul. Zenona Kosidowskiego wszystkie adresy, ul. Zgoda wszystkie adresy, ul. Zgorzelecka wszystkie adresy, ul. Ziębicka wszystkie adresy, ul. Zimowa wszystkie adresy, ul. Złocieniecka wszystkie adresy, ul. Złota wszystkie adresy, ul. Złotej Kaczki wszystkie adresy, ul. Złotowska wszystkie adresy, ul. Zofii Nałkowskiej wszystkie adresy, ul. Zorza wszystkie adresy, ul. Zwrotnicza wszystkie adresy, ul. Żabia wszystkie adresy, ul. Żagańska wszystkie adresy, ul. Żmigrodzka wszystkie adresy, ul. Żonkilowa wszystkie adresy, ul. Żwirowa wszystkie adresy, ul. Żywocicka wszystkie adresy 6 67 598 7 54
0.0000060000Nr 6 ul. Adama Skałkowskiego wszystkie adresy, ul. Adama Tomaszewskiego wszystkie adresy, ul. Admiralska wszystkie adresy, ul. Adolfa Bnińskiego wszystkie adresy, ul. Agatowa wszystkie adresy, ul. Ajschylosa wszystkie adresy, ul. Aleksandra Puszkina wszystkie adresy, ul. Aleksandry Karpińskiej wszystkie adresy, ul. Altanowa wszystkie adresy, ul. Alzacka wszystkie adresy, ul. Ametystowa wszystkie adresy, ul. Andaluzyjska wszystkie adresy, ul. Anieli Tułodzieckiej wszystkie adresy, ul. Anny Danysz wszystkie adresy, ul. Antona Czechowa wszystkie adresy, ul. Antoniego Gołubiewa wszystkie adresy, ul. Anyżowa wszystkie adresy, ul. Aragońska wszystkie adresy, ul. Architektów wszystkie adresy, ul. Arkadego Fiedlera wszystkie adresy, ul. Arnikowa wszystkie adresy, ul. Arystofanesa wszystkie adresy, ul. Augusta Cieszkowskiego wszystkie adresy, ul. Augusta Emila Fieldorfa wszystkie adresy, ul. Baltazara Lewandowskiego wszystkie adresy, ul. Bananowa wszystkie adresy, ul. Barczewska wszystkie adresy, ul. Bartoszycka wszystkie adresy, ul. Batalionów Chłopskich wszystkie adresy, ul. Bazyliowa wszystkie adresy, ul. Berylowa wszystkie adresy, ul. Beskidzka wszystkie adresy, ul. Białczańska wszystkie adresy, ul. Białoborska wszystkie adresy, ul. Białogardzka wszystkie adresy, ul. Białośliwska wszystkie adresy, ul. Bibianny Moraczewskiej wszystkie adresy, ul. Biecka wszystkie adresy, ul. Bieszczady wszystkie adresy, ul. Biskupińska wszystkie adresy, ul. Biwakowa wszystkie adresy, ul. Błażeja wszystkie adresy, ul. Bogumiła wszystkie adresy, ul. Bogumiła Krygowskiego wszystkie adresy, ul. Bogusława wszystkie adresy, ul. Bogusza wszystkie adresy, ul. Bojerowa wszystkie adresy, os. Bolesława Chrobrego wszystkie adresy, os. Bolesława Śmiałego wszystkie adresy, ul. Bolka wszystkie adresy, ul. Boranta wszystkie adresy, ul. Borówkowa wszystkie adresy, ul. Bosmańska wszystkie adresy, ul. Bożydara wszystkie adresy, ul. Bożymira wszystkie adresy, ul. Bożywoja wszystkie adresy, ul. Braniewska wszystkie adresy, ul. Bratumiły wszystkie adresy, ul. Brodnicka wszystkie adresy, ul. Bronisława wszystkie adresy, ul. Bronisza wszystkie adresy, ul. Budzisława wszystkie adresy, ul. Budzyńska wszystkie adresy, ul. Burgundzka wszystkie adresy, ul. Bursztynowa wszystkie adresy, ul. Burtowa wszystkie adresy, ul. Burysława wszystkie adresy, ul. Burzowa wszystkie adresy, ul. Buska wszystkie adresy, ul. Bylicowa wszystkie adresy, ul. Celichowskich wszystkie adresy, ul. Cetniewska wszystkie adresy, ul. Charzykowska wszystkie adresy, ul. Chmurna wszystkie adresy, ul. Chochołowska wszystkie adresy, ul. Chocimska wszystkie adresy, ul. Chodzieska wszystkie adresy, ul. Chojnicka wszystkie adresy, ul. Chrobacka wszystkie adresy, ul. Ciechocińska wszystkie adresy, ul. Cieplicka wszystkie adresy, ul. Cumownicza wszystkie adresy, ul. Cynamonowa wszystkie adresy, ul. Cyrkoniowa wszystkie adresy, ul. Cytrynowa wszystkie adresy, ul. Czaplinecka wszystkie adresy, ul. Czarnkowska wszystkie adresy, ul. Czarnucha wszystkie adresy, ul. Czechowska wszystkie adresy, ul. Czekoladowa wszystkie adresy, ul. Czerska wszystkie adresy, ul. Czesława Miłosza wszystkie adresy, ul. Człopska wszystkie adresy, ul. Człuchowska wszystkie adresy, ul. Czorsztyńska wszystkie adresy, ul. Daktylowa wszystkie adresy, ul. Dalemińska wszystkie adresy, ul. Darłowska wszystkie adresy, ul. Deszczowa wszystkie adresy, ul. Dobromiejska wszystkie adresy, ul. Dolna wszystkie adresy, ul. Dolne Chyby wszystkie adresy, ul. Drewlańska wszystkie adresy, ul. Drogocin wszystkie adresy, ul. Drogowców wszystkie adresy, ul. Druskienicka wszystkie adresy, ul. Dukielska wszystkie adresy, ul. Dusznicka wszystkie adresy, ul. Dworska wszystkie adresy, ul. Dziewanny wszystkie adresy, ul. Dzięgielowa wszystkie adresy, ul. Dziurawcowa wszystkie adresy, ul. Dziwnowska wszystkie adresy, ul. Edmunda Knolla-Kownackiego wszystkie adresy, ul. Edwarda Dembowskiego wszystkie adresy, ul. Edwarda Raczyńskiego wszystkie adresy, al. Edwarda Stachury wszystkie adresy, ul. Elbląska wszystkie adresy, ul. Emila Zoli wszystkie adresy, ul. Epicka wszystkie adresy, ul. Eugeniusza Paukszty wszystkie adresy, ul. Eurypidesa wszystkie adresy, ul. Ewy Szelburg-Zarembiny wszystkie adresy, ul. Figowa wszystkie adresy, ul. Floriana Marciniaka wszystkie adresy, ul. Floriana Znanieckiego wszystkie adresy, ul. Franciszka Altera wszystkie adresy, ul. Franciszka Firlika wszystkie adresy, ul. Franciszka Jaśkowiaka wszystkie adresy, ul. Franciszka Kleeberga wszystkie adresy, ul. Franciszka Stróżyńskiego wszystkie adresy, ul. Franciszka Włada wszystkie adresy, ul. Fregatowa wszystkie adresy, ul. Fromborska wszystkie adresy, ul. Fryderyka Schillera wszystkie adresy, ul. Gabrieli Zapolskiej wszystkie adresy, ul. Geodetów wszystkie adresy, ul. Gertrudy Konatkowskiej wszystkie adresy, ul. Glinienko wszystkie adresy, ul. Glinno wszystkie adresy, ul. Gniewska wszystkie adresy, ul. Gołdapska wszystkie adresy, ul. Gorajska wszystkie adresy, ul. Gorczycowa wszystkie adresy, ul. Gorzyńska wszystkie adresy, ul. Gradowa wszystkie adresy, ul. Grajewska wszystkie adresy, ul. Granatowa wszystkie adresy, ul. Grudziądzka wszystkie adresy, ul. Gryczana wszystkie adresy, ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego wszystkie adresy, ul. Gustawa Macewicza wszystkie adresy, ul. Haliny Poświatowskiej wszystkie adresy, ul. Halna wszystkie adresy, ul. Halszki wszystkie adresy, ul. Hanny Malewskiej wszystkie adresy, ul. Heleny Rzepeckiej wszystkie adresy, ul. Heleny Szafran wszystkie adresy, ul. Henryka Kowalówki wszystkie adresy, ul. Henryka Łowmiańskiego wszystkie adresy, ul. Henryka Opieńskiego wszystkie adresy, ul. Henryka Śniegockiego wszystkie adresy, ul. Herbowa wszystkie adresy, ul. Hezjoda wszystkie adresy, ul. Hodowlana wszystkie adresy, ul. Homera wszystkie adresy, ul. Honoriusza Balzaka wszystkie adresy, ul. Horacego wszystkie adresy, ul. Hubalczyków wszystkie adresy, ul. Huby Moraskie wszystkie adresy, ul. Hulewiczów wszystkie adresy, ul. Ignacego Kaczmarka wszystkie adresy, ul. Inspektowa wszystkie adresy, ul. Iwana Bunina wszystkie adresy, ul. Iwana Turgieniewa wszystkie adresy, ul. Iwonicka wszystkie adresy, ul. Izbicka wszystkie adresy, ul. Jachtowa wszystkie adresy, ul. Jadwigi Łuszczewskiej wszystkie adresy, ul. Jana Grochmalickiego wszystkie adresy, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego nieparzyste 333 - 553, parzyste 458 - 574, os. Jana III Sobieskiego wszystkie adresy, ul. Jana Kasprowicza wszystkie adresy, ul. Jana Koźmiana wszystkie adresy, ul. Jana Parandowskiego wszystkie adresy, ul. Jana Piekałkiewicza wszystkie adresy, ul. Jana Rakowicza wszystkie adresy, ul. Jana Rymarkiewicza wszystkie adresy, ul. Jana Sokołowskiego wszystkie adresy, ul. Janiny i Jana Żniniewiczów wszystkie adresy, ul. Janiny Omańkowskiej wszystkie adresy, ul. Janowo wszystkie adresy, ul. Janusza Szpotańskiego wszystkie adresy, ul. Jarocińska wszystkie adresy, ul. Jarogniewa Drwęskiego wszystkie adresy, ul. Jarosława Iwaszkiewicza wszystkie adresy, ul. Jarosława Maciejewskiego wszystkie adresy, ul. Jarowa wszystkie adresy, ul. Jasielska wszystkie adresy, ul. Jasna Rola wszystkie adresy, ul. Jasne Błonie wszystkie adresy, ul. Jaspisowa wszystkie adresy, ul. Jastarnicka wszystkie adresy, ul. Jemiołowa wszystkie adresy, ul. Jerzego Jurandota wszystkie adresy, ul. Jerzego Suszki wszystkie adresy, ul. Jeziorańska wszystkie adresy, ul. Johanna Wolfganga Goethego wszystkie adresy, ul. Józefa Łęgowskiego wszystkie adresy, ul. Józefa Paczoskiego wszystkie adresy, ul. Józefa Rivolego wszystkie adresy, ul. Józefa Żymierskiego wszystkie adresy, ul. Julii i Antoniego Wojkowskich wszystkie adresy, ul. Juranda wszystkie adresy, ul. Juwenalisa wszystkie adresy, ul. Kajakowa wszystkie adresy, ul. Kapitańska wszystkie adresy, ul. Karawelowa wszystkie adresy, ul. Karlińska wszystkie adresy, ul. Karmelowa wszystkie adresy, ul. Karola Bunscha wszystkie adresy, ul. Karola Irzykowskiego wszystkie adresy, ul. Karola Kurpińskiego wszystkie adresy, ul. Karola Szymanowskiego wszystkie adresy, ul. Karpacka wszystkie adresy, ul. Karpia wszystkie adresy, ul. Karsińska wszystkie adresy, ul. Kartuska wszystkie adresy, ul. Karwieńska wszystkie adresy, ul. Kastylijska wszystkie adresy, ul. Katalońska wszystkie adresy, ul. Kazimierza Ajdukiewicza wszystkie adresy, ul. Kazimierza Brandysa wszystkie adresy, ul. Kazimierza Nieżychowskiego wszystkie adresy, ul. Kazimierza Spornego wszystkie adresy, ul. Kazimierza Tymienieckiego wszystkie adresy, ul. Kąpielowa wszystkie adresy, ul. Kierska wszystkie adresy, ul. Klementyny Hoffmanowej wszystkie adresy, ul. Kminkowa wszystkie adresy, ul. Knyszyn wszystkie adresy, ul. Kocankowa wszystkie adresy, ul. Kociewska wszystkie adresy, ul. Kokosowa wszystkie adresy, ul. Kołobrzeska wszystkie adresy, ul. Komandorska wszystkie adresy, ul. Konstantego Troczyńskiego wszystkie adresy, ul. Kopcowa wszystkie adresy, ul. Koprowa wszystkie adresy, ul. Korwetowa wszystkie adresy, ul. Kosowska