Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 1 387 270
Wyborców 1 126 306
Obwodów 1 111
 • Wybory do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Wyniki głosowania do sejmiku
 • Wyniki wyborów do sejmiku
 • Geografia

Geografia

Powiaty

Powiaty Liczba Liczba Liczba wybieranych
Mieszkańców Wyborców Obwodów Okręgów wyborczych rad powiatów Gmin Wójtów Burmistrzów Prezydentów
Ogółem w tym:
pow. 20 tys. do 20 tys.
bartoszyckibartoszycki 57 865 47 403 44 4 6 1 5 2 4 0
braniewskibraniewski 40 791 33 630 36 3 7 0 7 4 3 0
dzialzdowskidziałdowski 65 066 52 163 55 4 6 1 5 4 2 0
elblazskielbląski 57 176 45 708 43 4 9 0 9 6 3 0
elzckiełcki 86 378 69 339 53 5 5 1 4 4 0 1
gizzzyckigiżycki 55 310 45 457 47 3 6 1 5 4 2 0
ilzawskiiławski 90 900 72 529 65 4 7 1 6 2 5 0
keztrzynzskikętrzyński 62 042 51 350 58 4 6 1 5 3 3 0
lidzbarskilidzbarski 40 722 33 336 34 3 5 0 5 3 2 0
mrazgowskimrągowski 49 387 40 498 42 4 5 1 4 3 2 0
nidzickinidzicki 32 613 26 231 30 3 4 1 3 3 1 0
nowomiejskinowomiejski 43 691 34 234 32 4 5 0 5 4 1 0
oleckiolecki 33 562 26 894 33 2 4 1 3 3 1 0
olsztynzskiolsztyński 123 176 99 187 133 6 12 0 12 7 5 0
ostrozdzkiostródzki 102 568 82 733 81 5 9 2 7 5 4 0
piskipiski 55 610 44 957 44 3 4 1 3 0 4 0
szczycienzskiszczycieński 69 400 56 232 68 5 8 1 7 5 3 0
golzdapskigołdapski 26 477 21 262 25 3 3 0 3 2 1 0
wezgorzewskiwęgorzewski 22 772 18 543 25 3 3 0 3 2 1 0
Podsumowanie 1 115 506 901 686 948 72 114 13 101 66 47 1

Miasta na prawach powiatu

Miasto Liczba
Obwodów Okręgów Mandatów Komitetów Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
miasto elblazgMiasto Elbląg 62 5 25 25 166
miasto olsztynMiasto Olsztyn 101 4 25 30 222

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Miasto Olsztyn, powiat olsztyński 6 230 860 10 70
0.0000020000Nr 2 Powiaty: działdowski, iławski, nowomiejski, ostródzki 6 241 651 7 51
0.0000030000Nr 3 Miasto Elbląg, powiaty: bartoszycki, braniewski, elbląski, lidzbarski 7 253 000 9 67
0.0000040000Nr 4 Powiaty: ełcki, gołdapski, kętrzyński, olecki, węgorzewski 5 187 384 7 49
0.0000050000Nr 5 Powiaty: giżycki, mrągowski, nidzicki, piski, szczycieński 6 213 359 7 54
Podsumowanie 30 1 126 254 40 291

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5
1 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 5 5
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 8 8 9 7 8 40
3 KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI KW PARTIA ZIELONI 7 7
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 8 8 9 7 8 40
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM KKW SLD LEWICA RAZEM 8 8 9 7 8 40
6 KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM KW RAZEM 6 6 6 7 6 31
7 KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP KW RUCH NARODOWY RP 7 7 7 7 8 36
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 KWW KUKIZ'15 8 6 7 7 8 36
9 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE 5 5
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 8 8 9 7 8 40
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA 5 6 11

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 230 634 125 800 125 677 54.49% 0.05449
117 739 93.68% 0.09368
Tak
2 241 826 128 119 128 024 52.94% 0.05294
115 672 90.35% 0.09035
Tak
3 253 205 125 789 125 378 49.52% 0.04952
116 617 93.01% 0.09301
Tak
4 187 548 89 460 89 410 47.67% 0.04767
81 911 91.61% 0.09161
Tak
5 213 728 111 830 111 719 52.27% 0.05227
101 581 90.93% 0.09093
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
1 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 4 219 5 0.79% 0.00079
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 104 757 40 19.64% 0.01964
3 KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI 2 382 7 0.45% 0.00045
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 162 173 40 30.40% 0.0304
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 43 535 40 8.16% 0.00816
6 KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM 12 309 31 2.31% 0.00231
7 KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP 14 116 36 2.65% 0.00265
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 33 581 36 6.29% 0.00629
9 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE 2 548 5 0.48% 0.00048
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 150 169 40 28.15% 0.02815
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA 3 731 11 0.70% 0.0007