wszystkie adresy, ul. Koszalińska wszystkie adresy, ul. Kościerzyńska wszystkie adresy, ul. Kowarska wszystkie adresy, ul. Krajenecka wszystkie adresy, ul. Kresowa wszystkie adresy, ul. Królewska wszystkie adresy, ul. Krwawnikowa wszystkie adresy, ul. Krynicka wszystkie adresy, ul. Kryształowa wszystkie adresy, ul. ks. Edwarda Nawrota wszystkie adresy, ul. ks. Jana Twardowskiego wszystkie adresy, ul. Księcia Mieszka I parzyste 40 ul. Kudowska wszystkie adresy, ul. Kupały wszystkie adresy, ul. Kwarcowa wszystkie adresy, ul. Kwidzyńska wszystkie adresy, ul. Laurowa wszystkie adresy, ul. Lądecka wszystkie adresy, ul. Lebiodowa wszystkie adresy, ul. Lechicka nieparzyste 7 - 109, ul. Lemierzycka wszystkie adresy, ul. Leona Prauzińskiego wszystkie adresy, ul. Leopolda Tyrmanda wszystkie adresy, ul. Leszka Proroka wszystkie adresy, ul. Leśnowolska wszystkie adresy, ul. Letniskowa wszystkie adresy, ul. Lęborska wszystkie adresy, ul. Lidzbarska wszystkie adresy, ul. Liliowa wszystkie adresy, ul. Limanowska wszystkie adresy, ul. Liryczna wszystkie adresy, ul. Literacka wszystkie adresy, ul. Lotaryńska wszystkie adresy, ul. Lubczykowa wszystkie adresy, ul. Lubiatowska wszystkie adresy, ul. Lubieńska wszystkie adresy, ul. Lubomierska wszystkie adresy, ul. Lubowska wszystkie adresy, ul. Lucjana Ballenstedta wszystkie adresy, ul. Ludwika Braille`a wszystkie adresy, ul. Lukrecjusza wszystkie adresy, ul. Lutycka nieparzyste 1 - 123, parzyste 60, ul. Lwa Tołstoja wszystkie adresy, ul. Łagiewnicka wszystkie adresy, ul. Łagodna wszystkie adresy, ul. Łagowska wszystkie adresy, ul. Łebska wszystkie adresy, ul. Łobżenicka nieparzyste 1 - 5, parzyste 2 - 4, ul. Łomnicka wszystkie adresy, ul. Łopianowa wszystkie adresy, ul. Łódzka wszystkie adresy, ul. Łucji Danielewskiej wszystkie adresy, ul. Łuczanowska wszystkie adresy, ul. Łupowska wszystkie adresy, ul. Łużycka wszystkie adresy, ul. Łysy Młyn wszystkie adresy, ul. Macieja Rataja wszystkie adresy, ul. Madziarska wszystkie adresy, ul. Magnacka wszystkie adresy, ul. Maków Polnych wszystkie adresy, ul. Maksymiliana Garsteckiego wszystkie adresy, ul. Malborska wszystkie adresy, ul. Mandarynkowa wszystkie adresy, ul. Marcina Rożka wszystkie adresy, ul. Margonińska wszystkie adresy, ul. Mariampolska wszystkie adresy, ul. Mariana Jaroczyńskiego wszystkie adresy, ul. Marii i Celestyna Rydlewskich wszystkie adresy, ul. Marii Kuncewiczowej wszystkie adresy, ul. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej wszystkie adresy, ul. Marii Wicherkiewicz wszystkie adresy, ul. Marka Hłaski wszystkie adresy, ul. Marynarska wszystkie adresy, os. Marysieńki wszystkie adresy, ul. Marzanny wszystkie adresy, ul. Maszewska wszystkie adresy, ul. Mazurska wszystkie adresy, ul. Melchiora Wańkowicza wszystkie adresy, ul. Meliorantów wszystkie adresy, ul. Melisowa wszystkie adresy, ul. Meteorytowa wszystkie adresy, ul. Michaiła Bułhakowa wszystkie adresy, ul. Michaiła Lermontowa wszystkie adresy, ul. Michała Bałuckiego wszystkie adresy, ul. Michała Tokarzewskiego wszystkie adresy, ul. Mieczysława Jastruna wszystkie adresy, ul. Mieczysława Rawicz-Mysłowskiego wszystkie adresy, ul. Międzyleska wszystkie adresy, ul. Międzyzdrojska wszystkie adresy, ul. Miętowa wszystkie adresy, ul. Migdałowa wszystkie adresy, ul. Mikołaja Rudnickiego wszystkie adresy, ul. Mikołajecka wszystkie adresy, ul. Mirtowa wszystkie adresy, ul. Mleczowa wszystkie adresy, ul. Mławska wszystkie adresy, ul. Moliera wszystkie adresy, ul. Mołdawska wszystkie adresy, ul. Morasko wszystkie adresy, ul. Morawska wszystkie adresy, ul. Morska wszystkie adresy, ul. Morszyńska wszystkie adresy, ul. Mrowińska wszystkie adresy, ul. Mroźna wszystkie adresy, ul. Mrzeżyńska wszystkie adresy, ul. Muszkowska wszystkie adresy, ul. Muszyńska wszystkie adresy, ul. Myśliborska wszystkie adresy, ul. Nad Jeziorem wszystkie adresy, ul. Nad Miedzą wszystkie adresy, ul. Nad Przeźmierką wszystkie adresy, ul. Nad Różanym Potokiem wszystkie adresy, ul. Nadwarciańska wszystkie adresy, ul. Nałęczowska wszystkie adresy, ul. Naramowicka nieparzyste 131 - 375, parzyste 142 - 378, ul. Narcyzy Żmichowskiej wszystkie adresy, ul. Nawigacyjna wszystkie adresy, ul. Nefrytowa wszystkie adresy, ul. Niepołomicka wszystkie adresy, ul. Nikodema Pajzderskiego wszystkie adresy, ul. Nikołaja Gogola wszystkie adresy, ul. Normandzka wszystkie adresy, ul. Nostrzykowa wszystkie adresy, ul. Nowokramska wszystkie adresy, ul. Obornicka wszystkie adresy, ul. Obrońców Tobruku wszystkie adresy, ul. Okolewo wszystkie adresy, ul. Okrętowa wszystkie adresy, ul. Olecka wszystkie adresy, ul. Oliwska wszystkie adresy, ul. Olsztyńska wszystkie adresy, ul. Onufrego Kopczyńskiego wszystkie adresy, ul. Opalowa wszystkie adresy, ul. Ornecka wszystkie adresy, ul. Ostrołęcka wszystkie adresy, ul. Ostródzka wszystkie adresy, ul. Owczarska wszystkie adresy, ul. Owidiusza wszystkie adresy, ul. Ownicka wszystkie adresy, ul. Pasłęcka wszystkie adresy, ul. Pawłowicka wszystkie adresy, ul. Pelplińska wszystkie adresy, ul. Perkuna wszystkie adresy, ul. Piławska wszystkie adresy, ul. Piołunowa wszystkie adresy, ul. Plauta wszystkie adresy, ul. Pniewska wszystkie adresy, ul. Podbiałowa wszystkie adresy, ul. Podgajska wszystkie adresy, ul. Podjazdowa wszystkie adresy, ul. Poetycka wszystkie adresy, ul. Polanicka wszystkie adresy, ul. Polanowska wszystkie adresy, ul. Polańska wszystkie adresy, ul. Polarna wszystkie adresy, ul. Poli Gojawiczyńskiej wszystkie adresy, ul. Poligonowa wszystkie adresy, ul. Połczyńska wszystkie adresy, ul. Pomarańczowa wszystkie adresy, ul. Popiela wszystkie adresy, ul. Poręba wszystkie adresy, ul. Poronińska wszystkie adresy, ul. Prowansalska wszystkie adresy, ul. Prusimska wszystkie adresy, ul. Przasnyska wszystkie adresy, ul. Przybrodzka wszystkie adresy, ul. Przygraniczna wszystkie adresy, ul. Przytoczna nieparzyste 1, 3 - 19, ul. Psarskie wszystkie adresy, ul. Pucka wszystkie adresy, ul. Rabczańska wszystkie adresy, ul. Raciborska wszystkie adresy, ul. Radlińska wszystkie adresy, ul. Radłowa wszystkie adresy, ul. Radojewo wszystkie adresy, ul. Rdestowa wszystkie adresy, ul. Regatowa wszystkie adresy, ul. Rekreacyjna wszystkie adresy, ul. Retmańska wszystkie adresy, ul. Rewalska wszystkie adresy, ul. Rodzynkowa wszystkie adresy, ul. Rogera Sławskiego wszystkie adresy, ul. Rogozińska wszystkie adresy, ul. Romana Abrahama wszystkie adresy, ul. Romana Drewsa wszystkie adresy, ul. Romana Pollaka wszystkie adresy, ul. Rubież wszystkie adresy, ul. Rubinowa wszystkie adresy, ul. Rumiankowa wszystkie adresy, ul. Ruska wszystkie adresy, ul. Rybojadzka wszystkie adresy, ul. Rypińska wszystkie adresy, ul. Ryszarda Kaczorowskiego wszystkie adresy, ul. Rzeszowska wszystkie adresy, ul. Rzewieniowa wszystkie adresy, ul. Safony wszystkie adresy, ul. Sanatoryjna wszystkie adresy, ul. Santocka wszystkie adresy, ul. Sarmacka wszystkie adresy, ul. Seneki wszystkie adresy, ul. Sępoleńska wszystkie adresy, ul. Sianowska wszystkie adresy, ul. Siedmiogrodzka wszystkie adresy, ul. Sielawy wszystkie adresy, ul. Sióstr Misjonarek wszystkie adresy, ul. Skarszewska wszystkie adresy, ul. Skrzypowa wszystkie adresy, ul. Skwierzyńska wszystkie adresy, ul. Słodyńska wszystkie adresy, ul. Słonecznikowa wszystkie adresy, ul. Słubicka wszystkie adresy, ul. Słupska wszystkie adresy, ul. Sofoklesa wszystkie adresy, ul. Sopocka wszystkie adresy, ul. Spacerowa wszystkie adresy, ul. Spokojna wszystkie adresy, ul. Stanisława Dygata wszystkie adresy, ul. Stanisława Grochowiaka wszystkie adresy, ul. Stanisława Grzmota-Skotnickiego wszystkie adresy, ul. Stanisława Lema wszystkie adresy, ul. Stanisława Pawłowskiego wszystkie adresy, ul. Stanisława Rostworowskiego wszystkie adresy, ul. Stanisława Rungego wszystkie adresy, ul. Stanisława Strugarka wszystkie adresy, ul. Stanisława Wachowiaka wszystkie adresy, ul. Starogardzka wszystkie adresy, os. Stefana Batorego wszystkie adresy, ul. Stefana Grota-Roweckiego wszystkie adresy, ul. Stefana Kisielewskiego wszystkie adresy, ul. Stefana Stoińskiego wszystkie adresy, ul. Stefana Vrtela-Wierczyńskiego wszystkie adresy, ul. Stobnicka wszystkie adresy, ul. Straży Ludowej wszystkie adresy, ul. Strzeszyńska wszystkie adresy, ul. Sucholeska wszystkie adresy, ul. Suliszewska wszystkie adresy, ul. Sułowska wszystkie adresy, ul. Suwalska wszystkie adresy, ul. Swarożyca wszystkie adresy, ul. Sycylijska wszystkie adresy, ul. Synów Pułku wszystkie adresy, ul. Sytkowska nieparzyste 37 - 45, parzyste 34 - 34a, ul. Szaflarska wszystkie adresy, ul. Szalupowa wszystkie adresy, ul. Szałwiowa wszystkie adresy, ul. Szantowa wszystkie adresy, ul. Szarych Szeregów wszystkie adresy, ul. Szczawiowa wszystkie adresy, ul. Szczawnicka wszystkie adresy, ul. Szczęsnego Dettloffa wszystkie adresy, ul. Szklarniowa wszystkie adresy, ul. Szkunerowa wszystkie adresy, ul. Szkutnicza wszystkie adresy, ul. Szlachecka wszystkie adresy, ul. Szmaragdowa wszystkie adresy, ul. Sztormowa wszystkie adresy, ul. Ślazowa wszystkie adresy, ul. Śnieżna wszystkie adresy, ul. Świecka wszystkie adresy, ul. Świeradowska wszystkie adresy, ul. Świetlikowa wszystkie adresy, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego wszystkie adresy, ul. Tadeusza Gajcego wszystkie adresy, ul. Tadeusza Mikke wszystkie adresy, ul. Tadeusza Rugego wszystkie adresy, ul. Tatarakowa wszystkie adresy, ul. Tczewska wszystkie adresy, ul. Teodora Parnickiego wszystkie adresy, ul. Teofila Mateckiego wszystkie adresy, ul. Teokryta wszystkie adresy, ul. Tomasza Drobnika wszystkie adresy, ul. Tomasza Zana wszystkie adresy, ul. Topazowa wszystkie adresy, ul. Toskańska wszystkie adresy, ul. Truskawiecka wszystkie adresy, ul. Trzcianecka wszystkie adresy, ul. Trzebiatowska wszystkie adresy, ul. Tucholska wszystkie adresy, ul. Turystyczna wszystkie adresy, ul. Tylicka wszystkie adresy, ul. Tymiankowa wszystkie adresy, ul. Tyrwacka wszystkie adresy, ul. Tyska wszystkie adresy, ul. Umultowska wszystkie adresy, ul. Urocza wszystkie adresy, ul. Urszuli Ledóchowskiej wszystkie adresy, ul. Uzdrowiskowa wszystkie adresy, ul. Wacława Gieburowskiego wszystkie adresy, ul. Wacława Strażewicza wszystkie adresy, ul. Wałecka wszystkie adresy, ul. Waniliowa wszystkie adresy, ul. Warpnowska wszystkie adresy, ul. Wejherowska wszystkie adresy, ul. Wenedów wszystkie adresy, ul. Wergiliusza wszystkie adresy, ul. Węgorzewska wszystkie adresy, ul. Wichrowa wszystkie adresy, ul. Widłakowa wszystkie adresy, ul. Wiedeńska wszystkie adresy, ul. Wiesiołkowa wszystkie adresy, ul. Wietrzna wszystkie adresy, ul. Wietrzykowskich wszystkie adresy, pl. Wiktora Degi wszystkie adresy, ul. Wilanowska wszystkie adresy, ul. Wilków Morskich wszystkie adresy, ul. Willowa wszystkie adresy, ul. Wincentego Jezierskiego wszystkie adresy, ul. Wincentego Różańskiego wszystkie adresy, ul. Wirska wszystkie adresy, ul. Witolda Gombrowicza wszystkie adresy, ul. Witolda Pileckiego wszystkie adresy, ul. Wituchowska wszystkie adresy, ul. Władysława Biegańskiego wszystkie adresy, ul. Władysława Bortnowskiego wszystkie adresy, os. Władysława Jagiełły wszystkie adresy, ul. Władysława Kozłowskiego wszystkie adresy, os. Władysława Łokietka wszystkie adresy, ul. Władysława Pniewskiego wszystkie adresy, ul. Władysława Syrokomli wszystkie adresy, ul. Włościańska wszystkie adresy, ul. Wolińska wszystkie adresy, ul. Wrotyczowa wszystkie adresy, ul. Wyrzyska wszystkie adresy, ul. Zagajnikowa wszystkie adresy, ul. Zagórzycka wszystkie adresy, ul. Zakopiańska wszystkie adresy, ul. Zbigniewa Herberta wszystkie adresy, ul. Zdobywców Monte Cassino wszystkie adresy, ul. Złocieniowa wszystkie adresy, ul. Złotnicka wszystkie adresy, ul. Zofii Sokolnickiej wszystkie adresy, ul. Związku Walki Zbrojnej wszystkie adresy, ul. Zygmunta Kubiaka wszystkie adresy, ul. Zygmunta Lisowskiego wszystkie adresy, os. Zygmunta Starego wszystkie adresy, ul. Zygmunta Szweykowskiego wszystkie adresy, ul. Zygmunta Wojciechowskiego wszystkie adresy, ul. Zygmunta Zaleskiego wszystkie adresy, ul. Żaglowa wszystkie adresy, ul. Żegiestowska wszystkie adresy, ul. Żnińska wszystkie adresy, ul. Żołnierzy Lenino wszystkie adresy, ul. Żołnierzy Narwiku wszystkie adresy, ul. Żukowska wszystkie adresy, ul. Żuromińska wszystkie adresy, ul. Żywokostowa wszystkie adresy 6 72 887 7 52
Podsumowanie 34 400 890 42 305

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 7 7 8 8 8 7 45
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 KWW KUKIZ'15 5 7 7 8 8 7 42
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 7 7 8 8 8 8 46
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POZNAŃ OD NOWA INICJATYWA SPOŁECZNA KWW POZNAŃ OD NOWA INICJATYWA SPOŁECZNA 5 5 6 6 6 6 34
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAROSŁAWA PUCKA DOBRO MIASTA KWW JAROSŁAWA PUCKA DOBRO MIASTA 7 7 8 8 8 8 46
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEWICA KWW LEWICA 7 7 8 8 8 8 46
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPOŁECZNA KOALICJA „PRAWO DO MIASTA” KWW SPOŁECZNA KOALICJA „PRAWO DO MIASTA” 7 7 8 8 8 8 46

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
4 JAŚKOWIAK Jacek 54 wyższe KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej Poznań
5 LEWANDOWSKI Tomasz Jacek 40 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEWICA Poznań
3 HINC Przemysław Jakub 47 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 Demokracja Bezpośrednia Demokracja Bezpośrednia Poznań
7 ZYSK Tadeusz 65 wyższe KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Poznań
6 PUCEK Jarosław 42 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAROSŁAWA PUCKA DOBRO MIASTA Poznań
2 BRATKOWSKI Wojciech 60 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POZNAŃ OD NOWA INICJATYWA SPOŁECZNA Poznań
1 BONK-HAMMERMEISTER Dorota Magdalena 47 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPOŁECZNA KOALICJA „PRAWO DO MIASTA” Poznań

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 63 743 31 796 31 735 49.79% 0.04979
30 895 97.35% 0.09735
Tak
2 55 044 32 976 32 963 59.88% 0.05988
32 205 97.70% 0.0977
Tak
3 65 086 35 414 35 364 54.33% 0.05433
34 461 97.45% 0.09745
Tak
4 74 961 43 171 43 108 57.51% 0.05751
42 010 97.45% 0.09745
Tak
5 67 236 38 929 38 815 57.73% 0.05773
37 924 97.70% 0.0977
Tak
6 73 220 46 460 46 335 63.28% 0.06328
45 487 98.17% 0.09817
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 104 427 45 46.83% 0.04683
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 7 733 42 3.47% 0.00347
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 49 165 46 22.05% 0.02205
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POZNAŃ OD NOWA INICJATYWA SPOŁECZNA 4 912 34 2.20% 0.0022
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAROSŁAWA PUCKA DOBRO MIASTA 14 579 46 6.54% 0.00654
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEWICA 22 411 46 10.05% 0.01005
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPOŁECZNA KOALICJA „PRAWO DO MIASTA” 19 755 46 8.86% 0.00886

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych Udział w podziale mandatów
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 104 427 45 21 46.83% 0.04683
Tak
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 7 733 42 0 3.47% 0.00347
Nie
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 49 165 46 9 22.05% 0.02205
Tak
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POZNAŃ OD NOWA INICJATYWA SPOŁECZNA 4 912 34 0 2.20% 0.0022
Nie
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAROSŁAWA PUCKA DOBRO MIASTA 14 579 46 0 6.54% 0.00654
Nie
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEWICA 22 411 46 2 10.05% 0.01005
Tak
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPOŁECZNA KOALICJA „PRAWO DO MIASTA” 19 755 46 2 8.86% 0.00886
Tak

Rada Miasta Poznania - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 4 1 KIERZEK-KOPERSKA Katarzyna Renata 5 161 16.70% 0.0167
Tak
1 4 2 MIKUŁA Łukasz Michał 3 364 10.89% 0.01089
Tak
1 4 3 KUCHARCZYK Jakub Piotr 922 2.98% 0.00298
Nie
1 4 4 OLSZAK Filip Marian 926 3.00% 0.003
Nie
1 4 5 URBAŃSKA Wiesława Danuta 511 1.65% 0.00165
Nie
1 4 6 MAZUREK Marta 1 421 4.60% 0.0046
Tak
1 4 7 MICHALAK-PIETKIEWICZ Agnieszka Małgorzata 683 2.21% 0.00221
Nie
1 8 1 TAMUĆ Wojciech 474 1.53% 0.00153
Nie
1 8 2 BEDNARZ Artur Wojciech 160 0.52% 0.00052
Nie
1 8 3 FRANKOWSKI Mariusz Piotr 151 0.49% 0.00049
Nie
1 8 4 MICHALCZEWSKA Karolina Anna 143 0.46% 0.00046
Nie
1 8 5 FOREMSKA Patrycja Joanna 125 0.40% 0.0004
Nie
1 10 1 SULANOWSKI Jan Henryk 2 496 8.08% 0.00808
Nie
1 10 2 DUDZIAK Lidia Danuta 2 918 9.44% 0.00944
Tak
1 10 3 RAJEWICZ-SZYBA Iwona 216 0.70% 0.0007
Nie
1 10 4 GORZELAŃCZYK Stanisław Bogdan 326 1.06% 0.00106
Nie
1 10 5 PRZYBYŁA Adrian 153 0.50% 0.0005
Nie
1 10 6 NIEMCZEWSKA Agnieszka 216 0.70% 0.0007
Nie
1 10 7 ROLEWSKI Jarosław Jan 308 1.00% 0.001
Nie
1 12 1 KOWALCZYK Mirosław Zbigniew 208 0.67% 0.00067
Nie
1 12 2 KULECZKA Agnieszka Marzena 242 0.78% 0.00078
Nie
1 12 3 BRZESZCZYŃSKI Piotr Zbigniew 45 0.15% 0.00015
Nie
1 12 4 PREISS Elżbieta Anna 103 0.33% 0.00033
Nie
1 12 5 BRZESZCZYŃSKA Magdalena 66 0.21% 0.00021
Nie
1 13 1 WOŚKOWIAK Wojciech Tadeusz 1 249 4.04% 0.00404
Nie
1 13 2 KACZMAREK Bartosz Piotr 207 0.67% 0.00067
Nie
1 13 3 WOŹNIAK Mariusz Roman 143 0.46% 0.00046
Nie
1 13 4 BABICZ Adam Franciszek 198 0.64% 0.00064
Nie
1 13 5 RÓŻYCKA Aleksandra 133 0.43% 0.00043
Nie
1 13 6 JAKUBOWSKA Hanna Maria 98 0.32% 0.00032
Nie
1 13 7 CHODOROWSKA Anna Barbara 92 0.30% 0.0003
Nie
1 14 1 KRETKOWSKA Katarzyna Maria 2 468 7.99% 0.00799
Nie
1 14 2 SZLINDER Maciej Karol 249 0.81% 0.00081
Nie
1 14 3 ŁAZARZ Maria 300 0.97% 0.00097
Nie
1 14 4 KRZYWOSZ Marian 71 0.23% 0.00023
Nie
1 14 5 CZUBAŁA Małgorzata Maria 111 0.36% 0.00036
Nie
1 14 6 MAJEWSKI Dawid 112 0.36% 0.00036
Nie
1 14 7 ROHDE Wojciech Marian 109 0.35% 0.00035
Nie
1 15 1 BONK-HAMMERMEISTER Dorota Magdalena 1 904 6.16% 0.00616
Tak
1 15 2 KLUK Arkadiusz 610 1.97% 0.00197
Nie
1 15 3 SOŁTYSIAK-ŁUCZAK Aleksandra Marta 551 1.78% 0.00178
Nie
1 15 4 JANOWSKI Andrzej Piotr 290 0.94% 0.00094
Nie
1 15 5 ŁODZIAK Dorota 139 0.45% 0.00045
Nie
1 15 6 SCHMIDT Filip Maria 248 0.80% 0.0008
Nie
1 15 7 GARCZARCZYK Magdalena Anna 275 0.89% 0.00089
Nie
2 4 1 DUDZIC-BISKUPSKA Małgorzata Sylwia 6 501 20.19% 0.02019
Tak
2 4 2 GORWA Artur Marcin 885 2.75% 0.00275
Nie
2 4 3 ZARADNY Konrad 4 819 14.96% 0.01496
Tak
2 4 4 GAŹDZIAK Adam Tomasz 276 0.86% 0.00086
Nie
2 4 5 KASPRZAK Halina Małgorzata 809 2.51% 0.00251
Nie
2 4 6 FIAŁKOWSKA Marta Zofia 597 1.85% 0.00185
Nie
2 4 7 MATUSZAK Paweł 1 348 4.19% 0.00419
Tak
2 8 1 NOWAK Magdalena Agnieszka 527 1.64% 0.00164
Nie
2 8 2 WODNICZAK Krzysztof Michał 155 0.48% 0.00048
Nie
2 8 3 POPIELARSKI Mateusz 123 0.38% 0.00038
Nie
2 8 4 WICIŃSKA Nina 80 0.25% 0.00025
Nie
2 8 5 GOŚCINIAK Jerzy 59 0.18% 0.00018
Nie
2 8 6 BIERNAT Karolina Monika 80 0.25% 0.00025
Nie
2 8 7 SMAGACZ Dariusz Piotr 64 0.20% 0.0002
Nie
2 10 1 ROZMIAREK Mateusz Szymon 3 680 11.43% 0.01143
Tak
2 10 2 MRÓWKA Marcin Rafał 481 1.49% 0.00149
Nie
2 10 3 JANKOWSKA Dobrochna Kazimiera 472 1.47% 0.00147
Nie
2 10 4 ZAREMBA Marcin 1 877 5.83% 0.00583
Nie
2 10 5 SMEKTAŁA Aleksandra Agnieszka 194 0.60% 0.0006
Nie
2 10 6 SOCHA Karol 177 0.55% 0.00055
Nie
2 10 7 SZCZECHOWSKA Joanna Katarzyna 336 1.04% 0.00104
Nie
2 12 1 MATUSZEWSKA Arleta Maria 243 0.75% 0.00075