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych Udział w podziale mandatów
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
1 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 4 219 5 0 0.79% 0.00079
Nie
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 104 757 40 7 19.64% 0.01964
Tak
3 KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI 2 382 7 0 0.45% 0.00045
Nie
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 162 173 40 12 30.40% 0.0304
Tak
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 43 535 40 0 8.16% 0.00816
Nie
6 KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM 12 309 31 0 2.31% 0.00231
Nie
7 KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP 14 116 36 0 2.65% 0.00265
Nie
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 33 581 36 0 6.29% 0.00629
Nie
9 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE 2 548 5 0 0.48% 0.00048
Nie
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 150 169 40 11 28.15% 0.02815
Tak
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA 3 731 11 0 0.70% 0.0007
Nie

Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 2 1 ŚLĄSKA-ZYŚK Wioletta 10 066 8.55% 0.00855
Tak
1 2 2 SZTER Marek Andrzej 2 316 1.97% 0.00197
Nie
1 2 3 LICZNERSKA Grażyna Zyta 1 566 1.33% 0.00133
Nie
1 2 4 LEJSZO Lidia Krystyna 590 0.50% 0.0005
Nie
1 2 5 MATCZYŃSKI Grzegorz Jan 892 0.76% 0.00076
Nie
1 2 6 GÓRSKA Agnieszka Izabela 1 306 1.11% 0.00111
Nie
1 2 7 FIJAŁKOWSKI Wojciech 860 0.73% 0.00073
Nie
1 2 8 MRÓZ Cezary Ireneusz 758 0.64% 0.00064
Nie
1 3 1 MULARCZYK Anna 965 0.82% 0.00082
Nie
1 3 2 MARZEWSKI Robert 203 0.17% 0.00017
Nie
1 3 3 NIKOŃCZYK Agnieszka Zofia 170 0.14% 0.00014
Nie
1 3 4 WÓJCIK Maciej Waldemar 316 0.27% 0.00027
Nie
1 3 5 SOROKO Beata Wiesława 257 0.22% 0.00022
Nie
1 3 6 CETLIŃSKI Marcin 95 0.08% 8.0E-5
Nie
1 3 7 WAŚ Beata Katarzyna 376 0.32% 0.00032
Nie
1 4 1 KUCHCIŃSKI Marcin Andrzej 15 136 12.86% 0.01286
Tak
1 4 2 ASTRAMOWICZ-LEYK Teresa Ewa 5 215 4.43% 0.00443
Tak
1 4 3 POLITEWICZ Tadeusz 9 004 7.65% 0.00765
Tak
1 4 4 OFIERSKA Małgorzata Dorota 2 319 1.97% 0.00197
Nie
1 4 5 BORKOWSKI Kazimierz 1 489 1.26% 0.00126
Nie
1 4 6 GROCHAL Joanna Agata 1 359 1.15% 0.00115
Nie
1 4 7 WESOŁEK Grażyna 1 951 1.66% 0.00166
Nie
1 4 8 GLINKA Adrian Mateusz 1 889 1.60% 0.0016
Nie
1 5 1 KULASEK Marcin Robert 3 775 3.21% 0.00321
Nie
1 5 2 NALAZEK Ireneusz Mariusz 2 162 1.84% 0.00184
Nie
1 5 3 ASZKIEŁOWICZ Mieczysław 1 529 1.30% 0.0013
Nie
1 5 4 OŁÓW Jolanta 675 0.57% 0.00057
Nie
1 5 5 SMOLIS Leszek Karol 1 080 0.92% 0.00092
Nie
1 5 6 BARANOWSKA Halina Teresa 559 0.47% 0.00047
Nie
1 5 7 WALOSZEK Bożena Janina 581 0.49% 0.00049
Nie
1 5 8 LEWANDOWSKI Janusz Bogdan 713 0.61% 0.00061
Nie
1 6 1 MATUSZEWSKA-BORUC Małgorzata Emilia 1 221 1.04% 0.00104
Nie
1 6 2 GRUCELA Bartosz 567 0.48% 0.00048
Nie
1 6 3 SZERSZENIEWICZ Agata 337 0.29% 0.00029
Nie
1 6 4 PRĄTKOWSKI Ryszard 232 0.20% 0.0002
Nie
1 6 5 CHMIELAK Elżbieta Jolanta 217 0.18% 0.00018
Nie
1 6 6 WIEWIÓRSKI Zbigniew 222 0.19% 0.00019
Nie
1 7 1 LISIECKI Piotr Cezary 991 0.84% 0.00084
Nie
1 7 2 WYSOCKA Emilia Anna 376 0.32% 0.00032
Nie
1 7 3 KOHLER Marcin Paweł 255 0.22% 0.00022
Nie
1 7 4 GRUSZCZYŃSKI Wojciech Bartłomiej 221 0.19% 0.00019
Nie
1 7 5 FIEDOROWICZ-SZATKOWSKA Elwira 163 0.14% 0.00014
Nie
1 7 6 WOJCIECHOWSKA Katarzyna 219 0.19% 0.00019
Nie
1 7 7 IDZIAK Joanna Katarzyna 146 0.12% 0.00012
Nie
1 8 1 FALKOWSKI Henryk Tadeusz 3 392 2.88% 0.00288
Nie
1 8 2 KOWALIK Magdalena 1 113 0.95% 0.00095
Nie
1 8 3 PRUCNAL Zofia Michalina 431 0.37% 0.00037
Nie
1 8 4 KOWALCZYK Eryk Patryk 473 0.40% 0.0004
Nie
1 8 5 KICKI Dawid 692 0.59% 0.00059
Nie
1 8 6 MACIEJEWSKA Adrianna 776 0.66% 0.00066
Nie
1 8 7 CAŁKA Dariusz Krzysztof 561 0.48% 0.00048
Nie
1 8 8 URBANOWICZ Konrad 531 0.45% 0.00045
Nie
1 9 1 WYRĘBEK Andrzej Piotr 984 0.84% 0.00084
Nie
1 9 2 DĘBKOWSKI Cezary 360 0.31% 0.00031
Nie
1 9 3 DAŃCZUK Sławomir 259 0.22% 0.00022
Nie
1 9 4 WYSOCKA Kamila 639 0.54% 0.00054
Nie
1 9 5 DĘBKOWSKA Agnieszka Anna 306 0.26% 0.00026
Nie
1 10 1 RUDNIK Dariusz Stanisław 12 219 10.38% 0.01038
Tak
1 10 2 SOKOŁOWSKI Marek 3 110 2.64% 0.00264
Nie
1 10 3 ULEWICZ Bożenna 5 496 4.67% 0.00467
Tak
1 10 4 SUŚWIŁŁO Małgorzata 1 715 1.46% 0.00146
Nie
1 10 5 OŚKO Edward 2 958 2.51% 0.00251
Nie
1 10 6 PLAWGO Tadeusz 2 344 1.99% 0.00199
Nie
1 10 7 ROSZKO Beata Katarzyna 1 431 1.22% 0.00122
Nie
1 10 8 WŁOS Mieczysław 982 0.83% 0.00083
Nie
1 11 1 FEDOROWICZ Krzysztof 523 0.44% 0.00044
Nie
1 11 2 KULCZYK Joanna 408 0.35% 0.00035
Nie
1 11 3 SZORDYKOWSKA Ewa 185 0.16% 0.00016
Nie
1 11 4 PARYŻ-KOPYCIŃSKA Ewelina Izabela 115 0.10% 0.0001
Nie
1 11 5 WOŹNIAK Łukasz 397 0.34% 0.00034
Nie
2 2 1 BRZEZIN Gustaw Marek 15 298 13.23% 0.01323
Tak
2 2 2 ZIEJEWSKI Zbigniew 3 761 3.25% 0.00325
Nie
2 2 3 ŻELICHOWSKI Stanisław 3 679 3.18% 0.00318
Nie
2 2 4 MARCHALEWSKA Monika Barbara 1 831 1.58% 0.00158
Nie
2 2 5 DZIENISZEWSKI Andrzej 1 692 1.46% 0.00146
Nie
2 2 6 CHARYTCZAK Agnieszka 481 0.42% 0.00042
Nie
2 2 7 WIŚNIEWSKI Andrzej Janusz 3 027 2.62% 0.00262
Nie
2 2 8 SZULC Jolanta Elżbieta 4 614 3.99% 0.00399
Tak
2 4 1 HORDEJUK Bernadeta Justyna 8 828 7.63% 0.00763
Tak
2 4 2 GORCZYCA Stanisław Andrzej 5 866 5.07% 0.00507
Tak
2 4 3 KRÓLAK Katarzyna 2 547 2.20% 0.0022
Nie
2 4 4 DEMBEK Ewa Barbara 4 300 3.72% 0.00372
Nie
2 4 5 GARBACZ Jakub Marcin 2 303 1.99% 0.00199
Nie