Nie
2 12 2 FISZER Andrzej Antoni 95 0.29% 0.00029
Nie
2 12 3 WOŚ-MATUSZEWSKA Joanna Izabela 86 0.27% 0.00027
Nie
2 12 4 MARCINOWSKA Kinga Anetta 96 0.30% 0.0003
Nie
2 12 5 MUCHA Michał Aleksander 68 0.21% 0.00021
Nie
2 13 1 KAYSER Tomasz Jerzy 798 2.48% 0.00248
Nie
2 13 2 LIPIŃSKI Tomasz Dariusz 616 1.91% 0.00191
Nie
2 13 3 ŁAWICKA Elżbieta Barbara 238 0.74% 0.00074
Nie
2 13 4 STADNIK Teresa Krystyna 216 0.67% 0.00067
Nie
2 13 5 CHUDOBIECKI Jan Jakub 359 1.11% 0.00111
Nie
2 13 6 NOWACZYK-GAJDZIŃSKA Barbara Maria 57 0.18% 0.00018
Nie
2 13 7 OROZBAEV Bakyt 143 0.44% 0.00044
Nie
2 14 1 OWSIANNA Halina Maria 2 955 9.18% 0.00918
Tak
2 14 2 KUCHARSKI Michał Piotr 296 0.92% 0.00092
Nie
2 14 3 ZAGULSKA Hanna Maria 237 0.74% 0.00074
Nie
2 14 4 MOSZCZEŃSKI Piotr 148 0.46% 0.00046
Nie
2 14 5 SZYMAŃSKA Anna 139 0.43% 0.00043
Nie
2 14 6 STANKIEWICZ Michał Jędrzej 63 0.20% 0.0002
Nie
2 14 7 OLEJNICZAK Dariusz Piotr 290 0.90% 0.0009
Nie
2 15 1 MIKOŁAJCZAK Bożena Anna 743 2.31% 0.00231
Nie
2 15 2 KOBYŁKA Witold Jan 219 0.68% 0.00068
Nie
2 15 3 SZCZĘŚNIAK Anna 129 0.40% 0.0004
Nie
2 15 4 MAĆKOWIAK Jakub Krzysztof 122 0.38% 0.00038
Nie
2 15 5 ŻUK-BĄKOWSKA Krystyna Maria 153 0.48% 0.00048
Nie
2 15 6 KOŃCZAL Andrzej Piotr 70 0.22% 0.00022
Nie
2 15 7 BOGUSZYŃSKA-BARANEK Renata Justyna 86 0.27% 0.00027
Nie
3 4 1 STERNALSKI Marek Jan 5 874 17.05% 0.01705
Tak
3 4 2 CHUDY Wojciech Adam 2 460 7.14% 0.00714
Tak
3 4 3 DANELSKA Monika Anna 2 668 7.74% 0.00774
Tak
3 4 4 RATAJ Andrzej Michał 1 531 4.44% 0.00444
Tak
3 4 5 GĘBKA-SUSKA Anna Barbara 692 2.01% 0.00201
Nie
3 4 6 FILIPIAK Krzysztof Wacław 896 2.60% 0.0026
Nie
3 4 7 FRIEDRICH Aleksandra 611 1.77% 0.00177
Nie
3 4 8 SCHUPKE Stanisław 714 2.07% 0.00207
Nie
3 8 1 BĄCZYK Paweł 688 2.00% 0.002
Nie
3 8 2 BRUCH Mariusz Mirosław 82 0.24% 0.00024
Nie
3 8 3 BARTKOWIAK Kamil 180 0.52% 0.00052
Nie
3 8 4 BOGUCKA Dominika Angelika 135 0.39% 0.00039
Nie
3 8 5 LECHOCIŃSKA Joanna Malta 64 0.19% 0.00019
Nie
3 8 6 ROHDE Aleksandra 95 0.28% 0.00028
Nie
3 8 7 CZUJEK Mariusz Krzysztof 58 0.17% 0.00017
Nie
3 10 1 GRZEŚ Michał 5 338 15.49% 0.01549
Tak
3 10 2 SZYNKOWSKA VEL SĘK Sara Barbara 1 124 3.26% 0.00326
Tak
3 10 3 ANDRZEJEWSKI Mateusz Daniel 260 0.75% 0.00075
Nie
3 10 4 CHĘCIŃSKA-WIŚNIEWSKA Iwona 292 0.85% 0.00085
Nie
3 10 5 KONDELLA Michał Maciej 105 0.30% 0.0003
Nie
3 10 6 KOMAR-SZULCZYŃSKA Izabela Maria 144 0.42% 0.00042
Nie
3 10 7 RATAJCZAK Marcin Sebastian 336 0.98% 0.00098
Nie
3 10 8 WOŹNIAK Paweł 461 1.34% 0.00134
Nie
3 12 1 PAWŁOWSKI Maciej 198 0.57% 0.00057
Nie
3 12 2 PRONIEWICZ Katarzyna 101 0.29% 0.00029
Nie
3 12 3 BRATKOWSKI Wojciech 169 0.49% 0.00049
Nie
3 12 4 FIJAŁKOWSKA Jadwiga Małgorzata 68 0.20% 0.0002
Nie
3 12 5 PREISS Dariusz 70 0.20% 0.0002
Nie
3 12 6 BOBER-KOWALCZYK Julita Magdalena 62 0.18% 0.00018
Nie
3 13 1 GROBELNY Ryszard 2 166 6.29% 0.00629
Nie
3 13 2 JABŁOŃSKI Szymon Jan 100 0.29% 0.00029
Nie
3 13 3 PRZEWOŹNA Bożena Teresa 173 0.50% 0.0005
Nie
3 13 4 RYBAK-WENDROWICZ Bernadeta 190 0.55% 0.00055
Nie
3 13 5 WYSOCKA Elżbieta 81 0.24% 0.00024
Nie
3 13 6 OKSZA-PŁACZKOWSKI Jędrzej Stefan 26 0.08% 8.0E-5
Nie
3 13 7 SOCZKA Alina Maria 184 0.53% 0.00053
Nie
3 13 8 WAŁĘSA Radosław Lech 103 0.30% 0.0003
Nie
3 14 1 URBAŃSKA Beata Kinga 1 442 4.18% 0.00418
Nie
3 14 2 SMIRNOW Amadeusz Piotr 225 0.65% 0.00065
Nie
3 14 3 DWOREK Tomasz 271 0.79% 0.00079
Nie
3 14 4 CIELOSZYK Marzena Barbara 264 0.77% 0.00077
Nie
3 14 5 JANKOWSKI Zbysław 162 0.47% 0.00047
Nie
3 14 6 SZUMIŃSKA Magdalena Julia 175 0.51% 0.00051
Nie
3 14 7 SUWART Adam 62 0.18% 0.00018
Nie
3 14 8 PLUCIŃSKI Patryk 533 1.55% 0.00155
Nie
3 15 1 BARTOSIAK Krzysztof 1 374 3.99% 0.00399
Nie
3 15 2 SOKOLNICKA-GUZEK Maria Tatiana 280 0.81% 0.00081
Nie
3 15 3 MALESZKA Jacek Maciej 294 0.85% 0.00085
Nie
3 15 4 WILAK Alicja Teresa 265 0.77% 0.00077
Nie
3 15 5 KOZANECKA-ŁABĘDZKA Karina Katarzyna 265 0.77% 0.00077
Nie
3 15 6 PIOTROWSKA Kornelia 112 0.33% 0.00033
Nie
3 15 7 HNATYK Bogumiła Teresa 47 0.14% 0.00014
Nie
3 15 8 MUSIELAK Ryszard Wojciech 191 0.55% 0.00055
Nie
4 4 1 WIŚNIEWSKI Mariusz Michał 8 120 19.33% 0.01933
Tak
4 4 2 LEWANDOWSKA Agnieszka Danuta 3 981 9.48% 0.00948
Tak
4 4 3 KRÓL Dominika Urszula 2 092 4.98% 0.00498
Tak
4 4 4 JURA Grzegorz Stanisław 1 605 3.82% 0.00382
Nie
4 4 5 WIECZOREK-KISTOWSKA Alina Karolina 558 1.33% 0.00133
Nie
4 4 6 JACYGRAD Jacek 134 0.32% 0.00032
Nie
4 4 7 GUMNY Artur 1 063 2.53% 0.00253
Nie
4 4 8 KŁOPOCKI Kamil Jan 867 2.06% 0.00206
Nie
4 8 1 HINC Przemysław Jakub 821 1.95% 0.00195
Nie
4 8 2 KSIĄŻKIEWICZ Jarosław Jan 119 0.28% 0.00028
Nie
4 8 3 KURASZKIEWICZ Joanna Małgorzata 119 0.28% 0.00028
Nie
4 8 4 MATUSZAK Daniel 97 0.23% 0.00023
Nie
4 8 5 POPIELARSKA Dorota 133 0.32% 0.00032
Nie
4 8 6 SPYCHAŁ Jędrzej 55 0.13% 0.00013
Nie
4 8 7 MAZUREK Michał 72 0.17% 0.00017
Nie
4 8 8 BIELAWNA Barbara Ewa 79 0.19% 0.00019
Nie
4 10 1 ALEXANDROWICZ Przemysław Józef 5 058 12.04% 0.01204
Tak
4 10 2 KAPUSTKA Łukasz Tomasz 1 936 4.61% 0.00461
Tak
4 10 3 GÓRNY Zbyszko Stanisław 1 141 2.72% 0.00272
Nie
4 10 4 CHĄDZYŃSKA Małgorzata 294 0.70% 0.0007
Nie
4 10 5 FABROWSKA Anna Magdalena 175 0.42% 0.00042
Nie
4 10 6 DUDZIAK Monika Anna 837 1.99% 0.00199
Nie
4 10 7 ORLICKA Beata 218 0.52% 0.00052
Nie
4 10 8 SYTEK Przemysław Wojciech 324 0.77% 0.00077
Nie
4 12 1 CHOMICZ Wojciech 424 1.01% 0.00101
Nie
4 12 2 KRUCZKOWSKI Michał 105 0.25% 0.00025
Nie
4 12 3 KOPCZYŃSKA Anna 218 0.52% 0.00052
Nie
4 12 4 DAJKSLER Urszula 53 0.13% 0.00013
Nie
4 12 5 NECELMAN Wiesław Piotr 68 0.16% 0.00016
Nie
4 12 6 NOWAK Maria Jolanta 80 0.19% 0.00019
Nie
4 13 1 NIEDBAŁA Marek Leon 886 2.11% 0.00211
Nie
4 13 2 PERLIŃSKI Miron Kazimierz 169 0.40% 0.0004
Nie
4 13 3 KAPELA Maria Małgorzata 122 0.29% 0.00029
Nie
4 13 4 WYSOCKI Aleksander Marek 91 0.22% 0.00022
Nie
4 13 5 SZÓSTAK Hanna 137 0.33% 0.00033
Nie
4 13 6 GRZYBOWSKI Tomasz Jarosław 281 0.67% 0.00067
Nie
4 13 7 KOPNIEWSKA Aleksandra Ewa 85 0.20% 0.0002
Nie
4 13 8 TOMCZAK Michał Bartłomiej 200 0.48% 0.00048
Nie
4 14 1 KANIA Henryk 1 377 3.28% 0.00328
Nie
4 14 2 LEWANDOWSKI Tomasz Jacek 2 187 5.21% 0.00521
Tak
4 14 3 GARCZEWSKI Łukasz 207 0.49% 0.00049
Nie
4 14 4 PARZYCH Ewa Barbara 202 0.48% 0.00048
Nie
4 14 5 ANDRZEJEWSKA Ewa 118 0.28% 0.00028
Nie
4 14 6 ABRAMOWICZ Dawid Piotr 190 0.45% 0.00045
Nie
4 14 7 IGNASZAK Magdalena 95 0.23% 0.00023
Nie
4 14 8 ZACZYŃSKI Ryszard Henryk 503 1.20% 0.0012
Nie
4 15 1 WIERZBICKI Tomasz 2 479 5.90% 0.0059
Nie
4 15 2 HOPPE Mateusz 333 0.79% 0.00079
Nie
4 15 3 WRÓBLEWSKA Karolina 570 1.36% 0.00136
Nie
4 15 4 KASPROWICZ Marcin Michał 270 0.64% 0.00064
Nie
4 15 5 KOPEĆ Mateusz Krzysztof 144 0.34% 0.00034
Nie
4 15 6 CIEŚLEWICZ-GALAS Katarzyna Stanisława 123 0.29% 0.00029
Nie
4 15 7 MIĘSIAK Michał Jan 183 0.44% 0.00044
Nie
4 15 8 ANDRZEJEWSKA Agnieszka Ewa 212 0.50% 0.0005
Nie
5 4 1 JAŚKOWIAK Jacek 11 185 29.49% 0.02949
Tak
5 4 2 KRĘGLEWSKI Wojciech Jerzy 2 866 7.56% 0.00756
Tak
5 4 3 IGNASZEWSKI Bartłomiej Zdzisław 1 493 3.94% 0.00394
Tak
5 4 4 WILCZEWSKA Anna Maria 1 512 3.99% 0.00399
Tak
5 4 5 MAGDZIAREK Henryk Stanisław 445 1.17% 0.00117
Nie
5 4 6 MAŁDZIŃSKA Zuzanna Zofia 425 1.12% 0.00112
Nie
5 4 7 CIESIELSKA Marta 556 1.47% 0.00147
Nie
5 4 8 STACHOWIAK Tomasz 1 431 3.77% 0.00377
Nie
5 8 1 SAKOWICZ Grzegorz Michał 769 2.03% 0.00203
Nie
5 8 2 SWIS Sylwia 175 0.46% 0.00046
Nie
5 8 3 APPELT Jędrzej Franciszek 55 0.15% 0.00015
Nie
5 8 4 WALKOWIAK Marek Robert 104 0.27% 0.00027
Nie
5 8 5 SMAGACZ Joanna 83 0.22% 0.00022
Nie
5 8 6 WALIGÓRSKI Waldemar Andrzej 69 0.18% 0.00018
Nie
5 8 7 BRESSA Filip Bartosz 46 0.12% 0.00012
Nie
5 8 8 LISIECKA Alicja Dobromiła 114 0.30% 0.0003
Nie
5 10 1 STRZELECKA Klaudia 4 416 11.64% 0.01164
Tak
5 10 2 ROSENKIEWICZ Krzysztof Andrzej 1 453 3.83% 0.00383
Tak
5 10 3 SKIBNIEWSKI Zbigniew Paweł 548 1.44% 0.00144
Nie
5 10 4 SOKOŁOWSKI Mariusz Rafał 589 1.55% 0.00155
Nie
5 10 5 KOZŁOWSKA Małgorzata Maria 413 1.09% 0.00109
Nie
5 10 6 SEREDA Robert Maciej 225 0.59% 0.00059
Nie
5 10 7 ADAMCZAK Marlena Anna 263 0.69% 0.00069
Nie
5 10 8 SOMPOLIŃSKA Jolanta Irena 290 0.76% 0.00076
Nie
5 12 1 SOKOŁOWSKA Wiesława Anna 330 0.87% 0.00087
Nie
5 12 2 KOWALSKA Ewa 174 0.46% 0.00046
Nie
5 12 3 WOJCIECHOWSKI Marcin Marian 90 0.24% 0.00024
Nie
5 12 4 MATUSZEWSKI Łukasz Marcin 44 0.12% 0.00012
Nie
5 12 5 BASAŁYGO Anna Małgorzata 50 0.13% 0.00013
Nie
5 12 6 URBANIAK Tomasz 76 0.20% 0.0002
Nie
5 13 1 STECZKOWSKI Grzegorz Mieczysław 626 1.65% 0.00165
Nie
5 13 2 SMÓL Sławomir Andrzej 259 0.68% 0.00068
Nie
5 13 3 ZAWIEJA Ewa 743 1.96% 0.00196
Nie
5 13 4 ETRYK Wojciech Michał 118 0.31% 0.00031
Nie
5 13 5 SUFINOWICZ Lidia Anna 68 0.18% 0.00018
Nie
5 13 6 MARCINIAK Henryk Franciszek 83 0.22% 0.00022
Nie
5 13 7 KARLIŃSKA Wioleta Barbara 61 0.16% 0.00016
Nie
5 13 8 GORZELAŃCZYK Katarzyna 145 0.38% 0.00038
Nie
5 14 1 SZCZUCIŃSKI Antoni 1 144 3.02% 0.00302
Nie
5 14 2 ZIÓŁKOWSKA Agnieszka Maria 1 268 3.34% 0.00334
Nie
5 14 3 FILIPIAK Paweł Stanisław 181 0.48% 0.00048
Nie
5 14 4 ARASIMOWICZ-BANASZAK Grażyna Jadwiga 74 0.20% 0.0002
Nie
5 14 5 LESZCZYŃSKI Filip Karol 104 0.27% 0.00027
Nie
5 14 6 PIASNA Teresa Maria 60 0.16% 0.00016
Nie
5 14 7 MAZUREK Sebastian Wacław 43 0.11% 0.00011
Nie
5 14 8 KOSICKI Michał Jan 242 0.64% 0.00064
Nie
5 15 1 BIAŁAS Andrzej Grzegorz 1 295 3.41% 0.00341
Nie
5 15 2 MERGLER Lech Andrzej 274 0.72% 0.00072
Nie
5 15 3 MATYSIAK Kazimiera 136 0.36% 0.00036
Nie
5 15 4 KROKOWSKA-PALUSZAK Małgorzata Justyna 181 0.48% 0.00048
Nie
5 15 5 NOWAK Marek 123 0.32% 0.00032
Nie
5 15 6 JANKOWSKA Barbara 177 0.47% 0.00047
Nie
5 15 7 STAŃSKA-BUGAJ Ewa Antonina 93 0.25% 0.00025
Nie
5 15 8 SENGER Łukasz Stefan 137 0.36% 0.00036
Nie
6 4 1 GANOWICZ Grzegorz 9 595 21.09% 0.02109
Tak
6 4 2 LISIECKA-PAWEŁCZAK Maria Magdalena 3 742 8.23% 0.00823
Tak
6 4 3 PRENDKE Andrzej 1 248 2.74% 0.00274
Nie
6 4 4 JÓZEFOWSKI Henryk Jan 782 1.72% 0.00172
Nie
6 4 5 KARCZEWSKA-KRZEMIŃSKA Beata 878 1.93% 0.00193
Nie
6 4 6 WOŹNIAK Małgorzata 4 817 10.59% 0.01059
Tak
6 4 7 POLCYN Przemysław 1 363 3.00% 0.003
Tak
6 8 1 BIELAWNY Bartosz Ziemowit 645 1.42% 0.00142
Nie
6 8 2 OSTOJSKA-RUBCZAK Halina Maria 126 0.28% 0.00028
Nie
6 8 3 KRYGIER Piotr Łukasz 156 0.34% 0.00034
Nie
6 8 4 GÓRECKA-GARCZYŃSKA Marta Karolina 100 0.22% 0.00022
Nie
6 8 5 PAWLAK Rafał 137 0.30% 0.0003
Nie
6 8 6 BRUCH Jarosław Damian 56 0.12% 0.00012
Nie
6 8 7 BIELAWSKA Karolina Maria 160 0.35% 0.00035
Nie
6 10 1 LESZCZYŃSKI Rafał Jan 2 453 5.39% 0.00539
Nie
6 10 2 JEMIELITY Ewa Anna 3 215 7.07% 0.00707
Tak
6 10 3 BORUCZKOWSKI Michał Piotr 2 494 5.48% 0.00548
Nie
6 10 4 GLEBA Ewa Izabela 240 0.53% 0.00053
Nie
6 10 5 MISIUREK Stanisław Andrzej 201 0.44% 0.00044
Nie
6 10 6 NIEMIER Maciej Wincenty 146 0.32% 0.00032
Nie
6 10 7 SITNIK Dorota 114 0.25% 0.00025
Nie
6 10 8 BANAŚ Róża Wanda 212 0.47% 0.00047
Nie
6 12 1 BRATKOWSKI Wojciech 718 1.58% 0.00158
Nie
6 12 2 JUSZCZYŃSKI Jerzy 139 0.31% 0.00031
Nie
6 12 3 SŁABĘCKI Andrzej Stefan 59 0.13% 0.00013
Nie
6 12 4 KUBIAK Anna 201 0.44% 0.00044
Nie
6 12 5 GARSTKA Joanna 102 0.22% 0.00022
Nie
6 12 6 DROP Katarzyna 61 0.13% 0.00013
Nie
6 13 1 FRANKIEWICZ Joanna Dorota 1 045 2.30% 0.0023
Nie
6 13 2 GROBELNY Ryszard Franciszek 1 212 2.66% 0.00266
Nie
6 13 3 SZYDŁOWSKA Ola Bronisława 77 0.17% 0.00017
Nie
6 13 4 BURZAŁA Idzi 171 0.38% 0.00038
Nie
6 13 5 NOWAKOWSKI Marcin Zbigniew 38 0.08% 8.0E-5
Nie
6 13 6 PUDŁO Aleksandra 92 0.20% 0.0002
Nie
6 13 7 JAGODZIŃSKI Dariusz Jerzy 126 0.28% 0.00028
Nie
6 13 8 OBIEGAŁA Zdzisław Stanisław 174 0.38% 0.00038
Nie
6 14 1 WACHOWSKA-KUCHARSKA Anna Małgorzata 2 464 5.42% 0.00542
Nie
6 14 2 STRADOWSKA-ADAMSKA Bożena 244 0.54% 0.00054
Nie
6 14 3 CZECHANOWSKI Przemysław 189 0.42% 0.00042
Nie
6 14 4 SKRZYPCZYŃSKA Elżbieta 282 0.62% 0.00062
Nie
6 14 5 SIUTKOWSKA Klaudia Agnieszka 104 0.23% 0.00023
Nie
6 14 6 WESOŁOWSKI Wojciech 117 0.26% 0.00026
Nie
6 14 7 GMEREK Krzysztof 128 0.28% 0.00028
Nie
6 14 8 MARCINIAK Patryk Piotr 206 0.45% 0.00045
Nie
6 15 1 WUDARSKI Maciej Jakub 1 020 2.24% 0.00224
Nie
6 15 2 SOWA Paweł 1 623 3.57% 0.00357
Tak
6 15 3 ZENKA-PODLASZEWSKA Dominika 716 1.57% 0.00157
Nie
6 15 4 KOWALCZYK Marcin Piotr 85 0.19% 0.00019
Nie
6 15 5 MIKOŁAJCZYK-WINIARSKA Eleonora Jadwiga 105 0.23% 0.00023
Nie
6 15 6 DUDZIŃSKA Grażyna Barbara 301 0.66% 0.00066
Nie
6 15 7 NAJEWSKA Maria 196 0.43% 0.00043
Nie
6 15 8 GŁOGOWSKI Paweł Piotr 612 1.35% 0.00135
Nie

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 BONK-HAMMERMEISTER Dorota Magdalena 47 wyższe Poznań, 7 963 3.51 Nie
2 BRATKOWSKI Wojciech 60 wyższe Poznań, 4 060 1.79 Nie
3 HINC Przemysław Jakub 47 wyższe Poznań, Demokracja Bezpośrednia 5 209 2.29 Nie
4 JAŚKOWIAK Jacek 54 wyższe Poznań, 127 125 55.99 Tak
5 LEWANDOWSKI Tomasz Jacek 40 wyższe Poznań, 17 402 7.66 Nie
6 PUCEK Jarosław 42 wyższe Poznań, 16 903 7.45 Nie
7 ZYSK Tadeusz 65 wyższe Poznań, 48 374 21.31 Nie

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Zespół Szkół nr 5 im. Bolesława Chrobrego, ul. Różana 1/3 Poznań stały 876 414 414 47.26% 0.04726
413 99.76%
2 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, ul. Jana Spychalskiego 34 Poznań stały 1 923 1 092 1 079 56.11% 0.05611
1 068 98.98%
3 Przedszkole nr 87 im. Jacusia i Agatki, ul. św. Czesława 6a Poznań stały 1 252 567 567 45.29% 0.04529
562 99.12%
4 Zespół Szkół nr 5 im. Bolesława Chrobrego, ul. Różana 1/3 Poznań stały 1 312 624 621 47.33% 0.04733
621 100.00%
5 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 42 w Poznaniu, ul. św. Jerzego 6/10 Poznań stały 1 724 882 881 51.10% 0.0511
877 99.55%
6 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 42 w Poznaniu, ul. św. Jerzego 6/10 Poznań stały 1 487 770 770 51.78% 0.05178
766 99.48%
7 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Romualda Traugutta, ul. Romualda Traugutta 42 Poznań stały 1 416 727 728 51.41% 0.05141
723 99.31%
8 V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej, ul. Zmartwychwstańców 10 Poznań stały 1 549 806 802 51.78% 0.05178
798 99.50%
9 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi, ul. Ignacego Prądzyńskiego 53 Poznań stały 1 882 770 769 40.86% 0.04086
767 99.74%
10 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi, ul. Ignacego Prądzyńskiego 53 Poznań stały 1 695 777 777 45.84% 0.04584
774 99.61%
11 V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej, ul. Zmartwychwstańców 10 Poznań stały 1 651 698 700 42.40% 0.0424
694 99.14%
12 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Romualda Traugutta, ul. Romualda Traugutta 42 Poznań stały 2 152 1 317 1 306 60.69% 0.06069
1 302 99.69%
13 H. Cegielski-Poznań Spółka Akcyjna, ul. 28 Czerwca 1956 r. 223 - 229 Poznań stały 2 205 1 090 1 089 49.39% 0.04939
1 079 99.08%
14 Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich, ul. Romana Dmowskiego 50 Poznań stały 1 554 825 823 52.96% 0.05296
818 99.39%
15 Zespół Szkół nr 8, ul. Kazimierza Jarochowskiego 62 Poznań stały 1 848 1 026 1 026 55.52% 0.05552
1 017 99.12%
16 Zespół Szkół nr 8, ul. Kazimierza Jarochowskiego 62 Poznań stały 1 629 843 841 51.63% 0.05163
838 99.64%
17 XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi im. Jana Pawła II, ul. Klaudyny Potockiej 38 Poznań stały 1 758 915 919 52.28% 0.05228
913 99.35%
18 XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi im. Jana Pawła II, ul. Klaudyny Potockiej 38 Poznań stały 1 718 1 032 1 034 60.19% 0.06019
1 031 99.71%
19 XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi im. Jana Pawła II, ul. Klaudyny Potockiej 38 Poznań stały 1 879 1 046 1 046 55.67% 0.05567
1 040 99.43%
20 Zespół Szkół Gimnazjalno-Licealnych, ul. Stanisława Wyspiańskiego 27 Poznań stały 1 763 928 928 52.64% 0.05264
924 99.57%
21 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Ryszarda Berwińskiego 2/4 Poznań stały 1 743 724 724 41.54% 0.04154
719 99.31%
22 Szkoła Podstawowa nr 9 im. dra Franciszka Witaszka, ul. Józefa Łukaszewicza 9/13 Poznań stały 1 638 712 712 43.47% 0.04347
711 99.86%
23 Szkoła Podstawowa nr 9 im. dra Franciszka Witaszka, ul. Józefa Łukaszewicza 9/13 Poznań stały 1 934 871 871 45.04% 0.04504
858 98.51%
24 Szkoła Podstawowa nr 9 im. dra Franciszka Witaszka, ul. Józefa Łukaszewicza 9/13 Poznań stały 1 350 530 533 39.48% 0.03948
528 99.06%
25 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca `56, ul. Śniadeckich 54/58 Poznań stały 1 391 658 659 47.38% 0.04738
657 99.70%
26 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej, ul. Jana Matejki 8/10 Poznań stały 1 405 673 673 47.90% 0.0479
669 99.41%
27 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej, ul. Jana Matejki 8/10 Poznań stały 1 707 968 952 55.77% 0.05577
952 100.00%
28 Szkoła Podstawowa nr 71 im. Janusza Kusocińskiego, ul. Stanisława Przybyszewskiego 37 Poznań stały 1 513 788 788 52.08% 0.05208
783 99.37%
29 Szkoła Podstawowa nr 71 im. Janusza Kusocińskiego, ul. Stanisława Przybyszewskiego 37 Poznań stały 1 750 1 001 1 001 57.20% 0.0572
995 99.40%
30 Szkoła Podstawowa nr 92 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy im. Ignacego Jana Paderewskiego, ul. Juliusza Słowackiego 58/60 Poznań stały 1 061 483 483 45.52% 0.04552
481 99.59%
31 Przedszkole nr 86 „Tęczowy Świat”, ul. Julisza Słowackiego 15 Poznań stały 1 503 772 772 51.36% 0.05136
768 99.48%
32 Szkoła Podstawowa nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego, ul. Juliusza Słowackiego 54/56 Poznań stały 1 876 923 920 49.04% 0.04904
912 99.13%
33 Szkoła Podstawowa nr 92 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy im. Ignacego Jana Paderewskiego, ul. Juliusza Słowackiego 58/60 Poznań stały 1 357 513 513 37.80% 0.0378
510 99.42%
34 Szkoła Podstawowa nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego, ul. Juliusza Słowackiego 54/56 Poznań stały 1 274 540 536 42.07% 0.04207
532 99.25%
35 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu Filia Jeżyce, ul. Jana Długosza 18a Poznań stały 1 643 791 789 48.02% 0.04802
784 99.37%
36 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 106, ul. Klemensa Janickiego 22 Poznań stały 1 881 1 061 1 058 56.25% 0.05625
1 057 99.91%
37 Zespół Szkół Zawodowych nr 1, ul. św. Floriana 3 Poznań stały 1 087 545 545 50.14% 0.05014
541 99.27%
38 Szkoła Podstawowa nr 23 im. gen. Józefa Bema, ul. Cypriana Norwida 21 Poznań stały 1 110 553 553 49.82% 0.04982
550 99.46%
39 Szkoła Podstawowa nr 23 im. gen. Józefa Bema, ul. Cypriana Norwida 21 Poznań stały 2 287 1 343 1 343 58.72% 0.05872
1 335 99.40%
40 PROXIN OGRODY Sp. z o. o., ul. Janusza Meissnera 2C/1 Poznań stały 1 917 1 241 1 239 64.63% 0.06463
1 233 99.52%
41 Zespół Szkół nr 2, ul. Hangarowa 14 Poznań stały 1 097 709 709 64.63% 0.06463
707 99.72%
42 Zespół Szkół nr 2, ul. Hangarowa 14 Poznań stały 1 239 713 713 57.55% 0.05755
710 99.58%
43 Szkoła Podstawowa nr 73 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Laureatów Nagrody Nobla, ul. Michała Drzymały 4/6 Poznań stały 1 980 975 975 49.24% 0.04924
968 99.28%
44 Szkoła Podstawowa nr 73 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Laureatów Nagrody Nobla, ul. Michała Drzymały 4/6 Poznań stały 1 782 1 055 1 054 59.15% 0.05915
1 047 99.34%
45 Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ul. Sochaczewska 3 Poznań stały 1 855 1 089 1 089 58.71% 0.05871
1 085 99.63%
46 Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ul. Sochaczewska 3 Poznań stały 1 895 1 240 1 241 65.49% 0.06549
1 233 99.36%