2 4 6 RASZKOWSKI Marcin 895 0.77% 0.00077
Nie
2 4 7 CZUCHAN Jerzy Mirosław 445 0.38% 0.00038
Nie
2 4 8 ZAWODNIK Małgorzata Agnieszka 1 428 1.23% 0.00123
Nie
2 5 1 ANTOCHOWSKI Jan Józef 3 112 2.69% 0.00269
Nie
2 5 2 ZABIEŁŁO Justyna 1 404 1.21% 0.00121
Nie
2 5 3 KORDECKI Tomasz 772 0.67% 0.00067
Nie
2 5 4 SZREDER Leszek Edward 629 0.54% 0.00054
Nie
2 5 5 KARLSSON Elżbieta 672 0.58% 0.00058
Nie
2 5 6 KISICKI Patryk 319 0.28% 0.00028
Nie
2 5 7 KNIAŹ Ewa Danuta 431 0.37% 0.00037
Nie
2 5 8 MAŁECKI Kazimierz 748 0.65% 0.00065
Nie
2 6 1 BARTKOWSKA Emilia 1 524 1.32% 0.00132
Nie
2 6 2 KULIGOWSKI Bogdan Paweł 321 0.28% 0.00028
Nie
2 6 3 GULCZYŃSKA Katarzyna Krystyna 354 0.31% 0.00031
Nie
2 6 4 WACH Janusz 413 0.36% 0.00036
Nie
2 6 5 DRĄŻEWSKA Monika 378 0.33% 0.00033
Nie
2 6 6 BOBROWICZ Grzegorz Artur 204 0.18% 0.00018
Nie
2 7 1 TULWIŃSKI Łukasz 872 0.75% 0.00075
Nie
2 7 2 ŁOŻYŃSKI Krystian Maciej 358 0.31% 0.00031
Nie
2 7 3 SĘKOWSKA Magdalena 408 0.35% 0.00035
Nie
2 7 4 ZENOWICZ Marika 260 0.22% 0.00022
Nie
2 7 5 WIŚNIEWSKA Izabela Lidia 449 0.39% 0.00039
Nie
2 7 6 MACIEJEWSKI Przemysław 258 0.22% 0.00022
Nie
2 7 7 ZIELIŃSKI Dariusz 862 0.75% 0.00075
Nie
2 8 1 JASKÓŁOWSKI Paweł 2 671 2.31% 0.00231
Nie
2 8 2 HORBACZ Kamila 1 114 0.96% 0.00096
Nie
2 8 3 KONICZ Marcin 1 476 1.28% 0.00128
Nie
2 8 4 DZIKA Katarzyna 1 248 1.08% 0.00108
Nie
2 8 5 KOŁAKOWSKI Przemysław 747 0.65% 0.00065
Nie
2 8 6 JASKÓŁOWSKA Joanna Maria 611 0.53% 0.00053
Nie
2 10 1 KIEROZALSKI Grzegorz 8 365 7.23% 0.00723
Tak
2 10 2 PALIŃSKA Magdalena Elżbieta 3 873 3.35% 0.00335
Nie
2 10 3 GONTARZ Robert 7 593 6.56% 0.00656
Tak
2 10 4 GODZIŃSKI Damian Jan 1 562 1.35% 0.00135
Nie
2 10 5 HATAŁA Bohdan 2 887 2.50% 0.0025
Nie
2 10 6 BARTKOWSKI Łukasz 2 799 2.42% 0.00242
Nie
2 10 7 RUDNICKA Aleksandra Helena 2 383 2.06% 0.00206
Nie
2 10 8 ROCHNOWSKA Renata Maria 2 600 2.25% 0.00225
Nie
3 1 1 JAGIELSKA Paulina 2 626 2.25% 0.00225
Nie
3 1 2 CZYCZŁA Zdzisław 305 0.26% 0.00026
Nie
3 1 3 GERC Oliwia 650 0.56% 0.00056
Nie
3 1 4 ALEKSIEJEW Adrian Wojciech 261 0.22% 0.00022
Nie
3 1 5 GERC Józef 377 0.32% 0.00032
Nie
3 2 1 BOBEK Jan 6 330 5.43% 0.00543
Tak
3 2 2 ZABŁOCKI Wojciech 2 412 2.07% 0.00207
Nie
3 2 3 GORBACZEWSKI Mirosław Krzysztof 1 603 1.37% 0.00137
Nie
3 2 4 STANKIEWICZ Iza 933 0.80% 0.0008
Nie
3 2 5 OLEKSIAK Danuta 1 015 0.87% 0.00087
Nie
3 2 6 DZIADOSZ Robert Przemysław 765 0.66% 0.00066
Nie
3 2 7 NISIEWICZ Ewa 1 269 1.09% 0.00109
Nie
3 2 8 MARTUL Bożena 1 078 0.92% 0.00092
Nie
3 2 9 JASINA Stanisław Czesław 1 189 1.02% 0.00102
Nie
3 4 1 KLUGE Grażyna Teresa 14 134 12.12% 0.01212
Tak
3 4 2 KASPRZYCKA Maria Iwona 2 922 2.51% 0.00251
Nie
3 4 3 CHYL Marek 4 241 3.64% 0.00364
Tak