47 XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej, ul. Widna 1 Poznań stały 1 927 1 114 1 114 57.81% 0.05781
1 111 99.73%
48 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego, os. Winiary 2 Poznań stały 1 486 893 893 60.09% 0.06009
892 99.89%
49 Uniwersytet Przyrodniczy Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, ul. Piątkowska 94 Poznań stały 2 011 1 103 1 100 54.70% 0.0547
1 090 99.09%
50 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego, os. Winiary 2 Poznań stały 1 796 1 151 1 151 64.09% 0.06409
1 149 99.83%
51 Zespół Szkół nr 7, os. Zwycięstwa 101 Poznań stały 1 808 1 107 1 107 61.23% 0.06123
1 099 99.28%
52 Zespół Szkół nr 7, os. Zwycięstwa 101 Poznań stały 1 874 1 089 1 088 58.06% 0.05806
1 083 99.54%
53 Zespół Szkół nr 7, os. Zwycięstwa 101 Poznań stały 2 135 1 320 1 326 62.11% 0.06211
1 318 99.40%
54 XX Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Wichrowe Wzgórze 111 Poznań stały 1 866 1 130 1 130 60.56% 0.06056
1 122 99.29%
55 Szkoła Podstawowa nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego, Wichrowe Wzgórze 119 Poznań stały 1 775 1 083 1 083 61.01% 0.06101
1 077 99.45%
56 Szkoła Podstawowa nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego, Wichrowe Wzgórze 119 Poznań stały 1 697 982 977 57.57% 0.05757
975 99.80%
57 XX Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Wichrowe Wzgórze 111 Poznań stały 1 848 1 130 1 129 61.09% 0.06109
1 121 99.29%
58 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, os. Kosmonautów 111 Poznań stały 1 459 914 914 62.65% 0.06265
904 98.91%
59 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, os. Kosmonautów 111 Poznań stały 1 712 965 963 56.25% 0.05625
959 99.58%
60 Przedszkole nr 134 „Słoneczny Świat”, os. Kosmonautów 108 Poznań stały 1 680 986 986 58.69% 0.05869
975 98.88%
61 Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 im. Jana Kochanowskiego, os. Pod Lipami 106 Poznań stały 1 791 1 132 1 131 63.15% 0.06315
1 125 99.47%
62 Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 im. Jana Kochanowskiego, os. Pod Lipami 106 Poznań stały 1 715 1 026 1 022 59.59% 0.05959
1 018 99.61%
63 Szkoła Podstawowa nr 66 im. Marii Skłodowskiej-Curie, os. Przyjaźni 127 Poznań stały 1 934 1 116 1 117 57.76% 0.05776
1 110 99.37%
64 Szkoła Podstawowa nr 66 im. Marii Skłodowskiej-Curie, os. Przyjaźni 136 Poznań stały 1 733 1 084 1 082 62.44% 0.06244
1 077 99.54%
65 Szkoła Podstawowa nr 66 im. Marii Skłodowskiej-Curie, os. Przyjaźni 127 Poznań stały 1 062 614 614 57.82% 0.05782
612 99.67%
66 Szkoła Podstawowa nr 66 im. Marii Skłodowskiej-Curie, os. Przyjaźni 136 Poznań stały 1 705 932 931 54.60% 0.0546
926 99.46%
67 Przedszkole nr 129 im. Małych Przyjaciół, os. Przyjaźni 135 Poznań stały 1 526 899 899 58.91% 0.05891
887 98.67%
68 Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Janusza Korczaka, ul. Żniwna 1 Poznań stały 1 889 1 185 1 178 62.36% 0.06236
1 170 99.32%
69 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika, ul. Przełajowa 4 Poznań stały 1 908 1 361 1 360 71.28% 0.07128
1 356 99.71%
70 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika, ul. Przełajowa 4 Poznań stały 2 273 1 486 1 486 65.38% 0.06538
1 480 99.60%
71 Szkoła Podstawowa nr 82 im. księcia Przemysła I, ul. Krakowska 10 Poznań stały 1 852 961 958 51.73% 0.05173
952 99.37%
72 III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego, ul. Strzelecka 10 Poznań stały 1 470 601 594 40.41% 0.04041
588 98.99%
73 Zespół Szkół Budownictwa nr 1, ul. Rybaki 17 Poznań stały 1 671 746 746 44.64% 0.04464
745 99.87%
74 Szkoła Podstawowa nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich, ul. Powstańców Wielkopolskich 3 Poznań stały 1 320 541 541 40.98% 0.04098
531 98.15%
75 Szkoła Podstawowa nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich, ul. Powstańców Wielkopolskich 3 Poznań stały 1 565 716 716 45.75% 0.04575
714 99.72%
76 Zespół Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela, ul. Działyńskich 4/5 Poznań stały 1 568 760 761 48.53% 0.04853
757 99.47%
77 Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego, ul. Aleksandra Fredry 13 Poznań stały 1 672 725 715 42.76% 0.04276
711 99.44%
78 Muzeum Archeologiczne, ul. Wodna 27 Poznań stały 1 594 713 711 44.60% 0.0446
703 98.87%
79 Poznańskie Centrum Świadczeń, ul. Wszystkich Świętych 1 Poznań stały 1 638 711 712 43.47% 0.04347
709 99.58%
80 Zespół Dziennych Domów Pomocy Filia nr 4 „Klub Starówka”, ul. Wielka 1 - 6 Poznań stały 1 543 730 730 47.31% 0.04731
725 99.32%
81 Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2, al. Niepodległości 32 Poznań stały 1 393 766 766 54.99% 0.05499
761 99.35%
82 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Garbary 82 Poznań stały 1 604 890 887 55.30% 0.0553
884 99.66%
83 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego, ul. Bydgoska 4 Poznań stały 1 152 482 480 41.67% 0.04167
475 98.96%
84 Szkoła Podstawowa nr 85 im. Kawalerów Maltańskich, ul. Piotra Tomickiego 16 Poznań stały 1 984 1 042 1 041 52.47% 0.05247
1 038 99.71%
85 Szkoła Podstawowa nr 85 im. Kawalerów Maltańskich, ul. Piotra Tomickiego 16 Poznań stały 1 608 802 798 49.63% 0.04963
797 99.87%
86 Szkoła Podstawowa nr 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej Poznań, ul. Główna 42 Poznań stały 1 953 946 941 48.18% 0.04818
930 98.83%
87 Szkoła Podstawowa nr 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej Poznań, ul. Harcerska 3 Poznań stały 1 529 570 569 37.21% 0.03721
566 99.47%
88 Szkoła Podstawowa nr 46 im. Marii Dąbrowskiej, ul. Inowrocławska 19 Poznań stały 1 886 1 124 1 110 58.85% 0.05885
1 105 99.55%
89 Szkoła Podstawowa nr 46 im. Marii Dąbrowskiej, ul. Inowrocławska 19 Poznań stały 1 723 760 760 44.11% 0.04411
750 98.68%
90 Szkoły Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. bł. Natalii Tułasiewicz, ul. Mińska 32 Poznań stały 1 798 1 144 1 144 63.63% 0.06363
1 139 99.56%
91 Szkoła Podstawowa nr 55 im. Jurija Gagarina, ul. Szpaków 1 Poznań stały 1 682 972 972 57.79% 0.05779
970 99.79%
92 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Leszka 42 Poznań stały 2 085 1 248 1 248 59.86% 0.05986
1 247 99.92%
93 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Leszka 42 Poznań stały 2 096 1 238 1 240 59.16% 0.05916
1 236 99.68%
94 Szkoła Podstawowa nr 55 im. Jurija Gagarina, ul. Szpaków 1 Poznań stały 1 879 1 094 1 093 58.17% 0.05817
1 082 98.99%
95 Szkoła Podstawowa nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi, os. Rusa 56 Poznań stały 1 866 1 087 1 084 58.09% 0.05809
1 078 99.45%
96 Szkoła Podstawowa nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi, os. Rusa 56 Poznań stały 2 044 1 383 1 383 67.66% 0.06766
1 379 99.71%
97 Szkoła Podstawowa nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi, os. Rusa 56 Poznań stały 2 203 1 298 1 298 58.92% 0.05892
1 298 100.00%
98 Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego, os. Tysiąclecia 43 Poznań stały 2 230 1 381 1 379 61.84% 0.06184
1 377 99.85%
99 Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego, os. Tysiąclecia 43 Poznań stały 1 452 954 954 65.70% 0.0657
950 99.58%
100 Szkoła Podstawowa nr 51 im. Bronisława Szwarca, os. Lecha 37 Poznań stały 2 252 1 386 1 382 61.37% 0.06137
1 378 99.71%
101 Szkoła Podstawowa nr 51 im. Bronisława Szwarca, os. Lecha 37 Poznań stały 2 209 1 314 1 312 59.39% 0.05939
1 306 99.54%
102 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. ks. prof. Józefa Tischnera, os. Czecha 59 Poznań stały 2 160 1 349 1 349 62.45% 0.06245
1 337 99.11%
103 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. ks. prof. Józefa Tischnera, os. Czecha 59 Poznań stały 2 054 1 224 1 224 59.59% 0.05959
1 218 99.51%
104 Szkoła Podstawowa nr 61 im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Szczepankowo 72a Poznań stały 1 778 1 100 1 095 61.59% 0.06159
1 089 99.45%
105 Szkoła Podstawowa nr 61 im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Szczepankowo 72a Poznań stały 1 869 1 169 1 168 62.49% 0.06249
1 164 99.66%
106 Szkoła Podstawowa nr 61 im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Szczepankowo 72a Poznań stały 1 796 1 176 1 176 65.48% 0.06548
1 168 99.32%
107 Centrum Sportowe, ul. Katowicka 95 Poznań stały 1 704 1 103 1 101 64.61% 0.06461
1 095 99.46%
108 Politechnika Poznańska, ul. Jana Pawła II 28 Poznań stały 1 742 1 081 1 081 62.06% 0.06206
1 076 99.54%
109 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Krzywoustego, os. Piastowskie 27 Poznań stały 2 056 1 150 1 150 55.93% 0.05593
1 144 99.48%
110 Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Szarych Szeregów, os. Jagiellońskie 128 Poznań stały 1 836 1 034 1 034 56.32% 0.05632
1 028 99.42%
111 Szkoła Podstawowa nr 19 im. Stanisława Staszica, os. Oświecenia 1 Poznań stały 1 889 1 158 1 153 61.04% 0.06104
1 148 99.57%
112 Szkoła Podstawowa nr 19 im. Stanisława Staszica, os. Oświecenia 1 Poznań stały 1 841 1 082 1 082 58.77% 0.05877
1 078 99.63%
113 Klub „Złota Jesień”, os. Powstań Narodowych 31 Poznań stały 1 983 1 185 1 182 59.61% 0.05961
1 172 99.15%
114 Szkoła Podstawowa nr 20 im. Stefana Batorego, os. Rzeczypospolitej 44 Poznań stały 1 926 1 140 1 138 59.09% 0.05909
1 133 99.56%
115 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 14 im. Władysława Łokietka, os. Piastowskie 65 Poznań stały 1 972 1 129 1 129 57.25% 0.05725
1 122 99.38%
116 XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego, os. Piastowskie 106 Poznań stały 2 286 1 238 1 239 54.20% 0.0542
1 223 98.71%
117 Szkoła Podstawowa nr 20 im. Stefana Batorego, os. Rzeczypospolitej 44 Poznań stały 2 033 1 223 1 224 60.21% 0.06021
1 220 99.67%
118 Zespół Szkół Salezjańskich, os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 Poznań stały 2 185 1 240 1 235 56.52% 0.05652