3 4 4 JANUSZ Ryszard 2 603 2.23% 0.00223
Nie
3 4 5 KRÓL Jadwiga 4 172 3.58% 0.00358
Nie
3 4 6 GODOWSKI Jan 913 0.78% 0.00078
Nie
3 4 7 DZIĘGO Aneta Ewa 1 134 0.97% 0.00097
Nie
3 4 8 KASZA Elżbieta 784 0.67% 0.00067
Nie
3 4 9 SYCZ Miron 11 835 10.15% 0.01015
Tak
3 5 1 MAŃKUT Władysław 4 108 3.52% 0.00352
Nie
3 5 2 GNIADO Iwona 872 0.75% 0.00075
Nie
3 5 3 ZUBRYCKA Danuta Jadwiga 704 0.60% 0.0006
Nie
3 5 4 PIEKART Sylwia 917 0.79% 0.00079
Nie
3 5 5 ŁĄCZYŃSKI Włodzimierz Józef 206 0.18% 0.00018
Nie
3 5 6 MACHEJEK Jerzy 152 0.13% 0.00013
Nie
3 5 7 BIERYŃDO Agnieszka Elżbieta 212 0.18% 0.00018
Nie
3 5 8 BACZEWSKI Bogdan 345 0.30% 0.0003
Nie
3 5 9 ZIELONKA Andrzej Jan 1 180 1.01% 0.00101
Nie
3 6 1 KOLIŃSKI Robert 739 0.63% 0.00063
Nie
3 6 2 GAUDYŃSKA Jolanta Ewa 233 0.20% 0.0002
Nie
3 6 3 PALUCH Stanisław Grzegorz 246 0.21% 0.00021
Nie
3 6 4 KULESZO Sandra 228 0.20% 0.0002
Nie
3 6 5 LECYK Michał Tymoteusz 153 0.13% 0.00013
Nie
3 6 6 SŁAWIŃSKA Agnieszka Maria 331 0.28% 0.00028
Nie
3 7 1 ŻUKOWSKI Bogdan Artur 889 0.76% 0.00076
Nie
3 7 2 RUKSZTEŁŁO Mirela Katarzyna 182 0.16% 0.00016
Nie
3 7 3 MIELNIK Kamila 227 0.19% 0.00019
Nie
3 7 4 MAZUROWSKA Magdalena Joanna 184 0.16% 0.00016
Nie
3 7 5 DRĘŻEK Mateusz 143 0.12% 0.00012
Nie
3 7 6 KOZŁOWSKA Marta 383 0.33% 0.00033
Nie
3 7 7 HORNICKI Krzysztof Roman 136 0.12% 0.00012
Nie
3 8 1 WOLAŃSKI Andrzej Piotr 1 967 1.69% 0.00169
Nie
3 8 2 PIĘTKA Janina Ewa 1 058 0.91% 0.00091
Nie
3 8 3 WÓJCIK Zygmunt 958 0.82% 0.00082
Nie
3 8 4 ORLIŃSKI Franciszek Bogusław 252 0.22% 0.00022
Nie
3 8 5 KAPŁON Wiesława 323 0.28% 0.00028
Nie
3 8 6 KRĘCKI Józef Bogdan 131 0.11% 0.00011
Nie
3 8 7 PARZONKO Marta Małgorzata 574 0.49% 0.00049
Nie
3 10 1 KAZIMIERCZUK Marcin 10 858 9.31% 0.00931
Tak
3 10 2 SZLIWIŃSKI Paweł 3 582 3.07% 0.00307
Nie
3 10 3 PAWLIK Jacek Roman 4 700 4.03% 0.00403
Tak
3 10 4 ŚLIZ Krzysztof Jerzy 1 000 0.86% 0.00086
Nie
3 10 5 HANKUS Katarzyna Anna 2 988 2.56% 0.00256
Nie
3 10 6 KONIECKO Henryk 2 601 2.23% 0.00223
Nie
3 10 7 ANDRUSZKIEWICZ Jolanta Wiesława 3 919 3.36% 0.00336
Tak
3 10 8 MODZELEWSKA-KOCHAN Katarzyna Beata 1 688 1.45% 0.00145
Nie
3 10 9 JACEK Julia Joanna 1 594 1.37% 0.00137
Nie
3 11 1 KOPYCIŃSKI Grzegorz Adam 517 0.44% 0.00044
Nie
3 11 2 FEDOROWICZ Hanna 430 0.37% 0.00037
Nie
3 11 3 SZORDYKOWSKI Adam 130 0.11% 0.00011
Nie
3 11 4 KARPIŃSKA-CHOCZAJ Bożena 248 0.21% 0.00021
Nie
3 11 5 WYSOCKA Elżbieta Małgorzata 426 0.37% 0.00037
Nie
3 11 6 SIENKIEWICZ Zdzisław Jan 352 0.30% 0.0003
Nie
4 2 1 ADAMCZYK Edward Jan 3 571 4.36% 0.00436
Tak
4 2 2 RACZYŃSKI Kazimierz 1 285 1.57% 0.00157
Nie
4 2 3 SZAŁKO Agnieszka 2 730 3.33% 0.00333
Nie
4 2 4 MARKOWSKA Joanna 1 002 1.22% 0.00122
Nie