1 232 99.76%
119 Szkoła Podstawowa nr 18 im. Zofii Nałkowskiej, os. Armii Krajowej 100 Poznań stały 2 069 1 241 1 235 59.69% 0.05969
1 230 99.60%
120 Szkoła Podstawowa nr 18 im. Zofii Nałkowskiej, os. Armii Krajowej 100 Poznań stały 2 033 1 241 1 241 61.04% 0.06104
1 238 99.76%
121 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, os. Stare Żegrze 1 Poznań stały 1 916 1 206 1 206 62.94% 0.06294
1 201 99.59%
122 Szkoła Podstawowa nr 64 im. Marii Konopnickiej, os. Orła Białego 120 Poznań stały 2 030 1 189 1 190 58.62% 0.05862
1 183 99.41%
123 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, os. Stare Żegrze 1 Poznań stały 1 858 1 213 1 213 65.29% 0.06529
1 206 99.42%
124 Szkoła Podstawowa nr 64 im. Marii Konopnickiej, os. Orła Białego 120 Poznań stały 1 894 1 169 1 169 61.72% 0.06172
1 163 99.49%
125 Szkoła Podstawowa nr 64 im. Marii Konopnickiej, os. Orła Białego 120 Poznań stały 1 981 1 247 1 247 62.95% 0.06295
1 241 99.52%
126 Szkoła Podstawowa nr 64 im. Marii Konopnickiej, os. Orła Białego 120 Poznań stały 1 987 1 129 1 129 56.82% 0.05682
1 122 99.38%
127 Szkoła Podstawowa nr 64 im. Marii Konopnickiej, os. Orła Białego 120 Poznań stały 1 953 1 147 1 135 58.12% 0.05812
1 129 99.47%
128 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Charles de Gaulle`a, ul. Tarnowska 27 Poznań stały 1 647 928 929 56.41% 0.05641
919 98.92%
129 Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5, ul. Głuszyna 187 Poznań stały 1 461 746 744 50.92% 0.05092
739 99.33%
130 Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5, ul. Głuszyna 187 Poznań stały 1 676 960 961 57.34% 0.05734
954 99.27%
131 Szkoła Podstawowa nr 63 im. Ksawerego Zakrzewskiego, ul. Starołęcka 142 Poznań stały 1 987 960 959 48.26% 0.04826
955 99.58%
132 Szkoła Podstawowa nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego, ul. Baranowska 1 Poznań stały 2 001 1 259 1 256 62.77% 0.06277
1 252 99.68%
133 Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe, ul. Starołęcka 36/38 Poznań stały 1 878 957 955 50.85% 0.05085
949 99.37%
134 Przedszkole nr 15 „Calineczka”, ul. św. Antoniego 42 Poznań stały 1 901 1 070 1 070 56.29% 0.05629
1 062 99.25%
135 Technikum nr 19 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. 28 Czerwca 1956 r. 352/360 Poznań stały 2 043 1 151 1 151 56.34% 0.05634
1 141 99.13%
136 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Łozowa 77 Poznań stały 2 050 1 079 1 079 52.63% 0.05263
1 072 99.35%
137 Gimnazjum nr 43 im. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, ul. Łozowa 53 Poznań stały 1 955 1 039 1 042 53.30% 0.0533
1 035 99.33%
138 Szkoła Podstawowa nr 84 im. Tadeusza Kościuszki, ul. św. Szczepana 3 Poznań stały 2 017 1 013 1 013 50.22% 0.05022
1 006 99.31%
139 Technikum nr 19 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. 28 Czerwca 1956 r. 352/360 Poznań stały 2 147 1 124 1 124 52.35% 0.05235
1 119 99.56%
140 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Jesionowa 14 Poznań stały 1 426 683 683 47.90% 0.0479
681 99.71%
141 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Jesionowa 14 Poznań stały 1 569 803 803 51.18% 0.05118
797 99.25%
142 Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Świerkowa 8 Poznań stały 1 830 1 041 1 047 57.21% 0.05721
1 042 99.52%
143 Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Świerkowa 8 Poznań stały 1 691 1 093 1 088 64.34% 0.06434
1 077 98.99%
144 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Jesionowa 14 Poznań stały 1 312 818 818 62.35% 0.06235
812 99.27%
145 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Jesionowa 14 Poznań stały 1 352 801 802 59.32% 0.05932
792 98.75%
146 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Jesionowa 14 Poznań stały 1 724 1 029 1 014 58.82% 0.05882
1 008 99.41%
147 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 163 Poznań stały 1 407 800 800 56.86% 0.05686
795 99.38%
148 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza, ul. Augustyna Szamarzewskiego 78/82 Poznań stały 1 539 830 827 53.74% 0.05374
821 99.27%
149 Szkoła Podstawowa nr 70 im. Mikołaja Kopernika, ul. Piękna 37 Poznań stały 1 862 1 130 1 127 60.53% 0.06053
1 124 99.73%
150 Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych im. Rudolfa Modrzejewskiego, ul. Szamotulska 33 Poznań stały 1 275 822 823 64.55% 0.06455
823 100.00%
151 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Marcelińska 44 Poznań stały 1 251 710 708 56.59% 0.05659
707 99.86%
152 Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 im. ks. Piotra Wawrzyniaka, ul. Świt 25 Poznań stały 1 782 1 065 1 064 59.71% 0.05971
1 059 99.53%
153 Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 im. ks. Piotra Wawrzyniaka, ul. Świt 25 Poznań stały 1 858 909 909 48.92% 0.04892
896 98.57%
154 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy, ul. Swoboda 41 Poznań stały 1 726 783 783 45.37% 0.04537
780 99.62%
155 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy, ul. Swoboda 41 Poznań stały 1 893 959 959 50.66% 0.05066
959 100.00%
156 Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego, ul. Promyk 4 Poznań stały 1 730 794 803 46.42% 0.04642
798 99.38%
157 Szkoła Podstawowa nr 88 im. Poznańskich Koziołków, ul. Swoboda 53 Poznań stały 1 865 949 945 50.67% 0.05067
935 98.94%
158 Zespół Szkół Gastronomicznych im. Karola Libelta, ul. Podkomorska 49 Poznań stały 1 804 1 063 991 54.93% 0.05493
983 99.19%
159 Zespół Szkół Gastronomicznych im. Karola Libelta, ul. Podkomorska 49 Poznań stały 1 665 909 902 54.17% 0.05417
897 99.45%
160 Szkoła Podstawowa nr 90 im. hr. Władysława Zamoyskiego, ul. Józefa Chociszewskiego 56 Poznań stały 2 079 1 369 1 370 65.90% 0.0659
1 357 99.05%
161 Szkoła Podstawowa nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Pogodna 84 Poznań stały 1 829 1 069 1 069 58.45% 0.05845
1 067 99.81%
162 XI Liceum Ogólnokształcące im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich, ul. Piotra Ściegiennego 134 Poznań stały 1 605 1 058 1 058 65.92% 0.06592
1 054 99.62%
163 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Erazma z Rotterdamu, ul. Galileusza 14 Poznań stały 1 823 1 115 1 115 61.16% 0.06116
1 105 99.10%
164 International School of Poznań, ul. Edmunda Taczanowskiego 18 Poznań stały 1 588 918 916 57.68% 0.05768
905 98.80%
165 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Erazma z Rotterdamu, ul. Galileusza 14 Poznań stały 1 752 1 040 1 040 59.36% 0.05936
1 026 98.65%
166 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Erazma z Rotterdamu, ul. Galileusza 14 Poznań stały 1 797 1 043 1 043 58.04% 0.05804
1 037 99.42%
167 Szkoła Podstawowa nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Mikołaja Kopernika, ul. Izaaka Newtona 2 Poznań stały 1 928 1 179 1 179 61.15% 0.06115
1 177 99.83%
168 Szkoła Podstawowa nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Pogodna 84 Poznań stały 1 864 1 120 1 102 59.12% 0.05912
1 097 99.55%
169 Szkoła Podstawowa nr 10 im. Arkadego Fiedlera, ul. Piotra Ściegiennego 10 Poznań stały 1 818 1 020 1 020 56.11% 0.05611
1 015 99.51%
170 Szkoła Podstawowa nr 10 im. Arkadego Fiedlera, ul. Piotra Ściegiennego 10 Poznań stały 1 727 939 942 54.55% 0.05455
931 98.83%
171 Szkoła Podstawowa nr 10 im. Arkadego Fiedlera, ul. Bosa 9 Poznań stały 1 674 920 920 54.96% 0.05496
915 99.46%
172 Szkoła Podstawowa nr 10 im. Arkadego Fiedlera, ul. Bosa 9 Poznań stały 1 460 752 751 51.44% 0.05144
745 99.20%
173 Szkoła Podstawowa nr 4 im. Armii Poznań, ul. Rawicka 12/14 Poznań stały 1 648 917 916 55.58% 0.05558
912 99.56%
174 Przedszkole nr 67 im. Marii Konopnickiej, ul. Słowicza 15 Poznań stały 1 572 841 842 53.56% 0.05356
835 99.17%
175 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 52 Fundacji Familijny Poznań, ul. Fabianowo 29 Poznań stały 1 361 705 705 51.80% 0.0518
697 98.87%
176 Dom Kultury „Stokrotka”, ul. Cyniowa 11 Poznań stały 1 772 1 051 1 051 59.31% 0.05931
1 042 99.14%
177 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi, ul. Żonkilowa 34 Poznań stały 1 861 1 184 1 187 63.78% 0.06378
1 181 99.49%
178 Szkoła Podstawowa nr 54 im. Jana Kasprowicza, ul. Małoszyńska 38 Poznań stały 1 252 818 816 65.18% 0.06518
813 99.63%
179 Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu, ul. Junikowska 35 Poznań stały 1 441 825 825 57.25% 0.05725
819 99.27%
180 Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu, ul. Junikowska 35 Poznań stały 1 643 1 049 1 048 63.79% 0.06379
1 044 99.62%
181 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Jawornicka 1 Poznań stały 1 880 1 132 1 133 60.27% 0.06027
1 121 98.94%
182 Szkoła Podstawowa nr 54 im. Jana Kasprowicza, ul. Małoszyńska 38 Poznań stały 1 378 976 974 70.68% 0.07068
970 99.59%
183 Szkoła Podstawowa nr 58 im. Jerzego Kukuczki, ul. Ławica 3 Poznań stały 1 961 1 366 1 371 69.91% 0.06991
1 364 99.49%
184 Szkoła Podstawowa nr 58 im. Jerzego Kukuczki, ul. Ławica 3 Poznań stały 2 319 1 539 1 531 66.02% 0.06602
1 526 99.67%
185 Szkoła Podstawowa nr 58 im. Jerzego Kukuczki, ul. Ławica 3 Poznań stały 1 781 1 120 1 093 61.37% 0.06137
1 082 98.99%
186 Szkoła Podstawowa nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Chojnicka 57 Poznań stały 1 449 931 931 64.25% 0.06425
924 99.25%
187 Szkoła Podstawowa nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego, ul. Leśnowolska 35 Poznań stały 2 235 1 419 1 418 63.45% 0.06345
1 410 99.44%
188 Szkoła Podstawowa nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego, ul. Leśnowolska 35 Poznań stały 2 063 1 244 1 244 60.30% 0.0603
1 236 99.36%
189 Szkoła Podstawowa nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego, ul. Leśnowolska 35 Poznań stały 2 037 1 210 1 209 59.35% 0.05935