4 2 5 STANKIEWICZ Aneta Jolanta 1 139 1.39% 0.00139
Nie
4 2 6 MRÓZ Katarzyna 1 646 2.01% 0.00201
Nie
4 2 7 LOTEK Eugeniusz 899 1.10% 0.0011
Nie
4 4 1 HOMZA Zbigniew Mirosław 7 915 9.66% 0.00966
Tak
4 4 2 SŁOMA Jarosław Marek 7 102 8.67% 0.00867
Tak
4 4 3 KOCH Eugeniusz Kazimierz 2 461 3.00% 0.003
Nie
4 4 4 URBANOWICZ Emilia 2 691 3.29% 0.00329
Nie
4 4 5 KAŁĘBASIAK Urszula Bożena 388 0.47% 0.00047
Nie
4 4 6 BARAN Anna Natalia 1 106 1.35% 0.00135
Nie
4 4 7 ORZECHOWSKI Andrzej 5 815 7.10% 0.0071
Nie
4 5 1 IWIŃSKI Tadeusz 4 407 5.38% 0.00538
Nie
4 5 2 CZEPUŁKOWSKI Jerzy Mieczysław 2 180 2.66% 0.00266
Nie
4 5 3 HAWRUS Alicja 587 0.72% 0.00072
Nie
4 5 4 CHOMONTOWSKA Joanna 497 0.61% 0.00061
Nie
4 5 5 PIENIAK Mariusz Piotr 770 0.94% 0.00094
Nie
4 5 6 STRENKOWSKA Małgorzata Karolina 276 0.34% 0.00034
Nie
4 5 7 MIERZWA Sławomir Robert 182 0.22% 0.00022
Nie
4 6 1 MARKOŃ Grzegorz Ryszard 424 0.52% 0.00052
Nie
4 6 2 KWIECIŃSKA Kamila Elżbieta 314 0.38% 0.00038
Nie
4 6 3 JĘDRZEJEWSKI Edward 173 0.21% 0.00021
Nie
4 6 4 JASEWICZ Maria Violetta 229 0.28% 0.00028
Nie
4 6 5 GAUDYŃSKI Włodzimierz 93 0.11% 0.00011
Nie
4 6 6 KOSTUSIAK Katarzyna Barbara 123 0.15% 0.00015
Nie
4 6 7 RUTKOWSKI Bartłomiej 381 0.47% 0.00047
Nie
4 7 1 WYSOCKI Kacper Jan 784 0.96% 0.00096
Nie
4 7 2 BUKOWSKI Dawid 317 0.39% 0.00039
Nie
4 7 3 BŁAŻEJAK-GRABOWSKA Justyna 123 0.15% 0.00015
Nie
4 7 4 ŻUKOWSKA Elżbieta Małgorzata 489 0.60% 0.0006
Nie
4 7 5 WASILEWSKI Tomasz 571 0.70% 0.0007
Nie
4 7 6 MRÓWCZYŃSKI Artur 121 0.15% 0.00015
Nie
4 7 7 GALICKA Ewa 443 0.54% 0.00054
Nie
4 8 1 ZUBRYCKA-WERNEROWSKA Magda 1 393 1.70% 0.0017
Nie
4 8 2 SUS Karol Wojciech 1 103 1.35% 0.00135
Nie
4 8 3 LORENC Krzysztof Adam 513 0.63% 0.00063
Nie
4 8 4 CICHOMSKA Marzena 698 0.85% 0.00085
Nie
4 8 5 BUCZYŃSKI Bartosz 560 0.68% 0.00068
Nie
4 8 6 SKOWROŃSKA Ewa Lucyna 936 1.14% 0.00114
Nie
4 8 7 ROSZIG Agnieszka 734 0.90% 0.0009
Nie
4 10 1 CZEMIEL Paweł 7 819 9.55% 0.00955
Tak
4 10 2 OŁYŃSKI Waldemar 2 808 3.43% 0.00343
Nie
4 10 3 PIĄTKOWSKA Martyna Paula 2 082 2.54% 0.00254
Nie
4 10 4 FABCZAK Jan 2 080 2.54% 0.00254
Nie
4 10 5 SUCHOCKA Agnieszka Jolanta 2 959 3.61% 0.00361
Nie
4 10 6 PROKOP Grzegorz Waldemar 3 314 4.05% 0.00405
Tak
4 10 7 GIENIECZKO Joanna 1 678 2.05% 0.00205
Nie
5 2 1 JASKULSKA Sylwia Monika 10 493 10.33% 0.01033
Tak
5 2 2 CHODAKOWSKI Ryszard Wojciech 1 586 1.56% 0.00156
Nie
5 2 3 EIDTNER Alicja 1 575 1.55% 0.00155
Nie
5 2 4 KROPIWNICKA Iwona 1 918 1.89% 0.00189
Nie
5 2 5 GRYCIUK Leszek Marek 1 469 1.45% 0.00145
Nie
5 2 6 PIWOWARCZYK Marcin Marian 2 286 2.25% 0.00225
Tak
5 2 7 PŁYWACZ Emilia 1 668 1.64% 0.00164
Nie
5 2 8 KRZYŚKÓW Adam 2 159 2.13% 0.00213
Nie