1 200 99.26%
190 Niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Hanka”, ul. Biskupińska 27 Poznań stały 1 929 1 329 1 329 68.90% 0.0689
1 328 99.92%
191 Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Hezjoda 15 Poznań stały 1 647 1 128 1 128 68.49% 0.06849
1 123 99.56%
192 Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Hezjoda 15 Poznań stały 1 904 1 415 1 397 73.37% 0.07337
1 388 99.36%
193 Szkoła Podstawowa nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka, ul. Druskienicka 32 Poznań stały 2 476 1 652 1 652 66.72% 0.06672
1 645 99.58%
194 Szkoła Podstawowa nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka, ul. Druskienicka 32 Poznań stały 1 980 1 103 1 103 55.71% 0.05571
1 094 99.18%
195 Szkoła Podstawowa nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka, ul. Druskienicka 32 Poznań stały 1 895 1 250 1 249 65.91% 0.06591
1 247 99.84%
196 Piątkowska Szkoła Społeczna Szkoła Podstawowa im. dr Wandy Błeńskiej, ul. Franciszka Stróżyńskiego 16 Poznań stały 2 120 1 325 1 321 62.31% 0.06231
1 313 99.39%
197 Przedszkole nr 148 „Mali Europejczycy”, os. Bolesława Chrobrego 121 Poznań stały 2 149 1 336 1 336 62.17% 0.06217
1 328 99.40%
198 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi, os. Bolesława Chrobrego 107 Poznań stały 1 777 1 089 1 088 61.23% 0.06123
1 083 99.54%
199 Przedszkole nr 189, os. Bolesława Śmiałego 105 Poznań stały 2 039 1 253 1 247 61.16% 0.06116
1 242 99.60%
200 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, os. Bolesława Śmiałego 107 Poznań stały 1 932 1 176 1 175 60.82% 0.06082
1 169 99.49%
201 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi, os. Bolesława Chrobrego 107 Poznań stały 1 970 1 248 1 248 63.35% 0.06335
1 240 99.36%
202 Przedszkole nr 163 „Baśniowy Zamek”, os. Bolesława Chrobrego 106 Poznań stały 2 221 1 460 1 458 65.65% 0.06565
1 444 99.04%
203 Szkoła Podstawowa nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego, os. Bolesława Chrobrego 105 Poznań stały 1 917 1 241 1 241 64.74% 0.06474
1 237 99.68%
204 Szkoła Podstawowa nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego, os. Bolesława Chrobrego 105 Poznań stały 1 905 1 215 1 214 63.73% 0.06373
1 212 99.84%
205 Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia, os. Stefana Batorego 101 Poznań stały 1 947 1 274 1 268 65.13% 0.06513
1 259 99.29%
206 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, os. Bolesława Śmiałego 107 Poznań stały 1 856 1 180 1 181 63.63% 0.06363
1 169 98.98%
207 Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia, os. Stefana Batorego 101 Poznań stały 1 931 1 195 1 186 61.42% 0.06142
1 179 99.41%
208 Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia, os. Stefana Batorego 101 Poznań stały 1 683 1 146 1 144 67.97% 0.06797
1 139 99.56%
209 Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia, os. Stefana Batorego 101 Poznań stały 1 936 1 255 1 244 64.26% 0.06426
1 235 99.28%
210 Zespół Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza, os. Jana III Sobieskiego 114 Poznań stały 1 912 1 175 1 175 61.45% 0.06145
1 171 99.66%
211 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, os. Jana III Sobieskiego 105 Poznań stały 1 997 1 311 1 305 65.35% 0.06535
1 300 99.62%
212 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, os. Jana III Sobieskiego 105 Poznań stały 1 872 1 126 1 126 60.15% 0.06015
1 116 99.11%
213 Zespół Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza, os. Jana III Sobieskiego 114 Poznań stały 1 795 1 056 1 056 58.83% 0.05883
1 051 99.53%
214 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, os. Władysława Łokietka 104 Poznań stały 1 994 1 192 1 191 59.73% 0.05973
1 183 99.33%
215 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, os. Władysława Łokietka 104 Poznań stały 1 869 1 126 1 126 60.25% 0.06025
1 117 99.20%
216 Szkoła Podstawowa nr 48 im. gen. Oswalda Franka, ul. Sarmacka 105 Poznań stały 1 651 1 007 1 005 60.87% 0.06087
996 99.10%
217 Szkoła Podstawowa nr 48 im. gen. Oswalda Franka, ul. Sarmacka 105 Poznań stały 1 737 993 992 57.11% 0.05711
986 99.40%
218 Szkoła Podstawowa nr 48 im. gen. Oswalda Franka, ul. Sarmacka 105 Poznań stały 2 209 1 477 1 461 66.14% 0.06614
1 460 99.93%
219 Szkoła Podstawowa nr 60 im. Wojciecha Bogusławskiego, ul. Boranta 2 Poznań stały 1 995 1 187 1 187 59.50% 0.0595
1 183 99.66%
220 Szkoła Podstawowa nr 60 im. Wojciecha Bogusławskiego, ul. Boranta 2 Poznań stały 1 736 1 240 1 236 71.20% 0.0712
1 232 99.68%
221 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, ul. Bogumiła Krygowskiego 10 Poznań stały 1 430 888 886 61.96% 0.06196
880 99.32%
222 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, ul. Bogumiła Krygowskiego 10 Poznań stały 1 998 1 414 1 412 70.67% 0.07067
1 403 99.36%
223 Siedziba Rady Osiedla Morasko-Radojewo, ul. Morasko 57 Poznań stały 1 970 1 201 1 201 60.96% 0.06096
1 197 99.67%
224 Centrum Medyczne HCP Sp. z o. o., ul. 28 Czerwca 1956 nr 194 Poznań szpital 373 54 55 14.75% 0.01475
53 96.36%
225 Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 135/147 Poznań szpital 58 37 37 63.79% 0.06379
37 100.00%
226 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Poznaniu, ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 22 Poznań dom pomocy społecznej 43 22 22 51.16% 0.05116
21 95.45%
227 Szpital Św. Rodziny Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, ul. Kazimierza Jarochowskiego 18 Poznań szpital 4 4 4 100.00% 0.1
4 100.00%
228 Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 16/18 Poznań szpital 176 12 12 6.82% 0.00682
12 100.00%
229 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 16/18 Poznań szpital 17 1 1 5.88% 0.00588
1 100.00%
230 Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Polna 33 Poznań szpital 43 18 18 41.86% 0.04186
17 94.44%
231 Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, ul. Adama Mickiewicza 2 Poznań szpital 149 23 23 15.44% 0.01544
22 95.65%
232 Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Bukowska 27/29 Poznań dom pomocy społecznej 97 32 32 32.99% 0.03299
27 84.38%
233 Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Ugory 18/20 Poznań dom pomocy społecznej 125 65 65 52.00% 0.052
59 90.77%
234 Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19 Poznań szpital 516 62 61 11.82% 0.01182
61 100.00%
235 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego, ul. Dojazd 34 Poznań szpital 28 16 17 60.71% 0.06071
16 94.12%
236 Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Długa 1/2 Poznań szpital 46 26 26 56.52% 0.05652
26 100.00%
237 Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Garbary 15 Poznań szpital 149 14 14 9.40% 0.0094
13 92.86%
238 Areszt Śledczy w Poznaniu, ul. Młyńska 1 Poznań areszt Śledczy 135 56 56 41.48% 0.04148
54 96.43%
239 Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Stanisława Konarskiego 11/13 Poznań dom pomocy społecznej 82 47 47 57.32% 0.05732
42 89.36%
240 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Mogileńska 42 Poznań szpital 110 44 44 40.00% 0.04
43 97.73%
241 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szwajcarska 3 Poznań szpital 298 53 53 17.79% 0.01779
53 100.00%
242 Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Mińska 14 Poznań dom pomocy społecznej 68 49 49 72.06% 0.07206
48 97.96%
243 Hospicjum Palium Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, os. Rusa 25a Poznań szpital 20 16 16 80.00% 0.08
16 100.00%
244 Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Pokrzywno 1 Poznań dom pomocy społecznej 59 44 44 74.58% 0.07458
42 95.45%
245 Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Ludwika Zamenhofa 142a Poznań dom pomocy społecznej 61 33 33 54.10% 0.0541
29 87.88%
246 Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Augustyna Szamarzewskiego 82/84 Poznań szpital 35 17 17 48.57% 0.04857
17 100.00%
247 Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu, ul. Augustyna Szamarzewskiego 62 Poznań szpital 157 24 24 15.29% 0.01529
24 100.00%
248 Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33 Poznań szpital 22 8 8 36.36% 0.03636
8 100.00%
249 Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49 Poznań szpital 453 32 32 7.06% 0.00706
31 96.88%
250 Dom Pomocy Społecznej, ul. Sielska 13 Poznań dom pomocy społecznej 84 48 48 57.14% 0.05714
47 97.92%
251 Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Poznaniu, ul. Nowosolska 40 Poznań oddział zewnętrzny aresztu Śledczego 15 14 14 93.33% 0.09333
14 100.00%
252 Szpital Rehabilitacyjny w Poznaniu Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, ul. Uzdrowiskowa 2 Poznań szpital 57 27 27 47.37% 0.04737
27 100.00%
 • Statystyka list kandydatów
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Miasto Poznań - ogółem 1 34 6 482 063 400 890 252 1

Statystyka list kandydatów

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba
List rad
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu 42 1
Ogółem 84 2

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 305 138 45% 167 55%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na prezydenta 7 1 14% 6 86%
Ogółem 305 138 45% 167 55%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku kandydatów do rad miast na prawach powiatu 47 48 46
Średnia wieku kandydatów na prezydenta 52 48 52
Ogółem

Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 39 16 41% 23 59%
30-39 79 34 43% 45 57%
40-59 111 50 45% 61 55%
60+ 76 38 50% 38 50%
Ogółem 305 138 45% 167 55%

Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 0 0 0% 0 0%
30-39 0 0 0% 0 0%
40-59 5 1 20% 4 80%
60+ 2 0 0% 2 100%
Ogółem 7 1 14% 6 86%