5 4 1 PIOTROWSKA Jolanta 12 164 11.97% 0.01197
Tak
5 4 2 SOBIECH Katarzyna 4 240 4.17% 0.00417
Nie
5 4 3 KLINK Waldemar Ryszard 357 0.35% 0.00035
Nie
5 4 4 CHMIELIŃSKI Igor 2 822 2.78% 0.00278
Nie
5 4 5 GROCHAL Antoni Stefan 1 229 1.21% 0.00121
Nie
5 4 6 DĄBROWSKA Kazimiera 776 0.76% 0.00076
Nie
5 4 7 KOWALEWSKA Danuta 945 0.93% 0.00093
Nie
5 4 8 OSIECKI Julian 4 450 4.38% 0.00438
Tak
5 5 1 KOBYLIŃSKA Lucyna 2 743 2.70% 0.0027
Nie
5 5 2 MALISZEWSKI Krzysztof 1 140 1.12% 0.00112
Nie
5 5 3 PYSZNA Malwina Maria 433 0.43% 0.00043
Nie
5 5 4 BONISŁAWSKI Adam 311 0.31% 0.00031
Nie
5 5 5 NADOLNA Janina 737 0.73% 0.00073
Nie
5 5 6 DYLAK Grzegorz Mirosław 408 0.40% 0.0004
Nie
5 5 7 LORENZ Anna 597 0.59% 0.00059
Nie
5 5 8 MAKOWIECKI Stanisław 410 0.40% 0.0004
Nie
5 6 1 RUTKOWSKA Magdalena 1 180 1.16% 0.00116
Nie
5 6 2 GULCZYŃSKI Marcin 220 0.22% 0.00022
Nie
5 6 3 JUŃCZYK Michał 207 0.20% 0.0002
Nie
5 6 4 DĄBROWSKA Olga 638 0.63% 0.00063
Nie
5 6 5 DAMULEWICZ Jakub 137 0.13% 0.00013
Nie
5 6 6 MROCZYŃSKA Monika Magdalena 270 0.27% 0.00027
Nie
5 7 1 ZIELIŃSKA Justyna 1 028 1.01% 0.00101
Nie
5 7 2 SADKOWSKI Arkadiusz Mateusz 244 0.24% 0.00024
Nie
5 7 3 NOSOWICZ Adam 247 0.24% 0.00024
Nie
5 7 4 BUKOWSKA Barbara 238 0.23% 0.00023
Nie
5 7 5 EJDYS Kamil 374 0.37% 0.00037
Nie
5 7 6 WIECZOREK Patrycja 303 0.30% 0.0003
Nie
5 7 7 KULIK Jarosław Piotr 478 0.47% 0.00047
Nie
5 7 8 MARKOWSKA Katarzyna Agnieszka 374 0.37% 0.00037
Nie
5 8 1 NIEDŹWIECKI Piotr 2 592 2.55% 0.00255
Nie
5 8 2 PIETRZYK Dawid Michał 469 0.46% 0.00046
Nie
5 8 3 WASIŁOWSKI Jakub 394 0.39% 0.00039
Nie
5 8 4 WROŃSKI Walter Eugeniusz 287 0.28% 0.00028
Nie
5 8 5 KOSIBA Beata Ewa 546 0.54% 0.00054
Nie
5 8 6 FALKOWSKA Izabela 504 0.50% 0.0005
Nie
5 8 7 OPALACH Natalia 669 0.66% 0.00066
Nie
5 8 8 NOWACKA Teresa 1 084 1.07% 0.00107
Nie
5 10 1 KOZŁOWSKI Patryk 11 653 11.47% 0.01147
Tak
5 10 2 ŻUCHOWSKI Henryk 5 239 5.16% 0.00516
Tak
5 10 3 DOMIAN Marcin 4 708 4.63% 0.00463
Nie
5 10 4 KRYSIUK Bożenna Halina 1 619 1.59% 0.00159
Nie
5 10 5 SZKARADZIŃSKI Mateusz 3 637 3.58% 0.00358
Nie
5 10 6 ROMATOWSKA Marta 1 538 1.51% 0.00151
Nie
5 10 7 GĄSKA Anna 1 871 1.84% 0.00184
Nie
5 10 8 DŁUGOZIMA Janusz Józef 1 917 1.89% 0.00189
Nie
 • Statystyka list kandydatów
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Województwo Warmińsko-mazurskie - ogółem 136 2 213 1 646 1 387 270 1 126 306 1 111 66 47 3
powiaty 19 343 72 1 115 506 901 686 948
Gminy ogółem 114 1 790 1 560 1 115 506 901 686 948 66 47 3
w tym:
   Gminy powyżej 20 000 mieszkańców 13 275 45 355 273 292 216 219 0 12 3
   Gminy do 20 000 mieszkańców 101 1 515 1 515 760 233 609 470 729 66 35 0
Miasta na prawach powiatu 2 50 9 271 764 224 620 163 2

Statystyka list kandydatów

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba
List rad
Zarejestrowane listy do sejmików województw 40 1
Zarejestrowane listy do rad powiatów 368 19
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu 55 2
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 201 13
Ogółem 664 35

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 291 136 47% 155 53%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 2 401 1 108 46% 1 293 54%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 388 182 47% 206 53%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 1 545 697 45% 848 55%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 4 280 1 704 40% 2 576 60%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta 182 41 23% 141 77%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza 152 23 15% 129 85%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na prezydenta 15 4 27% 11 73%
Ogółem 8 905 3 827 43% 5 078 57%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku kandydatów do sejmiku województwa 47 45 50
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów 51 49 52
Średnia wieku kandydatów do rad miast na prawach powiatu 50 52 48
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 49 48 49
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 48 47 49
Średnia wieku kandydatów na wójta 50 50 50
Średnia wieku kandydatów na burmistrza 50 49 50
Średnia wieku kandydatów na prezydenta 51 46 53
Ogółem 47 45 50

Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 624 266 43% 358 57%
30-39 1 772 868 49% 904 51%
40-59 4 481 1 945 43% 2 536 57%
60+ 2 028 748 37% 1 280 63%
Ogółem 8 905 3 827 43% 5 078 57%

Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 9 0 0% 9 100%
30-39 51 10 20% 41 80%
40-59 232 48 21% 184 79%
60+ 57 10 18% 47 82%
Ogółem 349 68 19% 281 81%